Medeo Almaty, Kasakhstan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medeo Almaty, Kasakhstan"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 Medeo Almaty, Kasakhstan

3 Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter Voksenopplæring 9 Generell studiekompetanse 9 Helsefag 9 Petroleumsfag 9 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne 10 Fagskole 12 Forkurs til ingeniørutdanning 14 Øvrige kurs 15 Rogalandskonferansen Samarbeid NHO Reiseliv Vest-Norge og Rogaland politidistrikt 16 IKT og virtualisering viktige innovasjonsfaktorer 17 Produkt- og kvalitetsutvikling 20 QMS 20 Achilles 21 Fagsamling kursansvarlige 21 Europeiske prosjekter INTVET 25 Namibia-kontoret 27 Angola 28 Kasakhstan 31 Lederopplæring og skoleutvikling 33 Namibia 36 Nigeria 37 Turkmenistan 38 Uganda 39 Vietnam 39 Samarbeidende skoler og partnere 40 Oversikt skoler 40 Oversikt partnere 42 Jubileum RKK 20 år 45 Administrasjonen 46 Organisasjonskart 46 Arbeidsmiljø 46 Likestilling 46 RKKs priser og stipend 48 Støtte til unge idrettsutøvere 48 Kjell Arholms minnestipend 49 Økonomi 50

4 Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. RKKS ÅRSMØTE OG STYRE Årsmøtet og styret utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/kristine Gramstad (Ap), Janne Johnsen (H), Ellen Solheim (KrF), Trond Birkedal (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/øystein Hansen og rektorene v/margoth Sundsbø. 4 Foran f.v.: Margoth Sundsbø, Janne Johnsen, Kristine Gramstad, Ellen Solheim Bak f.v.: Øystein Hansen, Ole Imsland, Trond Birkedal og Leiv Roald Thu

5 Slik administrerende direktør ser det Jubileumsåret 2009 (20 år) har vært et meget godt år for RKK. Vi har, på tross av den økonomiske krisen næringslivet har vært inne i, klart å øke vår omsetning fra 63 mill. NOK i 2008 til 68 mill. NOK i Et resultat som viser at vi har hatt evnen til å tilpasse oss markedet. RKK vokser fortsatt, gjennom en solid satsing på hjemmemarkedet i Rogaland og resten av Norge, men ikke minst internasjonalt der det meste av markedsøkningen vil komme i de neste årene. RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning for privat og offentlig sektor basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny teknologi og direkte kontakt med næringslivet nasjonalt og internasjonalt. RKKs mål om at de videregående skolene skal være et foretrukket valg i markedet er langt på vei oppnådd. Blant våre oppdragsgivere finner vi ledende norske og internasjonale bedrifter. Selv om utdanning og etterutdanning innen olje og gass-sektoren er dominerende, er helserettet opplæring en god nummer to. Samtidig ser vi en økende interesse for en rekke andre fagområder som blant annet landbruk og akvakultur. Vi ser også en positiv utvikling innen våre fagskoletilbud til helsesektoren som leveres nettbasert til hele landet. Det vil komme en rekke nye fagskoletilbud fra RKK i løpet av kort tid. Forkurs til ingeniørutdanning som vi arrangerer på oppdrag fra UiS er også svært vellykket og kvalifiserer flere hundre til ingeniørstudier hvert år. 5

6 Vi vil også satse enda sterkere på å utvikle nye læremetoder basert på den til enhver tid best mulige teknologi. myndigheter. I tillegg har vi også signert en femårig årig avtale med MINPET/INP i Angola for å bidra til utviklingen av oljerettet utdanning i landet. Internasjonalt er våre oppdragsgivere blant annet Utenriksdepartementet, Norad, Olje for Utvikling (OFU), Oljedirektoratet, UNITAR (FN), myndigheter i en rekke land samt norske og internasjonale selskaper som opererer i de landene hvor vi er aktive. RKKs konsept baserer seg på de norske erfaringene med utdanning av lokal arbeidskraft til nasjonale og internasjonale selskaper. Selskaper som etablerer virksomhet i utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav om å benytte lokal arbeidskraft. RKKs oppgave er å medvirke til denne prosessen på flere nivåer. Vi deltar i utviklingen av infrastruktur på nasjonalt og regionalt nivå gjennom å bidra til strategi, organisering, standardisering og opplæring. Våre oppgaver er å oppgradere fagplaner og etterutdanne lærere, spesialister og institusjonsledere. Vi etablerer samarbeidsmodeller og strukturer for samhandling mellom bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner, blant annet lærling- og praktikantordninger. Et viktig element er også implementering av nye IKT-baserte læremetoder. RKK har siden 2004 arbeidet sammen med utdanningsministeriet i Kasakhstan innen flere områder for utvikling og implementering av fagopplæring og regionalutvikling. Dette arbeidet ser ut til å fortsette også etter opprinnelig sluttdato i Erfaringene fra Kasakhstan har også ført til interesse fra Turkmenistan og Usbekistan. Vi har i tillegg flere prosjekter med norske og internasjonale bedrifter i Angola. Selv om de største engasjementene våre i Afrika hittil har vært i Angola er vi i gang med prosjekter i Nigeria og Uganda. Dessuten er prosjekter i flere andre afrikanske land i startfasen. For å drive og videreutvikle vårt engasjement i Afrika har vi opprettet et eget avdelingskontor i Walvis Bay i Namibia. Her har vi ansatt meget kompetente medarbeidere og ser fram til en stor utvikling i markedet. For å heve kvaliteten på våre tilbud, og for å utvikle oss videre har vi økt staben ved vår administrasjon i 2009, og vi vil ytterligere styrke denne i Vi har også en kontinuerlig utvikling av vårt HMSsystem, og har fokusert sterkt på etiske retningslinjer for vår virksomhet. Det er stadig nye utfordringer for oss når vi møter nye kulturer, så forståelse og respekt for historie og tradisjoner er viktig for oss. RKK vil fortsette å utvikle seg kvalitativt og kvantitativt. Vi vil ligge i forkant ved bruk av ny læringsteknologi samtidig som vi skal kunne levere det markedet til enhver tid krever av oss. Vi ser fram til en økt vekst, spesielt internasjonalt. Local content = Positiv samfunnsutvikling. 6 Men det er imidlertid vårt engasjement i Afrika som er i størst vekst. Vi har tegnet vår hittil største kontrakt med MAPESS/INEFOP i Angola. Den fireårige kontrakten går på utvikling av arbeidsmarkedsopplæringen i landet og er finansiert av ambassaden i Angola og av angolanske Ole Imsland, administrerende direktør

7 RKK bidro i 2009 ved flere anledninger gjennom innspill til prosessen som førte til åpning av Norges ambassade i Astana tidlig Her ved energiseminaret som ble avholdt i forlengelse av åpningen, der H.K.H. Kronprins Haakon og utenriksminister Støre deltok, og der RKK senere fortalte om arbeidet som er gjort i Kasakhstan.

8 8 Viktige aktiviteter 2009

9 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5000 studenter på forskjellige løp innen voksenopplæring dette året. Vi har 17 aktive skoler som har arrangert kursene. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og ulike petroleumsrelaterte fag. Generell studiekompetanse Det undervises i generell studiekompetanse på Stavanger katedralskole, Gand vgs, Dalane vgs og Haugaland vgs. Vi har hatt 650 studenter på generell studiekompetanse i løpet av året. Studentene kan følge undervisningen som en kombinert undervisning mellom fjernundervisning via internett og faste samlinger, eller som tradisjonell undervisning. Helsefag Dette året har det vært 572 deltakere på totalt 35 kurs innen helse og sosialfag. Det er Gand vgs, Jåttå vgs, Møllehagen skolesenter og Rygjabø studiesenter som har hatt disse kursene. Gjennom Studiesenteret.no har 123 elever, ca. 21 % deltatt nettbasert på i alt 9 forskjellige kurs. Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfagene. De fleste kursene har vært teknisk fagskole petroleum, hydraulikk, kjemi og prosessfag og lederkurs for maritimt personell. Innen materialadministrasjon har vi hatt kurs vår og høst på Godalen vgs. Mange av studentene kom som en følge av rammeavtalen med Statoil. 9

10 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne Vi har rammekontrakt med Rogaland fylkeskommune i videregående opplæring for voksne for perioden Fagene er: Generell studiekompetanse ved Gand vgs, Stavanger katedralskole og Haugaland vgs Spesiell studiekompetanse ved Stavanger katedralskole Helsearbeiderfag ved Rygjabø studiesenter, Bergeland vgs og Gand vgs Barne- og ungdomsarbeiderfag ved Rygjabø studiesenter og Gand vgs Helseservicefag ved Bergeland vgs Blomsterdekoratør ved Bergeland vgs Kokk og servitør ved Godalen vgs Byggteknikk ved Haugaland vgs og Gand vgs Elenergi ved Gand vgs Data og elektronikk ved Gand vgs Kulde- og varmepumpeteknikk ved Godalen vgs Kjøretøy ved Gand vgs Transport og logistikk ved Haugaland vgs og Gand vgs Automatiseringsfaget ved Gand vgs Overflateteknikk ved Gand vgs Salg, service og sikkerhet ved Haugaland vgs og Gand vgs Reiseliv ved Haugaland vgs 10

11 11

12 FAGSKOLE Styret i RKK opprettet i 2006 RKK Fagskolen. RKKs styre sammen med student- og ansatterepresentant utgjør styret i RKK Fagskolen. RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som fagskole innen: Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering Veiledning Stillas I kom nye retningslinjer for fagskolen i Norge. Før har dette skolebegrepet vært forbeholdt 2-årig teknisk fagskole, men fra innbefattet dette all utdanning på ½ 2 år etter videregående. Det skal være en avsluttende utdanning, men kan eventuelt gi studiekompetanse for høgskole/universitet. 2-årig teknisk fagskole er ett av tilbudene, mens fagskole for helsefag, mat osv. er andre mulige fagskoletilbud. Fagskole gir kompetanse som fagtekniker / og er aktuelt på mellomledernivå. I noen områder dekker fagskole krav til mesterbrev. Det er lagt stor vekt på at utdanningene er IKTstøttet, noe som gjør at studentene kan gjennomføre mye av utdanningen hjemmefra med ukentlig veiledning fra sin egen studieveileder via nettet, 12

13 delta på samlinger og forelesninger, samt samling i grupper. Det er normalt derfor en blandingsmodell vi legger opp til, men noen få kurs er i praksis selvgående og reint nettbaserte, mens andre er svært tradisjonelle i formen, noe som styres av økonomi, målgruppe og markedets ønsker. Studiesenteret.no og RKK har i en rekke år samarbeidet om nettstudier. I 2008 utvidet RKK samarbeidet med Studiesenteret.no. Gjennom dem tilbyr RKK fem fagskoletilbud, samt to fagbrev. De er representert ved kommuner over hele landet, og oppgaven er blant annet å distribuere god, nettbasert utdanning i samarbeid med innholdsleverandører. RKK Fagskolen har nå vært i drift i et par år, og i samarbeid med studentrådet utvikles utdanningen i samsvar med NOKUT sine krav og studentenes ønsker og innspill. Godkjenning som teknisk fagskole for stillas foreligger nå og det ble i 2009 startet opp et kurs innen Stillas med 28 studenter i et samarbeid mellom Bergeland vgs og Stavanger offshore tekniske skole. Det gis også tilbud om teknisk fagskole innen TIP, teknologi og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk, i samarbeid med Stavanger offshore tekniske skole. Vi har en løpende dialog med skolenes fagmiljøer og ulike næringer med sikte på å etablere nye, konkrete tilbud. Vi har i 2009 startet opp utdanninger innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie. 13

14 Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanningen. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn, men uten nok matematikk og fysikk samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2009/2010 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Dette gjør det mulig å kombinere forkurset med jobb. Forelesningene går på dag- og kveldstid. Kveldsundervisningen overføres i tillegg på videokonferanse til Sauda vgs, Haugaland vgs og Dalane vgs. Det er og en del studenter som følger oss fra andre steder i landet og som da har tilgang på forelesningene fra dagen etter at sendingene er gjennomført. Disse opptakene har alle studentene mulighet til å se på It`s learning i ettertid. Vi hadde over 900 interesserte til de 400 studieplassene vi kan tilby. 14

15 Øvrige kurs Bergeland vgs startet i år opp Teknisk fagskole innen stillas sammen med Stavanger offshore tekniske skole. Dette er en fagskole som går over 3 år. Dalane vgs har hatt klasser innen generell studiekompetanse som har fulgt undervisningen som har blitt overført fra Gand vgs. Ved Gand vgs sitt opplæringssenter har det vært 250 elever som har tatt fagene til generell studiekompetanse. Undervisningen her har blitt overført til Haugaland vgs og Dalane vgs. 7 Criss-kurs, kurs innen effektive læringsstrategier, har vært gjennomført. Det har i tillegg vært kurs innen TRL-bransjeteknikk, transport- og logistikkfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og innføring i norsk for hotellansatte. Salg, service og sikkerhet har vært avholdt via videokonferanse i samarbeid med Haugaland vgs. Ved Godalen vgs har de hatt kurs i hardlodding, logistikkfaget og matfag. Det har også blitt avholdt kurs for renholdere i fylkeskommunene innen overflateteknikk, der elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen. Haugaland vgs har hatt kurs inne salg, service og sikkerhet som har vært kjørt med videokonferanse til Gand vgs på Sandnes. Det har og vært avholdt kurs innen billakkering Jåttå vgs har kurs innen hudpleie. Ved Karmsund vgs har det vært avholdt kurs for lærlinger innen kokk- og institusjonskokkfaget med tema spesialkost. Møllehagen skolesenter har hatt kurs innenfor det spesialpedagogiske feltet. Gjennom det nære samarbeidet med behandlings- og omsorgsapparatet har skolen kompetanse som de ønsker å dele med andre gjennom kursvirksomheten. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Rygjabø studiesenter har hatt fagskoler innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg og rehabilitering. Det har vært mange elever innen fagene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og egen klasse innen helsearbeiderfaget med fremmedspråklige elever ble startet opp i Ved Sauda vgs har vi kurs rettet mot industrien. Skolen har hatt kurs i sertifisering av sveisere, sertifisering og resertifisering innen varmt arbeid og en gruppe har tatt førerkort klasse BE. Stavanger katedralskole har tilbudt generell og spesiell studiekompetanse. Stavanger offshore tekniske skole har hatt kurs i sertifikatrettet utdanning, nettbasert teknisk fagskole innen petroleumsteknologi, hydraulikk, crisis management og teknisk fagskole innen stillas. På Time vgs har det vært holdt kurs i maskinarbeiderfaget, anleggmaskinfører og ADK 1. Øksnevad vgs har hatt kurs innen anleggsgartner/ driftsoperatørfaget, allmenn påbygg, anleggsmaskinførerkurs, grønt arbeid og et fornyingskurs. Ved Åkrahamn vgs er det startet opp kurs innen automasjon for fjernstyrte undervannsfartøyer og nettbasert automasjon. 15

16 ROGALANDSKONFERANSEN 2009 Rogalandskonferansen 2009 ble arrangert 1. og 2. april i Haugesund. Temaet var: PISA 2006: Konsekvenser for organisering og vurdering av læringsarbeidet. Fokuset var på pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid. Det var mange gode foredrag og spennende og inspirerende parallellseminar, ledet av dyktige, innovative praktikere. Det deltok 300 på konferansen, de fleste fra Rogaland. Konferansen er et samarbeid mellom opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og RKK. SAMARBEID NHO REISELIV VEST-NORGE OG ROGALAND POLITIDISTRIKT I 2001 inngikk NHO Reiseliv, Rogaland politidistrikt og RKK en samarbeidsavtale om gjennomføring av autorisasjonskurs for dørvakter ved utesteder. RKK står som kursarrangør og Rogaland politidistrikt og NHO Reiseliv Vest-Norge står for det faglige innholdet. Siden starten i 2001 har vi arrangert 80 kurs, med over 1700 deltakere. I 2009 hadde vi 200 ordensvakter på totalt 8 kurs. Kursene ble avhold i Stavanger. Kurset er et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakt iht. serveringslovens bestemmelser. 16

17 IKT og virtualisering viktige innovasjonsfaktorer RKK har i 2009 vektlagt IKT for to viktige strategiske formål: 1) bidra til å kunne levere kurs regionalt, nasjonalt og internasjonalt innen nye markeder og 2) bygge den virtuelle RKKorganisasjonen administrativt. RKK har gjennom mange år bidratt til å vise vei innen bruk av IKT, men selv om vi lykkes i ett marked er det ingen automatikk i at vi lykkes i et annet, ettersom det er andre kulturer, andre personer og andre tradisjoner i en næringssektor som skal tilpasse seg både teknologien og justere forventninger og det ofte begge veier. IKT i RKK forutsetter derfor en smidig og løpende utviklingsprosess. Ny giv for helsefag med IKT De mange år med erfaring fra forkurs for ingeniør har i 2009 vært omsatt til å initiere ny IKT-satsing innen helsefag. Helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag tilbys nå også som guidet tur til eksamen, og er et spennende svar på, og et opplegg som passer godt med, praksiskandidatenes behov for god, fortettet og fleksibel undervisning. Læreren er virtuelt til stede og oppleves som en like nær og god mentor som en lærer i rommet. I tillegg legges gjerne undervisningen opp med mer fleksibilitet gjennom studentaktive og praksisnære oppgaver, noe som styrker læringen. Det er ikke et krav om IKT for å drive slik læring, men det følger ofte av den didaktiske revisjon av undervisningspraksisen som er nødvendig for å bli en god nettlærer. Løpende oppstart er noe som gjør tilbudene mer unike, og ivaretas godt i våre IKT-baserte opplegg. At nye fagområder vinnes og inngår i RKKs virtuelle verden for å forbedre tilbud eller skape et nytt der intet før fantes, er et uttrykk for innovasjon og evne til å forandre praksis, og er en utvikling som RKK ønsker å bidra til gjennom sin sterke vektlegging av IKT-bruk. Sammen med nasjonale nettverk som Studiesenteret.no har IKT-tilpassa kurs bidratt til at over 100 deltakere har fått startet på grunnutdanning og etterutdanningstilbud (fagskole) i regi av RKK over hele landet. Kommune-Norge har ofte stor variasjon i tilbud, og disse IKT-støtta tilbudene bidrar dermed til en utjevning og økt tilgang til helsefaglig utdanning på fagbrev- og fagskolenivå. IKT-støtta opplegg gir kommunene og deltakerne økt effektivitet i form av mer kvalitet og sparer både miljø, tid og penger. Helsefagmiljøer ved skoler som Gand, Møllehagen og Rygjabø er helt i front innen sine områder og har i 2009 bidratt til å sette preg på den IKT-baserte helsefagopplæringen ved å ha kreative, positive og kompetente instruktører som gjør dette mulig for et nasjonalt marked. IKT bidrar i dag til at fjernundervisning er jamgodt og ofte bedre enn tradisjonell undervisning: 17

18 18 Den gode praksis RKK-skolene fikk i 2009 omtale av European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) nettopp for sitt arbeid med å tilby IKTstøtta helsefagopplæring, da CEDEFOP gjennomgikk rapporter fra samtlige studiebesøk i perioden i rapporten Go, see, tell Lignende historier kunne blitt fortalt om samarbeidet mellom Haugaland og Gand om å dele på både voksenopplæringsdeltakere og lærerressurser på begge sider av Boknafjorden og etablere et samarbeid som ser ut til å knytte stadig flere distrikt til seg. Forkurs fortsetter med sin nettdistribusjon å være en sentral IKT-aktivitet med vekt på livesendinger kombinert med støtteopptak. IKT er ikke driveren i seg selv i disse aktivitetene, men IKT muliggjør her en visjon om effektivt samarbeid mellom skoler og utdanningsinstitusjoner innen voksenopplæring. Utviklingsarbeid RKK har gjennom videreutvikling av eksisterende kurs, EU-prosjektet eclick og gjennom samarbeidet med Skape.no fått prøve ut og tatt i bruk teknologi for produksjon av læringsinnhold. Dette forenkler produksjonen og nettdistribusjonen, blant annet ved bruk av talesyntese. RKK har et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid sammen med kursskolene som fortsatt ønsker å ligge i front på teknologibruk. Dette arbeidet vil også videreføres i kommende år. Utvalget av Gammeldags teknologi som læringsplattformer er utvidet og RKK har utvidet sin eksiterende plattform its learning ved også å ta i bruk Fronter internasjonalt, ettersom denne tilbyr læringsmiljø på russisk og portugisisk. RKKs egenutviklede kursdatabase for å håndtere skolenes kursportefølje har også i år blitt løftet enda et hakk. Dette er gjort ved at kursdatabasen er enda tettere tilrettelagt i tråd med RKKs krav til kursbeskrivelse og dokumentasjon, slik at det nå skal være lettere å oppnå fullt samsvar mellom produktark, kontraktsvedlegg og kurskatalog på nett.

19 Kursdatabasen er også nå tilgjengelig i flerspråklig form og tilpasset RKKs økende internasjonale aktivitet. RKKs flerspråklige kurskatalog/database er tilgjengelig på engelsk, portugisisk og norsk. i Norge, uavhengig av om man arbeider fra Namibia eller andre steder. Som en del av denne revisjonen er det også utarbeidet nye oversikter og dokumentasjon. Den er også tilrettelagt for å kunne samhandle med andre systemer som skolene må forholde seg til, samt at fylkets systemer har fått oppjusterte metoder for dataeksport og -import. Dette sikrer fortsatt trygg og enda enklere dataflyt mellom fylkets og RKKs systemer. Dette har vært mulig gjennom en god dialog med fylkets seksjon for voksenopplæring. Som en del av RKKs gjennomgang av internt kvalitetssystem har det også blitt etablert ny struktur for IKT-plan og lagt et nytt grunnlag for planarbeid. (Se eget kapittel om dette under produkt- og kvalitetsutvikling.) Det er også etablert nye tjenester som terminalserver, og lagt et grunnlag for en mer fleksibel og virtuell, globalt voksende organisasjon. RKKs medarbeidere i Namibia har således tilgang på systemer på samme måte som RKKs medarbeidere RKK har gjort slike grep for å møte behov for nye globale prosjektkontor i tillegg til eksisterende og framtidige avdelingskontor. Oppsummert RKK har i 2009 fortsatt å legge vekt på IKT-støtta undervisningsformer og har en klar IKT-profil. Satsingen innen IKT-støtta helsefagopplæring vil formodentlig fortsette også neste år i tillegg til at nye områder kommer til og gamle områder fornyes. IKT er blitt en kjent og forventet form for kurslevering, men har fortsatt potensial for vekst gjennom konsentrert innsats rettet inn mot de enkelte markedsområdene. Målet om å kunne nå alle med alt innhold, hele tiden, over alt, er fortsatt en visjon å jobbe mot. IKT er også en strategisk viktig faktor for å bygge en global, fleksibel organisasjon, og å støtte opp om organisasjonens samlede virksomhet. 19

20 Produkt og kvalitetsutvikling QMS RKK har som varslet til Achilles mfl. benyttet 2009 til å gjennomgå og totalrevidere sitt kvalitetssystem i løpet av høsten og nye kulturer blir tilpasningsfaktorer i et internasjonalt marked der store, internasjonale selskap og organisasjoner og nasjonale myndigheter er mottakere av tilbudene. RKKs nye kvalitetssystem består av en overordnet beskrivelse (QMS 1 beskrivelse av kvalitetssystem) og sju identifiserte prosessområder som vi vil følge opp spesielt og ha eksplisitte kvalitetskrav til (manualer) og knytte alle policies, rutiner og sjekklister til. Disse kvalitetsområdene er: QMS 2 Etikk og atferd QMS 3 HMS QMS 4 Prosjektstyring QMS 5 Kursadministrasjon QMS 6 Administrasjon og regnskap QMS 7 Personal QMS 8 IKT Følgende tiltak har stått sentralt i 2009: Revisjon og identifikasjon av relevante områder å måle kvalitet på og med Revisjon av markedsområder og kursstruktur Videreutvikling og forbedring av kursoversikt Videreutvikling og forbedring av kurskatalog på nett Kursdatabasen: videreutvikling og tilpasning for internasjonalt marked Samling med kursansvarlige ved de ulike kursskolene Dialogmøter om kvalitet med avdelingskontor internasjonalt Internkurs Årlig revisjon og internkontroll Ved utgangen av 2009 var arbeidet godt i gang, struktur og prinsipper på plass og eksisterende rutiner lagt inn. Arbeidet videreføres i 2010, og fokus vil da være på gjennomgang av identifiserte behov for nye prosedyrer og sjekklister. RKK håper på økt oppmerksomhet rundt disse temaene som følge av dette arbeidet, med flere nye og fornøyde brukere som sluttresultat, og søker å engasjere hele RKK-organisasjonen til å bidra med kontinuerlig forbedring av praksisen vår. Premissene for kvalitetsarbeidet og nytt kvalitetssystem er spesielt knyttet til krav nedfelt i ISO 9001:200 og NORSOK S-006 ver. 2, i tillegg til en rekke andre etablerte standarder som på enkeltområder er vurdert viktige å bygge inn. 20 Kursene er også revidert, og ny markedsstruktur er utarbeidet og presentert. Standardisering av kursbeskrivelse og tydelige produktbeskrivelser er viktige faktorer å ha med seg når nye, nasjonale lov- og regelkrav, bransjestandarder, nye språk

21 Achilles RKK er godkjent og sertifisert av Achilles Joint Qualification System som leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. RKK har godkjennings-id nr RKK ble resertifisert Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2000. Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er per dags dato i bruk i til sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og dansk sokkel. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system og sin policy i henhold til krav fra Achilles, og ser Achilles som et nyttig verktøy i forhold til å møte krav og forventinger fra en internasjonal industri. Gjennomgangene har blant annet bidratt til sterkere fokus på etiske retningslinjer, noe RKK ser viktigheten av og legger vekt på i sine engasjement internasjonalt. Fagsamling kursansvarlige Det er viktig for RKK å samle de kursansvarlige for å diskutere strategiske vurderinger av betydning for kursarbeidet. I 2009 ble det avholdt en større samling i Bologna, Italia, som tok for seg muligheter, markeder, hvordan en kan samarbeide bedre og hvordan utvikle kurskoordinatorrollen. Dette var svært vellykket. Slike samlinger skaper tillit og godt klima for nye initiativ og er således en viktig aktivitet for å utvikle forståelse og kunnskap om nye muligheter og krav til kursleveranser. Særlig mulighetene som ligger innen helse, olje og gass, naturbruk og industri har stått i fokus, i tillegg til den generelle voksenopplæring for rettselever i Norge. 21

22 Europeiske prosjekter 2009 E-clic E-CLIC er en forkortelse for European Collaborative Innovation Centres. Prosjektet startet i 2008, og målet med det treårige Interreg IVB-prosjektet er å utvikle samarbeidende innovasjonssentra for bredbåndsmedier, og utvikle evne for vekst og sysselsetting gjennom samarbeid i nordsjøregionen. RKK vil bidra til nettbaserte formidlings- og motivasjonsopplegg for etablerere og modeller/case for helsefaglig grunn- og etterutdanning. Prosjektet har partnere fra Sverige (lead partner), Belgia, England, Nederland, Norge og Tyskland. BSR Interreg IIIB Greenhouse Prosjektet går i perioden med støtte fra BSR Interreg IIIB Neighbourhood-programmet under prosjektnummer 2007/ Målet med Greenhouse-prosjektet er å overføre konseptet Studentbedrift til regionene Pskov og Kaliningrad i Russland. RKK leder dette prosjektet sammen med partnere fra landene Estland, Latvia, Norge, Tyskland og Russland. LdV Empower Deprived Learners RKK har fått støtte fra SIU, nasjonal koordinator for EUs Leonardo da-vinci program til prosjektet Empower Deprived Learners i perioden Prosjektet har som mål å videreutvikle og overføre metoden self-directed learning (SDL) til yrkesopplæringsinstitusjoner i Romania, Slovenia og Tyrkia. Prosjektet skal bidra til å gjøre yrkeslærere i disse tre landene bedre i stand til å hjelpe svake elever i undervisningen. RKK er prosjektleder sammen med Møllehagen skolesenter og øvrige partnere fra landene Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. 22

23 LdV Gender and Diversity in VET Prosjektet går i perioden med støtte fra EUs Leonardo da Vinci-program under prosjektnummer LLP-LdV/TOI/2007/ RO/016. Hovedmålsettingen er å veilede og informere yrkeslærere i Romania, Slovenia og Tyrkia slik at det rettes større fokus mot likestilling i fagopplæringen i disse landene. RKK er norsk partner sammen med Møllehagen skolesenter, og øvrige partnere er fra Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. LdV Better Buildings Prosjektet går i perioden med støtte fra EUs Leonardo da Vinci-program under prosjektnummer LLP-LdV/TOI/2007/ IT/307. Hensikten med Better Buildings er å forbedre kvaliteten på byggfagopplæringen i Italia, Slovenia og Tyrkia på området enøk-tiltak. RKK er norsk partner sammen med Møllehagen skolesenter, og øvrige partnere er fra Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. 23

24 24

25 INTVET INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET er en forkortelse for International vocational education and training og er et uttrykk for den internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basisorganisasjon utgjør både personell og fagkompetanse som INTVET nyttegjør seg løpende. INTVET er en integrert del av RKKs virksomhet. INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sine visjoner om å være en global aktør innen opplæring, med de konsekvenser det har for krav til kvalitet, logistikk, innhold og internasjonale standarder. INTVET skal dermed også bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs ledelse har arbeidet målrettet med denne strategien i en rekke år, og vurderer at resultatene, med rekken av etablerte prosjekter og en økende mengde aktiviteter internasjonalt, nå viser at vi lykkes. For å forklare denne satsingen, må vi se på følgende: Det norske systemet for yrkesutdanning og voksenopplæring/etterutdanning har vakt oppmerksomhet internasjonalt. Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud på alle områder tilknyttet denne virksomheten. Norge ble dermed det første landet i verden til å tilby en formell fagutdanning innen dette området. I motsetning til andre land, der oljeselskapene selv står for opplæring av det personell de behøver, er det myndighetene i Norge som styrer dette. Viktighetene av at myndighetene har kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig område som oljevirksomheten, er et eksempel flere land vil følge. Et ekstra moment er at denne utdanningen er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiver (NHO) og arbeidstakerorganisasjonene (LO). Våre erfaringer med etterutdanning blir også etterspurt internasjonalt. RKK-modellen, der skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har vakt internasjonal oppmerksomhet og det er flere pilotprosjekter hvor RKK-modellen utprøves i andre land. Innen utvikling av olje- og gassvirksomhet blir selskapene stadig oftere møtt med kravet om local content fra myndighetene. RKK samarbeider med en rekke større bedrifter i flere land om å skolere lokal arbeidskraft til deres prosjekter. RKK gjennomfører også prosjekter for Utenriksdepartementet med oppgradering og utvikling av fagutdanning i Asia og Afrika. Disse prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med offentlige myndigheter i landene. I denne sammenheng betyr det at kontakt ideelt innledes på departements- og ministernivå og forankres i langsiktige tiltaksplaner ut mot regioner og nøkkelpunkter i de ulike landene. RKK kommer til å styrke arbeidet med internasjonalisering i årene framover, samtidig som hjemmemarkedet og nasjonale tiltak vil bli fulgt opp på markedets og kunders premisser som før. Det er derfor interessant at flere av våre regionale og nasjonale oppdragsgivere finnes igjen i land som vi går inn i, noe som skaper gode relasjoner og positiv synergi over tid gjennom at både tillit og krav til leveransene bygges opp. INTVET-arbeidet er i 2009 styrket ved opprettelsen av avdelingskontoret i Walvis Bay i Namibia. 25

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer