Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus"

Transkript

1 Vår dato Oslo, J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Dato: Tirsdag 25. januar Sted: Utdanningsforbundet lokaler, Bryn i Oslo Til stede: Judith Bolstad Siem (JBS), Steinar Thoresen (ST) til kl 1400, Kristin Berntsen (KB), Jon Ingar Holtet (JIH), Elin Ramberg (ER), Elisabeth H. Heuch (EH), Mona Elset (ME), Finn Thoresen (FT) til kl 12.30, Geir Lyngstad Strøm (GLS) til kl 1030, Ine-Lill H. Gabrielsen (I-LG), Marit Fulland Danielsen (MFD) Forfall: Linn Dahl (LD), Kopi til: Ovennevnte samt May Britt Heimsæter, Unni Rudsæter, Grethe Hovde Parr Referent: Sak 64-10/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. Sak Godkjenning av protokoller og referater a) Protokoll fra fylkesstyremøte /11 den b) Framlagte referater og protokoller godkjennes.

2 Side 2 Sak 66-10/11 Saker fra HTV HTVene GLS, ILHG og ST orienterte - Årsramme for teknisk fagskole på Rud vgs. - Tilrettelagt opplæring Skedsmo vgs - Prosjekt til fordypning på Drømtorp vgs - Spørreundersøkelse fra AFK vedrørende erfaringer fra utvidelse av skoleåret for elevene - HTV (I-L HG) har vært på møte med Arbeidslivssenteret i NAV/Akershus og informert om IA- arbeidet i skolesektoren - Livsfasepolitikk i AFK Informasjonen fra HTV tas til orientering Sak 67-10/11 Informasjon fra Hovedverneombudet Hovedverneombud MFD orienterte: - Endringer i IA avtalen. Styrking av forholdet mellom tillitsvalgte og verneombud. En representant for de ansatte skal skriv under avtalen. - Arbeidet i etterkant av medarbeiderundersøkelsen - Tilsyn, risikovurdering og avviksbehandling Informasjonen fra HVO tas til orientering Sak 68-10/11 Saker til fylkesstyret a) Hospitering for yrkesfaglærere Dokument: Brev fra Utdanningsdirektoratet, datert PP-presentasjon fra Astri Kristin Moen Sund, desember 2010 Saken utsettes til neste styremøte. Sak 69-10/11 Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan a) Orientering fra Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan tas til etterretning. I tillegg beholder lokallaget samme fordelingsnøkkel for klubbstimulerende midler for kalenderåret 2011 som i 2010, jf. sak 65-09/10. Grunnbeløp kr 200,- pr klubb pluss kr 50,- pr medlem.

3 Side 3 b) Ny sats for regnskapsføring Fylkesstyret har i sak /11 vedtatt ny pris for regnskapsføring for lokallagene. For lokallag AFK blir det økning fra kr ,- til kr ,- jf. prisliste fra fylkeslaget. Sak 70-10/11 Den nye satsen for regnskapsføring tas til etterretning. Budsjett og regnskap justeres i forhold til nye satser for regnskapsføring. Endring av dato for styremøte Lokallagets kurs- og møteplan ble vedtatt i styresak 41-10/11. I ettertid har det framkommet ønske om å flytte det oppsatte styremøtet fra fredag den 3. juni 2011 til onsdag 1. juni Bakgrunn for ønsket er at noen skoler ikke har undervisning denne dagen fordi det er dagen etter Kristi himmelfartsdag. Det oppsatte styremøtet i juni flyttes fra fredag 3. juni til onsdag 1. juni Sak 71-10/11 Regnskap per Regnskapsansvarlig la frem regnskapet per Regnskapet per tas til orientering. Det gjøres en henvendelse til fylkeslaget med spørsmål om praktiseringen av 40 prosents regelen ved avslutningen av regnskapsåret Ansvarlig: ER som legger frem saken for AU. Sak 72-10/11 Lokale arbeidstidsforhandlinger HTV Geir Lyngstad Strøm redegjorde for utkast til rammedokument til arbeidstidsavtaler for undervisningspersonalet 2011/12 mål og intensjoner ramme for prosessene på skolenivå. Innspillene som fremkom i styremøtet tas med i det videre arbeidet med arbeidstidsavtalen. Sak 73-10/11 Endringer i lokallagsstyret JBS har trukket seg fra sitt verv som leder fra 1. mars Dette resulterer i en del endringer i funksjoner for resten av lokallagsstyret/seksjonsstyret. Nestleder Steinar Thoresen rykker da opp som leder for lokallagsstyret/seksjonsstyret fra Det må dermed velges en ny nestleder etter vedtektenes 61.7 for resten av valgperioden. Marit Danielsen konstitueres som nestleder med 70 prosent frikjøp for resten av skoleåret, fra Fylkesstyret har oppnevnt Marit Danielsen i 30

4 Side 4 prosent som HTV. Sak 74-10/11 Lokallagets handlingsplan ; prioriterte oppgaver i 2011 Dokument: Lokallagets handlingsplan for perioden Medlemsoversikt per Lokallags-AU har gjennomgått vår vedtatte handlingsplan for å foreslå hvilke oppgaver vi bør prioritere for Lokallags-AU foreslår prioritering av følgende oppgaver: Utdannings- og organisasjonspolitikk Fortsette med strukturdebatter fram mot endring av organisasjonsstruktur i 2012 Arbeide med omstillings- og omorganiseringsprosesser ved ledighet Bistå hovedtillitsvalgte i arbeid med overtallighet og rekruttering av lærere Lønns- og arbeidsvilkår Kartlegge arbeidsgivers tilbud til etter- og videreutdanning Følge opp kompetansestrategien Arbeide videre med arbeidstidsavtalen Arbeidsmiljø Følge opp arbeidet med IA avtalen Administrasjon og ledelse av lokallaget Systematisk skolering av arbeidsplasstillitsvalgte i aktuelle endringer i lov- og avtaleverk Bedre kontakten med klubbene på skolene (se vedlagte medlemsoversikt) Videre bør kanskje lokallagsstyret ta stilling til sentralstyrets strategiske plan for landsmøteperioden og de politiske føringer som ligger i dette dokumentet (vedlagt) Lokallagsstyret vedtar foreslåtte prioriterte oppgaver fra lokallagets handlingsplan for Sak 75-10/11 Struktur Vi har tidligere hatt en gjennomgang om fylkeslagets arbeid med ny struktur. Lokallagets styreseminar i Bergen januar hadde også ny struktur som tema. Lokallag AFK besøkte Utdanningsforbundet Hordaland som har organisert seg i Utvalg for fylkeskommunalt ansatte bestående bl.a. av regionsansvarlige. I følge landsmøtevedtaket fra 2009 er det nedsatt en strukturgruppe som skal vurdere de ordninger som finnes i dag. Gruppen har hatt sitt første møte og har sendt ut noen spørsmål til de fylkeslag som i dag har lokallag vgo/fylkeskommune. Fylkesstyret skal gi tilbakemelding innen 21. januar og saken behandles derfor på fylkesstyremøte januar Det ble orientert om dette på styremøtet. Orienteringen ble tatt til etterretning.

5 Side 5 Sak 76-10/11 Orienteringer a) En orientering om arbeidet med realfag og teknologi b) Frafall i videregående opplæring, Konferanse på Hamar april 2011 c) Tre nye temanotat fra Utdanningsforbundet d) Lærerutdanning for 8-13, sentralstyrets vedtak e) Yrkesfaglærerutdanningens allmenne relevans, konferanse på HIAK f) Utkast Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe veileder for vurdering av læringsarbeide g) Lærlingesituasjonen - Finn Thoresen orienterte om dagens lærlingesituasjon i Akershus og landet for øvrig. h) Lederforum - Kristin Berntsen orienterte fra Lederforum Sak 77-10/11 Eventuelt a) Innkjøp av PC til ny nesteleder. MD overtar PC fra JBS. Med vennlig hilsen Judith Bolstad Siem lokallagsleder/seksjonsleder Kristin Berntsen styremedlem

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar

Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Vår dato 15.02.11 Protokoll 8-2010/11, styremøte mandag 14. februar Møtet ble holdt på lokallagskontoret kl. 17.15 21.00 Til stede: Ellen Stigum, Mona Lie Jigarp, Asle Milde, Laila Omberg, Lorentz Kvammen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer