ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon"

Transkript

1 ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere ProMed Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg 2B). For ProMed på terminalserver, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg 2D). Hvis du har en enkeltstående installasjon/ bruker på din maskin, eller er systemansvarlige i ditt nettverk, gjør følgende: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. - Sett inn ProMed CD'en. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Hvis du har problemer med prosedyren over, se vedlegg 2B, som inneholder prosedyrer for alternativ installasjon. Vedlegg 2 inneholder også annen nyttig informasjon om din installasjon. Endringer fra versjon 7.7 og versjon 7.8 er beskrevet i vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av alle endringer finner du i Hjelp på skjermen som du får opp ved å klikke "Hjelp og Endring i denne versjonen" i menyen i ProMed. Hvis du lurer på noe, trykk F1 på tastaturet i bildet du har spørsmål til, og du burde få den informasjonen du trenger. Etter installasjonen, sjekk at alt er på plass. Husk sikkerhetskopiering! Hvis du har spørsmål eller problemer, vennligst send en e-post til eller ring ProMed kundestøtte. Husk å oppgi ditt kundestøttenummer! Hjelp til oppgradering uten kundestøtteavtale koster kr 450,- eks. mva. For å hjelpe alle med å forstå både de nye og gamle funksjonene har vi inkludert et filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i installasjonsbildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Du finner også filmarkivet på våre nettsider, med instruksjons- og opplærings-videoer. Nye videoer blir lagt ut på web etter hvert som de lages. For å få utnyttelse av disse filmene bør du ha høyttalere koblet til din PC. Merk at disse filmene ikke primært er laget for brukere av ProMed Kommunal, så en del av bildene vil være forskjellige, samt at noen funksjoner vil være irrelevante. Vi ønsker dere alle en god sommer! Vennlig hilsen

2 Vedlegg 1 Endringer fra versjon 7.8: Nye takster gjeldende fra : Ingen endringer for fysioterapeuter. Nytt valg, "Skjul OBS info" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, for å unngå at OBS info vises slik at kundene ser det hvis de kikker på skjermen Med hake for hake for "Ukeplan med farger": Fontstørrelse og radhøyde settes som for Dagsplan i bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis Endringer fra versjon 7.7: Nytt valg, "Ukeplan med farger" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan" for å vise farger tilsvarende de som vises i Dagsplan. Nytt menyvalg Hjelp, "Vis ProMed filmarkiv". Nytt valg for Interne meldinger, "Varsel av melding med lyd". Dette må stilles inn på hver PC. I ukeplan, når haket av for "Vis for pasient xxx", vises nå ikke avbestilte timer. Nytt valg, "Vis avbestilte", for å vise avbestilte timer. Ukeplan: Nytt menyvalg, "Innkalling", ved høyreklikk på time frem i tid for å skrive ut innkalling til pasienten direkte. Tekst for innkalling legges inn som standard i bildet for "Utskrift (8)". I bildet for bestilling av Taxi vises de timer det er bestilt for med "Bestilt" i listen til høyre. Fysio- og manuellterapeuter, bildet for bestilling av Taxi: Nytt valg "Uten A10" Innstillinger, fane Generelt, boks Regnskap: Nytt valg, "Ekstra varsel for forfalte fakturaer", for mulighet for automatisk visning av forfalte fakturaer i Fakturalisten. Bildet for Ubetalte egenandeler: Høyreklikk på listen med tilknytninger oppe til venstre for å lage en liste som kun inneholder de som er registrert med utestående. Fakturaregisteret: Ny kolonne helt til høyre i listen, "Betalt av (id i Adresselisten)". Ved høyreklikk på id'en vises navnet. Bildet for å lage faktura: Nytt valg, "Inkluder avdeling og kontaktperson", som gjelder hvis mottaker er CO adresse eller forsikringsselskap Fakturering: Nytt valg i bildet der man lager fakturaen, "Ikke vis tekst som standard". Med hake her, vil hake for "Tekst over liste..." og "Tekst under liste..." og "Betalingsinformasjon..." alltid være av når dette bildet vises. Dette for å unngå utilsiktet tekst på en faktura som var laget for forrige faktura. Fakturering: Fjernet mottakers navn nede til høyre på fakturaer med giro i bunnen. Infopad: Nytt valg, "Vis kun følgende skjema". Med høyreklikk i listen med skjema kan man velge hvilke skjema som skal vises (inntil tre). Infopad: Lagt inn mulighet for å journalføre i hovedjournal, lagre kun "Score og vurdering" og automatisk få lagret det man ønsker av skjemaene for visning i Journalbildet, <Utskrift>, hake for "Infopad" Infopad: Journal, <Utskrift>: Nytt valg, "Infopad". Journalføringer for Infopad føres ikke lenger inn i notatfeltet. Ved høyreklikk i listen med Tjenester i bildet for Betalingsdetaljer kan man legge inn rabatt. ICD-10, versjon 2013 er lagt inn. Dato vises i listen med diagnoser ved valg fra liste. Sammenslåing loggføres som et tekstdokument i mappe Rapporter\SlattSammen under ProMed datamappe. Nytt valg, "Aktiver tidtaking" i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, boks "Dagsplan og ukeplan". Høyreklikk for å registrere det antall minutter det ønskes varsel før timens slutt (2 er standard). Tidtaking starter når man viser dagens dato i Dagsplan eller Ukeplan, markerer en pasient og viser Journalbildet eller trykker F12 på tastaturet. Antall minutter i behandling vises i parentes i knapp <Avbryt>. Lydsignal og melding vises ønsket tid før timens normale varighet er slutt. Når tidtaking starter for neste, lagres antall minutter som en kommentar merket med $. Endret tekster i bildet for utskrift fra Journalbildet, "Standard diagnoser (ICPC)" og "Frie diagnoser (ICPC)", for å harmonisere dette med Journalbildet. Valg i bildet for utskrift vises bare hvis de vises i Journalbildet, som igjen er styrt av valg i Verktøy, Innstillinger, fane Vis, oppe til høyre. I utskrift er "Henvisningsdiagnoser" endret til "Diagnoser".

3 Nytt valg "Font i Journalbildet:", med knapp <Endre> bildet for <Utseende> i Verktøy, Innstillinger, fane Vis for å endre font vist i Journalbildet. Når det er valgt visning av journalføringer i RTF format, som valgt nede til høyre i viv, vil visning av føringer tilbake i tid kun vises med standard font, da dette ikke kan styres av denne valg, mens det som normalt vises i vanlig tekst uten uthevninger vises med valgt font. Nye knapper, <Vis i C Corpus> i Journalbildet, Henvisningsbildet og bildet for å registrere diagnoser. Når man velger diagnoser som er beskrevet i C Corpus blir disse knapper aktive og man kan starte C Corpus med den valgte diagnose. Journaltilgang: Det er mulig å velge "Alle brukere (*)" i felt for "Tilgang", for å kunne gi full journaltilgang til alle. Fjerner ø og å fra malkoder. Dette gjør redigering av maler enklere. Adresselisten: Ny knapp, <EF> (e-post adresse for fakturering), hvor man kan legge inn en ekstra e- post adresse hvis mottaker ønsker EHF faktura til en spesiell adresse. Visning, Statistikk..., <Tidsbruk>: Ny kolonne i rapport for å vise summen av klokketimer for alle enkelttimer i tillegg til antall klokketimer fra start til slutt av dagen. For alle som sender inn oppgjør til HELFO: Ved høyreklikk på knapp <Sjekk oppgjørsfil på diskett eller CD> i <Ny utskrift av tidligere oppgjør> kan oppgjørsfilen for markert dato sjekkes for korrekt filformat i tilfelle HELFO har problemer med å lese filen. Ved varsling av overskredet frikort 2 beløp får man spørsmål, "Vil du unngå flere varsler for denne pasienten i år?", hvor man kan svar <Ja>. For manuellterapeuter og fysioterapeuter: Takst F3.1a er endret til kr 4,10 for takstplakat for Elektronisk meldingshåndtering / EDI: For alle meldingstyper utenom sykmelding håndterer pasienter med utenlandsk personnummer som kan legges inn i Personaliabildet ved å sette hake for "Utenlandsk" og legge inn landkode. ProMed - Connect 11.2: Nytt valg i bilde for Fil, Innstillinger..., fane Filplassering "Tjenestebasert adressering (ingen feilmelding hvis mottaker ikke er en person)".

4 Vedlegg 2 A. Viktig: 1. Antivirusprogram som er i gang hele tiden forsinker ofte ProMed og må konfigureres korrekt for å unngå hastighetsproblemer. Som Antivirusprogram har vi god erfaring med Microsoft Windows sitt program, Defender for Windows 8 eller Microsoft Security Essentials for eldre Windows versjoner. Hvis f.eks. Symantec's Norton Antivirus benyttes, bør den settes opp slik at den kontrollerer eksterne medier og ved åpne nettverk har oppdateringer av virus definisjoner om natten. Korrekt oppsett for Norton Antivirus er (engelsk versjon i parentes): - Options (Alternativer) - Autoprotect: SmartScan skal IKKE velges. - Manuelt søk (Manual scan), Utelatelser (Exclusions): Klikk <Ny> (<New>), skriv inn *.dbf og klikk <OK>. Gjør det samme for *.cdx, *.fpt, *.frt og *.frx. 2. Vi anbefaler på det sterkeste å kjøre Defragmentering av disken med ProMed data minst en gang pr. kvartal. Dette gjøres normalt ved å klikke følgende sekvens (gjelder i alle fall nye versjoner av Windows): Start, Programmer, Tilbehør, Systemverktøy, Defragmentering. Marker disk C: og klikk <Defragmenter>. B. Installasjon eller oppgradering (for terminalserver, se også punkt D): Du har nå mottatt en installasjons-cd. Kast ALLE gamle installasjons-cd'er! - Pass på at ProMed er avsluttet før installasjon foretas. Instruksjon om installasjon finner du i filmarkiv på CD'en. Klikk ProMed filmarkiv på CD i bildet som kommer opp når du setter inn CD'en. Hvis du har tilgang til Internett, benytt filmarkivet på våre nettsider, VIKTIG: Hvis du får oppfordring til å starte PC'en på nytt etter installasjon, klikk <Avbryt>. For oppgradering: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. - Sett inn ProMed CD'en. CD'en kjøres automatisk, og et menybilde kommer opp. - Lukk dette bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre. - Start ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. Alternativt: For installasjon eller oppgradering uten nettverk: Legg inn CD'en og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. Innstaller i.h.t. vanlig installasjonsprosedyre (se egen video eller brukerveiledning på papir eller elektronisk utgave, menyvalg "Vis ProMed papirdokumentasjon" på CD'en). For installasjon eller oppgradering i nettverk: 1. Start med å installere ProMed på den raskeste PC'en i nettverket (normalt server). 2. Legg inn CD'en, og vent på installasjonsbildet. Klikk på "Installer ProMed" og følg veiledningen. 3. Start ProMed. Ved oppstart vil du nå få beskjed om at ny versjon må installeres. 4. Installer på vanlig måte (normalt ved å trykke Enter på tastaturet 4 eller 5 ganger). 5. ProMed vil først se til at alle har avsluttet ProMed. Hvis ProMed ikke greier å sparke ut alle på denne måten, vil du få hjelp tilsvarende punkt D. på neste side. Vent til oppgraderingen er ferdig. I enkelte tilfeller kan det komme noen meldinger på veien og oppgraderingen vil stoppe opp og vente på et klikk fra deg. 6. For oppgradering, legg inn CD'en, klikk "Utforsk CD" og kopier mappe Setup til ProMed datamappe. Alternativt, eller for installasjon, utfør punkt 2. på alle PC'er hvor ProMed benyttes. C. Hvis du ikke greier å sparke ut alle andre: 1. Sjekk alle arbeidsstasjoner, og se til at alle er ute av ProMed. 2. Hvis det fortsatt er noen inne, vis åpnede filer på serveren (du må fysisk gå til serveren for denne operasjonen). Dette gjøres på litt forskjellig måte for de forskjellige Windows versjoner. I Windows XP er det Start, Innstillinger, Kontrollpanel, Administrative verktøy, Datamaskinbehandling, Delte mapper, Åpne filer. Her vil du finne åpne ProMed-filer som du må lukke. Ofte kan man velge å lukke alle åpne filer. 3. Hvis du fortsatt har problemer, start serveren på nytt.

5 D. Installasjon eller oppgradering på terminalserver: I. Oppgradering uten installasjon: For oppgradering av en eksisterende installasjon av ProMed uten å måtte kjøre hele installasjonsprogrammet. - Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene. - Sett inn CD, hvis mottatt, start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene eller last ned fra med klikk på lenke for "Oppgradering" til høyre for ønsket produkt og pakk ut til mappen som er foreslått ved utpakking. - Logg inn som Systemadministrator i ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen. - Start ProMed på serveren og oppgradering starter automatisk. - Start ProMed på klientene og ny versjon av ProMed vil bli lagt inn automatisk, veldig rast, uten at installasjon er nødvendig. Oppgraderingsfilene legger seg i mappe Oppgrad under ProMed datamappe. For detaljert prosedyre, se punkt 1. II. Hvis oppgraderingen skal installeres: Dette blir som en vanlig installasjon hvor ProMed installeres på programmappen av administrator. Oppgraderingen MÅ da utføres med serveren i install-modus. Dette må gjøres før installasjon, slik at runtimefilene blir tilgjengelig for alle. Det gjøres med følgende kommando i CMD vindu: change user /install For videre informasjon om ProMed på terminalserver:

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

EXTENSOR 05 Bedriftshelse:

EXTENSOR 05 Bedriftshelse: EXTENSOR 05 Bedriftshelse: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips! Versjon 1.17. 05.06.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

DDS-CAD 10. Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som for tiden er på markedet. I over

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer