Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO"

Transkript

1 Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi er involvert i. For full oversikt se. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway Vi var 150 deltakere på Fjord 2.0 konferansen på Sola Strand Hotel 16. og 17.oktober Alle presentasjoner ligger ute på våre nettsider m/nceism/aktiviteter/fasteaktiviteter/konferanse/fjor d-20-konferanse-2012/ NCE Tourism har vært i drift i tre år, og skal nå evalueres. Evalueringen vil inngå i programledelsens grunnlag for å vurdere om NCE Tourism får opprettholdt NCE-statusen i en ny periode. Funnene i evalueringen vil også være viktige for fremtidige strategivalg, og det er derfor viktig at det blir etablert et solid faktagrunnlag. Evalueringen gjennomføres av analyseselskapet Oxford Research AS. Vi oppfordrer alle deltakerne i NCE-prosjektet om å respondere på spørreundersøkelsen som sendes ut i forbindelse med evalueringen.

2 Evalueringen har tre hovedelementer: 1. Egenvurdering: dette er et dokument som leveres av prosjektledelsen og styringsgruppen til NCE programledelsen. 2. Ekstern evaluering: En exstern evaluator (Oxford Research) gjennomfører en vurdering av prosjektet. Hele partnerskapet blir involvert i denne prosessen. Mer informasjon om dette følger. 3. Plan neste periode: basert på erfaringene i første kontraktsperiode lages en ny plan for neste kontraktsperiode. Denne evalueringsmodellen kan illustreres på følgende måte (kilde: NCE programledelse): Milepæler Følgende milepæler er definert så langt: Milepæl Dato Kommentar Bestilling NCE programledelse Egenvurdering leveres NCE Tourism prosjektledelse og styringsgruppen Ekstern evaluering - ukene 48 / 49 / 50 Oxford Research - hele

3 spørreundersøkelse partnerskapet involveres / bidrar! Ekstern evaluering - rapport leveres til NCE programledelsen Oxford Research Plan neste kontraktsperiode leveres NCE Tourism prosjektledelse og styringsgruppen Innstilling foreligger Feb / Mar 2013 NCE Programledelsen Eierstyret Feb / Mar 2013 NCE Programledelsen Veien videre I løpet av uke 50 vil alle partnere få tilsendt «Evaluering av 1. kontraktsperiode- egenvurdering av aktiviteter, resultater og foreløpige effekter Prosjektutvikling støtte En av oppgavene til NCE Tourism er å bidra til økt innovasjon, internasjonalisering og kunnskap i NCE Tourism klyngen, særlig for prosjekter som er i en tidlig fase. Satsingen vår på prosjektutvikling har derfor som formål å sette i gang prosjekter ved hjelp av faglig eller/og økonomisk støtte. Sommeren 2012 ble det utlyst midler til «prosjektutvikling» for å bidra til å utløse og forsterke utviklings- og kunnskapsaktiviteter i klyngen. Disse organiseres i form av prosjektutvikling som støttes av NCE Tourism frem til at et for- eller hovedprosjekt kan realiseres. Aktiviteter som typisk er en del av prosjektutviklingsfasen er: avdekke markedspotensial, kartlegge og analysere behov, identifisere prosjekteier og deltakere, etablere prosjektbeskrivelse inklusiv søknadsskriving til for- eller hovedprosjekt. NCE Tourism kan bidra enten faglig eller økonomisk i et prosjekt, avhengig av hva som er relevant og ønskelig av deltakerne. Figuren under illustrer prosessen alle prosjekter går gjennom.

4 Vi fikk inn 28 søknader innen søknadsfristen og dette er liste over prosjekter som fikk tilkjent økonomisk og faglig støtte. Prosjekt tittel Prosjekt ansvarlig Aktiv hele året- prosjektet tar mål av seg til å utvikle en ny Destinasjon Voss AS forretningsmodell for aktivitetstilbydere i Flåm, Voss og Hardanger for å øke den internasjonale konkurranseevnen. Bevilget kr ,- Trolltunga Explore Hardangerfjord har som mål å gjøre en vurdering av reiselivspotensialet i Skjeggedalen og fastsette rammer for fremdrift i utvikling av området. Prosjektet har fått bevilget kr ,- til en markedsvurdering og strategiplan. Øl fra bre til hav- å kartlegge samarbeidspartnere og muligheter rundt et rundreisekonsept basert på lokal øl produksjon. Bevilget kr ,- Erfaringsutveksling og nettverksbygging omkring kloster og pilgrimsenter og pilgrimsvandring. Bevilget kr ,- Forprosjekt vandring i Fjordkysten- å identifisere og velge at samarbeidspartnere for produktvurdering på det britiske markedet i samarbeid med britiske turoperatører. Bevilget kr ,- Terrengsykling i Nordfjord-å å studere markedet og kartlegge ruter for ulike brukergrupper, samt etablere samarbeid for økt satsing på terreng og stisykling. Bevilget kr ,- Opplev Odda AS Fjordkysten AS Reisemål Stryn og Nordfjord AS Fjordkysten AS Reisemål Stryn og Nordfjord AS

5 Prosjekt tittel Winter Adventures -Prosjektet skal resultere i et strategidokument for produkt- og konseptutvikling av vinter opplevelser uten ski. Enkle utviklingstiltak skal realiseres i prosjektperioden og testes i markedet. Bevilget kr ,- Produktutvikling Sakte Sognefjord- å etablere samarbeid innen produktutvikling og testing for kommersielt salg. Bevilget kr ,- Prosjekt ansvarlig Voss Fjellandsby AS Sakte Sognefjord, v/sognefjorden Næringshage AS Proof of Concept - Semantic Editor GM Destinator- å bygge en otologi som kan ligge til grunn for en mer intelligent registrerings- og redigeringsprosess- av reiselivsdata. Bevilget kr ,- AutoGrad - Automatisk gradering av vandringsruter og skiløyperprosjektet skal vi utvikle ein ontologi for turer i samsvar med eksisterande standard, og utvikle metoder for å generera profiler for turane. På bakgrunn av profilene ekstraherer vi fakta som lengd, høgdemeter og tidsbruk. Bevilget kr ,- TellUS IT AS Stiftinga Vestlandsforskning Kanalvalidering for pilot versjon av verktøyet «kanalvaldering».et verktøy hvor kanaleier får mulighet ti å sette krav til kvalitet på informasjon i egen distribusjonskanal. Bevilget kr ,- TellUS IT AS Etablering av felles vertskapsprogram for internasjonale tilreisende i Festspillene i Bergen forbindelse med Festspillene og Nattjazz gjennomføre et felles bransje- presseprogram under Festspillene, videre utvikle nettverk og arenaer for samhandling, på tvers av kulturorganisasjoner og reiselivet. Bevilger kr ,- Skitouring Hjørundfjord- Trollstigen- å knytte nettverk med og kartlegge internasjonale guideselskaper som jobber i Alpene for å trekke grupper til vårt område, først og fremst til vinteraktiviteter. Bevilget kr ,- Juvet Landskapshotell

6 Prosjekt tittel Fra jernalder til viking- å koble museumsaktørene, reiselivet, og det kommunale -og fylkeskommunale apparatet for et felles løft og synliggjøring av konseptet Fra Jernalder til Viking. Man ønsker å kartlegge behov, kartlegge markedspotensialet og foreslå konkrete tiltak hvor dette er mulig. Bevilget kr ,- Prosjekt ansvarlig Region Stavanger AS Vil du lese mer om de ulike prosjektene se på vår nettside: Tourism/Prosjekter/Prosjektutvikling/Prosjektutviklingsprosjekter-2012/ Deltakelse på Adventure Travel Trade Association ( ATTA) World Summit i Luzern, Sveits NCE Tourism- Fjord Norway ønsket å tilby 5 av våre partnere som er aktivitetsleverandører deltagelse på ATTA World Summit i på KKL (Culture and Convention Centre) i Luzern, Sveits fra oktober 2012 som ett av flere kompetansetiltak i Vi hadde med oss Elin Bolann fra Voss Fjellandsby, Stine Karlsen fra Sakte, Knut Slinning fra Juvet Landskapshotell, Frode Briksdal fra Briksdal Adventure, representant for bedriftsnettverk Nordfjord på langs og Anna Sara Fjeld fra bedriftsnettverket BrattMoro i Sogndal. Fra NCE var både Marcel Niderhauser, Anne Beate Ytreøy, Anne Grethe Bakke og Ann Helen Blakset representert. Fjord Norge regionen var ellers godt representert med Tove Berget fra Destinasjon Kristiansund og Nordmøre, Geir Steinar Vik fra Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Didrick Ose fra DID Adventure, Anne Stine Mathisen og Anne Linn Henriksen fra Contrast Adventure og Kristian Jørgensen, Helen Siverstøl og Andreas Skogseth fra Fjord Norge. ATTA World Summit har 4 hovedfokusområder: 1. Produkttesting Day of Adventure 2. Kunnskap og erfaringsdeling gjennom foredrag i plenum og parallelle sesjoner 3. Markedsplass 4. Nettverksbygging

7 Hele første dagen er avsatt til testing av ulike produkter fra soft til hard adventure. Fjord Norge gjengen prøvde svært ulike aktiviteter fra el sykling og vandring til klatring, juving og strikkhopp. Dette var en god måte og både teste ulike produkttilbud og pakker, samt nettverke og bli kjent med andre deltagere. Under de 3 neste dag ble det gjennomført et omfattenede program med flere felles presentasjoner og mange ulike paraleller. Disse rettet seg både mot bærekraft, verdiskapning, merkevarebygging, strategiske foretninsmodeller, trender, betydningen av nye sosiale medier, prising i et globalt marked mm. Tilbakemeldinger vi har fått i etterkant, varat det var mange gode presentasjoner som var både inpirerende og lærerike. Noen påpekte at foredragene var litt for «amerikaniserte» med for storfokus på amerikanse operatører og et amerikansk marked. Tiltider vist presentasjonert det var en mangel på dokumentasjon og forskning, noe som kunne ha høynet kvaliteten på en del foredrag. ATTA arrangerer og en halvdags markedsplass. Her var vi ikke påmeldt. Om vi skal gjenta deltakelse bør det vurderes om vi bestille plass på markedsplass i forkant. Mange avtaler ble allikel avtalt gjennom ATTA sin Summit Connection profilside hvor hver enkelte påmeldt kan legge ut sin egen profil og linke seg opp mot andre deltagere og knytte kontakter, gjøre avtaler mm. Den viktigste tilbakemeldingen vi har mottatt i etterkant, er den store verdien deltagerene opplevde med den uformelle nettverksbyggingen gjennom mingle lunsjer, aktiviteter, felles

8 sosiale arrangemet og middager med kollegaer fra Fjord Norge, utenlanske aktivitesselskap, turoperatører, destinasjoner, presse mm. For NCE Tourism- Fjord Norway var det viktig å erfare og øke kunnskapen om betydningen av å jobbe videre med sertifiseringer og standarder på nasjonalt nivå, samt knytte kontakt med internasjonale klynger som jobber med flere av de samme utfordringene som vi har i Fjord Norge region. Nortind og sertifisering for reiseliv I de senere årene har interessen for friluftsliv som inkluderer adventure aktiviteter økt betydelig innen ulike brukergrupper. Det er også en klar tendens innen opplevelsesturisme hvor besøkende i større grad vil delta på aktiviteter som klatring, brevandring, høydeparker, off-piste skikjøring og liknende tilbud. I denne sammenheng har etterspørselen etter sertifiserte guider (kompetanse og erfaring) både fra kunder og aktivitetsleverandører kommet på agendaen og hvor blant annet Norske Tindevegledere (NORTIND) i flere sammenhenger har blitt forespurt om råd og utdanning. Dette kan også ses i sammenheng med at det har vært en økning i mindre og mer alvorlige ulykker, spesielt innenfor klatrerelaterte aktiviteter og skiturisme utenfor løypene. I Norge i dag er det ikke krav om en formell godkjenning/sertifisering innen slike aktiviteter. Dette gjør det mer eller mindre tilfeldig hvem som innehar kompetanse og hvordan denne er kvalitetssikret. Det stilles få / ingen krav til kompetanse til dem som ønsker å drive med kommersiell guiding og turisme. Det er derfor en utfordring å vite hvordan man skal gå fram for å kvalitetssikre sin egen virksomhet. NORTIND er medlem av det internasjonale fjellførerforbundet (IVBV/UIAGM) som p.r. i dag har 24 medlemsland tilknyttet organisasjonen. Hovedformålet med organisasjonens arbeid er å kvalitetssikre at gjester som deltar på ulike aktiviteter innen bratt friluftsliv (ski, fjellklatring og bre), samt juvvandring og taurelaterte aktiviteter skal ha kompetente instruktører og veiledere. Utdanningsløpet for å bli internasjonalt godkjent fjellfører er lang og krevende (minimum 3 år) og vil for mange være for omfattende derom man kun skal tilby èn aktivitet. For å kunne møte etterspørselen etter kompetente guider/instruktører (kompetanse) innen ulike aktivitetstilbud vil NORTIND sammen med Norwegian Centres of Expertise (NCE) bidra med å

9 utarbeide en sertifiseringsordning der metode og kompetansekrav vil bli beskrevet og være tilstrekkelig for enkeltaktiviteter. Dette tror vi vil kunne bidra til et kvalitetsløft for de ulike aktivitetsleverandørene i reiselivet, men også sikre at ordningen varer etter endt prosjektperiode. Norske Tindevegledere (NORTIND) skal i samarbeid med NCE gjennom prosjektet Sertifisering for reiseliv arbeide fram: 1) Bedre sikkerhet og kvalitet på opplevelsesproduksjon for norsk reiseliv og ivaretakelse av internkontrollforskriften i henhold til produktkontrolloven. 2) Sikre at aktivitetsleverandører i reiselivet har relevante ferdigheter og kompetanse i relasjon til aktiviteter/sikkerhet og teknologi 3) Gjøre sertifiseringen kjent i reiselivet/arbeidsgivere Disse målene skal nås gjennom 1) Dialog (samarbeid) med reiselivet (samarbeidspartnere) knyttet til sertifiseringens innhold i forhold til arbeidsoppgaver/sikkerhetsspørsmål (internkontroll). 2) Gjennomføring av 9 pilot sertifiseringer gjennomført i løpet 2013 med 72 deltakere til sammen. 3 piloter: Aktivitetsleder via ferrata, klatrepark og klatrefelt lavere enn 30 m. (Arbeidsområde: Via Ferrata, klatreparker og rapellinstallasjoner) 3 piloter: Aktivitetsleder vinterfjell (Arbeidsområde: Ledelse av grupper i vinter-, snødekt fjell utenfor skredfarlig terreng, (mindre enn tredve grader bratt og utløpsomåder) 3 piloter: Aktivitetsleder Blåis (Arbeidsområde: Føring av gjester i blåis/firnsnø) NCE Tourism Fjord Norway vil har en aktiv rådførende og koordinerende rolle og bidra med: å sikre framdrift en sterk kopling mot reiselivsnæringen aktivt å bidra i samarbeidet med FOU miljø knytting av bånd til ulike destinasjoner, slik at dette blir en varig ordning

10 Erfaringer og tilbakemeldinger fra Destinasjonsvise kurs/ workshop høst 2012 I november og desember ble det holdt 12 kurs i i Fjord Norge regionen med fokus på NCE Tourism- Fjord Norge sin temastrategi innen produkt og konseptutvikling. Kurs/ workshops ble gjennomført i samarbeid med destinasjonsselskap på hele Vestlandet. Vi fikk anledning til å møte mange produsenter av reiselivstjenester og opplevelser i alle 4 vestlandsfylkene. Totalt deltok 376 reiselivs representanter fra både privat næring og det offentlig virksomhet. På alle kurs/workshops har det vært fokusert på økt kjennskap og kunnskap om NCE Tourism- Fjord Norway sin visjon, hovedmål, prosjektet 3 strategiske satsingsområder og arbeidsmåte som klyngefasilitator. Hovedfokus har vært på å øke kunnskapen og forankre NCE sin temastrategi innen produkt og konseptutvikling i de 4 overordnete temasatsinger; Vandring, Outdoor Adventure, Ski/vinter og Kultur. I forbindelse med kurs/workshop har det blitt utviklet en håndbok som fokuserer på begrepsbruk bruk og praktisk metodikk fra valg av tema til konkrete kommunikasjonsstrategier. Vi håper dette kan gi både regionen, områder, destinasjoner og enkelt bedrifter et «nytt sett briller» for muligheter innen tema og opplevelsesturisme. Håndboka «Temastrategien til NCE Tourism og Fjord Norge regionen» ligger nedlastbar på vårt intranett eller kan fås ved henvendelse til Gjennomføring av kurs/workshops ble enkelte steder tilpasset lokale behov og utfordringer. I alle destinasjoner fikk vi mange gode og nyttige diskusjoner, tilbakemeldinger og innspill fra reiselivsaktører i hele Fjord Norge. Felles for alle kurs/ workshops var den lokale entusiasmen og engasjementet for å utvikle gode reiselivsprodukt i Fjord Norge regionen. Det ble diskuterte muligheter for å utvikle gode kommersielle konsept og produkter innen tematurisme, mot et internasjonalt marked i alle destinasjoner og mange gode og relevante ideer ble lansert. Samtidig er utfordringene like i de fleste destinasjoner og områder. Nedenfor en noen av de mange muligheter og utfordringer som ble diskutert i både grupper og plenum presentert. Her er noen av de mange muligheter som kom frem listet opp: - Levende øysamfunn langs kysten som setter sammen pakker langs hele Fjord Norge kysten, med overnatting og aktiviteter med eller uten guide - Lage pakker for vandring og sykkel langs post, kongeveger og pilgrims ruter med eller uten guide kombinert mot vannaktiviteter i fjord og sjø - Knytte aktive opplevelser opp mot ulike festivaler

11 - Norsk eller historiske matkurs i forbindelse med festivaler - Lage pakker med vandreturer fra støl til støl med norske mat og kulturopplevelser med eller uten guide - Lage pakker og produkter som utnytter muligheter som ligger i merkede turløyper etter nasjonal standard - Lage pakker kombinert med vannaktiviteter (ro, padle), gamle håndverkstradisjoner (båtbygging) og fisking i elv og sjø. - Haute Route løype i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane med guide - Pakker på konseptet «Bergen music in a nutshell «fra de gamle klassikere til dagens Bergensbølge/ fra kunstnerhjem til dagens verdensstjerner - Utvikle Fjord byenes potensiale til pakker som å kombinere fysiske aktiviteter og kulturopplevelser på kortferie markedet gjennom hele året - Lage pakker som kombinerer ulike events/festivaler f. eks Moldejazz og Nordic lights - Utvikle gode produktpakker langs Nasjonale Turistveger i Fjord Norge kombinert med kulturopplevelser og aktiviteter med og uten guide. - Pakker som fokuserer på fiske og kysttradisjoner (fiske, sild, klippfisk mm) - Pakker med toppturer sommer og vinter med guide - Pakker på surfing kombinert med aktiviteter og overnatting både sommer og vinter - Tilrettelegge for terrengsykling - Pakker som tilbyr ulike opplevelser og aktiviteter innen samme tema/ aktivitet i hele regionen. En kort oppsummering av noen felles utfordringer: - Tilgjengelighet og forutsigbarhet hos transportsektoren (ref. ferge, båt og bussruter) - Flere små aktører som har utfordringer i forhold til både stabilitet, logistikk, kunnskap, arbeidskraft og tilgjengelighet - Liten kunnskap om tilbud utenfor egen destinasjon og/eller egen aktivitet/tilbud - Samarbeide med hvem for og konspetiualisere kommersielle produkt? - Ønsker økt markedskunnskap innen tematurisme/opplevelsesturisme - Ønsker økt kunnskap om krav, standarder og sertifiseringer for å utvikle produkter og pakker med fokus på høy kvalitet og sikkerhet i alle ledd. - Begrensninger i databaser og markedsføringsportaler (tekniske utfordringer) - Dele kunnskap og lære av hverandre i større grad - Øke samarbeid for å øke kunnskapsnivået innen tilbud og opplevelser i hele Fjord Norge

12 - Salgs/info hvor «finne» informasjon og kjøpe pakker/produkter for ulike opplevelser - Lokale guiding på flere språk (tysk et språk færre unge i dage behersker) - Tilrettelegging av infrastruktur for reiselivsutvikling - Tilgang på kapital i en første driftsfase etter oppstartsfasen - Tilgang på kvalifisert arbeidskraft - Kunne tilby helårsarbeidsplasser Gruppearbeid på Hjelmeland I Ryfylke Online Tema Magasin NCE Tourism- Fjord Norway har samarbeidet med Fjord Norge om av online temamagasin innen ski, outdoor adventure, vann aktiviteter, vandring og kultur. Det nærmer seg nå publisering i januar 2013 etter en test av produksjon periode. Temamagasinene vil bygge på den nye profilen til Fjord Norge og inneholder nye bilder og film fra sommeren I første omgang vil online magasinene lanseres på engelsk og deretter på andre språk. Dette er et verktøy som vil kunne brukes inn mot turoperatører eller som elektroniske billag etter behov.

13 Tildelte midler fra regionalt forskingsfonda Vestlandet Styret i RFF Vestlandet tildelte 18. desember 30,2 millioner kroner til nye forskningsprosjekt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Alle hovedprosjektene ble grundig vurdert av et fagpanel oppnevnt av Norges Forskningsråd. Til sammen ble det utdelt 26, 3 millioner til 11 ulike hovedprosjekt og 3,9 millioner til 20 forprosjekt. Blant disse fikk reiselivet godkjent 2 av sine hovedprosjekt søknader på inntil 3 millioner kroner i støtte og 1 søknad på forprosjekt. Disse er: NCE Tourism/Fjord Norge AS Increasing value in Norwegian tourism - Revenue optimization based on tourism elasticities Inntil 3 millionar i støtte. Sogn og Fjordane fylkeskommune Samspel for berekraftig reiseliv. Vilkår for styrka samspel mellom statlege, regionale og lokale styresmakter for eit berekraftig reiseliv Inntil 3 millionar i støtte. Nærøyfjorden Verdsarvpark Besøksforvaltning og lokal reisemålsutvikling. Utvikling av metode og modellar for norsk reiselivsnæring Inntil i støtte. Med disse gode nyheter ønkser vi alle en GOD JUL og ser frem til nye spennende utfordringer for reiselivet i Fjord Norge regionen i 2013.

14 Kontaktinformasjon NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 Bergen Tlf: Fax: Konstituert hovedprosjektleder: Marcel Niederhauser, Prosjektkoordinator: Anne Beate Ytreøy,

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE Tourism og utvalgte næringsaktører i partnerskapet INSPIRASJONSHALVTIMEN! HVA HAR PARTNERE LÆRT SOM BRUKES I EGEN UTVIKLING? Stipendene

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING Kaia Finne NCE TOURISM KORT OM NCE Her startet det! Tilskueren Oppleveren Oppdageren World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation

Detaljer

VIKTIGE DATOER 2012. Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO: www.ncetourism.com

VIKTIGE DATOER 2012. Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO: www.ncetourism.com KORT INFO: Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012 DATO: 16.-17. OKTOBER 2012 STED : STAVANGER TEMA: HVORDAN SKAL VI UTVIKLE OG SKAPE GODE BÆREKRAFTIGE VERDIER INN I FREMTIDEN? Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Fjord 2.0 konferansen er vårt viktigste

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

NCE fokus: Tre sentrale utfordringar i norsk reiseliv. 1. Mangelen på helhetlig reiselivsutvikling fra produkt til marked ingen kobling!

NCE fokus: Tre sentrale utfordringar i norsk reiseliv. 1. Mangelen på helhetlig reiselivsutvikling fra produkt til marked ingen kobling! NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et program etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge» Statlig delfinansiert

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP I. Velkommen Målsetning med dagen Kort introduksjon til NCE Tourism- Fjord Norway og vår temastrategi innen produkt- og konseptutvikling II Temastrategien

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012?

NCE TOURISM FJORD NORWAY. KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012? NCE TOURISM FJORD NORWAY KUNNSKAPSOVERFØRING Hva lærte vi på studieturen til Canada og som deltakere på Adventure Travel World Summitt 2012? 03-09.september til Vancouver og Whistler 19 deltakere Formål:

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway

TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway TILTAK 2011 HOVEDARBEIDSOMRÅDE 1 (HA1): PRODUKT- OG KONSEPTUTVIKLING Utvikling av veiviser en håndbok med fokus på konseptutvikling og etablering av fyrtårnprodukter

Detaljer

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010

BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 BÅTRUTER PÅ SOGNEFJORDEN FRÅ 2010 MÅL FOR TRAFIKK OG OMSETNING Auke i talet på overnattingar frå 600 000 til 1 000 000 i løpet av 10 år. Auke i talet på passasjerar på båtrutene med 50 000 frå 2011 50

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

MOLDE Seminar om sykkelturisme i Møre & Romsdal 20. aug. 2015

MOLDE Seminar om sykkelturisme i Møre & Romsdal 20. aug. 2015 MOLDE Seminar m sykkelturisme i Møre & Rmsdal 20. aug. 2015 T «Utvikling av sykkelturisme på Vestlandet hva kan NCE Turism bidra med?» T Adventure turism i sterk vekst 263 mrd. dllar Sykkeltilbud utgjør

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Lillehammer, 21/10-09 Hva skal ARENA-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR

VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL PROSJEKTET ATWS WORKSHOP OG VISNINGSTUR Hordaland Fylkeskommune Arbeidslag Reiseliv Postboks 7900 5020 Bergen Attn Karen Loise Nybø / Kjartan Pettersen Kulturbyen Bergen, 15 juni 2008 VEDRØRENDE SØKNAD OM RUP MIDLER REISELIV FRA HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

ADVENTURES Fjord Norway

ADVENTURES Fjord Norway ADVENTURES Fjord Norway 1 Opplevelsesturisme er i sterk vekst internasjonalt. Hvordan kan vi øke salget av opplevelsesprodukter i Fjord Norge? Per Gunnar Hettervik Senior konsulent NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Fjord 2.0 Konferanse 2012

Fjord 2.0 Konferanse 2012 Fjord 2.0 Konferanse 2012 Lærdal Erfaringar frå Lærdal Berekraft og kommersialisering hand i hand Ny nasjonal reiselivsstrategi Berekraft som premiss Mål: 1. Auke i verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringa

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark 7.9.17-Mosjøen Ellen Schjølberg Daglig leder Grane Næringsutvikling as, Grane Prosjektleder Opplev Helgeland Vært prosjektleder

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles

Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles 11.-14. JUNI 2015 Om Strynefestivalen Strynefestivalen er festivalen hvor vi samler alle aktivitetene Fri Flyt skriver og brenner for. Denne langhelgen på Stryn samles ski- og brettkjøreren, terrengsyklisten,

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

KYSTPILEGRIMSLEIA FRÅ VIKING TIL PILEGRIM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Presentasjon av NCE Tourism

KYSTPILEGRIMSLEIA FRÅ VIKING TIL PILEGRIM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Presentasjon av NCE Tourism KYSTPILEGRIMSLEIA HORDALAND FYLKESKOMMUNE 29.8.2016 FRÅ VIKING TIL PILEGRIM Presentasjon av NCE Tourism Skildring av leveransen Hordaland fylkeskommune 29.8.2016 1 NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Bike Fjord Norway. Alta,

Bike Fjord Norway. Alta, Bike Fjord Norway Alta, 10.10.2017 NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norways målsetning er å skape lønnsomme opplevelsesbedrifter. Vi skal bidra til innovasjon, produktutvikling, forretningsmodellering,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder KOMPETANSE NCE Teamet E Synnøve Elisabeth Aabrekk Senior konsulent Trond

Detaljer

Evaluering av NCE Tourism. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE Tourism. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE Tourism Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

(Ikke til stede: Richard Taraldsen)

(Ikke til stede: Richard Taraldsen) Referat Møte om: Arbeidsutvalgsmøte - Fjell-Norge strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Ragnhild Kvernberg, Birgit Haugen, Per Arne Slapø, Gudrun Sanaker Lohne, Ane Johnsen, Atle Hovi, Eldrid Rudland,

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Fagdag om evaluering og erfaringer med folkehelserelatert forskning 10.desember 2015 Regionale forskingsfond (RFF) Midler fra Kunnskapsdepartementet Bestilling fra fylkestingene

Detaljer

Northern Alpine Guides

Northern Alpine Guides Northern Alpine Guides Hvem er vi? Northern Alpine Guides er et familiedrevet guideselskap med base i Lofoten. Vi tilbyr ski og klatre guiding, kurs i alle fjelldisipliner og skreddersyr ekspedisjoner

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Elin Bolann Administrerende direktør Voss Fjellandsby Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway En av Fjord Norge regionens største utviklingsprosjekter: Myrkdalen

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Historie Innhold Planer 2006 Første testtur Tromsø, Lauklines, Sommarøy 2009 Testturer Kvaløya, Senja, Andøya 2010 Syklist-velkommen 2012 STIN/IN - Avklaringsprosjekt 2013

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Program Strategisk forskingsprogrammet for reiseliv

Detaljer

Seminar for ph.d. veiledere

Seminar for ph.d. veiledere Seminar for ph.d. veiledere ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU Veiledning og samarbeid med ph.d. kandidater er en av de viktigste aktivitetene våre vitenskapelig

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer