Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel"

Transkript

1 Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører et større eller mindre forbedringsprogram for innkjøpsfunksjonen Det er gjennomført relevante analyser som for eksempel forbruksanalyse, modenhetsanalyse, prosesskartlegginger, kartlegging av forpliktelser. Det er beregnet en basislinje og identifisert potensielle økonomiske gevinster Det er utarbeidet en liste over tiltak for forbedring av innkjøpsfunksjonen Elektronisk handel er et prioritert tiltak for å forbedre innkjøpsfunksjonen

2 Hvorfor følge opp gevinster? Innføring av elektronisk handel vil kunne gi offentlige virksomheter en hel rekke gevinster. Vi har utarbeidet en ikke uttømmende liste over slike gevinster; en gevinstmeny. Basert på de gevinstene man velger å hente ut, må man igangsette tiltak for å realisere disse. Ved å følge opp og rapportere resultater i forhold et utvalg gevinster kan man vise til at investeringer gjort i innføring av e- handelsløsningen bidrar til å forbedre innkjøpsfunksjonen og resulterer både i direkte og indirekte gevinster. Direkte gevinster: gevinster som kan tas ut rett etter implementering av e-handels plattformen (eks: oversikt over hvilke varer og tjenester virksomheten kan bestille) Indirekte gevinster: gevinster som først kan hentes ut etter at elektronisk handel er implementert og har vært i drift en periode (eks: bedre informasjonsgrunnlag).men ikke alle gevinster er hensiktsmessig å følge opp Virksomheten bør realisere gevinster på de områder som er har størst potensiale i forhold til å forbedre innkjøpsfunksjonen. Å følge opp noen utvalgte gevinster kan for enkelte organisasjoner være et bedre utgangspunkt mht. effektiv oppfølging og styring, enn å prøve å følge opp alle potensielle gevinster innføring av ehandel kan gi. Virksomheten bør derfor velge ut 3-5 gevinster for oppfølging.

3 Steg 1: Velg ut gevinster - planlegg realiseringen og oppfølgingen av disse Planen skal beskrive en utvelgelse av relevante gevinster ved innføring av ehandel, hvordan disse skal realiseres og senere følges opp. Vi har utarbeidet en meny med potensielle gevinster som virksomheter kan ta utgangspunkt i ved utvelgelsen, og vi har evaluert gevinster opp mot Difi s anskaffelsesprosess for å vise hvilke innkjøpsdimensjoner ehandel påvirker. Gevinstrealiseringen beskriver de tiltak man må igangsette i virksomheten for å kunne realisere de gevinstene man valgte ut i gevinstplanen. Tiltakene vil variere mellom ulike virksomheter, men noen vil være generelle. Vi har satt opp forslag til noen smarte tiltak. Oppfølgingen beskriver det praktiske arbeidet rundt å måle og evaluere gevinster. Her fastsettes det også hvor ofte en gevinst skal måles og hvem som har ansvar for oppfølgingen. Steg 2: Evaluer om forventede resultater fra prosjektet oppnås Gevinster vil naturlig nok bare realiseres dersom prosjektet i seg selv realiseres. Grad av utnyttelse av ehandel henger sammen med størrelse på gevinster som tas ut.

4 Steg 1: Utvelging av gevinster I tabell 1 Gevinstmeny på neste side finner du en ikke uttømmende meny over gevinster som innføring av elektronisk handel vil kunne gi, totalt 13 gevinster og 26 tilhørende effekter (en gevinst vil kunne ha flere effekter). For å vite om man har fått realisert en gevinst må man ha en resultatindikator som forteller noe om dette. En resultatindikator kan fortelle om man har fått en gevinst eller ikke, og en den måles opp mot et ønsket nivå. For hver gevinst med tilhørende effekter er det i tabell 1 satt opp et forslag til en resultatindikator. Videre finner du også forslag i tabell 1 til hvordan og hvor man vanligvis kan finne data for å måle resultatindikatoren. Hvor man kan hente ut data/rapporter vil variere fra virksomhet til virksomhet. Noen gevinster kan være vanskeligere å måle enn andre, og da spesielt de som gir indirekte forbedringer. At gevinster er utfordrene å måle betyr nødvendigvis ikke at den ikke finnes.

5 Tabell 1: Gevinstmeny

6 Hver gevinst fra tabell 1 er vurdert opp mot innkjøpsdimensjonene i Difis anskaffelsesmodell, se tabell 2 nedenfor. Siste kolonne og siste rad, totalscore, angir hvor mange berøringspunkter gevinsten har i forhold til innkjøpsdimensjonene i Difi s anskaffelsesmodell.

7 Tabell 2: Gevinster evaluert opp mot Difi s anskaffelsesmodell

8 Figur 1 nedenfor er en illustrasjon av hvor mye score hver dimensjon har fått, figur 2 og 3 på de neste sidene en illustrasjon på hvor mye score hver gevinst har fått. Figur 1: Dimensjoner ved innkjøp som blir påvirket av innføring av e-handel Figuren viser at dimensjonene Måling og rapportering, Anskaffelses prosesser, Mennesker og kompetanse og Datagrunnlag blir mest positivt påvirket ved innføring av elektronisk handel. Dimensjonen Direkte kostnader treffer ikke så mange gevinster som de overnevnte dimensjonene. Den økonomiske gevinsten innenfor direkte kostnader kan i midlertidig være betydelig.

9 Siden hver gevinst er vurdert i forhold til dimensjonene som beskrevet i figur 1, er det også mulig å se på hver gevinst isolert i forhold til hvor mange av dimensjonene denne påvirker, se figur 2 og 3. Figur 2: Direkte forbedringer, hvor mange dimensjoner hver gevinst påvirker

10 Figur 3: Indirekte forbedringer, hvor mange dimensjoner hver gevinst påvirker Disse to figurene viser hvilke gevinster som påvirker flest dimensjoner disse er market med grønt.

11 Hvordan velge ut gevinster? Fokus på å forbedre innkjøpsdimensjoner med utgangspunkt i Difi s anskaffelsesmodell: Et alternativ for å velge ut gevinster er å ta utgangspunkt i resultater fra Difi's selvevaluering og dimensjonene hvor virksomheten har størst forbedringspotensial. Deretter velge ut gevinster som treffer de aktuelle dimensjonene og vurdere om disse er aktuell for systematisk oppfølging. Fokus på hver enkelt gevinst: Et annet alternativ for å velge ut gevinster er å ta stilling til listen over gevinster og vurdere for hver gevinst i hvilken grad den er aktuell for din virksomhet og deretter om den er aktuell for systematisk oppfølging. Det kan være gunstig å velge ut de gevinstene som scorer på flere dimensjoner. Man kan selvfølgelig velge ut gevinster basert på en kombinasjon av begge alternativene som beskrevet ovenfor. Det viktige er at hver organisasjon selv velger ut de gevinstene som er hensiktsmessige å følge opp.

12 Kopier de utvalgte gevinstene som skal måles med tilhørende effekt, resultatindikator og forslag til hvor data kan hentes, inn i fanen gevinstrealiseringsplan Nå kan man starte planleggingen av gevinstoppfølgingen. Bestem følgende: hvem som er ansvarlig for målingen hvordan resultatindikator måles og hvor data kan finnes hvem resultatet skal rapporteres til frekvens på målingen hva resultatindikatoren er ved start av måling (dagens status) tidspunkt for neste måling (defineres ut fra bestemt frekvens) hva som er ønskelig oppnådd nivå ved neste måling Når disse feltene er utfylt er man klar til å starte selve målingene.

13 Steg 2: Evaluer om forventede resultater fra prosjektet oppnås Skal en virksomhet hente ut gevinster som følge av elektronisk handel fordrer dette at de ansvarlige i virksomheten faktisk bruker plattformen i sin anskaffelsesprosess. Før man kan måle realisering av gevinster må plattformen faktisk blir tatt i bruk. Gevinster vil Dersom ehandelsplattformen ikke blir tatt i bruk, bør man avvente å måle gevinstene og sette i verk tiltak for å få øke bruken av plattformen. Bestem og fyll inn følgende i fanen Måling bruk av plattform : hvem som er ansvarlig for målingen hvordan resultatindikator måles og hvor data kan finnes hvem resultatet skal rapporteres til frekvens på målingen hva resultatindikatoren er ved start av måling (dagens status) tidspunkt for neste måling (defineres ut fra bestemt frekvens) hva som er ønskelig oppnådd nivå ved neste måling Når disse feltene er utfylt er man klar til å starte målingene. Basert på målingene må man vurdere hvorvidt det er akseptabelt å forvente gevinster, dvs at ehandelsplattformen utnyttes i henhold til forventet bruk.

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer