LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011"

Transkript

1 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr årg. løssalg kr. 20,00 3. mai 2011 VALDRES MEINER Det er bare snakk om sekunder og millimetere mellom liv og død. Virkeligheten i trafikken er brutal, det vet vi, det er viktig å vite for unge bilister og for den del passasjerer. SIDE 6 Vi gir deg Valdres Fotballfest i Valdres FK Vang slo Slidre/Røn Robert Christensen avgjorde lokaloppgjøret på straffe da FK Vang vant 2-1 mot Slidre/Røn fredag kveld. FOTO: Geir Helge Skattebo SPORT 29 Valdres FK røk med to lag Både juniorlaget og A-laget til Valdres FK tapte sine NM-kamper i 1. runde. Snipp, snapp, snute... SPORT 28 FAIR PLAY-PRIS: Årets heider frå DnB Nor-cupen for fin oppførsel og fint spel gjekk til dei samarbeidande klubbane Hedalen og Begnadalen. FOTO: Helge Gudheim Sist veke stod i fotballens teikn. I Valdreshallen deltok 117 lag med tusen spelarar i alderen 4 til 16 år. Det var 25. året at Fagernes Idrettslags fotballgruppe arrangerte fotballcup, som nok ein gong skapte stor idrettsglede. SPORT GJENSIDIGEGÅRDEN trivsel og handleglede midt i byen Det lille under Butikken bugner av NYHETER! onsdag torsdag fredag lørdag To stativ SOMMER- KLÆR 50% Jenter i alle aldre 2. etg. Tlf GJENSIDIGEGÅRDEN trivsel og handleglede midt i byen FARGE- KONSULENT er på plass hos oss ONSDAG 4. MAI Stikk innom og få gode tips og råd om hårfarging. GODE TILBUD på hårprodukter. Elin er tilbake etter permisjon 2. etg. Tlf Landets beste Den fireårige hingsten «Nybakk Frøyar» til Steinar Erland Bakken i Ranheimsbygda er for tida landets finaste dølahingst, og oppnådde på utvida bruksprøve sist vinter den høgste poengsummen for nokon hingst av rasane fjording, døla- og nordlandshest sidan starten i SIDE 10-11

2 2 NYHETER TIRSDAG 3. MAI 2011 UNGDOMSAPPELL: Programleiar Inger Torun Klosbøle takkar Ninnie Midthus for hennar ungdomsappell. Ho sa mellom anna at arbeid gjev velferd, og velferd gjev arbeid. PÅ HEIMEBANE: Kjetil Lundemoen er oppvaksen på Fagernes, og er fylkesvaraordførarkandidat for Arbeiderpartiet. 1. mai tala han fyrst i Øystre Slidre og deretter for rundt 40 frammøtte på Aurdal skule. Vi har fått kommunen ut av bakevja I Nord-Aurdal overtok vi «gamal moro», men no har kommunen 60 millionar på bok. Ordføraren vi har hatt har fått Nord-Aurdal ut av bakevja. Slik ordla fylkesvaraordførarkandidat Kjetil Lundemoen seg då han heldt 1. mai-tale i Aurdal. Vi skal ikkje møte alle mulege trendar, men styre dei. Investerer ein meir i Oslo-området, så blir veksten der endå større. Vi må vise at vi ynskjer noko for bygda og regionen, og vi må ta tøffe grep for å framstå som attraktive på sikt. Grådigheitskultur Kjetil Lundemoen prata både om lokale, nasjonale og globale emne. Han minna om alle som demonstrerer i Nord-Afrika og Midt-Austen, og sa at dei kjempar for demokrati og ei jamnare foredling av rikdomen landa sit på. På mange måtar er dette dei rettar og idear arbeidarbevegelsen gjennom alle år har brukt 1. mai til å markere. Vi lever i ei verd der vi ser sosiale revolusjonar for jamnare fordeling, sosiale rettar, stemmerett eller organisasjonsrett. Ledigheit er rota til alt vondt. Finanskrisa var grådigheit sett i system. Høgre og Frp har ein høgreorientert politikk, men dei pratar ikkje lengre like mykje om konkurranseutsetjing og skattelette. Det var deira ideologi som fekk oss inn i finanskrisa. Valfridom er ikkje noko høgresida har patent på, og det er viktig å si nei til stykkprisfinansiering til dømes i helsevesenet. I så fall er det dei i byane som får den valfridomen, og ikkje vi på bygda. Profitten vil alltid vera i fokus når private selskap skal levere offentlege tenester. Skal vi til dømes også «sleppe bonden fri», vil det bety å rasere Valdresjordbruket. Dette handlar om å skapa og å dele. Tettstadutvikling Kjetil Lundemoen sa han meiner det er lurt å satse meir på tettstadutvikling for Fagernes, ved å kombinere det urbane med det landlege. Og kvifor har vi så låg ledigheit i Valdres? Dei som mistar arbeidet flytter. Og undersøkingar syner at dei aller fleste av dei ynskjer å flytte heim att, men ikkje akkurat no. Dei synest det på ein måte er så alvorleg; liksom slutten. Kall det difor i staden «flytte hit»-kampanjer, og hald fram med å utvikle kompetansearbeidsplassar i distrikta. Lat oss gå til val på at vi både skal ha den fyrste kvinnelege fylkesordføraren i Oppland, og den fyrste kvinnelege ordføraren i Nord-Aurdal, sa Lundemoen. 1. MAITOG: Aurdal er ein av få stader i Valdres som framleis har 1. maitog, og det tok ein runde mellom anna innom Aurdalsheimen. Fyrst kom det drilljenter, deretter Bjørn Husevold og Olav Magne Thyri med flagg, så Aurdal musikkorps og til slutt ein stad rundt 30 personar med fanar og flagg. Distriktsmedisinsk senter Den nemnde ordførarkandidaten i Nord-Aurdal, Inger Torun Klosbøle, var programleiar i Aurdal 1. mai. Ho sa i ein kort appell at ho forpliktar seg til å arbeide hardt for distriktsmedisinsk senter på Fagernes. Det vil vera med og sikre robuste fagmiljø i Valdres og gje tilbod til langt fleire, til dømes eldre. Ho sa også at om landbruket framleis skal få overføringar, så må ein ta fatt i den politikken. Ingen andre gjer det for oss, om vi ikkje gjer det sjølve. Også dagens ordførar i Nord- Aurdal, Helge Halvorsen, heldt tale. Han oppsummerte perioden han har styrt, og sa jobb nummer ein har vore å få orden på økonomien. Han sa Arbeidarpartiet har stått i front for å gjera dei endringane som måtte til, og han bad oss lesa nøye namna nedover på stemmesetlane til hausten, slik at vi vel dei rette folka til å forvalte dei 500 millionar kroner som Nord-Aurdal har til rådvelde i åra framover. Helge Gudheim Skrautvålsvegen, postboks 54, 2901 Fagernes Åpent kl Lørdager stengt Tlf Telefon utenom kontortid: Redaksjon/ekspedisjon Redaksjonens tipstelefon E-post: Telefaks: redaksjonen annonse/abonnement TLF. JOBB TLF. PRIVAT E-POST SJEFREDAKTØR OG DAGLIG LEDER Kari H. Slaattelid KONST. NYHETSREDAKTØR Geir Helge Skattebo REDAKTØR Torbjørn Moen JOURNALISTER Helge Gudheim Egil Heggen Bjørn Karsrud Marit Beate Kasin Anne Kjønniksen Kjell Mære Tor H. Skogheim Kirsten Flagstad Kåre Strande FOTOGRAF Trygve Lien ØKONOMISJEF Stine Kolsrud MARKEDSSJEF Robert André Esp TLF. JOBB E-POST ANNONSEKONSULENTER Maj-Britt Berntsen Svein Ove Bolstad Jane B. Hauglid VA L D R E S T R Y K K A S DAGLIG LEDER Kari H. Slaattelid MARKEDSSJEF Robert André Esp SALG Ranveig Gjevre ABONNEMENTSPRISER.: Ett år kr 1795,00 Halvår kr 995,00 4 måneder kr 685,00 Portotillegg til utlandet. Bankgiro ANNONSEPRISER PER MM: Annonseside kr 8,40 Fargetillegg per mm. Tekstside kr 13,25 sort + 1 farge kr 2,00 1. side kr 21,50 sort + 3 farger kr 4,80 3.side kr 16,00 Alle priser er uten mva. 5. side kr 15,50 Siste side kr 15,90 Stilling ledig kr 11,50 ANNONSEFRISTER: Til tirsdagsavisa, torsdag kl Til torsdags-, fredags- og lørdagsavisa kl tre dager før innrykk. Rubrikkannonser kl to dager før innrykk. TRYKT I VALDRES TRYKK AS Opplag 2010: 8609

3 TIRSDAG 3. MAI 2011 NYHETER 3 Kaffen framleis varm på Coop Kontakt Norges største innen sol- og innsynsskjerming. Gratis befaring/tilbud! Forsikring - Leasing i Vestre Slidre Sparebank SLIDRE FAGERNES Vare, hest, båt, skap og yrkeshengere 50 modeller med total vekt kg STAMGJESTER: Dei rosar dei tilsette, men refsar leiinga. Frå venstre: Ambjørg Røsseng, Paul Jøstne, Margit Moen, Anna Bolstadbråten, Ingrid og Lars Kolstad. Grunna intern feilbehandling vart utbygginga av Coop Fagernes utsett. Det vart også nedlegginga av Coop-kaféen. Det vart store protestar då det før påske vart kjent at Coop-kaféen skulle stenge. Mange eldre menneske har kafeen som fast treffpunkt, og styringa i Coop fekk hard kritikk for avgjerda. Likevel vart det varsla stenging og byggjestart med fastsett dato. Gravemaskina stod klar på utsida. Så vart det stilt. Kafeen er framleis i drift og gravemaskina er borte. Informasjonssjef Ole Andre Myrvold i Coop Norge seier at det heile skuldast ein intern feil, og at saka måtte opp på eit ekstra styremøte før endeleg avgjerd kunne fattast. Han stadfestar at alle godkjenningar er i boks og avviser at kritikken kring kaféstenginga hadde noko med saka å gjera. Likevel er det ingen i Coopsystemet som kan seie noko om når spaden skal stikkast i jorda. Det næraste ein kan seie er at det truleg blir før sommaren. Då avisa var innom kaféen, var stamgjestene på plass. Dei er nøgde med at stenginga er utsett, men meiner leiinga i Coop handsamar dei tilsette dårleg. Ingen veit kor lenge dei har jobb her, og det er ikkje god leiing, seier Anne Bolstadbråten. Alice Gudheim allrek as NYHET 2011 Nå med 13 nye yrkeshengere Fagernes, Felleskjøpet Tlf MEST KJØPT Dokka HAGESENTERET åpner i dag tirsdag 3. mai Vi har flotte stemor herdet fra eget gartneri. Etterlyser initiativ frå kommunen Aurdalsåsens hytteforening ynskjer at kommunen deltek aktivt når dei planlegg storstilt utbygging. Etter årsmøtet i Aurdalsåsens hytteforening kom det tydeleg fram at hytteeigarane ikkje er fullt ut nøgde med korleis kommunen planlegg vidare utbygging. Nord-Aurdal kommune har storstilte byggjeplanar for nye hyttefelt både på Vaset, i Tisleidalen og på Aurdalsåsen. Til saman ser kommunen for seg ein auke på 2000 nye hytter. I dag finst det i overkant av 4000 hytter i kommunen. Hytteeigarar på Aurdalsåsen etterlyser ei grundig planlegging av infrastruktur og ein heilskapleg plan før ein startar den detaljerte reguleringsplanen. Dei fryktar at fortetting av eksisterande hyttefelt og utbygging av nye felt vil få konsekvensar mellom anna for løypenettet sommar- og vinterstid. Hytteeigarane ynskjer også at kommunen er aktiv i planlegging og finansiering av løypenettet, og fryktar elles at dette vil bli velta over på hytteeigarane åleine. Kommunen svara med å vise til at dei løyver ein halv million til Valdres Destinasjon, som igjen er ansvarlege for fordelinga til ulike løyper. Årsmøtet tok elles opp saker som omhandla motorisert ferdsel i utmark, bidrag til Valdres Golfklubb, brøyting og kontainer-kapasitet. Frå kommunen møtte rådmann Omar Dajani og driftsleiar Christian Rieber-Mohn. Alice Gudheim STEMOR 10 pk. 39,- skål. 49,- 3x50 ltr. 120,- ÅPNINGSTIDER Man.-fre.: Lørdag: Alle røde dager: x80 ltr. 250,- Diverse TØRRVARER 70% Kast ikke gamle ting når du kan tjene noen kroner ved å annonsere i Valdres AURDALSÅSEN: Hytteeigarar ynskjer ein aktiv kommune i utbyggingsprosessen.

4 4 NYHETER TIRSDAG 3. MAI 2011 Grasbrann i Volbu Fredag ettermiddag braut det ut ein grasbrann i Volbu i Øystre Slidre som ei stund truga eit gardsbruk. Brannvesenet rykte ut og fekk kontroll over brannen før den kom ut av kontroll. Politiet opplyser at årsaka til brannen var ein sigarettsneip som var kasta i graset. HØGT: Langfredagsgudsteneste på Filefjell ved Carl Philip Weisser. FOTO: Jan Christian Jerving Høgfjellsgudsteneste på Filefjell Langfredag var høgfjellsgudsteneste på Filefjell, nærmare bestemt mellom nedfartane i skiheisen på Filefjell 1179 moh. I eitt fantastisk flott påskevêr var det personar som fekk høyre ei flott preike av Sokneprest Carl Philip Waisser frå Vang. Fleire konfirmantar mellom anna frå Lærdal tok ein pause i utfor- og slalåmkøyringa for å vera med på dette flotte tiltaket, skriv Jan Christian Jerving i ein e-post til avisa. Jerving har òg teke bilde. Helsehus tek form Nye grep i BERGE INVEST AS STÅR FOR UTLEIGA SJØLV MELLOMSTASJON MED TI SENGER: 1. april la Toril Naustdal fram delprosjektet om å utvide Valdres lokalmedisinske senter med ti sengeplassar. Ordførarane har gått god for det, og torsdag slutta Sør-Aurdal kommunestyre seg til. ARKIVFOTO: Egil Heggen Spadestikket i jorda nærmar seg for det som litt unøyaktig kan kallast eit minisjukehus på Fagernes. Sør-Aurdal var først ut med å seia «kjør på». For Hedalen og Begnadalen er Ringerike nærare enn Fagernes. Det forholdet kan få endå større betydning om innlandet samlar seg om eit stort sjukehus i Hedemark. Men eit stort fleirtal føler seg trygge på at den regionale satsinga i Valdres er rett veg å gå, seier ordførar Kåre Helland. Slik oppsummerer han behandlinga i Sør-Aurdal kommunestyre torsdag. I mai skal også dei fem andre kommunestyra i Valdres gi beskjed om dei har tru på det nye tilbodet som er foreslått. Ideen om å flytte noko meir spesialistbehandling nærare oss, er god. Dette må vi vera med på, lyder rådet frå ordførar Eivind Brenna i Vestre Slidre. Saka er vanskeleg for politikarane. I håp om å redusere sjukehusutgiftene har staten bestemt at det regionale behandlingstilbodet skal styrkast. Men pengefordelinga er ikkje avklart. Framdrifta er enno berre basert på intensjonar. Samhandlingsreforma som Stortinget vedtok for eit år sidan, henta ein stor porsjon inspirasjon frå Valdres distriktsmedisinske senter. Dei statlege planleggarane følgjer også med på den lokale utgreiinga om korleis senteret bør utviklast vidare. Vi er proaktive i utforminga av den nasjonale reforma, konstaterer Toril Naustdal. Ho er leiar for delprosjektet som viser korleis Valdres-kommunane i fellesskap kan avlaste sjukehusa for mange innleggingsdøgn. Konkret blir det foreslått å utvide det distriktsmedisinske senteret på Fagernes med ti sengeplassar. Namnet er under marsjen endra til Valdres lokalmedisinske senter. Éi seng skal vera for pasientar til observasjon. Ni senger skal vera intermediære. Det betyr eit behandlingstilbod som ligg mellom det kommunehelsetenesta og det sjukehusa tilbyr. Alle ti sengene fordrar ein annan kompetanse enn det kommunane har ved sjukeheimane. Med ei slik avdeling kan enkelte pasientar bli spart for ei lengre sjukehusreise. Det kan også bli ein mellomstasjon for dei som er utskrivne frå sjukehus, men som er for dårlege til å bli sendt heim eller til sjukeheim. Staten har bestemt at kommunar som etter 1. januar 2012 ikkje er parat til å ta imot utskrivingsklare pasientar, må betala 4000 kroner per ekstra sjukehusdøgn til helseføretaket. Intermediæravdelinga vil ikkje vera eit alternativ for dei som har akutt behov for sjukehusinnlegging, presiserer Naustdal. Egil Heggen Valdres næringshage (VNH) skal før 18. mai levere søknad om å koma med i det nye nasjonale programmet for næringshagar. Då er det viktig å ha kvitta seg med ansvaret for utleige av lokale. I sju år har Valdres næringshage (VNH) vore med i eit program med driftsstøtte både frå Statens industrivekstanlegg (SIVA) og Oppland fylkeskommune, men no er det slutt. Utfordringa med å stå på eigne bein vil bli krevjande om VNH ikkje kjem med i det nye næringshageprogrammet. Avskriving gjev stygge tal For å koma i posisjon til å bli med i dette programmet har vi fått til ein avtale med huseigar Berge Invest AS. Avtalen inneber at dei sjølve tek på seg ansvar og risiko med all utleige av lokale i næringshagen, seier dagleg leiar Arne Erik Fønhus. VNH må til gjengjeld avskrive investeringane sine i huset, i alt 1,7 millionar kroner, noko som fører til stygge tal i 2010-rekneskapen. Men sjølve næringsutviklingsdelen vår gjekk med overskot i fjor. Vi har alltid hatt, og kjem i framtida til å ha eit driftsresultat i balanse eller pluss, seier Fønhus. Oppfyller kriteria Næringshageprogrammet er eit distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til auka nasjonal verdiskaping, ikkje minst i distrikta. Det er Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunane som står bak programmet, og SIVA er programoperatør. Programmet startar opp alt i juli i år, og skal gå over ein periode på ti år. Både eksisterande og nye næringshagar VIKTIG: Valdres næringshage håpar å koma med i det nye nasjonale næringshageprogrammet som startar i år, og som varar i ti år. ARKIVFOTO: Tryve Lien. må søkje om å koma med, og det er lagt opp til utlysingsrundar i vår, i haust og neste vår. Vi søkjer no i vår, og eg meiner vi i stor grad oppfyller kriteria, både når det gjeld talet på etableringar, talet på innovasjonar og samarbeidsprosjekt. Vi er dessutan ein av dei største næringshagane i landet, og eg blir veldig overraska dersom vi ikkje kjem med, seier Fønhus. Tor Harald Skogheim

5 TIRSDAG 3. MAI 2011 NYHETER 5 Må fjerne brakkerigg I 2007 fekk Harald Breiseth ved Panoramaveien Nøsen Fjellstue lov til å setja opp 11 brakker i ein «midlertidig brakkerigg» med ei samla grunnflate på 203 kvadratmeter. Brakkene skulle vera husrom for mannskap i samband med hyttebygging og utbetring av fjellstova. Eit samrøystes vedtak frå Vestre Slidre formannskap er Breiseth gjeven ein frist til 1. juli i år med å fjerne brakkeriggen. Utsmykking ved Valdres Folkemuseum Kunstnarane Arne & Carlos har teikna hovudutsmykkinga i festsalen i Velkomstbygget, Valdres Folkemuseum, etter inspirasjon frå dei tradisjonelle juleuroane som finst i Valdres. Myhre Smie i Vest-Torpa har utført arbeidet. Utsmykkinga er finansiert på vanleg måte over byggeprosjektet og med ei ekstra pengegåve frå Valdreslaget i Oslo. Det blir formell opning under Jørn Hilme-stemnet seinare i sommar. Kjøper areal Øystre Slidre kommune har takka ja til eit tilbod frå Opplysningsvesenets fond om å overta eit areal på 72,5 dekar i bustadområdet Løkjisskogen. Prisen medrekna kjøpskostnader er 2,1 millionar kroner. Handelen blir gjort opp med pengar frå kraftfondet. Innspart bygslingsavgift per år er kroner. næringshagen Stabil søkning I dag la Samordna opptak fram sin oversikt over antall søkere til høgere grunnutdanning og hvilke studieretninger som velges. For sjukepleierstudiet er antallet stabilt. Med tanke på behovet for godt kvalifiserte sykepleiere i årene som kommer, bør det ringe en alarmklokke hos myndighetene, mener forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann. Antall søkere til sykepleierstudiet har økt med 3,3 prosent, men når man tar høyde for økt ungdomskull betyr dette et stabilt antall søkere sammenlignet med året før. Fem grader varmare April-temperaturen på Fagernes var sju grader. Det er fem grader mildare enn normalt. Månaden hadde berre åtte frostnetter. Det kaldaste vart målt 1. april med 4,4 kuldegrader. Utpå dagen vart likevel siste rest av snø borte. Både 1. og 2. påskedag og fredag og laurdag i forrige veke var maksimumstemperaturen 19 grader. Regionsenteret fekk ein halv gong meir nedbør enn det som er vanleg for månaden. Av totalt 37 millimeter kom 30 millimeter den 12. og 13. Mai starta kjølig med nattefrost. «Eg blir veldig overraska dersom vi ikkje kjem med i det nye programmet.» Arne Erik Fønhus, dagleg leiar VALDRES NÆRINGSHAGE AS Etablert i oktober 2002, med 7 bedrifter, i lokale hjå Berge Invest i Hunkevika på Fagernes. Har på det meste hatt 38 bedrifter med over 100 tilsette Har det siste sju åra fått betydeleg årleg driftsstøtte frå Oppland fylkeskommune og SIVA, denne er no avvikla. Søkjer no om å bli med i eit nytt nasjonalt næringshageprogram som skal vare i 10 år. For å koma i gunstig posisjon er all utleige av lokale overført til Berge Invest. Vegane har fått namn Kommunestyret i Vang har no vedteke namn på nesten alle vegar i kommunen. Vegen forbi Tveit stadion vart foreslått namna rett i forkant av kommunestyrehandsaminga og har dermed ikkje vore på høyring. Merknadsfrist for denne vegen er sett til 16. mai. Vang kommune takkar stadnamnnemnda for eit grundig og godt arbeid, og melder på heimesida at melding om vegnamn og tildelt husnummer vil bli sendt kvar einskild i løpet av året. Vegskilt blir sett opp over ein periode på 1-3 år. Konsert for biskopen i Vang kyrkje Onsdag startar biskop Solveig Fiske sin visitas i Vang, og ho blir ynskt velkomen med ein stor konsert i Vang kyrkje onsdagskvelden. Mange lokale song- og musikkrefter skal delta, og konserten er open for alle. Dei tre kora Høre mannskor, Øye og Fjellblom sangkor og Vang sanglag vil ha kvar sine avdelingar. Vang barne- og ungdomskorps og Fjellblom musikklag, som den siste tida har samarbeidd noko, spelar kvar for seg denne kvelden. Vaksenopplæringsgruppa som er knytt til Vang mottak vil ha ei lita avdeling, og vi får høyre tonar frå Valdreskvelven. Kulturskulen stiller og med sine krefter, mellom anna Margrethe Daae Mæland som skal spela Chopin.

6 6 MENINGER TIRSDAG 3. MAI 2011 kjem ut tysdag, torsdag, fredag og laurdag uavhengig lokalavis grunnlagt 1903 Sjefredaktør og daglig leder Kari H. Slaattelid Konst. nyhetsredaktør Geir Helge Skattebo Redaktør Torbjørn Moen VALDRES MEINER Einig, ikkje einig? Send e-post til SYN & SAK Kirsten Inga Kamrud lærar/skribent, Ulnes Det er sjølvsagt heilt himmelsk. Tenk å reise heimanfrå eit par timar før du skal vera på plass i sentrale strok. Realistisk pedagogikk Valdresrussen er målgruppe for den årvisse trafikksikkerhetsdagen ved Valdres vidaregåande skule. Noe av poenget er at valg av virkemidler skal være så realistisk som mulig for å ha størst mulig garanti for at man når inn hos de unge. Denne gangen var to trafikkofre invitert til å berette om sine «historier», og det var blant anna demonstrasjon av hvordan eksempelvis en rundvelt med bil kan arte seg. Arne Leite og Ingar Ranheim har hver på sin måte fått merke hvor lite det er å gå på når man er bilist. Leite er henvist til rullestolen for resten av livet, mens Ranheim mirakuløst kom fra en trailerpåkjørsel på Fagernesbrua sist vinter med noen beinbrudd. Det er bare snakk om sekunder og millimetere mellom liv og død. Virkeligheten i trafikken er brutal, det vet vi, det er derfor viktig at unge bilister, og for den del passasjerer, får gode og realistiske holdninger til den slags. Unge sjåfører har spinkel erfaring, og nødvendigvis er det slik at i trafikken trenger man ikke sjøl gjøre noe galt for å bli offer. Når uhellet likevel er ute og man havner opp i ulykker, er det viktig å ha kunnskap om hvordan man skal oppføre seg på et ulykkessted, ikke minst hvordan man skal håndtere grunnleggende førstehjelp. Vi opplever gang på gang at de første som ankommer et ulykkessted kan være avgjørende for at liv berges og skadeomfang begrenses. Vi har sterk tro på at så realistiske bilder som mulig, den usminka virkelighet, har større sjanse for å nå fram i de unge sinnene, enn eksempelvis tradisjonell teori. Det holdningsskapende arbeidet må gå på å «nullstille verdensmestrene», og da må man bruke pedagogikk som man vet holder mål. Mange Valdres-ungdommer har gjennom åra mistet livet i trafikken. Alle disse ungdomsulykkene er meningsløse uansett. Det vil være umulig å gardere seg hundre prosent, men det holdningsskapende arbeidet, blant anna trafikksikkerhetsdagen for russen, er utrolig viktig. Vi kan bare ikke gi opp, men hamre på i håp om å nå inn. Himmelsk Nokon har brøyta vegen for meg opp dit og nokon har rydda rullebanen. Ja, om det har snødd, altså. Dei har vermt opp huset, vaska og ordna til. Dei har stått opp for mi skuld, kome seg på jobb og er klare, for meg. Dei har sjekka at brannbilane er i orden, så eg ikkje skal brenne inne eller opp, dei har klatra opp i tårnet sitt for å speide etter noko som kan vera farleg, for mi skuld. Ikkje rart ein blir rørt av slik omtanke og velvilje. Attpåtil er dei blide, hjelpsame og hyggelege. Dei tek imot meg som om eg var den dei hadde venta på og at det er noko spesielt at eg kjem. Og det er det sjølvsagt. Eg har trass alt teke eit viktig val. Eg har overhøyrt dotter mi som er streng på dette med miljøforureining og klima. Eg har overhøyrt mannen min som meiner eg kunne ta toget eller eventuelt gå. Eg har overhøyrt sonen min som likar bilkøyring. Eg har altså bestemt meg for å flyge. Det stod i avisa at alle gode valdrisar burde flyge. Og eg prøver å vera ein god valdris. Det er diverre ikkje så mange som har lese avisa, skjønar eg, når eg er på plass og ventar på flyet. Det kjem no likevel, og eg blir atter takksam for alt som er stelt stand for mi skuld. Nokon har bygd dette flyet og reparerer det stadig, håpar eg. Det er reint og fint og flyvertinna er strigla og stelt. Ho har til og med laga kaffe eller te til meg, slik at eg kan sitte i ro over tretoppane og bli servert. Eg er aldri heilt avslappa når kroppen min fyk av garde høgt oppe i lufta medan eg ser harde og spisse ting langt der nede, men eg prøver å ta nokre slurkar så ho ikkje skal bli lei seg. Du veit, det høyrer med til å vera ein god valdris, det å vera høfleg og ta imot traktering. Tenk at dama har stått opp tidleg på morgonen og stroke blusa si, sett opp håret og kokt kaffe eller te, for meg. Då kan eg iallfall drikke. Eg veit ikkje om flyturen min reddar flyplassen. Eg veit ikkje eingong om flyplassen skal eller bør reddast. Den er eit samfunnsøkonomisk pengesluk og utruleg miljøuvenleg. På den andre sida, det er god distriktspolitikk at til og med dalstroka innafor kan ha flyplass. Kven bryr seg om overskot eller underskot når staten spyttar i midlar? Det blir som ei slags eksklusiv verna bedrift som går sin gang for at dei skal ha eit arbeid å gå til. No meiner eg ikkje å seie noko stygt om dei arbeider der, dei er verdas beste flyplasspersonell. Ingen andre stader får ein så god service på ein så hyggeleg måte. Og det er ei oppleving å sjå Melladn i rosa morgonsol og ein elg rusle over myrane på Aurdalsåsen. Det stod i avisa at alle burde bruke flyplassen meir, som ein slags dugnad på venger. Eg undrar meg over kvar alle desse næringslivstoppane og politikarane var då eg var på tur. No har eg floge fire turar siste halvåret og eg såg ikkje snurten av lokale samfunnstoppar. Eg møtte derimot ein tannlegeassistent frå Øystre Slidre. Takk for sist til henne, det var hyggeleg, men elles var det temmeleg tomt. Kanskje vi rett og slett må innsjå at det er ikkje mange nok av Berntsen, Brenna og likande menneske til å fylle opp eit fly mellom Fagernes og Oslo to gonger om dagen. Uansett korleis ein legg rutene og tidene, så er det ikkje mange nok. Slik er det og det nyttar ikkje med lange og innvikla innlegg i avisa for å forklare at eigentleg er flyplassen svært vellukka og heilt nødvendig. Eg skulle ynskje det var lange køar der oppe og eit yrande liv, men det er stille, stille. Elles brukar flyplassar å slite meg ut, men på Leirin blir eg møtt med ro, dei veit kven eg er, det er vakker natur og ekte kunst på veggene. Eg pratar hyggeleg med dei få som er der og har det veldig bra. Eg veit ikkje heilt kva for framtidsutsikter dei såg for seg, dei som fekk bygd flyplassen. Uansett, dei tok feil. Likevel synest eg det er trist å tenke på at rullebanen skal pløyast opp og at ein skal plante skog. Sjølve huset skal vernast og bli ein del av museet. Eller finst det andre utvegar? Ikkje veit eg, men eg kan godt flyge meir. Det er ei himmelsk oppleving. Det stod i avisa at alle gode valdrisar burde flyge. Og eg prøver å vera ein god valdris. TIRSDAG: UNGDOM & OPPVEKST TORSDAG: KULTUR & SAMFUNN FREDAG: UTVIKLING & NÆRING VALDRES 1911 VALDRES 1951 VALDRES 1971 VALDRES 1991 Tirsdag 2. mai Vestoplandenes reglment opsætter i rekruttskolen 3 kompanier, et for hvert av Hadelands, Valdres og Hallingdals bataljoner. Chefen for rekrutkompanierne er kapteinerne Viken, Mejlænder og Aas. Av præmieløitnanter er beordret B. S. Ilsaas, H. Schlytter og H. Crosby. Onsdag 2. mai Aurdals bondelag drøfter spursmålet om skiping av landbrukssmie. Aurdal bondelag hadde førre laurdagskvelden eit møte på Leira pensjonat til drøfting av spursmålet om ein skal gå i gang med landbrukssmie. Det er mange som er interessert i tiltaket, og styret i bondelaget vart oppmoda om å arbeide vidare med spursmålet. Tirsdag 4. mai Smågris fortsatt mangelvare. Det ser ennå ikke ut til at de tildels store prisforhøyelser i forrige uke har ført til noen stagnasjon i etterspørselen da smågris fortsatt er sterkt etterspurt over hele landet. Markedet er således svært lett i alle distrikter. Fredag 3. mai Tross kaldt vårvær, var det en fin ramme rundt 1. mai-feiringen i Øystre Slidre. Bare 40 stilte opp i toget som gikk fra Rogne samvirkelag, men flere var samlet på forsamlingshuset Solhaug. Talen for dagen var ved Arbeiderpartiets ordførerkandidat Torleiv Sig. Hovi. Det var også utdeling av gull- og sølvmerker til Ap-veteraner.

7 TIRSDAG 3. MAI 2011 MENINGER 7 VALDRESDEBATT Lesarbreva bør vera underskrivne med fullt namn. Redaktøren må i alle høve ha fullt namn, adresse og telefonnummer. Korte innlegg blir prioriterte framfor lange. Vi ynskjer å få flest mogleg av innlegga elektronisk tilsend, dette vil forenkle handsaminga av stoffet. E-post: Jeg håper at vi en dag vil ha et samfunn der vi ikke trenger kvotering, fordi alle disse usynlige glasstakene er borte. Trond Giske, næringsminister, Ap «VALDRES» ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, telefon faks mail Om arroganse og journalistiske «friheter» Avisa Valdres hadde tirsdag 19. april 2011 et oppslag på førstesiden hvor det framgår at undertegnede «beskylder Nord-Aurdal kommune for å være arrogant i sin opptreden overfor grunneier Per Einar Tveit». På side 4 i avisa framgår det at jeg «mente kommunen opptrådte arrogant». Jeg går ut fra at avisa Valdres mener å ha dekning for oppslaget i uttalelser jeg har kommet med i Planutvalgsmøtet 14. april i år. Nå er det imidlertid slik at jeg vanskelig kan kjenne meg igjen i det avisa Valdres anfører at jeg skal ha sagt. I denne sammenheng finner jeg det verdt å nevne at heller ikke de medlemmer av Planutvalget som jeg har snakket med i ettertid, kjenner seg igjen i avisas framstilling av den oppfatning jeg ga uttrykk for i møtet. Som jeg sa innledningsvis i mitt innlegg, er jeg klar over at det er Formannskapet som er riktig politisk instans for eiendomssaker i kommunen. Kommunens forhold til grunneier, hadde således ikke direkte betydning for Planutvalgets behandling av reguleringsplan for Fagernes barneskole, del 1. Det jeg imidlertid ønsket å formidle, da jeg tok ordet til saken, var grunneiers opplevelse av samarbeidet med kommunen, slik jeg hadde oppfattet det, herunder den kontakten som hadde vært mellom grunneier og kommunen. Videre ga jeg uttrykk for at dersom disse opplysningene var riktige, kunne kommunen utad framstå som arrogant i betydningen «å ta seg til rette». Virksomhetsleder Rieber- Mohn kom deretter med en del korrigerende opplysninger, hvorpå jeg konstaterte at det var noe ulike oppfatninger om hva som faktisk hadde skjedd. Videre uttalte jeg blant annet at det er viktig at vi (kommunen) har en god dialog med grunneieren, og opptrer på en slik måte at han opplever at han og hans interesser blir respektert. Det er for meg vanskelig å se at avisa Valdres kan ha dekning for å framstille mine utsagn slik at jeg har beskyldt kommunen for å opptre arrogant. I mitt hode er det en vesentlig forskjell på det jeg faktisk har sagt, og det avisa Valdres har tillagt meg av utsagn/oppfatning. Jeg tar meg den frihet å minne avisa Valdres om «Vær varsom plakaten», som inneholder pressens egne etiske regler. Jeg sterkt i tvil om Valdres n befinner seg på riktig side i forhold til flere bestemmelser i sine etiske regler i dette tilfellet. Jeg må videre tilstå at jeg er overrasket over at avisa Valdres velger å bruke et så negativt ladet ord som «beskylder», når de omtaler politikeres forhold til/syn på den kommunen de arbeider for. Som et lite apropos til slutt, så var det for Høyre aldri aktuelt å stemme mot at reguleringsplanen for Fagernes barneskole, del 1, skulle legges ut til offentlig ettersyn. Jeg oppfattet heller ikke at dette var aktuelt for de andre partiene/representantene. Jorunn Robøle, Høyres repr. i planutvalget, Nord-Aurdal kommune Forbrukermakt Jeg viser til mitt innlegg om «Forbrukermakt» i avisen 1. februar samt innlegg fra 25. januar Nå har maktutredningsutvalget lagt fram sin rapport som skal sendes ut på høring. Jeg skal ikke hovere, men konklusjonen ble som jeg forutsatte. «All makt i dine hender»; eller i dagligvarekjedenes hender. Selv om de prøver å fornekte fakta og skylder på leverandørene og spesielt bøndene, er konklusjonen helt klar. Kjedene har altfor stor makt! For dem som så på FBI (Forbrukerinspektørene) på TV, strevde kjedelederne med å avvise deres maktkonsentrasjon, og at det i virkeligheten er fire personer som bestemmer hvilke varer som skal være i butikkhyllene og til hvilke priser. Det var også påfallende at det ikke var en eneste representant fra leverandørene til stede. Er de redde for represalier? Riktignok var direktøren for DLF (Dagligvareleverandørenes forening) til stede, men han er like involvert i forhandlingene som de enkelte leverandørene og medlemmene av DLF er. Det var tydelig at han var meget forsiktig i sine uttalelser, og at han ønsket at kommende møter med kjedelederne skulle skje i all gemytterlighet. Nå er det viktig for oss forbrukere at konklusjonene etter høringen betyr en regulering av kjedemakten, og at forbrukerinteressene får en større plass under framtidige forhandlinger mellom leverandør og kjede. Otto Vi spurde: Er du tilhengar av at Arbeidernes friheitsdag, 1. mai, skal avskaffast? ast? 175 svar i Nei Ja Veit ikkje Nytt spørsmål: Frykter du at Valdres Fødestogo blir lagt ned? Gå inn på og sei di meining. Rovdrift på Ølsjøen i Tisleidalen Bakgrunnen for dagens situasjon ligger noen år tilbake i tid da generatorene i Åbjøra kraftverk ble skiftet. Kraftverket hadde tre små generatorer som ble skiftet ut med en stor. I tillegg ble trykksjakten økt med mer enn dobbelt kapasitet. I møter med lokalbefolkning og grunneiere ble det opplyst fra kraftselskapet at det ikke ville bli noen forandring i nedtapping, det ville kun gå litt fortere opp og ned. Inntil da hadde vannstanden i Ølsjøen (og Bløytjern og Pardisfjorden som henger sammen med den) gått opp og ned inntil 50 cm. Det eneste unntaket var om våren, da ble det tappet ned inntil 2 meter i cirka 14 dager for å ta imot vårflommen. Det var to målemerker som viste maksimum og minimum vannstand murt i betongen på demningen og de kunne lett sees. Disse er nå fjernet og erstattet med to målestaver. Den ene viser kun maksimum, da den står på tørt land ved nedtapping. Den andre må man gå på baksiden av demningen, for så å klatre opp på innsiden av sluseportene, cirka fem meter opp og kikke over sluseporten for å se. Dette medfører at kun selskapets egne folk tør å lese av vannstanden. Etter ombygging av generator og vanninntak har situasjonen flere ganger endret seg dramatisk. Det er nå snarere regelen istedenfor unntaket at Ølsjøen tappes ned nesten til minimum som er 746 moh. Dette er tre meter under maksimum vannstand. Grunnen til at Ølsjøen er så sårbar vises på bildet som er tatt fredag 28. april 2011 kl. 15. Da var store deler av sjøen tappet ned, trolig under minimumsgrensen, men dette var det umulig å kontrollere på grunn av. målestavens plassering. Vårflommen hadde vært for cirka 14 dager siden. Disse områdene av sjøen blir da liggende eksponert for tørke, sol og dyr som vanligvis ikke har noe på våtmarker å gjøre, så som kråker og ravner. Disse spiser de dyrene som lever i bunnen på sjøen. I tillegg fanges en del fisk i dammer og kokes sakte da solen varmer vannet i dammen. Ender og andre som har reder rundt sjøen får ofte problemer med å komme til vannet med nyfødte unger, samt legger rede feil sted. Denne situasjonen har nå gjentatt seg mange ganger de siste årene og vi frykter for hver gang konsekvensene av dette råkjøret. Videre får lokalbefolkning, grunneiere og hytteeiere ikke benyttet sjøen, da båter ikke kan settes ut. Skoler som bruker sjøen som opplæring i friluftsliv kommer heller ikke ned til vannet. Tapene for lokalbefolkning og grunneiere er store når det gjelder framtidig utnyttelse av området. Abboren som gyter om våren, har trolig mistet flere årsklasser. Indianerhøvdingen Seattle som i 1854 holdt en tale til myndighetene i USA da han overlot landet til dem og trakk seg tilbake til et reservat. Jeg vil i hans ånd gjerne si følgende med en liten vri: «Når alle vann og elver er tomme for liv, først da vil kraftselskapet skjønne at de ikke kan spise penger». A. Hedemann, Tisleidalen Denne situasjonen har nå gjentatt seg mange ganger de siste årene og vi frykter for hver gang konsekvensene av dette råkjøret.

8 8 NYHETER TIRSDAG 3. MAI 2011 Gjelder Hedmark, Oppland, Akershus (nord) uke 18 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. KUN HOS REMA 1000! GRANDIOSA HAWAII 2-PK, Stabburet, 1130 g, 70,71 pr. kg KNALLPRIS! 10 VALGFRIE GRANS 1,5 L Grans, 1,5 l, eks. pant, 4,60 pr. l Vurderer å gi KRITISERER HANDELSSTANDEN FOR Å GJØRE FOR LITE Innehaveren av Hobbykroken vurderer å gi seg, etter 20 prosent nedgang i salget hittil i år. Jeg lurer på årsaken til det dårlige salgt. Jeg har hatt en nedgang på 20 prosent de tre første månedene i år, sammenlignet med samme periode i 2009 og 2010, forteller Ingebjørg Riste. Mer bevisst handel Hun skulle ønske valdrisene var mer patriotiske og bevisste på å gjøre sin handel lokalt. Hyttefolk og feriefolk er veldig valdrespatrioter og handler ofte alt her. Det er lett å sukke og klage når et tilbud blir borte. Men brukte folk tilbudet, mens det var der? Som Line Holar Onstad sa da de valgte å legge ned driften ved Onstadtunet. Vi lever ikke av skryt alene. Vi trenger penger til å betale for oss. Ingebjørg Riste understreker at handelsstanden har gjort en glimrende jobb med Rakfiskfestivalen. Men hun mener den samme foreningen tar ikke innover seg at ikke alle tjener like godt med penger på arrangementet. Det ikke interessant å betale kontingent til noe, du får lite igjen for. Forening for handel Riste meldte seg ut av foreningen, fordi hun mener det ikke kommer sin forretning til gode med rakfiskfestival, datingtjenester på nett og oppussing av parken. Vis ikke en forening for handel, kan hjelpe meg med nettopp handel, så vil jeg heller bruke pengene sjøl til å fremme min egen bedrift, sier Ingebjørg Riste. Hun hadde ønsket at foreningen for handel i større grad kunne gå i bresjen, for å få til et mest mulig allsidig handelstilbud i sentrum. Ta kontakt Vi har 85 medlemmer fordelt over hele Fagernes. Gjennom året skaper vi aktiviteter og tar utgiftene med å kjøpe inn blomster og pynte i sentrum. Medlemmene kan og benytte elektroniske gavekort. Handelsstanden driver ellers rakfiskfestivalen som gir stor omsetning til butikkene. Om vinteren arrangerer vi Barnas dag. De som ikke er medlemmer, får ikke informasjon fra oss. Men ikke medlemmer drar likevel gratis nytte av aktivitetene som blir skapt. På vestsiden av byen er verken Hobbykroken, fotobutikken, Privatmegleren, UTFORDRER: Innehaver av Hobbykroken, Ingebjørg Riste, utfordrer handelsstanden til å gjøre en gatene som sliter med handelen. Foreningen burde også jobbe aktivt opp mot gårdeiere for å gå bedre leievilkår for butikkene som leier, særlig de perioder der handelen går dårlig og skap litt optimisme. Ingebjørg Riste utfordrer gårdeierne til å gjøre en ekstra innsats for å få leid ut tomme lokaler. Tar dere kontakt for å skape handel i sentrum. Eller sitter dere på gjerdet og venter på å bli oppdaget av en millionbutikk? For dyre for de små Ingebjørg Riste synes det er greit med kjøpesentre. Men hun Karklypp, Fagernes rør, Musikkhjørnet eller Optiker, Skiltmann, Ullbutikken og Han & Henne i Gjensidigegården medlemmer. Min oppfordring til disse er; Meld dere inn, sier konstituert daglig leder Håvard Halvorsen. Også formann Per Herman Isachsen oppfordrer butikker som ikke er medlemmer i foreningen om å ta kontakt. Da kan vi i fellesskap diskutere saken. Ellers er det viktig at butikkene er aktive ut mot kundene, sier formann Per Herman Isachsen. understreker at sentrene er for dyre for de små spesialbutikkene som gir et mangfold i handelen. Vil man ha spesialbutikker, så må man opprettholde et gatemiljø med små, billige lokaler. Kommunen har kanskje også et ansvar for å opprettholde et koselig byrom, spør Ingebjørg Riste. Hun mener sangen til Kari Bremnes kan omskrives til; det sku være butikka i sentrum - sentrum æ før butikka! Folk treng butikka - butikka treng folk - i all si tid. Anne Kjønniksen Isachsen understreker at alle butikkene sliter i perioder. Det er tunge perioder. Da må vi bare håpe at de gode dekker opp for dette. Alle butikkene i byen sliter med sitt. Handelsstanden prøver å skape aktivitet som trekker folk til bykjernen. Den prøver også å gi opplevelser og aktiviteter som skøytebane og gangveger som gjør byen mer attraktiv å ferdes i. Er det butikker som sliter, så anbefaler jeg dem som sagt å komme til oss, diskutere saken og melde seg inn i fellesskapet.

9 seg TIRSDAG 3. MAI 2011 NYHETER Det blå egget EIT KUNSTPROSJEKT I NORD-AURDAL KULTURSKULE «Det blå egget» er eit kinesisk eventyr som krinsar rundt den grådige fyrstinne Ki Ho Nai. 9 større innsats for å bevare spesialbutikkene ute i «Vil man ha spesialbutikker, så må man opprettholde et gatemiljø med små, billige lokaler.» Ingebjørg Riste UNDERSKUDD: Andrea Rudsengen håper den vesle fotobutikken henns klarer å overleve. Foreløpig driver hun med underskudd. Gir seg ikke Jeg går med underskudd, men ønsker å få dette til, sier innehaver av Valdres Fotosenter, Andrea Rudsengen. Hun overtok butikken i september og har gitt seg sjøl litt tid til å få bedriften opp og stå. Lever i håpet Jeg vet ikke hvordan sommeren blir. Jeg sonderer markedet og er åpen for å utvide vareutvalget. Jeg vurderer også å ta inn litt suvenirer som jeg kan selge i sommer. Det går med underskudd foreløpig. Men målet er at jeg skal tjene penger og leve av dette, sier Andrea Rudsengen. Hun startet opp butikken ved siden av Hobbykroken ut fra en magefølelse. Dette er en flott del av Fagernes som trenger liv. Her er masse kreativitet og flere drivere med ambisjoner og visjoner. Turister som er innom spør etter opplevelser og skryter av denne delen av byen. Jeg koser meg på jobben og håper at butikken min klarer å overleve. Rudsengen har ved to anledningen spurt om å bli medlem av handelsstanden, uten at noe har skjedd. Nå er det to tomme lokaler på andre siden av vegen. Jeg skulle ønske gårdeierne kunne jobbe for å få butikker på gateplan. Det har mye å si for handelen på denne siden av byen. Få innom Kari Anne Frantzen som driver med kleskunst i det gamle, gule huset, ønsker at flere hadde fått øynene opp for denne delen av byen. Det er veldig stille her i de vanlige dagene. Jeg vet ikke hva det kommer av og hva som kan gjøres. Men turistene som er innom hos meg skryter veldig av denne delen av byen. De spør etter flere kunst- og kulturbutikker og er tydelig ute etter opplevelser, det unike og det spesielle, sier klesdesigneren. Oppsetjinga, som blir vist i kulturhuset på Fagernes torsdag, er eit kunstnarleg samarbeidsprosjekt. Biletkunstgruppene til Eva Laila Hilsen har laga kulissar til stykket, Valdresstrykerne ved Eivind Dølerud spelar klassisk kinesisk musikk og Fagernes barne- og ungdomsteater dramatiserer forteljinga. Produsent og instruktør er Ellen Persvold. Stykket handlar om fyrstinna Ki Ho Na som får soldatane sine til å plyndre folket slik at ho blir rikare og rikare, og folket hennar fattigare og fattigare. Men ein kan ikkje kjøpe alt for pengar. Fyrstinna har ingen son, og dette er livssorga hennar. Difor oppsøkjer ho Den blå draga lykkedraga som oppfyller ønskjer for den som fortener det. Besøket ender ikkje heilt slik fyrstinna har tenkt, og ho ender fornærma opp med eit blått egg i staden for ein son, og den snille og fornuftige tenaren Li må ordne opp for fyrstinna. Korleis dette går kan du sjå på Kulturhuset på torsdag. SOLDATANE: Kulissene er laga av biletkunstgruppa til Eva Laila Hilsen, og her ser vi Even Bratvold Brennes framstilling av soldatane til fyrstinne Ki Ho Nai. «Stopp Mobbingen» følger valdreskommunene Leder for organisasjonen «Stopp mobbingen», Tore Sveum fra Dokka, reagerer på mobbetallene i Nord-Aurdal kommune og at enkelte har tatt til orde for at det ikke er så alvorlige tall. Vår erfaring er at den største utfordringen for å redusere mobbing i skolen er holdningene som avspeiles her. Man bagatelliserer tallene, det resulterer i at man ikke setter inn adekvate tiltak DET BLÅ EGGET: Kaspara Sørum, Sigrid Solar Steinde og Ingeborg Døvre Kjørlien har laga opningskulissen. for å hjelpe de elever som opplever mobbingen, skriver Sveum i en e-post. Han vil rette en henvendelse til Nord-Aurdal for å be om en redegjørelse for hva kommunen vil gjøre for å hjelpe alle elevene som opplever mobbing. Avisa Valdres kjenner til at Sveum også har fulgt Etnedal kommune, etter opplysninger om mobbing også der. TAKK for hjelpen med å fordele 90 mill Tipping utbetaler i disse dager 90 millioner kroner til lag og foreninger over hele landet. På vegne av alle grasrotmottakere ønsker vi å si TAKK til deg som har gitt din grasrotandel. Dette er TAKKNorsk penger som betyr mye for vekst og utvikling i det frivillige Norge. Les mer om Grasrotandelen på grasrotandelen.no

10 10 NYHETER TIRSDAG 3. MAI 2011 Landets beste norskrasa TIL TOPPS: I helga var Steinar Erland Bakken på hingsteutstilling på Stav på Tretten i Gudbrandsdalen og feidde alle 50 andre hingstane av banen med sin «Nybakk Frøyar». Programleiaren bak (t.v.) er avlsleiar Tore Kvam. FOTO Landslaget for dølahest Fikk Sølvtine for særdeles god mjølk 87 av landets beste melkeprodusenter ble nylig premiert med Sølvtine for særdeles god mjølk og godt fjøsstell. To av disse har adresse Valdres. To lokale leverandører er blant 87 melkeprodusenter i hele Norge som i 2010 klarte å tilfredsstille de særdeles strenge kravene for å oppnå Sølvtinen 15 års sammenhengende leveranse av elitemjølk. Det vil si mjølk av aller beste kvalitet i alle måneder med leveranse, totalt 2000 melkeleveranser på rad. Av de 2746 melkeprodusentene i TINE Øst, var det 17 som oppnådde Sølvtine i De lokale Sølvtinemottakerne er: Jenny Kjellfrid og Hermann Fjelltun, Skogstad i Øystre Slidre, og Kari Synnøve Moe Nevland og Steinar Nevland, Moshagen, Røn, Vestre Slidre Onsdag kveld 27. april ble de dyktige melkeprodusentene tildelt den flotte Sølvtinen under en egen seremoni i forbindelse med årsmøtet i TINE SA i Oslo. Det var konsernsjef Hanne Refsholt og styreleder i TINE Trond Reierstad som sto for overrekkelsen. Det at bøndene leverer unike råvarer gjennom solid drift, setter høge standarder for resten av verdikjeden, og det er jeg svært glad for. Denne samhandlingen er en av TINE-samvirkets store styrker, sa konsernsjef Hanne Refsholt. Hensikten med Sølvtina er å øke interessen for godt fjøsstell, god gardsdrift og levering av mjølk med særdeles god kvalitet. SØLVTINE: Hedret for 15 års sammenhengende leveranse av elitemjølk: Jenny Kjellfrid (t.v.) og Hermann Fjelltun, og Kari Synnøve Moe Nevland og Steinar Nevland. Foto: Tine

11 TIRSDAG 3. MAI 2011 NYHETER 11 hingst I helga gjorde «Nybakk Frøyar» reint bord mellom 51 dølahestar på Stav i Gudbrandsdalen, og fekk fyrstepremiesløyfe. Han er beste hingst i Norge sidan Avlsleiar Tore Kvam ved Norsk hestesenter på Starum på Lena fortel at dei kvart år kallar inn av dei beste hingstane i rasane dølahest, fjording og nordlandshest til ei utvida bruksprøve. Valdresvegane får i alt meter med ny asfalt i sommar. Beste brukstest Vi har hestane inne i fem veker og testar dei etter eit nøye system mellom anna for korleis dei er å arbeida med. Dette systemet har vi halde på med sidan 1995, og difor er det ein stad rundt 270 hestar som har vore gjennom denne testen. Dei kan her oppnå maksimalt 430 poeng, og Nybakk Frøyar fekk denne vinteren 413, som er den høgste poengsummen nokon hingsta har fått sidan starten i Og når han i tillegg har fått fyrste premie for utsjånaden, så er dette ein topphest, fortel Tore Kvam. Og han veit at dette vil føre til at hingsten vil bli ein populær avlshest i åra som kjem. Genane frå stallen i Ranheimsbygda er det truleg mange som kjem til å ynskje seg for hoppene sine. Best på Tretten Steinar Erland Bakken fortel at Nybakk Frøyar som toåring fekk sløyfe som beste på Ål. I Fjor stod han også spiss og vart nummer ein på Stav på Tretten, og det var dette som førte til at han vart innkalla på den utvida testen på Stavrum. No i helga stilte eg han altså som fireåring på Stav. der vart han best i klassen, og så vart alle dei om lag ti klassevinnarane mønstra. Då vart han plukka ut som dagens hest og fekk kvit fyrstepremiesløyfe. Og dermed er han kåra til landets beste dølahest, seier ein ikkje så reint lite stolt hesteeigar. Til Sikkilsdalen Steinar Erland Bakken ber folk merke seg datoen laurdag 25. juni, då Nybakk Frøyar får gromplassen av dei tre hingstane som skal oppvarte hoppene i Sikkilsdalen denne sumaren. Før den tid skal han på vårstasjon i Gudbrandsdalen, der han også kjem til å få ein del hoppebesøk. No er han avlsgodkjend så lenge han lever, fortel Steinar Erland Bakken. Helge Gudheim Genane frå stallen i Ranheimsbygda er det truleg mange som kjem til å ynskje seg for hoppene sine. 41 km ny asfalt GRILLSESONG! Futur Zafir gassgrill 2 brennere i stål: 2x3,8 kw Emaljert grillrist Varmefordelingsplate Hengslet, høyt lokk m/termometer Svingbar varmehylle i lokket FAGERNES Tlf Åpent kl Lørdag kl Trio Compact (med classic lokk) gassgrill Praktisk og stilig familiegrill med 3 brennere og nedfellbare sidehyller Grillen fåes også med et «Gun Metal lokk», emaljert 3 kraftige brennere i stål Grillrist og grillplate i støpejern Trio gassgrill 3 brennere i støpejern: 3x4,2 kw Grillrist og grillplate i støpejern Termometer i lokket Kokeapparat på siden, 2,9 kw J. K. Produkter Det er dumt å betale for mye SKINNJAKKER til dame, herre og ungdom i mange flotte modeller. Masse nyheter i topp kvalitet. Vi har også stort utvalg i skinnlommebøker Vi treffes på Fagernes torg i dag, tirsdag 3/5 og i morgen, onsdag 4/5 kl Velkommen til en trivelig handel! Konfirmasjonssanger trykkes raskt på Fagernes tlf Flotte Dette betyr at det skal brukast rundt 25 millionar kroner på dekkelegging i Valdres denne sommaren. I tillegg skal om lag sju kilometer gang- og sykkelveg asfalterast på Valdresbanevegen, den gamle jernbanetraseen mellom Golkrysset på Leira on Onstadmarke i Aurdal. Til dette arbeidet er det i budsjettet sett av 2,2 millionar kroner. 132 km i Vestoppland I alt skal132 kilometer med veg få ny asfalt i Vestoppland. Riks- og fylkesvegar i Vestoppland skal i år asfalterast for 80 millionar kroner. Arbeidet vil gå føre seg frå mai til slutten av september. Ei rekke fylkesvegar i Vestoppland treng nytt dekke. Årets asfaltbudsjett vil sørgje for at ein del av desse vegane blir utbetra i 2011, seier byggeleiar Tor Heine Hvalby i Statens vegvesen. 48 millionar kroner av pengane skal brukast til å legge nytt dekke på 80 kilometer fylkesveg på oppdrag for Oppland fylkeskommune. Hvalby opplyser at det er Mesta AS som har fått asfalteringsoppdraget i Valdres og at asfalten vil bli levert frå eit mobilt asfaltverk stasjonert i Valdres Pukkverk sør for Leira. NY ASFALT: Mesta skal i sommar asfaltere 41 kilometer med riks- og fylkesvegar i Valdres, i tillegg til sju kilometer gang- og sykkelveg i jernbanetraseen mellom Leira og Onstadmarke i Aurdal. Eg reknar med at asfalteringa kjem i gang i veke 21 og 22, seier Hvalby. Åtte vegstrekningar Reknar ein med gangvegen frå Leira, vil åtte vegstrekningar få ny asfalt. Blant europavegane i Oppland som får ny asfalt, er E16 i Sør- Aurdal. I Valdres får desse riks- og fylkesvegstrekningane nytt dekke: E16 i Sør-Aurdal, Skåneberget- Dalengbekken meter, E16 i Sør-Aurdal Hagestranda-Skogstad 7.872, fv 237 i Etnedal, Flatøygard-Smiugard 8.780, fv 261 i Nord-Aurdal, Hådem-Stende 6.500, fv 51 i Nord-Aurdal, Buskerud grense-sanderstølen 2.085, fv 226 i Sør-Aurdal, Piltingsrud- Heiebråten , fv 289 i Øystre Slidre, Skammestein-Røyne meter. Bjørn Karsrud Skap din egen arbeidsplass Grunnet plassmangel på Valdres Storsenter må vi avvikle Brio. Komplett butikk med Brio-konsept, varer, innredning (inkl. kassedisk og kasseapparat) m.m. selges. Kontakt Trond på tlf eller Bård Bestille annonse: Tlf HASTER! Du får det hos Fagernes - Tlf God parkering bak forretningen

12 12 ANNONSER TIRSDAG 3. MAI 2011 Når noe skal SPISES Møter Overtidsmat Kurs Dugnadsmat JEG HJELPER MED SMÅRETTER LASAGNE SNITTER SMØRBRØD RUNDSTYKKER MIDDAG KOLDTBORD TAPAS HJEMMEBAKTE KAKER JEG HAR UTLEIE AV DEKKETØY DUKER BORD STOLER Tlf T I L L E I E Jorde/slått rim. til leie i Aurdal. Tlf ØNSKES LEID Enslig mann s.leilighet Fagernes- Aurdal. Kan ta meg av mindre vedlikehold på hus, hage og bil. Se finn.no kode Tlf Nord-Aurdal kommune HYBELLEILIGHETER ønskes leid Nord-Aurdal kommune søker etter hybelleiligheter for fremleie til enslige flyktninger sentralt i Fagernes/Leira området. Henvendelse til Nord-Aurdal Kvalifiseringssenter, tlf , mobil R E L I G I Ø S E M Ø T E R - ein kommune i Valdres Natur- og Kulturpark Evangeliesenterets høyfjellsstevne Beitostølen, i Beitohallen fra 3.-8.mai. Evangeliesentermusikken, Lise Karlsen, Bjørn Bergmann, Trond Eriksen, David Filtvedt, Reidar Thommessen deltar m.fl. Åpningsmøte tirsdag 3/5 kl , ellers møter hver dag kl og Alle hjertelig velkommen. R E L I G I Ø S E M Ø T E R Misjonshuset Bibeltime i dag, tirsdag kl v/jan Petter Magnus. Nattverd. Misjonssambandet Frelsesarmeen onsdag 4/5 kl «Kaffekoppen». Else er med. Mye sang, gratis bevertning. Alle velkommen. A R B E I D U T F Ø R E S Sprøytemaling av driftsbygninger, tak og hus, samt fasadevask, kostmaling. Garanti. Referanse. Forhåndspris. Tlf T I L S A L G S Heimelaga, herda stemor 12,-. Jord og bark. Ulvestad Gårdsgartneri Åpent mandag lørdag søndag km. fra Røn skole/kirke. Tlf K U N N G J Ø R I N G E R Kom i form til Jentebølgen 25. mai Gratis gå- og joggegruppe, i samarb. mellom Friskis & Svettis og friidrettsgruppa. Møt opp ved likningskontoret, tirsdager kl Begnadalen skytterlag inviterer til vårstevne for Valdres skyttersamlag på Begnadalen skytterlags bane 8. mai. Påmelding fra kl Alle hjertelig velkommen. Styret Dugnad på kyrkjegardane i Vestre Slidre Slidre: Torsdag 5. mai kl Øyjar: Måndag 9. mai kl Røn: Måndag 9. mai kl Lomen/ Lomen stavkyrkje: Tysdag 10. mai kl Ta med høveleg reiskap. VELKOMEN! Lomen, Slidre og Røn sokneråd. Johmsborg Grendehus For å få klarlagt eigartilhøva i grendehuset ber vi om at eigarar av gamle Lutbrev tek kontakt med formann Erling Hasle, tlf , innan Styret Skrautvål IL Jern- og metallinnsamling Det blir innsamling av jern- og metallskrot (uten olje) i containere: Hos Arne Olav Brenna 29/4 25/5. I Valdres skisenter 10/5 15/5. Kontakttelefon: U N D E R H O L D N I N G Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal kulturskole Vårforestillinger Musikk Lausdans Teater Bildende kunst Torsdag 5. mai kl i Kulturhuset Det blå egget, eventyr fra Kina. Med: Fagernes barne- og ungdomsteater, Valdresstrykerne. Bildende kunst, lausdans, konsert. PAUSE Kl Konsert Salg av brus, kaker, kaffe, pølser. Inngang kr 0,- Fredag 6. mai kl i Kulturhuset Konsert. Pop/rock Inngang kr 0,- - en kommune i Valdres Natur- og Kulturpark Fysisk/- psykisk mishandling Er du utsatt for vold av noen som står deg nær? Krisesenteret i Hønefoss, tlf døgnåpent T I L S A L G S Volvo 460 SE EU-godkjent. 93 mod, km.st Tlf Jøtul etasjeovn 606 selges rimelig. Tlf FRISØRSALONG TIL SALGS Godt innarbeidet. Fagernes sentrum. Bill. merk: 6987 K U N N G J Ø R I N G E R Panoramavegen Høy i småbunt tils. Vang i Valdres. Tlf Rundballepresse Claas 46 og Kverneland rundballepakker tils. Tlf Hugs årsmøte på Furulund Pensjonat, Røn, onsdag 4. mai kl Styret Nord-Aurdal kommune Vegadressering i Nord-Aurdal namneframlegg Stadnamnnemnda i Nord-Aurdal kommune legg ut til høyring namnsetjing av vegar i samband med vegadressering i kommunen: Dei som ynskjer endringar i framlegget til vegnamn sender dette skriftleg til: Nord-Aurdal kommune, pb Fagernes. Eller elektronisk til Namneframlegga er tilgjengeleg på Nord-Aurdal kommune si heimeside; Papirversjonen er lagt ut i Servicetorget i Rådhuset. Høyringsfrist: 14/ Nord-Aurdal kommune kulturavdelingen - en kommune i Valdres Natur- og Kulturpark «VELVÆRE til Gards!» KULINARISK AFTEN LØRDAG 7. MAI KL Konsert med «Duo Hemsing, mor og bror». Tre-retters middag laget av MatGleder Roar Engensbakken som har kreativ frihet. Kr 650,- PERSONLIG VELVÆRE SØNDAG 8. MAI Du kan velge blant kles-, hår- og sminketips, massasje, fotpleie, neglestell, øreakupunktur, yoga og «tur-coaching». Bli med på kreativ matlaging med Matgleder Roar Engensbakken. TILBUD: Kr 1600,- KULINARISK AFTEN OG PERSONLIG VELVÆRE KR 1.950,- KUN KONSERT 150,- PÅMELDINGSFRIST 4. MAI NORD-GARTHUS GÅRD tlf Duo Hemsing, mor og bror. EUMINA tlf

13 TIRSDAG 3. MAI 2011 ANNONSER 13 B O L I G O G E I E N D O M Filefjellstuene, Filefjell Sjarmerende rekkehytter med full standard og utsikt, selges møblert, ski inn/ut. Solgt x Prisant.: Omk.: Adresse: ,- + omk. 2,5% dok.avg.+ tinglysingsgebyr Filefjellstuene Rekkehytter P-rom/Bra/Bta: 42/42/45 kvm Verditakst.: ,- Byggeår: 1991 Tomt: Felles eiertomt Visning: Etter avtale med megler PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Berit Helle T / Avdeling: Valdres T Vaset - med panoramautsikt Romslig hytte med vann/strøm/garasje bel. i populært område ovenfor Vaset seter. Solgt x Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5 % dok. avg. + tinglysningsgeb. Adresse: VASET P-rom/Bra/Bta: 81/113/120 kvm Verditakst.: ,- Tomt: 1741 kvm festetomt Visning: Visning etter avtale med megler PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Tore Kinn T Avdeling: Valdres T SAUSTØLEN/NORD-AURDAL HYTTE MED LUN OG SOLRIK BEL. 900 M.O.H! Nystølvegen Prisant.: kr ,- Omkostn.: kr ,- Bra/P-rom: 75/68m2 Tomt: Ca 1000m2 Visning etter avtale med megler. Valdres Eiendomskontor AS Are Berg Tlf: / Reinli Enebolig Nyere, flott enebolig med dobbel garasje. Åpent, solrikt og nydelig utsikt. Solgt x Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5 % dok.avg. + tinglysningsgebyr Adresse: Reinli P-rom/Bra/Bta: 141/141/171 kvm Verditakst.: ,- Byggeår: 2010 Tomt: Eiet, 821 kvm Visning: Etter avtale med ansv. megler PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Hilde Brusveen T / Avdeling: Valdres T ULNES FLOTT SMÅBRUK MED RENOVERT BOLIG. KOSELIG STØL PÅ LANGESTØLEN! KR ,- Kvednajordet Prisant.: kr ,- Omkostn.: 2,5% + kr 3685 Boligtype: Landbruk Bra/P-rom: 376/295m2 Byggeår: 1964/84/2010 Tomt: ca kvm Visning: Etter avtale Valdres Eiendomskontor AS Ivar Melbye Tlf: / no - ETNEDAL KOSELIG HYTTE MED NYDELIG BEL. PÅ LENNINGEN - CA 1020 MOH! SØRVESTVENDT - NÆR SKILØYPA - HELÅRSVEG KR ,- SOLGT Innlagt strøm og vann Prisant.: kr ,- Omkostn.: 2,5% +kr 3655 Boligtype: Hytte Bra/P-rom: 51/51 kvm Byggeår: 1975 Tomt: 1482 kvm Visning etter avtale med megler. Valdres Eiendomskontor AS Ivar Melbye Tlf / Vi samarbeider med

14 Ivar Melbye Eli Grøtting Inger Anne Grøtting Oddny Fystro Ingunn Meisdalen Linn Hamre Are Berg BEITOSTØLEN SELVEIERLEILIGHET MED FLOTT BEL. I STØLSLIA 3 SOVEROM OG GANGAVSTAND TIL SENTRUM! KR ,- Stølslia Prisant.: kr ,- Omkostn.: kr ,- Felleskost.: ca kr 520,-md Boligtype: Selveier Bra/P-rom: 119/92m2 Visning: Etter avtale med megler. Valdres Eiendomskontor AS Are Berg Tlf: / TISLEIDALEN MEGET FLOTT OG SOLID FAMILIEHYTTETUN PÅ BJØRKESTØLEN! KR ,- Bjørkestølen Prisant.: kr ,- Omkostn.: kr ,- Bra/P-rom: 108/102m2 Byggeår: 2003 Tomt: 1964m2 Kontakt megler for visning. Valdres Eiendomskontor AS Are Berg Tlf: / FAGERNES VELHOLDT OG FLOTT OPPUSSET ENEBOLIG. SOLRIKT. GANGAVSTAND TIL SENTRUM. GARASJE. KR ,- Myraberget 5 Prisant.: kr ,- Omkostn.: 2,5% +kr 3685 Bra/P-rom: 167/115m2 Byggeår: 1987 Tomt: 1176m2 Finnkode: Visning: Etter avtale Valdres Eiendomskontor AS Ivar Melbye / no - BEGNADALEN INNHOLDSRIK ENEBOLIG MED STOR TOMT. ÅPENT OG SOLRIKT, MED UTSIKT TIL BEGNA! KR ,- Visning Begna Prisant.: kr ,- Omkostn.: 2,5% +kr 3685 Boligtype: Enebolig Bra/P-rom: 290/269m2 Byggeår: 1952 Tomt: 4860m2 Finnkode: Visning: 14/5 kl Valdres Eiendomskontor AS Ivar Melbye Tlf / no -

15 Skal du selge eller kjøpe eiendom? Vi hjelper deg! Berit Helle, tlf Tore Kinn, tlf Hilde Brusveen, tlf Marcus S. Bühler, tlf Søndre Fjellstølen, Hytte med høy standard Solgt x Flott romslig, nyere hytte m/uthus, solvendt, fin utsikt, 5 soverom og 2 bad, helårsveg, strøm, vann/avløp,940 moh Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5% dok.avg. + tinglysingsgebyr Adresse: Søndre Fjellstølen P-rom/Bra/Bta: 138/144/156 kvm Verditakst.: ,- Byggeår: 2005 Tomt: Eiertomt: 1131 kvm PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Berit Helle T / Avdeling: Valdres T Fagernes - Enebolig i barnevennlige omgivelser Solgt x Enebolig sentralt i Fagernes med gangavstand til alle Fagernes fasiliteter. Godkjent utleieenhet i underetasje. Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5% dok.avg. + tinglysingsgebyr Adresse: Skrautvålsvegen 20 P-rom/Bra/Bta: 141/176/200 kvm Verditakst.: ,- Byggeår: 1940 Tomt: kvm eiertomt Visning: Etter avtale med oppdragsansvarlig. PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Marcus Skadsheim Bühler T Avdeling: Valdres T Røn - Stor enebolig med garasje. Solgt x Stor enebolig med garasje og fint, opparbeidet uteområde. Solrikt og barnevennlig. Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5 % dok.avg. + tinglysningsgebyr Adresse: Rønebergfeltet P-rom/Bra/Bta: 200/222/240 kvm Verditakst.: ,- Tomt: Festetomt, 1038 kvm Visning: tor. 28/4 kl :30 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Hilde Brusveen T / Avdeling: Valdres T Etnedal ved Åfetaelva Solrik og usjenert bel. ved gammelt seterlandskap. Kort vei til flotte skiløyper. Solgt x Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5 % dok avg. + tinglysningsgebyrer. Adresse: Hytte i Etnedal, nære Gamlestølen P-rom/Bra/Bta: 39/46/50 kvm Verditakst.: ,- Tomt: 1024 kvm eiertomt Visning: Visning etter avtale med megler PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Tore Kinn T Avdeling: Valdres T Timansstølen Nyset Hytte Hytte med anneks/uthus, solvendt med flott utsikt, eiet tomt, helårsveg, 965 moh Solgt x Prisant.: ,- + omk. Omk.: 2,5% dok.avg. + tinglysingsgebyr Adresse: Timansstølen, Nyset P-rom/Bra/Bta: 53/60/64 kvm Verditakst.: ,- Byggeår: 1979 Tomt: Eiertomt: 1000 kvm Visning: Etter avtale med megler PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG TIL Oppdragsansvarlig: Berit Helle T / Avdeling: Valdres T

16 BYGDEPULS 16 TIRSDAG 3. MAI 2011 i dag: bil Kvinner vel smarte bilar Gløym stereotypiane: Når det gjeld bilval, er kvinner meir praktisk retta enn menn. Menn går etter utsjånaden når dei kjøper bil, mens kvinner heller vil ha praktiske bilar, viser ei undersøking som det amerikanske konsulentfirmaet TrueCar Inc. har gjort. Undersøkingane er basert på bilsalet i USA i fjor og viser klare preferanseforskjellar mellom kjønna. Kvinner viser seg å vera langt meir kostnadsmedvitne når dei handlar, og vel drivstoffgjerrige bilar i langt større grad enn menn, som heller vil ha store, tørste bilar. Helst skal dei vera raske attpå. Kjører gjerne SUV Resultata i undersøkinga passar godt med det som kom fram i ein tidlegare stu- die som Norstat gjorde for Nissan i Norge. Der svarte åtte av ti kvinner at dei la mest vekt på praktiske løysingar når dei kjøper bil. Norske menn syntest derimot at utsjånaden er viktigare. Firehjulstrekkaren skåra høgt hos damene i den norske undersøkinga, og fire av ti kvinner hadde SUV som drømmebil. Kompakt-SUV-en er generelt veldig populær i Norge. Han blir ikkje oppfatta som vulgær, slik dei store SUV-ane blir, og han signaliserer ein sporty og «outgoing» livsstil, noko vi nordmenn liker, seier Anders Hovde, ekspert på nybilmarknaden i TNS Gallup. Dei same trekka gjer seg gjeldande i den amerikanske undersøkinga. Mange kvinner har Mini og småbilar frå Kia og Hyundai som førsteval, men også kompakte SUV-ar som Honda CR-V, Hyundai Tucson og Nissan Rouge (ein slags Quashqai) skårar høgt hos damene. Ei TNS-undersøking frå 2007 viste at merke som har mange småbilar på programmet, var typiske «kvinnemerke», blant dei Peugeot, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Kia og Citroën. Typiske «mannemerke» var Saab, Subaru, Opel, Volvo og Mazda. BMW-favoritten hos kvinner Vi ser heilt klart at ein bil som Mini blir favorisert av mange kvinner, så sant det ikkje er ein S-versjon (mange hestekrefter, red.anm.), da dabbar interessa av, seier Øystein Sponheim, salssjef hos BMW, som også eig Mini. BMW har ikkje gjennomført noka vitskapleg undersøking blant kundane sine, men resultata frå både den norske og amerikanske undersøkinga passar godt med Sponheims inntrykk. Vi legg merke til at kvinner og menn legg vekta på ulik ting. BMW X1 er nok den klaraste kvinnefavoritten hos oss, mens M-modellane nesten berre er ei mannsgreie, seier Sponheim. Men only Det finst bilar som nesten ikkje har kvinnelege kjøparar. Porsche 911, Ferrari og Lamborghini interesserer ikkje kvinner i særleg grad. Sportsbilar i superklassen med mykje hestekrefter og spesielle kjøreeigenskapar er nær sagt utelukkande ei mannsgreie. Dessverre, seier Olav Medhus, dagleg leiar i Autostrada Sport, som blant anna har Ferrari, Lamborghini og Maserati i porteføljen. Kvinner kan nok bli interessert i å kjøre ein superbil, men er avhengige av å ha ein mann som er entusiast for å komme i gang, seier Medhus. Noen vil ha Passat for enhver pris. Mange vil ha den for denne prisen: ,- Passat Business: - 1,6 105 hk TDI Comfortline - BlueMotion Technology med start & stopp - Bi-xenon lykter med LED-kjørelys samt baklykter med LED. - Adaptive tåkelys foran - 16 lettmetallfelger - Multifunksjonsratt i skinn - Cruise-control - Climatronic - helautomatisk klimaanlegg - Regnsensor - Telefonforberedelse Bluetooth - Nettingvegg - Parkeringssensor foran og bak + optisk visning i radiodisplay - Radio RCD 510 MP3 med touchscreen, integrert cd-veksler og DAB. Nye Volkswagen Passat Business. Nå får du en kampanjemodell av Volkswagen Passat som er full av utstyr og moderne teknologi. Dette er rett og slett et tilbud du ikke burde gå glipp av. Vil du se og høre mer, ønsker vi deg velkommen til din Volkswagen-forhandler. * Prisene er veil. levert Oslo inkl. lev.omk. kr ,-. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk variert kjøring: 0,44 l/mil. CO2-utslipp 116 g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. Bygdinvegen 59, 2900 Fagernes Tlf telefax

17 BYGDEPULS TIRSDAG 3. MAI MINI: Bilar flest blir kjøpt av menn, men Mini er blant bilane som har størst del kvinnelege kjøparar. På bildet sit Helle Fagervold bak rattet i ein Mini Countryman. FOTO: Øivind Skar Hos den norske Porsche-importøren er det éin modell som skil seg klart ut som ein mannebil: Porsche 911 appellerer nok først og fremst til menn. Heile oppsettet med motor i hekken og låg kjørestilling er ei mannsgreie, seier Christian Stenbo, sals- og marknadssjef i Autozentrum Sport AS, som er importør av Porsche i Norge. Men når det gjeld modellar som Cayenne, og til dels Panamera, er inntrykket annleis. Dei appellerer i større grad til kvinner, fordi dei er praktiske og har mykje bagasjeplass. Dei blir nok også opplevde som lettare å handtere enn til dømes ein 911-modell, seier Stenbo. I 2013 er det venta at Porsche lanserer ein kompakt-suv med nemninga Cajun. Stenbo trur den kan bli kvinnebilen blant Porschane. Røynslene frå andre bilmerke indikerer at Cajun vil appellere til kvinner, seier Stenbo. det er fleire moment enn utsjånad og funksjonalitet som skil den kvinnelege og mannlege bilkunden. Kvinner seier at dei kjøper bil til seg sjølve, mens mannen seier at han kjøper bil til familien. I tillegg meiner menn at dei kan mykje om bil og kjøper bil basert på eigne erfaringar. Kvinner seier derimot at dei spør andre til råds om kva for ein bil dei bør kjøpe, fortel Hovde. Kvinner er heller ikkje så gadget-frelste som menn. Dei bryr seg lite om utstyr som til dømes kjørecomputer. Ifølgje Hovde er også kvinner opptatt av kjøreeigenskapane til bilen, men på ein annan måte enn menn. Der menn er opptatt av veggrep, kontant styring og akselerasjon, er kvinner mest opptatt av at bilen er lettkjørt og lett å parkere (NPK). Kvinner kjøper til seg sjølve Martin Jansen Vil ikkje kjøre Porsche 911 Anders Hovde i TNS Gallup strekar under at 2SHO =Dø UD VHWHU &RVPR.DP S NU DQMHSULV LQNO IUDN W & &'7, KN ' 7,K N ; ;HQRQ IURQWO\V H Q R R U Q IQ \ W OV & &RVPR XWVW\UVQLYn RV PR X W V W \ V U Q Y Ln (OHNWULVN EHWMHQWH LQQIHOOEDUH ( H ON V E N LW U H H W MQ H W LQ Q E H I OD OH U RJ RSSYDUPHGH XWY VSHLO R J R SSY D P U H G X V H S W Y H OL &'7, KN & ' 7 K, N )OH['RRUV IRU HQNOHUH ) H O [ 'RR R H IV U U Q N H OH U ut og innstigning 'HOVNLQQ LQWHUL U /HWWPHWDOOIHOJHU 3DUNHULQJVVHQVRU IRUDQ RJ EDN 6SRUWVHWHU IRUDQ PHG $*5 OHWWPHWDOOIHOJHU 2SHO $JLOD (Q VWRU OLWHQ ELO WLO VWRUH RJ VPo E\HU %LOHQ VRP WDU GHJ IUD $ WLO % PHG & PRPHQW.DP S LQNO SMÅBILAR: Kvinner blir ofte brukt i reklamar for småbilar bilar dei gjerne kunne tenkt seg sjølve. Her poserer Dita Von Teese på ein Renault Clio. FOTO: Renault 2SHO 0HULYD (QMR\ 0HG SODVV WLO KDOYH IRWEDOODJHW NU DQMHSULV MENN: Bilar med spesielle kjøreeigenskapar og oppsett, som Porsche 911, har suverent mest mannlege kjøparar. FOTO: Porsche $UPOHQH IRUDQ %OXHWRRWK (ergonomisk) sete for fører 6SRUWV FKDVVLV SDNNH 7HNVWLO JXOYPDWWHU 0HWDOOLN ODNN 5HVHUYHKMXO.DP S NU DQMHSULV LQNO IUDN W O KN O K N 0 N UR WQ H GH Y Q L GX H U 0 UNWRQHGH YLQGXHU IUDN W /HWWPHWDOOIHOJHU 6NLQQWUXNNHW UDWW 0HWDOOLN ODNN Kampanjetilbud: $XWRPDWJLU NU 0HWDOOLN ODNN Lomen Auto AS 2967 Lomen Tlf Co2 utslipp og forbruk blandet kjøring: g/km l/100 km. Euro 5. Alle Opel har 5 års Opel Garanti. Avbildede biler kan ha tilleggsustyr. Importør Opel Norge AS

18 Er siste siffer i bilnr. ditt 5 JR skal du sannsynligvis snart på Periodisk kontroll Er bilen din over 4 år skal den uoppfordret på kontroll hvert 2. år. I 2011 gjelder det biler registrert oddetallår. Sjekk vognkort og bilnummer og bestill plass nå så blir jobben gjort når det passer deg best. Tar du service samtidig, sparer du både tid og penger. RING I DAG! Hovli Auto AS 2920 Leira Tlf TOYOTA Valhall Auto AS 2900 Fagernes Tlf NISSAN SUZUKI ISUZU Lomen Auto AS 2967 Lomen Tlf OPEL SSANG YONG Valdres Auto AS 2900 Fagernes Tlf VW AUDI SKODA SEAT ValdresBil AS 2900 Fagernes Tlf FORD MERCEDES PEUGEOT MITSUBISHI SUBARU HONDA Alle verkstedene tar selvfølgelig også imot andre merker! ÅPNINGSTIDER: Mandag fredag kl VALHALL AUTO AS 2900 Fagernes Tlf

19 TIRSDAG 3. MAI 2011 BYGDEPULS 19 Det skjer i bilverda Luksus-Volvo for Kina Volvo kallar det ei visualisering av masterplanen for skandinavisk design for bilkjøparar med raffinert smak. Men når den svenske bilprodusenten viser ein stor og svært påkosta sedan på Shanghai Auto Show, er det nok heller eit resultat av at den nye eigaren til Volvo, kinesiske Geely, ønskjer at Volvo også skal utvikle og produsere store bilar i konkurranse med Audi, BMW og Mercedes. Ikkje sidan Detroit-messa i 2004 har Volvo vist ein like store bil. Den gongen handla det om ei stasjonsvogn som mange trudde Volvo ville døype V90. Men bilen kom aldri i produksjon. USA før Kina Det er lenge sidan Storbritannia var den største marknaden for Rolls-Royce, eit bilmerke som BMW gjennom eigarskapen sin har gjort mykje mindre erkebritisk. Av selde bilar i fjor det var forresten rekord tok USA unna flest. Dinest følgde kinesiske kundar før dei britiske. Dei sameinte arabiske emirata og Japan følgde på plassane etter. Klart for ny Folkevogn I gamle dagar heitte det Folkevogn, og det var berre éin modell. Men det tok slutt. Så kom retrovarianten (frå Mexico). Da var ikkje namnet Folkevogn fint nok, så bilen fekk det amerikanske folkevognnamnet Beetle med New framfor. No er det snart klart for generasjon to av New Beetle. Og naturlegvis fann presentasjonen denne gongen stad i folkerepublikken Kina (Shanghai), parallelt med New York og Berlin. Ifølgje designsjef Walter de Silva skal New Beetle II byggjast over same tekniske lesten som VW Jetta, ein bil som i storleik er ein stad mellom Golf og Passat. New Beetle II er på plass i Norge mot slutten av året. Enda ein lekker Citroën Det starta med DS3, heldt fram med DS4, og no er turen kommen til DS5, ein lekker familiebil med klart sportsleg tilsnitt som Citroën for ordens skuld valte å vise i Kina. Like fullt er DS5 først og fremst ein bil for Europa, med lansering mot slutten av DS5 blir forresten første Citroën med PSAs hybridteknologi, der ein elmotor blir kombinert med 200 hk dieselmotor i ei 4x4-løysing, utan at CO2-utslippet overskrid 0,99 gram/km. Ladbar Audi A3 Også Audi måtte til Kina for å vise ein oppladbar versjon av den kommande A3-modellen, utstyrt med 211 hk bensinmotor og 27 hk elmotor. Elmotoren åleine vil kunne drive bilen 54 kilometer før bensinmotoren koplar inn og gjer A3 om til ein tradisjonell hybridbil. Førebels er namnet på konseptet A3 e-tron. Sjølv om Audi ikkje har sagt noko eksakt om tidspunktet for introduksjonen av ladbare hybridar, vil konkurransen tvinge dei til å ta i bruk denne typen teknologi innan eit par år. Vårslepp på BRUKTBILER fra ValdresBil 4x4 04 Suzuki Ignis SUV AC, m.varmer, tåkelys km Kr ,- 04 Peugeot 307 SW 109 Hk. Skinn, klima, h.feste km Kr ,- 08 Mercedes A150 ESP, klima, tåkelys km Kr ,- 07 Ford Focus TDCi Klima, ESP, oppv. frontrute km Kr ,- 4x4 04 Subaru Legacy stv. aut. Klima, takluke, h.feste km Kr ,- 4x4 05 Peugeot 407 SW HDi Klima, ryggesensor, cruise km Kr ,- 4x4 06 Mitsubishi Outlander Klima, tåkelys, 8xalu-felg, radio/cd, takrails km Kr ,- 07 Nissan Primera stv. Klima, h.feste, ISOFIX km Kr ,- Vi står klar om du ønsker brukt eller nytt! FRANK MÅNUM Tlf Mob Honda CR-V automat H.feste, m.varmer, AC km Kr ,- KJELL DOKKEN Tlf Mob Lav km. KNUT SKATTEBO Tlf Mob x4 06 Peugeot Partner Radio/CD, h.feste, el.vindu km Kr ,- Spikarmoen 2900 Fagernes Sentralbord Ford Connect TDCi 2 skyvedører, AC, prog.webasto km Kr ,- 07 Mitsubishi Pajero Instyle Navi, skinn, h.feste km Kr ,- Se våre nettsider valdresbil.no Pris inkl. reg.avg. Åpn.tider: Verksted Salgsavdeling Lørdagsåpent x4

20 Sikre deg ein Toyota Hiace! Toyota Hiace 4WD Leasing frå kr SU PQG HNV PYD *MHOGHU PRGHOO +LDFH NRUW GºUV VHWHU ' ' KN ZG *DUDQWHUW NYDOLWHW (Q Hiace +LDFH er HU på S arbeid MREE Q U URPVOLJ O\GK U 'X kan NDQ lesse OHVVH han GHQ ned QHG med PHG dei GH tyngste NMLSHVWH Ein nårgx duylo vil. 'HQ Han HU er romsleg, velviljugrj oghʃhnwly effektiv. Du RSSJDYHU RYHUVH GHQ RJ XW YH HQ DXWRULW U RJ QHGVHWWHQGH OHGHUVWLO 'X YLO DOGUL K UH HW NQ\ oppgåvene, oversjå han og utsetja han for autoritær og nedsetjande leiarstil. Du vil aldri høyre eit kny fråiud HQ +LDFH 'HUIRU HU GHQ S YHLHQ RJ LNNH S YHUNVWHG 'HUIRU HU GHQ HOVNHW S V PDQJH DUEHLGVSODVVHU 0HQ ein Hiace! Derfor er han på vegen og ikkje på verkstad. Derfor er han elska på så mange arbeidsplassar. Men OLGHQVNDSHOLJH IRUKROG VMHOGHQ HYLJ RJ GDJHQV +LDFH YLO GHVVYHUUH J XW DY SURGXNVMRQ L kjensleladde forhold somvrp detteghwwh vararyduhu sjeldan evig, og dagens Hiace vil diverre gå ut av produksjon dette året. Det kan ta ei stund før etterfølgjaren er her, og det er aldri noko særleg triveleg å ende opp med ein du ikkje vil ha. O SHW DY GHWWH UHW 'HW NDQ WD HQ VWXQG I U HWWHUI OJHUHQ HU KHU RJ GHW HU DOGUL V UOLJ K\JJHOLJ HQGH RSS Så du bør sikre deg ein ny Hiace no, så har du ein trufast partnar i mange år til! PHG HQ GX LNNH YLO KD 6 VLNUH GHJ HQ Q\ +LDFH Q V KDU GX HQ WURIDVW SDUWQHU L PDQJH U WLO Leiga er basert på 60 md/ km. Forskotsleige ,-. I tillegg kjem termingebyr på kr 85,- og etableringskostnader på kr 2.990,-. Rettleiande pris. Toyota Hiace frå kr ,-. Frakt- og leveringskostnader på 1 500,- inkludert i prisen. Forbruk blanda køyring: frå 0,85 l/mil utslepp CO2 frå 224 g/km. /HLHQ HU EDVHUW S PQGU OHLH NP )RUVNXGGVOHLH, WLOOHJJ NRPPHU WHUPLQJHE\U S NU RJ HWDEOHULQJVRPNRVWQLQJHU S NU Alle beløp er eks mva. Med atterhald om trykkfeil. 9HLO SULV 7R\RWD +LDFH IUD NU )UDNW RJ OHY RPN S LQNOXGHUW L SULVHQ )RUEUXN EODQGHW NM ULQJ IUD O PLO XWVOLSS &2 IUD J NP $OOH EHO S HU HNV PYD 0HG IRUEHKROG RP WU\NNIHLO Hiace kan også leverast med låggirserie. Kom og prøv demobilen vår! Arctic Trucks 4x4 lavserie kr ,- inkl. mva. Prat med en av seljarane våre: Stig Aastveit mobil Terje Steinfinsbø mobil Håkon Olav Hovrud mobil OPNINGSTIDER 3550 GOL tlf LEIRA tlf SJÅ NETTSIDENE VÅRE:

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer