DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014"

Transkript

1 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl Søndag 16. Mars 2014 kl Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir Nestleder Kristine Sylte Studentrepresentant i Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Studentrepresentant i Seksjonsrådet for sosionomer Studentrepresentant i Seksjonsrådet for vernepleiere Studentrepresentant i seksjonsråd for velferdsvitere Levin Pipilos Solvor Alvestad Monica Hauglien Anne Mari Hansen Fra FO Student/fagkonsulent Kyle Tsigakis Forfall: Solvor Alvestad, Monica Hauglien og Anne Mari Hansen

2 SAKER AU - sak 26/14 Konstituering a. Møteleder VEDTAK Aysel Øzdemir er møteleder b. Referent VEDTAK Kyle Tsigakis er referent AU - sak 27/14 Godkjenninger a. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes b. Godkjenning av tidsplan for møtet Tiden tas i bruk der det er behov. Tidsplanen godkjennes c. Godkjenning av protokoll AU-Møte Februar o Godkjenning av AU protokoll Februar utsettes til neste Arbeidsutvalgsmøte AU-Møte 1. Mars Protokollen for AU møtet 1. Mars godkjennes AU - sak 28/14 Orienteringer a. Fra seksjonsrådene I. Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger II. Seksjonsrådet for sosionomer III. Seksjonsrådet for vernepleiere IV. Velferdsviterutvalget b. Fag/studentkonsulent Kyle Tsigakis - Vikarierer for Sunniva ut April. - 50% stilling i mars, men er tilgjengelig på sms, mail og facebook utenom arbeidstiden. Dette vil endre seg i April, men det kommer han tilbake til.

3 - Jobber med Lokallagskonferansen, Arbeidsutvalgsoppgaver og for øvrig rekrutterings- og studentpolitiske oppgaver på forbundskontoret. c. Leder/Nestleder Aysel Øzdemir/Kristine Sylte - Aysel har vært i kontakt med Margrethe angående behovet for en ny Studentkonsulent. De kom frem til at Kyle var en god kandidat. Han ble kontaktet og sa seg villig til å bli ansatt. - Så har hun vært i kontakt med Lars Semmerud angående en artikkel de sammen skal skrive til Fontene. - Kristine må passe på å ikke få mye mer fravær fra praksisplassen, ettersom de nå begynner å sette grenser for hvor mye hun kan være borte. Det er en avtale mellom henne og skolen og mulighet for å være tidlig ute for å få fri på dagene det trengs. Tas til orientering AU - sak 29/14 Møte med politisk ledelse I forkant av AU-møtet har Aysel hatt møte med Tone Faugli fra Arbeidsutvalget i FO. Det orienteres fra dette møtet under denne saken og eventuelle vedtak gjøres. Dette ble diskutert: Det ble diskutert utfordringene rundt at Studentkonsulenten ble sykmeldt. Aysel hadde behov for en konsulent å lene seg på for å finne sin egen rolle som studentleder, men også noen å rådføre seg med. Dette semesteret skal det være et ekstra fokus på 3. årsstudenter ettersom det er disse som skal ut i arbeidslivet nå straks. FO-Studentene ble oppfordret til å kontakte Avdelingene og be dem ta kontakt med Sparebank1 og få til et samarbeid inn i klassene til 3. årsstudentene. FO-Studentene burde fokusere på vår rolle, plass og prinsippene i FO. Autonomien i Seksjonsrådene burde fokuseres på samt autorisasjonstemaet. Bent Øye skal sende inn et skriftlig notat til FO og Studentkonsulenten må følge med og se på denne. Praksis og utdanningsinstitusjonene. Det er samme utdanning, men forskjellige rammeplaner og måter å utdannes fra plass til plass. Målet vil være å samkjøre utdanningene mer slik at det ikke har for mye å si hvor i landet du utdannes mht hvilken kompetanse du går ut i arbeidslivet med. Fristen for å sende inn høringssvar til Kongressen er 11. APRIL! Fristen for å søke om mer penger i revidert budsjett er også 11. APRIL! Tas til orientering AU - sak 30/14 Rolle- og Forventningsavklaring Vi tar opp igjen forventningsavklaringen i tillegg til at vi tar en ny diskusjon rundt våre roller. Roller oss AU-medlemmer i mellom, men også forholdet mellom AU og Studentkonsulent.

4 Aysel: Har mye å gjøre med praksis, jobb, omsorgsansvar for søsteren sin og FO- Studentene. Det er til tider liten tid til å lese mail, men ved viktige ting så er det bare å sende sms eller gi info om mail på Facebookgruppen. Under møter så forventer Aysel at alle legger fra seg mobiler, ipad, datamaskin og lignende for at fokuset skal være på debatten rundt sak og ikke på skjermen. Kristine: Når Kristine er på møtet så er hun helt oppi det og kjempeengasjert, men syns det er vanskelig å finne tid til dette engasjementet når hun er hjemme. Med praksis, skole, lederverv i lokallaget og mye annet er det en utfordring å ballansere vervet i AU, vervet lokalt og skole/privat. Dersom man ikke får svar fra Kristine på mail så er det bare å purre. Levin: Har som mål å være til stede på alle møtene han skal være i. Vil også samarbeide godt med Monica ang. de oppgavene de deler på. Levin ønsker ikke å være leder i lokallaget sitt, men finner ingen andre som kan ta over. Vanskelig å håndtere mailene. Kyle: Skal være tydelig på skillet mellom konsulent og arbeidsutvalgets politiske rolle. Vil være en rådgiver og støtteperson for arbeidsutvalget, men kommer ikke med selvstendige forslag. Det er det Arbeidsutvalget som må fremme, dersom de for eksempel er enige i et råd gitt av konsulenten. Ellers vil han komme tilbake til arbeidsutvalget angående kontortid i April. For øvrig er det verdt å nevne at Kyle har fått en helt ny respekt for det arbeidet Sunniva gjorde når han selv satt i AU. Tas til orientering Vedlegg til sak: - Studentkonsulentens stillingsbeskrivelse - Vedtektene AU - sak 31/14 Handlingsplanen 2014 Vi tar her opp Handlingsplanen og ser hva som er gjort siden sist og hva som skal gjøres fremover. Vi starter også å kartlegge hva som skal presenteres for Landstinget på Lokallagskonferansen Styrking av FO-Studentene Fontene inviteres til Lokallagskonferansen Styrking av Lokallag Studenter ved Oslo er henvist videre til Studentkonsulenten og Avd i Oslo Rekruttering Ikke så mye tid til og heller ikke hatt fokus. Vi må resten av semesteret fokusere på 3. årsstudetene før de nå er ferdig utdannet. Dette informeres om på Lokallagskonferansen. Samarbeid med LO, Fagforbundet og Sparebank1? Styrking av praksis

5 Ikke blitt gjort noe nytt med. Må fokuseres på fremover. Løftes på LLK. Studenter med særskilte behov Ikke blitt gjort noe nytt med. Anne Mari jobber med dette. FO-Studentenes forhold til FO Aysel har hatt et møte med Lars, Geir og Tone så langt i år. Veldig nyttig og læringsrikt! Rettigheter i arbeidslivet Løftes opp på Lokallagskonferansen Politiske dokumenter og generell politikk Alle har lest Meld.St. 13 Synliggjøreing av FO-Studentene i LO FO-Studentene skal til LO Student og Ungdoms Internasjonal solidaritet Møte med Erik Hagen, mandag 17. Mars. Kristine, Aysel og Kyle skal dit. Tas til orientering Vedlegg til sak: Handlingsplanen 2014 AU - sak 32/14 FO-Studentenes økonomi og prioriteringer FO-Studentenes økonomi må gjennomgås og relevante prioriteringer foretas. Under denne saken vil vi forsøke å forutse allerede fastsatte utgifter som skal skje i løpet av året. Vi går da gjennom formål for formål og kan gjerne se på regnskapet for 2013 for å sammenligne. Lokallagskonferansen skal dokumenteres med bilder. Aysel tar kontakt med Christian Wiik og hører om han har mulighet til å være fotograf og hvor mye han tar betalt pr bilde FO-Studentene velger å bruke i markedsføringsøyemed. Kyle har en kontakt som tar 3000,- pr bilde. Dersom vi finner noen billigere enn dette er det å foretrekke. Kyle sjekker med Tone Nordberg i Administrasjonen om muligheten for å produsere capser til Lokallagene. Pris, utseende og omfang sendes til Arbeidsutvalget om aktuelt. AU - sak 33/14 AU-Møte i Utlandet FO-Studentenes Studentkonsulent er sykmeldt og har derfor ikke mulighet til å planlegge og iverksette den planlagte utenlandsturen i mai. Derfor foreslås det at AU-møtet i utlandet utsettes til høstsemesteret, eller at det blir tatt opp igjen når Sunniva er tilbake.

6 Planleggingen av AU-møtet i utlandet legges på is frem til Sunniva Roumimper er tilbake som Studenkonsulent, etter endt sykemelding. AU - sak 34/14 Lokallagskonferansen 2014 Lokallagskonferansen(LLK) nærmer seg med stormskritt og Arbeidsutvalget og Studentkonsulenten har mye arbeid fremfor seg. Vi må raskt fordele ansvar for hva som skal gjøres og sette tidsfrister. Studentkonsulenten orienterer om status for Lokallagskonferansen og diskusjonen videre belager seg på hva som skal til for at alt er klart innen 4. April. Status: Lokallaget ved UiN har booket hotell til personer. Det er booket en en buss som tar opptil 48 personer. Flere busser kan bestilles kr for den ene bussen. Det er ikke medberegnet ferge. Sponsorer: FO Nordland ,- LO Nordland ,- Planer: To komikere til ,- Mulig en ekstra minibuss for å få plass til alle Innledere/gjester: FO Nordland FO Nytt Raymond Alstad SpareBank1 Tone Faugli Fontene Global Dignity S.K.Vest-Sahara Om Nordland Ta bilder og intervju Verving og samarbeid Forsikring og pensjon Tar om politikken Artikkel om Lokallagskonferansen Må gjøres: Andre aktiviteter enn museum og stand-up? Invitere Støttekomiteen for Vest-Sahara? Invitere Global Dignity? Åpne opp for å snakke om Studenter med Særskilte Behov? Anne Mari Romuld Hansen Sette verving på dagsorden. Workshop? Saksliste og program Arbeidsoppgavene skissert ovenfor skal gjøres ila neste uke. Kristine, Aysel og Kyle har ansvar for dette.

7 AU - sak 35/14 FO ANNO 2015 Høringsfristen for innspill til Kongressen i 2015 er satt til 11. April Derfor er Arbeidsutvalget nødt til å diskutere hva som er viktig for FO-Studentene og hvilke endringer som skal til for å gjøre Fellesorganisasjonen(FO) bedre for studentmedlemmene. FO-Studentene utgjør mellom 9-12 % av medlemsmassen. I tillegg representerer FO- Studentene 34% av alle studentene ved sosionom-, barnevernspedagog-, vernepleier- og velferdsviterutdanningene. Dette gjør FO-Studentene til en sentral aktør i både FO og opp mot utdanningene. Derfor er det viktig at det tilrettelegges for at FO-Studentene og deres Arbeidsutvalg har mulighet til å gjøre en best mulig jobb til enhver tid. Hvilke tema som er viktige for FO-Studentene diskuteres og en plan for høringssvarene lages på møtet. Saker løftet på møtet: - Stemmerett for begge studentrepresentantene i Landsstyret - Vara for studentrepresentantene i Seksjonsrådene - 1. og 2. vara for studentrepresentantene i Landsstyret. - Stemmerett for studentrepresentantene i Seksjonsrådet - Samarbeid mellom FO-S. og SR/FO/etc. - Strengere krav til Avdelingene om ansvar for lokallagene - Nytt paragrafkapittel: XX FO-Studentene - Øke FO-Studentenes status på lik linje med avdeling eller lignende. Hele AU leser grundig gjennom alle vedleggene til denne saken og stiller forberedt til AU-møtet i forkant av Lokallagskonferansen for behandling i AU. AU vil behandle forslag fra representantene. Det vil ikke være rom for å diskutere frem nye forslag under møtet. Dette vil også bli en sak på Landstinget og da skal Arbeidsutvalget være oppdaterte på saken. Aysel og Kristine vil sende ut påminnelse på mail til AU i forkant av AU-møtet. Vedlegg til sak: - Rundskriv: FO anno Debatthefte: FO anno Høringssvar: FO anno Prinsipprogram og vedtekter for FO : https://www.fo.no/getfile.php/01%20om%20fo/hefter%20og%20publikasjoner/fo_prinsip p_hele_lav.pdf AU - sak 36/14 Den internasjonale Sosialarbeiderdagen, 18. Mars Mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen og den skal feires ute i den enkelte

8 avdeling. Studentkonsulenten har på forhånd sendt ut en mail til alle lokallagslederne og informert dem om dagen slik at de kanskje kan markere den på sin respektive skole. Hver av AUs medlemmer vil få med seg plakat for å henge opp på sin skole. I tillegg diskuteres det kort om hvordan FO-Studentene skal markere dagen; Facebook, hjemmesider, twitter, instagram etc. Det skrives et notis på FO-Studentene og FO-Studentenes lokallagsledere sidene på Facebook med bilde på. + twitter og instagram. AU - sak 37/14 Eventuelt Samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark Det er mottatt en mail angående samarbeid med søsterorganisasjonene våre i Skandinavia. Kyle skal sjekke videre opp i dette og forhøre seg nærmere om hva dette innebærer. Aysel og Kristine stiller seg til rådighet for å bidra i arbeidet Opprette en Kristine ønsker å sjekke opp i muligheten for å opprette en egen studentmail hvor post til FO-Studentenes leder blir sendt til. Kyle skal sjekke opp i det praktiske og økonomiske rundt dette.

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19.

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19. Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 19. november 2013 Det er 18 stemmeberettigede i salen og antall observatører Stemmeberettigede:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 19-01-2013. Referat. Styremøte Sentralledelsen Referat Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14.11.11/163.34 SENTRALSTYREMØTE 10.-12.02.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 Tilstede: Helene

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer