rav til resultater v PACS-prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rav til resultater v PACS-prosjekter"

Transkript

1 PACS 2005 i Trondheim 1 rav til resultater v PACS-prosjekter Thor Mogen HØYKOM-sekretariatet

2 Bakteppe For mye pilotering, for lite fokus på resultater og på erfaringsoverføring (SHdir i evaluering av 2004) I offentlige IKT-prosjekter (og i Høykom) styrke idriftsetting/utrulling av løsninger og gevinstfokus (Statsråd Meyer, Moderniseringsdepartementet, 2005) Høykoms erfaringer fra PACS-prosjekter

3 Om Høykom Økonomisk støtte til offentlige bredbåndprosjekter (fokus mot anvendelser/modernisering fremfor infrastruktur, ikke et forskningsprogram -men implementering) Siden 1999 bidratt med over 45 MNOK til helsesektoren (totalt 330 MNOK til omlag 350 prosjekter) Mellom sykehus først, nå prioriteres mellom 1. og 2. linje tjeneste, nå også hjem til pasienten Psykitatri, demens, tolketjeneste, fosterdiagnostikk, legehåndbok,... Telemedisin (teleradiologi, endoskopi, videokonferanse,...) Helsenett, sikkerhet ifb bredbåndkommunikasjon,... Distriktsmedisinske senter (Alta, Valdres) Omlag 10 rene PACS-prosjekter, det dobbelte antall prosjekter har med en røntgen-komponent

4 PACS-prosjekter i Høykom dekker bredt spekter Strategi Samordningsstrategier, relatere til nasjonalt helsenett Presentert på PACS-konferansen i 2002 ( Paraplyprosjektet m/ SHdir) Informasjonsutveksling mellom røntgensystemer (standarder for PACS/RIS, referanseinstallasjon, inne i alle helseregioner med implementering av løsninger for PACS/RIS, ) Organisering (metode/håndbok fra AFI, erfaringsformidling, 2003) Nye anvendelser ; Mobil røntgen (sykehjem i Oslo 2004), legevaktsamarbeid (Hordaland ), distribuert granskning av bilder i Barcelona (Helse midt-norge 2004) Gevinstrealisering, organisasjonsutvikling ( På bakgrunn av bl.a. Høykoms Fyrtårnprosjekt vil Helse-Midt Norge umiddelbart utarbeide et handlingsprogram for gevinstrealisering, sluttrapport 2004)

5 Betydningen av at prosjektene har fokus på resultater og gevinster Prioritering: prosjektforslagenes omtale av gevinster og nytte gir grunnlag for å velge ut de beste prosjektene som søker til programmet Styring: under prosjektgjennomføringen sikres at prosjektene har fokus på sine mål Gevinstrealisering: linjen realiserer effekter og resultater etter at prosjektet er avsluttet Læring og erfaringsformidling: gevinster og gode erfaringer formidles Programmets formålseffektivitet: aggregering av prosjektenes resultater skal kunne gi indikasjoner om effekter på programnivå.

6 6 Gevinster av IT erfaringer fra Høykom-programmet Båndbredde- Behov Krav til robusthet Kostnad Kompleksitet Risiko egovernment en modningsprosess En-veis kommunikasjon Forbindelse mellom front-end og back-office To-veis kommunikasjon Formalisert utveksling og transaksjoner Prosessforbedring Fullstendig bredde av e-tjenester Dynamisk sanntids, lærende forvaltning Deltagelse, engasjement og innovasjonsvilje i virksomhetene (modifisert etter Public Sector Reform, BuyIT Best Practice Initiative The Framework for egovernment)

7 7 Gevinster av IT erfaringer fra Høykom-programmet IP-telefoni Infrastrukturinvestering mellom institusjoner IP-telefoni innført Mulighet for nye IP-baserte tjenester Høykom-prosjekt - Reduserte telekostnader - Kostnadskontroll Tysvær kommune: kr investert ga kr i årlige besparelser

8 8 Gevinster av IT erfaringer fra Høykom-programmet Telemedisin/fjerndiagnostikk Utstyrsinvesteringer ved kommunale helseinstitusjoner Tilbud om telemedisinsk oppfølging Bedre brukertilfredshet Høykom-prosjekt - Færre pasientreiser (tidl. reduserte refusjoner for RTV) - Kortere behandlingstid - Bedre kompetanseutnyttelse Muligheter for nye tjenester Alta distriktsmedisinske senter: gevinst 12 MNOK pr år Et sykehus i Telemark: kr pr uke i reduserte taxiutgifter for transport av røntgenbilder

9 Gevinstrealisering - problematisk Mange prosjekter nedprioriterer dette tema fordi det oppfattes å være vanskelig ikke er avsatt ressurser/tid eller kompetanse til dette ikke etterspørres i tilstrekkelig grad fra ledelsen/andre har ikke incentiver for å ta ut gevinster Prosjektet har ansvar for å lage kost/nytte-vurderinger (og for at endret oppgaveløsning gjør det mulig å ta ut gevinster), mens linjeorganisasjonen har ansvar for å realisere resultater og gevinster (men når prosjektet er avsluttet så er ofte ressurser og momentum borte)

10 Modell - gevinstrealiseringsforløp Gevinstrealiseringforløp Planlegging Prosjektfasen; Rapportering tertial 1- n Produksjon Initiell kost-nytte vurdering og gevinstplan Rapportering iht gevinstplan Utarbeide gevinstrealiseringsplan m/ evt. justert ambisjonsnivå Gevinstrealisering, rapportering for år 1

11 Utfordringer Forskjell på innovasjons- og utrullingsprosjekt (ekseperimentell karakter, også størrelse av betydning) Nye tjenester hvor langt måle ut i effektkjeden (eks. helseforetak, helseregion, helsesektor) hvor langt påvirke rammebetingelser. Måling av gevinster (hvem skal måle hva, når, for hvem og hvorfor?) Hvem tar regningen for infrastruktur og arkitektur? Vurder kritisk verdi av mulig kvalitative gevinster og utsagn ( få tilbake trua på positiv utvikling i lokalsamfunnet, en plattform for nye digitale tjenester generelt, bidrag til livslang læring,...)

12 Forsterke gevinst- og resultatfokus i Høykom Ekstern prosjektrevisjon på store prosjekter og prosjekter med høy risiko gode erfaringer Høykoms prosjektportefølje som test-bed - skal vinne erfaring med et forsterket resultat- og gevinstfokus Pragmatisk tilnærming, ikke 2 streker under svaret, avpasset ressursbruk Starte med det enkle, raffinere etter hvert Foreslått indikatorer for kvantitative resultatmålinger (reduserte kostnader, frigjorte ressurser, redusert tidsbruk) Liste over godkjente kvalitative nyttefaktorer Innarbeides i årets kontrakter Samarbeid med andre sentrale gevinstmålingsinitiativ (f.eks. SHdir og SSB)

13 13 Erfaringsspredning og veiledning

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune

Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Rapport Diagnose av Pleie- og Omsorg i Hobøl kommune Januar 2015 Hobøl Rapport diagnose helse og omsorg Hobøl v1.doc Side 1 Pleie- og Omsorgssektoren i Hobøl har et normalt omfang av tjenesteområder. Hobøl

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer