HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014"

Transkript

1 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no! Olav H. Hauge FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

2 Innhold 1. BRUK AV BOKEN OM FO-STUDENTENE Verv og oppgaver FO-Studentene i FO Lokallagets rolle Lokallagskonferanse hver vår. Årsmøte hver høst Arbeidsutvalget Studentkonsulent ved forbundskontoret Å LAGE ET LOKALLAG Å lete etter engasjement Ufarliggjøring av verv i lokallaget Valg av styre OM LOKALLAGSSTYRET Hvordan organisere et styre? Planlegging og ansvar S ide Leder Nestleder Økonomiansvarlig Informasjons- og rekrutteringsansvarlig (IRA) Temakveldsansvarlig Styremedlem FO-Studentene og FOs fylkesavdeling Å DRIVE ET LOKALLAG Kontor Temakvelder Eksempler på temaer Eksempel på prosessen frem mot en temakveld Rekruttering Rekrutteringstips Samarbeid med fylkesavdelingen Kantinepolitikken fra idé til handling Markedsføring Hvordan nå frem? Økonomi Håndtering av økonomiske midler Andre tips og råd... 14

3 5.9 Attest etter endt årsmøteperiode Ansvarsfordeling mellom lokalt og sentralt nivå HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP Handlingsplan Eksempel på Handlingsplan Budsjett Eksempel på Budsjett Regnskap Eksempel på Regnskap Søknad om midler ORGANISASJONSKART S ide

4 1. BRUK AV BOKEN Dette er en håndbok for FO-Studentenes lokallag og skal være en ressursperm for det enkelte lokallag. I boken finner du informasjon om hvordan man oppretter lokallag, sammensetning og arbeid i et lokallagsstyre og hvordan et lokallag kan drives. Tanken er at det skal være en stadig oppdatering av håndboken, slik at innholdet til enhver tid er aktuelt for FO-Studentene og for lokallagene. 3 S ide

5 2. OM FO-STUDENTENE 2.1 Verv og oppgaver Lokalt Lokallagsleder Må ha oversikt over aktiviteten i lokallaget. Skal sørge for møteinnkalling, koordinere arbeidsoppgaver. Lederen har også medansvar for økonomien sammen med økonomiansvarlig. I tillegg er lokallagslederen bindeleddet mellom lokallaget og FO-Studentene sentralt. Det er en fordel om lokallagslederen deltar på landsting og lokallagskonferansen. Nestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer Markedsføringsansvarlig Arrangementsansvarlig Lederens høyre hånd og fremste støttespiller. Fungerer som leders stedfortreder ved leders fravær. Kan, sammen med leder, gjøre avgjørelser på vegne av lokallaget dersom styret ikke kan samles på kort varsel. Føre og innrapportere regnskap. Skal sette opp en driftsplan og budsjett sammen med leder/styret og holde orden på bilag (kvitteringer etc.). Deltar på styremøter og kan sitte i komiteer, råd og utvalg i lokallaget og avdelingen. Er også styrets arbeidsressurs som kan bidra med å planlegge og gjennomføre arrangement. Har det overordnede ansvaret for å drive markedsføring på campus. Dette ved for eksempel temakvelder. Har kontakten med skolen angående tillatelse til å henge opp plakater og har ansvar for å ta dem ned når arrangementet eller budskapet på plakatene ikke lenger er aktuelle. I tillegg til dette har markedsføringsansvarlig ansvar for at lokallaget til enhver tid har nok vervemateriell til å stå på stand og dele ut til studenter. Har det overordnede ansvar for arrangementer som for eksempel temakvelder, medlemsmøter, foredrag, temakafeer og lignende. Studentrepresentanter til fylkesavdelingens styre Hvert lokallag har to plasser i fylkesavdelingens avdelingsstyre. Dette er en viktig arena for FO-Studentenes lokallag og bør bli fylt. Lokallaget velger selv sine representanter i samråd med avdelingen. 4 S ide

6 Sentralt Leder Har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene og det overordnede ansvaret for kontakt med eksterne organisasjoner. FO-Studentenes leder representerer FO-Studentene i FOs Landsstyre med tale-, forslags-, og stemmerett. Nestleder Er leders stedfortreder og har ansvaret for budsjett og det overordnede ansvaret for lokallagene. Nestleder representerer FO-Studentene i FOs Landsstyre med tale- og forslagsrett. Studentrepresentant til Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger Sosionomer Vernepleiere Tre studenter fra hver sin utdanning er studentrepresentanter for sine respektive utdanninger inn i Seksjonsrådene. I tillegg jobber de med arbeidsoppgaver fordelt ut ifra FO-Studentenes Handlingsplan for det inneværende året. Studentrepresentant til Velferdsviterutvalget Velferdsviterstudenten i Arbeidsutvalget er studentrepresentant for sin utdanning inn i velferdsviterutvalget. I tillegg jobber representanten med arbeidsoppgaver fordelt ut fra FO-Studentenes Handlingsplan for det inneværende året. 5 S ide

7 2.2 FO-Studentene i FO FO-Studentene er ikke en egen organisasjon, men en organisering av studentmedlemmene i FO. Organiseringen har egne vedtekter, egne tillitsvalgte og et eget politisk program. FO-Studentene prioriterer eget sakskart inn i en årlig utformet handlingsplan. FO-Studentene har egne budsjettmidler, som disponeres i samsvar med prioriteringer i organiseringens handlingsplaner. FO-Studentene er representert i FO sine lokale og sentrale organer, og har på denne måten mulighet til å påvirke FO sine politiske prioriteringer. FO-Studentene har Egne vedtekter Revideres hvert 2. år hvert oddetallsår Eget politisk program Utformes hvert 2. år hvert partallsår Egen handlingsplan Utformes hvert år Eget budsjett Vedtas av Landsstyret i FO 2.3 Lokallagets rolle «Å engasjere seg i et lokallag gir mulighet for faglig og politisk påvirkning på eget utdanningssted!» Lokallaget består av alle FO-Studentmedlemmene på Høgskolen/Universitetet. Lokallagene er FO-Studentenes viktigste ledd. Gjennom den lokale organiseringen ønsker FO- Studentene å holde en tett kontakt med den enkelte student ved det enkelte utdanningssted. Lokallagene i FOs måte å synliggjøre sin betydning og sitt potensial på Høgskolen/Universitetet og i studentmiljøet. FO og FO-Studentene er samtidig en av studentenes muligheter til å fremme og påvirke viktige politiske saker lokalt og sentralt. 2.4 Lokallagskonferanse hver vår. Årsmøte hver høst. Nå skal vi prøve å forklare noe litt avansert. Dette er måten FO-Studentenes høyeste organ, Landstinget, er organisert. Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ og består av en representant fra hver linje ved hvert studiested. Disse representantene møtes en gang hver høst og en gang hver vår. Det er under landstinget vi konstituerer ordstyrere, møteleder, redaksjonskomité, tellekorps osv. Lokallagskonferansen som blir arrangert på våren er både et landsting og en faglig og politisk konferanse. Her vil ca halvparten av konferansen bestå av Landsting, med forslagstilling, debatt og vedtak, mens den andre halvparten består av faglig og politisk konferanse hvor FO-Studentenes Arbeidsutvalg har invitert innledere til å snakke om spesifikke tema. Årsmøtet blir arrangert på høsten og består stort sett kun av landsting. Det er på Årsmøtet at FO- Studentene velger nytt Arbeidsutvalg, vedtar sine vedtekter, politisk program, handlingsplan, 6 S ide

8 uttalelser og andre saker som legger føringer for hvordan FO-Studentene skal styres, hva vi skal mene og hvordan vi skal organiseres. 2.5 Arbeidsutvalget FO-Studentenes Arbeidsutvalg er ansvarlig for FO-Studentenes daglige bedrift. Det består av 6 personer; Leder, nestleder og fire studentrepresentanter fra barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterutdanningen. For mer informasjon om hva den enkelte representant er ansvarlig for, se punkt 2.1. AU møter minst syv ganger i løpet av et år. De forbereder saker og innkaller til FO-Studentenes Årsmøte og Lokallagskonferanse. De representerer og fronter også FO-Studentenes standpunkt i samsvar med politisk program og handlingsplan. 2.6 Studentkonsulent ved forbundskontoret Studentkonsulenten ved forbundskontoret har ansvar for den administrative daglige driften av FO- Studentene og er behjelpelig med avklaring av ulike spørsmål og problemstillinger. Studentkonsulenten er Arbeidsutvalgets saksbehandler, mottar forespørseler på deres vegne og tilrettelegger alt det praktiske for FO-Studentene og Arbeidsutvalget ved for eksempel Arbeidsutvalgsmøter, Årsmøtet eller Lokallagskonferansen. Studentkonsulenten ved forbundskontoret er Sunniva Roumimper. Hun er for tiden ute i sykemelding. Pr April 2014 er Kyle Tsigakis ansatt som vikarierende Studentkonsulent. Han kan kontaktes på e-post: Besøksadresse: Mariboesgate OSLO Tlf: Fax: E-post: Sunniva Roumimper Kyle Tsigakis 7 S ide

9 3. Å LAGE ET LOKALLAG 3.1 Å lete etter engasjement Det er en myte at det ikke finnes engasjement blant dagens studenter. Det har seg bare slik at så vel som med utviklingen for øvrig, så utvikler også studentmentaliteten seg. Den er kanskje i dag vanskeligere å finne enn på 70- tallet(les: Rødstrømpe-tiden), men den er der uten tvil. Studentene snakker mye om hvordan man skulle ønske ting fungerte på skolen, både faglig og sosialt: Hvilke undervisningsformer funker bra/dårlig; Hva kunne man tenke seg å lære mer om; Hvordan kunne man ha organisert en studietur? Disse diskusjonene kan man gjerne kalle «kantinepolitikk» av den enkle grunn at diskusjonene ofte foregår utenfor klasserommet, gjerne i kantinen. Dette er et engasjement som er mulig å gripe tak i! Hvordan kan man bruke dette engasjementet til noe konstruktivt? Hvordan kan man gå fra kantinepolitikk til reell praksis? Vi mener dette kan gjøres gjennom et FO-Student Lokallag. Vi må bare fjerne forestillingen om at det er skummelt og tidkrevende å engasjere seg i FO- Studentene. Å være en del av FO-Studentene er inspirerende, spennende og nyttig! 3.2 Ufarliggjøring av verv i lokallaget Det er viktig å være synlig. Å gi studentene ansikter å forholde seg til og ikke bare en signatur på bunnen av en plakat. Videre må kommunisere at det å sitte i et lokallagsstyre ikke stiller krav til folk som å være drevne i verken politikk eller organisasjon. FO-Studentenes lokallag handler om å lære mens man holder på! Det å være med i FO-Studentene handler om å ville gjøre noe bra på skolen. Det handler om å få et engasjement for sitt eget fag, å være stolt over sin utdanning. Det handler om å stå samlet med andre studenter og bidra til å gjøre studiet sitt enda bedre! Det florerer av gode ideer i studentmassen og disse er uvurderlige for et lokallag. Dersom man går sammen og jobber for et felles mål kan disse ideene raskt bli realisert. 3.3 Valg av styre Det er på et årsmøte at et lokallagsstyre blir valgt. Det er det forrige lokallagsstyrets ansvar å kalle inn til årsmøte, men om det ikke er noe lokallag ved din skole er det opp til de studentene som ønsker å starte et lokallag å kalle inn til et årsmøte. Alle FO-Studentmedlemmer på skolen har stemmerett. Det nyvalgte styret sitter frem til neste årsmøte. Det er viktig å finne nye medlemmer som kunne tenke seg å sitte i lokallagsstyret i god tid før lokallagets årsmøte. Dette for å sikre at det gode arbeidet kan videreføres. Sammensetningen av et styre varierer fra skole til skole. Etter FO-Studentenes vedtekter så bør det være minst tre medlemmer av et styre; Leder, Økonomiansvarlig + en valgfri tittel (for eksempel nestleder). Dette for å sikre trygg økonomisk styring og god arbeidskapasitet for styret. Det kan være lurt å holde årsmøte i tilknytning til en temakveld, med faglig innhold. Et spennende tema som trekker studenter og matservering utgjør et godt grunnlag for å slå av en prat og motivere folk til å engasjere seg og stille til valg. 8 S ide

10 4. OM LOKALLAGSSTYRET 4.1 Hvordan organisere et styre? Det finnes mange måter å organisere styret på. Høgskolene rundt om i landet er så ulike at det ikke kan settes konkret mal for hvordan det bør gjøres. Man må bruke fantasi og kreativitet, men det kan være greit å få noen hint om hvordan det kan gjøres: Det viktigste å tenke på, og som også gjør det lettere for et lokallag å overleve uteksamineringenes løp, er at det alltid bør være representanter fra 1. og 2. året. På den måten forsvinner ikke lokallaget sammen med ferdigutdannede studenter. Det er også lurt å tilstrebe seg representanter fra alle studieretningene på skolen. Noen skoler har bare en av utdanningene hos seg, mens andre har alle fire. Dersom dere klarer å ha minst en representant fra alle utdanningene vil behovene til hvert fag bli ivaretatt ved for eksempel temakvelder og i viktige saker som behandles i styret. Det kan være lurt å oppnevne egne «ansvarlige» for hvert sitt område. Altså en som er temakveldsansvarlig, som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av temakvelder. Et annet eksempel kan være Informasjons- og Rekrutteringsansvarlig, som har ansvar for markedsføring, stand og verving av nye medlemmer. Det er allikevel viktig å merke seg at disse kun er ansvarlige for sine områder. De skal ikke måtte gjøre jobben alene, og heller ikke bestemme helt selv alt innenfor dette området. Hele styret støtter hverandre der det er behov, slik at ingen føler de drar lasset helt alene. En annen støttespiller er også medlemmene som ikke selv er med i lokallagsstyret. De kan ofte ha mange formeninger om hva de vil at FO-Studentene og lokallagsstyret skal gjøre. Derfor kan det være lurt å «mase» litt på dem, slik at de husker at de faktisk har muligheten til å påvirke. 4.2 Planlegging og ansvar Gode hjelpemiddel for et lokallagsstyre er å ha en handlingsplan, et budsjett og et regnskap. Dersom lokallagsstyret lager en handlingsplan for året og fordeler ansvar ut ifra denne vil styret raskt kunne fungere mye mer effektivt. Man kan også ta denne opp på hvert styremøte og evaluere progresjon. Del gjerne handlingsplanen inn i «HVA HVEM NÅR». Noen eksempler på punkter i en handlingsplan kan være: Temakvelder, stand, styremøter, sentrale FO-Student arrangement, møter i fylkesavdelingen etc. Eksempel: HVA? HVEM? NÅR? Stand Hele styret (de som kan) Første onsdag, hver mnd. Temakveld Temakveldsansvarlig + hjelpere To ganger pr semester Styremøter Alle Hver femte uke fra minus ferier Dersom man så tidlig som mulig har fått oversikt over sine økonomiske midler og kan lage et budsjett rundt dette, vet man til enhver tid hvor mye penger man har til rådighet for diverse aktiviteter. Samtidig er det viktig å føre regnskap for å vite hvor mye penger man har igjen på hver post. Eks: Hva? Budsjett Regnskap Temakvelder 5000,- 1450,- Stand 500,- 223,- Styremøter 200,- 67,- Mer komplisert enn det trenger det ikke være! 9 S ide

11 4.2.1 Leder Leder har hovedansvaret for lokallaget og er ofte pådriver for at ting skal bli gjort. Som leder er det veldig viktig å kunne delegere styrets oppgaver til andre aktive medstudenter. Leder fungerer som møteleder på lokallagets styremøter og medlemsmøter. Som lokallagsleder bør man ha oversikt over hva som skjer i lokallaget, dette inkluderer også økonomi. Det er også viktig for en lokallagsleder å holde seg oppdatert i hva som skjer i FO for øvrig. Derfor er lederen gjerne bindeleddet mellom FO-Studentenes Arbeidsutvalg og sin lokale Fylkesavdelingen Nestleder Nestleder er lederens høyre hånd og nærmeste støttespiller. Fungerer som leder når leder ikke kan delta på møter. Holder seg hele tiden oppdatert på lederens arbeidsoppgaver og kan steppe inn for leder når det trengs. Er også med og bidrar til Lokallagsstyret for øvrig Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal planlegge og følge opp lokallagets økonomi gjennom budsjett og regnskap. Har også en særs viktig oppgave med å holde orden på bilag(kvitteringer). Økonomiansvarlig oppfordres til å søke hjelp og støtte fra fylkesavdelingen. Det ligger til økonomiansvarlig å søke midler fra FO-Studentene sentralt og Fylkesavdelingen, ved behov. I søknad til FO-Studentenes Arbeidsutvalg skal det vedlegges kopi av regnskap, plan for søkte midler og budsjett for inneværende år. Søknaden sendes Studentkonsulenten som videreformidler søknaden til AU Informasjons- og rekrutteringsansvarlig (IRA) Har det overordnede ansvaret for at informasjon om lokallaget kommer ut til studentene ved læringsstedet. Dette kan være info som for eksempel lokallagsmøter, temakvelder eller annet. I tillegg har IRA ansvar for å koordinere rekrutterings- og verveopplegget på sin skole. Gjennom stand, besøk i klasser, sikre at lokallaget har nok materiell tilgjengelig etc Temakveldsansvarlig Har hovedansvaret for temakvelder. Innebefattet å booke egnede lokaler, ta kontakt med foredragsholdere, legge til rette for foredragsholder, kjøpe innledergaver osv. Det kan være nyttig for en temakveldsansvarlig å opprette en egen «komité» som kan støtte han/henne i arbeidet med å finne passende tema, innleder, booke rom osv. Det er viktig her å ta høyde for å ha tema som kan være interessante for alle FO-utdanninger ved studiestedet! Styremedlem Et styremedlem har ikke et spesifikt ansvarsområde annet enn å delta på styremøter. Et styremedlem kan selv velge å representere FO-Studentenes lokallag i fylkesavdelingens styre og/eller representantskap, representere FO inn i LOs Ungdomsutvalg i fylket eller være med i en eventuell «temakveldskomité» eller lignende. I tillegg er det viktig at styremedlemmene, så vel som andre i styret, bidrar i rekrutteringsarbeidet på skolen FO-Studentene og FOs fylkesavdeling FO-Studentene har, jmf FOs Prinsipprogram, to plasser i fylkesavdelingens styre og representantskap. Her vedtas viktige saker for FO og FO-Studentene, i tillegg til fylkets satsing på studentmedlemmer i fylket. Dette er dermed en gyllen mulighet for FO-Studentenes lokallag å påvirke avdelingen, så vel som søke støtte og hjelp. 10 S ide

12 5. Å DRIVE ET LOKALLAG Det er helt opp til det enkelte lokallag hva de ønsker å fokusere på. Allikevel ser vi av erfaring at det er temakvelder som er det mest populære tilbudet et lokallag kan tilby. I tillegg til dette er det fremste formålet for et lokallag å være bindeleddet mellom studentmedlemmene på skolen og FO of FO-Studentene Sentralt. Målene et lokallagsstyre setter seg for sin drift bør være oppnåelige og synlige. Det er alltid godt å kunne vise til at man har gjort og gjennomført noe konkret og håndfast. Videre kommer noen forslag som lokallagsstyrene selv kan velge å benytte seg av: 5.1 Kontor Det er lurt å kontakte campusansvarlige på skolen og spør om FO-Studentenes lokallag kan disponere et kontor, eller dele det med en annen organisasjon. På den måten har lokallaget et sted de kan oppbevare materiellet sitt, samt ha et sted å jobbe/holde styremøter. I tillegg kan lokallaget ha fast «kontortid» hvor studentene kan oppsøke lokallaget ved spørsmål, tips eller ønsker for arrangementer/saker. Har ikke skolen tilgjengelige rom for et slikt kontor, kan dere spør om de har lagerplass for materiellet deres, slik at dere slipper å oppbevare det hjemme. 5.2 Temakvelder En fin måte for lokallaget å markedsføre seg på, er å arrangere temakafèer/temakvelder/allmøter. Disse kan fungere som et supplement til undervisningen og er en fin mulighet til å kombinere faglig og sosial aktivitet. Tanken er at man gjennom disse arrangementene kan sette fokus på faglige temaer som er mangelfullt dekket i pensum og undervisning, samt stimulere til politiske debatter og sette aktuelle saker på dagsorden. Ofte finner man kompetent fagpersonell i kommune, fylkeskommune og på utdanningsstedet. FO-avdelingen i fylket har gjerne oversikt over aktuelle innledere. Man kan også velge å vise en film og legge til rette for en diskusjon rundt temaet etterpå, enten med en egen fagperson eller at en i lokallagsstyret stiller spørsmål som fører til debatt. Fylkesavdelingene arrangerer i tillegg en del kurs, konferanser og fagdager. Disse har studentene full mulighet til å delta på, som medlemmer av FO. Fra temakveld ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 11 S ide

13 5.2.1 Eksempler på temaer Av erfaring er det gjerne tabutemaer som trekker flest personer til en temakveld, i tillegg til matservering eksempelvis pizza. Ekstreme politiske holdninger Selvmord Forelske seg i sin klient Incest og seksuelle overgrep Barnemishandling Etc. Andre aktuelle temaer kan være: Menneskebibliotek, ved Norsk Folkehjelp Ungdom og rusproblematikk Arbeid med pårørende Psykiatriske diagnoser, bipolar lidelse, schizofreni, etc. Fattigdom Ensomhet Rosa Kompetanse ikke alltid hetero Tvang og Makt Etc Eksempel på prosessen frem mot en temakveld Velg et tema Finn aktuell foredragsholder/film/innleder til debatt etc. Avtale tid og evt. pris for foredraget Finne passende lokaler og gjøre dette i stand Lage og sende ut innbydelse(facebook?) og plakater og markedsføre arrangementet Kontakt fylkesavdelingen så de er informert om arrangementet BRUK FONTENE! FO-Studentene har gratis annonseplass i Fontene. Sørge for at alt av teknisk utstyr er i orden: PC, kabler, mikrofon etc. Kjøpe innledergave Pass på å ha vann tilgjengelig for innledere 12 S ide

14 5.3 Rekruttering FOs avdelinger i fylkene og FO-Studentenes lokallag får hver vår tilsendt en årsplan for rekrutteringsarbeidet i FO. Det er FO-avdelingenes ansvar å kontakte FO-Studentenes lokallag for å planlegge rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsmateriell blir sendt ut fra FO sentralt i slutten av juni eller i starten av august hvert år. Materialet blir sendt FOs avdelinger som igjen tar kontakt med lokallaget ved studiestedet. Studentene oppfordres til å delta aktivt i rekrutteringsarbeidet i studiemiljøet. Rekruttering handler en del om å «selge» FO-Studentene. Informer folk om hvilke fordeler de får som medlemmer. Alt som er av nytteverdi for den enkelte student blir viktig å hente fram i denne sammenheng: et tillitsvalgtapparat som billig «forsikringsordning» i studie- og arbeidslivet, tidsskriftene Fontene og Fontene forskning, faglig utbytte, nettverksbygging som kan være nyttig for jobbsøking etter endt utdanning m.m. I sammenheng med informasjonsmøter kan det være lurt med en stand på studiestedet der studentene kan henvende seg for mer informasjon. Lokallaget bør også få seg en egen oppslagtavle, der informasjon om aktiviteter kan annonseres og oppdatering på saker styret jobber med kan henges opp Rekrutteringstips Synlighet! Sett opp stands med info om FO-Studentene. Del ut brosjyrer, FO-pins, penner, etc. De som melder seg inn der og da, kan for eksempel bli belønnet med en FO-sekk. Gå inn i klassene og informer om FO-Studentene og lokallaget. Avtal med timelærer på forhånd. Del ut innmeldingsbrosjyrer/ mapper med FO-info og effekter. Arrangement som er åpent for alle der det blir delt ut FO-effekter og innmeldingsbrosjyrer. Snakk med fylkesavdelingen. De kan gi mange gode tips, råd, verveartikler, brosjyrer, etc. Det er fylkesavdelingen som til sjuende og sist har hovedansvaret for rekruttering. Kanskje det går an å lage en avtale med fylkesavdelingen der lokallaget får en slags godtgjøring for hver student lokallaget rekrutterer? 5.4 Samarbeid med fylkesavdelingen FOs avdelinger i fylkene har et særlig ansvar for å utvikle og drive et effektivt lokalt apparat i FO. Dette innebærer både etablering av klubber på arbeidsplassene og student-lokallag på studiestedene, samt skolering. Avdelingene har også et særlig ansvar for å drive med rekrutteringsarbeid, jf. FOs vedtekter 12.3: Avdelingene har følgende hovedoppgaver: pkt. 1. Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene. Sørg for å etablere et godt samarbeid med avdelingen. Studentene representerer en ressurs som det er ok at avdelingene får nytt godt av. En arbeidsdeling mht rekruttering, temakafeer og andre markeringer er nyttig både for studentene og for avdelingene. Studentene kan også se avdelingen som en ressurs når man skal holde kurs og som innledere i debatter og på temakafeer. Studentene er også representert i avdelingens styre jmf i FOs vedtekter: «(...) FO-Studentene velger 2 representanter til avdelingsstyret, hvorav den ene har tale- forslags- og stemmerett. Den andre representanten har tale- og forslagsrett. (...)» 13 S ide

15 5.5 Kantinepolitikken fra idé til handling Vi har tidligere snakket om viktigheten av å utnytte kantinepolitikken, i punkt 3.1. En måte å få fatt i dette fenomenet på kan være å henge opp en godt synlig postkasse til lokallagets styre på studiestedet, og kanskje legge ut noen blokker og penner så folk kan skrive ned tips og gode ideer. Dette kan også bidra til at lokallagstyret jobber med saker som studentene på skolen er opptatt av, noe som igjen kan føre til et aktivt lokallag. Finn ut hva som passer best for akkurat deres lokallag og skole, for å kunne hente inn forslag fra medlemsmassen på skolen. På den måten kan dere også bli enda bedre representanter for studentene. 5.6 Markedsføring Hvordan nå frem? Gjør aktiviteten synlig! Bruk ALLE medier i forkant av arrangementer. Heng opp plakater og benytt dere av fellesmail, studentkalender, I ts Learning, Fronter, Facebook, FO-Studentenes hjemmeside, studiestedets hjemmesider osv. Avdelingens intern-avis kan også være et sted man kan annonsere aktiviteter som studentene setter i gang. Kanskje kan det være interessant for yrkesaktive medlemmer i fylkene å involvere seg? Bruk også gjerne FO sine tidsskrift Fontene, her kan man nå ut til medlemmer i hele landet. Det kan også være en idé å skrive til lokale studentaviser når man har holdt en vellykket fagkveld eller et bra kurs. Dette kan inspirere flere til å delta neste gang! Bilder er gøy! PS: Gode bilder og illustrasjoner trekker oppmerksomhet! 5.7 Økonomi FO-Studentenes lokallag rundt om i landet har i dag forskjellig praksis på hvordan de håndterer sine økonomiske midler. Noen har egen konto i banken som overføres fra økonomiansvarlig til økonomiansvarlig. Andre lokallag har sin egen post i budsjettet til fylkesavdelingen sin og sender alle sine faktura og bilag til avdelingen for behandling. Alle lokallag har mulighet til å søke FO-Studentenes Arbeidsutvalg om mer midler til lokallagsaktivitet. Grensen for en slik søknad er på 6000,- og må begrunnes. Vedlagt søknaden skal det foreligge lokallagets budsjett, regnskap og en klar plan for hva midlene skal brukes til. I tillegg må lokallaget dokumentere at de ikke har penger liggende, for eksempel ved en kontoutskrift. Ved spørsmål om søknad om midler, kontakt Studentkonsulenten Håndtering av økonomiske midler Det utarbeides i disse dager en felles mal for hvordan FO-Studentenes lokallag skal håndtere sine midler. Vi vil da gå bort ifra «private» kontoer som står registrert i enkeltpersoners navn og prøve å finne en løsning hvor det økonomiske ansvaret legges over til avdelingen. Dette oppsettet er enda ikke klart, men vil bli informert om så raskt det er ferdig. 5.8 Andre tips og råd Bruk engasjementet der dere finner det. Vær til stede når noe skjer og vær synlige. Hold temakvelder like etter forelesninger, slik at studentene ikke må vente Vær et uforpliktende tilbud for studentene Søk om sponsormidler der det går an (skolen, frivillige organisasjoner, lokale bedrifter etc.) Utfordre lærerne til å delta på arrangementene deres Ikke gjør ting for vanskelig eller innviklet 14 S ide

16 Ha gjerne samarbeid med andre studenter/studentorganisasjoner! 5.9 Attest etter endt årsmøteperiode Å være tillitsvalgt i FO-Studentene er for de fleste en verdifull erfaring i det senere møtet med arbeidslivet. Det er derfor viktig å lage attester på utført verv når dette går mot sin avslutning Bekreftelse av verv bør inneholde følgende punkter: Dato Navn Fødselsdato Beskrivelse av organisasjonen Presisering av vedkommende sitt verv; innhold, ansvar, tidsperiode. Underskrift Attester må alltid skrives på FO-Ark! Ansvarsfordeling mellom lokalt og sentralt nivå Bekreftelser på tillitsverv til medlemmer i lokallagsstyret, samt andre råd og utvalg på lokalt nivå, skrives av lokallagets leder. Bekreftelser på tillitsverv for lokallagets leder og for de sentrale studenttillitsvalgte (Arbeidsutvalget) skrives av Studentkonsulent i FO Sentralt ved henvendelse Eksempel på Attest: Bekreftelse av verv i FO-Studentene Gjeldende for: Navn, født: fødselsdato FO-Studentene ble opprettet , og er en studentorganisering for barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterstudenter i Fellesorganisasjonen (FO). FO-Studentene arbeider for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som utdanningene og yrkesfeltene står overfor. FO-Studentene skal arbeide for en stadig forbedring av det studietilbudet som gis ved de aktuelle bachelorutdanningene, slik at studentene har en best mulig kompetanse i møtet med yrkeslivet. FO-Studentenes hovedaktivitet drives ut fra lokallagstyret etablert ved det enkelte studiested. Lokallaget består av et styre og alle studentmedlemmene av FO ved studiestedet. Lokallagsstyret arbeider for å fremme det faglige og sosiale engasjementet blant studenter ved utdanningsstedet. Navn har hatt følgende verv i FO-Studenetene: Verv for FO-Studentenes lokallag ved Høgskolen/Universitetet i sted i perioden tidsrom vervet har vart. Navn har i denne perioden vært med på å lage et system for føring av regnskapet for lokallaget ved Høgskolen/Universitetet i sted. Med vennlig hilsen Navn Lokallagsleder 15 S ide

17 6 HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP Handlingsplan, budsjett og regnskap er lokallagets redskap for orden og struktur på de formelle sidene ved lokallagsdrift. Disse legger også grunnlaget for et lokallag å søke driftsmidler fra FO-Studentene Sentralt, så det letter arbeidet betraktelig å utforme disse så fort som mulig. 6.1 Handlingsplan Handlingsplanen er en oversikt over, eller plan for, hvilke aktiviteter lokallaget skal gjennomføre i løpet av et semester/år. Det anbefales på det sterkeste å lage en handlingsplan da denne stadfester aktiviteter, ansvar og tidspunkt for gjennomføring. En handlingsplan utformes av lokallagsstyret i starten av virkeperioden, eller før om mulig. Et nytt styre vil kunne utforme en handlingsplan for inneværende periode, men den kan også vedta en handlingsplan for neste periode. Styret kan også lage en plan som overlapper det neste styres periode da denne kan være en veileder og støtte for et helt nytt styre. Poenget med å lage planer tidlig er at lokallaget kan komme tilbake etter sommer- eller juleferien og starte opp med ferdiglagde planer. Dette letter lokallagsstyrets arbeid betraktelig. Styremøte FO avd De 2. representantene forbereder seg godt! De to representantene fokuserer på studentene i sakspapirene og møter. Sender vara dersom de ikke kan Styremøte Leder kaller inn. Alle forbereder seg godt! Filmkveld Temakv.ansv. innkaller til møte i temakv.kom. og forbereder filmkveld etter rutinene i lokallagshåndboka Eksempel på Handlingsplan Hva? Når Hvem? Hvordan? Inviterte Styremøte Hele styret Leder kaller inn. Alle Hele styret forbereder seg godt! Temakveld Temakveldsansv. Temakv.ans. innkaller til møte i temakveldkomiteen og forbereder temakvelden etter rutinene i Alle medlemmer og studenter ved BSVutdanningene Lokallagshåndboka Styremøte Alle Leder kaller inn. Alle Hele styret Lokallagskonferanse Styret velger våre representanter og melder dem på. Så representerer disse skolen vår på lokallagskonferansen! FO-Studentenes to representanter til fylkesavd. Styre Hele styret Kun medlemmer! 2 fra hver linje ved vår skole. Vi velger hvem. Lag gjerne deres eget oppsett som kan passe for dere. For eksempel med «forberedt innen», «samarbeidspartnere» etc. 16 S ide

18 6.2 Budsjett Et budsjett er en oversiktlig fremstilling av lokallagets tilgjengelige økonomiske midler. Medberegnet er innskudd fra FO-Studentene Sentralt og eventuell støtte fra fylkesavdelingen, sponsorer eller andre aktører. I et budsjett skal det fremkomme økonomiske prioriteringer for de samlede økonomiske midlene. Disse skal fordeles ut på forskjellige «poster». Disse kan for eksempel være styremøter, stand, materiell, arrangementer, reiseutgifter osv Eksempel på Budsjett HVA? INN UT FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter 800 Temakvelder Stand Sum Regnskap Regnskapet til lokallaget skal inneholde de faktiske utgiftene lokallaget har hatt på de ulike postene. Noen ganger koster ting mer enn forventet, andre ganger koster det mindre. Allikevel er det veldig viktig å dokumentere alt sammen. Husk derfor alltid kvitteringer! Dette er nødvendig både for å lettere kunne føre regnskap, men også for å kunne godkjenne tilbakebetaling når man har lagt ut og for å få regnskapet godkjent i ettertid ved en eventuell revisjon. Et regnskap kan lett føres ved siden av budsjettet, slik vist i Eksempel på Regnskap: Eksempel på Regnskap HVA? INN UT Regnskap FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter Temakvelder Stand Sum Søknad om midler Lokallaget har muligheten til å søke om midler til drift av lokallaget ved å sende en søknad til FO- Studentenes Arbeidsutvalg via Studentkonsulenten i FO. Det kan søkes om et beløp slik at maks beløp på lokallagskontoen er kr 6000,-. Med i søknaden skal det vedlegges budsjettoversikt, kontoutskrift fra lokallagets konto som viser dato tilnærmet lik den samme som søknaden merkes med og regnskapet for foregående periode/semester. I tillegg skal det forekomme en detaljert plan for hva midlene skal brukes til. 17 S ide

19 7 ORGANISASJONSKART Landstinget Arbeidsutvalget Lokallagene Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ og består av representanter fra lokallagene og Arbeidsutvalget, representert med en stemme. Vedtas FO-Studentenes vedtekter og politisk program som alle organene må følge. Den vedtar også FO- Studentenes Handlingsplan, som er Arbeidsutvalgets arbeidsdokument for det inneværende året. Valgkomiteen velges også på Landstingets høstsamling. Arbeidsutvalget velges av Landstinget og har ansvaret for den daglige driften av FO-Studenten. Lokallagene er selvstendige organ som styres av et valgt lokallagsstyre som følger Landstinget vedtatte vedtekter og politikk. FO-Studentene er ikke direkte underlagt FO på annen måte enn at vi må følge FOs vedtekter. Politisk sett er vi uavhengige og kan mene det motsatte av organisasjonen ved uenighet om politiske saker som angår oss studenter. FO-Studentene er også representert i FOs kongress, landsstyre og Seksjonsråd som fullverdige medlemmer av organisasjonen. 18 S ide

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG FO-Studentene Oppdatert 27. september 2015 Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Lokallagets rolle... 6 Landsting,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017 FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017 HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Landsting, lokallagskonferanse og

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod.

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB FO-Studentene er en organisering av studentmedlemmer i FO. FO-Studentene HiB er et lokallag under FO-Studentene. Lokallagene er lokale organiseringer som sikrer tett

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart:

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 7. 9. OKTOBER 2011 Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: http://www.fo.no/forbundskontoret/category119.html. Møteramme:

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 20 05 2015 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs

Forberedelser til årsmøte - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse. Årsmøteforberedende kurs - saksforberedelse, mobilisering og møteledelse Årsmøteforberedende kurs 8.12.2015 Gode forberedelser er viktig! Årsmøteforberedelser bør være sak på alle styremøter Hold styr på alle frister Styret har

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer