: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm ) Thomas Nordgård Jon Arvid Haugen (perm ) Nina Bolle Magne Reigstad Ole Ragnar Leistad Karin Rørnes Eva Marie Storø Rune Bakkejord Hege Ryeng Marion Dahl Schjelderup Gro Eggenheim Forfall: Katrine Aursand Ved protokollen: Rita Pedersen

2 2 Utsendt saksliste: 068/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 069/12 Protokoller 070/12 Orienteringer 071/12 Nye fylkesinfo siste måned 072/12 Regnskap 073/12 Tariff 074/12 Halvårsmelding vår /12 Eventuelt SAK 068/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Tilleggssaker til eventuelt. a) Representasjon i UH b) Ansatte i UH-sektoren og kompetanseforskriften c) Kjøp av sofa Innkalling og saksliste godkjennes med tilleggssakene over. SAK 069/12 PROTOKOLLER a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. c) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. d) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. e) Møte i arbeidsutvalget

3 3 Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. f) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. g) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. h) Møte i arbeidsutvalget Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning. SAK 070/12 ORIENTERINGER Diverse orienteringer: a) Orientering fra leder b) Orientering fra nestleder Streikekomite Stat Samarbeid med den kommunale streikekomiteen GNIST - sittet i gruppe som har jobbet med utlysing av prosjektlederstilling c) Orientering fra ledere Arbeider med stevning av kommune pga oppsigelse av leder. d) Orientering fra VGO om bygging av ny Bardufoss/Høgtun videregående skole. Vedtatt å bygge nytt. Kystens kompetansesenter. Venter på avklaring og signaler fra fylkeskommunen. e) Orientering fra HTV-fylke 7. september høringsfrist på tilbudsstruktur Midt-Troms Skolestruktur Tromsø. Høringsutkast skal være klart 14/9 Orientering til skolene skal være gjort innen denne datoen. Skal opp til behandling på marsmøtet til tinget. Lønnspolitisk drøftingsmøte. Flyte oppå-problematikk. Forhandlinger om arbeidstidsavtaler på skolene. Noen skoler har skrevet under, andre ikke helt i mål ennå. Jobbet med krav til voksenopplæringa. En del momenter som må tas med inn i lønnsforhandlingene Reforhandlet ressurs for tillitsvalgte. Prolongert avtale.

4 Gruppe som har sett på ressurs for OT-tjenesten. Redusert ressurs. Avtale om loggføring og så skal man se på saken til våren. Jobbet med VISMA og kompetansekartlegging. NY GIV. Utvides på videregående skole. Utsatt til i august. Ikke bare elever fra grunnskolen, men også de med svake resultater på kartleggingsprøvene. Utfordring: Finansiering. f) Orientering fra grunnskole Vikar for Anita: Streikekomite stat Møte med LLL og HTV Tromsø om forhandlingsresultatet Møte med Mimi Bjerkestrand om forhandlingsresultatet Fylkeslederopplæring for nye fylkesledere. Personalsaker g) Orientering fra barnehage GLØD - samling sentralt juni om kampanjen Verdens fineste stilling ledig. Diskutert saker det skal jobbes videre med i Troms i forbindelse med GLØD. Tromsø barnehager som AS. Samler argumenter mot og informasjon om konsekvenser av privatisering. SFS protokoller kommer inn. Det må lages evalueringer av ordningen til neste år. Medlem i gruppe Ny barnehagelærerutdanning. Profil på utdanninga. Høringssvar på NOU-en. To svar fra Troms fylke - utenom organisasjonene. h) Orientering fra UH Medlemsgruppe UH har mange utfordringer. Ift. lønnsoppgjør - alt går til lokale forhandlinger. Differanse mellom lektorlønn i videregående og på lærerutdanninga. Arbeidsvilkår - stor belastning. Prosjekt Piloten - ikke fullfinansiert - arbeidet gjøres på toppen av annet arbeid. Senter for fremragende utdanning - positivt, men arbeidet der også må gjøres på topp av full arbeidsplan. De praktisk- estetiske fagene er i faresonen. Konferanse om disse fagene i relasjon til Kunnskapsløftet. Noen fra fylkeslaget bør dra dit. Oppfordrer til fagforeningsbevissthet - forsøker å sette opp klubbmøte i forbindelse med fagdager til høsten. Arbeider med å få valgt en ATV. Orienteringene tas til etterretning. 4 SAK 071/12 NYE FYLKESINFO SIDEN SIST Saksansvar: Rita Pedersen Oversikten tas til etterretning.

5 5 SAK 072/12 Saksansvar: REGNSKAP Anita Richardsen : Det fremlagte regnskapet tas til orientering. SAK 073/12 Saksansvar: TARIFF Thomas Nordgård Thomas gjennomgikk deler av avtalen. (Dok. Meklerens forslag ) Innspill i møtet: Utfordring at fylkesinfo og kalkulatoren er vanskelige. Flyte oppå-problematikken kommer inn. Lokale avtaler, tillegg med mer må regnes på før utbetaling av framforhandlede tillegg kan gjøres eller 2,7 % - stemmer ikke. 4C enklere - det som ligger oppå er funksjonstillegg. Utfordring i 4B og 4C mellomledere. Bedt om at de skal prioriteres i lokale forhandlinger. VO - SFS 2213 vanskelig. Utfordring der kommunene har liten kompetanse på lønn og tariff. Viktig å ta med i skolering i forhandlinger av de tillitsvalgte i lokallagene. Spes på prioritering av mellomledere. Høgskolestigen - kommer lønnsmessig ut under fagarbeidere. Diskusjon om dem du er satt til å lede årsstige. Hvor lenge skal man måtte jobbe for å komme opp på topplønn? Sp om avslutninga av streiken: Hva er forskjellen fra forrige streik? Uravstemming i år pga endelig forslag til avtale. Det var det ikke i Videregående: Ikke mellomledere - de er på 4.3. Få på 4B. Ang PBL-A: Tar inn over seg avtalen på KS-området om arbeidstid. Ikke fått noen signaler på hvordan det skal løses. Legges opp til at det skal kunne gjøres på samme måte - forsøk med arbeidstid som skal evalueres før utløp av tariffperioden. Stat - lengste streiken - ble avsluttet med frivillig nemndsbehandling. Avgjøres i Rikslønnsnemnda. : Orienteringen tas til etterretning. SAK 074/12 HALVÅRSMELDING VÅR 2012 Saksansvar: Thomas Nordgård/Anita Richardsen : Halvårsmeldinga ferdigstilles og sendes ut til fylkesstyremedlemmene for endelig godkjenning med kort svarfrist.

6 6 SAK 075/12 EVENTUELT a) Søknad om kjøp av sofa Anne søker om å få kjøpe sofaene fra leiligheten i Conrad Holmboes vei 21. Det er fortsatt uavklart om det er behov for begge sofagruppene som Utdanningsforbundet Troms eier. Bl.a. skal muligens en av leilighetene vi leier selges. Det har ikke vært mulig å få undersøkt dette fram til nå. : AU får i oppdrag å avklare behovet snarest mulig, og senest innen 1. august. b) Representasjon - kontaktutvalget for UH (Universitet og høyskole) Karin orienterte om bakgrunn for saken. Viktig at fylkesstyret husker på muligheten for å frikjøpe medlemmer til å gjøre en jobb. : UDF Troms legger til rette for at ATV ved UiT, ILP (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk) kan delta i kontaktutvalget, medlemsgruppe UH. c) Kompetansestrategien og konsekvenser for ansatte i medlemsgruppe UH Karin orienterte om bakgrunn for saken. Viktig å jobbe hardt mot en sentral avtale fram mot : UDF Troms ber sentralstyret sette arbeidsvilkårene til medlemmene i UH-sektoren på dagsorden i forbindelse med GNIST, GLØD og regjeringens kompetansestrategier for barnehage og skole. Det er påkrevd med en sentral særavtale om arbeidstid for ansatte i UH.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Vår dato 15.02.11 Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Møtet ble holdt på lokallagskontoret kl. 17.15 21.00 Til stede: Ellen Stigum, Mona Lie Jigarp, Asle Milde, Laila Omberg, Lorentz Kvammen,

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer