Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset"

Transkript

1 Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015

2 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål: Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer Foto: Aak AS

3 Evalueringer Et felles rammeverk Relevance Effectiveness Efficiency Impact Sustainability Seleksjonskriteriene En avgjørelse innen rimelig tid The DAC Principles for the Evaluation of Development Assistance, OECD (1991), Glossary of Terms Used in Evaluation, in Methods and Procedures in Aid Evaluation, OECD (1986), and the Glossary of Evaluation and Results Based Management (RBM) Terms, OECD (2000).

4 Strategi og tjenesteutvikling basert på ny eller oppdatert kunnskap læringssløyfa Hva er utfordringene? Hva har vi lært? Endringstrekk i økonomien Behov og etterspørsel i næringslivet Teoretiske og prinsipielle begrunnelser Politiske premisser/ mandat Strategi & tjenester Empiri om effekter Hva gjør vi og hvordan?

5 1. Det må foreligge markedssvikt som hemmer verdiskaping og vekst i samfunnsmessig forstand. 2. Markedssviktens konsekvenser må være større enn kostnaden ved å gripe inn i markedet. 3. Virkemiddelet som implementeres må være egnet til å korrigere markedssvikten på en ønsket måte. 4. Det skal være et klart definert mål på hva virkemiddelet skal bidra til. 5. Det må ikke være alternative virkemidler som er bedre i stand til å oppfylle virkemiddelets mål. 6. Seleksjonskriteriene for når virkemiddelet vil komme til anvendelse skal være tydelige og forutsigbare. 7. Det skal være enkelt å administrere virkemiddelet, slik at kostnadene med å ta det i bruk er små i forhold til gevinstene som oppnås. 8. Aktørene som søker å komme inn under virkemiddelet må kunne forvente en klar avgjørelse innen rimelig tid. Melding til Stortinget nr. 22 ( ) Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og SIVA SF. Side 116

6 Ett overblikk Innovative næringsmiljøer fra 2002/03 til i dag GCE Norwegian Centres of Expertise Arena programmet Marint verdiskapingsprogram Bedriftsnettverk Ulike samarbeidsprosjekter

7 Hva er et "innovativt næringsmiljø"? Dette er en samlebetegnelse for ulike typer allianser mellom nærings og kunnskapsaktører. Formålet er å samspille og samarbeide om innovasjons og utviklingsprosesser. Slike allianser kan være organisert som: En klynge, i betydningen en geografisk konsentrasjon av bedrifter og kunnskapsmiljøer som er koplet sammen gjennom felles interesser. Et nettverk av bedrifter og kunnskapsaktører, organisert for å fremme felles interesser eller for å gjennomføre konkrete felles prosjekter. En organisert utviklingsprosess som samler en bredt sammensatt gruppe av både private og offentlige aktører for en felles strategisk utviklingsprosess, f.eks. en omstillingsprosess innenfor en region.

8 Klyngearbeidet i Innovasjon Norge Tre nivåer som skal evaluere og lære Prosjektet Programmet Delmål innovative næringsmiljøer

9 Oversikt over programmene Startet 1. juli 2014 Arena Norwegian Centres of Expertise Global Centres of Expertise Målgruppe Klynger i en tidlig fase Modne klynger med nasjonal posisjon Modne klynger med global posisjon Støtteperiode 3 5 år 5 10 år Inntil 10 år Årlig støtte pr. prosjekt NOK 1,5 3 mill. NOK 4 6 mill. NOK 8 10 mill. Antall klyngeprosjekt ca Utvelgelse Årlig åpen konkurranse Klare kriterier Ekstern evaluering

10 Klynge evalueringer noen grunnleggende elementer Teoretisk rammeverk Design programteori Aktivitet & dosering resultat effekt Informasjon

11 Programteorien som utgangspunktet

12 Programmenes effektkjede Effekter Mer lønnsomme og vekstkraftige bedrifter Økt innovasjonsevne Økt internasjonal orientering Resultater Økt synlighet og attraktivitet Økt samarbeid mellom bedrifter/med kunnskapsmiljøer Aktiviteter Aktiviteter for å oppgradere klyngen

13 Resultatoppfølgingsregimet Nullpunktsanalyse Underveisevalueringer Sluttevalueringer Utvelgelseskriterier> prosjektevalueringer Klyngeprosjekt og bedriftene Prosjekt Årsrapporter Program Programevalueringer Hvert 4/5 år Årlige aggregerte rapporter: Aktivitets /resultatdata Survey til bedriftene om samarbeidsrelasjoner Årlige porteføljevurderinger Årlige populariserte rapporter: 10 case + nøkkeldata Innovasjon Norges rapportering Effekt analyser SSB

14 Nytt rapporteringsopplegg Støttende analyser Andre aktive bedrifter Programmets rapport Programmets Programmets rapport rapport Kjernebedrifter Effektanalyser SSB Surveyundersøkelse Klyngens egne registreringer Flere innovative næringsmiljøer Klyngeorg./Klyngens rapport 15

15 Effektkjeden i praksis (versjon 1) Signifikant høyere vekst i omsetning og antall ansatte de første tre årene 658 felles innovasjonsprosjekter 261 internasj. prosjekter 428 Kompetanse /utdanning 1863 bedrifter ( 159 ) Hver bedrift:14 nye samarbeidsrelasjoner 331 FoU/utviklingsaktører 35 klyngeprosjekter 140 mill kr til klynger 26 mill kr til utvikling og gjennomføring 16

16 klynger Noe utfordringer og «løsninger» Heterogenitet Selvseleksjon og seleksjon Dynamikk Avgrensning Aktivitet resultat effekt

17 Mainstreaming or not?

18 Klynge versus klyngeprosjekt

19 Klyngeprosjekt noen valg i forbindelse med Mål og resultatstyring 1.0 Medlem/ikke medlem Aktiv i minst tre år Oppdaterte medlemslister Resultat Økt antall samarbeidsrelasjoner Effekt Økt salg Økt antall ansatte Økt avkastning på kapitalen

20 Men et annet problem består Arenamedlemmene fordelt på prosjekt og kommune

21 Se over rapporterings /evalueringsregimet Vi må bedre forstå effektene hvem og hvorfor Vi må bedre forstå de lokale og regionale utviklingskonsekvensene

22 Programmets effektkjede behov for å synliggjøre og måle øvrige effekter Utvidet forståelse av effekter av klyngesatsingen noen dimensjoner: Nyetableringer og investeringer Regionaløkonomiske ringvirkningseffekter Effekter for bransjens innovasjonsevne Bedre kunnskapsinfrastruktur/ kvalifisert arbeidskraft Holdninger til/kultur for omstilling/nyskaping

23 To evaluate or not to evaluate is not the question The effect of support from Innovation Norway on firm performance By Ådne Cappelen, Erik Fjærli, Diana Iancu and Arvid Raknerud

24 «Metaevalueringer»

25 Problemet er ikke mangel på evalueringer Fra at hvert prosjekt er unikt til større grad av standardisering Fra å kontrollere at det ble gjort riktig til å se aktivitet resultat og effekt i sammenheng Fra å fokusere på enkelt resultatet av enkelt innsatser til forstå hvor ulike innsatser virker sammen Fra enkelt evalueringer på «slutten» til som en kontinuerlig prosess hvor evaluering er et element

26

27 Takk for oppmerksomheten

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE

EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE EVALUERING AV ARENA-PROSJEKTER BETRAKTNINGER OM FOKUS OG METODE Nordnorsk Opplevelseskonferanse Harald Furre, 13. november 2012 Vi gjør en forskjell! Visjon «Kunnskap for et bedre samfunn» Forretningsidé

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Vindenergi. Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Vindenergi Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon

Strategi når mange vil styre. Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Strategi når mange vil styre Vincent Fleischer, Divisjonsdirektør Strategi og Kommunikasjon Vi gir lokale ideer globale muligheter Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Spira lyt få gro Etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2010

Spira lyt få gro Etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2010 Spira lyt få gro Etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2010 Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak

Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak Forfattere: Grete Eide Rønningen / Rita Bergersen Enkelt uttrykt betyr evaluering vurdering. Gjennom vurdering av innsats i et prosjekt eller tiltak

Detaljer

21/05/14. Evaluering av FRAM

21/05/14. Evaluering av FRAM 21/05/14 Evaluering av FRAM 2007-2013 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD info@damvad.com

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen!

Detaljer

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Beredskap Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer