Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsutvalget Protokoll fra møte"

Transkript

1 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løtvedt, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /15 Saken gjelder AU /15 Økonomirapport januar 2015 AU /15 AU /15 Søknad Frifond: NMBU - Avspark Oppnevning: NOKUTs klagenemnd (Therese Eia Lerøen erklærte seg innhabil) AU /15 Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (12) 00 KONSTITUERING Eventuelt AU /15 AU /15 Valg av møteleder Anders Kvernmo Langset velges som møteleder. AU /15 Valg av protokollfører Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. AU /15 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU27-14/ side(r)

2 AU /15 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjennes. AU /15 Troikasaker Troikasakene tas til orientering. AU /15 Godkjenning av protokoller Protokoll fra AU26-14/15 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /15 Økonomirapport januar 2015 AU tar økonomirapporten for januar 2015 til orientering. AU /15 Søknad Frifond: NMBU - Avspark Arbeidsutvalget innvilger studenttinget ved NMBU kroner ,- i frifondsmidler til gjennomføring av NMBU-Avspark. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Arbeidsutvalget ønsker å bemerke at søknader om fondsmidler normalt skal være NSO i hende i forkant av prosjektgjennomføringen. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU /15 Oppnevning: NOKUTs klagenemnd Therese Eia Lerøen oppnevnes til fast medlem med Joanna Antoniak som personlig vara i NOKUTs klagenemnd til og med Vedtatt Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU27-14/ side 2

3 AU /15 Oppnevning: Universitets- og Høgskolerådet (12) Maria Wold oppnevnes til Nasjonalt profesjonsrådet for ergoterapi og ortopediingeniørfag i UHR til og med STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU27-14/ side 3

4 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU28-14/15 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løtvedt, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard Kristian Myhre ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /15 AU /15 AU /15 AU /15 Saken gjelder Ansettelse av organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemskontakt i 100 % stilling Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Høring: fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet Eventuelt 00 KONSTITUERING AU /15 Anders Kvernmo Langset velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AUYY-14/15 godkjennes. Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /15 Ansettelse av organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemskontakt i 100 % stilling Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU28-14/ side(r)

5 Arbeidsutvalget tilbyr Marie Gjerde Rolandsen 100 % stilling som organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemskontakt. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER AU /15 Høring: fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Høringssvar: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. Endringsforslag fra Anders Kvernmo Langset: Tillegg i teksten som eget avsnitt som generell kommentar: «NSO vil legge til at og mener det er viktig at både fagskolestudentene og studenter i høyere utdanning er representert i styret til NOKUT, med en representant hver som faste representant og med personlig vara. Det er viktig for å sikre at begge sektorene har studentrepresentanter tilstede, og fordi vi ikke automatisk kan regne med at de representerer hverandres interesser». Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt: På side 3 under punkt 12: fra «utdanningslandskapet» til «utdanningssystemet» Avvist Endringsforslag fra Anders Kvernmo Langset: Punkt 49: Endre fra «slik» til slik at det blir tydelig hvilken kunnskap og kvalitetskrav som ligger i en fagskoleutdanning, og at det blir enklere å vurdere innpass av fagskoleutdanningen: høyere utdanning». Avsnitt 2 punkt 8: Det er viktig for studiekvaliteten at universiteter og høyskoler fremdeles skal ha adgang til selv å vurdere i hvilken grad enkelte fagskoleutdanninger gir relevant studieforberedthet og eventuelt inneholder kvalifikasjonselementer som kan sies å være tilsvarende som aktuelle studieprogrammer. Det må være UH-institusjonene som avgjør om det er grunnlag for opptak og eventuelt fritak for enkelte kurs eller deler av utdanningen frem til kandidateksamen. Fagskolen og UH-institusjoner bør stimuleres til og utformesamarbeidsavtaler om innpass der det er hensiktsmessig. Løsninger som legger opp til å gi automatisk innpass er faglig uforsvarlig og kan gå ut over tilliten til utdanningene. Etter første avsnitt på generelle kommentarer: Betegnelsen studiepoeng i høyere utdanning er knyttet til, og kompatible med, de europeiske ETCSene, etablert med tanke på mobilitet og som et ledd i Bolognaprosessen. Det vil være uheldig om vi på norsk gir samme betegnelse til utdanning som gir godkjente ECTS og utdanning som ikke gir det. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU28-14/ side 2

6 Avvist På slutten av punkt 12: Ut fra det bør en fagskole tilby opplæring på maksimum to år Side 3, generell kommentar: «komplementere» endres til «selvstendige». Avsnitt 2, generell kommentar: Fra «plass i utdanningssystemet» til «egenart» Fjerne kulepunkt 4, og legge til et kulepunkt med tekst «videre ønsker vi å stille oss bak.» Nytt 3. avsnitt til punkt 5: I denne sammenheng ønsker vi å påpeke at vi mener det er uheldig at fagskoler oppretter og får akkreditert enkelte studietilbud på høyskolenivå for å bruke dette i rekruttering av studenter til alle sine studietilbud. Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt: Et tillegg på side 3 under punkt 12, på slutten av avsnittet: Ut fra det bør en fagskole tilby opplæring på minimum to år. Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt: Punkt 3, linje 3: Endre «vi er mer skeptiske til» til «NSO mener fagskolene ikke skal ha plikt til å melde seg inn i samskipnadene» Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt: Side 3, første linje: «skal ikke være konkurrenter..» 04 VALG Ingen valgsaker 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter 06 INNKOMNE SAKER AU /15 Kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU28-14/ side 3

7 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU29-14/15 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løtvedt, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Kristian Myhre Sondre Jahr Nygaard ENDELIG SAKSLISTE: AU /15 AU /15 AU /15 AU /15 Søknad internasjonale erfaringsmidler: NTNU - deltakelse ombudskonferanse i Atlanta Søknad frifond: HiB mai-arrangement Øremerking av reiser i forbindelse med BM70 00 KONSTITUERING AU /15 Anders Kvernmo Langset velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU28-14/15 godkjennes. Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU /15 Søknad internasjonale erfaringsmidler: NTNU - deltakelse ombudskonferanse i Atlanta Arbeidsutvalget innvilger kroner til studenttinget ved NTNU til gjennomføring av deltakelse på ombudskonferanse i Atlanta. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU29-14/ side(r)

8 Endringsforslag fra Alexander Sæbø Løtvedt: Forslag til ny vedtakstekst: AU avviser søknad om kr ,- fra studenttinget NTNU, og anbefaler studenttinget å søke på nytt om man finnerkonferanser/studiebesøk som er mer relevant til arbeidet med å få et eget studentombud ved NTNU. AU /15 Søknad frifond: HiB mai-arrangement Arbeidsutvalget innvilger kroner i frifondsmidler til Studentparlamentet ved HiB til gjennomføring av 17. mai-arrangement. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Avvist AU /15 Øremerking av reiser i forbindelse med BM70 AU øremerker kroner til reisevirksomhet for arbeid knytte opp mot BM70 i Bergen Foreslått budsjett tas til orientering. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen eventueltsaker 04 VALG Ingen valgsaker 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU29-14/ side 2

9 Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-14/15 Dato/tid :00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost Tilstede: Anders Kvernmo Langset, Alexander Sæbø Løtvedt, Helge Sander Lie Schwitters, Therese Eia Lerøen, Sondre Jahr Nygaard, Kristian Myhre Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU /15 AU /15 Saken gjelder Omorganisering av LNU Eventuelt: La Khrono få bruke innlegg/blogger om styring og ledelse 00 KONSTITUERING AU /15 Anders Kvernmo Langset velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU29-14/15 godkjennes. Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsak ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU30-14/ side(r)

10 06 INNKOMNE SAKER AU /15 Omorganisering av LNU Det gjøres ikke vedtak i saken Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU30-14/ side 2

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer