ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon"

Transkript

1 ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere ProMed Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg 2B). For ProMed på terminalserver, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg 2D). Hvis du har en enkeltstående installasjon/ bruker på din maskin, eller er systemansvarlige i ditt nettverk, gjør følgende: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn ProMed CD. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Hvis du har problemer med prosedyren over, se vedlegg 2B, som inneholder prosedyrer for alternativ installasjon. Vedlegg 2 inneholder også annen nyttig informasjon om din installasjon. Endringer fra versjon 7.8 og versjon 7.7 er beskrevet i vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av alle endringer finner du i Hjelp på skjermen som du får opp ved å klikke Hjelp og "Endring i denne versjonen" i menyen i ProMed. Hvis du lurer på noe, trykk F1 på tastaturet i bildet du har spørsmål til, og du burde få den informasjonen du trenger. Etter installasjonen, sjekk at alt er på plass. Husk sikkerhetskopiering! Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst send en e-post til eller ring ProMed kundestøtte. Husk å oppgi ditt kundestøttenummer! Hjelp til oppgradering uten kundestøtteavtale koster kr 450,- eks. mva. For å hjelpe alle med å forstå både de nye og gamle funksjonene har vi inkludert et filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i installasjonsbildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Du finner også filmarkivet på våre nettsider, med instruksjons- og opplæringsvideoer. Hvis du er på internett kan du også benytte menyvalget Hjelp, "Vis ProMed filmarkiv". Nye videoer blir lagt ut på web etter hvert som de lages. For å få utnyttelse av disse filmene bør du ha høyttalere koblet til din PC. Vi ønsker dere alle en god sommer! Vennlig hilsen

2 Vedlegg 1 Endringer fra versjon 7.8: Nye takster gjeldende fra : Ingen endringer for fysioterapeuter, jordmødre, logopeder/audiopedagoger og ortoptister. Kun endringer for L-takster for kiropraktorer og manuellterapeuter. Nye takster for psykologer og ortopeder. Nytt valg, "Skjul OBS info" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, for å unngå at OBS info vises slik at kundene ser det hvis de kikker på skjermen Faktura via CollEctio: Purring blokkeres. Purring via CollEctio: Nye valg i Verktøy, Innstillinger, fane Felles, "CollEctio purr", for å aktivere en purretjeneste via CollEctio. Ved purring overføres faktura til CollEction i EHF format med opprinnelig faktura og forfallsdato. Med hake for hake for "Ukeplan med farger": Fontstørrelse og radhøyde settes som for Dagsplan i bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis Alle som sender elektronisk oppgjør til HELFO: Når man knytter en time som allerede er gjort opp til en annen serie kontrolleres tellingen mot telling som det var gjort opp med HELFO. Ved avvik får man advarsel og kan få laget en rapport. "Økonomisk ansvarlig": Måneds- og årsoversikt - <Til regnskap>: Gavekort er skilt ut på egen konto i CnnnnBunt.csv. ProMed Online Booking: Nytt valg i bildet for Verktøy, Innstillinger, fane Felles, nede til høyre, "Send SMS til kunde ved bestilling", for å sikre at kunde får SMS selv om påminnelse ikke bestilles av kunden via bestillingssiden (disse valg er kun synlige hvis pronldll.dll 16.3 eller høyere er installert for ProMed Online booking. Kontakt ProMed Kundestøtte for hjelp til å oppgradere ProMed Online booking.) Endringer fra versjon 7.7: Nytt valg, "Ukeplan med farger" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan" for å vise farger tilsvarende de som vises i Dagsplan. Nytt valg, "Uten farge for forsikrings- og bedriftskunder" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, for å unngå endring av bakgrunnsfarge i Dagsplan. Dagsplan eller Ukeplan: Nytt valg ved høyreklikk på et klokkeslett frem i tid, "Send e-post for fremtidige timer nå", når Outlook er valgt i Verktøy, Innstillinger, fane Vis og Outlook er tilgjengelig. I ukeplan, når haket av for "Vis for pasient xxx", vises nå ikke avbestilte timer. Nytt valg, "Vis avbestilte", for å vise avbestilte timer. Ukeplan: Nytt menyvalg, "Innkalling", ved høyreklikk på time frem i tid for å skrive ut innkalling til pasienten direkte. Tekst for innkalling legges inn som standard i bildet for "Utskrift (8)". Nytt valg i Verktøy, Innstillinger, Felles - "Aktiver køsystem". For å benytte med kortleser og/eller automatisk opprop må du har gyldig lisenskode for Køsystem+. Hvis det er hake for "Advarsel for utestående > kr. 1000" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks Generelt, gis det bare advarsel for utestående for kunden skal betale selv, så man bl.a. slipper advarsel for forsikringskunder. Endret tekster i bildet for utskrift fra Journalbildet, "Standard diagnoser (ICPC)" og "Frie diagnoser (ICPC)", for å harmonisere dette med Journalbildet. Valg i bildet for utskrift vises bare hvis de vises i Journalbildet, som igjen er styrt av valg i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, oppe til høyre. I utskrift er "Henvisningsdiagnoser" endret til "Diagnoser". Nytt valg, "Aktiver tidtaking" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan". Høyreklikk for å registrere det antall minutter det ønskes varsel før timens slutt (2 er standard). Tidtaking starter når man viser dagens dato i Dagsplan eller Ukeplan, markerer en pasient og viser Journalbildet eller trykker F12 på tastaturet. Antall minutter i behandling vises i parentes i knapp <Avbryt>. Lydsignal og melding vises ønsket tid før timens normale varighet er slutt. Når tidtaking starter for neste, lagres antall minutter som en kommentar merket med $. Nytt valg "Font i Journalbildet:", med knapp <Endre> bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis for å endre font vist i Journalbildet. Når det er valgt visning av journalføringer i RTF format, som valgt nede til høyre i viv, vil visning av føringer tilbake i tid kun vises med standard font, da dette ikke kan styres av denne valg, mens det som normalt vises i vanlig tekst uten uthevninger vises med valgt font.

3 Faktura via CollEctio: Org.nr. og kontonummer registreres i bildet for Verktøy, Innstillinger, fane Felles med høyreklikk på "CollEctio" nede til høyre. Nytt valg, "Aktiver menyvalg for Resepter" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis. For detaljer, se ProMed hjelp, Stikkord/Indeks "Resepter". Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen: Nytt valg, "Månedsoppgjør fra Økonomisk ansvarlig", som blir synlig hvis behandleroppgjør er foretatt i Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen for "Økonomisk ansvarlig". Man kan velge periode, og utskrift kan kontrolleres og Månedsoppgjør kan godkjennes. Måneds- og årsoversikt, <Varesalg i perioden>: Ved høyreklikk lages regneark. Regnskap, Måneds- og årsoversikt <Eksport til Mamut>: Beløp for Innbetalt er deles opp med giro og terminal til konto 1930 "Bankinnskudd" og kontant til konto 2061 "Privat uttak". Nytt menyvalg Hjelp, "Vis ProMed filmarkiv". Innstillinger, fane Generelt, boks Regnskap: Nytt valg, "Ekstra varsel for forfalte fakturaer", for mulighet for automatisk visning av forfalte fakturaer i Fakturalisten. Fakturaregisteret: Ny kolonne helt til høyre i listen, "Betalt av (id i Adresselisten)". Ved høyreklikk på id'en vises navnet. Bildet for å lage faktura: Nytt valg, "Inkluder avdeling og kontaktperson", som gjelder hvis mottaker er CO adresse eller forsikringsselskap Fakturering: Fjernet mottakers navn nede til høyre på fakturaer med giro i bunnen. Fakturering: Nytt valg i bildet der man lager fakturaen, "Ikke vis tekst som standard". Med hake her, vil hake for "Tekst over liste..." og "Tekst under liste..." og "Betalingsinformasjon..." alltid være av når dette bildet vises. Dette for å unngå utilsiktet tekst på en faktura som var laget for forrige faktura. Adresselisten: Ny knapp, <EF> (e-post adresse for fakturering), hvor man kan legge inn en ekstra e-post adresse hvis mottaker ønsker EHF faktura til en spesiell adresse. Hvis det er registrert CO adresse, f.eks. en bedrift eller idrettslag, i Personaliabildet, er det normalt fordi kunden ikke skal betale behandling selv. Man kan nå merke at enkelttimer skal betales privat. Dette gjøres enten ved å sette hake for "Betales av kunde" i bildet for Betalingsdetaljer eller høyreklikke på time og velge "Betales av kunde". Timer som skal betales privat er merket med en "ProMed" i bildet "Timer for én" og listen nede til høyre i Kassemodulen. Ved fakturering lages en faktura for privat og en for bedrift. Ved å sette hake for "Bet. Kunde" i Personaliabildet vil timer registreres som standard for betaling privat. For Melin system vil man med versjon 15.0 eller høyere av ProMedApi få overført regningsgrunnlag for timer registrert for betaling privat. Med hake for "Kvittering og faktura i" for utenlandsk valuta, og høyreklikk for samme for å få satt VisValutaTimerorEn=Ja i ProMed.ini, vil utenlandsk valuta vises i bildet Timer for en. I bildet for bestilling av Taxi vises de timer det er bestilt for med "Bestilt" i listen til høyre. Fysio- og manuellterapeuter, bildet for bestilling av Taxi: Nytt valg "Uten A10" Visning, Statistikk..., <Tidsbruk>: Ny kolonne i rapport for å vise summen av klokketimer for alle enkelttimer i tillegg til antall klokketimer fra start til slutt av dagen. "Timer for én", <Utskrift av lister og kvitteringer>: Kvittering for egenandel skrives ut for alle fysio- og manuellterapeuter når man er logget inn som Sekretær eller "Økonomisk ansvarlig" (ikke ProMed Privat). Bildet for Ubetalte egenandeler: Høyreklikk på listen med tilknytninger oppe til venstre for å lage en liste som kun inneholder de som er registrert med utestående. Menyvalg Visning, Statistikk...: Ny knapp, <Tjeneste>, for å kunne velge en tjeneste og å statistikk for denne. Infopad: Alle skjema lagres i ProMed etter hvert som man viser skjemaene i bildet for Infopad. På denne måten vises info mye raskere for alt som allerede er lastet ned. Hvis man har gjort en endring i Infopad, f.eks. endret et pasientnummer som da ikke samsvarer med det som er lagret i ProMed kan man markere prosjektene og klikke <Last ned på nytt>. Infopad: Nytt valg, "Vis kun følgende skjema". Med høyreklikk i listen med skjema kan man velge hvilke skjema som skal vises (inntil tre). Infopad: Lagt inn mulighet for å journalføre i hovedjournal, lagre kun "Score og vurdering" og automatisk få lagret det man ønsker av skjemaene for visning i Journalbildet, <Utskrift>, hake for "Infopad" Infopad: Journal, <Utskrift>: Nytt valg, "Infopad". Journalføringer for Infopad føres ikke lenger inn i notatfeltet.

4 Ved høyreklikk i listen med Tjenester i bildet for Betalingsdetaljer kan man legge inn rabatt. ICD-10, versjon 2013 er lagt inn. Dato vises i listen med diagnoser ved valg fra liste. Sammenslåing loggføres som et tekstdokument i mappe Rapporter\SlattSammen under ProMed datamappe. Nytt valg for Interne meldinger, "Varsel av melding med lyd". Dette må stilles inn på hver PC. "Timetelling (6)", <Ny utskrift av tidligere oppgjør>: Nye velg, "Detaljert" og "Anonym", for å velge hva som skal påføres kjørebok. Fjerner ø og å fra malkoder. Dette gjør redigering av maler enklere. Nye knapper, <Vis i C Corpus> i Journalbildet, Henvisningsbildet og bildet for å registrere diagnoser. Når man velger diagnoser som er beskrevet i C Corpus blir disse knapper aktive og man kan starte C Corpus med den valgte diagnose. Journaltilgang: Det er mulig å velge "Alle brukere (*)" i felt for "Tilgang", for å kunne gi full journaltilgang til alle. Sykmeldingsmodulen: Henvisninger, Eksterne: Nytt menyvalg, "Dagens notat" ved høyreklikk i tekstfelt oppe til høyre. Nytt valg i bildet for menyvalg "Sykmelding", "Aktiver ny ordning for sykmelding". Dette er en aktivering som ikke kan reverseres av brukeren. Den nye ordningen krever også DIPS communicator som kan lastes ned fra Før man sender en Dialogmelding til NAV første gang må det tas kontakt med NAV på for å bli tildelt en såkalt CPA ID. Denne legges inn i DIPS communicator, bildet for Partnere, dobbeltklikk partner NAV, velg fane "ebxml" og legg inn den "ebxml CPAID" man får fra NAV. Forsikringsmodulen: Osteopat kan aktivere forsikring. Varesalg begrenses ikke til "trykkbølge" og "ultralyd" med mindre filen VarerUtenRegler.txt ligger i ProMed datamappe. Nytt valg i bildet for Ubetalte egenandeler, "Avsluttede", som vises når man haker av for "Forsikringskunder". Når man haker av for denne for å vise kun avsluttede saker får man spørsmålet "Vil du avslutte forsikringsserier for alle som har siste behandling for mer enn seks uker siden?". Nytt valg for høyreklikk i bildet "Timer for én" for "Økonomisk ansvarlig": "Koble til et annet forsikringsselskap", for å kunne knytte en serie til et annet selskap, i tilfelle feil. Nytt valg i Verktøy, Innstillinger i menyen, fane Felles, nede til høyre, "Fritt saksnummer", for å unngå sjekk av gyldighet for saksnummer, som gjøres for Storebrand i dag. Forsikringsoppgjør for Storebrand: Før fakturering sjekkes om det er registrert mer enn en førstegangsbehandling pr. brukertype for samme saksnummer. Ny knapp i Verktøy, Innstillinger, fane Felles: <Forsikring>. Det er laget et nytt lite bilde som samler alle innstilling for forsikring. Nytt valg i Verktøy, Innstillinger, fane Felles bildet for <Forsikring>: "Krev saksnummer før serie kan startes". Hjelpetekst: "Sak kan ikke opprettes før saksnummer er lagt inn. Kun serie fra dagens dato eller senere (gjelder ikke Storebrand)." "Økonomisk ansvarlig" kan endre regningsgrunnlag for timer som er fakturert til Storebrand. Det er lagt inn en sperre for å koble av en time som er fakturert. Nytt valg ved høyreklikk i listen i bildet "Timer for én" når en time er koblet til forsikring, "", som kan benyttes hvis f.eks. en fysioterapeut også jobber som Osteopat og ønsker å fakturere som Osteopat. For varesalg aksepteres også Røntgen For alle som sender inn oppgjør til HELFO: Ved høyreklikk på knapp <Sjekk oppgjørsfil på diskett eller CD> i <Ny utskrift av tidligere oppgjør> kan oppgjørsfilen for markert dato sjekkes for korrekt filformat i tilfelle HELFO har problemer med å lese filen.

5 Ved varsling av overskredet frikort 2 beløp får man spørsmål, "Vil du unngå flere varsler for denne pasienten i år?", hvor man kan svar <Ja>. For de med krav til henvisningsdiagnoser ved oppgjør til HELFO: Diagnose sjekkes etter man har vist Journalføringsbildet direkte med F12 fra Dagsplan eller Ukeplan, uten å gå via Journalbildet. For manuellterapeuter og fysioterapeuter: Terapiridning krever ikke forhåndsgodkjenning. Merknad for sykdomskode J1b for Terapiridning er endret til "Gjelder 12 måneder. Legg inn dato for start på kalenderåret som begrensningsdato.". Fane "Utskrift (8)", Avtalebok: Nytt valg "Uten A10" for å unngå å få med timer med takst A10. Fane "Timetelling (6)": Kolonne for yrkesskade og vernepliktig vises i.f.m. oppgjør. Ny takstplakat gjeldende fra med ny takst for Terapiridning, T99. Legio 23.0: Takst T99 er lagt inn med nytt beløp gjeldende fra Takst F3.1a er endret til kr 4,10 for takstplakat for Legio 23.1a: Kontroll av tidsoverlapp for takst C34a/b, c/d og e/f for grupper Skjema "HELFO Bokmål Endret " for Regning/ kvittering for dekning av utgifter til fysio- /manuellterapeut er lagt inn. Dette er et komprimert skjema med alle relevante data fra https://helfo.no/lists/skjema/attachments/2/regning%20fysioterapeut bokm%c3%a5l.pdf For psykomitorikere: Nytt menyvalg Verktøy, Justeringer, "Legg inn standard A9 takster...", med "A9a og A9b fire ganger som standard, for å legge inn ny takstkombinasjon som standard i Personaliabildet, fane Regningsgrunnlag. For kiropraktorer: Seriedato legges inn automatisk i.f.m. oppgjør hvis den mangler.. For alle som sender inn NPR data: Kassemodulen: NPR versjon er aktivert og kan tas ut via Visning, Statistikk i menyen. Nytt valg for høyreklikk i listen med timer for en kunde nede til høyre, "Betal senere", der man lett kan skru av og på at beløpet skal betales senere eller ei. I bildet for Oppgjør i menyen, vil man med klikk på <Dagsoppgjør> få spørsmålet "Vi du lage et regneark med nøkkeltall?". Klikk <Ja> her for å få vist de mest sentrale tall samlet. I bunnen an regnearket er det også info om Antall behandlinger og omsetning for den aktuelle dagen. Nytt valg "Betales av kunde (P)" i listene nede til høyre. "Økonomisk ansvarlig": Forsikringsmodulen: Nytt valg for høyreklikk i bildet "Timer for én": "Koble til et annet forsikringsselskap", for å kunne knytte en serie til et annet selskap, i tilfelle feil. Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen: Ny funksjon for høyreklikk på brukerlisten nede til høyre for å legge inn parametere for å regne ut månedsoppgjøret for behandlerne. Ved klikk på <Utskrift av listen> for en hel måned tilbake i tid lagres relevante regnskapstall i månedsoppgjøret for behandlerne. Ikke ProMed Privat: Adresselisten for "Økonomisk ansvarlig" og Systemadministrator: Ved høyreklikk på <Slett> stilles spørsmålet "Ønsker du å slette alle uten koblinger (som ikke er knyttet opp som CO adresser, arbeidsgivere, fastleger, osv.)?" Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen, høyreklikk på brukerlisten nede til høyre for å legge inn parametere for å regne ut månedsoppgjøret for behandlerne: Hvis behandler er passiv i ProMed, kan "Økonomisk ansvarlig" godkjenne oppgjøret for å låse det for videre redigering. Menyvalg Visning, Statistikk: Nytt valg i bildet for innstilling ved høyreklikk på <Oppfølging>, "Nye hvis ikke til behandling siste to år", som gjør at pasienter som ikke har vært til behandling på over to år før første behandling i perioden oppfølgingen tas for registreres som nye pasienter. Måneds- og årsoversikt - <Varer for valg>: Nytt valg, "Lag regneark", som er tilgjengelig for "En samlet liste"

6 Elektronisk meldingshåndtering / EDI: For alle meldingstyper utenom sykmelding håndterer pasienter med utenlandsk personnummer som kan legges inn i Personaliabildet ved å sette hake for "Utenlandsk" og legge inn landkode. Henvisninger, Eksterne - Røntgenrekv.: Nye valg, "Øyeblikkelig hjelp", "Prioritert" og "Uprioritert", for å angi prioritet for elektroniske rekvisisjoner. ProMed - Connect 11.2: Nytt valg i bilde for Fil, Innstillinger..., fane Filplassering "Tjenestebasert adressering (ingen feilmelding hvis mottaker ikke er en person)". ProMed Online Booking: Nytt bilde i Verktøy, Innstillinger, fane Timeplan, <Innstillinger Online booking>, hvor alle innstillinger utenom dem knyttet til klokkeslett er samlet. Flere av valgene har fått mer forklarende tekst. Nytt menyvalg ved høyreklikk i Dagsplan, "Skjul/Vis time Online for kunden" for å hindre kunde å se og evt. avbestille avtaler som f.eks. er telefonkonsultasjon e.l. (Krever ProMed Online Booking versjon 2.0.5, evt. pronlldll.dll versjon 13.9 eller høyere). For kiropraktorer: Nytt valg, "Regningsgrunnlag skal legges inn automatisk" i Verktøy, Innstillinger i menyen, fane "Timeplan", <Innstillinger Online booking>. "Sett hake her hvis regningsgrunnlag skal legges inn automatisk også når takst er lagt inn i Personaliabildet, Regningsgrunnlag". Vises først når pronldll.dll 14.8 er lagt inn Nye valg i bildet for <Innstillinger Online booking>, "Kun SMS ved avbestilling", "Nye kunder kan kun bestille én time" og "Advarsel til kunde ved bestilling av første time", som benyttes f.eks. for å informere at kunde må betale mer enn forventet, f.eks. for fysioterapeuter uten driftstilskudd (disse valg er kun synlige hvis pronldll.dll 15.8 eller høyere er installert for ProMed Online booking) Hvis det er registrert "Behov for taxi" i Personaliabildet, fane Detaljer, påføres "Taxibehov" til kommentar for timen som registreres (for pronldll.dll 15.8 eller høyere) Bedriftshelsetjeneste: Faktura i EHF format: Artikkelnummer for vanlig kundekontakt er 3, slik at tekst "Bedriftshelsetjeneste" vises på faktura fra Collectio. Menyvalg Visning, Bedriftshelsetjeneste...: Nytt felt "Gr.pakke" til høyre for å registrere antall klokketimer som er inkludert i en grunnpakke. Etter hvert som man registrere avtaler med tidsbruk, både for bedriften og dent ansatte (som er knyttet til bedriften via dette bildet), og man haker av for "Grunnpakke", vil man kontrollere om man har nådd taket. Ved høyreklikk på feltet der info om Grunnpakke og Fakturerbar tid vil man få en liste hvor forbruket er detaljert. Ubetjent betalingsterminal fra Melin Medical: Nytt menyvalg Regnskap, "Vis utestående merket Betal senere" Nytt valg i bildet for å registrer grupper "Betal senere", for å unngå at kundene må betale småbeløp og hindre at faktura sendes. Treningsteller / Kortleser: Treningsteller monitor (prtrtemo.exe) versjon 9.9: Ved høyreklikk på knappen <Avslutt> kan man slå på og av mulighet for å gi advarsel om oppbrukt kort til en Notisblokk, slik at en slik advarsel blir veldig synlig.

7 Vedlegg 2 A. Viktig: 1. Antivirusprogram som er i gang hele tiden forsinker ofte ProMed og må konfigureres korrekt for å unngå hastighetsproblemer. Som Antivirusprogram har vi god erfaring med Microsoft Windows sitt program, Defender for Windows 8 eller Microsoft Security Essentials for eldre Windows versjoner. Hvis f.eks. Symantec's Norton Antivirus benyttes, bør den settes opp slik at den kontrollerer eksterne medier og ved åpne nettverk har oppdateringer av virus definisjoner om natten. Korrekt oppsett for Norton Antivirus er (engelsk versjon i parentes): - Options (Alternativer) - Autoprotect: SmartScan skal IKKE velges. - Manuelt søk (Manual scan), Utelatelser (Exclusions): Klikk <Ny> (<New>), skriv inn *.dbf og klikk <OK>. Gjør det samme for *.cdx, *.fpt, *.frt og *.frx. 2. Vi anbefaler på det sterkeste å kjøre Defragmentering av disken med ProMed data minst en gang pr. kvartal. Dette gjøres normalt ved å klikke følgende sekvens (gjelder i alle fall nye versjoner av Windows): Start, Programmer, Tilbehør, Systemverktøy, Defragmentering. Marker disk C: og klikk <Defragmenter>. B. Installasjon eller oppgradering (for terminalserver, se også punkt D): Du har nå mottatt en installasjons-cd. Kast ALLE gamle installasjons-cd'er! - Pass på at ProMed er avsluttet før installasjon foretas. Instruksjon om installasjon finner du i filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i bildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Hvis du har tilgang til Internett, benytt filmarkivet på våre nettsider, VIKTIG: Hvis du får oppfordring til å starte PC'en på nytt etter installasjon, klikk <Avbryt>. For oppgradering: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn ProMed CD'en. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Alternativt: For installasjon eller oppgradering uten nettverk: Legg inn CD'en og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. Innstaller i.h.t. vanlig installasjonsprosedyre (se egen video eller brukerveiledning på papir eller elektronisk utgave, menyvalg "Vis ProMed papirdokumentasjon" på CD'en). For installasjon eller oppgradering i nettverk: 1. Start med å installere ProMed på den raskeste PC'en i nettverket (normalt server). 2. Legg inn CD'en, og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. 3. Start ProMed. Ved oppstart vil du nå få beskjed om at ny versjon må installeres. 4. Installer på vanlig måte (normalt ved å trykke Enter på tastaturet 4 eller 5 ganger). 5. ProMed vil først se til at alle har avsluttet ProMed. Hvis ProMed ikke greier å sparke ut alle på denne måten, vil du få hjelp tilsvarende punkt D. på neste side. Vent til oppgraderingen er ferdig. I enkelte tilfeller kan det komme noen meldinger på veien og oppgraderingen vil stoppe opp og vente på et klikk fra deg. 6. For oppgradering, legg inn CD'en, klikk "Utforsk CD" og kopier mappe Setup til ProMed datamappe. Alternativt, eller for installasjon, utfør punkt 2. på alle PC'er hvor ProMed benyttes. C. Hvis du ikke greier å sparke ut alle andre: 1. Sjekk alle arbeidsstasjoner, og se til at alle er ute av ProMed. 2. Hvis det fortsatt er noen inne, vis åpnede filer på serveren (du må fysisk gå til serveren for denne operasjonen). Dette gjøres på litt forskjellig måte for de forskjellige Windows versjoner. I Windows XP er det Start, Innstillinger, Kontrollpanel, Administrative verktøy, Datamaskinbehandling, Delte mapper, Åpne filer. Her vil du finne åpne ProMed-filer som du må lukke. Ofte kan man velge å lukke alle åpne filer. 3. Hvis du fortsatt har problemer, start serveren på nytt.

8 D. Installasjon eller oppgradering på terminalserver: I. Oppgradering uten installasjon: For oppgradering av en eksisterende installasjon av ProMed uten å måtte kjøre hele installasjonsprogrammet. - Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn CD, hvis mottatt, start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene eller last ned fra med klikk på lenke for "Oppgradering" til høyre for ønsket produkt og pakk ut til mappen som er foreslått ved utpakking. - Logg inn som Systemadministrator i ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. - Start ProMed på serveren og oppgradering starter automatisk. - Start ProMed på klientene og ny versjon av ProMed vil bli lagt inn automatisk, veldig rast, uten at installasjon er nødvendig. Oppgraderingsfilene legger seg i mappe Oppgrad under ProMed datamappe. For detaljert prosedyre, se punkt 1. II. Hvis oppgraderingen skal installeres: Dette blir som en vanlig installasjon hvor ProMed installeres på programmappen av administrator. Oppgraderingen MÅ utføres med serveren i install-modus. Dette må gjøres før installasjon, slik at runtimefilene blir tilgjengelig for alle. Det gjøres med følgende kommando i CMD vindu: change user /install For videre informasjon om ProMed på terminalserver:

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere 30.06.2017 ProMed 8.2 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere 27.05.2016 ProMed 7.95 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 01.07.2017 ProMed 8.2 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 27.05.2016 ProMed 7.95 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017

ENDRINGSLOGG FOR VERSJON AUGUST 2017 ENDRINGSLOGG FOR VERSJON 2016.148.0 11. AUGUST 2017 Innholdsliste UF-16.024 Liste over lover og regler...1 UF-16.025 Ny modul: Tester...2 UF-16.036 Betalingsterminal i Windows 10...3 UF-16.042 Nye bilder

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Visma Contracting versjon 5.10

Visma Contracting versjon 5.10 Visma Contracting versjon 5.10 Oslo, oktober 2012 Det er veldig viktig å få installert de riktige rutinene i riktig rekkefølge. Du må ha tilgang til internett og ha rettigheter til å hente og lagre programmer

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Brukermanual for bruk av. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon. i nettverk. Versjon 4.9 07.05.2015

Brukermanual for bruk av. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon. i nettverk. Versjon 4.9 07.05.2015 Side 1 av 12 Brukermanual for bruk av ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon i nettverk Versjon 4.9 07.05.2015 Innhold: Forord... 2 I. Installasjon... 3 A. På serveren:... 3 B. På hver arbeidsstasjon:...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43

Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43 1 av 41 Veiledningsmanual i ARKo v. 5.43 Oppdatert: 07.04.2016 2 av 41 Innhold Installere ARKo... 4 Installere fra CD... 4 Installere fra Internett... 4 Last ned fra ARKo Update... 4 Bilder under installasjonen...

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon Juli 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.27 6.Juli 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 HELFO... 6 Innkallingsmodulen... 6 Journal... 6 NPR... 7 NPR Behandlerkravmelding... 8 Personalia... 9 Planlegger... 11

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102

Til Nye abonnenter av Adm.prg Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Til Nye abonnenter av Adm.prg Vår ref: Tidl ref: Dato: Org.nr 943 942 102 Takk for din bestilling av Administrasjonsprogram for skytterlag. Vedlagt følger siste versjon av programmet. Fullstendig brukerveiledning

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 13. juni 2008 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere den enkelte arbeidsstasjoner... 3 Første

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI 08.10.2015 NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI Har du fått ny pc som du skal bruke HogiaLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende: Tilgang til

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Før installasjon: Dere må tidligere minst ha oppgradert til Visma Contracting versjon 5.40. Vennligst les dokument Nyheter og forbedringer 541 i forkant

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Visma Contracting versjon 5.20

Visma Contracting versjon 5.20 Visma Contracting versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Det er veldig viktig å få installert de riktige rutinene i riktig rekkefølge. Du må ha tilgang til internett og ha rettigheter til å hente og lagre programmer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer