NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP"

Transkript

1 NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

2 I. Velkommen Målsetning med dagen Kort introduksjon til NCE Tourism- Fjord Norway og vår temastrategi innen produkt- og konseptutvikling II Temastrategien til Fjord Norge- regionen hvordan utnytte satsningen i din region og din bedrift? III Oppsummering og veien videre

3

4 Vi ønsker tilbakemeldinger fra dere

5 Dagens målsetning Få kunnskap om NCE Tourism generelt og den regionale temasatsningen spesielt. at din bedrift skal dra nytte av satsningen

6 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et program etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge»

7 NCE Tourism Fjord Norway eies av partnerskapet. Prosjektrådet Partnerskapet Styringsgruppen Fjord Norge AS NCE Programmet Prosjektledelsen NCE Tourism Fjord Norway 7

8 Fjord Norge-regionen skal bli verdensledende innen tematurisme.

9 NCE Tourism - Fjord Norway skal gjennom en koordinert produkt- og markedsstrategi, med attraktive ma lgrupper i fokus, styrke reiselivsnæringen strukturelt, miljømessig og økonomisk.

10 Adventure tourism is what tourism should be today and definitely what tourism will be tomorrow Taleb Rifai, generalsekretær i World Tourism Organisation Harpefossen Vegard Breien

11 Tre hovedarbeidsområder. Produkt- og Konseptutvikling Teknologi og Nye Medier Kunnskap og Kompetanse

12 Fire temasatsinger. Rural Tourism Rural Tourism Rural Tourism Rural Tourism Outdoor Adventure Vandring Kultur Ski / Vinter

13 De 4 temasatsingene skal: -bidra til å realisere langsiktige utviklingspotensial for regionen med fokus på: Kapasitetsutnytting Spredning av trafikk Sesongutvidelse/heilårsturisme Økt oppholdstid Lønnsomme kunder og økt verdiskapning

14 Samspill og avgrensing mellom NCE Tourism og Fjord Norge AS. NCET FN TEMA PRODUKT KOMPETANSE - OG KONSEPTUTVIKLING MARKEDS TILPASNING MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING/SALG MARKED KUNDER

15 Akademia Off. myndigheter (VMA) Næringslivet NCE Tourism Fjord Norway er et klyngeprosjekt i triple helix, det vil si et samspill mellom næringen, det offentlige og Akademia. 15

16 NCE Tourism Fjord Norway har et 10-års perspektiv. Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode Kontraktsperiode 1 Arena Project Innovativ Fjordturisme 2009

17 Hovedmodell kontraktsfornyelse Egenevaluering Samme spørsmål Samme svar? Vurdering i Programledelsen OK Kontraktsvilkår Ekstern evaluering Korreksjoner? Beslutning i Eierstyret? Forhandlinger Plan for neste periode Exit

18 Hva er tematurisme og hvordan jobber vi med tematurisme som strategi? Fra valg av tema til utvikling av konkrete kommunikasjonsstrategier.

19 MÅL: «Felles begrepsforståelse og forankring av NCEmetodikken»

20 Formål: Utvikle en produktstrategi bygget på Fjord Norge regionens særskilte kvaliteter og betalingsvillige kundesegment. Tematurisme ikke hvor, men HVA! Samle noen temaer og konsepter som presenteres overfor markedet Temastrategi dels om standardisering og enhetlig utvikling

21 Hvorfor tema/oppleveseturisme? Mer utholdende kunder mindre konjunkturutsatt Endrer mennesker og gjør kunder til ivrige evangelister og ambassadører Driv fram økonomisk utvikling der det ofte er størst behov for dette Er ofte livsnerven for ikke-urbane områder, og sikrer et mangfoldig næringsliv Er et mye større marked enn folk oppfatter at det er Omhandler natur, aktivitet og kultur, og bidar til økt fokus på bærekraftig utvikling people, planet and profit

22 Å SATSE PÅ TEMATURISME UTELUKKER IKKE TRADISJONELL DESTINASJONSTURISME- TILEGG STRATEGI SOM KAN BERIKE OG NYANSERE BÅDE PRODUKTVALG OG MARKEDSBUDSKAP

23 Finne rett målgruppe og valg av riktige kanaler mot denne gjennom hele kjøpsprosessen- mer effektiv markedskommunikasjon når gruppert i tema Økt samarbeid innen tema innen klyngen, felles sesong, målgrupper, felles salg- markedsføringsbehov mm. Oversikt over egen produktportefølje- hva er vi gode på og hva skal vi satse på? Styrke relasjoner i verdikjeden mellom salg- leverandør, støtteprodukter? Helhetlig opplevelsestilbud- horisontalt og vertikalt samarbeid i hele verdikjeden Sesongforlengelse- utnytte ledig kapasitet lavsesong

24 Viktigheten av en temastrategi vil variere for ulike bedrifter og destinasjoner. For noen kan en tematisk spissing være i kjernen av virksomheten, for andre vil det ha en mer perifer rolle. For regionen ser vi flere fordeler.

25 Fem sentrale spørsmål- hvilke tema skal man satse på? Har regionen et konkurransefortrinn innenfor temaet? Dekker temaet et behov i markedet? Vil en vellykket temasatsning bidra til sesongforlengelse eller spredning av trafikk? Bidrar temasatsningen til 1) å forlenge oppholdstiden til eksisterende gjester eller 2) trekke til seg nye gjester på lengre opphold? Vil en satsning bidra til å øke omsetningen og profesjonaliseringen av foredlingsleddet, som igjen styrker regionens konkurransefortrinn?

26 Begrunnelse TEMA Vandring BEGRUNNELSE Fjellvandring ble valgt basert på sterk etterspørsel, unike naturgitte forutsetninger og store merverdier som kunne utløses med relativt enkle tilretteleggingstiltak. Ski og vinterturisme Outdoor adventure Vinter med hovedvekt på skiopplevelser ble valgt basert på tunge investeringer i utvikling av infrastruktur, muligheten for å utvikling av regionale fellesprodukter og et svært viktig sesongutvidelsespotensiale med mulighet for utvikling av helårsarbeidsplasser. Outdoor adventure, med vekt på guidebaserte opplevelser i naturen, ble valgt basert på høy og til dels ubrukt kompetanse i guideindustrien samt stort potensiale for å utvikle økt attraksjonskraft og betydelige merverdier for reiselivsindustrien. Det sammenfalt også med en spissing av Fjord Norges merkevarestrategi overfor utvalgte internasjonale markeder. Kultur Kultur ble valgt basert på regionens sterke kulturhistorie og kulturmiljøer. Bedre samhandling mellom reiselivsaktører og kulturaktører kan utløse store kommersielle merverdier, det berike både eksisterende tilbud og utløse nye markedssegmenter både regionens byområder og i distriktene.

27 Velger feriested med bakgrunn i egnethet for aktiviteten Soft adventure Special interest Entusiast Interessert Sporty Velger feriested basert på mer enn hovedaktiviteten, men ønsker å drive hovedaktiviteten i løpet av oppholdet Fra: Frost/Innovativ Fjellturisme Velger ikke feriested på grunn av aktivitetstilbudet, men kan la seg friste til å drive aktiviteten i løpet av ferien

28 Rammefortellingen til Fjord Norge Tema Konsept Underkonsept

29

30 Spissere, målgruppeorienterte fortellinger tett bundet opp til skreddersydde produktpakker Tema Konsept Underkonsept

31 Ressursgrunnlag Strukturering per konsept Strukturering per underkonsept og definering av fyrtårn

32 Kultur KUNST OG KULTUR ARRANGEMENT Musikk Festival and events Galleri og kunst ARKITEKTUR Jugend Trehusbebyggelse Stavkirker og gamle kirker Nasjonale turistveger KULTURARV Norsk håndtverk Viking Folketradisjoner og historie Kjente personer og fenomener

33 Hike Fjord Norway BO GODT NÆR FJELLET ANBEFALTE TURER Vandreturer Toppturer Postkortene GUIDEDE VANDRETURER Teknisk Formidling

34 Ski Fjord Norway / Vinter aktiviteter HEISBASERT SKIKJØRING TOPPTURER Møre og Romsdal Sogn og Fjordane VINTER OPPLEVELSER Vinteraktiviteter uten ski Fjordopplevelser Byferie

35 Outdoor Adventures VANN Havpadling Rafting, elvepadling, juving Surfing Dykking Rib LAND Sykling Fjellføring/Klatring LUFT Tandem i fjordlandskap Base

36 Fyrtårnprodukter med HØY attraksjonskraft! En destinasjon, hotell eller en festival Ett fjell eller en tur Konsept «Hike and Sail», «Ski around the fjords» Bedrift/guideselskap, Rallarvegen

37 HUB`er Et nav / nettverk av bedrifter i et geografisk område som alle tilbyr aktive opplevelser eller befinner seg innenfor verdikjeden for slike opplevelser. Administreres via destinasjonsselskap eller bransjenettverk

38 Bruk håndboka og diskuter hva som er deres fyrtårn innen de 4 temasatsingene?

39 Temamagasinene er et inspirasjonsverktøy! Overledning til «Research» på FjordNett. Muligheten for deling av innhold.

40

41 HIKERS WELCOME, TIPS FOR TUREN Vandrevennlige destinasjoner Vandrevennlige overnattingssteder Gode tips til vandreturen Norsk Engelsk Tysk Sikkerhet på fjellet Norsk Engelsk/Tysk

42 Hva kreves av DEG? Profesjonalitet! Kvalitet i hele opplevelsen Tilstrekkelig utstyr/fasiliteter (tilgang til) Bookbar og tilgjengelig daglig på tlf og e-post Engelsk webside Rutiner ved avlysing Sertifiserte guider (der det er aktuelt) Langsiktighet Forutsigbarhet Backupløsinger (t.d. ved sjukdom) Fastsatt sesong og faste tilbud Profesjonell tilnærming i markedsarbeid Infomateriell, tekster, priser, foto, holde fristar, bidra til presse/visningsturer Orden i organisasjonen HMS, forsikring, sunn økonomisk Medlem i lokalt destinasjonsselskap Samarbeid, samarbeid, samarbeid Salg, salg, salg Lysefjorden Terje Rakke/NL/FN

43 Vi er alle tjent med å løfte noen Det handler om å lage salgsplakaten for å få kunden inn i butikken! I butikken er vi alle representert.

44 Steg 1 Mulighetsanalyse Dette er en prosess der man analyserer grunnlaget for produktinnovasjon og betrakter mulighetene med den krevende kundens entusiastens - blikk

45 Forhold Naturgitte forhold Eksempler på spørsmål Hvilke særskilte naturgitte forhold definerer destinasjonen? Hva skiller destinasjonen fra nabodestinasjonen? Kan nye opplevelsesverdier utløses ved enkle tilretteleggingstiltak?

46 Forhold Kulturhistorie og kulturtilbud Eksempler på spørsmål Er det forhold knyttet til destinasjonens nære eller fjerne historie som differensierer? Lokale tradisjoner eller kulturuttrykk? Etablerte kulturinstitusjoner med foredlingspotensiale?

47 Forhold Etablerte produkter og tjenester Eksempler på spørsmål Hvilke typer etablerte virksomheter finnes i destinasjonen? Kan de tilrettelegge for nye brukergrupper med enkle grep? Kan samarbeid mellom bedrifter utløse nye muligheter? Kan felles forvaltning av utstyr mellom bedrifter bidra til å utløse muligheter?

48 Forhold Infrastruktur og geografisk plassering. Eksempler på spørsmål Hvor er bedriften/destinasjonen plassert i en regional kontekst? Hvor er innfallsportene? Hvilke andre destinasjoner/bedrifter finnes langs de vanligste transportårene? Finnes det veier, båtruter, transportårer el. som representerer en ressurs som kan utnyttes overfor nisjesegmenter?

49 Steg 2 Bedriftsnettverk, produktpakking og prosjektutvikling

50 Hva bør vi satse på i perioden etter 2013? Vi er på jakt etter de store linjene

51 ww

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

NCE Tourism - Fjord Norway

NCE Tourism - Fjord Norway PRODUKT T~Sfi t ""VIkling TEMATURISME BÆREKRAFT ØKONOMISK, SOSIAL OG MIUØMESSIG NCE Tourism - Fjord Norway Søknad om etablering av NCE innen reiseliv i Fjord Norge-regionen www. fjord norway.com e~~lore

Detaljer

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Erlend hjelme Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 1 INNHOLD 1 Søker 3 2 Bakgrunn og resultater i Periode 1 3 2.1 Hovedmomenter fra egenvurderingen 3 2.2 Kommentarer

Detaljer

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen KO N F E R A N S E N Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Foto: Fred Jonny Hammerø Tematurisme for fremtiden 24. - 25. november 2010 i Bergen «Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden» KO N FE R AN

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre INNHOLD 1. SAMMENDRAG....2 2. INNLEDNING... 3 3. ORGANISASJON OG RELASJONER... 3 3.1. FORRETNINGSMODELL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDER... 3 3.2.1. Markedsføring,

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Reiselivsstrategi 2014 2020

Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi for Innovasjon Norge 2014 2020 Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Vårt formål er å

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5 Regionalpark Haldenkanalen Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler B B R A S 2 7. 3. 1 5 Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Markedsanalyse...3 3.1. Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk...

Detaljer

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy Strategisk reiselivsplan 2011 2014 Verdifulle opplevelser i Karmøy Innhold Sammendrag 1.0 Innledning... 7 2.0 Hva innbefatter reiseliv?... 10 2.1 Organisering... 10 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt

Detaljer

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020

Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013-2020 1 Reiselivsstrategi for Rogaland 2013 2020 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av dokumentet... 3 1.2 Finansiering... 3 1.3 Spesielle moment for reiselivet

Detaljer

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Ve dt a t ta vf y l k e s t i ng e t15. 06. 2011 Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Øke Telemarks andel av det norske markedet med 1 prosentpoeng fra dagens nivå på 3,8 %. Veksten

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Statusrapport 2009 Utgitt av: Nærings- og handelsdepartementet Verdifulle opplevelser Statusrapport - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Forsidebilde: Femunden, Erik Jørgensen/Innovasjon Norge E JØM

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer