TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway"

Transkript

1 TILTAKSPLAN 2011 NCE Tourism fjord norway

2 TILTAK 2011 HOVEDARBEIDSOMRÅDE 1 (HA1): PRODUKT- OG KONSEPTUTVIKLING Utvikling av veiviser en håndbok med fokus på konseptutvikling og etablering av fyrtårnprodukter for medlemmene i NCE. Nasjonale turistveier Merking og gradering av turløyper Håndbok for opplevelsesbedrifter Kultur og reiseliv HOVEDARBEIDSOMÅDE 2 (HA2): TEKNOLOGI OG NYE MEDIER Landingssider: temasatsingene FjordNett Turoperatørsøk FjordNett FjordNett 2.0 (Relaunch) Reisenotisbok Mobilsider Turløyper på nettet HOVEDARBEIDSOMRÅDE 3 (HA3):KLYNGEUTVIKLING KUNNSKAP Markedskunnskap Studietur til Sveits Studietur kulturaktørene til Spania Utvekslingstilbud for skisentrene Stipendordning for kultur- og opplevelsesaktører ABC for NCE Tourism FORSKING OG UTVIKLING FoU aktiviteter vedtatt i FoU forum Håndbok Bærekraftig Reiseliv Peak to Fjord Semantisk Web NETTVERKSSAMLINGER Fjord 2.0 konferansen partnerskapsmøte 1 Partnerskapsmøte 2 FoU forum Forum for transportaktører Internett Forum OVERSIKT OVER NOEN SENTRALE SAMARBEIDSFORA DER NCE DELTAR

3 TILTAK 2011 Denne tiltaksplanen må leses i sammenheng med Mål og Strategidokumentet som er laget for årene Denne eksisterer i både elektronisk form og i papirformat og danner grunnlaget for utarbeidelse av tiltaksplaner. Tiltaksplanen for 2011 er vedtatt av styringsgruppen i NCE Tourism i januar Tiltakene som presenteres her er derfor det NCE organisasjonen i utgangspunktet har fokus på i Det vil kunne komme endringer. Planen revideres i styringsgruppen i løpet av året. Enkelt tiltak kan bli tatt ut eller lagt til. Oppdateringer i forhold til dette vil fremkomme av nettsidene på En ny tiltaksplan skal også utarbeides for Denne behandles i styringsgruppen og fremlegges partnerskapet for innspill høsten Tiltak for 2011 presenteres i forhold til delmål og arbeidsmål slik disse er definert i 0-punktsanalysen. 2 3

4 HOVEDARBEIDSOMRÅDE 1 (HA1): PRODUKT- OG KONSEPTUTVIKLING Hvilke aktiviteter støtter opp under målene: 3 4

5 Utvikling av veiviser en håndbok med fokus på konseptutvikling og etablering av fyrtårnprodukter for medlemmene i NCE. Utvikle en håndbok/veiviser for destinasjonsselskapene og bedriftene i NCE Tourism for hvordan man skal jobbe med tematurisme. Fra å vurdere ressursene, til å utvikle konsept og sikre synlighet gjennom print og media. Håndboken/veiviseren sin hovedmålsetning er å forenkle den arbeidsmetodikken vi jobber med i NCE og gjøre den til et praktisk verktøy for næringen med tanke på lokal implementering. Mye av innholdet vil også bygge på det arbeidet som er gjort i 2010 med utvikling av verktøy for kommunikasjon på print og web, samt innhenting av dybdeinformasjon om hvert tema. Utvikle en håndbok som tar for seg følgende tema: - Overordende temasatsinger i NCE - Segmentering og underkonsepter - Overordnede USP er for regionen - Overordnet kommunikasjonsstrategi for hvert tema - Sentral informasjon og tips til produkt- og kommunikasjon mot nisjesegmenter - Verktøykasse (print og web) - Tips til kvalitetsheving, etc. Satsingsområde Vandring Ski/Vinter Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde HA1: Produktutvikling Partnerskapet Kvartal 1, 2011 Kurs: høsten 2011 Kaia Finne og innleid konsulent Nina Fromreide Nasjonale turistveier Utvikling av rundreisekonsepter i forbindelse med markedsintroduksjonen av Turistvegene i 2012 og Fjord Norge sin fyrtårnstrategi Utvikle tematiske rundreisekonsepter; - Rundreisegenerator - Kulturopplevelser på turistvegene Satsingsområde Kultur Hovedaktivitetsområde HA 1: Produktutvikling Ha 2: Teknologi og nye medier Destinasjonsselskap Kulturaktører Involverte aktører Nasjonalt prosjekt i regi av Statens vegvesen Destinasjonsselskap Kultur- og opplevelsesaktører Fjord Norge AS 2011 Ann Margret Hauknes og innleid konsulent (skal avklares) 4 5

6 Merking og gradering av turløyper Sikre implementering av standarden på flere destinasjoner i regionen, samt utvikle kommunikasjonsverktøy i tilknytning til dette. I dette prosjektet legges det opp til å rulle ut merking og gradering av turløyper i hele regionen med fokus på vandring, sykling, ski (langrenn og tur/topptur) og padling (startpunktskilt/informasjon). Prosjektet består av flere delfaser: 1) Sikre penger til infrastruktur (14 mill sikret i 2010) 2) Videreutvikle standarden for merking og gradering (i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge) 3) Implementere kommunikasjonsverktøy på destinasjonsnivå 4) Gjennomføre kurs i alle regioner (i samarbeid med nasjonalt prosjekt ledet av Innovativ Fjellturisme) Satsingsområde Vandring Ski/Vinter Outdoor Adventure Har en kopling mot kultursatsingen ved at det satses på bedre formidling gjennom informasjonstavler. Hovedaktivitetsområde HA1: Produktutvikling Hovedmålgruppen er destinasjonsselskapene, men det er viktig med en kopling mot det offentlige (kommuner og fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og enkeltaktører) Involverte aktører Nasjonalt prosjekt: utbedring og kurs Regionalt prosjekt: finansiering og implementering Disse prosjektene er beskrevet i egne prosjektrapporter og involverer en rekke aktører nasjonalt, regionalt og i hvert fylke. Søknader og forberedelser: våren 2011 Kurs i merking og gradering modul 1: våren 2011 Kurs i merking og gradering modul 2: høsten 2012 Implementering: sommeren 2011 Prosjektleder: Kaia Finne Kurs i merking og gradering: Innleid konsulent Ingrid Solberg Sætre (modul 1) 5 6

7 Håndbok for opplevelsesbedrifter Lage et verktøy som skal gjøre det enklere for bedriftene å finne frem i mylderet av lover og regler, samt være med på å definere krav til sikkerhet og kvalitet. I tillegg til å gjøre det enklere å finne frem i mylderet av lover og regler er målet å vise til best practise innen ulike aktiviteter. På den måten kan næringen selv være med å sette standarden for hva vi leverer til kunden. Prosjektet består i hovedsak av følgende hovedaktiviteter: Utarbeide en håndbok tilpasset aktørenes behov, dvs et oppslagsverk der alle de forhold som må hensyntas omtales og beskrives på en lettfattelig måte (lover, regler, forsikring, risikoanalyse, matservering ute, fiske, utleie, HMS, opplevelsesproduksjon, kundebehandling/ internasjonal kulturforståelse, bærekraft, mm). Stimulere kompetanse- og kvalitetsutvikling i den enkelte virksomhet, legge grunnlag for felles standarder og styrke forutsetningene for lønnsomhet (herunder også redusere tidsbruk ift. å sette seg inn i alle lover, forskrifter, ordninger og rammebetingelser som slike virksomheter må forholde seg til). Satsingsområde Vandring Ski/vinter Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde HA2: Produkt og konseptutvikling HA3: Klyngeutvikling: kompetansetiltak Aktivitetsbedrifter Samarbeid mellom: Hanen Innovative Opplevelser Innovasjon Norge Referansegruppe fra NCE: Knut Aarbakke (Norway Active) Reidar Heggdal (Heggdal Fjord- og Fiskeferie) Didrick Ose (DID Adventure) Håndboken ferdigstilles: Våren 2011 Kurs/informasjonsmøter: Høsten 2011 Kaia Finne Prosjektleder hos Hanen 6 7

8 Kultur og reiseliv Utvikle gode koblinger mellom kulturlivet og reiselivet Kompetanseprosjekt som går ut på å utvikle gode praktiske samarbeidsprosjekter mellom kulturaktører og reiselivet. Produktutvikling, pakking, publikumsutvikling, markedsføring med mer. Utfordre kulturaktører til å presentere prosjektforslag som de ønsker støtte til å utvikle. Metodikk, resultater skal gjøres tilgjengelig for andre og bidra til økt kompetanse i klyngen. Satsingsområde Kultur Hovedaktivitetsområde HA1: Produktutvikling HA3: Klyngeutvikling Hovedmålgruppen er kulturaktører, men samarbeid med destinasjonsselskap og andre vil være avgjørende Involverte aktører Kulturaktører, destinasjonsselskap, offentlige aktører. Norsk publikumsutvikling. Innsending av prosjektforslag: februar 2011 Implementering: innen utgangen av 2011 Ann Margret Hauknes 7 8

9 HOVEDARBEIDSOMÅDE 2 (HA2): TEKNOLOGI OG NYE MEDIER Hvilke aktiviteter støtter opp under målene: 8 9

10 Landingssider: temasatsingene FjordNett Satsingsområde - Outdoor Adventure - Kultur Øke synlighet av temasatsingene på nettet. Øke antall sidevisninger og besøkstid per besøkende. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i utviklingen av landingssider for Ski og Vandring (tiltak påbegynt i 2010) for å også utvikle landingssider for Outdoor Adventure og Kultur - Etablere gripende landingssider som gjør at man ønsker å reise til Fjord Norge regionen. - Utvikle inngangsdør til temasatsingene på forsiden. - Etablering av tilsvarende marketing-urls (short- URLs) for bruk i markedsføringsaktiviteter / kommunikasjon. Hovedaktivitetsområde HA2 Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Involverte aktører Fjord Norge AS: må sikre innhold på alle sider. FjordNett Reaktor AS Kvartal 1, 2011 Marcel Niederhauser (teknisk) Kaia Finne (konsept og innhold) Turoperatørsøk FjordNett Synliggjøre turoperatører som tilbyr (tema-)reiser i Fjord Norge regionen. Synliggjøre incomingagenturer som tilbyr (tema-)produkter i Fjord Norge regionen til turoperatører. Utvikling av en løsning for søk av turoperatører og Gi sluttbrukeren mulighet til å finne turoperatører, dermed forenkle konvertering fra inspirasjons- og informasjonssøkende til bookende. Gi turoperatører mulighet til å finne incomingagenturer, dermed øke synlighet av temaprodukter. Etablere statistikk-/rapporteringsverktøy for å måle konverteringsraten. Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA2:Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Turoperatører Incomingagenturer Involverte aktører Fjord Norge AS FjordNett Styringsgruppen Kvartal 1, 2011 Marcel Niederhauser 9 10

11 FjordNett 2.0 (Relaunch) Forbedre brukervennligheten og målgruppe-orientering av FjordNett-baserte nettsider. Etablere nye brukergrensesnitt (f.eks. mobilenheter; tablets). Definere og implementere nye kommersialiseringsmuligheter, f.eks. ved bruk av voucher. Definere og etablere et prosjekt for utvikling av den fremtidige FjordNett 2.0 plattformen. For kundene / gjestene o Innrette nettsidene sterkere på kundenes behov. o Forenkle informasjonsarkitekturen. For destinasjonene o Utvikle nye kommersialiseringsmuligheter. o Optimering av publiseringsprosessene. Teknologi o Utvikle en fremtidsrettet teknisk arkitektur som gjør det mulig å integrere forskjellige informasjonskilder og brukergrensesnitter (f.eks. mobilenheter; tablets). Prosjektet blir gjennomført sammen med tiltaket Reisenotisbok, som blir en integrert bestanddel av FjordNett 2.0 plattformen. Dessuten skal idéer og resultater fra FoU-tiltaket Semantisk Web bli integrert. Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA2 Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Teknologipartnere Involverte aktører Egen styrings- og prosjektgruppe vil bli oppnevnt Langsiktig, flerårig prosjekt Fase 1: 2011 Marcel Niederhauser 10 11

12 Reisenotisbok Etablere et nyttig reiseplanleggings-, s og delingsverktøy for reisende. Øke kundelojalitet og gjenbesøk på våre digitale medier. Tilrettelegge for utvikling mot CRM (customer relationship management). Prosjektet skal utvikle et verktøy for planlegging, og deling av reiser. Reiseplanene blir tilgjengelig med browser, mobilenhet og også for turistinformasjon (for å støtte den reisende). Verktøyet avdekker følgende reisefaser: - Inspirasjon - Research - Planlegging - Validering - Booking - Gjennomføring - Deling Verktøyet danner grunnlaget for å innføre CRM-prosesser i regionen og for å skaffe nye muligheter å analysere etterspørselstrender og kundetilfredshet. Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA2 Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Transportaktører Teknologipartnere Involverte aktører Egen prosjektgruppe vil bli oppnevnt Langsiktig, flerårig prosjekt Fase 1: 2011 Marcel Niederhauser 11 12

13 Mobilsider Gjøre nettsidene våre (FjordNett) tilgjengelig for brukerne av mobile enheter. Forbedre brukeropplevelsen for brukerne av mobile enheter ved markedsføring gjennom Facebook og Twitter. Tiltaket skal utvikle nye sidemal for FjordNett som er tilrettelagt for mobile enheter. Implementering følger FjordNett-standarden, det vil si at de nye sidemalene virker for alle destinasjoner med et default-layout. Destinasjonene kan tilpasse f.eks. Header og Footer, men må egenfinansere dette. Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA2 Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Involverte aktører FjordNett Styringsgruppen Kvartal 1, 2011 Marcel Niederhauser Turløyper på nettet Gjøre turløyper synlig på nettet. Forbedre vårt tilbud på nettet ved å inkludere turløyper, Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure dermed økning av Avg. Time on Site Turløyper skal bli hentet ut fra TellUs Destinator databasen, det er derfor nødvendig å tilrettelegge integrasjonen mellom FjordNett (EPiServer) og TellUs Destinator. Dessuten skal nye sidemal bli utviklet for å søke og vise turløypene. Hovedaktivitetsområde HA2 Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Teknologipartnere Involverte aktører FjordNett Styringsgruppen Tiltaket står i sammenheng med HA1s tiltak Merking og gradering av turløyper. Sommer 2011 Marcel Niederhauser 12 13

14 HOVEDARBEIDSOMRÅDE 3 (HA3):KLYNGEUTVIKLING Denne deles i tre deler: KUNNSKAP, FORSKNING OG UTVIKLING, NETTVERK Hvilke aktiviteter støtter opp under målene: Arbeidsmål 3.1. og 3.2. * FoU står sentralt for hele arbeidsmålet 13 14

15 KUNNSKAP Markedskunnskap Gjennomføre en omfattende markedsanalyse som sikrer oss bedre kunnskap om nisjesegmentene i de fire temasatsningene. Arbeidet med å innhente og utarbeide et bedre markedsmateriell er tredelt: Generell markedsdata: Innhenting av eksisterende markedsmateriell med fokus på generelle trender og våre satsingsområder. Internasjonal benchmark: Vi skal få oversikt over internasjonale turoperatører innenfor våre satsingsområder. Målet med dette er todelt: Identifisere mulige samarbeidspartnere (gruppemarkedet) og gjennomføre benchmark for å få bedre kunnskap om markedet (produkt, prisstruktur, land, etc.) Individuelle markedet: Vi skal få mer informasjon om det individuelle markedet i de respektive landene. Tilnærmingen er basert på å identifisere sentrale aktører i hvert land (nisjemagasin, klubber, etc) og gjennomføre intervju for å få forståelse over hva som rører seg innenfor hvert segment, hvilke kanaler som fungerer for kommunikasjon (magasin/nett/klubber/etc). etc. Satsingsområde Vandring Ski / Vinter Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde HA3: Klyngeutvikling HA1: Produkt- og konseptutvikling Partnerskapet Involverte aktører Innovasjon Norge: analyseavdelingen og utenlandskontorene Innovative Opplevelser: Bård Jervan Menon Første fase: Våren 2011 Langsiktig og kontinuerlig prosjekt Kaia Finne Ann Margret Hauknes 14 15

16 Studietur til Sveits Gjennomføre en studietur med fokus på helhetlig reiselivsutvikling, i tillegg til spissede produktområder. Vi ønsker en tur der næringen, destinasjonene og det offentlige er godt representert. Studietur til Sveits for bedrifter, destinasjonsselskap og offentlige aktører. Turen skal ha fokus på følgende: 1) Nasjonal og regional reiselivsstrategi 2) Organisering, samarbeidsmodeller og finansiering 3) Utviklingsprosjekter 4) Destinasjonsutvikling 5) Tematurisme - vi legger opp til deling i grupper med spesifikke fokusområder (foredrag og produkttesting), f.eks. guideutdanning. Satsingsområde - Vandring - (Ski / Vinter) - Outdoor Adventure - (Kultur) Hovedaktivitetsområde HA3 Klyngeutvikling (nettverk og kompetanse) Bedrifter Destinasjonsselskaper Offentlige aktører Oktober 2011 Marcel Niederhauser Studietur kulturaktørene til Spania Satsingsområde - Kultur Hovedaktivitetsområde HA 3: Klyngeutvikling Kulturaktører Destinasjonsselskap Gjennomføre en studietur med fokus på koblingen mellom kultur og reiseliv Studietur til Spania for kulturaktører og representanter fra destinasjonsselskap. Studieturen legges opp i samarbeid med Innovasjon Norge sitt utekontor i Spania. Involverte aktører IN Utenlandskontor Kulturklyngen Mai 2011 Ann Margret Hauknes 15 16

17 Utvekslingstilbud for skisentrene Tilby utveksling for minimum 5 representantar frå skisentrene i løpet av 2011 Etablere samarbeid med skisenter og skiskole i Sveits eller Finland om utveksling/studieopphold for ansatte i skisenter og skiskoler i Fjord Norge regionen. Fokuset for oppholdet er å få et innblikk i organisering, produkttilbud, utdanning og kvalitetssikring. Satsingsområde - Ski / Vinter Hovedaktivitetsområde HA3: Klyngeutvikling (nettverk og kompetanse) Ansatte i skisenter og skiskoler Våren 2011 Kaia Finne Marcel Niederhauser Stipendordning for kultur- og opplevelsesaktører Tilby inntil 10 stipend a for kultur- og opplevelsesaktører Gi enkeltaktører i Fjord Norge regionen mulighet for studiebesøk til kultur- og opplevelsesaktører andre steder i inn- og utland. Fokus er å få innblikk i organisering, produkttilbud og markedsføring. Satsingsområde - Kultur - Outdoor Adventure Hovedaktivitetsområde HA3: Klyngeutvikling (nettverk og kompetanse) Ansatte i kultur- og opplevelsesbedrifter Våren 2011 Ann Margret Hauknes ABC for NCE Tourism Øke Partnerskapets kunnskap om NCE Tourism Brosjyren/PDF skal a) synliggjøre hvilken arbeidsmetodikk som benyttes i NCE Tourism innenfor de 3 hovedsatsingsområdene H1) Produkt og konseptutvikling, H2) Markedskommunikasjon og H3) Klyngeutvikling, samt b) synliggjøre kommunikasjonsmål til partnerskapet (hva er NCE Tourism, hvordan jobber vi, forventninger til stab, forventninger til partnere og hvor er vi om ett/tre/fem år?) Satsingsområde Alle Hovedaktivitetsområde Alle HA Partnerskapet Potensielle partnere Involverte aktører Nina Kramer Fromreide Første kvartal 2011 Ann Margret Hauknes 16 17

18 FORSKING OG UTVIKLING FoU aktiviteter vedtatt i FoU forum Ulike koblinger mellom FoU aktører og næringen a. NCE Tourism, gjennom FoU forum, skal bidra til at det jobbes systematisk i forhold til å utnytte eksisterende forskning, utvikle ny forskning og koble forskning i skjæringspunktet FoU aktører og reiselivsnæringen. b. På lang sikt skal man jobbe mot etablering av nasjonalt forskningsprogram på reiseliv. I første omgang arbeide tett mot regionalt forskningsfond for å få frem relevante forskningsprosjekt og mulighet for finansiering av dette som er relevant for NCE Tourism sitt fokus. c. NCE Tourism vurderer i tillegg fra gang til gang forslag til forskningsprosjekt, kobler næringsaktører til disse og gi sin faglige støtte til disse dersom de anses som relevante. d. Det skal utvikles/tilrettelegges et nettbasert system for masteroppgaver og bacheloroppgaver som skal kunne koble studenter med næringen på ulike måter. e. Det skal samles og systematiseres informasjon om eksisterende og planlagte reiselivsutdanninger f. Dette skal gjøres tilgjengelig på NCE Tourism sine nettsider. Satsingsområde Vandring Ski/vinter Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde HA 3: Klyngeutvikling FoU Næringen Involverte aktører Alle FoU aktørene i NCE Tourism Vår 2011 Ann Margret Hauknes 17 18

19 Håndbok Bærekraftig Reiseliv Lage en veileder til bedrifter om hvordan man kommer i gang med bærekraftig reiseliv. Dette er en oppfølging av forskningsprosjektet Bærekraftig Reiseliv som ble gjennomført av Forskningssenter for berekraftig reiseliv (Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane) i samarbeid med Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme og seneder NCE Tourism. Rådene som fremkommer i veilederen er laget i samarbeid med pilotbedriftene som deltok i dette prosjektet. Satsingsområde Vandring Ski/vinter Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde FOU HA3: Klyngeutvikling Næringen Involverte aktører Pilotbedrifter; Bergen Basecamp Exin.no Destinasjon Voss Voss Fjellandsby Myrkdalen Contrast Adventure Fjord Tours 1.kvartal 2011 Kaia Finne Ann Margret Hauknes Peak to Fjord Etablere en ny, sosial måte å markedsføre destinasjonene. Øke kundelojalitet. Posisjonere regionen som en innovasjonskilde. Gjennom prosjektet skal et konsept bli utviklet som tar utgangspunkt i sosialt markedsføring gjennom web og mobilenheter. På lang sikt kan prosjektene Peak to Fjord og Reisenotisbok bli ført sammen. For å sikre en kort time-tomarket blir prosjektene utviklet parallelt. Satsingsområde Fase 1 (Pilot) Ski / Vinter Fase 2 / 3 Vandring Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde FoU HA2: Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Involverte aktører Prosjekteier Destinasjon Voss Pilotdestinasjoner Lansering fase 1 vintersesong 2011/2012 Lansering fase 2 sommersesong 2012 Prosjekteier: Erik Østlie (Visit Voss) Marcel Niederhauser 18 19

20 Semantisk Web Opparbeide forutsetning for implementering av et nytt reiselivs-begrepsapparat. Etablere et fagkonsept for en ny organisering av reiselivsbegrepsapparatet. Fagkonseptet danner grunnlaget til å implementere det nye reiselivs-begrepsapparatet og er også grunnlaget for å videreutvikle FjordNett med semantiske tjenester. Satsingsområde Ski / Vinter Vandring Outdoor Adventure Kultur Hovedaktivitetsområde FoU HA2: Teknologi og nye medier Sluttbruker / Gjester Destinasjoner Involverte aktører Vestlandsforsking Innovasjon Norge (VisitNorway.com) TellUs Høsten 2011 Svein Ølnes, Vestlandsforsking Marcel Niederhauser 19 20

21 NETTVERKSSAMLINGER Det organiseres nettverksamlinger av ulik art gjennom året. Noen er for partnerskapet men også åpne for andre. Noen er for det totale partnerskapet, mens noen er tematiske eller for grupper innenfor partnerskapet. De faste samlingene nevnes her. De fire temaene vandring, ski/vinter, outdoor adventure og kultur skal også ha sine nettverkssamlinger. Disse kan organiseres som del av for eksempel en studietur eller i forbindelse med annen aktivitet. Studieturer som allerede er planlagt er nevnt her. Flere kan komme til. Fjord 2.0 konferansen partnerskapsmøte 1 Etablere den viktigste møteplassen for reiselivet i Fjord Norge Etablere årlig møteplass for reiselivet i Fjord Norge og nasjonale aktører Konferansen skal inspirere, informere og gi mulighet for innflytelse i NCE Tourism sitt arbeid. Konferanse og partnerskapsmøte Plenumsforedrag Parallellsesjoner Generalforsamling/partnerskapsmøte Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA 3: Klyngeutvikling Hele partnerskapet Nasjonale reiselivsaktører Sentrale samarbeidspartnere Involverte aktører NCE Tourism Fjord Norge AS Innovasjon Norge (?) Ann Margret Hauknes Partnerskapsmøte 2 Sikre god informasjonsflyt mellom NCE Tourism og partnerskapet Partnerskapsmøte (2 ganger pr år). Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA 3: Klyngeutvikling Hele partnerskapet Involverte aktører NCE Tourism Fylkeskommuner/fylkesmenn/Innovasjon Norge regionalt (?) Vår 2011 Ann Margret Hauknes 20 21

22 FoU forum Referansegruppe for NCE Tourism på FoU Drøfting av bestillinger fra temasatsningene Drøfting av FoU henvendelser fra FoU aktører Forberedelse til regionale og nasjonale utlysninger Katalysator for generering av søknader på prosjekt Utvikle samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og reiselivet Satsingsområde - Vandring - Ski/Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA 3: Klyngeutvikling FoU aktører Involverte aktører FoU-partnere: Vestlandsforskning, Forskningssenter for bærekraftig reiseliv, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Volda, Norsk Sjømatsenter, Runde Miljøsenter. Halvårlige møter Vår 2011 Høst 2011 Ann Margret Hauknes Forum for transportaktører Etablere en møteplass for diskusjon, kunnskapsdeling og identifisere felles utfordringer omkring transport knyttet til NCE Tourism sitt fokus. Nyte godt av felles kunnskap og erfaring. To årlige møter Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA3 Klyngeutvikling (nettverk og kompetanse) Transportaktører Involverte aktører Transportaktører: Fjord 1 Fylkesbaatane/ Fjord 1 MRF, Color Line AS, Fjord Line AS, Skyss AS, Flåm Utvikling AS/Aurland Ressursutv., Hurtigruten Group ASA, L Rødne & Sønner AS, Tide Sjø AS, 62 Nord AS, Fjord Tours AS, Avinor To årlige møter Vår 2011 Høst 2011 Ingrid Færøyvik Ann Margret Hauknes 21 22

23 Internett Forum Øke kunnskap i områden av teknologi og nye medier. Nyte godt av felles kunnskap og erfaring. To årlige møter for å dele og bygge opp kunnskap og erfaring: - Ekspertforedrag - Presentasjoner fra klyngen - Diskusjonsarena Satsingsområde - Vandring - Ski / Vinter - Outdoor Adventure - Kultur Hovedaktivitetsområde HA3:Klyngeutvikling (nettverk og kompetanse) Destinasjonsselskaper Involverte aktører FjordNett brukere Teknologi partnere: Reaktor AS, Tellus IT AS, Synlighet AS To årlige møter Vår 2011 Høst 2011 Marcel Niederhauser 22 23

24 OVERSIKT OVER NOEN SENTRALE SAMARBEIDSFORA DER NCE DELTAR Nasjonal Booking Prosjekteier NCE sin rolle Samarbeid FjordNett Prosjekteier NCE sin rolle Nasjonal temastrategi Prosjekteier NCE sin rolle Utvikling og implementering av nasjonal booking løsning BIT Reiseliv / BookNorway Medlem av fagstyret Marcel Niederhauser Videreutvikling av felles rammeverk for nettsider Fjord Norge Medlem av styringsgruppen Medlem av strategiforum Marcel Niederhauser Utvikle en nasjonal strategi for tematurisme Innovasjon Norge Medlem av referansegruppen Kaia Finne Nasjonalt vandreprosjekt Nasjonalt vandreprosjekt: Utvikling av vandreproduktet og markedsstrategien for Norges satsning på vandreturisme Prosjekteier Innovasjon Norge NCE sin rolle Medlem av referansegruppen Kaia Finne Nasjonalt prosjekt for merking og gradering Nasjonal utrulling av standarden for merking og gradering av turløyper. Prosjekteier Innovativ Fjellturisme NCE sin rolle Medlem av styringsgruppen Andre deltagere er IN, DNT og de andre landsdelene. Kaia Finne Nasjonale turistveger Prosjekteier NCE sin rolle Referansegruppe for markedsintroduksjon av Nasjonale Turistveier Statens vegvesen Medlem av referansegruppe Andre deltagere er Nordnorsk reiseliv, Kystriksveien, Innovative opplevelser, Fjord Norge mfl Ann Margret Hauknes 23 24

25 25

26 NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN NORWAY Tel: Fax: ncetourism.com Følg oss på: facebook.com/ncetourism

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE Tourism og utvalgte næringsaktører i partnerskapet INSPIRASJONSHALVTIMEN! HVA HAR PARTNERE LÆRT SOM BRUKES I EGEN UTVIKLING? Stipendene

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING Kaia Finne NCE TOURISM KORT OM NCE Her startet det! Tilskueren Oppleveren Oppdageren World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

VIKTIGE DATOER 2012. Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO: www.ncetourism.com

VIKTIGE DATOER 2012. Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO: www.ncetourism.com KORT INFO: Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

NCE fokus: Tre sentrale utfordringar i norsk reiseliv. 1. Mangelen på helhetlig reiselivsutvikling fra produkt til marked ingen kobling!

NCE fokus: Tre sentrale utfordringar i norsk reiseliv. 1. Mangelen på helhetlig reiselivsutvikling fra produkt til marked ingen kobling! NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et program etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge» Statlig delfinansiert

Detaljer

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Utlysning av stipender for kultur- og opplevelsesaktører. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Lillehammer, 21/10-09 Hva skal ARENA-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO. Fjord 2.0 Konferansen: Visjon i praksis

Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. KORT INFO. Fjord 2.0 Konferansen: Visjon i praksis KORT INFO Til partnerskapet Nyhetsbrev fra NCE Tourism - Fjord Norway. Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder

Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Hvordan kan mat skape bedre opplevelser og økt lønnsomhet? NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder KOMPETANSE NCE Teamet E Synnøve Elisabeth Aabrekk Senior konsulent Trond

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Håndbok Berekraftig reiseliv

Håndbok Berekraftig reiseliv Håndbok Berekraftig reiseliv Avsparkskonferansen, Lærdal 2. desember 2010 Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Frida Ekström og Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Pilotbedriftene Bergen

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG KOMMUNE Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på kommune] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør 1. FORMÅLET MED AVTALEN

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Temastrategi. Formål.

Temastrategi. Formål. Temastrategi. Formål. Temastrategiene skal definere utviklingsløpet og den operative overføringen av temasatsingene. Temastrategiene skal hjelpe med å forankre temasatsingene. Temastrategiene skal minst

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter - Hvordan skal næringa bedre kunne ta ut verdien i produktene? Situasjonsbestemt betalingsvillighet, hva bør man

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal

Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Frå kvit til grå vinter? Korleis kan vintersportsdestinasjonar førebu seg på klimaendringane? 22. februar klokka 12:00-15:30, Quality Hotell, Sogndal Program Strategisk forskingsprogrammet for reiseliv

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP I. Velkommen Målsetning med dagen Kort introduksjon til NCE Tourism- Fjord Norway og vår temastrategi innen produkt- og konseptutvikling II Temastrategien

Detaljer

Verdens beste reisemål hva så? Hvilke muligheter, utfordringer og ansvar gir denne statusen? Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge

Verdens beste reisemål hva så? Hvilke muligheter, utfordringer og ansvar gir denne statusen? Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge Verdens beste reisemål hva så? Hvilke muligheter, utfordringer og ansvar gir denne statusen? Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge 1 2 Verdens vakreste reisemål! 3 fn174dhm.jpg FJORDENE Norges

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

NCE Tourism - Fjord Norway

NCE Tourism - Fjord Norway PRODUKT T~Sfi t ""VIkling TEMATURISME BÆREKRAFT ØKONOMISK, SOSIAL OG MIUØMESSIG NCE Tourism - Fjord Norway Søknad om etablering av NCE innen reiseliv i Fjord Norge-regionen www. fjord norway.com e~~lore

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

Bike Fjord Norway. Alta,

Bike Fjord Norway. Alta, Bike Fjord Norway Alta, 10.10.2017 NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norways målsetning er å skape lønnsomme opplevelsesbedrifter. Vi skal bidra til innovasjon, produktutvikling, forretningsmodellering,

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012

FJORD 2.0 KONFERANSEN 2012 DATO: 16.-17. OKTOBER 2012 STED : STAVANGER TEMA: HVORDAN SKAL VI UTVIKLE OG SKAPE GODE BÆREKRAFTIGE VERDIER INN I FREMTIDEN? Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Fjord 2.0 konferansen er vårt viktigste

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway 1 2 Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway Brukertest FjordNorge Resultater og anbefalinger Kjell-Morten Bratsberg Thorsen 9. juni 2011 Brukertest

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper

Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper Presentasjon av prosjektet: Nasjonal standard for gradering og skilting av turløyper Sogndal, 8.februar 2011 Prosjektansvarlig Kjell-Gunnar Dahle Visjon: Gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer