Innhold. Copyright

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Copyright 2011 1"

Transkript

1 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for NY GIV Organisering av NY GIV Aust-Agder Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Formidlingsprosjektet Statistikkprosjektet Ny GIV- Overgangsprosjektet Ansvarsfordeling Prosjektfaser Aust-Agder Fylkeskommune Rektors ansvar videregående skole Rådgivers / karriereveileders ansvar / videregående skole Ny GIV- lærers ansvar / videregående skole Deltakende kommuner Rektors ansvar / grunnskolen Rådgivers ansvar / grunnskolen Ny GIV- lærers ansvar Informasjon om Ny GIV til skolenes hjemmeside NY GIV- Overgangsprosjektet Utvelgelse av intensivlærere som skal skoleres Prosedyrer for utvelgelse intensivlærere og organisering av intensivundervisningen i fase Lærere som underviser / har Ny GIV / intensivundervisning våren Lærere som underviser Ny GIV- elever i videregående skole Samtykkeerklæring for deltakelse i Ny GIV- Overgangsprosjektet fase Prosedyrer for utvelgelse av Ny GIV- elever i fase Hvordan møte Ny GIV- elevene, tips til lærere Kartlegging av Ny GIV- elever i fase2-10. trinn vår Oppstart, omfang intensivundervisning fase Organisering av intensivundervisning fase Oversikt klasseromsobservasjon prosjektleder våren Copyright

2 Overgangen fra 10. klasse til videregående skole Evaluering Ny GIV- elev i fase Evaluering Ny GIV- foresatte fase Evaluering Ny GIV- intensivlærer i lesing, skriving og regning i fase Evaluering rektorer Ny GIV i fase Oversikt Ny GIV- elever Vg1 fase 1 pr. 30. september Spørsmål til veiledningssamtale Min Karriereplan Min karriereplan /min vei/ mitt valg av utdanningsprogram inn i vgo mot fullføring videregående opplæring Min karriereplan Vg1 / Vg2 mot fullføring videregående opplæring... 77

3 1 Innledning Håndboken er til bruk for lærere, rektorer, skoler, kommuner og fylkeskommune i arbeidet med Ny GIV Overgangsprosjektet, hvor ideene med Overgangsprosjektet er å skape et bærekraftig system slik at alle elevene får en tettere oppfølging. Frafallsproblematikken er kompleks og spørsmålsstillingene er mange. Hvordan gjøre skolen bedre rustet til å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskaper og holdninger? Hvordan skape en god felles undervisning hvor læreren bruker elevenes ulike forutsetninger, gir elevene utfordringer, lar elevene ta del i læringsmål og vurderer sin egen læring er viktige redskaper i å opprettholde elevenes motivasjon og læringsutbytte? Hvordan hindre kampen mot frafall i videregående opplæring? Hvordan få alle gode krefter til å dra i samme retning? Håndboken skal gi en kortfattet oversikt over arbeidet på forskjellige nivåer og kan fungere som en mal og hjelp i arbeidet med Ny GIV i løpet av hvert skoleår. 2 Bakgrunn for NY GIV Et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring Ny GIV er et treårig prosjekt ( ), i regi av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Hovedtemaene for samarbeidet er: Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring og et felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene. Lærere, både fra ungdomsskolen og videregående skole, har sammen deltatt i en relativt omfattende skolering for å kunne gi best mulig opplæring tilpasset Ny GIV elevenes egne behov. Copyright

4 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder I Aust-Agder er Ny GIV delt inn i tre delprosjekter: Aust-Agder fylkeskommune (prosjekteier) Overgangsprosjektet Kommuner i Aust- Agder/ungdomsskoler Aust-Agder fylkeskommune/videregåen de skoler Oppfølgingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune/ot NAV Aust-Agder Andre kommunale/ statlige etater Formidlingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune utdanningsavdelingen/seksj on fagopplæring/ opplæringskontorer 3.1 Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet har som mål å få flere elever til å gjennomføre videregående i. Svakt presterende elever skal fra 10. klasse til Vg2 følges tett og få mer intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Prosjektet skal i tillegg arbeide med overgangen Vg2 Vg3 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram med særlig fokus på behov for læreplasser. Fylkeskommunal prosjektleder er Anna Skarheim Felleskommunal (Arendal og Froland) prosjektleder er Merete Johnsson Felleskommunal (Østregionen - Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli)) prosjektleder er Erik Hjelmberg (pr. 1/ ) 3.2 Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet skal målrette og samordne oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeidsliv med særlig fokus på et forsterket samarbeid mellom fylkeskommunene v/oppfølgingstjenesten og NAV. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller arbeid. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere, og det skal gjøres en ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Fylkeskommunal prosjektleder er Jim Alte Bjørgan Versjon 1 4

5 3.3 Formidlingsprosjektet Formidlingsprosjektet skal arbeide med opprettelse av flere lærlingplasser, lærerkontrakter og tiltak for søkere som ikke får ordinære læreplasser. Fylkeskommunal prosjektleder er Leif Jonassen 3.4 Statistikkprosjektet Statistikkprosjektet ledes av Utdanningsdirektoratet og skal jobbe med relevant og kvalitetssikret statistikkgrunnlag - med tilhørende resultatmål. Kontaktperson er Inger- Johanne Danielsen, Aust Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen 3.5 Ny GIV- Overgangsprosjektet Ny GIV- Overgangsprosjektet koordineres og ledes av Halvard Berg, Aust-Agder fylkekommune, utdanningsavdelingen. Kontaktperson er Halvard Berg, Aust Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen Versjon 1 5

6 4 Ansvarsfordeling Fylkeskommunen er prosjekteier, og som prosjektansvarlig har fylkeskommunen et overordnet ansvar for helheten i prosjektet. Fylkeskommunal prosjektleder samarbeider med de kommunale prosjektlederne. 4.1 Prosjektfaser Prosjektet er delt inn i tre faser det er/blir ansatt en kommunal prosjektleder for hver fase i prosjektet. Fase 1 Start-2011 Fase 2 Start 2012 Fase 3 Start 2013 Kommuner Arendal kommune Froland kommune Risør kommune Gjerstad kommune Åmli kommune Vegårshei kommune Grimstad kommune Lillesand kommune Birkenes kommune Iveland kommune Evje og Hornnes kommune Bygland kommune Valle kommune Bykle kommune Tvedestrand kommune Grunnskoler Asdal skole, Birkenlund skole Nedenes skole Hisøy skole Moltemyr skole Roligheden skole Stinta skole Stuenes skole Froland skole Risør skole Abel skole Åmli skule Vegårshei skule Langemyr skole Bygland skule Bykle barne- og ungdomsskule Evje ungdomsskule Iveland skole Valle skule Engesland skole Fjære skole Grimstad ungdomsskole Holviga skole Høvåg skole Lillesand ungdomsskole Lyngmyr skole Tingsaker skole Valstrand ungdomsskole Versjon 1 6

7 Videregående skoler Strømsbu videregående skole Blakstad videregående skole Risør videregående skole Tvedestrand og Åmli videregående skole Arendal videregående skole Møglestu videregående skole Dahlske videregående skole Setesdal videregående skole Elevgrunnlag u-skoler (10 %) Antall elever vil variere 71 elever deltok i Arendal og Froland Kommunal prosjektleder Merete Johnsson Erik Hjelmberg (60 %) Marianne Løvdal (40 %) 5 Aust-Agder Fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier, og som prosjektansvarlig har fylkeskommunen et overordnet ansvar for helheten i prosjektet. Prosjektleder i fylkeskommunen skal følge opp overgangen til og oppstarten på videregående skole. Samarbeid og koordinering med kommunale prosjektledere viktig. 5.1 Rektors ansvar videregående skole Rektor på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Informasjonsmøte om Ny GIV med rektorer Fylkeskommunal prosjektleder Vår Informasjon om Ny GIV på skolenes hjemmesider/fronter Ledelsen på videregående skole Vår Sommer Informasjon om Ny GIV- kort Informasjon om Ny GIV- lang P.P. om Ny GIV Utvelgelse av lærere for Ny GIV- skolering (1. året) Ledelsen på videregående skole Sommer Utvelgelse av intensivlærere Innrapportering av navn på intensivlærere til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen på videregående skole Sommer Høst Navn sendes fylkeskommunen Ny GIV- kontaktperson på skolene til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen på videregående skole Sommer Høst Navn sendes fylkeskommunen på e-post Hvordan møte Ny GIV- elever Ledelsen på videregående skole Tips til å møte Ny GIVelever Versjon 1 7

8 Sommeraktiviteter - informere elever om ulike tilbud Ledelsen Kontaktlærer Rådgiver Vår Prøveinntak (informasjon om ca. antall Ny GIV elever neste skoleår) Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder April-mai Oversikt etter halvårsvurdering (både u- skole, Vg1 og Vg2) Inntak 1 Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder Juni Oversikt etter halvårsvurdering(både u- skole, Vg1 og Vg2) Inntak 2 Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder Juli -august Oversikt etter julekarakter (både u-skole, Vg1 og Vg2) Oppfølgning i overgangene Ledelsen på videregående skole August Info til elever om vgs Tilbud om skolebesøk Samtykke fra u-trinn Ledelsen på videregående skole August Informasjon fra u-skolene om elev Oppstart vgs. Ledelsen Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgiver PPT / OT August Oppstartsamtale / forventninger, tilrettelegging Tips til å møte Ny GIVelever Informere om tilbud til Ny GIV elever / ev. foresatte Ledelsen på videregående skole August Informasjon om tiltak og oppfølging i vgs (vg1, vg2) Oversikt oppstart Ledelsen på videregående skole Augustseptember Oversikt Ny GIV- elever på vgs. Kartleggingsprøver Ledelsen Faglærer Augustseptember Oversikt / deling av info med andre faglærere Oppstart / tiltak Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Hele året Oppfølging og evaluering av tiltak Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Ev. rådgiver Hele året Rapportering Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Hele året Rapport termin 1 og rapport termin 2 Karriereveiledning Karriereveiledere Rådgivere Høst og vår Lenke Karrieretips Versjon 1 8

9 Innsøkning Vg1, Vg2, Vg3 - lærling Karriereveiledere Rådgivere 1.februar 1. mars Veien videre Forkurs videregående opplæring? Ledelsen på videregående skole Evaluering Ledelsen på videregående skole Vår Effekt av ulike tiltak Vurdering av nye tiltak Planlegging neste skoleår 5.2 Rådgivers / karriereveileders ansvar / videregående skole Rådgivere skal: være til hjelp i oppfølging av prosjektelever og i samtaler med elever og foresatte sørge for at alle prosjektelever får hjelp og veiledning til et realistisk valg i videregående opplæring følge opp prosjektelever spesielt i overgangen mellom Vg1og Vg2 og mellom Vg2 og Vg3 eller lærling informere om sommeraktiviteter og hjelpe til med eventuelle skolebesøk følge opp elevene i videregående skole Rådgiver på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Se til at informasjon om Ny GIV- elever formidles til Ny GIV- lærer og kontaktlærer Ledelsen Rådgiver August Følge opp elever i forhold til fravær, orden i samarbeid med kontaktlærer og Ny GIV- lærer Rådgivere Kontaktlærere Hele året Informere om valg og yrkesmuligheter Karriereveiledere Rådgivere Høst fram til innsøkning Hjelpe til med ev. skole besøk / bedriftsbesøk Karriereveiledere Rådgivere Kontaktlærere Ny GIV- lærere Hele året Utplassering Kontaktlærer PTF lærer Ny GIV- lærer Rådgivere Hele året Innsøkning Vg1, Vg2, Vg3 - lærling Karriereveiledere Rådgivere 1. februar 1. mars Veien videre Versjon 1 9

10 Informere om sommeraktiviteter Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgivere Vår Veiledningsplan og karriereplan og nyttige spørsmål i veiledningen Rådgiver Hele året Karriereplan vgs. 5.3 Ny GIV- lærers ansvar / videregående skole Ny GIV- lærere er viktig for at opplæringen skal lykkes. Det forutsetter et tett samarbeid med ledelsen, Ny GIV koordinator, kontaktlærer og faglærere. Ny GIV lærer på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Informasjon om hvilke Ny GIVelever skolen får Inntakskontoret Fylkeskommunal - prosjektleder Sommer Oppstart vgs. Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Info til elever om vgs Planlegging av Ny GIV Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer August Informasjon til elever og foresatte om Ny GIV i videregående skole Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Informasjon om Ny GIV kort Informasjon om Ny GIV lang Tips til å møte Ny GIVelever Kartleggingsprøver Kontaktlærer Faglærere Augustseptember Oppstart tiltak Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Hele året Undervisningsopplegg Minner om å dele på fronter Ny GIV- lærer Januar teret.no/content/81/underv isningsopplegg Versjon 1 10

11 Lesesenteret Oppfølging / evaluering Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Hele året Effekt av ulike tiltak Vurdering av nye tiltak Planlegging neste skoleår Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Vår Kompetansespredning av Ny GIV metodikk på egen skole Ny GIV- lærer Ledelsen Ny GIVkoordinator Hele året Nettverksmøter / skolering Ny GIV- lærer Hele året Sommeraktiviteter Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgivere Vår 6 Deltakende kommuner En kommunal prosjektleder tilsettes i hver fase av prosjektet. Prosjektlederen kan ha ansvar for flere kommuner. Den kommunale prosjektlederen skal arbeide tett mot de kommunale skolene og koordinere prosjektet sammen med fylkeskommunal prosjektleder. 6.1 Rektors ansvar / grunnskolen Rektor på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Utvelgelse lærere for Ny GIV skolering (1. året) Ledelsen i grunnskole Sommer Utvelgelse av intensiv lærere Ny GIV kontaktperson på skolene til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen i grunnskole Sommer Navn sendes fylkeskommunen Intensivlærere som skal undervise kommende vår Ledelsen i grunnskole Sommer Høst Prosedyrer for utvelgelse av intensivlærer Innrapportering oversikt intensivlærere Ledelsen i grunnskole Høst Oversikt intensivlærere Erfaringer/struktur/ organisering / økonomi Ledelsen i grunnskole Eksempler Versjon 1 11

12 Prøveinntak (informasjon om ca. antall Ny GIV- elever neste skoleår) Inntakskontoret Ledelsen i grunnskole Høst Identifisering av Ny GIV- elever u-trinnet Ledelsen i samarbeid med kontaktlærer og rådgivere September Utvelgelse elever Innrapportering Ny GIV- elever til kommunal prosjektleder Ny GIVkontaktperson Høst Intensivelever Informere om tilbud til Ny GIVelever / ev. foresatte Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgivere Ny GIV- lærer Høst Kort info om Ny GIV Lang info om Ny GIV P.P. om Ny GIV P.P. om Ny GIV til elever og foresatte Info om oppfølging vgs Sommeraktiviteter Motivasjon til deltakelse Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgivere Ny GIV- lærer Høst Hvordan få elever motivert til deltakelse Samtykkeerklæring Intensivundervisning og oppfølging vgs. Kontaktlærer Ny GIV- lærer Høst Samtykkeskjema Oppstart og omfang Ledelsen Ny GIV- lærer Januar Intensiv oversikt Oppfølging og evaluering av intensivundervisning Ledelsen Ny GIV- lærer Vår Evalueringsskjema elev Evalueringsskjema foresatt Evalueringsskjema lærer Evalueringsskjema skole Informere om ulike sommeraktiviteter Ledelsen Ny GIV- lærere Vår Informasjon om sommeraktiviteter Versjon 1 12

13 6.2 Rådgivers ansvar / grunnskolen Alle elever har rett til å få rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Rådgivere skal: være til hjelp i utvelgelsen av prosjektelever og i samtaler med elever og foresatte sørge for at alle prosjektelever får hjelp og veiledning til et realistisk valg til videregående opplæring følge opp prosjektelever spesielt i overgangen mellom u-skolen og vgs. informere om sommeraktiviteter og hjelpe til med eventuelle skolebesøk følge opp elevene i forhold til inntak i videregående skole Rådgiver på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Sjekke i VIGO hvilke elever som ikke har fått 1. valg av utdanningsprogram på Vg1 Rådgiver Tidlig høst Kontakte elever som ikke har fått 1. valg av utdanningsprogram på Vg1 Rådgiver Tidlig høst Sjekke om papirene til B- søkerne befinner seg på skolen de har kommet inn på Rådgiver Tidlig høst Identifisering av Ny GIV- elever u-trinn Ledelsen Kontaktlærer Rådgiver September Utvelgelse elever Veiledningsplan og karriereplan og nyttige spørsmål i veiledningen Rådgiver Heleåret Karriereplan 1 Karriereplan 2 Nyttige spørsmål Innsøkning til vgs. Informere om sommeraktiviteter Rådgiver UTV- lærer Rådgiver Kontaktlærer Ny GIV- lærer Januarmars Vår Versjon 1 13

14 6.3 Ny GIV- lærers ansvar Ny GIV- lærer er viktig for at opplæringen skal lykkes. Informere elever og foresatte om Ny GIV/intensivundervisning Planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivundervisning Kompetansespredning av Ny GIV- metodikk på egen skole Ny GIV- lærer på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Planlegging av Ny GIV Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer August Informasjon om Ny GIV på skolene Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer August Kort info om Ny GIV Lang info om Ny GIV P.P. om Ny GIV P.P. om Ny GIV til elever og foresatte Info om oppfølging vgs. Identifisering av Ny GIV- elever Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgiver Ny GIV- lærer September Utvelgelse elever Informasjon til elever og foresatte om prosjektet Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Motivasjon til deltagelse Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgiver Ny GIV- lærer Høst Hvordan få elever motivert til deltagelse Samtykkeerklæring til intensivundervisning og oppfølging i vgs. Kontaktlærer Ny GIV- lærer Januar Samtykkeskjema Innhenting av samtykkeerklæring Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Januar Innsendning av antall Ny GIVelever på den enkelte skole Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Hele året Intensiv oversikt Oversikt Ny GIV- elever u- trinn Kartlegging av Ny GIV- elevene og undervisningsopplegg Ny GIV- lærer Januar eret.no/content/81/undervis ningsopplegg Lesesenteret Versjon 1 14

15 Oppstart intensivundervisning Ny GIV- lærer Januar Intensiv undervisning Møte Ny GIV- elever Oppfølging og evaluering Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Effekt av tiltak. Vurdering av nye Evalueringsskjema elev Evalueringsskjema foresatt Evalueringsskjema lærer Evalueringsskjema rektor Organisering og omfang av undervisning Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Organisering og antall timer Mer tips Planlegging av neste skoleår Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Versjon 1 15

16 Informasjon om Ny GIV til skolenes hjemmeside Viktig informasjon til foresatte på årets 10. trinn! Et frivillig tilbud til ungdomsskoleelever i siste halvdel av 10. trinn! Kunnskapsdepartementet har invitert alle landets fylkeskommuner til et samarbeid med alle kommuner i fylket Nasjonal dugnad for økt gjennomføring i videregående opplæring Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning En god del elever sliter med motivasjonen, med høyt fravær eller har andre utfordringer som gjør at de ikke får vist hva de er gode for. Ved å sikre at de har gode basiskunnskaper ønsker Kunnskapsdepartementet som står bak Ny GIV, å øke elevenes motivasjon for, og evne til, å gjennomføre videregående opplæring. Hensikten er å lette overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole for utvalgte elever. Overgangsprosjektet vil gi den enkelte elev bedre forutsetninger for å lykkes i videregående skole og til å skaffe seg en utdanning og et arbeid etter endt utdanning. Arendal kommune og Froland kommune har vært med i fase 1 og vil sammen med resten av kommunene i fylket være med i fase 2 og 3. Mål: Elevene skal gjennomføre videregående opplæring på normert tid Elevene skal få oppfølging inn i videregående opplæring Læringsmål: Elevene skal utvikle sine lese, skrive og regneferdigheter Skolen vil henvende seg til elever som dette er aktuelt for, og foresatte/foreldre vil få informasjon om innholdet før de eventuelt takker ja. Det er frivillig å delta! Det skal undertegnes en samtykkeerklæring om deltakelse i intensivundervisning i siste halvdel av 10. trinn og oppfølging i videregående opplæring. Det blir også tilbud om ulike sommeraktiviteter. Dersom man går ut av prosjektet etter å ha takket ja, må skolen og prosjektledelsen få en tilbakemelding på dette. Du kan få mer info ved å henvende deg direkte til skolen din. Med vennlig hilsen Merete Johnsson / kommunal prosjektleder Overgangsprosjektet i Arendal og Froland Anna Skarheim / fylkeskommunal prosjektleder Vil du vite mer, se på og søk på Ny GIV Versjon 1 16

17 2 NY GIV- Overgangsprosjektet Fra våren 2011 skal mer enn 300 ungdomsskoler og videregående skoler i landet delta i en stor satsing for å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring. Satsingen vil bli utvidet i årene framover slik at den i løpet av 2013 omfatter alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. I Aust-Agder har grunnskolene i Arendal kommune og Froland kommune vært med i fase og vil sammen med grunnskolene i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli kommuner være med i fase og Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Grimstad, Iveland, Lillesand, Tvedestrand og Valle kommuner i fase Blakstad og Strømsbu videregående skoler har vært med i fase 1. Prosjektet utvides med Arendal, Risør og Tvedestrand og Åmli videregående skoler i fase 2 og Dahlske, Møglestu og Setesdal videregående skoler i fase 3. Bakgrunnen for satsingen er den nære sammenhengen mellom elevenes faglige prestasjoner i ungdomsskolen og hvordan de lykkes i videregående opplæring senere. En god del elever sliter med lav motivasjon, høyt fravær eller har andre utfordringer, og mange får derfor ikke i tilstrekkelig grad vist hva de er gode for. Hovedutfordringen er at mange har problemer med lesing, skriving og/eller regning, som er et viktig grunnlag for all annen læring. Derfor er det i første omgang særlig viktig å forbedre elevenes kunnskaper og ferdigheter på disse områdene. Vi ser og at overgangen mellom 10-trinn og videregående bør styrkes. Gjennom å skape et målrettet og strukturert samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommunen og kommunene. Denne våren vil vi gi en del av disse elevene en ny sjanse slik at de kan få tilbake motivasjonen, bli mer engasjert i skolearbeidet og få større muligheter til å lykkes videre. Tilbudet vil omfatte rundt ti prosent av 10. klassingene i kommunen. Dette opplegget vil stille krav både til skolen og foreldrene, men ikke minst til eleven selv. Eleven og hans/hennes foreldre må samtykke til deltakelse. Intensivopplæring vil være på maksimum 10 timer pr uke fram til avslutning av skoleåret. Elevene vil få tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring i siste halvdel av 10. trinn. Det kan være flere måter å gjennomføre denne intensivopplæringen på. Den kan for eksempel organiseres som forsterket opplæring innenfor den vanlige klassen/gruppen med ekstra lærerressurser, eller elevene kan organiseres i egne grupper hvor intensivopplæringen gis. Organiseringen og omfanget av tilbudet kommer til å variere noe mellom skolene. Det vil også bli lagt opp til å følge elevene tett på veien inn i og gjennom videregående opplæring, men elevene vil ikke få noen fortrinn framfor andre med hensyn til å søke seg inn i videregående opplæring. Lærere, både fra ungdomsskolen og videregående, har sammen deltatt i en relativt omfattende skolering for å kunne gi best mulig opplæring tilpasset disse elevenes egne behov. Det blir altså lagt vekt på at disse elevene får opplæring på en annen måte enn det de har vært vant til, slik at dette ikke bare blir mer av det de har hatt vanskeligheter med å tilegne seg tidligere. Mer informasjon om Ny GIV kan du få gjennom å kontakte din skole. Copyright

18 Utvelgelse av intensivlærere som skal skoleres i grunnskolen og i den videregående skolen En av forutsetningene for at overgangsprosjektet skal bli vellykket, er at det gis en felles skolering av lærere i matematikk og i norsk. Det har i fase 1 vært tre skoleringssamlinger, en på tre, en på to og en på en dags varighet. Norsk- og matematikklærerne som har fått skolering er selve grunnpilarene i prosjektet. Uten erfarne, faglig dyktige og motiverte lærere, som er villige til å undervise et definert utvalg elever som følges tett opp i siste halvår av 10. trinn på den enkelte skole, vil sjansene for å lykkes ikke være til stede. I videregående opplæring gis det ikke anledning til å søke forsøk. Tiltak for Ny GIV elever i videregående skole må skje innefor skolens rammer. Lærerne må få de arbeidsvilkårene som trengs, både faglig og praktisk! Hvem skal undervise? (personlig egnethet) Flinke til å skape gode relasjoner med elevene, flinke didaktikere Høy faglig kompetanse Fast ansatt Timeplan justeres i samarbeid med ledelsen Hvordan samarbeider Ny GIV - lærerne med kontaktlærere/faglærere/foresatte om undervisningen? Bidrar til fellesskapet med sine erfaringer. Hvordan kan du spre erfaringer til resten av kollegiet? Versjon 1 18

19 Prosedyrer for utvelgelse intensivlærere og organisering av intensivundervisningen i fase i grunnskolen Norsk- og matematikklærere som har fått skolering er selve grunnpilarene i prosjektet. Uten erfarne, faglig dyktige og motiverte lærere, som er villige til å undervise et definert utvalg elever som følges tett opp i siste halvår av 10. trinn på den enkelte skole, vil sjansene for å lykkes ikke være til stede. Det forutsettes at Ny GIV - lærerne bidrar til fellesskapet med sine erfaringer. Hvordan spre erfaringer til resten av kollegiet? Lærerne må få de arbeidsvilkårene som trengs, både faglig og praktisk! For at opplæringen totalt skal bli bedre for den enkelte Ny GIV elev, må opplæringen skje i samarbeid med elevenes ordinære opplæring og Ny GIV opplæringen. Hvilke vilkår må være til stede for at Ny GIV - elevene skal lære best? Tidspunkt? Hvem skal undervise? Vil andre enn lærerne som har fått skolering undervise? Timeplan til intensivlærer legges tidlig høst for hele undervisningsåret. Ny GIV elever kan få inntil 7,5 klokketimer pr. uke med intensivundervisning i lesing, skriving og regning. Hva? Hvem? Når? Utvelgelse intensivlærere i fase 2 Hvilke fag tas intensivundervisningen fra? Rektor/avdelingsleder Rektor/avdelingsleder Juni/juli Være klart i god tid før oppstart januar 2012 Ettermiddagsundervisning? Rektor/avdelingsleder Være klart i god tid før oppstart januar 2012 Versjon 1 19

20 Lærere som underviser / har Ny GIV / intensivundervisning våren 2012 i grunnskolen Avgiverskole Intensivlærer i lesing og skriving Intensivlærer i regning Skole 1 Skole 2 Versjon 1 20

21 Lærere som underviser Ny GIV- elever i videregående skole Ny GIV- lærer i lesing og skriving Ny GIV- lærer i regning Skole 1 Skole 2 Versjon 1 21

22 Samtykkeerklæring for deltakelse i Ny GIV- Overgangsprosjektet fase Forsøk med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i siste halvdel 10. trinn og oppfølging i videregående skole. skal siste halvdel av 10. trinn delta i et nasjonalt prosjekt, Ny GIV - Overgangsprosjektet, med fokus på lese-, skrive og regneopplæring ved skole. Forsøket har hjemmel i opplæringsloven 1-4 og Kunnskapsdepartementets vedtak datert 27/10-10 om forsøk i kommune. Deltakelse i Ny GIV er vurdert å være til det beste for elevens opplæring totalt sett. Målet for forsøket er å styrke elevens ferdigheter i lesing, skriving og regning, og dermed bedre forutsetningene for å fullføre videregående opplæring. Læringssituasjonen skal oppleves som meningsfull og ta utgangspunkt i det nivået elevene er. Videre skal undervisningsopplegget ha en klar målsetting elevene arbeide med praktiske aktiviteter for å gi motivasjon og variasjon i opplegget med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning elevene jobbe med oppgaver på en annerledes måte som gir en opplevelse av mestring og utfordring. Kort redegjørelse for elevens pedagogiske opplegg med grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring: Kort redegjørelse for elevens pedagogiske opplegg med grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Omfang/varighet av intensivundervisning: Antall timer i uka eleven skal ha og over hvilket tidsrom. Opplæringen må ikke overstige 7,5 klokketimer pr. uke og skal foregå i siste halvdel av 10. trinn Versjon 1 22

23 Organisering og eventuelle avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet: o o Gruppeorganisering (I hvor stort omfang den grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæringen skal foregå i elevens ordinære klasse, i særskilt gruppe etc., og det må framgå om organiseringen innebærer avvik fra opplæringsloven 8-2 første ledd annet og tredje punktum.) Hvilke fagtimer som skal benyttes (Eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet må framkomme, og dersom forsøket innebærer at eleven vil få stort fravær i ett eller flere fag, må mulige konsekvenser av dette presiseres.) o Eventuelle avvik fra kompetansemål i læreplaner for fag og mulige konsekvenser av det (for eksempel for sluttvurdering med standpunktkarakter, eksamen og vitnemål). Elevene må: Møte til undervisningen og delta aktivt i opplæringen Delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og faglig utvikling Foresatte bør: Vise aktiv interesse for skolearbeidet Oppmuntre og støtte eleven og vise at alle framskritt er viktige Skolen må: Forplikte seg på å tilby eleven grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring som beskrevet over Gjennomføre opplegget i samarbeid med foresatte NB! Eleven kan når som helst trekke seg og gå tilbake til ordinær opplæring. Deltakelse i Ny GIV gir ikke eleven fortrinn ved inntak i videregående opplæring! Ved å signere her samtykker eleven og foresatte til å delta i forsøket hvor de ovenfor angitte unntakene fra lov og forskrift kan gjøres. Skolens signatur bekrefter at eleven og foresatte er gjort kjent med alle forhold av betydning for deltakelse i forsøket, og at skolen er forpliktet til å tilby eleven opplæring som beskrevet over. Signatur: Elevens underskrift: Dato: Foresattes underskrift: Dato: Skolens underskrift: Dato: Versjon 1 23

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10

Overgangsprosjektet. Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Overgangsprosjektet Oppdraget Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Oslo 13.12.10 Premisser Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo Gir de svakest

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring Dato: 31. januar 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ny Giv - Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring ASKI SARK-223-201005976-4 Hva saken gjelder: Frafall i videregående opplæring er en stor

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen

Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Håndbok for skoler, kommuner og fylkeskommunen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 3 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Faser i Overgangsprosjektet... 4 Årshjul rutiner og ansvar

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Ny GIV - Overgangsprosjektet

Ny GIV - Overgangsprosjektet Ny GIV - Overgangsprosjektet Presentasjon kurs for tillitsvalgte i vgo Utdanningsforbundet 15. og 16. mars 2011. Presentasjon fra prosjektleder Troms fylkeskommune: Randi Ovesen og prosjektleder Tromsø

Detaljer

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel

Fleire fullfører med Ny GIV. Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Fleire fullfører med Ny GIV Overgangsprosjektet v. Knud-Erik Gissel Ny Giv, 3 prosjekter 2 i fylket Overgang 10% svakest presterende elever i 10 kl Følges tett siste halvår i 10 kl og over i vgo Tilbys

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 2 Overgangsprosjektet 12. september 2011

Detaljer

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder

Overgangsprosjektet. Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11. Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Overgangsprosjektet Skoleringssamling, Trondheim 07.02.11 Knut Alfarnæs, avdelingsdirektør prosjektleder Regjeringens Ny Giv satsing 3 komponenter: - Statistikkprosjektet; mest mulig oppdatert på gjennomføringsdata

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Tips til rådgivere u-skole. Delt av Turid, Merete og Ivar

Tips til rådgivere u-skole. Delt av Turid, Merete og Ivar Tips til rådgivere u-skole Delt av Turid, Merete og Ivar For foreldre / foresatte Alle elevene på 10-trinn i grunnskolen inviteres til utdanningsmesse på en videregående skole. Tilbudet er uten kostnad

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Rådgiversamling 20.-21. september 2012. Fyr-prosjektet Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet Fyr-prosjektet Rådgiversamling 20.-21. september 2012 Stort frafall i videregående opplæring Karakterer fra grunnskolen har stor betydning GIV = gjennomføring i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018.

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018. Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018 Str Identifisering Kartlegging Oppfølging Strømmen videregående

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Overgangsprosjektet NY GIV

Overgangsprosjektet NY GIV Overgangsprosjektet NY GIV I N T E N S I V O P P L Æ R I N G P Å U N G D O M S T R I N N E T 2 0 1 1-2 0 1 4 Ny GIV omhandler Partnerskap mellom KD og alle fylkeskommuner/oslo kommune Oppfølgings prosjektet

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Oppfølgings prosjektet Partnerskap Overgangs prosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill -

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Elevens navn Gruppe og skoleår _ Vurderingen er gjennomgått i samtale: (dato) Underskrift elev Underskrift foresatt Underskrift

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune

IKO-modellen. Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune IKO-modellen Vegard Iversen Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune Tidslinje 2003-2006 2006-2010 2011-2013 2013-2019 Vurdering for læring 2011- Satsing mot frafall Nasjonal satsing Mål: forhindre

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015

Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015 Samarbeid om det 13-årige skoleløpet Sørlandstinget 9. april 2015 Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 perioden 2013-2014 Tiltak under 3.0 Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 v/beate Syr Gjøvik videregående skole Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante, og er dermed lite motiverte,

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

en forutsigbar vuderingspraksis klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris

en forutsigbar vuderingspraksis klare retningslinjer for hva som kreves og hvordan kravene kan innfris Ny vurderingspraksis Bruk tid på å utvikle vurderingskriterier i egen skole, bruk bunden tid og planleggingsdager riktignok blir informasjon gjort tilgjengelig, men for eierforhold er det viktig at man

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

En bedre skole for elevene våre

En bedre skole for elevene våre En bedre skole for elevene våre Trud Berg, fylkesråd for utdanning 5. oktober 2010 s. 1 Foto: Thor-Wiggo Skille Innhold Bakgrunnen for prosjektet Målet for prosjektet Årsaker til frafall Organisering av

Detaljer

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Velkommen! Oppstart 2016/2017 http://sirdal.vgs.no/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag

SKOLENS DAG I BYSTYRET. Torsdag SKOLENS DAG I BYSTYRET Torsdag 13.03.14 Skolens dag Kl. 16.00 - (maks)17.15 Innledning. Skolepolitiske målsettinger. Presentasjon av tilstandsrapport for grunnskolen. v/ Inger Bømark Lunde. Presentasjon

Detaljer