Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19."

Transkript

1 Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 19. november 2013 Det er 18 stemmeberettigede i salen og antall observatører Stemmeberettigede: Susanne Olsen Svindland Henriette Ness Vold Kyle Tsigakis (på vegne av AU) Monica Hauglien Ragna Staven Hanne Margrethe Rian Anette Storvik Solvor Alvestad Jo Bråten Kristine Sylte Ida Sekkingstad Tone Mjelde Iselin Bertmand Uma Regine Østli Jan Kaare Jernslett Signe Dalen Observatører: Hanne Elgsaas Hønsvik Maria Kjos Maren Mikaelsen Tina Othelie Olsen Ingvild Thorvik Maria Guldbrandsen Rune Mikkelvik Stine Jinky G Fjellet Protokoll FO-Studentenes årsmøte 2013, Sundvolden hotell november

2 Tone Gjørtz Silje Berntsen Ashna Mamesh Steffen Brekka Brandshaug Elise Maria Østbøvik Birgitte Marie Sunde Enoksen Eline Askeland Stine Mjøllner Elias Grindvold Lusk Belinda Rutle Levin Pipilos Aysel Øzdemir Tonje Alvestad Anne Mari Hansen Referent/Ordstyrere/Studentkonsulent Barbro Auestad Sunniva Roumimper Saksliste LT-sak 07/13 Konstituering For å holde orden på konferansen trenger vi noen til å lede møte, styre ordet, skrive referat, telle stemmer og skrive ned og rydde i forslagene. AU har vurdert behovene og foreslår personer til de ulike rollene. Vedtak: Forslag godkjent a) Møteledere og ordstyrere Kyle Tsigakis (møteleder) Barbro Auestad (ordstyrer) b) Referent Vedtak: Forslag godkjent Sunniva Roumimper c) Tellekorps Side 2 av 24

3 Vedtak: Forslag godkjent Maren Mikaelsen (Universitetet i Nordland, observatør) Rune Mikkelvik (Høgskolen i Sør-Trøndelag, observatør) Tone Gjørtz (Høgskolen i Sogn og Fjordane, observatør) Vedtak: Forslag godkjent d) Redaksjonskomiteer Barbro Auestad Belinda Rutle Maria Guldbrandsen Sunniva Roumimper e) Festkomitè Tonje Alvestad Samt at hun velger seg noen komitémedlemmer Følgende medlemmer ble valgt: Steffen Brandshaug Brekka Ragna Staven Silje Berntsen Susanne O Svindland Iselin Bertmand Vedtak: Forslag godkjent. Følgende medlemmer til festkomiteen ble valgt: Vedtak: Forslag godkjent f) Underskrive protokoll forslag fra salen - Silje Berntsen - Hanne Rian LT-sak 08/13 Godkjenninger Side 3 av 24

4 a) Innkalling Innkallingen godkjennes Vedtak: Forslag godkjent med merknad av Kyle om at innkalling var sendt ut to dager for sent. Vedtak: Forslag godkjent b) Tidsplan for møtet Tidsplan sendes ut før møtet i tillegg til at den endelige legges fram på møtet: Tidsplanen godkjennes c) Forretningsorden KOPIER FRA BARBRO Vedtak: Forslag godkjent Forretningsorden godkjennes d) Protokoll fra lokallagskonferansen i Sogndal 2013 Link til protokoll; Vedtak: Forslag godkjent Protokollen godkjennes LT-sak 9/13 Orienteringer Side 4 av 24

5 Kyle Tsigakis Kyle Tsigakis Kyle Tsigakis a. Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) b. Orientering fra FOs landsstyremøter c. Arbeidsutvalgets arbeid med punktene i arbeidsprogrammet for perioden januar 2013 til november 2013 d. Orientering fra seksjonsrådene og velferdsarbeiderutvalget I. Seksjonsrådet for barnevernspedagoger (SRB) v/levin Pipilos II. Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) v/aysel Øzdemir III. Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) v/tonje Alvestad IV. Velferdsviterutvalget v/ Anne- Mari Hansen e. Orientering fra valgkomiteen v/leder av valgkomiteen Henriette Ness Vold f. Orientering fra studentkonsulenten V/Sunniva Roumimper Tas til orientering Vedtak: Orienteringene er tatt til orientering Side 5 av 24

6 LT-sak 10/13 Regnskap for 2013 Formål Tekst Kostnader Budsjett I % av budsjett Revidert budsjett I % av revidert budsjett LANDSTINGSMØTER , ,00 61, ,00 61, ARBEIDSUTV.MØTER , ,00 89, ,00 89, FAGKONFERANSER , ,00 108, ,00 108, SKOLERING AV LOKALLAGSLEDERE/NESTLEDERER , ,00 68, ,00 68, LOKALLAGSARBEID , ,00 52, ,00 52, MARKEDSFØRING , ,00 63, ,00 63,10 SUM , ,00 69, ,00 69,71 Redegjørelsen for regnskapet for 2013 tas til orientering. Vedtak Forslaget er godkjent T-sak 11/13 Budsjett 2014 FO sitt budsjettforslag for 2014 vil ikke foreligge i tide til dette Årsmøtet. Vi kan likevel allerede si at vi antagelig får en økning. Oppsett for 2013 har fungert veldig bra og vil ligge til grunn for Vedtak Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir AU fullmakt til å prioritere bruken av midlene for 2014 innenfor de ulike formålene. Side 6 av 24

7 Forslaget er godkjent LT-sak 12/13 Forslag til endringer i vedtektene For å foreta endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall (jmf Vedtektene 10) Se vedlegg Følgende hadde ordet i debatt: Susanne Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Kristine Sylte, Høgskolen i Lillehammer Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Ida Sekkingstad, Høgskolen i Sogn og Fjordane Steffen Brekka Brandshaug, Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder Kristine Sylte, Høgskolen i Lillehammer Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Steffen B Brekka, Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Steffen B Brekka, Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder LT-sak 13/13 Handlingsplan for 2014 Etter 5.2 i FO-Studentenes vedtekter skal det på årsmøtet vedtas Handlingsplan for kommende årsmøteperiode. AUs forslag Lagt fram av Levin Pipilos, AU. Elias Lusk bevilget stemmerett som følge av Linn Agneta Johansens forfall. Side 7 av 24

8 Følgende hadde ordet i debatt: Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Levin Pipilos, Arbeidsutvalget Barbro Auestad, ordstyrer Levin Pipilos, Arbeidsutvalget Iselin Bertmand, Høgskolen i Volda Susanne O Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Iselin Bertmand, Høgskolen i Volda Anne Mari R Hansen, Arbeidsutvalget Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane LT-sak 14/13 Saker fra lokallagene til årsmøtet Frist for innsending av saker fra lokallagene er 08. november. Disse vil bli lagt frem på møtet. Ingen saker LT-sak 15/13 Uttalelser Om noen har tanker om å fremme forslag til uttalelser oppfordres det til at dette forberedes i forkant av møtet. Forslagsstiller: Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Uttalelse om Vest-Sahara Følgende hadde ordet til debatt: Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Forslagsstiller: Aysel Øzdemir, Arbeidsutvalget Uttalelse om søndagsåpne butikker Følgende hadde ordet til debatt: Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Aysel Øzdemir, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Side 8 av 24

9 Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Ida Sekkingstad, Høgskolen i Sogn og Fjordane Uma Regine Østli, Universitetet i Tromsø Anne-Mari Hansen, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 27 på vegne av AU LO i Rogalands uttalelse: Arbeidstid Forslagsstiller: Levin Pipilos, delegat 25 på vegne av AU Uttalelse om G4S sikret okkupasjon Forslagsstiller: Anne-Mari Hansen, delegat 28 på vegne av AU Uttalelse om statlig eierskap. Forslagsstiller: Belinda Rutle, delegat 29 på vegne av AU. Uttalelse: Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. LT-sak 16/13 Lokallagskonferanse våren 2014 I vedtektene står det følgende: 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: ( ) Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret ( ) Vi oppfordrer kandidater til å melde seg som arrangør av vårens konferanse. Konferansen skal avholdes i april Lokallagkonferansen er sammen med Årsmøtet årets to store høydepunkter for FO-Studentene. De lokallagene som ønsker å stille som vertskapskandidater bør drøfte dette med FOs avdeling i fylket i forkant av årsmøtet. Belinda Rutle orienterte om sist lokallagskonferanse og planlegging/gjennomføring av denne. Forslagsstiller: Aysel Øzdemir og lokallaget i Bodø Delegat nr: 26 Ønsker lokallagskonferansen på Kjerringøy utenfor Bodø. Side 9 av 24

10 LT-sak 18/12 Eventuelt Ingen saker til eventuelt Referat fra valg og VOTERINGER Voteringer i Sak 12/13 VEDTEKTER Forslagsstiller AU 4. Organisasjonsledd og representasjon FO-Studentene er organisert i; - Landsting - Arbeidsutvalg (AU) - Lokallag Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder med stemmerett. AU har en studentrepresentant i hvert av FOs tre seksjonsråd, og en studentrepresentant i FOs velferdsarbeiderutvalg. FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bachelorutdanningene er representert. AUS forslag om å flytte setningene: VEDTATT 5. Landsting Årsmøte/landsting er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett i forbindelse med årsmøtet i høstsemesteret og et i forbindelse med lokallagskonferansen i vårsemesteret. AU innkaller ellers landstingrepresentantene når de finner det påkrevd, eller når minst 2/3 av landstingrepresentantene krever det. Landstinget velger delegater til FOs kongress. FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bachelorutdanningene er/bør være representert. AUs forslag i grønt Ragna Staven på vegne av Lokallaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i rødt. Delegatnr:9,10,11,39,38 Forslag: FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bahelorutdanningene bør være representert. Side 10 av 24

11 Forslaget falt, AUs forslag som det står er vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling: AUs forslag Vedtatt Nye punkt under 6.1 Ansvar og fullmakter Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder med stemmerett AU har en studentrepresentant i hvert av FOs tre seksjonsråd, og en studentrepresentant i FOs velferdsarbeiderutvalg Landstinget skal i høstsemesteret: Velge arbeidsutvalg bestående av 6 personer. Velge valgkomitè bestående av 3 personer. Vedta handlingsplan gjeldende for 1 år. Vedta politisk program gjeldende for to år Politisk program vedtas i år med partall og vedtekter revideres i år med oddetall. Foreslå budsjettprioriteringer. Revidere FO-Studentenes vedtekter gjeldende for to år. Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til arbeidsutvalget. Lokallagene kan sende forslag om kandidater til AU i forkant av valget til valgkomiteen. Det kan også stilles benkeforslag under valgets gjennomføring. x) Endringsforslag Supplere med to punkter (uthevet i forslag). Forslag fra AU: Vedta politisk program gjeldende for 2 år. Politisk program vedtas i år med partall og vedtekter revideres i år med oddetall. Revidere FO-Studentenes vedtekter gjeldende for 2 år. VEDTAK Enstemmig vedtatt 7.3. Økonomi Det enkelte lokallag oppretter en egen konto som ikke skal være personlig, men knyttet til FOs avdeling i fylket, eventuelt til FO sentralt og registrert med deres aktuelle organisasjonsnummer. Minimum 2 personer disponerer denne kontoen i fellesskap, og deres navn skal oppgis til studentkonsulenten. Lokallaget kan søke AU og fylkesavdelingen om midler. Side 11 av 24

12 x) Endringsforslag: Endring av hele paragrafen. AUs forslag: 7.3. Økonomi For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse eller økonomiske midler avtales med den enkelte avdeling. Se lokallagshåndbok for mer informasjon. Lokallaget kan søke AU og fylkesavdelingen om midler. VEDTAK Forslaget vedtatt Forslag fra AU Deltakerne består av to FO-Studenter fra hver linje ved hvert studiested som velges eller utpekes av lokallaget. Om det avholdes landsting i forbindelse med arrangementet, skal den ene av de to være landstingsrepresentanten. x) Endringsforslag: Den ene av de to skal være landstingsrepresentant. VEDTAK: Forslaget er vedtatt Forslag fra AU: Ny paragraf. 8. Valgkomité Medlemmer i valgkomiteen møtes en gang i året til et møte, etter leder- og nestledersamling, for å diskutere aktuelle kandidater til nytt arbeidsutvalg. De aktuelle kandidater kontaktes av valgkomiteen og intervjues ut fra en felles standard. Denne utarbeides av valgkomiteen og sittende arbeidsutvalg. Valgkomiteen diskuterer også aktuelle kandidater med sittende arbeidsutvalg på sitt årlige møte. Valgkomiteen tar i mot forslag til kandidater fra lokallagene. Valgkomiteen innstiller kandidater til nytt arbeidsutvalg som presenteres og begrunnes på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling stemmes over på årsmøtet og kan utfordres ved benkeforslag. Medlemmer i valgkomiteen møtes en gang i året til et møte, etter leder- og nestledersamling, for å diskutere aktuelle kandidater til nytt arbeidsutvalg. De aktuelle kandidater kontaktes av valgkomiteen og intervjues ut fra en felles standard. Denne utarbeides av valgkomiteen og sittende arbeidsutvalg. Valgkomiteen diskuterer også aktuelle kandidater med sittende arbeidsutvalg på sitt årlige møte. Valgkomiteen tar i mot forslag til kandidater fra lokallagene. Valgkomiteen innstiller Side 12 av 24

13 kandidater til nytt arbeidsutvalg som presenteres og begrunnes på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling stemmes over på årsmøtet og kan utfordres ved benkeforslag. Forslagsstiller: Steffen Brekka Brandshaug, delegat nr 42 Delegatnr:42 Forslag: I ny paragraf 8valgkomite strykes, de to siste setningene: Valgkomiteen innstiller kandidater (og) valgkomiteens innstilling stemmes over Forslagsstiller: Kristine Sylte, Lokallaget i Lillehammer - Delegatnr:8 Forslag: 8 Forslag om at valgkomiteen ikke står for utvalg av aktuelle kandidater men at alle kan stille til demokratisk valg for å bli med i AU, uavhengig av intervju. Begrunnelse for dette er at alle burde få stille likt. VEDTAK Ny paragraf 8 valgkomite vedtatt De to siste setningene beholdes Det gjør også setningen om intervju. Forslag fra AU AU Foreslår: Endring av nummerering Dagens 8 10 endres til VEDTAK Landstinget godtar endringen som følge av vedtak i forrige sak. Forslag fra Jan Kaare Jernslett Delegatnr: Endre velferdsarbeiderutvalg til velferdsviterutvalg Redkom: Velferdsarbeider erstattes med velferdsviter gjennom hele dokumentet. VEDTAK Forslaget er enstemmig vedtatt Voteringer i sak 13/13 Handlingsplan 2014 AUs forslag Lagt fram av Levin Pipilos, AU. (utdelt) Side 13 av 24

14 FORSLAG fra Tone Mjelde på vegne av Sogndal Forslag: Punkt 10 Internasjonal solidaritet Tillegg Forslag 1: FO-Studentene skal arbeide med et internasjonalt solidaritetsprosjekt som passer til vår utdannelse og som øker kontakten med andre sosialarbeidere utenfor Noreg. Forslag 3: For å få til et best mulig prosjekt er det viktig med kontinuitet. Prosjektet låses derfor i en periode på tre år, og det oppfordres til å finne samarbeidspersoner. Dersom en oppdages korrupsjon eller andre alvorlige saker dukker opp skal en mulig avslutning av prosjektet behandles av landstinget. Forslag fra Kyle Tsigakis Delegatnr. 1 Forslag: Arbeidsutvalget finner en struktur for arbeidet som er formålstjenelig for å gjøre et best mulig arbeid for internasjonalt solidaritetsprosjekt. Redkom: Forslagene settes opp mot hverandre før det stemmes over å ta det inn i handlingsplanen. FORSLAG fra Iselin Bertmand Punkt 5 studenter med særskilte behov Delegatnr: 13 Forslag: Opprette samarbeid med Dysleksiforbundet eller lignende. Redkom: Opprette samarbeid med foreninger som har fokus på mennesker med særskilte behov. Til dagsorden Ragna Staven Kyle Tsigakis Vedtak Handlingsplan for 2014 lagt fram av AU er vedtatt Forslag 1 fra sogndal falt Forslag 3 fra Sogndal falt Forslag fra Kyle vedtatt Forslag fra Iselin Bertmand vedtatt med redaksjonelle endringer Handlingsplan vedtatt med endringer og tillegg Side 14 av 24

15 Voteringer i sak 15/13 UTTALELSER Forslagsstiller: Kyle Tsigakis, delegat 1 Uttalelse om Vest-Sahara FO-studentene ber EU støtte FNs fredsprosess i Vest-Sahara Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Hittil har mer enn ett hundre resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd og Generalforsamling slått fast at saharawiene har rett til å få avgjøre Vest-Saharas status. Likevel fortsetter Marokko å okkupere deler av territoriet. De første FN-uttalelsene om saharawienes rettigheter kom allerede i 1960 da FNs Generalforsamling slo fast at det daværende Spansk Sahara skulle tilbakeføres folket i området. Men da Spania forlot Vest-Sahara, ble ikke landet selvstendig. I stedet ble det okkupert av Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag avviste i oktober 1975 Marokkos territoriale krav på Vest-Sahara. Da Marokko inntok Vest-Sahara, flyktet flertallet av befolkningen til flyktningleirer i Algerie, der de fremdeles bor. Saharawiene som valgte å forbli i Vest-Sahara, har siden den gang blitt utsatt for alvorlige overgrep og systematisk diskriminering. FNs generalsekretær ba tidligere i år Sikkerhetsrådet om at det bør igangsettes en permanent overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. I territoriet finner man en fredsbevarende operasjon, MINURSO, uten et slikt menneskerettighetsmandat. Hvert år nekter Marokkos nære allierte Frankrike for at MINURSO som er en av svært få operasjoner i verden å rapportere på overgrepene i territoriet. Saharawienes fredelige, politiske og diplomatiske kamp må gis anerkjennelse og støtte. Det viktig at det internasjonale samfunn reagerer på Marokkos trenering av FNs fredsprosess og unnlater å gi Marokko incentiver til å fortsette okkupasjonen. I det lys er det svært problematisk at EU høsten 2013 er på vei til å inngå en ny avtale med Marokko for å fiske i Vest-Saharas farvann. FNs tidligere rettssjef har kalt EUs fiskeriaktiviteter i Vest-Sahara i strid med folkeretten og sier at det undergraver FNs fredsprosess. Marokko vil ikke ha interesse i å inngå i fredssamtaler i FN-regi så lenge de mottar en milliard kroner hvert fjerde år fra EU for å dele ut fiskelisenser i okkuperte Vest-Sahara. I desember skal fiskeriavtalen opp til avstemning i Europaparlamentet. Det er unobelt av FN å gi milliardinntekter til Marokko for å stjele fisk som rettmessig tilhører det saharawiske folk. FO-studentene ber Europaparlamentet: Side 15 av 24

16 å støtte FNs fredsprosess, og ikke å betale okkupasjonsmakten Marokko for å vedvare sin okkupasjon. FO-studentene ber norske politiske organisasjoner: umiddelbart ta kontakt med allierte i EU for at Europaparlamentet ikke støtter videreføring av EUs folkerettsstridige fiske i Vest-Sahara. FO-studentene ber regjeringen: arbeide for en permanent FN-overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. legge press på Frankrike for at de skal forsvare og ikke sabotere - menneskerettighetene i Vest-Sahara uttrykke en klar forventning til Marokko at landet må respektere saharawienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet. å øke den norske bistanden til de saharawiske flyktningene i Algerie. å videreføre den gode norske holdningen fra 2002 til i dag om at norsk næringsliv ikke bør la seg engasjere i Vest-Sahara inntil konflikten er løst. VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Aysel Øzdemir, delegat 26 Uttalelse om søndagsåpne butikker Vern om det samfunnet vi har i dag nei til søndagsåpne butikker Vi i FO-Studentene står side om side med våre kamerater i Handel og Kontor i kampen mot søndagsåpne butikker. Vi vil verne om faglige rettigheter, og et arbeidsliv der partene blir tatt på alvor. Vi sier nei til søndagsåpne butikker! Varehandelen i Norge sysselsetter ca mennesker, noe som gjør sektoren til den største etter oljeindustrien. Regjeringen Solberg ønsker søndagsåpne butikker, stikk i strid med ønsker fra både arbeidsfolk og arbeidsgivere. Flere meningsmålinger viser i tillegg at et flertall av befolkningen er i mot søndagsåpne butikker. Forslag om søndagsåpne butikker er et kraftig angrep på arbeidernes rettigheter, og en ytterligere svekking av de varehandelansattes arbeidsvilkår. Bransjen er allerede preget av lave lønninger, høy andel ufrivillig deltid og manglende vern i arbeidsmiljøloven. De ansatte trenger bedre vilkår ikke et frislipp i lovverket. Side 16 av 24

17 Det er verdifullt å ha en felles fridag i uka der man kan være sammen med familien. Mange av Norges arbeidstakere jobber skift, noe som er en helsemessig og sosial ulempe. Skiftarbeid skal kun forekomme på de arbeidsplassene som krever kontinuerlig drift. Varehandelen er ikke en sånn type arbeidsplass. Søndagsåpne butikker er et konstruert behov, og vi anser dette som et skritt mot det 24- timerssamfunnet vi ikke ønsker. Søndagsåpne og 24 timers åpne butikker vil føre til at man tar frihet fra arbeiderne og overfører dem til en unødvendig frihet til å kunne handle til andre tider. Dersom butikkene er åpne, må også folk utenfor varehandelen belage seg på å jobbe mer: Vektere, renholdere, transportører og lagerarbeidere. Når en så stor andel av arbeiderne har en kalender med bare hverdager, er det bare et tidsspørsmål før blant annet barnehager og offentlige kontorer må følge etter. Dette vil føre til mer transport og forurensing, som vil skade miljøet vårt uten at det er et reelt behov for det. Det er ofte studenter som jobber til disse tider som, heller burde fokusere på studiene. Vi bør heller fremme at de skal ha mulighet til å kunne konsentrere seg om studiene. På denne måten vil vi sakte men sikkert jobbe oss bort fra kjernerettigheter som fagbevegelsen har kjempet fram gjennom over 100 år. På sikt frykter vi at innføringen av 24- timerssamfunnet også vil føre til at retten til økonomisk kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider vil falle bort. Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet til å lytte til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, slik de lovte i valgkampen! VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 27 på vegne av AU LO i Rogalands uttalelse: Arbeidstid Ny regjeringserklæring tar Norge mot høyre Regjeringserklæringen fra Høyre og Frp er på viktige områder et klart varsel om en kursendring for det norske samfunnet. For fagbevegelsen er særlig områdene arbeidsliv og velferd viktige, og erklæringen varsler flere omlegginger innenfor dette området. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland er bekymret for signalene om endringer i reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, midlertidige ansettelser og sykelønn. Side 17 av 24

18 Dersom den varsla oppmykingen av arbeidsmiljøloven innebærer at adgangen til å avtale arbeidstider uten begrensing av rammene i loven flyttes fra sentralt til lokalt/individuelt nivå, er dette å gi mer makt til arbeidsgiverne på bekostning av et godt arbeidsmiljø. Det finnes ikke forskningsbasert belegg for påstanden om at økt adgang til midlertidig ansettelser gjør det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Tvert imot, andelen faste ansettelser går ned og flere forblir i et usikkert ansettelsesforhold. Det er bra at erklæringen fastslår at sykelønnsordningen videreføres, men innføring av normert sykemelding og begrensning av fastlegenes rett til å sykemelde ut over 6 måneder undergraver et tillitsbasert forhold mellom lege og pasient. All sykdom er individuell, og behandling må tilpasses den enkeltes behov og ikke generell skjematenkning basert på ønske om innsparinger. På noen viktige områder varsles det ikke endringer. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland er tilfreds med at fradraget for fagforeningskontingenten og ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, videreføres. Det siste innebærer, etter fylkeskonferansens oppfatning, at den nye regjeringen skrinlegger planene om nasjonal minstelønn. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland vil, sammen med resten av norsk fagbevegelse, følge utviklingen nøye. Konkrete forslag som svekker fagbevegelsen og arbeidstakernes rettigheter, vil bli møtt med kamp. Forslag til vedtak: FO-Studentenes Årsmøte 2013 støtter Los Fylkeskonferanse i Rogaland sin uttalelse. VEDTAK FO-Studentenes årsmøte 2013 støtter Los fylkeskonferanse i Rogaland sin uttalelse Forslagsstiller: Levin Pipilos, delegat 25 på vegne av AU Uttalelse om G4S sikret okkupasjon G4S sikrer okkupasjonen FO-Studentene støtter Norsk Folkehjelp, Palestinakomiteen, Fellesforbundet og Fagforbundet sin boikottkampanje mot G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd. Vi krever at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser leveranser til israelske fengsler. Det internasjonale selskapet G4S leverer sikkerhetssystemer til israelske fengsler. Her blir palestinere holdt fanget uten lov og dom, og mindreårige utsatt for systematisk mishandling. Ifølge Amnesty International utsettes palestinske fanger i israelsk varetekt for rutinemessig tortur. Side 18 av 24

19 I tillegg leverer G4S tjenester til ulovlige bosetninger på okkupert palestinsk jord som er internasjonalt anerkjent som et hinder for fred. G4S er også leverandør av overvåkning og utstyr brukt ved kontrollpunktene i Palestina som daglig hindrer palestinernes bevegelsesfrihet, hindrer deres tilgang til sitt eget land, og i de verste tilfellene forårsaker død ved å hindre medisinsk hjelp og personell fra å komme frem. FO-Studentene oppfordrer til å boikotte G4S fram til de trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser alle leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger sitter fengslet i strid med Genèvekonvensjonen. Vi støtter Universitetet i Oslo sitt valg om å ekskludere G4S fra anbudsrunder om leveranse av tjenester på grunnlag av at G4S sitt virke i Israel strider med UiO sine etiske retningslinjer. Vi er uenige i KOFAs avgjørelse (Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser) om at G4S ikke bryter de etiske retningslinjene siden det er et søsterselskap som opererer i Israel og Palestina. Når et selskap er globalt må vi aksjonere globalt! G4S har i lang tid lovet å trekke seg ut, men ikke oppfylt løftet sitt og kommer heller ikke til å gjøre før deres uetiske virksomhet koster. De må bli straffet med en stor nok global boikott at det gjør det umulig å opprettholde sine bånd til okkupasjonen. Denne boikottkampanjen er rettet mot selskapet G4S som gjennom sin virksomhet i Israel er en direkte bidragsyter til brudd på palestinernes menneskerettigheter, men aksjonen skal ikke ramme våre kamerater som er ansatt i G4S i Norge. Aksjonen har som formål at det skal smerte der det svir mest for den internasjonale ledelsen i G4S, på bankkontoen, ikke for de som arbeider i G4S i Norge. Så lenge G4S sikrer okkupasjonen skal de ikke sikre oss. VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Anne-Mari Hansen, delegat 28 på vegne av AU Uttalelse om statlig eierskap. Statlig eierskap vår historie! Vår fremtid? Den nye regjeringa ønsker av sine ideologiske årsaker å selge ut og privatisere mest mulig av statlig kontrollerte selskaper. Dette gjelder for eksempel tradisjonsrike selskaper som Statoil, Norsk Hydro, Statkraft og SAS. Dette til tross for at statlige selskaper gir folket innflytelse og enorme årlige inntekter. Vi er har store mengder naturressurser som gjennom offentlig eierskap har lagt grunnlaget for velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, særlig gjelder det vannkraft og olje. Vi har også selskaper som SAS, som bidrar til å binde det langstrakte landet vårt sammen, og det er også en viktig ressurs. Selger vi disse ressursene er de mest sannsynlig tapt for alltid. Det er ikke Side 19 av 24

20 private aktører som skal forvalte naturressursene våre. Det er det folket, representert ved staten, som skal gjøre! Du trenger ikke være professor i økonomi for å forstå at dette er dårlig økonomisk politikk på lang sikt. Å selge folkets eiendom til private interesser, som ofte er internasjonal storkapital, er galskap. Disse tenker på egen profitt, og ikke på folkets og arbeidernes beste. Norge har alle forutsetninger for å bli ett foregangsland innen miljøvennlig industri. Et fortsatt sterkt statlig eierskap gir oss muligheten til å sikre fremtidige industriinvesteringer i Norge, og dermed sikre en konkurransedyktig og miljøvennlig næring i åra fremover. FO-Studentene vil minne den nye regjeringa på at det er aktivt statlig eierskap som har sikret oss verdens beste velferdsstat! Norske industriarbeidere innehar stor kunnskap og kompetanse, som vil gå tapt om industrien selges ut. FO-Studentene krever at: Regjeringa stanser planene om nedsalg av statlig eierskap Det samlede statlige eierskapet skal styrkes Staten bruker eierskapet aktivt for å sikre levedyktige rammevilkår til norsk industri Statlig eierskap brukes aktivt for å forhindre utflagging av arbeidsplasser til lavkostland VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Belinda Rutle, delegat 29 på vegne av AU. Uttalelse: Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. FO-Studentenes Årsmøte 2013 krev at arbeidministeren verken mjukar opp, strekkar, knekkar eller piskar arbeidsmiljølova. Arbeidsmiljølova er eit av noreg sine største konkuransefortrinn. Lova gjer at vi har kreative, modige og dyktige arbeidsfolk. Ein konsekvens av AML er at arbeidsfolk får blir lenge med ein arbeidsgjevar, da blir folk erfarne, får kursing og kompetanse i verdsklasse. Arbeidsmiljølova slik den er i dag gjer at vi har trygge arbeidsplassar der folk vågar å sei til sjefen sin "den jobben nekter eg å gjere, den er faen ikkje trygg", uten å være redd for å bli sparka. HMS er eit av våre store fortrinn mot internasjonale konkurrentar. Innleie og midlertidige stillinger må ned på eit minimum, ein som ikkje er trygg på kontrakten sin er heller ikkje trygg i arbeidet. Side 20 av 24

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 Referat fra FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 17.-19. JANUAR 2014 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2014: Fredag 17. januar kl. 15.00 til søndag 19. januar kl. 14.30 AU 2013: Fredag

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

SAKER TIL LANDSTINGET

SAKER TIL LANDSTINGET SAKER TIL LANDSTINGET LT-sak 01/14 Konstituering a) Møteledere og ordstyrere Aysel Øzdemir er møteleder Kristine Sylte og Monica Hauglien er ordstyrerer c) Referent Kyle Tsigakis d) Møtesekretærer Ansees

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012

Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 Vår ref.: msk Oslo 23.mai 2012 PROTOKOLL, FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING 04.-06. MAI I SANDNES FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallagene ved Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland og

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 24.-26. FEBRUAR 2012 MØTERAMME Fredag 24. februar kl 17.00 - søndag 26. februar kl. 14.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Hotell er bestilt på Thon Hotel Terminus.

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-9. AUGUST 2012 MØTERAMME Onsdag 8. august kl 10.00 - torsdag 9.august kl. 18.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Møtet innledes med et møte mellom arbeidsutvalget

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim.

Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. PROTOKOLL FRA FO-STUDENTENES AU-MØTE 08.-09.april 2010 Sted: Møtet ble avholdt i FO Sør-Trøndelags lokaler i Kjøpmannsgt. 61, Trondheim. Møteramme: Torsdag 8.april kl. 1500 til 1900. Fredag 9.april kl.

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 92 28 20 00. Mob.: 93 41 28 26 INNKALLING FO-STUDENTENES AU-MØTE 8.-10. JUNI 2012 MØTERAMME Fredag 8. juni kl 17.00 - søndag 10. juni kl. 15.00 i FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Mimmi Kvisvik innleder møtet med å redegjøre om

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler Arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, Politisk Program er FO-Studentenes

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER UTKAST TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE HOTEL HADELAND 23-25. NOVEMBER Landstingsrepresentanter Ingvild Aalgaard Høgskolen i Bergen Vernepleie Kristine Titlestad Høgskolen i Bergen Sosialt arbeid Eva Vilhelmine

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

6.1 Endringsforslag, NKS lover

6.1 Endringsforslag, NKS lover 6.1 Endringsforslag, NKS lover Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Landsstyret Vedtakssak Landsstyret har foreslått åtte endringer til NKS lover. Landsmøtet skal diskutere og stemme

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

1 NAVN OG TILKNYTNING

1 NAVN OG TILKNYTNING YATA Bergen vedtekter Utarbeidet i tråd med sentralstyret YATA Norway sine vedtekter. Vedtatt av YATA Bergen på årsmøtet 2014. (Sist oppdatert 10.09.2014) 1 NAVN OG TILKNYTNING 2 FORMÅL 3 ORGANISASJON

Detaljer