Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite. Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse. Vår ref.: sro Oslo 19."

Transkript

1 Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 19. november 2013 Det er 18 stemmeberettigede i salen og antall observatører Stemmeberettigede: Susanne Olsen Svindland Henriette Ness Vold Kyle Tsigakis (på vegne av AU) Monica Hauglien Ragna Staven Hanne Margrethe Rian Anette Storvik Solvor Alvestad Jo Bråten Kristine Sylte Ida Sekkingstad Tone Mjelde Iselin Bertmand Uma Regine Østli Jan Kaare Jernslett Signe Dalen Observatører: Hanne Elgsaas Hønsvik Maria Kjos Maren Mikaelsen Tina Othelie Olsen Ingvild Thorvik Maria Guldbrandsen Rune Mikkelvik Stine Jinky G Fjellet Protokoll FO-Studentenes årsmøte 2013, Sundvolden hotell november

2 Tone Gjørtz Silje Berntsen Ashna Mamesh Steffen Brekka Brandshaug Elise Maria Østbøvik Birgitte Marie Sunde Enoksen Eline Askeland Stine Mjøllner Elias Grindvold Lusk Belinda Rutle Levin Pipilos Aysel Øzdemir Tonje Alvestad Anne Mari Hansen Referent/Ordstyrere/Studentkonsulent Barbro Auestad Sunniva Roumimper Saksliste LT-sak 07/13 Konstituering For å holde orden på konferansen trenger vi noen til å lede møte, styre ordet, skrive referat, telle stemmer og skrive ned og rydde i forslagene. AU har vurdert behovene og foreslår personer til de ulike rollene. Vedtak: Forslag godkjent a) Møteledere og ordstyrere Kyle Tsigakis (møteleder) Barbro Auestad (ordstyrer) b) Referent Vedtak: Forslag godkjent Sunniva Roumimper c) Tellekorps Side 2 av 24

3 Vedtak: Forslag godkjent Maren Mikaelsen (Universitetet i Nordland, observatør) Rune Mikkelvik (Høgskolen i Sør-Trøndelag, observatør) Tone Gjørtz (Høgskolen i Sogn og Fjordane, observatør) Vedtak: Forslag godkjent d) Redaksjonskomiteer Barbro Auestad Belinda Rutle Maria Guldbrandsen Sunniva Roumimper e) Festkomitè Tonje Alvestad Samt at hun velger seg noen komitémedlemmer Følgende medlemmer ble valgt: Steffen Brandshaug Brekka Ragna Staven Silje Berntsen Susanne O Svindland Iselin Bertmand Vedtak: Forslag godkjent. Følgende medlemmer til festkomiteen ble valgt: Vedtak: Forslag godkjent f) Underskrive protokoll forslag fra salen - Silje Berntsen - Hanne Rian LT-sak 08/13 Godkjenninger Side 3 av 24

4 a) Innkalling Innkallingen godkjennes Vedtak: Forslag godkjent med merknad av Kyle om at innkalling var sendt ut to dager for sent. Vedtak: Forslag godkjent b) Tidsplan for møtet Tidsplan sendes ut før møtet i tillegg til at den endelige legges fram på møtet: Tidsplanen godkjennes c) Forretningsorden KOPIER FRA BARBRO Vedtak: Forslag godkjent Forretningsorden godkjennes d) Protokoll fra lokallagskonferansen i Sogndal 2013 Link til protokoll; Vedtak: Forslag godkjent Protokollen godkjennes LT-sak 9/13 Orienteringer Side 4 av 24

5 Kyle Tsigakis Kyle Tsigakis Kyle Tsigakis a. Orientering fra møtene i FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) b. Orientering fra FOs landsstyremøter c. Arbeidsutvalgets arbeid med punktene i arbeidsprogrammet for perioden januar 2013 til november 2013 d. Orientering fra seksjonsrådene og velferdsarbeiderutvalget I. Seksjonsrådet for barnevernspedagoger (SRB) v/levin Pipilos II. Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) v/aysel Øzdemir III. Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) v/tonje Alvestad IV. Velferdsviterutvalget v/ Anne- Mari Hansen e. Orientering fra valgkomiteen v/leder av valgkomiteen Henriette Ness Vold f. Orientering fra studentkonsulenten V/Sunniva Roumimper Tas til orientering Vedtak: Orienteringene er tatt til orientering Side 5 av 24

6 LT-sak 10/13 Regnskap for 2013 Formål Tekst Kostnader Budsjett I % av budsjett Revidert budsjett I % av revidert budsjett LANDSTINGSMØTER , ,00 61, ,00 61, ARBEIDSUTV.MØTER , ,00 89, ,00 89, FAGKONFERANSER , ,00 108, ,00 108, SKOLERING AV LOKALLAGSLEDERE/NESTLEDERER , ,00 68, ,00 68, LOKALLAGSARBEID , ,00 52, ,00 52, MARKEDSFØRING , ,00 63, ,00 63,10 SUM , ,00 69, ,00 69,71 Redegjørelsen for regnskapet for 2013 tas til orientering. Vedtak Forslaget er godkjent T-sak 11/13 Budsjett 2014 FO sitt budsjettforslag for 2014 vil ikke foreligge i tide til dette Årsmøtet. Vi kan likevel allerede si at vi antagelig får en økning. Oppsett for 2013 har fungert veldig bra og vil ligge til grunn for Vedtak Årsmøtet tar redegjørelsen om budsjettet til etterretning. Årsmøtet gir AU fullmakt til å prioritere bruken av midlene for 2014 innenfor de ulike formålene. Side 6 av 24

7 Forslaget er godkjent LT-sak 12/13 Forslag til endringer i vedtektene For å foreta endringer i vedtektene kreves det 2/3 flertall (jmf Vedtektene 10) Se vedlegg Følgende hadde ordet i debatt: Susanne Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Kristine Sylte, Høgskolen i Lillehammer Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Ida Sekkingstad, Høgskolen i Sogn og Fjordane Steffen Brekka Brandshaug, Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder Kristine Sylte, Høgskolen i Lillehammer Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Steffen B Brekka, Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Steffen B Brekka, Diakonhjemmets Høgskole i Rogaland Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Jan Kaare Jernslett, Universitetet i Agder LT-sak 13/13 Handlingsplan for 2014 Etter 5.2 i FO-Studentenes vedtekter skal det på årsmøtet vedtas Handlingsplan for kommende årsmøteperiode. AUs forslag Lagt fram av Levin Pipilos, AU. Elias Lusk bevilget stemmerett som følge av Linn Agneta Johansens forfall. Side 7 av 24

8 Følgende hadde ordet i debatt: Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Levin Pipilos, Arbeidsutvalget Barbro Auestad, ordstyrer Levin Pipilos, Arbeidsutvalget Iselin Bertmand, Høgskolen i Volda Susanne O Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Iselin Bertmand, Høgskolen i Volda Anne Mari R Hansen, Arbeidsutvalget Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Tonje Alvestad, Arbeidsutvalget Tone Mjelde, Høgskolen i Sogn og Fjordane Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane LT-sak 14/13 Saker fra lokallagene til årsmøtet Frist for innsending av saker fra lokallagene er 08. november. Disse vil bli lagt frem på møtet. Ingen saker LT-sak 15/13 Uttalelser Om noen har tanker om å fremme forslag til uttalelser oppfordres det til at dette forberedes i forkant av møtet. Forslagsstiller: Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Uttalelse om Vest-Sahara Følgende hadde ordet til debatt: Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Forslagsstiller: Aysel Øzdemir, Arbeidsutvalget Uttalelse om søndagsåpne butikker Følgende hadde ordet til debatt: Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Ragna Staven, Høgskolen i Sogn og Fjordane Aysel Øzdemir, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Side 8 av 24

9 Kyle Tsigakis, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Ida Sekkingstad, Høgskolen i Sogn og Fjordane Uma Regine Østli, Universitetet i Tromsø Anne-Mari Hansen, Arbeidsutvalget Susanne Olsen Svindland, Diakonhjemmets Høgskole i Oslo Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 27 på vegne av AU LO i Rogalands uttalelse: Arbeidstid Forslagsstiller: Levin Pipilos, delegat 25 på vegne av AU Uttalelse om G4S sikret okkupasjon Forslagsstiller: Anne-Mari Hansen, delegat 28 på vegne av AU Uttalelse om statlig eierskap. Forslagsstiller: Belinda Rutle, delegat 29 på vegne av AU. Uttalelse: Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. LT-sak 16/13 Lokallagskonferanse våren 2014 I vedtektene står det følgende: 5.2. Landstinget skal i høstsemesteret: ( ) Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret ( ) Vi oppfordrer kandidater til å melde seg som arrangør av vårens konferanse. Konferansen skal avholdes i april Lokallagkonferansen er sammen med Årsmøtet årets to store høydepunkter for FO-Studentene. De lokallagene som ønsker å stille som vertskapskandidater bør drøfte dette med FOs avdeling i fylket i forkant av årsmøtet. Belinda Rutle orienterte om sist lokallagskonferanse og planlegging/gjennomføring av denne. Forslagsstiller: Aysel Øzdemir og lokallaget i Bodø Delegat nr: 26 Ønsker lokallagskonferansen på Kjerringøy utenfor Bodø. Side 9 av 24

10 LT-sak 18/12 Eventuelt Ingen saker til eventuelt Referat fra valg og VOTERINGER Voteringer i Sak 12/13 VEDTEKTER Forslagsstiller AU 4. Organisasjonsledd og representasjon FO-Studentene er organisert i; - Landsting - Arbeidsutvalg (AU) - Lokallag Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder med stemmerett. AU har en studentrepresentant i hvert av FOs tre seksjonsråd, og en studentrepresentant i FOs velferdsarbeiderutvalg. FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bachelorutdanningene er representert. AUS forslag om å flytte setningene: VEDTATT 5. Landsting Årsmøte/landsting er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett i forbindelse med årsmøtet i høstsemesteret og et i forbindelse med lokallagskonferansen i vårsemesteret. AU innkaller ellers landstingrepresentantene når de finner det påkrevd, eller når minst 2/3 av landstingrepresentantene krever det. Landstinget velger delegater til FOs kongress. FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bachelorutdanningene er/bør være representert. AUs forslag i grønt Ragna Staven på vegne av Lokallaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i rødt. Delegatnr:9,10,11,39,38 Forslag: FO-Studentene er representert med 12 delegater på FOs kongress hvorav alle bahelorutdanningene bør være representert. Side 10 av 24

11 Forslaget falt, AUs forslag som det står er vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling: AUs forslag Vedtatt Nye punkt under 6.1 Ansvar og fullmakter Leder og nestleder er representert i FOs landsstyre. Leder med stemmerett AU har en studentrepresentant i hvert av FOs tre seksjonsråd, og en studentrepresentant i FOs velferdsarbeiderutvalg Landstinget skal i høstsemesteret: Velge arbeidsutvalg bestående av 6 personer. Velge valgkomitè bestående av 3 personer. Vedta handlingsplan gjeldende for 1 år. Vedta politisk program gjeldende for to år Politisk program vedtas i år med partall og vedtekter revideres i år med oddetall. Foreslå budsjettprioriteringer. Revidere FO-Studentenes vedtekter gjeldende for to år. Velge arrangør for lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til arbeidsutvalget. Lokallagene kan sende forslag om kandidater til AU i forkant av valget til valgkomiteen. Det kan også stilles benkeforslag under valgets gjennomføring. x) Endringsforslag Supplere med to punkter (uthevet i forslag). Forslag fra AU: Vedta politisk program gjeldende for 2 år. Politisk program vedtas i år med partall og vedtekter revideres i år med oddetall. Revidere FO-Studentenes vedtekter gjeldende for 2 år. VEDTAK Enstemmig vedtatt 7.3. Økonomi Det enkelte lokallag oppretter en egen konto som ikke skal være personlig, men knyttet til FOs avdeling i fylket, eventuelt til FO sentralt og registrert med deres aktuelle organisasjonsnummer. Minimum 2 personer disponerer denne kontoen i fellesskap, og deres navn skal oppgis til studentkonsulenten. Lokallaget kan søke AU og fylkesavdelingen om midler. Side 11 av 24

12 x) Endringsforslag: Endring av hele paragrafen. AUs forslag: 7.3. Økonomi For å unngå private utlegg skal tilgang til konto, kasse eller økonomiske midler avtales med den enkelte avdeling. Se lokallagshåndbok for mer informasjon. Lokallaget kan søke AU og fylkesavdelingen om midler. VEDTAK Forslaget vedtatt Forslag fra AU Deltakerne består av to FO-Studenter fra hver linje ved hvert studiested som velges eller utpekes av lokallaget. Om det avholdes landsting i forbindelse med arrangementet, skal den ene av de to være landstingsrepresentanten. x) Endringsforslag: Den ene av de to skal være landstingsrepresentant. VEDTAK: Forslaget er vedtatt Forslag fra AU: Ny paragraf. 8. Valgkomité Medlemmer i valgkomiteen møtes en gang i året til et møte, etter leder- og nestledersamling, for å diskutere aktuelle kandidater til nytt arbeidsutvalg. De aktuelle kandidater kontaktes av valgkomiteen og intervjues ut fra en felles standard. Denne utarbeides av valgkomiteen og sittende arbeidsutvalg. Valgkomiteen diskuterer også aktuelle kandidater med sittende arbeidsutvalg på sitt årlige møte. Valgkomiteen tar i mot forslag til kandidater fra lokallagene. Valgkomiteen innstiller kandidater til nytt arbeidsutvalg som presenteres og begrunnes på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling stemmes over på årsmøtet og kan utfordres ved benkeforslag. Medlemmer i valgkomiteen møtes en gang i året til et møte, etter leder- og nestledersamling, for å diskutere aktuelle kandidater til nytt arbeidsutvalg. De aktuelle kandidater kontaktes av valgkomiteen og intervjues ut fra en felles standard. Denne utarbeides av valgkomiteen og sittende arbeidsutvalg. Valgkomiteen diskuterer også aktuelle kandidater med sittende arbeidsutvalg på sitt årlige møte. Valgkomiteen tar i mot forslag til kandidater fra lokallagene. Valgkomiteen innstiller Side 12 av 24

13 kandidater til nytt arbeidsutvalg som presenteres og begrunnes på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling stemmes over på årsmøtet og kan utfordres ved benkeforslag. Forslagsstiller: Steffen Brekka Brandshaug, delegat nr 42 Delegatnr:42 Forslag: I ny paragraf 8valgkomite strykes, de to siste setningene: Valgkomiteen innstiller kandidater (og) valgkomiteens innstilling stemmes over Forslagsstiller: Kristine Sylte, Lokallaget i Lillehammer - Delegatnr:8 Forslag: 8 Forslag om at valgkomiteen ikke står for utvalg av aktuelle kandidater men at alle kan stille til demokratisk valg for å bli med i AU, uavhengig av intervju. Begrunnelse for dette er at alle burde få stille likt. VEDTAK Ny paragraf 8 valgkomite vedtatt De to siste setningene beholdes Det gjør også setningen om intervju. Forslag fra AU AU Foreslår: Endring av nummerering Dagens 8 10 endres til VEDTAK Landstinget godtar endringen som følge av vedtak i forrige sak. Forslag fra Jan Kaare Jernslett Delegatnr: Endre velferdsarbeiderutvalg til velferdsviterutvalg Redkom: Velferdsarbeider erstattes med velferdsviter gjennom hele dokumentet. VEDTAK Forslaget er enstemmig vedtatt Voteringer i sak 13/13 Handlingsplan 2014 AUs forslag Lagt fram av Levin Pipilos, AU. (utdelt) Side 13 av 24

14 FORSLAG fra Tone Mjelde på vegne av Sogndal Forslag: Punkt 10 Internasjonal solidaritet Tillegg Forslag 1: FO-Studentene skal arbeide med et internasjonalt solidaritetsprosjekt som passer til vår utdannelse og som øker kontakten med andre sosialarbeidere utenfor Noreg. Forslag 3: For å få til et best mulig prosjekt er det viktig med kontinuitet. Prosjektet låses derfor i en periode på tre år, og det oppfordres til å finne samarbeidspersoner. Dersom en oppdages korrupsjon eller andre alvorlige saker dukker opp skal en mulig avslutning av prosjektet behandles av landstinget. Forslag fra Kyle Tsigakis Delegatnr. 1 Forslag: Arbeidsutvalget finner en struktur for arbeidet som er formålstjenelig for å gjøre et best mulig arbeid for internasjonalt solidaritetsprosjekt. Redkom: Forslagene settes opp mot hverandre før det stemmes over å ta det inn i handlingsplanen. FORSLAG fra Iselin Bertmand Punkt 5 studenter med særskilte behov Delegatnr: 13 Forslag: Opprette samarbeid med Dysleksiforbundet eller lignende. Redkom: Opprette samarbeid med foreninger som har fokus på mennesker med særskilte behov. Til dagsorden Ragna Staven Kyle Tsigakis Vedtak Handlingsplan for 2014 lagt fram av AU er vedtatt Forslag 1 fra sogndal falt Forslag 3 fra Sogndal falt Forslag fra Kyle vedtatt Forslag fra Iselin Bertmand vedtatt med redaksjonelle endringer Handlingsplan vedtatt med endringer og tillegg Side 14 av 24

15 Voteringer i sak 15/13 UTTALELSER Forslagsstiller: Kyle Tsigakis, delegat 1 Uttalelse om Vest-Sahara FO-studentene ber EU støtte FNs fredsprosess i Vest-Sahara Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Hittil har mer enn ett hundre resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd og Generalforsamling slått fast at saharawiene har rett til å få avgjøre Vest-Saharas status. Likevel fortsetter Marokko å okkupere deler av territoriet. De første FN-uttalelsene om saharawienes rettigheter kom allerede i 1960 da FNs Generalforsamling slo fast at det daværende Spansk Sahara skulle tilbakeføres folket i området. Men da Spania forlot Vest-Sahara, ble ikke landet selvstendig. I stedet ble det okkupert av Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag avviste i oktober 1975 Marokkos territoriale krav på Vest-Sahara. Da Marokko inntok Vest-Sahara, flyktet flertallet av befolkningen til flyktningleirer i Algerie, der de fremdeles bor. Saharawiene som valgte å forbli i Vest-Sahara, har siden den gang blitt utsatt for alvorlige overgrep og systematisk diskriminering. FNs generalsekretær ba tidligere i år Sikkerhetsrådet om at det bør igangsettes en permanent overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. I territoriet finner man en fredsbevarende operasjon, MINURSO, uten et slikt menneskerettighetsmandat. Hvert år nekter Marokkos nære allierte Frankrike for at MINURSO som er en av svært få operasjoner i verden å rapportere på overgrepene i territoriet. Saharawienes fredelige, politiske og diplomatiske kamp må gis anerkjennelse og støtte. Det viktig at det internasjonale samfunn reagerer på Marokkos trenering av FNs fredsprosess og unnlater å gi Marokko incentiver til å fortsette okkupasjonen. I det lys er det svært problematisk at EU høsten 2013 er på vei til å inngå en ny avtale med Marokko for å fiske i Vest-Saharas farvann. FNs tidligere rettssjef har kalt EUs fiskeriaktiviteter i Vest-Sahara i strid med folkeretten og sier at det undergraver FNs fredsprosess. Marokko vil ikke ha interesse i å inngå i fredssamtaler i FN-regi så lenge de mottar en milliard kroner hvert fjerde år fra EU for å dele ut fiskelisenser i okkuperte Vest-Sahara. I desember skal fiskeriavtalen opp til avstemning i Europaparlamentet. Det er unobelt av FN å gi milliardinntekter til Marokko for å stjele fisk som rettmessig tilhører det saharawiske folk. FO-studentene ber Europaparlamentet: Side 15 av 24

16 å støtte FNs fredsprosess, og ikke å betale okkupasjonsmakten Marokko for å vedvare sin okkupasjon. FO-studentene ber norske politiske organisasjoner: umiddelbart ta kontakt med allierte i EU for at Europaparlamentet ikke støtter videreføring av EUs folkerettsstridige fiske i Vest-Sahara. FO-studentene ber regjeringen: arbeide for en permanent FN-overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara. legge press på Frankrike for at de skal forsvare og ikke sabotere - menneskerettighetene i Vest-Sahara uttrykke en klar forventning til Marokko at landet må respektere saharawienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet. å øke den norske bistanden til de saharawiske flyktningene i Algerie. å videreføre den gode norske holdningen fra 2002 til i dag om at norsk næringsliv ikke bør la seg engasjere i Vest-Sahara inntil konflikten er løst. VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Aysel Øzdemir, delegat 26 Uttalelse om søndagsåpne butikker Vern om det samfunnet vi har i dag nei til søndagsåpne butikker Vi i FO-Studentene står side om side med våre kamerater i Handel og Kontor i kampen mot søndagsåpne butikker. Vi vil verne om faglige rettigheter, og et arbeidsliv der partene blir tatt på alvor. Vi sier nei til søndagsåpne butikker! Varehandelen i Norge sysselsetter ca mennesker, noe som gjør sektoren til den største etter oljeindustrien. Regjeringen Solberg ønsker søndagsåpne butikker, stikk i strid med ønsker fra både arbeidsfolk og arbeidsgivere. Flere meningsmålinger viser i tillegg at et flertall av befolkningen er i mot søndagsåpne butikker. Forslag om søndagsåpne butikker er et kraftig angrep på arbeidernes rettigheter, og en ytterligere svekking av de varehandelansattes arbeidsvilkår. Bransjen er allerede preget av lave lønninger, høy andel ufrivillig deltid og manglende vern i arbeidsmiljøloven. De ansatte trenger bedre vilkår ikke et frislipp i lovverket. Side 16 av 24

17 Det er verdifullt å ha en felles fridag i uka der man kan være sammen med familien. Mange av Norges arbeidstakere jobber skift, noe som er en helsemessig og sosial ulempe. Skiftarbeid skal kun forekomme på de arbeidsplassene som krever kontinuerlig drift. Varehandelen er ikke en sånn type arbeidsplass. Søndagsåpne butikker er et konstruert behov, og vi anser dette som et skritt mot det 24- timerssamfunnet vi ikke ønsker. Søndagsåpne og 24 timers åpne butikker vil føre til at man tar frihet fra arbeiderne og overfører dem til en unødvendig frihet til å kunne handle til andre tider. Dersom butikkene er åpne, må også folk utenfor varehandelen belage seg på å jobbe mer: Vektere, renholdere, transportører og lagerarbeidere. Når en så stor andel av arbeiderne har en kalender med bare hverdager, er det bare et tidsspørsmål før blant annet barnehager og offentlige kontorer må følge etter. Dette vil føre til mer transport og forurensing, som vil skade miljøet vårt uten at det er et reelt behov for det. Det er ofte studenter som jobber til disse tider som, heller burde fokusere på studiene. Vi bør heller fremme at de skal ha mulighet til å kunne konsentrere seg om studiene. På denne måten vil vi sakte men sikkert jobbe oss bort fra kjernerettigheter som fagbevegelsen har kjempet fram gjennom over 100 år. På sikt frykter vi at innføringen av 24- timerssamfunnet også vil føre til at retten til økonomisk kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider vil falle bort. Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet til å lytte til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, slik de lovte i valgkampen! VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Tonje Alvestad, delegat 27 på vegne av AU LO i Rogalands uttalelse: Arbeidstid Ny regjeringserklæring tar Norge mot høyre Regjeringserklæringen fra Høyre og Frp er på viktige områder et klart varsel om en kursendring for det norske samfunnet. For fagbevegelsen er særlig områdene arbeidsliv og velferd viktige, og erklæringen varsler flere omlegginger innenfor dette området. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland er bekymret for signalene om endringer i reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, midlertidige ansettelser og sykelønn. Side 17 av 24

18 Dersom den varsla oppmykingen av arbeidsmiljøloven innebærer at adgangen til å avtale arbeidstider uten begrensing av rammene i loven flyttes fra sentralt til lokalt/individuelt nivå, er dette å gi mer makt til arbeidsgiverne på bekostning av et godt arbeidsmiljø. Det finnes ikke forskningsbasert belegg for påstanden om at økt adgang til midlertidig ansettelser gjør det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Tvert imot, andelen faste ansettelser går ned og flere forblir i et usikkert ansettelsesforhold. Det er bra at erklæringen fastslår at sykelønnsordningen videreføres, men innføring av normert sykemelding og begrensning av fastlegenes rett til å sykemelde ut over 6 måneder undergraver et tillitsbasert forhold mellom lege og pasient. All sykdom er individuell, og behandling må tilpasses den enkeltes behov og ikke generell skjematenkning basert på ønske om innsparinger. På noen viktige områder varsles det ikke endringer. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland er tilfreds med at fradraget for fagforeningskontingenten og ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler, videreføres. Det siste innebærer, etter fylkeskonferansens oppfatning, at den nye regjeringen skrinlegger planene om nasjonal minstelønn. LOs Fylkeskonferanse i Rogaland vil, sammen med resten av norsk fagbevegelse, følge utviklingen nøye. Konkrete forslag som svekker fagbevegelsen og arbeidstakernes rettigheter, vil bli møtt med kamp. Forslag til vedtak: FO-Studentenes Årsmøte 2013 støtter Los Fylkeskonferanse i Rogaland sin uttalelse. VEDTAK FO-Studentenes årsmøte 2013 støtter Los fylkeskonferanse i Rogaland sin uttalelse Forslagsstiller: Levin Pipilos, delegat 25 på vegne av AU Uttalelse om G4S sikret okkupasjon G4S sikrer okkupasjonen FO-Studentene støtter Norsk Folkehjelp, Palestinakomiteen, Fellesforbundet og Fagforbundet sin boikottkampanje mot G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd. Vi krever at G4S trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser leveranser til israelske fengsler. Det internasjonale selskapet G4S leverer sikkerhetssystemer til israelske fengsler. Her blir palestinere holdt fanget uten lov og dom, og mindreårige utsatt for systematisk mishandling. Ifølge Amnesty International utsettes palestinske fanger i israelsk varetekt for rutinemessig tortur. Side 18 av 24

19 I tillegg leverer G4S tjenester til ulovlige bosetninger på okkupert palestinsk jord som er internasjonalt anerkjent som et hinder for fred. G4S er også leverandør av overvåkning og utstyr brukt ved kontrollpunktene i Palestina som daglig hindrer palestinernes bevegelsesfrihet, hindrer deres tilgang til sitt eget land, og i de verste tilfellene forårsaker død ved å hindre medisinsk hjelp og personell fra å komme frem. FO-Studentene oppfordrer til å boikotte G4S fram til de trekker seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land, og stanser alle leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger sitter fengslet i strid med Genèvekonvensjonen. Vi støtter Universitetet i Oslo sitt valg om å ekskludere G4S fra anbudsrunder om leveranse av tjenester på grunnlag av at G4S sitt virke i Israel strider med UiO sine etiske retningslinjer. Vi er uenige i KOFAs avgjørelse (Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser) om at G4S ikke bryter de etiske retningslinjene siden det er et søsterselskap som opererer i Israel og Palestina. Når et selskap er globalt må vi aksjonere globalt! G4S har i lang tid lovet å trekke seg ut, men ikke oppfylt løftet sitt og kommer heller ikke til å gjøre før deres uetiske virksomhet koster. De må bli straffet med en stor nok global boikott at det gjør det umulig å opprettholde sine bånd til okkupasjonen. Denne boikottkampanjen er rettet mot selskapet G4S som gjennom sin virksomhet i Israel er en direkte bidragsyter til brudd på palestinernes menneskerettigheter, men aksjonen skal ikke ramme våre kamerater som er ansatt i G4S i Norge. Aksjonen har som formål at det skal smerte der det svir mest for den internasjonale ledelsen i G4S, på bankkontoen, ikke for de som arbeider i G4S i Norge. Så lenge G4S sikrer okkupasjonen skal de ikke sikre oss. VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Anne-Mari Hansen, delegat 28 på vegne av AU Uttalelse om statlig eierskap. Statlig eierskap vår historie! Vår fremtid? Den nye regjeringa ønsker av sine ideologiske årsaker å selge ut og privatisere mest mulig av statlig kontrollerte selskaper. Dette gjelder for eksempel tradisjonsrike selskaper som Statoil, Norsk Hydro, Statkraft og SAS. Dette til tross for at statlige selskaper gir folket innflytelse og enorme årlige inntekter. Vi er har store mengder naturressurser som gjennom offentlig eierskap har lagt grunnlaget for velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, særlig gjelder det vannkraft og olje. Vi har også selskaper som SAS, som bidrar til å binde det langstrakte landet vårt sammen, og det er også en viktig ressurs. Selger vi disse ressursene er de mest sannsynlig tapt for alltid. Det er ikke Side 19 av 24

20 private aktører som skal forvalte naturressursene våre. Det er det folket, representert ved staten, som skal gjøre! Du trenger ikke være professor i økonomi for å forstå at dette er dårlig økonomisk politikk på lang sikt. Å selge folkets eiendom til private interesser, som ofte er internasjonal storkapital, er galskap. Disse tenker på egen profitt, og ikke på folkets og arbeidernes beste. Norge har alle forutsetninger for å bli ett foregangsland innen miljøvennlig industri. Et fortsatt sterkt statlig eierskap gir oss muligheten til å sikre fremtidige industriinvesteringer i Norge, og dermed sikre en konkurransedyktig og miljøvennlig næring i åra fremover. FO-Studentene vil minne den nye regjeringa på at det er aktivt statlig eierskap som har sikret oss verdens beste velferdsstat! Norske industriarbeidere innehar stor kunnskap og kompetanse, som vil gå tapt om industrien selges ut. FO-Studentene krever at: Regjeringa stanser planene om nedsalg av statlig eierskap Det samlede statlige eierskapet skal styrkes Staten bruker eierskapet aktivt for å sikre levedyktige rammevilkår til norsk industri Statlig eierskap brukes aktivt for å forhindre utflagging av arbeidsplasser til lavkostland VEDTAK Uttalelsen er vedtatt Forslagsstiller: Belinda Rutle, delegat 29 på vegne av AU. Uttalelse: Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. Ta vare på norske tradisjonar, ta vare på arbeidsmiljølova. FO-Studentenes Årsmøte 2013 krev at arbeidministeren verken mjukar opp, strekkar, knekkar eller piskar arbeidsmiljølova. Arbeidsmiljølova er eit av noreg sine største konkuransefortrinn. Lova gjer at vi har kreative, modige og dyktige arbeidsfolk. Ein konsekvens av AML er at arbeidsfolk får blir lenge med ein arbeidsgjevar, da blir folk erfarne, får kursing og kompetanse i verdsklasse. Arbeidsmiljølova slik den er i dag gjer at vi har trygge arbeidsplassar der folk vågar å sei til sjefen sin "den jobben nekter eg å gjere, den er faen ikkje trygg", uten å være redd for å bli sparka. HMS er eit av våre store fortrinn mot internasjonale konkurrentar. Innleie og midlertidige stillinger må ned på eit minimum, ein som ikkje er trygg på kontrakten sin er heller ikkje trygg i arbeidet. Side 20 av 24

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Forsvar arbeidsmiljøloven

Forsvar arbeidsmiljøloven B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Nei til det mørkeblå arbeidslivet: Foto: Kjetil Ree/CC. Forsvar arbeidsmiljøloven TISA-avtalen: Foto: Jim Forest.

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, MAI 2.-4.5.2014 TIDSRAMME Fredag 2. Mai 2014 kl 1400-1800. Lørdag 3. Mai 2014 kl 0900-1800. Søndag 4. Mai 2014 kl 1000-1500. TILSTEDEVÆRELSE Forfall: Anne Mari Hansen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer