UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14"

Transkript

1 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag kl Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Tilstede: Geir Evensen, Kristian Lilleskaret, Gro Jørandrud, Trond Hamsdokka, Cathrine Nesland, Øystein Mørkesdal, Kjersti thommesen, Eva Ohna, Tone Sønslien, Astrid Danbolt Forfall: Sak 39-13/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte Er lagt til to saker, høring om leksehjelp og behandling av permisjonssøknad. Vedtak : Protokoll godkjennes Innkalling godkjennes med tillegg på to saker: Sak 45 og 46 Orienteringssaker : Sak 3 13/14 Orientering fra diverse møter HAMU desember med en IA de (inkluderende arbeidsliv). Kommunen har krav om at denne avtalen drøftes to ganger i året. Oppsummeringa er at kommunen oppfyller avtalen. Sykefraværet synker ganske kraftig - fortsatt store forskjeller på virksomheter. Arbeidstøydrøfting - lokal særavtale. Ble ikke noe møte om ordninger fordi rådmannens ledergruppe ikke har tatt stilling til det som er kommet fra høringen, og det vil de gjøre før videre drøftingert. Protokoll arbeidstid skole. Har hatt møte vedr. dette hvor kommunen "la seg flat" og det er laget forslag til tillegg til protokollen med beklagelse og årsaksforklaring og tillegg om hvordan dette nå skal være - de nødvendige forbedringene. Det som gjestår er å få ok fra Inger Lysa og undertegna protokollen. Arbeidsrettdom fra Herøy kommune: Når arbeidsgiver innkaller dere som tillitsvalgte på møtetid utenfor deres arbeidstid, så har dere rett på overtid. Gjelder også når dere innkalles til lokale forhandlinger. Har justert årshjula for barnehage og skole - se vedlegg. Vedtak : Saken tas til orientering.

2 Sak 4 13/14 Barnehagesaker Saker fra området v/gro og Geir. Arbeidstidsnemda har kokludert: Avtalen prologeres (forlenges) ut Utdanningsforbundet er ikke fornøyd med dette - men det var det beste de fikk til i denne omgang. Er noen positive ting som bl.a at det skal legges fysisk tilrette for at arbeidet kan utføres, det er presisert hva arbeidet er og ikke er, at det er en minimunsavtale og at styrere og ped. ledere er enige om at tida er for knapp. (Utdanningsforbundet ville ha minimum 6 timer) Blir en skolering i forhold til denne avtalen. Kartleggingen av tidsbruk i barnehage: Jobbes fortsatt med oppsummeringen av dette. Tilbakemelding fra barnehage: fortvilelse i forhold til hvor ulikt arbeidstidsordningen praktiseres. Vi skal prøve - igjen - å få dette som en kommunal drøftelse tilsvarende arbeidstidsavtalen i skolen hvor hver enkelt barnehage må melde inn sin arbeidstidsavtale til godkjenning av Inger Lysa og hovedtillitsvalgt. Nedskjæringer - sparer på å ikke ta inn så mange ett-åringer. Vi må etterlyse at Utdanningsforbundet skal inn i de gruppene/fora hvor disse kutta foreslås. Vedtak : Saken tas til orientering. Vedtakssaker : Sak 40 13/14 Økonomi Innledning v/kristian. o Økonomirapport Har gått med stort overskudd 2013 pga lavere aktivitet enn budsjettert. Vedtak om innkjøp av profileringsmateriell Vedtak jmf godtgjøringsskjema o Kjøring/parkering o Møtegodtgjøring o Dekning av bredbånd og mobil Nestleder ønsker delvis dekning av mobiltelefon pga økt bruk av denne. Det er ønska at vi får dekket bilkjøring i arbeidstida, samt parkering på Gamle Uredd for nestleder. De som møter opp på årsmøtet hadde det vært hyggelig å gi noen profileringsutstyr/dingser. Budsjettforslaget er basert på et underskudd, med tanke på det store overskuddet vi fikk i Vedtak : Dekking av mobiltelefon for nestleder på kr 6000,- Det blir gjort innkjøp av profileringsutstyr til årsmøtet og til alle medlemmene. Møtegodtgjøring for styremedlemmene utbetales en gang i året - når skoleåret er ferdig. Budsjettforslaget godkjennes.

3 Sak 41 13/14 Frikjøpsmodell i lokallaget Innledning m/ forklaring til modellene v/geir (Se vedlegg: Oversikt over frikjøp 2013/14) Andre lokallag: Bruker samme modell som oss vedr. bruk av frikjøp til styremedlemmer. Frikjøp ved eget bidrag fra Utdanningsforbundet Porsgrunn på ca 20% - når det er et medlem av KLP vil være ca ,- Spørsmål 1: Ønsker styret at vi skal bruke denne summen til frikjøp? Spørsmål 2: Er dere komfortable med tre på kontoret eller skal det være en egen person på 20% (f.eks kasserer som vi har i dag) Vedtak: Frikjøp på ca 20% av egne midler vedtas. Overføre frikjøp på 20% til nestleder istedenfor å ha en egen person på 20% vedtas. Vedtakene gjelder for skoleåret 2014/15 Sak 42 13/14 Årsmøtet i lokallaget 2014 Valg Årsmøtesaker Sted/praktisk arbeid rundt møtet Fremdriften mot årsmøtet På ATV møtet til torsdag tar vi opp årsmøte - og minner dem på årsmøtesaker som skal inn til styret 5.mars. Styret har møte de to påfølgende dagene. Valgkomiteen finner nye styremedlemmer, styret skal finn ordstyrere, referenter og nye medlemmer til valgkomiteen. Årsmøtesaker: Tenke på saker til neste styremøte. Vedtak: AU lager vedtak til arbeidsfordeling vedr. årsmøtet. Sak /14 Kommuneøkonomi Hva har arbeidsgruppa diskutert frem til nå? Hva er vår rolle videre? Arbeidsgruppa har hatt to møter. Utdanningsforbundet sitter i denne gruppa for å vurdere de innspilla som kommer - gjøre oppmerksom på de virkningene dette får. Vi kommer ikke med forslag til kutt. (Se vedlegg fra møtene) Det viser seg at alle ungdomsskolene har kutta i budsjetta inneværende år - også de som har fått prosjektstillinger. Vi mener at dette er brudd på avtalen. Vi tar det opp med fylkesleddet og ber de sende beskjed videre til sentralleddet om at departementet må sjekke hvordan dette fungerer. Styret ønsker at vår rolle i gruppa skal beskrives i referat fra gruppa.

4 6.februar skal bystyret behandle kommunebudsjettet. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 44-13/14 Mediasaker våren 2014 Hva bør belyses i media? Sak om avvik på spesialundervisninga - hvor kommunen jobber med å lukke de avvikene og vi ikke har hørt noe om dette. Kan komme årsmøtesaker. Rammene for kommuneøkonomien vedtas i juni. Budsjettkutta i skole, barnehage, SFO må vi fortette å vise konsekvensene av. Vedtak: AU utarbeider mediastrategi for kommunebudsjettsituasjonen (nedskjæringene) og fremlegger denne for styret på neste møte. Sak 45-13/14 Høring leksehjelp Høringen har svært kort frist og meningen er bare at de som ønsker å svare gjør det... Vi syns vel ikke at kommunen skal fortsette med frukt og grønt ordningen nå som den vil være en kommunal oppgave (kommunalt budsjett) Innføring av rett til grunnskoleopplæring...er ok Leksehjelp: Hva tenker vi om den - og skal den være for eller kan det være for hele skolen? - det må være lærere som har denne hjelpen - det bør være lærere som kjenner elevene - det er greit med valgfrihet på klassetrinn - må være et maksimumsantall på elevene for at det skal være reell hjelp. - Når lærer gjør dette arbeidet er det en lærertime det er snakk om. Pr. i dag er det kanskje enkelte steder mest et tilbud med tilsyn og ikke med reell hjelp. Hva med elever som det egentlig ikke er så hensiktsmessig deltar? Men kanskje vi egentlig tenker at dette kan avvikles - og at det skal være helt opp til den enkelte skole å ha leksehjelp og at det ikke skal være et lovpålagt tilbud. Kan det være frivillig for skolene - med et tilskudd fra staten for de som ønsker dette? Vedtak: Geir svarer på høringen og konkluderer med at vi ønsker en frivillig ordning med tilskudd fra staten. Sak 46-13/14 Permisjon, støtte 8.mars

5 Barbro har søkt permisjon for vårhalvåret. Støtte til 8.mars arrangementet i Skien? Vedtak: Permisjonssøknaden for Barbro er vedtatt. Vi gir ingen støtte til 8.marsarrangementet i Skien. Eventuelt.

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500

REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 REFERAT fra møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Utdanningsdirektoratet 10. oktober 2011 - kl. 1200-1500 Møtedeltakere: Fra Utdanningsdirektoratet: Cathrine Børnes, Magne Hopland Engebretsen, Laila

Detaljer

Forretningsmøte - 13. mai 2009

Forretningsmøte - 13. mai 2009 Forretningsmøte - 13. mai 2009 Syvendedags Adventistmenigheten i Bergen. 1. Andakt v/vidar Hovden. Leste fra 1. Peter om at vi er et hellig presteskap. Teksten taler for seg selv. 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer