Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO"

Transkript

1 Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi er involvert i. For full oversikt se. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway Vi var 150 deltakere på Fjord 2.0 konferansen på Sola Strand Hotel 16. og 17.oktober Alle presentasjoner ligger ute på våre nettsider m/nceism/aktiviteter/fasteaktiviteter/konferanse/fjor d-20-konferanse-2012/ NCE Tourism har vært i drift i tre år, og skal nå evalueres. Evalueringen vil inngå i programledelsens grunnlag for å vurdere om NCE Tourism får opprettholdt NCE-statusen i en ny periode. Funnene i evalueringen vil også være viktige for fremtidige strategivalg, og det er derfor viktig at det blir etablert et solid faktagrunnlag. Evalueringen gjennomføres av analyseselskapet Oxford Research AS. Vi oppfordrer alle deltakerne i NCE-prosjektet om å respondere på spørreundersøkelsen som sendes ut i forbindelse med evalueringen.

2 Evalueringen har tre hovedelementer: 1. Egenvurdering: dette er et dokument som leveres av prosjektledelsen og styringsgruppen til NCE programledelsen. 2. Ekstern evaluering: En exstern evaluator (Oxford Research) gjennomfører en vurdering av prosjektet. Hele partnerskapet blir involvert i denne prosessen. Mer informasjon om dette følger. 3. Plan neste periode: basert på erfaringene i første kontraktsperiode lages en ny plan for neste kontraktsperiode. Denne evalueringsmodellen kan illustreres på følgende måte (kilde: NCE programledelse): Milepæler Følgende milepæler er definert så langt: Milepæl Dato Kommentar Bestilling NCE programledelse Egenvurdering leveres NCE Tourism prosjektledelse og styringsgruppen Ekstern evaluering - ukene 48 / 49 / 50 Oxford Research - hele

3 spørreundersøkelse partnerskapet involveres / bidrar! Ekstern evaluering - rapport leveres til NCE programledelsen Oxford Research Plan neste kontraktsperiode leveres NCE Tourism prosjektledelse og styringsgruppen Innstilling foreligger Feb / Mar 2013 NCE Programledelsen Eierstyret Feb / Mar 2013 NCE Programledelsen Veien videre I løpet av uke 50 vil alle partnere få tilsendt «Evaluering av 1. kontraktsperiode- egenvurdering av aktiviteter, resultater og foreløpige effekter Prosjektutvikling støtte En av oppgavene til NCE Tourism er å bidra til økt innovasjon, internasjonalisering og kunnskap i NCE Tourism klyngen, særlig for prosjekter som er i en tidlig fase. Satsingen vår på prosjektutvikling har derfor som formål å sette i gang prosjekter ved hjelp av faglig eller/og økonomisk støtte. Sommeren 2012 ble det utlyst midler til «prosjektutvikling» for å bidra til å utløse og forsterke utviklings- og kunnskapsaktiviteter i klyngen. Disse organiseres i form av prosjektutvikling som støttes av NCE Tourism frem til at et for- eller hovedprosjekt kan realiseres. Aktiviteter som typisk er en del av prosjektutviklingsfasen er: avdekke markedspotensial, kartlegge og analysere behov, identifisere prosjekteier og deltakere, etablere prosjektbeskrivelse inklusiv søknadsskriving til for- eller hovedprosjekt. NCE Tourism kan bidra enten faglig eller økonomisk i et prosjekt, avhengig av hva som er relevant og ønskelig av deltakerne. Figuren under illustrer prosessen alle prosjekter går gjennom.

4 Vi fikk inn 28 søknader innen søknadsfristen og dette er liste over prosjekter som fikk tilkjent økonomisk og faglig støtte. Prosjekt tittel Prosjekt ansvarlig Aktiv hele året- prosjektet tar mål av seg til å utvikle en ny Destinasjon Voss AS forretningsmodell for aktivitetstilbydere i Flåm, Voss og Hardanger for å øke den internasjonale konkurranseevnen. Bevilget kr ,- Trolltunga Explore Hardangerfjord har som mål å gjøre en vurdering av reiselivspotensialet i Skjeggedalen og fastsette rammer for fremdrift i utvikling av området. Prosjektet har fått bevilget kr ,- til en markedsvurdering og strategiplan. Øl fra bre til hav- å kartlegge samarbeidspartnere og muligheter rundt et rundreisekonsept basert på lokal øl produksjon. Bevilget kr ,- Erfaringsutveksling og nettverksbygging omkring kloster og pilgrimsenter og pilgrimsvandring. Bevilget kr ,- Forprosjekt vandring i Fjordkysten- å identifisere og velge at samarbeidspartnere for produktvurdering på det britiske markedet i samarbeid med britiske turoperatører. Bevilget kr ,- Terrengsykling i Nordfjord-å å studere markedet og kartlegge ruter for ulike brukergrupper, samt etablere samarbeid for økt satsing på terreng og stisykling. Bevilget kr ,- Opplev Odda AS Fjordkysten AS Reisemål Stryn og Nordfjord AS Fjordkysten AS Reisemål Stryn og Nordfjord AS

5 Prosjekt tittel Winter Adventures -Prosjektet skal resultere i et strategidokument for produkt- og konseptutvikling av vinter opplevelser uten ski. Enkle utviklingstiltak skal realiseres i prosjektperioden og testes i markedet. Bevilget kr ,- Produktutvikling Sakte Sognefjord- å etablere samarbeid innen produktutvikling og testing for kommersielt salg. Bevilget kr ,- Prosjekt ansvarlig Voss Fjellandsby AS Sakte Sognefjord, v/sognefjorden Næringshage AS Proof of Concept - Semantic Editor GM Destinator- å bygge en otologi som kan ligge til grunn for en mer intelligent registrerings- og redigeringsprosess- av reiselivsdata. Bevilget kr ,- AutoGrad - Automatisk gradering av vandringsruter og skiløyperprosjektet skal vi utvikle ein ontologi for turer i samsvar med eksisterande standard, og utvikle metoder for å generera profiler for turane. På bakgrunn av profilene ekstraherer vi fakta som lengd, høgdemeter og tidsbruk. Bevilget kr ,- TellUS IT AS Stiftinga Vestlandsforskning Kanalvalidering for pilot versjon av verktøyet «kanalvaldering».et verktøy hvor kanaleier får mulighet ti å sette krav til kvalitet på informasjon i egen distribusjonskanal. Bevilget kr ,- TellUS IT AS Etablering av felles vertskapsprogram for internasjonale tilreisende i Festspillene i Bergen forbindelse med Festspillene og Nattjazz gjennomføre et felles bransje- presseprogram under Festspillene, videre utvikle nettverk og arenaer for samhandling, på tvers av kulturorganisasjoner og reiselivet. Bevilger kr ,- Skitouring Hjørundfjord- Trollstigen- å knytte nettverk med og kartlegge internasjonale guideselskaper som jobber i Alpene for å trekke grupper til vårt område, først og fremst til vinteraktiviteter. Bevilget kr ,- Juvet Landskapshotell

6 Prosjekt tittel Fra jernalder til viking- å koble museumsaktørene, reiselivet, og det kommunale -og fylkeskommunale apparatet for et felles løft og synliggjøring av konseptet Fra Jernalder til Viking. Man ønsker å kartlegge behov, kartlegge markedspotensialet og foreslå konkrete tiltak hvor dette er mulig. Bevilget kr ,- Prosjekt ansvarlig Region Stavanger AS Vil du lese mer om de ulike prosjektene se på vår nettside: Tourism/Prosjekter/Prosjektutvikling/Prosjektutviklingsprosjekter-2012/ Deltakelse på Adventure Travel Trade Association ( ATTA) World Summit i Luzern, Sveits NCE Tourism- Fjord Norway ønsket å tilby 5 av våre partnere som er aktivitetsleverandører deltagelse på ATTA World Summit i på KKL (Culture and Convention Centre) i Luzern, Sveits fra oktober 2012 som ett av flere kompetansetiltak i Vi hadde med oss Elin Bolann fra Voss Fjellandsby, Stine Karlsen fra Sakte, Knut Slinning fra Juvet Landskapshotell, Frode Briksdal fra Briksdal Adventure, representant for bedriftsnettverk Nordfjord på langs og Anna Sara Fjeld fra bedriftsnettverket BrattMoro i Sogndal. Fra NCE var både Marcel Niderhauser, Anne Beate Ytreøy, Anne Grethe Bakke og Ann Helen Blakset representert. Fjord Norge regionen var ellers godt representert med Tove Berget fra Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, Geir Steinar Vik fra Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Didrick Ose fra DID Adventure, Anne Stine Mathisen og Anne Linn Henriksen fra Contrast Adventure og Kristian Jørgensen, Helen Siverstøl og Andreas Skogseth fra Fjord Norge. ATTA World Summit har 4 hovedfokusområder: 1. Produkttesting Day of Adventure 2. Kunnskap og erfaringsdeling gjennom foredrag i plenum og parallelle sesjoner 3. Markedsplass 4. Nettverksbygging

7 Hele første dagen er avsatt til testing av ulike produkter fra soft til hard adventure. Fjord Norge gjengen prøvde svært ulike aktiviteter fra el sykling og vandring til klatring, juving og strikkhopp. Dette var en god måte og både teste ulike produkttilbud og pakker, samt nettverke og bli kjent med andre deltagere. Under de 3 neste dag ble det gjennomført et omfattenede program med flere felles presentasjoner og mange ulike paraleller. Disse rettet seg både mot bærekraft, verdiskapning, merkevarebygging, strategiske foretninsmodeller, trender, betydningen av nye sosiale medier, prising i et globalt marked mm. Tilbakemeldinger vi har fått i etterkant, varat det var mange gode presentasjoner som var både inpirerende og lærerike. Noen påpekte at foredragene var litt for «amerikaniserte» med for storfokus på amerikanse operatører og et amerikansk marked. Tiltider vist presentasjonert det var en mangel på dokumentasjon og forskning, noe som kunne ha høynet kvaliteten på en del foredrag. ATTA arrangerer og en halvdags markedsplass. Her var vi ikke påmeldt. Om vi skal gjenta deltakelse bør det vurderes om vi bestille plass på markedsplass i forkant. Mange avtaler ble allikel avtalt gjennom ATTA sin Summit Connection profilside hvor hver enkelte påmeldt kan legge ut sin egen profil og linke seg opp mot andre deltagere og knytte kontakter, gjøre avtaler mm. Den viktigste tilbakemeldingen vi har mottatt i etterkant, er den store verdien deltagerene opplevde med den uformelle nettverksbyggingen gjennom mingle lunsjer, aktiviteter, felles

8 sosiale arrangemet og middager med kollegaer fra Fjord Norge, utenlanske aktivitesselskap, turoperatører, destinasjoner, presse mm. For NCE Tourism- Fjord Norway var det viktig å erfare og øke kunnskapen om betydningen av å jobbe videre med sertifiseringer og standarder på nasjonalt nivå, samt knytte kontakt med internasjonale klynger som jobber med flere av de samme utfordringene som vi har i Fjord Norge region. Nortind og sertifisering for reiseliv I de senere årene har interessen for friluftsliv som inkluderer adventure aktiviteter økt betydelig innen ulike brukergrupper. Det er også en klar tendens innen opplevelsesturisme hvor besøkende i større grad vil delta på aktiviteter som klatring, brevandring, høydeparker, off-piste skikjøring og liknende tilbud. I denne sammenheng har etterspørselen etter sertifiserte guider (kompetanse og erfaring) både fra kunder og aktivitetsleverandører kommet på agendaen og hvor blant annet Norske Tindevegledere (NORTIND) i flere sammenhenger har blitt forespurt om råd og utdanning. Dette kan også ses i sammenheng med at det har vært en økning i mindre og mer alvorlige ulykker, spesielt innenfor klatrerelaterte aktiviteter og skiturisme utenfor løypene. I Norge i dag er det ikke krav om en formell godkjenning/sertifisering innen slike aktiviteter. Dette gjør det mer eller mindre tilfeldig hvem som innehar kompetanse og hvordan denne er kvalitetssikret. Det stilles få / ingen krav til kompetanse til dem som ønsker å drive med kommersiell guiding og turisme. Det er derfor en utfordring å vite hvordan man skal gå fram for å kvalitetssikre sin egen virksomhet. NORTIND er medlem av det internasjonale fjellførerforbundet (IVBV/UIAGM) som p.r. i dag har 24 medlemsland tilknyttet organisasjonen. Hovedformålet med organisasjonens arbeid er å kvalitetssikre at gjester som deltar på ulike aktiviteter innen bratt friluftsliv (ski, fjellklatring og bre), samt juvvandring og taurelaterte aktiviteter skal ha kompetente instruktører og veiledere. Utdanningsløpet for å bli internasjonalt godkjent fjellfører er lang og krevende (minimum 3 år) og vil for mange være for omfattende derom man kun skal tilby èn aktivitet. For å kunne møte etterspørselen etter kompetente guider/instruktører (kompetanse) innen ulike aktivitetstilbud vil NORTIND sammen med Norwegian Centres of Expertise (NCE) bidra med å

9 utarbeide en sertifiseringsordning der metode og kompetansekrav vil bli beskrevet og være tilstrekkelig for enkeltaktiviteter. Dette tror vi vil kunne bidra til et kvalitetsløft for de ulike aktivitetsleverandørene i reiselivet, men også sikre at ordningen varer etter endt prosjektperiode. Norske Tindevegledere (NORTIND) skal i samarbeid med NCE gjennom prosjektet Sertifisering for reiseliv arbeide fram: 1) Bedre sikkerhet og kvalitet på opplevelsesproduksjon for norsk reiseliv og ivaretakelse av internkontrollforskriften i henhold til produktkontrolloven. 2) Sikre at aktivitetsleverandører i reiselivet har relevante ferdigheter og kompetanse i relasjon til aktiviteter/sikkerhet og teknologi 3) Gjøre sertifiseringen kjent i reiselivet/arbeidsgivere Disse målene skal nås gjennom 1) Dialog (samarbeid) med reiselivet (samarbeidspartnere) knyttet til sertifiseringens innhold i forhold til arbeidsoppgaver/sikkerhetsspørsmål (internkontroll). 2) Gjennomføring av 9 pilot sertifiseringer gjennomført i løpet 2013 med 72 deltakere til sammen. 3 piloter: Aktivitetsleder via ferrata, klatrepark og klatrefelt lavere enn 30 m. (Arbeidsområde: Via Ferrata, klatreparker og rapellinstallasjoner) 3 piloter: Aktivitetsleder vinterfjell (Arbeidsområde: Ledelse av grupper i vinter-, snødekt fjell utenfor skredfarlig terreng, (mindre enn tredve grader bratt og utløpsomåder) 3 piloter: Aktivitetsleder Blåis (Arbeidsområde: Føring av gjester i blåis/firnsnø) NCE Tourism Fjord Norway vil har en aktiv rådførende og koordinerende rolle og bidra med: å sikre framdrift en sterk kopling mot reiselivsnæringen aktivt å bidra i samarbeidet med FOU miljø knytting av bånd til ulike destinasjoner, slik at dette blir en varig ordning

10 Erfaringer og tilbakemeldinger fra Destinasjonsvise kurs/ workshop høst 2012 I november og desember ble det holdt 12 kurs i i Fjord Norge regionen med fokus på NCE Tourism- Fjord Norge sin temastrategi innen produkt og konseptutvikling. Kurs/ workshops ble gjennomført i samarbeid med destinasjonsselskap på hele Vestlandet. Vi fikk anledning til å møte mange produsenter av reiselivstjenester og opplevelser i alle 4 vestlandsfylkene. Totalt deltok 376 reiselivs representanter fra både privat næring og det offentlig virksomhet. På alle kurs/workshops har det vært fokusert på økt kjennskap og kunnskap om NCE Tourism- Fjord Norway sin visjon, hovedmål, prosjektet 3 strategiske satsingsområder og arbeidsmåte som klyngefasilitator. Hovedfokus har vært på å øke kunnskapen og forankre NCE sin temastrategi innen produkt og konseptutvikling i de 4 overordnete temasatsinger; Vandring, Outdoor Adventure, Ski/vinter og Kultur. I forbindelse med kurs/workshop har det blitt utviklet en håndbok som fokuserer på begrepsbruk bruk og praktisk metodikk fra valg av tema til konkrete kommunikasjonsstrategier. Vi håper dette kan gi både regionen, områder, destinasjoner og enkelt bedrifter et «nytt sett briller» for muligheter innen tema og opplevelsesturisme. Håndboka «Temastrategien til NCE Tourism og Fjord Norge regionen» ligger nedlastbar på vårt intranett eller kan fås ved henvendelse til Gjennomføring av kurs/workshops ble enkelte steder tilpasset lokale behov og utfordringer. I alle destinasjoner fikk vi mange gode og nyttige diskusjoner, tilbakemeldinger og innspill fra reiselivsaktører i hele Fjord Norge. Felles for alle kurs/ workshops var den lokale entusiasmen og engasjementet for å utvikle gode reiselivsprodukt i Fjord Norge regionen. Det ble diskuterte muligheter for å utvikle gode kommersielle konsept og produkter innen tematurisme, mot et internasjonalt marked i alle destinasjoner og mange gode og relevante ideer ble lansert. Samtidig er utfordringene like i de fleste destinasjoner og områder. Nedenfor en noen av de mange muligheter og utfordringer som ble diskutert i både grupper og plenum presentert. Her er noen av de mange muligheter som kom frem listet opp: - Levende øysamfunn langs kysten som setter sammen pakker langs hele Fjord Norge kysten, med overnatting og aktiviteter med eller uten guide - Lage pakker for vandring og sykkel langs post, kongeveger og pilgrims ruter med eller uten guide kombinert mot vannaktiviteter i fjord og sjø - Knytte aktive opplevelser opp mot ulike festivaler

11 - Norsk eller historiske matkurs i forbindelse med festivaler - Lage pakker med vandreturer fra støl til støl med norske mat og kulturopplevelser med eller uten guide - Lage pakker og produkter som utnytter muligheter som ligger i merkede turløyper etter nasjonal standard - Lage pakker kombinert med vannaktiviteter (ro, padle), gamle håndverkstradisjoner (båtbygging) og fisking i elv og sjø. - Haute Route løype i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane med guide - Pakker på konseptet «Bergen music in a nutshell «fra de gamle klassikere til dagens Bergensbølge/ fra kunstnerhjem til dagens verdensstjerner - Utvikle Fjord byenes potensiale til pakker som å kombinere fysiske aktiviteter og kulturopplevelser på kortferie markedet gjennom hele året - Lage pakker som kombinerer ulike events/festivaler f. eks Moldejazz og Nordic lights - Utvikle gode produktpakker langs Nasjonale Turistveger i Fjord Norge kombinert med kulturopplevelser og aktiviteter med og uten guide. - Pakker som fokuserer på fiske og kysttradisjoner (fiske, sild, klippfisk mm) - Pakker med toppturer sommer og vinter med guide - Pakker på surfing kombinert med aktiviteter og overnatting både sommer og vinter - Tilrettelegge for terrengsykling - Pakker som tilbyr ulike opplevelser og aktiviteter innen samme tema/ aktivitet i hele regionen. En kort oppsummering av noen felles utfordringer: - Tilgjengelighet og forutsigbarhet hos transportsektoren (ref. ferge, båt og bussruter) - Flere små aktører som har utfordringer i forhold til både stabilitet, logistikk, kunnskap, arbeidskraft og tilgjengelighet - Liten kunnskap om tilbud utenfor egen destinasjon og/eller egen aktivitet/tilbud - Samarbeide med hvem for og konspetiualisere kommersielle produkt? - Ønsker økt markedskunnskap innen tematurisme/opplevelsesturisme - Ønsker økt kunnskap om krav, standarder og sertifiseringer for å utvikle produkter og pakker med fokus på høy kvalitet og sikkerhet i alle ledd. - Begrensninger i databaser og markedsføringsportaler (tekniske utfordringer) - Dele kunnskap og lære av hverandre i større grad - Øke samarbeid for å øke kunnskapsnivået innen tilbud og opplevelser i hele Fjord Norge

12 - Salgs/info hvor «finne» informasjon og kjøpe pakker/produkter for ulike opplevelser - Lokale guiding på flere språk (tysk et språk færre unge i dage behersker) - Tilrettelegging av infrastruktur for reiselivsutvikling - Tilgang på kapital i en første driftsfase etter oppstartsfasen - Tilgang på kvalifisert arbeidskraft - Kunne tilby helårsarbeidsplasser Gruppearbeid på Hjelmeland I Ryfylke Online Tema Magasin NCE Tourism- Fjord Norway har samarbeidet med Fjord Norge om av online temamagasin innen ski, outdoor adventure, vann aktiviteter, vandring og kultur. Det nærmer seg nå publisering i januar 2013 etter en test av produksjon periode. Temamagasinene vil bygge på den nye profilen til Fjord Norge og inneholder nye bilder og film fra sommeren I første omgang vil online magasinene lanseres på engelsk og deretter på andre språk. Dette er et verktøy som vil kunne brukes inn mot turoperatører eller som elektroniske billag etter behov.

13 Tildelte midler fra regionalt forskingsfonda Vestlandet Styret i RFF Vestlandet tildelte 18. desember 30,2 millioner kroner til nye forskningsprosjekt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Alle hovedprosjektene ble grundig vurdert av et fagpanel oppnevnt av Norges Forskningsråd. Til sammen ble det utdelt 26, 3 millioner til 11 ulike hovedprosjekt og 3,9 millioner til 20 forprosjekt. Blant disse fikk reiselivet godkjent 2 av sine hovedprosjekt søknader på inntil 3 millioner kroner i støtte og 1 søknad på forprosjekt. Disse er: NCE Tourism/Fjord Norge AS Increasing value in Norwegian tourism - Revenue optimization based on tourism elasticities Inntil 3 millionar i støtte. Sogn og Fjordane fylkeskommune Samspel for berekraftig reiseliv. Vilkår for styrka samspel mellom statlege, regionale og lokale styresmakter for eit berekraftig reiseliv Inntil 3 millionar i støtte. Nærøyfjorden Verdsarvpark Besøksforvaltning og lokal reisemålsutvikling. Utvikling av metode og modellar for norsk reiselivsnæring Inntil i støtte. Med disse gode nyheter ønkser vi alle en GOD JUL og ser frem til nye spennende utfordringer for reiselivet i Fjord Norge regionen i 2013.

14 Kontaktinformasjon NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 Bergen Tlf: Fax: Konstituert hovedprosjektleder: Marcel Niederhauser, Prosjektkoordinator: Anne Beate Ytreøy,

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen KO N F E R A N S E N Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Foto: Fred Jonny Hammerø Tematurisme for fremtiden 24. - 25. november 2010 i Bergen «Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden» KO N FE R AN

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2011 DATO: 14. 16. NOVEMBER STED : BERGEN/HURTIGRUTEN/ÅLESUND/KRISTIANSUND TEMA: VISJON I PRAKSIS

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2011 DATO: 14. 16. NOVEMBER STED : BERGEN/HURTIGRUTEN/ÅLESUND/KRISTIANSUND TEMA: VISJON I PRAKSIS FJORD 2.0 KONFERANSEN 2011 DATO: 14. 16. NOVEMBER STED : BERGEN/HURTIGRUTEN/ÅLESUND/KRISTIANSUND TEMA: VISJON I PRAKSIS KONFERANSEN Bergen 14. - 16. november, 2012 Grieghallen Rune Werner Molnes VISJON

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen Sammendrag Opplev Trollheimen.no sluttrapport Opplev trollheimen 2010-2013 1 Fv65 RINDAL Tifjellet Sammendrag Rv70 ÅLVUNDEID Strengen Grånebba SUNNDALSØRA INNERDALEN Trolla Snøfjellet Rv70 Sula TODALEN

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer