(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, , WO, PCT/NL07/ , WO, PCT/NL07/ , WO, PCT/NL07/ , WO, PCT/NL08/00124 (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NL-Nederland (72) Oppfinner KAMPHUIS, Patrick Joseph Gerardus Hendrikus, Adriaen Van Ostadelaan 118, NL- 383 AM Utrecht, NL-Nederland GROENENDIJK, Martine, Mazurkastraat 0, NL-2992 GP Barendrecht, NL- Nederland BONGERS, Anke, Schubertweg 4, NL-3906 BD Veenendaal, NL-Nederland (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Forbedret hukommelse hos personer med score på i MMS-test (mini-mental status) (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A WO-A-03/ WO-A-06/ WO-A-06/1276 WO-A-07/00886 WO-A-07/0838 WO-A-07/ JP-A WURTMAN ET AL: "Synaptic proteins and phospholipids are increased in gerbil brain by administering uridine plus docosahexaenoic acid orally" BRAIN RESEARCH, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 88, no. 1, 9 May 06 ( ), pages 83-92, XP ISSN:

2 1 Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Oppfinnelsen vedrører anvendelse av en sammensetning for forbedring av erindringsfunksjonen, fortrinnsvis i et individ med en score på i en MMS-test (minimental status) (eller Folstein test). 1 BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0002] Svekket hukommelse er en alvorlig tilstand hos mange mennesker, spesielt de som lider av Alzheimers sykdom og/eller eldre. Slike svekkelser har ofte alvorlige konsekvenser som redusert livskvalitet, vanskeligheter med å utføre dagliglivets aktiviteter, noe som kan føre til sykehusinnleggelse eller institusjonalisering. [0003] Flere typer behandling har vært foreslått for forbedring av erindringsfunksjonen hos individer, men svært få har vist seg effektive. Videre har administrering av flere ernæringsmessige ingredienser også blitt foreslått. 2 [0004] Syntese av hjernefosfatidylkolin kan benytte tre sirkulerende forløpere: kolin, et pyrimidin (f.eks. uridin, som omdannes via UTP til hjerne-ctp), og en PUFA (for eksempel dokosaheksaensyre): fosfatidyl-etanolamin kan benytte to av disse, et pyrimidin og en PUFA. Wurtman et al. "Synaptic protein and phospholipids are increased in gerbil brain by administering uridine plus docosahexaenoic acid orally" Brain Research vol. 88, nr. 1 (06), side [XP ] observerte at inntak av disse forløpere kan øke membranfosfatid og synaptiske proteinnivåer i gerbilhjerner. [000] EP angår en medikamentkombinasjon bestående av frie fettsyrer og/eller fettsyreestere og uridin, deoksyuridin, uridinmonofosfat og/eller deoksyuridinmonofosfat, samt bruk av en slik legemiddelkombinasjon for behandling av for eksempel diabetes. 3 [0006] Ifølge sammendraget i JP beskrives administrering av dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre for dyr som utviser demenssymptomer. [0007] WO 07/ beskriver sammensetninger som omfatter minst én flerumettet fettsyre for behandling eller forebygging av demens og pre-demensrelaterte tilstander og/eller symptomer, eller egenskapene av slike tilstander.

3 2 [0008] EP tilveiebringer sammensetninger og fremgangsmåter for behandling eller forebygging av demens og pre-demensrelaterte tilstander og/eller symptomer eller karakteristikker på slike forhold. Sammensetningen omfatter minst én av dokosaheksanensyre (DHA), dokosapentaensyre (DPA) og eikosapentaensyre (EPA): en proteinfraksjon omfattende proteinholdig materiale fra ikke-human opprinnelse som gir i det minste cystein og/eller taurin, og en mineralfraksjon omfattende minst én av mangan og molybden. 1 2 SAMMENFATNING AV OPPFINNELSEN [0009] Ernæringsterapi er spesielt ønsket for individer som har relativt milde symptomer på svekket hukommelse, dvs. personer med en score på i en minimental status test (MMS). Oppfinnerne har sett at i denne spesielle undergruppen har den forbedrede hukommelse en enorm effekt på individets daglige gjøremål og livskvalitet. Denne undergruppen av individer er tydelige ved at de patologiske prosessene har nettopp begynt å utvikles. I MMS-testen er en enhver score på 27 eller høyere (av ) innenfor normalområdet. Hos pasienter med demens, indikerer -26 mild demens, -19 moderat demens, og under alvorlig demens. Det er oppfinnernes overbevisning at innenfor gruppen -26 kan erindringsfunksjon i undergruppen til og med være reversibel, ettersom de patologiske prosessene nettopp har begynt å utvikles. Det vil være sterkt ønskelig å forbedre hukommelsesfunksjonen til denne undergruppen av individer, siden dette kan utsette behovet for eller redusere dosen av behandling med legemidler. Videre kan forbedringer hos individer med en MMS på utsette behovet for et individs sykehusinnleggelse eller institusjonalisering, muliggjøre et lengre selvstendig liv, bedre livskvalitet eller forbedre evnen til å utføre daglige aktiviteter. 3 [00] Undergruppen av pasienter med en MMS score på omfatter to typer. For det første omfatter det de individene som ikke får medisiner for svekket hukommelse, dvs. medikamentnaive individer. Behandlingen av denne undergruppen er særlig foretrukket siden balansen mellom bivirkningene og fordelene med farmasøytisk intervensjon hos disse individene fremdeles er negativ. Ernæringsterapi til disse individene er ønsket på grunn av den relative mangelen på negative bivirkninger. For individer med en MMS på som er medikamentnaive, er det spesielt viktig å utvikle en behandling som forsinker det tidspunkt hvor legemidler må administreres. [0011] Dernest omfatter undergruppen av pasienter med en MMS score på en befolkning av individer med en svært mild form for Alzheimers sykdom. Hukommelses-

4 3 forbedring gjennom ernæringsterapi er spesielt ønsket for individer med en svært mild form for Alzheimers sykdom. Dersom bedring av erindringsfunksjon kan oppnås, kan farmasøytisk intervensjon bli redusert eller til og med utsatt dersom betydelige forbedringer kan observeres. [0012] Det er imidlertid særlig vanskelig å finne en (ernæringsmessig) sammensetning som effektivt forbedrer erindringsfunksjon i gruppen med en MMS på 24-26, dersom den patologiske prosessen nettopp har begynt å utvikles og symptomene er svært milde. Å påvise forskjeller mellom kontroll- og behandlingsgruppe er spesielt vanskelig, og følgelig krever effektiv behandling intensiv testing. 1 [0013] De foreliggende oppfinnere har ved klinisk studie overraskende funnet at administrering av en blanding inneholdende (a) uridin eller uridinfosfat, og (b) dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre viste en betydelig forbedring av erindringsfunksjon hos individer med en MMS på Samsvar og toleranse var svært høy, og bivirkningene var relativt lave. Det var spesielt overraskende at de foreliggende kliniske data viste en faktisk forbedring av erindringsfunksjonen, mer enn bare en reduksjon av hastigheten i nedgangen av erindringsfunksjonen. I tillegg ble det funnet at i denne undergruppen var den forsinkede erindringsfunksjon vesentlig forbedret. Resultatene av den kliniske studien er oppsummert i eksemplene. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 2 [0014] Oppfinnelsen vedrører således anvendelsen av en sammensetning som omfatter: a. uridin eller uridinfosfat, og b. dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre for (i) å forbedre forsinket erindringsfunksjon og/eller (ii) ved behandling og/eller forebygging av en svekket forsinket erindringsfunksjon hos et individ, hvori nevnte sammensetning blir administrert enteralt til individet. Individer 3 [001] Den foreliggende oppfinnelsen angår individer med en score på 24, 2 eller 26 på en MMS-test, det vil si på Mini-mental status test (MMS) er et kort -poengs spørreskjema som brukes til å vurdere kognisjon. I løpet av ca. minutter utprøves ulike funksjoner inkludert minne og orientering. MMS-testen omfatter enkle spørsmål og

5 4 1 problemer på en rekke områder: Tid og sted for testen, repeterende lister over ord, språkbruk og forståelse, og grunnleggende motoriske ferdigheter. Enhver score på 27 eller høyere (av ) er innenfor normalområdet, -26 indikerer mild demens, -19 moderat demens, og under alvorlig demens. MMS-testen er en standardisert test. Opphavsrett hindrer oppfinnerne fra å inkludere en kopi av spørreskjemaet i spesifikasjonen, men det er lett tilgjengelig på internett og er tilgjengelig gjennom opphavsrettseier Psychological Assessment Resources (PAR). Den ble først introdusert av Folstein et al. (Psych Res 12:189, 197), og er mye brukt med små modifikasjoner for å vurdere kognisjon. [0016] De individer som vises behandlet ved den foreliggende oppfinnelse har fortrinnsvis en mini-mental status test score på og er fortrinnsvis medikamentnaive og/eller lider av en meget mild form for Alzheimers sykdom, fortrinnsvis medikamentnaive pasienter med en svært mild Alzheimers sykdom og en MMS på Uttrykket "medikamentnaive" som anvendt i foreliggende oppfinnelse refererer til personer som ikke inntar én eller flere av kolinsteraseinhibitorer, N-metyl-D-aspartat (NMDA)- antagonister eller ginkgo biloba. I den kliniske studien presentert her, ble det funnet at foreliggende preparat er effektivt i medikamentnaive individer. Individet er fortrinnsvis et menneske, fortrinnsvis et eldre menneske, fortrinnsvis minst 0 år. Minne 2 3 [0017] Erindringsfunksjon til et menneske kan hensiktsmessig bestemmes ved hjelp av (modifisert) ADAS-Cog, Wechsler Memory Scale, WMS revidert. [0018] Det ble funnet at i disse individene ble den forsinkede erindringsfunksjonen forbedret. Forsinket erindringsfunksjon kan måles ved en teksthukommelsesoppgave med minutters forsinkelsesintervall. Forsinket hukommelse av et tekstavsnitt er ikke en målemåte for å skille klart mellom svært mild demens av Alzheimers type og normal aldring. Derfor kan den foreliggende sammensetning også med fordel hjelpe individer som (ennå) ikke lider av Alzheimers sykdom ved å forbedre den forsinkede erindringsfunksjonen. Følgelig tilveiebringer oppfinnelsen en fremgangsmåte for forbedring av forsinket minne og/eller behandling og/eller forebygging av en svekket forsinket erindringsfunksjon. Uridin [0019] Fortrinnsvis omfatter den foreliggende sammensetning uridin og/eller uridin-

6 fosfat. Fortrinnsvis omfatter den foreliggende sammensetning ett eller flere uridinfosfater valgt fra uridin-monofosfat (UMP), uridin-difosfat (UDP) og uridin-trifosfat (UTP). 1 [00] Mest foretrukket omfatter den foreliggende sammensetningen UMP. Fortrinnsvis er minst 0 vekt% av uridin i foreliggende sammensetning tilveiebrakt av UMP, mer foretrukket minst 7 vekt%, mest foretrukket minst 9 vekt%. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis behandling med uridin (den kumulative mengde av uridin, deoksyuridin, uridinfosfater, uracil og acylerte uridinderivater) i en mengde på 0,08-3 g per dag, fortrinnsvis 0,1-2 g per dag, mer foretrukket 0,2-1 g per dag. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis administrering av en sammensetning omfattende uridin i en mengde på 0,08-3 g UMP per 0 ml flytende produkt, fortrinnsvis 0,1-2 g UMP per 0 ml flytende produkt, mer foretrukket 0,-1 g pr 0 ml flytende produkt. Fortrinnsvis blir 1-37, mg UMP per kilogram kroppsvekt administrert per dag. Den nødvendige dosering av ekvivalenter på vektbasis kan beregnes ut fra dosen for UMP ved å ta ekvimolare mengder ved anvendelse av molekylvekten til den tilsvarende og av UMP, sistnevnte er 324 Dalton. Dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre 2 [0021] Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis minst dokosaheksaensyre (22:06 ω-3; DHA) og/eller eikosapentaensyre (:0 ω-3; EPA), fortrinnsvis DHA og EPA. DHA og/eller EPA blir fortrinnsvis gitt som triglyserider, diglyserider, monoglyserider, frie fettsyrer eller deres salter eller estere, fosfolipider, lysofosfolipider, glyceroletere, lipoproteiner, ceramider, glykolipider eller kombinasjoner derav. Fortrinnsvis omfatter foreliggende sammensetning minst DHA i triglyseridform. [0022] Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis administrering av mg (DHA + EPA) per dag, mer foretrukket mg per dag, mest foretrukket 00-0 mg per dag. Andelen av (DHA + EPA) av de totale fettsyrene som er til stede i preparatet, er fortrinnsvis -0 vekt%, mer foretrukket -4 vekt%, mest foretrukket 1-40 vekt%. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis behandling med DHA, fortrinnsvis i en mengde på mg per dag, mer foretrukket 00-0 mg per dag. 3 [0023] Foreliggende preparat inneholder fortrinnsvis en meget lav mengde av arakidonsyre (AA). Fortrinnsvis er vektforholdet mellom DHA/AA i den foreliggende sammensetningen minst, fortrinnsvis minst, mer foretrukket minst 1, fortrinnsvis opp til f.eks. 60 eller opp til. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis

7 6 administrering av et preparat som omfatter mindre enn vekt% arakidonsyre basert på totale fettsyrer, mer foretrukket under 2, vekt%, f.eks. ned til 0, vekt%. Forholdet Omega-6/Omega-3 fettsyrer i foreliggende produkt, er fortrinnsvis under 0,, mer foretrukket under 0,2, f.eks. ned til 0,0 eller til 0,1. Forholdet ω-6/ω-3-fettsyrer (C og høyere) i foreliggende produkt, er fortrinnsvis under 0,3, mer foretrukket under 0,1, f.eks. ned til 0,03 eller 0,06. 1 [0024] En mengde per dag som beskrevet heri, betyr en mengde som er i en daglig doseringsenhet tilveiebrakt av sammensetningen ifølge oppfinnelsen. En slik daglig doseringsenhet kan være en enkelt dose, men den kan også være delt i to eller tre, eller til og med flere daglige porsjoner. Dersom sammensetningen, som i henhold til en foretrukket utførelsesform, er beregnet for administrering som en enkelt enhet, er mengden per dag som beskrevet her fortrinnsvis den mengden som er til stede i den (fortrinnsvis innpakkede) sammensetningsenhet. Behandling innebærer fortrinnsvis administrering én gang, to ganger eller tre ganger per dag, helst én gang per dag over en periode på minst 3 uker. 2 [002] Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis 1-40 vekt% DHA basert på totale fettsyrer, fortrinnsvis 3-36 vekt% DHA basert på totale fettsyrer, mer foretrukket - vekt% DHA basert på totale fettsyrer. Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis 0, til vekt% EPA basert på totale fettsyrer, fortrinnsvis 2- vekt% EPA basert på totale fettsyrer, mer foretrukket -vekt% EPA basert på totale fettsyrer. De ovenfor nevnte mengder tar hensyn til og optimaliserer flere aspekter, blant annet smak (f.eks. reduserer altfor høye LCP-nivåer smaken, noe som resulterer i en redusert overholdelse). [0026] Foreliggende sammensetning inneholder fortrinnsvis minst én olje valgt blant fiskeolje, algeolje og egglipider. Fortrinnsvis inneholder den foreliggende sammensetning fiskeolje som omfatter DHA og EPA. Mettede og enumettede fettsyrer 3 [0027] Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis mettede og/eller monoumettede fettsyrer. Mengden av mettede fettsyrer er fortrinnsvis 6-60 vekt% basert på totale fettsyrer, fortrinnsvis vekt%, mer foretrukket -40 vekt% basert på totale fettsyrer. Spesielt er mengden av C14:0 (myristinsyre) + C16:0 (palmitinsyre) fortrinnsvis -0 vekt%, fortrinnsvis 8-36, mer foretrukket 1- vekt% basert på totale fettsyrer. Den totale mengden av monoumettede fettsyrer, slik som oljesyre og

8 7 palmitoleinsyre er fortrinnsvis mellom og 40 vekt%, mer foretrukket mellom 1 og vekt%. En sammensetning med disse foretrukne mengdene ble funnet å være meget effektiv. Fosfolipider 1 [0028] Fortrinnsvis omfatter foreliggende sammensetning fortrinnsvis fosfolipider, fortrinnsvis 0,1-0 vekt% fosfolipider basert på totalvekten av lipider, mer foretrukket 0,- vekt%, mer foretrukket mellom 1 og vekt%, mest foretrukket mellom 1 og vekt% basert på totalvekten av lipider. Den totale mengden av lipider er fortrinnsvis mellom og vekt% i tørrstoff og/eller mellom 2 og g lipider per 0 ml i en flytende blanding. Blandingen omfatter fortrinnsvis mellom 0,01 og 1 gram lecitin per 0 ml, mer foretrukket mellom 0,0 og 0, gram lecitin pr 0 ml. En sammensetning med disse foretrukne mengdene ble funnet å være meget effektiv. Kolin [0029] Fortrinnsvis inneholder den foreliggende sammensetning kolin og/eller fosfatidylkolin. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis behandling med mer enn 0 mg kolin per dag, fortrinnsvis mg kolin per dag, mer foretrukket 1-00 mg kolin per dag, mest foretrukket mg kolin per dag. Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis 0 mg til 3 g kolin per 0 ml av den flytende formel, fortrinnsvis 0 mg - 00 mg kolin/0ml. 2 Vitaminer 3 [00] Blandingen kan med fordel inneholde vitaminer, fortrinnsvis vitamin C, vitamin E og B-vitaminer, mer foretrukket vitamin C, vitamin E, vitamin B6, vitamin B12 og folsyre. Fordelaktig blir vitamin B12 og folat inkludert. Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis 0-00 μg folsyre, mer foretrukket μg, mest foretrukket 0-00 μg folsyre per 0 ml flytende produkt. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis behandling med 0-00 mikrogram folsyre per dag, mer foretrukket μg, mest foretrukket 0-00 μg folsyre per dag. Foreliggende sammensetning innbefatter fortrinnsvis 0,-1 μg vitamin B12, mer foretrukket 1- μg, mest foretrukket 1,- μg vitamin B12 per 0 ml flytende produkt. Den foreliggende fremgangsmåte omfatter fortrinnsvis administrering 0,-1 μg vitamin B12 per dag, mer foretrukket 1- μg, mest foretrukket 1,- μg vitamin B12 per dag.

9 8 [0031] Fortrinnsvis omfatter den foreliggende sammensetning ett eller flere av fosfolipider, kolin, vitamin E, vitamin C, selen, vitamin B12, vitamin B6 og folsyre, fortrinnsvis fosfolipider, kolin, vitamin E, vitamin C, selen, vitamin B12, vitamin B6 og folsyre. Produkt [0032] Foreliggende preparat er fortrinnsvis et "klar-til-bruk" flytende, fast eller halvflytende produkt. Den foreliggende sammensetning blir fortrinnsvis administrert enteralt, fortrinnsvis oralt. Mest foretrukket blir den foreliggende sammensetning administrert gjennom et sugerør. Når det er en klar-til-bruk væske, er den daglige flytende mengden fortrinnsvis mellom 7 og 0 ml per dag eller per enhet, mest foretrukket mellom 90 og 10 ml/dag. 1 [0033] Individene som kan dra nytte av fremgangsmåten og preparatet ifølge oppfinnelsen har ofte problemer med å spise. Deres sensoriske egenskaper og/eller kontroll av muskler kan være forringet, så vel som i noen tilfeller deres intensjoner om å anvende gode spisevaner. Svelging og/eller tygging kan være problematisk. Derfor er den foreliggende sammensetning fortrinnsvis tilveiebragt i form av en drikk i stand til å bli inntatt gjennom et sugerør. 2 [0034] Sammensetningen i henhold til oppfinnelsen har fortrinnsvis en lav viskositet, fortrinnsvis en viskositet mellom 1 og 00 mpa.s målt ved en skjærhastighet på 0 sek -1 ved C, mer foretrukket en viskositet mellom 1 og 0 mpa.s målt ved en skjærhastighet på 0 sek -1 ved C. Mer foretrukket er den foreliggende sammensetning gitt i form av en drikk i stand til å bli inntatt gjennom et sugerør, noe som gjør produktet enda enklere å innta og bedrer overholdelse. I en foretrukket utførelsesform av foreliggende har sammensetningen en viskositet på 1-80 mpas ved en skjærhastighet på 0 sek ved C, mer foretrukket fra 1 til 40 mpas ved en skjærhastighet på 0 sek ved C. Disse viskositetsmålinger kan for eksempel utføres ved hjelp av plate- og spindelgeometri. 3 [003] For å bli optimalt akseptert av individet, har den foreliggende sammensetning fortrinnsvis en osmolalitet på 0 til 800 mosm/kg. Imidlertid er energitettheten til produktet fortrinnsvis ikke så høy at det forstyrrer normale spisevaner. Når det er i flytende form inneholder det foreliggende produktet fortrinnsvis mellom 0,2 og 3 kcal/ml, mer foretrukket mellom 0, og 2, mellom 0,7 og 1, kcal/ml.

10 9 [0036] Den foreliggende sammensetning inneholder fortrinnsvis fordøyelige karbohydrater. Den foreliggende sammensetning inneholder fortrinnsvis mellom 1 og 0 gram fordøyelige karbohydrater per 0 ml av et flytende produkt, mer foretrukket mellom og gram per 0 ml, mer foretrukket til gram karbohydrater per 0 ml. Den totale mengden av fordøyelige karbohydrater er fortrinnsvis mellom 2 og 80 vekt% på tørrstoff, fortrinnsvis vekt% basert på tørrstoff. [0037] Det foreliggende preparatet kan ytterligere omfatte protein, fortrinnsvis 0, til g protein per 0 ml, mer foretrukket 1-6 gram protein per 0 ml, mest foretrukket 2 til 6 gram protein/0 ml. Fortrinnsvis inneholder den foreliggende sammensetningen minst 80 vekt% melkeavledet protein (for eksempel myse og/eller kasein) basert på totalt protein. Proteiner muliggjør fremstilling av spiselige produkter, spesielt for skrøpelige eldre. 1 EKSEMPLER Eksempel 1: [0038] Emballert preparat som omfatter per 12 ml: Energi 12 kcal, protein 3,9 g, karbohydrat 16, g, fett 4,9 g. Fett omfatter 1, g DHA + EPA og 6 mg fosfolipider (soyalecitin), kolin 400 mg, UMP (uridinmonofosfat) 62 mg, vitamin E 40 mg α-te, vitamin C 80 mg; selen 60 μg, 2 vitamin B12 3 μg; vitamin B6 1 mg, folsyre 400 μg. Mineraler og sporstoffer: natrium 12 mg, kalium 187, mg; klorid 16,3 mg, kalsium 0 mg; fosfor 87, mg, magnesium 2 mg, jern 2 mg, sink 1, mg, kobber 22 μg, mangan 0,41 mg; molybden 12, μg, krom 8,4 μg; jod 16,3 μg. Vitaminer: Vit. A 0 μg-re, vit. D,9 μg; vit. K 6,6 μg; tiamin (B1) 0,19 mg, riboflavin (B2) 0,2 mg, niacin (B3) 2,2 mg-ne; pantotensyre (B) 0,66 mg, biotin μg. Eksempel 2: Klinisk studie 3 [0039] Økende bevis viser at næringsstoffer spiller en rolle hos personer med nedsatt erindringsfunksjon. Denne studien ble gjort for å vurdere effekten av en intervensjon med medisinsk mat på hukommelse hos medikamentnaive individer med veldig mild Alzheimers sykdom (AD). Medikamentnaive individer med svært mild AD med en MMS

11 score på ble tilfeldig fordelt i en dobbeltblind, 12 ukers studie til å motta daglig en melkebasert drikk 12 ml (12kcal) med: (a) formelen ifølge eksempel 1 (aktivt produkt), eller (b) en iso-kaloristyrt drikk i henhold til eksempel 1, men uten EPA, DHA, fosfolipider, kolin, UMP, vitamin E, vitamin C, selen, vitamin B12, vitamin B6 og folsyre (kontroll produkt). [0040] Resultatmålingen var en (forsinket) verbal hukommelsestest (utledet fra Wechsler Memory Scale-revised). Resultater: 1 [0041] Ved grunnlinjen var det ingen signifikant forskjell mellom gruppen behandlet med det aktive produktet og gruppen behandlet med kontrollproduktet. Men det var en signifikant forskjell mellom de to gruppene i endringen av forsinket verbal hukommelsestest (utledet fra Wechsler Memory scale-revised (WMS-r)) mellom grunnlinjen og etter 12 ukers behandling. Den gruppen som fikk kontrollprodukt (n = 66) hadde en gjennomsnittlig nedgang på -0,164 med et 9 % konfidensintervall inkludert null (-0,938 til 0,6), mens gruppen som fikk aktivt produkt (n = 60) hadde en gjennomsnittlig forbedring på 0,983 poeng på forsinket verbal hukommelse skala avledet fra WMS-r med en 9 % konfidensintervall over null (0,214 til 1,72). 2 [0042] Denne studien viser at inngrep med det aktive produktet i 12 uker forbedrer hukommelsen, særlig forsinket erindringsfunksjon hos individer med MMS-score på (se tabell 1). Tabell 1 Gruppe Individer med MMS Forsinket verbal hukommelsesscore (WMS-r) Kontroll 66-0,164 Behandling ,983

12 11 Patentkrav 1. En sammensetning omfattende: a. uridin eller uridinfosfat, og b. dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre for bruk ved (i) forbedring av forsinket erindringsfunksjon og/eller (ii) ved behandling og/eller forhindring av en svekket forsinket erindringsfunksjon hos et individ, hvori nevnte sammensetning blir administrert enteralt til individet. 2. Sammensetning for anvendelse i henhold til krav 1, hvor individet har en mini-mental status test score på Sammensetning for anvendelse i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, hvor blandingen omfatter én eller flere av fosfolipider, kolin, vitamin E, vitamin C, selen, vitamin B12, vitamin B6 og folsyre. 4. Sammensetning for anvendelse i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, hvor blandingen administreres enteralt til individet i det minste én gang per dag i en periode på minst tre uker. 2. Sammensetning for anvendelse i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, omfattende 0,1-2 g uridin, beregnet som uridinmonofosfat, per daglig doseringsenhet, og mg av summen av DHA og EPA per daglig doseringsenhet. 6. Sammensetning for anvendelse i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, som omfatter mellom 1 og 0 gram fordøyelige karbohydrater per 0 ml, 0,- g protein per 0 ml og mellom 0,2 og 3 kcal/ml. 7. Sammensetning for anvendelse i henhold til hvilket som helst av de foregående krav, som er et flytende produkt, som har en viskositet mellom 1 og 0 mpa.s som målt ved en skjærhastighet på 0 s -1 ved C Anvendelse av en sammensetning omfattende: a. uridin eller uridinfosfat, og b. dokosaheksaensyre og/eller eikosapentaensyre i fremstillingen av et preparat for (i) å forbedre forsinket erindringsfunksjon og/eller (ii) ved behandling og/eller forebygging av en svekket forsinket erindringsfunksjon hos et

13 12 individ, hvori nevnte sammensetning blir administrert enteralt til individet. 9. Anvendelse i henhold til krav 8, hvor nevnte individ har en mini-mental status test score på

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere.

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere. I II Forord Denne masteroppgaven ble utført ved Universitetet i Tromsø på Norges fiskerihøgskole høst 2011. Jeg vil takke hovedveileder Einar Jensen, professor ved Institutt for Farmasi ved Universitetet

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Helene Ersland Vår 2015 2 Veileder Anita Lill Hansen 3 Forord Jeg vil takke Universitet

Detaljer

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn

Mat for spedbarn. www.fedon.no/spedbarn www.fedon.no/spedbarn Mat for spedbarn Bryst er best La det ikke herske noen tvil. Det finnes ingen fullgod erstatning for morsmelk som den første og tidligste føden for spedbarn. Uansett hvor avansert

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Elisabeth Bjørnsson Bø (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Elisabeth Bjørnsson Bø (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk - MSPMAS vårsemesteret, 2008 Åpen Forfatter: Elisabeth Bjørnsson Bø (signatur forfatter) Veileder: Edvin Bru Tittel på hovedoppgaven:

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK INNHOLD 1. BALANSE 2. BETYDNINGEN AV FETTSYRER 4. FINN BALANSEN 5. BALANCETEST 6. EN SYNERGISK FORMEL 7. INGREDIENSER I BALANCEOIL 8. PRODUKTER 13. LAG DIN EGEN FAVORITT-SHAKE!

Detaljer

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler

B12. Din guide til. vitaminer og mineraler En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek K A D C B12 E B2 B6 Din guide til vitaminer og mineraler Innhold Vitaminer...s 4 Vitamin A...s 5 Tiamin, vitamin B1...s 6 Riboflavin, vitamin B2...s 7 Niacin...s

Detaljer

www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen

www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen www.fedon.no/barnemat for hjernen Mat for hjernen Som forelder er du glad i barnet ditt. Du ønsker at det skal vokse opp og bli lykkelig, intelligent, vellykket, og du vil gjerne bidra så godt du kan til

Detaljer

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge

Psoriasis og kosthold i Nord-Norge Psoriasis og kosthold i Nord-Norge 5.-årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Malin Kristine Myklatun, kull 07 mankimy@gmail.com Veileder: Barbara Gasior-Chrzan Høst

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer

Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer Vitaminer Mineraler Barneprodukter Fettsyrer God helse i generasjoner Innhold Vitaminer/Multiprodukter Solaray AntioXidant 6 Solaray Betakaroten 7 Solaray Mega B-Stress 8 Solaray Spektro 9 Solaray Vitamin

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer