UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER"

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine Landsem Universitetet i Nordland Barnevern Aysel Øzdemir Universitetet i Nordland Sosialt arbeid Oguz Levin Pipilos Høgskolen i Finnmark Barnevern Karina Rugland Høgskolen i Finnmark Sosialt arbeid Ina Abrahamsen Høgskolen i Harstad Barnevern Lene-Mari Mikaelsen Høgskolen i Harstad Vernepleie Linda Brekk Høgskolen i Nord-Trøndelag Vernepleie Maria Sørbø Liland Høgskolen i Sør-Trøndelag Barnevern Sigrid Langen Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid Sandra Rygg Høgskolen i Sogn og Fjordane Barnevern Margrete Stave Aksnes Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Belinda Rutle Høgskolen i Sogn og Fjordane Vernepleie Henriette Ness Vold Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes Vernepleier Mai-Lise Carlsen Universitetet i Agder Vernepleie Nuradi Abdi Mohamed Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Jeanette Torgersen Universitetet i Stavanger Barnevern Vilde Helena Husebø Universitetet i Stavanger Sosialt arbeid Kyle Andre Hagen Tsigakis (AU) Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid

2 Rene W Draven (AU) Høgskolen i Østfold Sosialt arbeid Jan Kaare Jernslett (AU) Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Stine Myking (AU) Høgskolen i Sogn og Fjordane Vernepleie Tina Dokken (AU) Høgskolen i Volda Barnevern Observatører Anita Conradsen Høgskolen i Bergen Vernepleie Camilla Fjeldsaunet Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Emma Myrstad Søvik Universitetet i Nordland Barnevern Camilla H. Lunde Høgskolen i Finnmark Barnevern Maren Wenberg Høgskolen i Finnmark Sosialt arbeid Therese Tåsåsen Høgskolen i Harstad Barnevern Kristina Madsen Høgskolen i Harstad Vernepleie Ine Vargset Høgskolen i Sør-Trøndelag Barnevern Elena Alexandra Gherasim Høgskolen i Sør-Trøndelag Sosialt arbeid Audun Akselvoll Solsvik Høgskolen i Sogn og Fjordane Barnevern Ragna Staven Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Tonje Alvestad Universitetet i Agder Vernepleie Ole Thomas Furuseth Universitetet i Agder Arbeids- og velferdssosiologi Pernille Aamodt Universitetet i Stavanger Sosialt arbeid Ekstra observatører Ingrid Karin Singelstad Høgskolen i Bergen Vernepleie Ashna Mamesh Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Side 2 av 32

3 Andre Sandra Cesilie Lien Høgskolen i Sogn og Fjordane Sosialt arbeid Nina Lily Richmond AUs forslag til møteledelse Martin Skogrand FOs forbundskontor Tidl. studentkonsulent Sunniva Roumimper FOs forbundskontor Ny studentkonsulent Anna-Sabina Soggiu FOs arbeidsutvalg Leder av seksjonsrådet for sosionomer Harald Henmo Fontene Journalist Forfall Gunn Hege Hågensen, UiNordland Linda Jarleskog, HiØstfold Stine Jåthun, Diakonhj Oslo Susanne Olsen Svindland, Diakonhj Oslo Lene Krakk Lilledal, Leder valgkomitee Unni Dahle, Leder AU Side 3 av 32

4 SAKSLISTE LT-sak 07/12 Åpning Velkommen ved leder Praktisk informasjon LT-sak 08/12 Konstituering a) Møteledere og ordstyrere : Nina og Martin Skogrand b) Referent Sunniva Roumimper c) Tellekorps Pernille Aamodt, Tonje Alvestad, Anita Conradsen d) Redaksjonskomiteer Ragna Staven, Camilla Fjeldsaunet, Maria Sørbø Liland Fra AU: Stine Myking Reservekomité: Mai Lise Carlsen, Eva Vilhelmine Landsem, Kristine Titlestad Fra AU: Tina Dokken Side 4 av 32

5 e) Festkomitè Karina Rugland, Ingrid Karin, Kamilla Lunde Fra AU: Stine Myking og Kyle LT-sak 09/12 Godkjenninger a) Innkallingens lovlighet AUs forslag til vedtak Innkallingen godkjennes Kommentert av Helen i forhold til vedtektene som foreligger uten aktuelle endringer. Godkjent b) Tidsplan for møtet Justert tidsplan lagt fram på møtet: Fredag 23.november Kl Kl Kl Kl Kl ÅRSMØTET STARTER Kl Kl Lunsj Velkommen og praktisk informasjon Skolering Kaffepause LT-sak 08/12 Konstituering LT-sak 09/12 Godkjenninger LT-sak 10/12 Orienteringer Valgkomiteen orienterer om valget av nytt arbeidsutvalg (AU) Middag Lørdag 24.november Kl Kl LT-sak 11/12 Regnskap for 2011 LT-sak 12/12 Budsjett 2012 LT-sak 13/12 Vedtekter Kl Lunsj Hilsen - til inspirasjon v/ Anna-Sabina Soggiu, medlem av FOs AU/seksjonsleder for sosionomene i FO Side 5 av 32

6 Kl LT-sak 14/12 Politisk program FO-Studentene Kl LT-sak 15/12 Handlingsplan 2013 Kl Pause, kaffe og frukt Kl LT-sak 16/12 Saker fra Lokallagene LT-sak 17/12 Uttalelser Kl Festmiddag Søndag 25. november Kl LT-sak 18/12 Lokallagskonferansen 2011 LT-sak 20/12 Votering i sak 13/12 14/12 15/12 LT-sak 21/12 Eventuelt - Link til fo- stud hjemmesiden på nettsidene til lokallagene Vedtak i saker som ikke er vedtatt under behandlingen Kl Kl LT-sak 19/12 Valg Lunsj Avreise, fellestransport Gardermoen Tidsplan godkjent c) Forretningsorden Ordstyrer gjennomgår forretningsorden; Jeg vil ha ordet, replikk, til dagsorden og til forretningsorden. Hvordan fremme et forslag fra talestol + skriftlig til møteleder Orientering om redaksjonskomitè-arbeidet. Forretningsorden godkjent Protokoll fra lokallagskonferansen i Sandnes mai 2012 Link til protokoll; Studentene/Protokoll%2C%20Lokallagskonferanse%20Sandnes.pdf Side 6 av 32

7 Protokoll godkjent LT-sak 10/12 Orienteringer a. Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) b. Orientering fra FOs landsstyremøter c. Arbeidsutvalgets arbeid med punktene i arbeidsprogrammet for perioden januar 2012 til november 2012 d. Orientering fra seksjonsrådene og velferdsarbeiderutvalget I. Seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) II. Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) III. Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) IV. Velferdsviterutvalget g. Orientering fra valgkomiteen h. Orientering fra studentkonsulenten Tatt til orientering Side 7 av 32

8 LT-sak 11/12 Regnskap for 2012 Regnskap for FO-Studentene pr november 2012 vil bli fremlagt på Årsmøtet. REGNSKAP PER Formål Tekst Kostnader Budsjett I % av budsjett LANDSTINGSMØTER , ,00 66, ARBEIDSUTV.MØTER , ,00 93, FAGKONFERANSER , ,00 93, SKOLERING AV LOKALLAGSLEDERE/NESTLEDERER , ,00 113, LOKALLAGSARBEID , ,00 66, MARKEDSFØRING , ,00 56,35 SUM , ,00 78,25 : Tatt til orientering Side 8 av 32

9 LT-sak 12/12 Budsjett 2013 FO sitt budsjettforslag for 2013 vil ikke foreligge i tide til dette Årsmøtet. Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir AU fullmakt til å prioritere bruken av midlene for 2013 innenfor de ulike formålene LT-sak 13/12 i vedtektene Forslag til endringer For å foreta endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall (jmf Vedtektene 10) Aus forslag til endringer i vedtekter 2. Formål FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som våre utdanninger og yrkesfelt står overfor. FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. FO-Studentene skal arbeide for å fremme sine medlemmers rettigheter og muligheter, særlig med tanke på: - utdanning - undervisning - praksis - skikkethet - eksamen - studiefinansiering Ny setning; FO-Studentene vil arbeide for en bevisstgjøring om rettighetene i arbeidslivet. Side 9 av 32

10 Gjøre punktet utdanning/ undervisning til to punkt. 3. Medlemskap Hvem kan være medlem: Studenter ved følgende bachelorutdanninger: sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, arbeids- og velferdsfag. Studenter som tar master eller annen videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse. Endringsforslag fra AU; Fjerne velferdsforvaltning. Forslaget tiltres Landstingsrepresentanter: Lokallagene velger en landstingsrepresentant fra hver linje ved hvert studiested som har tale-, forslags- og stemmerett på landstinget. AU har møteplikt, samt tale og forslagsrett. I tillegg har leder i FO-Studentene stemmerett. Observatører har tale- og forslagsrett. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Studentkonsulenten har talerett. Forslag fra AU Flytte setningen Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Forslaget tiltres 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: Velge arbeidsutvalg bestående av 6 personer. Velge valgkomité bestående av 3 personer. Vedta handlingsplan gjeldende for 1 år. Side 10 av 32

11 Vedta politisk program hvert andre år gjeldende for to år. Foreslå budsjettprioriteringer. Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til arbeidsutvalget. Lokallagene kan sende forslag om kandidater til AU i forkant av valget til valgkomiteen. Det kan også stilles benkeforslag under valgets gjennomføring. Endringsforslag fra AU; x) Endring; Legge til hvert andre år i setningen Vedta politisk program gjeldende for to år.. Forslaget tiltres ikke 5.5 Protokoll Det føres protokoll fra landstinget, som (sendes lokallagene og) publiseres på nett. Endringsforslag fra AU; Fjerne sendes lokallagene og. Forslaget tiltres Det føres protokoll fra AUs møter som (sendes lokallagene og) publiseres på internett. Endringsforslag fra AU; Fjerne sendes lokallagene og. Forslaget tiltres 7.1. Lokallagets styre Lokallaget bør bestå av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Side 11 av 32

12 Lokallaget skal arbeide for å fremme det yrkesfaglige og sosiale engasjement blant medlemmer ved sitt studiested. Styret er ansvarlige for driften av lokallaget, og er bindeleddet mellom AU og medlemmene. Styret samarbeider med fylkesavdelingen og AU om rekruttering av nye medlemmer. Endringsforslag fra AU; Endre setningen Lokallaget består av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og kasserer. til Lokallaget bør bestå av et styre på minimum 3 personer; leder, nestleder og økonomiansvarlig.. Forslaget tiltres 7.4. Representanter til landsting Lokallaget sender minimum en landstingsrepresentant til landstinget. For øvrig forholder lokallagene seg til utfyllende informasjon i lokallagshåndboken. Endringsforslag fra AU; Fjerne setningen Hvis en landstingsrepresentant blir valgt inn i AU må lokallaget arrangere valg av ny landstingsrepresentant.. Forslaget tiltres Innkommende forslag til endringer i vedtektene Forslag 1: 3 Medlemskap Forslagsstiller: Navn 1. - May Lise Carlsen, delegat 10 For masterstudenter - legge til: dvs. ikke arbeider mer enn 50 % Tiltres ikke Side 12 av 32

13 Forslag 2: 4 Organisasjonsledd og representasjon Forslagsstiller: Navn 1. Tonje Alvestad, delegat 36 Endring: Ledes av/i AU er representert i FOs landsstyre Redaksjonskomiteens innstilling; Leder og nestleder i AU er representert i FOs landsstyre. Innstilling vedtatt 5.1 Landstingsrepresentanter Forslagsstiller: Navn - Ragna Stuven, delegat 33 - Ved stemmelikhet gjelder AU-leders stemme som dobbeltstemme Forslaget tiltres ikke 5.1 Landstingsrepresentanter Forslagsstiller 1: Jeanett Torgersen, delegat 15 For å presisere at det er mulig å være syk og at studier kommer først, selv med verv føye til at: AU har møteplikt, men kan ha gyldig grunnlag til å utebli i tilfelle sykdom, eksamen eller overtagelse av studier. OBS! Plassere dette under en passende. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 2: Jan Kaare Jernslett, delegat 39 Presisering: AU har møteplikt med tale- og forslagsrett. I tillegg har AUs leder i FO Side 13 av 32

14 Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 3: Ragna Staven Ved stemmelikhet gjelder AU-leders stemme som dobbeltstemme Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 4: Vilde Helena Hansebø, delegat 13 Ved stemmelikhet gjelder AUs leders stemme som dobbeltstemme Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget anses ivaretatt og tiltres derfor ikke Forslagsstiller 4: Redaksjonskomiteen Endring: AU har møteplikt, tale- og forslagsrett. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres. Redaksjonskomiteens innstillinger vedtatt 5.2 Landstinget skal i høstsemesteret Forslagsstiller 1: Linda Brekk, delegat 1 - Presisering: Vedta politisk program hvert partalls år som er gjeldende i to år. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 2: Camilla Fjeldsaunet delegat 24 Endringsforslag til endringsforslaget sette hvert andre år først i setningen. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke Forslagsstiller 3: Side 14 av 32

15 Tonje Alvestad, delegat 36 Tilleggspunkt: Revidere FO Studentenes vedtekter. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Innstillinger vedtatt Forslag 17: 6 Arbeidsutvalget (AU) Forslagsstiller 1: Stine Myking, delegat 40, AU Medlemmene i innehar sine verv i et år, og tiltrer sine verv 1. januar. Forslaget tiltres 7. Lokallag Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Tillegg: Fo studentenes lokallagshåndbok er en ressurs som kan og bør brukes for arbeidet i lokallaget. Forslaget tiltres 7.1. Lokallagets styre Forslagsstiller: Navn Ragna Staven, delegat 33 - Lokallaget skal bestå av leder og økonomiansvarlig. Side 15 av 32

16 Forslaget tiltres ikke Forslagsstiller: Mai Lise Carlsen Presisering: AU og studentkonsulenten har det økonomiske ansvaret og er behjelpelige med planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Forslaget tiltres Forslagsstiller: Mai Lise Carlsen Presisering og utvidelse: To representanter fra hver linje ved hvert studiested dekkes av AU. Men ønsker man å sende flere medlemmer til lokallagskonferansen kan man søke om midler fra FOs fylkesavdeling. Forslaget tiltres ikke HELHETLIG Vedtekter med foretatte endringer godkjennes i sin helhet Side 16 av 32

17 LT-sak 14/12 Politisk program for FO-Studentene AUs forslag til vedtak: POLITISK PROGRAM FOR FO-STUDENTENE FO-studentenes politiske program er grunnlaget for vår organisering og vårt arbeid. Det politiske programmet ble vedtatt av Årsmøtet november 2012, og gjelder for en periode på to år. INNHOLD I UTDANNINGENE 1.1 Skikkethet «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» av 30. juni 2006 er vedtatt å gjelde for våre utdanninger. Denne sier at: «Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.» Skikkethetsvurderingen skal sikre at studenter etter endt utdanning er kompetente og skikket til å utføre gjeldende arbeid. For å få til dette må utdanningsforløpet tilrettelegges slik at studentene får mulighet til personlig vekst og utvikling. Utdanningsstedene må ta ansvar for at studentenes holdninger blir utfordret og utviklet gjennom tidlige praksisperioder og kvalitetssikret undervisning. Utdanningsstedene må sørge for at studentene får og forstår informasjon om skikkethetsvurderingen og det den innebærer jf 5 i forskriften - samt påse at skikkethetsvurderingen blir fulgt opp i tilstrekkelig grad ved skikkethetsnemnda. Studenter skal være representert med to studentrepresentanter i skikkethetsnemda ved hvert studiested jf. 6 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30/06, Praksis Praksis er svært viktig for å utvikle kompetente yrkesutøvere, og det bør være minimum to brukerorienterte praksisperioder hvor studentene er ute i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Relevant praksis bør utgjøre minimum 30 av 180 studiepoeng i en bachelorgrad. Dette for at studenten skal få nok tid til å integrere samspill mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, sammen med brukere i tråd kunnskapsbasert praksis. Praksisen må være både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold, samt gjenspeile den generelle utviklingen i samfunnet. Veileder i praksis bør ha samme grunnutdanning som studenten, samt inneha nødvendig veilederkompetanse. Side 17 av 32

18 Praksisstudieperiodene må kvalitetssikres gjennom et formalisert samarbeid mellom utdanningsstedene og praksisfeltet. Tjenestestedene må pålegges å motta studenter i praksisstudier, og legge til rette for veiledning og et godt læringsmiljø. Praksisrelaterte spørsmål skal behandles i gjensidig dialog mellom studenter og ansatte ved studiestedene. 1.3 Eksamen I løpet av utdanningen skal studentene oppøve evnen til etisk refleksjon, til å se sammenhengen mellom teori og praksis, samt de øvrig deler av utdanningene. Studentene må prøves både i sin skriftlige og muntlige framstillingsevne. Vurderingsformene skal være kontinuerlige, og ikke en oppsamlingseksamen til slutt i skoleåret. Studentene skal vurderes etter faste rammebetingelser, individuell kunnskapsevne skal vektlegges. 1.4 Ferdighetstrening Studenter skal få prøvd seg tilstrekkelig med ferdighetstrening på skolen, dette for å prøve ut teori i praksis sammen med lærere som veiledere. 1.5 Vold og trusler Mange yrkesutøvere innen våre profesjoner arbeider i sammenhenger som til tider kan preges av utagering, vold og trusler. Vektlegging av juridisk, etisk og praktisk kunnskap om dette, vil kunne ha en forebyggende effekt og utdanningsinstitusjonene har derfor et særlig ansvar for at studentene undervises i metodiske tilnærminger som gjør dem i stand til å håndtere konkrete situasjoner. 1.6 Tvang og makt Studentene må praktisk, teoretisk og etisk bevisstgjøres på sin bruk av tvang og makt i fremtidig yrkesutøvelse. Brukermedvirkning, selvbestemmelsesrett og brukerens integritet må være betydelig vektlagt i undervisningen. 1.7 Media I vår fremtidige yrkesutøvelse vil mange komme i kontakt med media. Det er viktig at studentene lærer å samarbeide med media på en slik måte at det gagner både profesjonene og brukerne. Utdanningsinstitusjonene jobber med å bevisstgjøre studentene i forhold til sosiale medier. Dette må inkludere de juridiske aspektene ved dette. 1.8 Det flerkulturelle samfunn og minoriteter Ulike yrkesgrupper, inkludert våre egne, vil komme i kontakt med personer som tilhører forskjellige minoritetsgrupper. For å sikre alle en rettferdig og likeverdig behandling er det viktig at studentene tilegner seg teoretisk kunnskap og oppøver ferdigheter for å ivareta ulike menneskers behov i et solidarisk, flerkulturelt samfunn. Det er et viktig ledd i dette arbeidet at vi rekrutterer flere studenter med ulik minoritetsbakgrunn til høgere utdanning. Side 18 av 32

19 1.9 Tabuområder I yrkesfeltet er det flere områder som er tabubelagt og det er viktig å sette fokus på disse. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å bevisstgjøre og utfordre studentenes tanker og holdninger rundt slike tema. Studentene skal tilstrebe og bli reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum Mangfold i utdanningene Våre yrkesgrupper er betegnet som kvinnedominerte, med ca 80 % kvinner. Mange av våre brukere har behov for gode mannlige rollemodeller. Det er også viktig å ha et mangfoldig arbeidsliv. Det er derfor viktig at det fokuseres på å rekruttere flere menn inn i våre utdanninger. For å sikre mangfoldet i utdanningene bør det også fokuseres på å rekruttere personer med minoritetsetnisk bakgrunn slik at utdanningene våre i større grad gjenspeiler befolkningen som helhet. 2 UTDANNINGSPOLITIKK 2.1 Rammeplaner Rammeplanene er nasjonale og viser rammer og setter standard for hver enkelt utdanning. De inneholder mål for hva utdanningene skal kvalifisere til, viser utdanningenes omfang og innhold og gir retningslinjer for vurderingsordninger og arbeids og studieformer. Alle utdanninger skal ha nasjonale rammeplaner å forholde seg til. Dette for å sikre et innholdsmessig minimum av hvilken kompetanse som er oppnådd etter gjennomført utdanning. For at studentene skal være best mulig rustet til å møte hverdagen i arbeidslivet, er det viktig at utdanningenes innhold og lengde evalueres kontinuerlig. Dette for å imøtekomme ny utvikling i fagfeltene. Samfunnet er i stadig endring, og rammeplanene skal bli revidert parallelt med samfunnsutviklingen. 2.2 Studiefinansiering Det skal legges til rette for at studentene skal kunne fokusere på studiene. Det skal være mulig å være heltidsstudent, og de økonomiske vilkår må være like for alle studenter. Det skal tilrettelegges spesielt for studenter med særskilte behov. Studentene skal motta studiestøtte i 11 måneder, og studiestøtten skal være organisert gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Denne støtten skal gjøre det mulig å være heltidsstudent. Studiefinansieringen skal være 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) pr studieår. Studielånsrenten skal ikke løpe i studietiden. Studielånsrenten skal være politisk styrt, og ikke overstige markedsrenten. 2.3 Finansiering av høgere utdanning Det er ikke naturlig å sammenligne barnevernpedagog-, sosionom- og velferdsarbeiderutdanningene med de andre utdanningene i finansieringskategori F, men med de som ligger i finansieringskategori E. Utdanningen av gode sosialarbeidere krever Side 19 av 32

20 tett oppfølging av den enkelte i undervisning, evaluering og gjennom praksis. Noe av undervisningen skjer i små grupper, der studentene skal få nødvendig ferdighets- og kommunikasjonstrening. Bachelorutdanningene for barnevernspedagoger, sosionom- og velferdsarbeiderutdanningene må flyttes fra finansieringskategori F til finansieringskategori E. 2.4 Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helse- og sosialtjenestene må styrkes og være en del av praksisfeltetes daglige virksomhet. Forskningsprosjekter må ta utgangspunkt i problemstillinger fra praksisfeltet. Brukernes og de ansattes særlige kunnskap må inkluderes i fagutvikling og forskning. Det er viktig at organiseringen av FoU-virksomheten ikke går på bekostning av studiekvaliteten. FoU-virksomheten må komme studentene til gode gjennom integrering i undervisning og praksis. 2.5 Utvikling av utdanningene Det må stilles strengere krav til likhet mellom utdanningsinstitusjonene i rammeplanene, samtidig som en bevarer det unike ved hvert studiested. Det bør være et minimum av felles grunnkunnskap uavhengig av studiested. Det er viktig at man styrker og opprettholder de ulike utdanningene, og samtidig sørger for at utdanningenes innhold innen bachelor og mastergrader kontinuerlig utvikles og gjenspeiler brukernes og yrkesfeltets behov. 2.6 Autorisasjonspolitikk Autorisasjon må sikres i alle tjenester som har til formål å hjelpe mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon. Autorisasjon vil stimulere til faglig identitet og sette fokus på kvalitet og utvikling i yrkesutøvelsen. Med autorisasjon vil personer som opptrer uforsvarlig i sin yrkesutøvelse kunne miste sin autorisasjon og retten til å praktisere. 2.7 Samarbeid med andre deler av forvaltningen Vårt yrkesaktive liv vil være preget av tverrprofesjonelt samarbeid. Kvaliteten på dette samarbeidet vil få konsekvenser for den enkelte yrkesutøvers personlige kompetanse, faglig utvikling, og brukernes hjelpetilbud og rettigheter. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene legger opp til mer samarbeid mellom studenter på tvers av studieretninger og sørger for at studentene møter ulike yrkesgrupper i undervisningssammenheng. Samtidig må hver utdanning beholde sin spisskompetanse. 2.8 Utvikling i den offentlige sektor En sterk offentlig sektor er sentralt for å ivareta våre brukeres behov. Det er viktig at utdanningene våre er i takt med den utvikling og endring som skjer i offentlig sektor, slik at kompetansekravet vi møter i yrkeslivet samsvarer med den kunnskap og de ferdigheter studentene har ervervet gjennom utdanningen. 3. STUDENTENES RETTIGHETER 3.1 Studenter med særskilte behov Side 20 av 32

21 Prinsippet om lik rett til utdanning er en basis for oppbyggingen og utviklingen av utdanningssystemet. Utdanningsinstitusjonene må ha universell tilrettelegging slik at studenter med særskilte behov blir ivaretatt. 3.2 Arbeid i studietiden Mange av våre studenter arbeider på faglig relevante arbeidsplasser i studietiden. Studenter med utdanningsrelaterte jobber skal ha progressiv lønn i forhold til fullførte semester lønn etter kompetanse. 3.3 Lønn og tariff Lønn- og tarifforhold er viktige fokusområder og dette kan blant annet påvirke rekrutteringen til våre utdanninger. Grunnlønnen må heves slik at den er på linje med sammenlignbare 3-årige bachelorutdanninger. Lønnsdiskriminering i form av forskjeller mellom langtidsutdannede i offentlig og privat sektor og mellom kvinnedominerte og mannsdominerte områder i offentlig sektor, må bekjempes. Forskjeller mellom kvinnedominerte områder i offentlig sektor med samme utdanningsnivå, må opphøre. Utdanning skal lønne seg. Utdanning og kompetanse utover bachelorgrad må gi lønnsmessig uttelling. LT-sak 14/12 Politisk program for FO-Studentene Punkt 1.10 Forslagsstiller: Jeanette Torgersen, delegat 15, UiS Rekruttere folk med annen bakgrunn enn normal oppvekst og livskvalitet. For eksempel funksjonshemmet, de som har erfaring fra den andre siden (tidligere bruker). Forslaget tiltres ikke Punkt 2.2 Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Tilføye: Øvre beløpsgrense tillatt å tjene som student og lånetaker hos statens lånekasse økes til 2.5 G. Side 21 av 32

22 Forslaget tiltres ikke. Punkt 2.5 Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 36 Flytte punkt 2.5 til 2.2 Forslaget tiltres Punkt 2.3 Forslagsstiller 1: Jan Kaare Jernslett, delegat 39, AU Endringsforslag i 2. setning: Velferdsarbeiderutdanningene endres til: velferdsfag. Og nest siste. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller 2: Navn Tonje Alvestad, delegat 36 Første siste setning: Vernepleiestudenter tilhører kategori E. Det er viktig at våre utdannelser stilles likt og med det skal/bør bachelorutdanningene Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget tiltres Forslagsstiller 3: Navn Ine Vargset, delegat 30 Endring: Flytte Vernepleier til kategori D. Sosionom, barnevern, velferdsfagutdanning til kategori E. Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke : Side 22 av 32

23 Redaksjonskomiteens innstilling for punkt 2.3 enstemmig vedtatt Punkt 4 Internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Ragna Staven, delegat 33 Nytt punkt 4.1 Internasjonal solidaritet. : Enstemmig vedtatt HELHETLIG Politisk program med foretatte endringer godkjennes i sin helhet Side 23 av 32

24 LT-sak 15/ Handlingsplan for Etter 5.2 i FO-Studentenes vedtekter skal det på årsmøtet vedtas Handlingsplan for kommende årsmøteperiode. AUs forslag til vedtak HANDLINGSPLAN 2013 Vedtatt på Årsmøtet på Hadeland november 2012 AU SKAL JOBBE FOR: STYRKING AV FO-STUDENTENE gjennom: - styrking av samarbeidet med andre studentorganisasjoner. - å være synlige i Fontene og andre medier. - at det avholdes jevnlige møter mellom FO-Studentenes AU og FOs politisk ledelse - å fortsette samarbeidet med faggruppe for FO-medlemmer ansatt i høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner. - å ha jevnlig kontakt med lokallagene og å holde seg oppdatert på hvordan aktiviteten og engasjementet er i lokallagene. - benytte seg av egne informasjonskanaler, og sosiale medier. STYRKING AV LOKALLAG FO-studentene skal jobbe for at det er lokallag ved alle utdanningssteder der våre utdanninger er. Dette gjelder både heltids- og deltidsutdanninger. AU skal spesielt følge opp de lokallagene som ikke fungerer optimalt, og følge opp de nystartede lokallagene. FO-Studentene skal samarbeide med FOs fylkesavdelinger for å styrke lokallagene i FO-Studentene. AU sender ut nyhetsbrev til lokallagene minst 2 ganger i året. Arrangere Leder- og nestledersamling. REKRUTTERING FO-Studentene skal jobbe for å øke fylkesavdelingenes innsats i rekrutteringsarbeidet. FO-Studentene deltar aktivt i rekrutteringsarbeidet på utdanningsinstitusjonene. FO-Studentene arrangerer vervekampanje høsten STYRKING AV PRAKSIS FO-Studentene skal bruke erfaringene og informasjonen fra kartleggingen av praksis i utdanningene til å styrke praksis. STUDENTER MED SÆRSKILTE BEHOV Følge opp kartleggingen av situasjonen for studenter med særskilte behov ved utdanningsinstitusjonene. Side 24 av 32

25 Gjøre nettsiden til FO-Studentene tilgjengelig for alle. AU jobber for at studenter med teoretiske utfordringer får bedre oppfølging av utdanningsinstitusjonen. FO-STUDENTENES FORHOLD TIL FO AU jobber videre med hvordan organisering og tilknytning i forhold til FO skal være og videreutvikles. FO-Studentene skal være en aktiv aktør i de fora der dette diskuteres. RETTIGHETER I ARBEIDLIVET FO-Studentene arbeider med at rettighetene i arbeidslivet blir kjent blant medlemmene. STORTINGMELDINGSMELDING OM VELFERDSUTDANNINGENE FO-Studentene gjør innholdet i stortingsmelding 13 (Utdanning for velferd; Samspill i praksis) kjent blant medlemmene. FO-Studentene skal følge opp stortingsmeldinga. SYNLIGGJØRING AV FO-STUDENTENE I LO FO-Studentene skal jobbe for å bli sett og hørt i LO. Dette ved å sitte i aktuelle utvalg og gjennom deltakelse på ulike konferanser, seminarer og kurs. Nytt avsnitt under avsnittet Studenter med særskilte behov Forslagsstiller: 1. - HiB delegat 24 Fo Studentene skal jobbe for at fremmedspråklige studenter skal ha rett på bruk av PC ved skoleeksamen Forslaget tiltres ikke Studenter med særskilte behov Forslagsstiller 2: Mai Lise Carlsen, delegat 10 Tillegg: Følge opp kartleggingen av situasjonen for studenter med særskilte behov ved utdanningsinstitusjonen, spesielt med tanke på tilrettelegging av eksamenssituasjonen. Forslaget tiltres Side 25 av 32

26 Nytt punkt i handlingsplanen: Internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Ragna Staven, delegat 33 Margrete Stave Aksnes, delegat 19 FO Studentene skal redegjøre mulighetene for et solidaritetsprosjekt. Med spesielt fokus på barn i konflikt. Forslaget tiltres ikke som følge av neste forslag Tilføyelse av foreslått punkt om internasjonal solidaritet Forslagsstiller: Navn Mai Lise Carlsen, delegat 10 AU skal arbeide med et internasjonalt solidaritetsprosjekt. Lokallagene kan sende inn forslag til prosjekt, innen 1. februar AU står fritt til å velge hvilket prosjekt de ønsker å arbeide videre med. Forslaget tiltres Nytt punkt: Synliggjøring av profesjonene i media Forslagsstiller: Linda Brekk, delegat 1 Sigrid Langen, delegat 17 Innhold: FO-Studentene skal jobbe for å synliggjøre profesjonene og å øke statusen til yrkene i FO gjennom media. Forslaget tiltres ikke Tilføyelse Forslagsstiller: Vilde Helena Husebø, delegat 13 FO-Studentene skal jobbe for å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn, i utdanning og på aktuelle arbeidsplasser. Barna skal bli hørt når de rapporterer om overgrep. Side 26 av 32

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler Arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, Politisk Program er FO-Studentenes

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

SAKER TIL LANDSTINGET

SAKER TIL LANDSTINGET SAKER TIL LANDSTINGET LT-sak 01/14 Konstituering a) Møteledere og ordstyrere Aysel Øzdemir er møteleder Kristine Sylte og Monica Hauglien er ordstyrerer c) Referent Kyle Tsigakis d) Møtesekretærer Ansees

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

Lene Krakk Lilledal Diakonhjemmets høgskole, Rogaland (Forfall fredag) Jan Kaare Jernslett UiAgder

Lene Krakk Lilledal Diakonhjemmets høgskole, Rogaland (Forfall fredag) Jan Kaare Jernslett UiAgder PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 19.-21. AUGUST 2011 Forbundskontoret, Mariboes Gate. Fredag 19.august kl. 17.00 søndag 21.august kl 16.00 Leder Nataniel Kristoffersen HiVolda Mob.: 40 55 07 68 eskil100@hotmail.com

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19.

Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19. Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 19. november 2013 Det er 18 stemmeberettigede i salen og antall observatører Stemmeberettigede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSTINGET 8.-10. APRIL 2011

PROTOKOLL FRA LANDSTINGET 8.-10. APRIL 2011 PROTOKOLL FRA LANDSTINGET 8.-10. APRIL 2011 Deltakerliste og landstingsrepresentanter Navn Henriksen, Helene 1 Bjorland Utdanningssted Utdanning (bachelor/evt master) Høgskolen i Bergen - Sosialt arbeid

Detaljer

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod.

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

Om kompetanseutvikling i barnevernet

Om kompetanseutvikling i barnevernet Om kompetanseutvikling i barnevernet FO landsstyre vedtok 11. juni 2009 følgende om NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet Befringutvalget overleverte NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG FO-Studentene Oppdatert 27. september 2015 Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Lokallagets rolle... 6 Landsting,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer