ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon"

Transkript

1 ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere ProMed Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg 2B). For ProMed på terminalserver, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg 2D). Hvis du har en enkeltstående installasjon/ bruker på din maskin, eller er systemansvarlige i ditt nettverk, gjør følgende: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn ProMed CD. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Hvis du har problemer med prosedyren over, se vedlegg 2B, som inneholder prosedyrer for alternativ installasjon. Vedlegg 2 inneholder også annen nyttig informasjon om din installasjon. Endringer fra versjon 7.8 og versjon 7.7 er beskrevet i vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av alle endringer finner du i Hjelp på skjermen som du får opp ved å klikke Hjelp og "Endring i denne versjonen" i menyen i ProMed. Hvis du lurer på noe, trykk F1 på tastaturet i bildet du har spørsmål til, og du burde få den informasjonen du trenger. Etter installasjonen, sjekk at alt er på plass. Husk sikkerhetskopiering! Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst send en e-post til eller ring ProMed kundestøtte. Husk å oppgi ditt kundestøttenummer! Hjelp til oppgradering uten kundestøtteavtale koster kr 450,- eks. mva. For å hjelpe alle med å forstå både de nye og gamle funksjonene har vi inkludert et filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i installasjonsbildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Du finner også filmarkivet på våre nettsider, med instruksjons- og opplæringsvideoer. Hvis du er på internett kan du også benytte menyvalget Hjelp, "Vis ProMed filmarkiv". Nye videoer blir lagt ut på web etter hvert som de lages. For å få utnyttelse av disse filmene bør du ha høyttalere koblet til din PC. Vi ønsker dere alle en god sommer! Vennlig hilsen

2 Vedlegg 1 Endringer fra versjon 7.8: Nye takster gjeldende fra : Ingen endringer for fysioterapeuter, jordmødre, logopeder/audiopedagoger og ortoptister. Kun endringer for L-takster for kiropraktorer og manuellterapeuter. Nye takster for psykologer og ortopeder. Nytt valg, "Skjul OBS info" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, for å unngå at OBS info vises slik at kundene ser det hvis de kikker på skjermen Faktura via CollEctio: Purring blokkeres. Purring via CollEctio: Nye valg i Verktøy, Innstillinger, fane Felles, "CollEctio purr", for å aktivere en purretjeneste via CollEctio. Ved purring overføres faktura til CollEction i EHF format med opprinnelig faktura og forfallsdato. Med hake for hake for "Ukeplan med farger": Fontstørrelse og radhøyde settes som for Dagsplan i bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis Alle som sender elektronisk oppgjør til HELFO: Når man knytter en time som allerede er gjort opp til en annen serie kontrolleres tellingen mot telling som det var gjort opp med HELFO. Ved avvik får man advarsel og kan få laget en rapport. "Økonomisk ansvarlig": Måneds- og årsoversikt - <Til regnskap>: Gavekort er skilt ut på egen konto i CnnnnBunt.csv. ProMed Online Booking: Nytt valg i bildet for Verktøy, Innstillinger, fane Felles, nede til høyre, "Send SMS til kunde ved bestilling", for å sikre at kunde får SMS selv om påminnelse ikke bestilles av kunden via bestillingssiden (disse valg er kun synlige hvis pronldll.dll 16.3 eller høyere er installert for ProMed Online booking. Kontakt ProMed Kundestøtte for hjelp til å oppgradere ProMed Online booking.) Endringer fra versjon 7.7: Nytt valg, "Ukeplan med farger" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan" for å vise farger tilsvarende de som vises i Dagsplan. Nytt valg, "Uten farge for forsikrings- og bedriftskunder" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, for å unngå endring av bakgrunnsfarge i Dagsplan. Dagsplan eller Ukeplan: Nytt valg ved høyreklikk på et klokkeslett frem i tid, "Send e-post for fremtidige timer nå", når Outlook er valgt i Verktøy, Innstillinger, fane Vis og Outlook er tilgjengelig. I ukeplan, når haket av for "Vis for pasient xxx", vises nå ikke avbestilte timer. Nytt valg, "Vis avbestilte", for å vise avbestilte timer. Ukeplan: Nytt menyvalg, "Innkalling", ved høyreklikk på time frem i tid for å skrive ut innkalling til pasienten direkte. Tekst for innkalling legges inn som standard i bildet for "Utskrift (8)". Nytt valg i Verktøy, Innstillinger, Felles - "Aktiver køsystem". For å benytte med kortleser og/eller automatisk opprop må du har gyldig lisenskode for Køsystem+. Hvis det er hake for "Advarsel for utestående > kr. 1000" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks Generelt, gis det bare advarsel for utestående for kunden skal betale selv, så man bl.a. slipper advarsel for forsikringskunder. Endret tekster i bildet for utskrift fra Journalbildet, "Standard diagnoser (ICPC)" og "Frie diagnoser (ICPC)", for å harmonisere dette med Journalbildet. Valg i bildet for utskrift vises bare hvis de vises i Journalbildet, som igjen er styrt av valg i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, oppe til høyre. I utskrift er "Henvisningsdiagnoser" endret til "Diagnoser". Nytt valg, "Aktiver tidtaking" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan". Høyreklikk for å registrere det antall minutter det ønskes varsel før timens slutt (2 er standard). Tidtaking starter når man viser dagens dato i Dagsplan eller Ukeplan, markerer en pasient og viser Journalbildet eller trykker F12 på tastaturet. Antall minutter i behandling vises i parentes i knapp <Avbryt>. Lydsignal og melding vises ønsket tid før timens normale varighet er slutt. Når tidtaking starter for neste, lagres antall minutter som en kommentar merket med $. Nytt valg "Font i Journalbildet:", med knapp <Endre> bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis for å endre font vist i Journalbildet. Når det er valgt visning av journalføringer i RTF format, som valgt nede til høyre i viv, vil visning av føringer tilbake i tid kun vises med standard font, da dette ikke kan styres av denne valg, mens det som normalt vises i vanlig tekst uten uthevninger vises med valgt font.

3 Faktura via CollEctio: Org.nr. og kontonummer registreres i bildet for Verktøy, Innstillinger, fane Felles med høyreklikk på "CollEctio" nede til høyre. Nytt valg, "Aktiver menyvalg for Resepter" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis. For detaljer, se ProMed hjelp, Stikkord/Indeks "Resepter". Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen: Nytt valg, "Månedsoppgjør fra Økonomisk ansvarlig", som blir synlig hvis behandleroppgjør er foretatt i Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen for "Økonomisk ansvarlig". Man kan velge periode, og utskrift kan kontrolleres og Månedsoppgjør kan godkjennes. Måneds- og årsoversikt, <Varesalg i perioden>: Ved høyreklikk lages regneark. Regnskap, Måneds- og årsoversikt <Eksport til Mamut>: Beløp for Innbetalt er deles opp med giro og terminal til konto 1930 "Bankinnskudd" og kontant til konto 2061 "Privat uttak". Nytt menyvalg Hjelp, "Vis ProMed filmarkiv". Innstillinger, fane Generelt, boks Regnskap: Nytt valg, "Ekstra varsel for forfalte fakturaer", for mulighet for automatisk visning av forfalte fakturaer i Fakturalisten. Fakturaregisteret: Ny kolonne helt til høyre i listen, "Betalt av (id i Adresselisten)". Ved høyreklikk på id'en vises navnet. Bildet for å lage faktura: Nytt valg, "Inkluder avdeling og kontaktperson", som gjelder hvis mottaker er CO adresse eller forsikringsselskap Fakturering: Fjernet mottakers navn nede til høyre på fakturaer med giro i bunnen. Fakturering: Nytt valg i bildet der man lager fakturaen, "Ikke vis tekst som standard". Med hake her, vil hake for "Tekst over liste..." og "Tekst under liste..." og "Betalingsinformasjon..." alltid være av når dette bildet vises. Dette for å unngå utilsiktet tekst på en faktura som var laget for forrige faktura. Adresselisten: Ny knapp, <EF> (e-post adresse for fakturering), hvor man kan legge inn en ekstra e-post adresse hvis mottaker ønsker EHF faktura til en spesiell adresse. Hvis det er registrert CO adresse, f.eks. en bedrift eller idrettslag, i Personaliabildet, er det normalt fordi kunden ikke skal betale behandling selv. Man kan nå merke at enkelttimer skal betales privat. Dette gjøres enten ved å sette hake for "Betales av kunde" i bildet for Betalingsdetaljer eller høyreklikke på time og velge "Betales av kunde". Timer som skal betales privat er merket med en "ProMed" i bildet "Timer for én" og listen nede til høyre i Kassemodulen. Ved fakturering lages en faktura for privat og en for bedrift. Ved å sette hake for "Bet. Kunde" i Personaliabildet vil timer registreres som standard for betaling privat. For Melin system vil man med versjon 15.0 eller høyere av ProMedApi få overført regningsgrunnlag for timer registrert for betaling privat. Med hake for "Kvittering og faktura i" for utenlandsk valuta, og høyreklikk for samme for å få satt VisValutaTimerorEn=Ja i ProMed.ini, vil utenlandsk valuta vises i bildet Timer for en. I bildet for bestilling av Taxi vises de timer det er bestilt for med "Bestilt" i listen til høyre. Fysio- og manuellterapeuter, bildet for bestilling av Taxi: Nytt valg "Uten A10" Visning, Statistikk..., <Tidsbruk>: Ny kolonne i rapport for å vise summen av klokketimer for alle enkelttimer i tillegg til antall klokketimer fra start til slutt av dagen. "Timer for én", <Utskrift av lister og kvitteringer>: Kvittering for egenandel skrives ut for alle fysio- og manuellterapeuter når man er logget inn som Sekretær eller "Økonomisk ansvarlig" (ikke ProMed Privat). Bildet for Ubetalte egenandeler: Høyreklikk på listen med tilknytninger oppe til venstre for å lage en liste som kun inneholder de som er registrert med utestående. Menyvalg Visning, Statistikk...: Ny knapp, <Tjeneste>, for å kunne velge en tjeneste og å statistikk for denne. Infopad: Alle skjema lagres i ProMed etter hvert som man viser skjemaene i bildet for Infopad. På denne måten vises info mye raskere for alt som allerede er lastet ned. Hvis man har gjort en endring i Infopad, f.eks. endret et pasientnummer som da ikke samsvarer med det som er lagret i ProMed kan man markere prosjektene og klikke <Last ned på nytt>. Infopad: Nytt valg, "Vis kun følgende skjema". Med høyreklikk i listen med skjema kan man velge hvilke skjema som skal vises (inntil tre). Infopad: Lagt inn mulighet for å journalføre i hovedjournal, lagre kun "Score og vurdering" og automatisk få lagret det man ønsker av skjemaene for visning i Journalbildet, <Utskrift>, hake for "Infopad" Infopad: Journal, <Utskrift>: Nytt valg, "Infopad". Journalføringer for Infopad føres ikke lenger inn i notatfeltet.

4 Ved høyreklikk i listen med Tjenester i bildet for Betalingsdetaljer kan man legge inn rabatt. ICD-10, versjon 2013 er lagt inn. Dato vises i listen med diagnoser ved valg fra liste. Sammenslåing loggføres som et tekstdokument i mappe Rapporter\SlattSammen under ProMed datamappe. Nytt valg for Interne meldinger, "Varsel av melding med lyd". Dette må stilles inn på hver PC. "Timetelling (6)", <Ny utskrift av tidligere oppgjør>: Nye velg, "Detaljert" og "Anonym", for å velge hva som skal påføres kjørebok. Fjerner ø og å fra malkoder. Dette gjør redigering av maler enklere. Nye knapper, <Vis i C Corpus> i Journalbildet, Henvisningsbildet og bildet for å registrere diagnoser. Når man velger diagnoser som er beskrevet i C Corpus blir disse knapper aktive og man kan starte C Corpus med den valgte diagnose. Journaltilgang: Det er mulig å velge "Alle brukere (*)" i felt for "Tilgang", for å kunne gi full journaltilgang til alle. Sykmeldingsmodulen: Henvisninger, Eksterne: Nytt menyvalg, "Dagens notat" ved høyreklikk i tekstfelt oppe til høyre. Nytt valg i bildet for menyvalg "Sykmelding", "Aktiver ny ordning for sykmelding". Dette er en aktivering som ikke kan reverseres av brukeren. Den nye ordningen krever også DIPS communicator som kan lastes ned fra Før man sender en Dialogmelding til NAV første gang må det tas kontakt med NAV på for å bli tildelt en såkalt CPA ID. Denne legges inn i DIPS communicator, bildet for Partnere, dobbeltklikk partner NAV, velg fane "ebxml" og legg inn den "ebxml CPAID" man får fra NAV. Forsikringsmodulen: Osteopat kan aktivere forsikring. Varesalg begrenses ikke til "trykkbølge" og "ultralyd" med mindre filen VarerUtenRegler.txt ligger i ProMed datamappe. Nytt valg i bildet for Ubetalte egenandeler, "Avsluttede", som vises når man haker av for "Forsikringskunder". Når man haker av for denne for å vise kun avsluttede saker får man spørsmålet "Vil du avslutte forsikringsserier for alle som har siste behandling for mer enn seks uker siden?". Nytt valg for høyreklikk i bildet "Timer for én" for "Økonomisk ansvarlig": "Koble til et annet forsikringsselskap", for å kunne knytte en serie til et annet selskap, i tilfelle feil. Nytt valg i Verktøy, Innstillinger i menyen, fane Felles, nede til høyre, "Fritt saksnummer", for å unngå sjekk av gyldighet for saksnummer, som gjøres for Storebrand i dag. Forsikringsoppgjør for Storebrand: Før fakturering sjekkes om det er registrert mer enn en førstegangsbehandling pr. brukertype for samme saksnummer. Ny knapp i Verktøy, Innstillinger, fane Felles: <Forsikring>. Det er laget et nytt lite bilde som samler alle innstilling for forsikring. Nytt valg i Verktøy, Innstillinger, fane Felles bildet for <Forsikring>: "Krev saksnummer før serie kan startes". Hjelpetekst: "Sak kan ikke opprettes før saksnummer er lagt inn. Kun serie fra dagens dato eller senere (gjelder ikke Storebrand)." "Økonomisk ansvarlig" kan endre regningsgrunnlag for timer som er fakturert til Storebrand. Det er lagt inn en sperre for å koble av en time som er fakturert. Nytt valg ved høyreklikk i listen i bildet "Timer for én" når en time er koblet til forsikring, "", som kan benyttes hvis f.eks. en fysioterapeut også jobber som Osteopat og ønsker å fakturere som Osteopat. For varesalg aksepteres også Røntgen For alle som sender inn oppgjør til HELFO: Ved høyreklikk på knapp <Sjekk oppgjørsfil på diskett eller CD> i <Ny utskrift av tidligere oppgjør> kan oppgjørsfilen for markert dato sjekkes for korrekt filformat i tilfelle HELFO har problemer med å lese filen.

5 Ved varsling av overskredet frikort 2 beløp får man spørsmål, "Vil du unngå flere varsler for denne pasienten i år?", hvor man kan svar <Ja>. For de med krav til henvisningsdiagnoser ved oppgjør til HELFO: Diagnose sjekkes etter man har vist Journalføringsbildet direkte med F12 fra Dagsplan eller Ukeplan, uten å gå via Journalbildet. For manuellterapeuter og fysioterapeuter: Terapiridning krever ikke forhåndsgodkjenning. Merknad for sykdomskode J1b for Terapiridning er endret til "Gjelder 12 måneder. Legg inn dato for start på kalenderåret som begrensningsdato.". Fane "Utskrift (8)", Avtalebok: Nytt valg "Uten A10" for å unngå å få med timer med takst A10. Fane "Timetelling (6)": Kolonne for yrkesskade og vernepliktig vises i.f.m. oppgjør. Ny takstplakat gjeldende fra med ny takst for Terapiridning, T99. Legio 23.0: Takst T99 er lagt inn med nytt beløp gjeldende fra Takst F3.1a er endret til kr 4,10 for takstplakat for Legio 23.1a: Kontroll av tidsoverlapp for takst C34a/b, c/d og e/f for grupper Skjema "HELFO Bokmål Endret " for Regning/ kvittering for dekning av utgifter til fysio- /manuellterapeut er lagt inn. Dette er et komprimert skjema med alle relevante data fra https://helfo.no/lists/skjema/attachments/2/regning%20fysioterapeut bokm%c3%a5l.pdf For psykomitorikere: Nytt menyvalg Verktøy, Justeringer, "Legg inn standard A9 takster...", med "A9a og A9b fire ganger som standard, for å legge inn ny takstkombinasjon som standard i Personaliabildet, fane Regningsgrunnlag. For kiropraktorer: Seriedato legges inn automatisk i.f.m. oppgjør hvis den mangler.. For alle som sender inn NPR data: Kassemodulen: NPR versjon er aktivert og kan tas ut via Visning, Statistikk i menyen. Nytt valg for høyreklikk i listen med timer for en kunde nede til høyre, "Betal senere", der man lett kan skru av og på at beløpet skal betales senere eller ei. I bildet for Oppgjør i menyen, vil man med klikk på <Dagsoppgjør> få spørsmålet "Vi du lage et regneark med nøkkeltall?". Klikk <Ja> her for å få vist de mest sentrale tall samlet. I bunnen an regnearket er det også info om Antall behandlinger og omsetning for den aktuelle dagen. Nytt valg "Betales av kunde (P)" i listene nede til høyre. "Økonomisk ansvarlig": Forsikringsmodulen: Nytt valg for høyreklikk i bildet "Timer for én": "Koble til et annet forsikringsselskap", for å kunne knytte en serie til et annet selskap, i tilfelle feil. Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen: Ny funksjon for høyreklikk på brukerlisten nede til høyre for å legge inn parametere for å regne ut månedsoppgjøret for behandlerne. Ved klikk på <Utskrift av listen> for en hel måned tilbake i tid lagres relevante regnskapstall i månedsoppgjøret for behandlerne. Ikke ProMed Privat: Adresselisten for "Økonomisk ansvarlig" og Systemadministrator: Ved høyreklikk på <Slett> stilles spørsmålet "Ønsker du å slette alle uten koblinger (som ikke er knyttet opp som CO adresser, arbeidsgivere, fastleger, osv.)?" Regnskap, Måneds- og årsoversikt i menyen, høyreklikk på brukerlisten nede til høyre for å legge inn parametere for å regne ut månedsoppgjøret for behandlerne: Hvis behandler er passiv i ProMed, kan "Økonomisk ansvarlig" godkjenne oppgjøret for å låse det for videre redigering. Menyvalg Visning, Statistikk: Nytt valg i bildet for innstilling ved høyreklikk på <Oppfølging>, "Nye hvis ikke til behandling siste to år", som gjør at pasienter som ikke har vært til behandling på over to år før første behandling i perioden oppfølgingen tas for registreres som nye pasienter. Måneds- og årsoversikt - <Varer for valg>: Nytt valg, "Lag regneark", som er tilgjengelig for "En samlet liste"

6 Elektronisk meldingshåndtering / EDI: For alle meldingstyper utenom sykmelding håndterer pasienter med utenlandsk personnummer som kan legges inn i Personaliabildet ved å sette hake for "Utenlandsk" og legge inn landkode. Henvisninger, Eksterne - Røntgenrekv.: Nye valg, "Øyeblikkelig hjelp", "Prioritert" og "Uprioritert", for å angi prioritet for elektroniske rekvisisjoner. ProMed - Connect 11.2: Nytt valg i bilde for Fil, Innstillinger..., fane Filplassering "Tjenestebasert adressering (ingen feilmelding hvis mottaker ikke er en person)". ProMed Online Booking: Nytt bilde i Verktøy, Innstillinger, fane Timeplan, <Innstillinger Online booking>, hvor alle innstillinger utenom dem knyttet til klokkeslett er samlet. Flere av valgene har fått mer forklarende tekst. Nytt menyvalg ved høyreklikk i Dagsplan, "Skjul/Vis time Online for kunden" for å hindre kunde å se og evt. avbestille avtaler som f.eks. er telefonkonsultasjon e.l. (Krever ProMed Online Booking versjon 2.0.5, evt. pronlldll.dll versjon 13.9 eller høyere). For kiropraktorer: Nytt valg, "Regningsgrunnlag skal legges inn automatisk" i Verktøy, Innstillinger i menyen, fane "Timeplan", <Innstillinger Online booking>. "Sett hake her hvis regningsgrunnlag skal legges inn automatisk også når takst er lagt inn i Personaliabildet, Regningsgrunnlag". Vises først når pronldll.dll 14.8 er lagt inn Nye valg i bildet for <Innstillinger Online booking>, "Kun SMS ved avbestilling", "Nye kunder kan kun bestille én time" og "Advarsel til kunde ved bestilling av første time", som benyttes f.eks. for å informere at kunde må betale mer enn forventet, f.eks. for fysioterapeuter uten driftstilskudd (disse valg er kun synlige hvis pronldll.dll 15.8 eller høyere er installert for ProMed Online booking) Hvis det er registrert "Behov for taxi" i Personaliabildet, fane Detaljer, påføres "Taxibehov" til kommentar for timen som registreres (for pronldll.dll 15.8 eller høyere) Bedriftshelsetjeneste: Faktura i EHF format: Artikkelnummer for vanlig kundekontakt er 3, slik at tekst "Bedriftshelsetjeneste" vises på faktura fra Collectio. Menyvalg Visning, Bedriftshelsetjeneste...: Nytt felt "Gr.pakke" til høyre for å registrere antall klokketimer som er inkludert i en grunnpakke. Etter hvert som man registrere avtaler med tidsbruk, både for bedriften og dent ansatte (som er knyttet til bedriften via dette bildet), og man haker av for "Grunnpakke", vil man kontrollere om man har nådd taket. Ved høyreklikk på feltet der info om Grunnpakke og Fakturerbar tid vil man få en liste hvor forbruket er detaljert. Ubetjent betalingsterminal fra Melin Medical: Nytt menyvalg Regnskap, "Vis utestående merket Betal senere" Nytt valg i bildet for å registrer grupper "Betal senere", for å unngå at kundene må betale småbeløp og hindre at faktura sendes. Treningsteller / Kortleser: Treningsteller monitor (prtrtemo.exe) versjon 9.9: Ved høyreklikk på knappen <Avslutt> kan man slå på og av mulighet for å gi advarsel om oppbrukt kort til en Notisblokk, slik at en slik advarsel blir veldig synlig.

7 Vedlegg 2 A. Viktig: 1. Antivirusprogram som er i gang hele tiden forsinker ofte ProMed og må konfigureres korrekt for å unngå hastighetsproblemer. Som Antivirusprogram har vi god erfaring med Microsoft Windows sitt program, Defender for Windows 8 eller Microsoft Security Essentials for eldre Windows versjoner. Hvis f.eks. Symantec's Norton Antivirus benyttes, bør den settes opp slik at den kontrollerer eksterne medier og ved åpne nettverk har oppdateringer av virus definisjoner om natten. Korrekt oppsett for Norton Antivirus er (engelsk versjon i parentes): - Options (Alternativer) - Autoprotect: SmartScan skal IKKE velges. - Manuelt søk (Manual scan), Utelatelser (Exclusions): Klikk <Ny> (<New>), skriv inn *.dbf og klikk <OK>. Gjør det samme for *.cdx, *.fpt, *.frt og *.frx. 2. Vi anbefaler på det sterkeste å kjøre Defragmentering av disken med ProMed data minst en gang pr. kvartal. Dette gjøres normalt ved å klikke følgende sekvens (gjelder i alle fall nye versjoner av Windows): Start, Programmer, Tilbehør, Systemverktøy, Defragmentering. Marker disk C: og klikk <Defragmenter>. B. Installasjon eller oppgradering (for terminalserver, se også punkt D): Du har nå mottatt en installasjons-cd. Kast ALLE gamle installasjons-cd'er! - Pass på at ProMed er avsluttet før installasjon foretas. Instruksjon om installasjon finner du i filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i bildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Hvis du har tilgang til Internett, benytt filmarkivet på våre nettsider, VIKTIG: Hvis du får oppfordring til å starte PC'en på nytt etter installasjon, klikk <Avbryt>. For oppgradering: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn ProMed CD'en. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Alternativt: For installasjon eller oppgradering uten nettverk: Legg inn CD'en og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. Innstaller i.h.t. vanlig installasjonsprosedyre (se egen video eller brukerveiledning på papir eller elektronisk utgave, menyvalg "Vis ProMed papirdokumentasjon" på CD'en). For installasjon eller oppgradering i nettverk: 1. Start med å installere ProMed på den raskeste PC'en i nettverket (normalt server). 2. Legg inn CD'en, og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. 3. Start ProMed. Ved oppstart vil du nå få beskjed om at ny versjon må installeres. 4. Installer på vanlig måte (normalt ved å trykke Enter på tastaturet 4 eller 5 ganger). 5. ProMed vil først se til at alle har avsluttet ProMed. Hvis ProMed ikke greier å sparke ut alle på denne måten, vil du få hjelp tilsvarende punkt D. på neste side. Vent til oppgraderingen er ferdig. I enkelte tilfeller kan det komme noen meldinger på veien og oppgraderingen vil stoppe opp og vente på et klikk fra deg. 6. For oppgradering, legg inn CD'en, klikk "Utforsk CD" og kopier mappe Setup til ProMed datamappe. Alternativt, eller for installasjon, utfør punkt 2. på alle PC'er hvor ProMed benyttes. C. Hvis du ikke greier å sparke ut alle andre: 1. Sjekk alle arbeidsstasjoner, og se til at alle er ute av ProMed. 2. Hvis det fortsatt er noen inne, vis åpnede filer på serveren (du må fysisk gå til serveren for denne operasjonen). Dette gjøres på litt forskjellig måte for de forskjellige Windows versjoner. I Windows XP er det Start, Innstillinger, Kontrollpanel, Administrative verktøy, Datamaskinbehandling, Delte mapper, Åpne filer. Her vil du finne åpne ProMed-filer som du må lukke. Ofte kan man velge å lukke alle åpne filer. 3. Hvis du fortsatt har problemer, start serveren på nytt.

8 D. Installasjon eller oppgradering på terminalserver: I. Oppgradering uten installasjon: For oppgradering av en eksisterende installasjon av ProMed uten å måtte kjøre hele installasjonsprogrammet. - Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. Alternativt, eller hvis du ikke er på internett: - Sett inn CD, hvis mottatt, start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene eller last ned fra med klikk på lenke for "Oppgradering" til høyre for ønsket produkt og pakk ut til mappen som er foreslått ved utpakking. - Logg inn som Systemadministrator i ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. - Start ProMed på serveren og oppgradering starter automatisk. - Start ProMed på klientene og ny versjon av ProMed vil bli lagt inn automatisk, veldig rast, uten at installasjon er nødvendig. Oppgraderingsfilene legger seg i mappe Oppgrad under ProMed datamappe. For detaljert prosedyre, se punkt 1. II. Hvis oppgraderingen skal installeres: Dette blir som en vanlig installasjon hvor ProMed installeres på programmappen av administrator. Oppgraderingen MÅ utføres med serveren i install-modus. Dette må gjøres før installasjon, slik at runtimefilene blir tilgjengelig for alle. Det gjøres med følgende kommando i CMD vindu: change user /install For videre informasjon om ProMed på terminalserver:

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Innhold Å komme i gang... 4 Første gangs oppstart... 4 Innlogging... 4 Menysystemet... 4 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer i hovedboken... 5 Endre kontonavn

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Exceline Brukerveiledning

Exceline Brukerveiledning Exceline Brukerveiledning Online EDB AS Exceline Online EDB AS har utviklet Exceline bransjeløsningen for treningssenter. Systemet brukes i dag på over 175 sentre i Norge - på alt fra små selvbetjente

Detaljer