HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014"

Transkript

1 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no! Olav H. Hauge FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

2 Innhold 1. BRUK AV BOKEN OM FO-STUDENTENE Verv og oppgaver FO-Studentene i FO Lokallagets rolle Lokallagskonferanse hver vår. Årsmøte hver høst Arbeidsutvalget Studentkonsulent ved forbundskontoret Å LAGE ET LOKALLAG Å lete etter engasjement Ufarliggjøring av verv i lokallaget Valg av styre OM LOKALLAGSSTYRET Hvordan organisere et styre? Planlegging og ansvar S ide Leder Nestleder Økonomiansvarlig Informasjons- og rekrutteringsansvarlig (IRA) Temakveldsansvarlig Styremedlem FO-Studentene og FOs fylkesavdeling Å DRIVE ET LOKALLAG Kontor Temakvelder Eksempler på temaer Eksempel på prosessen frem mot en temakveld Rekruttering Rekrutteringstips Samarbeid med fylkesavdelingen Kantinepolitikken fra idé til handling Markedsføring Hvordan nå frem? Økonomi Håndtering av økonomiske midler Andre tips og råd... 14

3 5.9 Attest etter endt årsmøteperiode Ansvarsfordeling mellom lokalt og sentralt nivå HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP Handlingsplan Eksempel på Handlingsplan Budsjett Eksempel på Budsjett Regnskap Eksempel på Regnskap Søknad om midler ORGANISASJONSKART S ide

4 1. BRUK AV BOKEN Dette er en håndbok for FO-Studentenes lokallag og skal være en ressursperm for det enkelte lokallag. I boken finner du informasjon om hvordan man oppretter lokallag, sammensetning og arbeid i et lokallagsstyre og hvordan et lokallag kan drives. Tanken er at det skal være en stadig oppdatering av håndboken, slik at innholdet til enhver tid er aktuelt for FO-Studentene og for lokallagene. 3 S ide

5 2. OM FO-STUDENTENE 2.1 Verv og oppgaver Lokalt Lokallagsleder Må ha oversikt over aktiviteten i lokallaget. Skal sørge for møteinnkalling, koordinere arbeidsoppgaver. Lederen har også medansvar for økonomien sammen med økonomiansvarlig. I tillegg er lokallagslederen bindeleddet mellom lokallaget og FO-Studentene sentralt. Det er en fordel om lokallagslederen deltar på landsting og lokallagskonferansen. Nestleder Økonomiansvarlig Styremedlemmer Markedsføringsansvarlig Arrangementsansvarlig Lederens høyre hånd og fremste støttespiller. Fungerer som leders stedfortreder ved leders fravær. Kan, sammen med leder, gjøre avgjørelser på vegne av lokallaget dersom styret ikke kan samles på kort varsel. Føre og innrapportere regnskap. Skal sette opp en driftsplan og budsjett sammen med leder/styret og holde orden på bilag (kvitteringer etc.). Deltar på styremøter og kan sitte i komiteer, råd og utvalg i lokallaget og avdelingen. Er også styrets arbeidsressurs som kan bidra med å planlegge og gjennomføre arrangement. Har det overordnede ansvaret for å drive markedsføring på campus. Dette ved for eksempel temakvelder. Har kontakten med skolen angående tillatelse til å henge opp plakater og har ansvar for å ta dem ned når arrangementet eller budskapet på plakatene ikke lenger er aktuelle. I tillegg til dette har markedsføringsansvarlig ansvar for at lokallaget til enhver tid har nok vervemateriell til å stå på stand og dele ut til studenter. Har det overordnede ansvar for arrangementer som for eksempel temakvelder, medlemsmøter, foredrag, temakafeer og lignende. Studentrepresentanter til fylkesavdelingens styre Hvert lokallag har to plasser i fylkesavdelingens avdelingsstyre. Dette er en viktig arena for FO-Studentenes lokallag og bør bli fylt. Lokallaget velger selv sine representanter i samråd med avdelingen. 4 S ide

6 Sentralt Leder Har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene og det overordnede ansvaret for kontakt med eksterne organisasjoner. FO-Studentenes leder representerer FO-Studentene i FOs Landsstyre med tale-, forslags-, og stemmerett. Nestleder Er leders stedfortreder og har ansvaret for budsjett og det overordnede ansvaret for lokallagene. Nestleder representerer FO-Studentene i FOs Landsstyre med tale- og forslagsrett. Studentrepresentant til Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger Sosionomer Vernepleiere Tre studenter fra hver sin utdanning er studentrepresentanter for sine respektive utdanninger inn i Seksjonsrådene. I tillegg jobber de med arbeidsoppgaver fordelt ut ifra FO-Studentenes Handlingsplan for det inneværende året. Studentrepresentant til Velferdsviterutvalget Velferdsviterstudenten i Arbeidsutvalget er studentrepresentant for sin utdanning inn i velferdsviterutvalget. I tillegg jobber representanten med arbeidsoppgaver fordelt ut fra FO-Studentenes Handlingsplan for det inneværende året. 5 S ide

7 2.2 FO-Studentene i FO FO-Studentene er ikke en egen organisasjon, men en organisering av studentmedlemmene i FO. Organiseringen har egne vedtekter, egne tillitsvalgte og et eget politisk program. FO-Studentene prioriterer eget sakskart inn i en årlig utformet handlingsplan. FO-Studentene har egne budsjettmidler, som disponeres i samsvar med prioriteringer i organiseringens handlingsplaner. FO-Studentene er representert i FO sine lokale og sentrale organer, og har på denne måten mulighet til å påvirke FO sine politiske prioriteringer. FO-Studentene har Egne vedtekter Revideres hvert 2. år hvert oddetallsår Eget politisk program Utformes hvert 2. år hvert partallsår Egen handlingsplan Utformes hvert år Eget budsjett Vedtas av Landsstyret i FO 2.3 Lokallagets rolle «Å engasjere seg i et lokallag gir mulighet for faglig og politisk påvirkning på eget utdanningssted!» Lokallaget består av alle FO-Studentmedlemmene på Høgskolen/Universitetet. Lokallagene er FO-Studentenes viktigste ledd. Gjennom den lokale organiseringen ønsker FO- Studentene å holde en tett kontakt med den enkelte student ved det enkelte utdanningssted. Lokallagene i FOs måte å synliggjøre sin betydning og sitt potensial på Høgskolen/Universitetet og i studentmiljøet. FO og FO-Studentene er samtidig en av studentenes muligheter til å fremme og påvirke viktige politiske saker lokalt og sentralt. 2.4 Lokallagskonferanse hver vår. Årsmøte hver høst. Nå skal vi prøve å forklare noe litt avansert. Dette er måten FO-Studentenes høyeste organ, Landstinget, er organisert. Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ og består av en representant fra hver linje ved hvert studiested. Disse representantene møtes en gang hver høst og en gang hver vår. Det er under landstinget vi konstituerer ordstyrere, møteleder, redaksjonskomité, tellekorps osv. Lokallagskonferansen som blir arrangert på våren er både et landsting og en faglig og politisk konferanse. Her vil ca halvparten av konferansen bestå av Landsting, med forslagstilling, debatt og vedtak, mens den andre halvparten består av faglig og politisk konferanse hvor FO-Studentenes Arbeidsutvalg har invitert innledere til å snakke om spesifikke tema. Årsmøtet blir arrangert på høsten og består stort sett kun av landsting. Det er på Årsmøtet at FO- Studentene velger nytt Arbeidsutvalg, vedtar sine vedtekter, politisk program, handlingsplan, 6 S ide

8 uttalelser og andre saker som legger føringer for hvordan FO-Studentene skal styres, hva vi skal mene og hvordan vi skal organiseres. 2.5 Arbeidsutvalget FO-Studentenes Arbeidsutvalg er ansvarlig for FO-Studentenes daglige bedrift. Det består av 6 personer; Leder, nestleder og fire studentrepresentanter fra barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterutdanningen. For mer informasjon om hva den enkelte representant er ansvarlig for, se punkt 2.1. AU møter minst syv ganger i løpet av et år. De forbereder saker og innkaller til FO-Studentenes Årsmøte og Lokallagskonferanse. De representerer og fronter også FO-Studentenes standpunkt i samsvar med politisk program og handlingsplan. 2.6 Studentkonsulent ved forbundskontoret Studentkonsulenten ved forbundskontoret har ansvar for den administrative daglige driften av FO- Studentene og er behjelpelig med avklaring av ulike spørsmål og problemstillinger. Studentkonsulenten er Arbeidsutvalgets saksbehandler, mottar forespørseler på deres vegne og tilrettelegger alt det praktiske for FO-Studentene og Arbeidsutvalget ved for eksempel Arbeidsutvalgsmøter, Årsmøtet eller Lokallagskonferansen. Studentkonsulenten ved forbundskontoret er Sunniva Roumimper. Hun er for tiden ute i sykemelding. Pr April 2014 er Kyle Tsigakis ansatt som vikarierende Studentkonsulent. Han kan kontaktes på e-post: Besøksadresse: Mariboesgate OSLO Tlf: Fax: E-post: Sunniva Roumimper Kyle Tsigakis 7 S ide

9 3. Å LAGE ET LOKALLAG 3.1 Å lete etter engasjement Det er en myte at det ikke finnes engasjement blant dagens studenter. Det har seg bare slik at så vel som med utviklingen for øvrig, så utvikler også studentmentaliteten seg. Den er kanskje i dag vanskeligere å finne enn på 70- tallet(les: Rødstrømpe-tiden), men den er der uten tvil. Studentene snakker mye om hvordan man skulle ønske ting fungerte på skolen, både faglig og sosialt: Hvilke undervisningsformer funker bra/dårlig; Hva kunne man tenke seg å lære mer om; Hvordan kunne man ha organisert en studietur? Disse diskusjonene kan man gjerne kalle «kantinepolitikk» av den enkle grunn at diskusjonene ofte foregår utenfor klasserommet, gjerne i kantinen. Dette er et engasjement som er mulig å gripe tak i! Hvordan kan man bruke dette engasjementet til noe konstruktivt? Hvordan kan man gå fra kantinepolitikk til reell praksis? Vi mener dette kan gjøres gjennom et FO-Student Lokallag. Vi må bare fjerne forestillingen om at det er skummelt og tidkrevende å engasjere seg i FO- Studentene. Å være en del av FO-Studentene er inspirerende, spennende og nyttig! 3.2 Ufarliggjøring av verv i lokallaget Det er viktig å være synlig. Å gi studentene ansikter å forholde seg til og ikke bare en signatur på bunnen av en plakat. Videre må kommunisere at det å sitte i et lokallagsstyre ikke stiller krav til folk som å være drevne i verken politikk eller organisasjon. FO-Studentenes lokallag handler om å lære mens man holder på! Det å være med i FO-Studentene handler om å ville gjøre noe bra på skolen. Det handler om å få et engasjement for sitt eget fag, å være stolt over sin utdanning. Det handler om å stå samlet med andre studenter og bidra til å gjøre studiet sitt enda bedre! Det florerer av gode ideer i studentmassen og disse er uvurderlige for et lokallag. Dersom man går sammen og jobber for et felles mål kan disse ideene raskt bli realisert. 3.3 Valg av styre Det er på et årsmøte at et lokallagsstyre blir valgt. Det er det forrige lokallagsstyrets ansvar å kalle inn til årsmøte, men om det ikke er noe lokallag ved din skole er det opp til de studentene som ønsker å starte et lokallag å kalle inn til et årsmøte. Alle FO-Studentmedlemmer på skolen har stemmerett. Det nyvalgte styret sitter frem til neste årsmøte. Det er viktig å finne nye medlemmer som kunne tenke seg å sitte i lokallagsstyret i god tid før lokallagets årsmøte. Dette for å sikre at det gode arbeidet kan videreføres. Sammensetningen av et styre varierer fra skole til skole. Etter FO-Studentenes vedtekter så bør det være minst tre medlemmer av et styre; Leder, Økonomiansvarlig + en valgfri tittel (for eksempel nestleder). Dette for å sikre trygg økonomisk styring og god arbeidskapasitet for styret. Det kan være lurt å holde årsmøte i tilknytning til en temakveld, med faglig innhold. Et spennende tema som trekker studenter og matservering utgjør et godt grunnlag for å slå av en prat og motivere folk til å engasjere seg og stille til valg. 8 S ide

10 4. OM LOKALLAGSSTYRET 4.1 Hvordan organisere et styre? Det finnes mange måter å organisere styret på. Høgskolene rundt om i landet er så ulike at det ikke kan settes konkret mal for hvordan det bør gjøres. Man må bruke fantasi og kreativitet, men det kan være greit å få noen hint om hvordan det kan gjøres: Det viktigste å tenke på, og som også gjør det lettere for et lokallag å overleve uteksamineringenes løp, er at det alltid bør være representanter fra 1. og 2. året. På den måten forsvinner ikke lokallaget sammen med ferdigutdannede studenter. Det er også lurt å tilstrebe seg representanter fra alle studieretningene på skolen. Noen skoler har bare en av utdanningene hos seg, mens andre har alle fire. Dersom dere klarer å ha minst en representant fra alle utdanningene vil behovene til hvert fag bli ivaretatt ved for eksempel temakvelder og i viktige saker som behandles i styret. Det kan være lurt å oppnevne egne «ansvarlige» for hvert sitt område. Altså en som er temakveldsansvarlig, som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av temakvelder. Et annet eksempel kan være Informasjons- og Rekrutteringsansvarlig, som har ansvar for markedsføring, stand og verving av nye medlemmer. Det er allikevel viktig å merke seg at disse kun er ansvarlige for sine områder. De skal ikke måtte gjøre jobben alene, og heller ikke bestemme helt selv alt innenfor dette området. Hele styret støtter hverandre der det er behov, slik at ingen føler de drar lasset helt alene. En annen støttespiller er også medlemmene som ikke selv er med i lokallagsstyret. De kan ofte ha mange formeninger om hva de vil at FO-Studentene og lokallagsstyret skal gjøre. Derfor kan det være lurt å «mase» litt på dem, slik at de husker at de faktisk har muligheten til å påvirke. 4.2 Planlegging og ansvar Gode hjelpemiddel for et lokallagsstyre er å ha en handlingsplan, et budsjett og et regnskap. Dersom lokallagsstyret lager en handlingsplan for året og fordeler ansvar ut ifra denne vil styret raskt kunne fungere mye mer effektivt. Man kan også ta denne opp på hvert styremøte og evaluere progresjon. Del gjerne handlingsplanen inn i «HVA HVEM NÅR». Noen eksempler på punkter i en handlingsplan kan være: Temakvelder, stand, styremøter, sentrale FO-Student arrangement, møter i fylkesavdelingen etc. Eksempel: HVA? HVEM? NÅR? Stand Hele styret (de som kan) Første onsdag, hver mnd. Temakveld Temakveldsansvarlig + hjelpere To ganger pr semester Styremøter Alle Hver femte uke fra minus ferier Dersom man så tidlig som mulig har fått oversikt over sine økonomiske midler og kan lage et budsjett rundt dette, vet man til enhver tid hvor mye penger man har til rådighet for diverse aktiviteter. Samtidig er det viktig å føre regnskap for å vite hvor mye penger man har igjen på hver post. Eks: Hva? Budsjett Regnskap Temakvelder 5000,- 1450,- Stand 500,- 223,- Styremøter 200,- 67,- Mer komplisert enn det trenger det ikke være! 9 S ide

11 4.2.1 Leder Leder har hovedansvaret for lokallaget og er ofte pådriver for at ting skal bli gjort. Som leder er det veldig viktig å kunne delegere styrets oppgaver til andre aktive medstudenter. Leder fungerer som møteleder på lokallagets styremøter og medlemsmøter. Som lokallagsleder bør man ha oversikt over hva som skjer i lokallaget, dette inkluderer også økonomi. Det er også viktig for en lokallagsleder å holde seg oppdatert i hva som skjer i FO for øvrig. Derfor er lederen gjerne bindeleddet mellom FO-Studentenes Arbeidsutvalg og sin lokale Fylkesavdelingen Nestleder Nestleder er lederens høyre hånd og nærmeste støttespiller. Fungerer som leder når leder ikke kan delta på møter. Holder seg hele tiden oppdatert på lederens arbeidsoppgaver og kan steppe inn for leder når det trengs. Er også med og bidrar til Lokallagsstyret for øvrig Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal planlegge og følge opp lokallagets økonomi gjennom budsjett og regnskap. Har også en særs viktig oppgave med å holde orden på bilag(kvitteringer). Økonomiansvarlig oppfordres til å søke hjelp og støtte fra fylkesavdelingen. Det ligger til økonomiansvarlig å søke midler fra FO-Studentene sentralt og Fylkesavdelingen, ved behov. I søknad til FO-Studentenes Arbeidsutvalg skal det vedlegges kopi av regnskap, plan for søkte midler og budsjett for inneværende år. Søknaden sendes Studentkonsulenten som videreformidler søknaden til AU Informasjons- og rekrutteringsansvarlig (IRA) Har det overordnede ansvaret for at informasjon om lokallaget kommer ut til studentene ved læringsstedet. Dette kan være info som for eksempel lokallagsmøter, temakvelder eller annet. I tillegg har IRA ansvar for å koordinere rekrutterings- og verveopplegget på sin skole. Gjennom stand, besøk i klasser, sikre at lokallaget har nok materiell tilgjengelig etc Temakveldsansvarlig Har hovedansvaret for temakvelder. Innebefattet å booke egnede lokaler, ta kontakt med foredragsholdere, legge til rette for foredragsholder, kjøpe innledergaver osv. Det kan være nyttig for en temakveldsansvarlig å opprette en egen «komité» som kan støtte han/henne i arbeidet med å finne passende tema, innleder, booke rom osv. Det er viktig her å ta høyde for å ha tema som kan være interessante for alle FO-utdanninger ved studiestedet! Styremedlem Et styremedlem har ikke et spesifikt ansvarsområde annet enn å delta på styremøter. Et styremedlem kan selv velge å representere FO-Studentenes lokallag i fylkesavdelingens styre og/eller representantskap, representere FO inn i LOs Ungdomsutvalg i fylket eller være med i en eventuell «temakveldskomité» eller lignende. I tillegg er det viktig at styremedlemmene, så vel som andre i styret, bidrar i rekrutteringsarbeidet på skolen FO-Studentene og FOs fylkesavdeling FO-Studentene har, jmf FOs Prinsipprogram, to plasser i fylkesavdelingens styre og representantskap. Her vedtas viktige saker for FO og FO-Studentene, i tillegg til fylkets satsing på studentmedlemmer i fylket. Dette er dermed en gyllen mulighet for FO-Studentenes lokallag å påvirke avdelingen, så vel som søke støtte og hjelp. 10 S ide

12 5. Å DRIVE ET LOKALLAG Det er helt opp til det enkelte lokallag hva de ønsker å fokusere på. Allikevel ser vi av erfaring at det er temakvelder som er det mest populære tilbudet et lokallag kan tilby. I tillegg til dette er det fremste formålet for et lokallag å være bindeleddet mellom studentmedlemmene på skolen og FO of FO-Studentene Sentralt. Målene et lokallagsstyre setter seg for sin drift bør være oppnåelige og synlige. Det er alltid godt å kunne vise til at man har gjort og gjennomført noe konkret og håndfast. Videre kommer noen forslag som lokallagsstyrene selv kan velge å benytte seg av: 5.1 Kontor Det er lurt å kontakte campusansvarlige på skolen og spør om FO-Studentenes lokallag kan disponere et kontor, eller dele det med en annen organisasjon. På den måten har lokallaget et sted de kan oppbevare materiellet sitt, samt ha et sted å jobbe/holde styremøter. I tillegg kan lokallaget ha fast «kontortid» hvor studentene kan oppsøke lokallaget ved spørsmål, tips eller ønsker for arrangementer/saker. Har ikke skolen tilgjengelige rom for et slikt kontor, kan dere spør om de har lagerplass for materiellet deres, slik at dere slipper å oppbevare det hjemme. 5.2 Temakvelder En fin måte for lokallaget å markedsføre seg på, er å arrangere temakafèer/temakvelder/allmøter. Disse kan fungere som et supplement til undervisningen og er en fin mulighet til å kombinere faglig og sosial aktivitet. Tanken er at man gjennom disse arrangementene kan sette fokus på faglige temaer som er mangelfullt dekket i pensum og undervisning, samt stimulere til politiske debatter og sette aktuelle saker på dagsorden. Ofte finner man kompetent fagpersonell i kommune, fylkeskommune og på utdanningsstedet. FO-avdelingen i fylket har gjerne oversikt over aktuelle innledere. Man kan også velge å vise en film og legge til rette for en diskusjon rundt temaet etterpå, enten med en egen fagperson eller at en i lokallagsstyret stiller spørsmål som fører til debatt. Fylkesavdelingene arrangerer i tillegg en del kurs, konferanser og fagdager. Disse har studentene full mulighet til å delta på, som medlemmer av FO. Fra temakveld ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 11 S ide

13 5.2.1 Eksempler på temaer Av erfaring er det gjerne tabutemaer som trekker flest personer til en temakveld, i tillegg til matservering eksempelvis pizza. Ekstreme politiske holdninger Selvmord Forelske seg i sin klient Incest og seksuelle overgrep Barnemishandling Etc. Andre aktuelle temaer kan være: Menneskebibliotek, ved Norsk Folkehjelp Ungdom og rusproblematikk Arbeid med pårørende Psykiatriske diagnoser, bipolar lidelse, schizofreni, etc. Fattigdom Ensomhet Rosa Kompetanse ikke alltid hetero Tvang og Makt Etc Eksempel på prosessen frem mot en temakveld Velg et tema Finn aktuell foredragsholder/film/innleder til debatt etc. Avtale tid og evt. pris for foredraget Finne passende lokaler og gjøre dette i stand Lage og sende ut innbydelse(facebook?) og plakater og markedsføre arrangementet Kontakt fylkesavdelingen så de er informert om arrangementet BRUK FONTENE! FO-Studentene har gratis annonseplass i Fontene. Sørge for at alt av teknisk utstyr er i orden: PC, kabler, mikrofon etc. Kjøpe innledergave Pass på å ha vann tilgjengelig for innledere 12 S ide

14 5.3 Rekruttering FOs avdelinger i fylkene og FO-Studentenes lokallag får hver vår tilsendt en årsplan for rekrutteringsarbeidet i FO. Det er FO-avdelingenes ansvar å kontakte FO-Studentenes lokallag for å planlegge rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsmateriell blir sendt ut fra FO sentralt i slutten av juni eller i starten av august hvert år. Materialet blir sendt FOs avdelinger som igjen tar kontakt med lokallaget ved studiestedet. Studentene oppfordres til å delta aktivt i rekrutteringsarbeidet i studiemiljøet. Rekruttering handler en del om å «selge» FO-Studentene. Informer folk om hvilke fordeler de får som medlemmer. Alt som er av nytteverdi for den enkelte student blir viktig å hente fram i denne sammenheng: et tillitsvalgtapparat som billig «forsikringsordning» i studie- og arbeidslivet, tidsskriftene Fontene og Fontene forskning, faglig utbytte, nettverksbygging som kan være nyttig for jobbsøking etter endt utdanning m.m. I sammenheng med informasjonsmøter kan det være lurt med en stand på studiestedet der studentene kan henvende seg for mer informasjon. Lokallaget bør også få seg en egen oppslagtavle, der informasjon om aktiviteter kan annonseres og oppdatering på saker styret jobber med kan henges opp Rekrutteringstips Synlighet! Sett opp stands med info om FO-Studentene. Del ut brosjyrer, FO-pins, penner, etc. De som melder seg inn der og da, kan for eksempel bli belønnet med en FO-sekk. Gå inn i klassene og informer om FO-Studentene og lokallaget. Avtal med timelærer på forhånd. Del ut innmeldingsbrosjyrer/ mapper med FO-info og effekter. Arrangement som er åpent for alle der det blir delt ut FO-effekter og innmeldingsbrosjyrer. Snakk med fylkesavdelingen. De kan gi mange gode tips, råd, verveartikler, brosjyrer, etc. Det er fylkesavdelingen som til sjuende og sist har hovedansvaret for rekruttering. Kanskje det går an å lage en avtale med fylkesavdelingen der lokallaget får en slags godtgjøring for hver student lokallaget rekrutterer? 5.4 Samarbeid med fylkesavdelingen FOs avdelinger i fylkene har et særlig ansvar for å utvikle og drive et effektivt lokalt apparat i FO. Dette innebærer både etablering av klubber på arbeidsplassene og student-lokallag på studiestedene, samt skolering. Avdelingene har også et særlig ansvar for å drive med rekrutteringsarbeid, jf. FOs vedtekter 12.3: Avdelingene har følgende hovedoppgaver: pkt. 1. Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene. Sørg for å etablere et godt samarbeid med avdelingen. Studentene representerer en ressurs som det er ok at avdelingene får nytt godt av. En arbeidsdeling mht rekruttering, temakafeer og andre markeringer er nyttig både for studentene og for avdelingene. Studentene kan også se avdelingen som en ressurs når man skal holde kurs og som innledere i debatter og på temakafeer. Studentene er også representert i avdelingens styre jmf i FOs vedtekter: «(...) FO-Studentene velger 2 representanter til avdelingsstyret, hvorav den ene har tale- forslags- og stemmerett. Den andre representanten har tale- og forslagsrett. (...)» 13 S ide

15 5.5 Kantinepolitikken fra idé til handling Vi har tidligere snakket om viktigheten av å utnytte kantinepolitikken, i punkt 3.1. En måte å få fatt i dette fenomenet på kan være å henge opp en godt synlig postkasse til lokallagets styre på studiestedet, og kanskje legge ut noen blokker og penner så folk kan skrive ned tips og gode ideer. Dette kan også bidra til at lokallagstyret jobber med saker som studentene på skolen er opptatt av, noe som igjen kan føre til et aktivt lokallag. Finn ut hva som passer best for akkurat deres lokallag og skole, for å kunne hente inn forslag fra medlemsmassen på skolen. På den måten kan dere også bli enda bedre representanter for studentene. 5.6 Markedsføring Hvordan nå frem? Gjør aktiviteten synlig! Bruk ALLE medier i forkant av arrangementer. Heng opp plakater og benytt dere av fellesmail, studentkalender, I ts Learning, Fronter, Facebook, FO-Studentenes hjemmeside, studiestedets hjemmesider osv. Avdelingens intern-avis kan også være et sted man kan annonsere aktiviteter som studentene setter i gang. Kanskje kan det være interessant for yrkesaktive medlemmer i fylkene å involvere seg? Bruk også gjerne FO sine tidsskrift Fontene, her kan man nå ut til medlemmer i hele landet. Det kan også være en idé å skrive til lokale studentaviser når man har holdt en vellykket fagkveld eller et bra kurs. Dette kan inspirere flere til å delta neste gang! Bilder er gøy! PS: Gode bilder og illustrasjoner trekker oppmerksomhet! 5.7 Økonomi FO-Studentenes lokallag rundt om i landet har i dag forskjellig praksis på hvordan de håndterer sine økonomiske midler. Noen har egen konto i banken som overføres fra økonomiansvarlig til økonomiansvarlig. Andre lokallag har sin egen post i budsjettet til fylkesavdelingen sin og sender alle sine faktura og bilag til avdelingen for behandling. Alle lokallag har mulighet til å søke FO-Studentenes Arbeidsutvalg om mer midler til lokallagsaktivitet. Grensen for en slik søknad er på 6000,- og må begrunnes. Vedlagt søknaden skal det foreligge lokallagets budsjett, regnskap og en klar plan for hva midlene skal brukes til. I tillegg må lokallaget dokumentere at de ikke har penger liggende, for eksempel ved en kontoutskrift. Ved spørsmål om søknad om midler, kontakt Studentkonsulenten Håndtering av økonomiske midler Det utarbeides i disse dager en felles mal for hvordan FO-Studentenes lokallag skal håndtere sine midler. Vi vil da gå bort ifra «private» kontoer som står registrert i enkeltpersoners navn og prøve å finne en løsning hvor det økonomiske ansvaret legges over til avdelingen. Dette oppsettet er enda ikke klart, men vil bli informert om så raskt det er ferdig. 5.8 Andre tips og råd Bruk engasjementet der dere finner det. Vær til stede når noe skjer og vær synlige. Hold temakvelder like etter forelesninger, slik at studentene ikke må vente Vær et uforpliktende tilbud for studentene Søk om sponsormidler der det går an (skolen, frivillige organisasjoner, lokale bedrifter etc.) Utfordre lærerne til å delta på arrangementene deres Ikke gjør ting for vanskelig eller innviklet 14 S ide

16 Ha gjerne samarbeid med andre studenter/studentorganisasjoner! 5.9 Attest etter endt årsmøteperiode Å være tillitsvalgt i FO-Studentene er for de fleste en verdifull erfaring i det senere møtet med arbeidslivet. Det er derfor viktig å lage attester på utført verv når dette går mot sin avslutning Bekreftelse av verv bør inneholde følgende punkter: Dato Navn Fødselsdato Beskrivelse av organisasjonen Presisering av vedkommende sitt verv; innhold, ansvar, tidsperiode. Underskrift Attester må alltid skrives på FO-Ark! Ansvarsfordeling mellom lokalt og sentralt nivå Bekreftelser på tillitsverv til medlemmer i lokallagsstyret, samt andre råd og utvalg på lokalt nivå, skrives av lokallagets leder. Bekreftelser på tillitsverv for lokallagets leder og for de sentrale studenttillitsvalgte (Arbeidsutvalget) skrives av Studentkonsulent i FO Sentralt ved henvendelse Eksempel på Attest: Bekreftelse av verv i FO-Studentene Gjeldende for: Navn, født: fødselsdato FO-Studentene ble opprettet , og er en studentorganisering for barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterstudenter i Fellesorganisasjonen (FO). FO-Studentene arbeider for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som utdanningene og yrkesfeltene står overfor. FO-Studentene skal arbeide for en stadig forbedring av det studietilbudet som gis ved de aktuelle bachelorutdanningene, slik at studentene har en best mulig kompetanse i møtet med yrkeslivet. FO-Studentenes hovedaktivitet drives ut fra lokallagstyret etablert ved det enkelte studiested. Lokallaget består av et styre og alle studentmedlemmene av FO ved studiestedet. Lokallagsstyret arbeider for å fremme det faglige og sosiale engasjementet blant studenter ved utdanningsstedet. Navn har hatt følgende verv i FO-Studenetene: Verv for FO-Studentenes lokallag ved Høgskolen/Universitetet i sted i perioden tidsrom vervet har vart. Navn har i denne perioden vært med på å lage et system for føring av regnskapet for lokallaget ved Høgskolen/Universitetet i sted. Med vennlig hilsen Navn Lokallagsleder 15 S ide

17 6 HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP Handlingsplan, budsjett og regnskap er lokallagets redskap for orden og struktur på de formelle sidene ved lokallagsdrift. Disse legger også grunnlaget for et lokallag å søke driftsmidler fra FO-Studentene Sentralt, så det letter arbeidet betraktelig å utforme disse så fort som mulig. 6.1 Handlingsplan Handlingsplanen er en oversikt over, eller plan for, hvilke aktiviteter lokallaget skal gjennomføre i løpet av et semester/år. Det anbefales på det sterkeste å lage en handlingsplan da denne stadfester aktiviteter, ansvar og tidspunkt for gjennomføring. En handlingsplan utformes av lokallagsstyret i starten av virkeperioden, eller før om mulig. Et nytt styre vil kunne utforme en handlingsplan for inneværende periode, men den kan også vedta en handlingsplan for neste periode. Styret kan også lage en plan som overlapper det neste styres periode da denne kan være en veileder og støtte for et helt nytt styre. Poenget med å lage planer tidlig er at lokallaget kan komme tilbake etter sommer- eller juleferien og starte opp med ferdiglagde planer. Dette letter lokallagsstyrets arbeid betraktelig. Styremøte FO avd De 2. representantene forbereder seg godt! De to representantene fokuserer på studentene i sakspapirene og møter. Sender vara dersom de ikke kan Styremøte Leder kaller inn. Alle forbereder seg godt! Filmkveld Temakv.ansv. innkaller til møte i temakv.kom. og forbereder filmkveld etter rutinene i lokallagshåndboka Eksempel på Handlingsplan Hva? Når Hvem? Hvordan? Inviterte Styremøte Hele styret Leder kaller inn. Alle Hele styret forbereder seg godt! Temakveld Temakveldsansv. Temakv.ans. innkaller til møte i temakveldkomiteen og forbereder temakvelden etter rutinene i Alle medlemmer og studenter ved BSVutdanningene Lokallagshåndboka Styremøte Alle Leder kaller inn. Alle Hele styret Lokallagskonferanse Styret velger våre representanter og melder dem på. Så representerer disse skolen vår på lokallagskonferansen! FO-Studentenes to representanter til fylkesavd. Styre Hele styret Kun medlemmer! 2 fra hver linje ved vår skole. Vi velger hvem. Lag gjerne deres eget oppsett som kan passe for dere. For eksempel med «forberedt innen», «samarbeidspartnere» etc. 16 S ide

18 6.2 Budsjett Et budsjett er en oversiktlig fremstilling av lokallagets tilgjengelige økonomiske midler. Medberegnet er innskudd fra FO-Studentene Sentralt og eventuell støtte fra fylkesavdelingen, sponsorer eller andre aktører. I et budsjett skal det fremkomme økonomiske prioriteringer for de samlede økonomiske midlene. Disse skal fordeles ut på forskjellige «poster». Disse kan for eksempel være styremøter, stand, materiell, arrangementer, reiseutgifter osv Eksempel på Budsjett HVA? INN UT FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter 800 Temakvelder Stand Sum Regnskap Regnskapet til lokallaget skal inneholde de faktiske utgiftene lokallaget har hatt på de ulike postene. Noen ganger koster ting mer enn forventet, andre ganger koster det mindre. Allikevel er det veldig viktig å dokumentere alt sammen. Husk derfor alltid kvitteringer! Dette er nødvendig både for å lettere kunne føre regnskap, men også for å kunne godkjenne tilbakebetaling når man har lagt ut og for å få regnskapet godkjent i ettertid ved en eventuell revisjon. Et regnskap kan lett føres ved siden av budsjettet, slik vist i Eksempel på Regnskap: Eksempel på Regnskap HVA? INN UT Regnskap FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter Temakvelder Stand Sum Søknad om midler Lokallaget har muligheten til å søke om midler til drift av lokallaget ved å sende en søknad til FO- Studentenes Arbeidsutvalg via Studentkonsulenten i FO. Det kan søkes om et beløp slik at maks beløp på lokallagskontoen er kr 6000,-. Med i søknaden skal det vedlegges budsjettoversikt, kontoutskrift fra lokallagets konto som viser dato tilnærmet lik den samme som søknaden merkes med og regnskapet for foregående periode/semester. I tillegg skal det forekomme en detaljert plan for hva midlene skal brukes til. 17 S ide

19 7 ORGANISASJONSKART Landstinget Arbeidsutvalget Lokallagene Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ og består av representanter fra lokallagene og Arbeidsutvalget, representert med en stemme. Vedtas FO-Studentenes vedtekter og politisk program som alle organene må følge. Den vedtar også FO- Studentenes Handlingsplan, som er Arbeidsutvalgets arbeidsdokument for det inneværende året. Valgkomiteen velges også på Landstingets høstsamling. Arbeidsutvalget velges av Landstinget og har ansvaret for den daglige driften av FO-Studenten. Lokallagene er selvstendige organ som styres av et valgt lokallagsstyre som følger Landstinget vedtatte vedtekter og politikk. FO-Studentene er ikke direkte underlagt FO på annen måte enn at vi må følge FOs vedtekter. Politisk sett er vi uavhengige og kan mene det motsatte av organisasjonen ved uenighet om politiske saker som angår oss studenter. FO-Studentene er også representert i FOs kongress, landsstyre og Seksjonsråd som fullverdige medlemmer av organisasjonen. 18 S ide

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer