Medeo Almaty, Kasakhstan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medeo Almaty, Kasakhstan"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009

2 Medeo Almaty, Kasakhstan

3 Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter Voksenopplæring 9 Generell studiekompetanse 9 Helsefag 9 Petroleumsfag 9 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne 10 Fagskole 12 Forkurs til ingeniørutdanning 14 Øvrige kurs 15 Rogalandskonferansen Samarbeid NHO Reiseliv Vest-Norge og Rogaland politidistrikt 16 IKT og virtualisering viktige innovasjonsfaktorer 17 Produkt- og kvalitetsutvikling 20 QMS 20 Achilles 21 Fagsamling kursansvarlige 21 Europeiske prosjekter INTVET 25 Namibia-kontoret 27 Angola 28 Kasakhstan 31 Lederopplæring og skoleutvikling 33 Namibia 36 Nigeria 37 Turkmenistan 38 Uganda 39 Vietnam 39 Samarbeidende skoler og partnere 40 Oversikt skoler 40 Oversikt partnere 42 Jubileum RKK 20 år 45 Administrasjonen 46 Organisasjonskart 46 Arbeidsmiljø 46 Likestilling 46 RKKs priser og stipend 48 Støtte til unge idrettsutøvere 48 Kjell Arholms minnestipend 49 Økonomi 50

4 Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. RKKS ÅRSMØTE OG STYRE Årsmøtet og styret utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/kristine Gramstad (Ap), Janne Johnsen (H), Ellen Solheim (KrF), Trond Birkedal (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/øystein Hansen og rektorene v/margoth Sundsbø. 4 Foran f.v.: Margoth Sundsbø, Janne Johnsen, Kristine Gramstad, Ellen Solheim Bak f.v.: Øystein Hansen, Ole Imsland, Trond Birkedal og Leiv Roald Thu

5 Slik administrerende direktør ser det Jubileumsåret 2009 (20 år) har vært et meget godt år for RKK. Vi har, på tross av den økonomiske krisen næringslivet har vært inne i, klart å øke vår omsetning fra 63 mill. NOK i 2008 til 68 mill. NOK i Et resultat som viser at vi har hatt evnen til å tilpasse oss markedet. RKK vokser fortsatt, gjennom en solid satsing på hjemmemarkedet i Rogaland og resten av Norge, men ikke minst internasjonalt der det meste av markedsøkningen vil komme i de neste årene. RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning for privat og offentlig sektor basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny teknologi og direkte kontakt med næringslivet nasjonalt og internasjonalt. RKKs mål om at de videregående skolene skal være et foretrukket valg i markedet er langt på vei oppnådd. Blant våre oppdragsgivere finner vi ledende norske og internasjonale bedrifter. Selv om utdanning og etterutdanning innen olje og gass-sektoren er dominerende, er helserettet opplæring en god nummer to. Samtidig ser vi en økende interesse for en rekke andre fagområder som blant annet landbruk og akvakultur. Vi ser også en positiv utvikling innen våre fagskoletilbud til helsesektoren som leveres nettbasert til hele landet. Det vil komme en rekke nye fagskoletilbud fra RKK i løpet av kort tid. Forkurs til ingeniørutdanning som vi arrangerer på oppdrag fra UiS er også svært vellykket og kvalifiserer flere hundre til ingeniørstudier hvert år. 5

6 Vi vil også satse enda sterkere på å utvikle nye læremetoder basert på den til enhver tid best mulige teknologi. myndigheter. I tillegg har vi også signert en femårig årig avtale med MINPET/INP i Angola for å bidra til utviklingen av oljerettet utdanning i landet. Internasjonalt er våre oppdragsgivere blant annet Utenriksdepartementet, Norad, Olje for Utvikling (OFU), Oljedirektoratet, UNITAR (FN), myndigheter i en rekke land samt norske og internasjonale selskaper som opererer i de landene hvor vi er aktive. RKKs konsept baserer seg på de norske erfaringene med utdanning av lokal arbeidskraft til nasjonale og internasjonale selskaper. Selskaper som etablerer virksomhet i utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav om å benytte lokal arbeidskraft. RKKs oppgave er å medvirke til denne prosessen på flere nivåer. Vi deltar i utviklingen av infrastruktur på nasjonalt og regionalt nivå gjennom å bidra til strategi, organisering, standardisering og opplæring. Våre oppgaver er å oppgradere fagplaner og etterutdanne lærere, spesialister og institusjonsledere. Vi etablerer samarbeidsmodeller og strukturer for samhandling mellom bedrifter, myndigheter og utdanningsinstitusjoner, blant annet lærling- og praktikantordninger. Et viktig element er også implementering av nye IKT-baserte læremetoder. RKK har siden 2004 arbeidet sammen med utdanningsministeriet i Kasakhstan innen flere områder for utvikling og implementering av fagopplæring og regionalutvikling. Dette arbeidet ser ut til å fortsette også etter opprinnelig sluttdato i Erfaringene fra Kasakhstan har også ført til interesse fra Turkmenistan og Usbekistan. Vi har i tillegg flere prosjekter med norske og internasjonale bedrifter i Angola. Selv om de største engasjementene våre i Afrika hittil har vært i Angola er vi i gang med prosjekter i Nigeria og Uganda. Dessuten er prosjekter i flere andre afrikanske land i startfasen. For å drive og videreutvikle vårt engasjement i Afrika har vi opprettet et eget avdelingskontor i Walvis Bay i Namibia. Her har vi ansatt meget kompetente medarbeidere og ser fram til en stor utvikling i markedet. For å heve kvaliteten på våre tilbud, og for å utvikle oss videre har vi økt staben ved vår administrasjon i 2009, og vi vil ytterligere styrke denne i Vi har også en kontinuerlig utvikling av vårt HMSsystem, og har fokusert sterkt på etiske retningslinjer for vår virksomhet. Det er stadig nye utfordringer for oss når vi møter nye kulturer, så forståelse og respekt for historie og tradisjoner er viktig for oss. RKK vil fortsette å utvikle seg kvalitativt og kvantitativt. Vi vil ligge i forkant ved bruk av ny læringsteknologi samtidig som vi skal kunne levere det markedet til enhver tid krever av oss. Vi ser fram til en økt vekst, spesielt internasjonalt. Local content = Positiv samfunnsutvikling. 6 Men det er imidlertid vårt engasjement i Afrika som er i størst vekst. Vi har tegnet vår hittil største kontrakt med MAPESS/INEFOP i Angola. Den fireårige kontrakten går på utvikling av arbeidsmarkedsopplæringen i landet og er finansiert av ambassaden i Angola og av angolanske Ole Imsland, administrerende direktør

7 RKK bidro i 2009 ved flere anledninger gjennom innspill til prosessen som førte til åpning av Norges ambassade i Astana tidlig Her ved energiseminaret som ble avholdt i forlengelse av åpningen, der H.K.H. Kronprins Haakon og utenriksminister Støre deltok, og der RKK senere fortalte om arbeidet som er gjort i Kasakhstan.

8 8 Viktige aktiviteter 2009

9 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5000 studenter på forskjellige løp innen voksenopplæring dette året. Vi har 17 aktive skoler som har arrangert kursene. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og ulike petroleumsrelaterte fag. Generell studiekompetanse Det undervises i generell studiekompetanse på Stavanger katedralskole, Gand vgs, Dalane vgs og Haugaland vgs. Vi har hatt 650 studenter på generell studiekompetanse i løpet av året. Studentene kan følge undervisningen som en kombinert undervisning mellom fjernundervisning via internett og faste samlinger, eller som tradisjonell undervisning. Helsefag Dette året har det vært 572 deltakere på totalt 35 kurs innen helse og sosialfag. Det er Gand vgs, Jåttå vgs, Møllehagen skolesenter og Rygjabø studiesenter som har hatt disse kursene. Gjennom Studiesenteret.no har 123 elever, ca. 21 % deltatt nettbasert på i alt 9 forskjellige kurs. Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfagene. De fleste kursene har vært teknisk fagskole petroleum, hydraulikk, kjemi og prosessfag og lederkurs for maritimt personell. Innen materialadministrasjon har vi hatt kurs vår og høst på Godalen vgs. Mange av studentene kom som en følge av rammeavtalen med Statoil. 9

10 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne Vi har rammekontrakt med Rogaland fylkeskommune i videregående opplæring for voksne for perioden Fagene er: Generell studiekompetanse ved Gand vgs, Stavanger katedralskole og Haugaland vgs Spesiell studiekompetanse ved Stavanger katedralskole Helsearbeiderfag ved Rygjabø studiesenter, Bergeland vgs og Gand vgs Barne- og ungdomsarbeiderfag ved Rygjabø studiesenter og Gand vgs Helseservicefag ved Bergeland vgs Blomsterdekoratør ved Bergeland vgs Kokk og servitør ved Godalen vgs Byggteknikk ved Haugaland vgs og Gand vgs Elenergi ved Gand vgs Data og elektronikk ved Gand vgs Kulde- og varmepumpeteknikk ved Godalen vgs Kjøretøy ved Gand vgs Transport og logistikk ved Haugaland vgs og Gand vgs Automatiseringsfaget ved Gand vgs Overflateteknikk ved Gand vgs Salg, service og sikkerhet ved Haugaland vgs og Gand vgs Reiseliv ved Haugaland vgs 10

11 11

12 FAGSKOLE Styret i RKK opprettet i 2006 RKK Fagskolen. RKKs styre sammen med student- og ansatterepresentant utgjør styret i RKK Fagskolen. RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som fagskole innen: Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering Veiledning Stillas I kom nye retningslinjer for fagskolen i Norge. Før har dette skolebegrepet vært forbeholdt 2-årig teknisk fagskole, men fra innbefattet dette all utdanning på ½ 2 år etter videregående. Det skal være en avsluttende utdanning, men kan eventuelt gi studiekompetanse for høgskole/universitet. 2-årig teknisk fagskole er ett av tilbudene, mens fagskole for helsefag, mat osv. er andre mulige fagskoletilbud. Fagskole gir kompetanse som fagtekniker / og er aktuelt på mellomledernivå. I noen områder dekker fagskole krav til mesterbrev. Det er lagt stor vekt på at utdanningene er IKTstøttet, noe som gjør at studentene kan gjennomføre mye av utdanningen hjemmefra med ukentlig veiledning fra sin egen studieveileder via nettet, 12

13 delta på samlinger og forelesninger, samt samling i grupper. Det er normalt derfor en blandingsmodell vi legger opp til, men noen få kurs er i praksis selvgående og reint nettbaserte, mens andre er svært tradisjonelle i formen, noe som styres av økonomi, målgruppe og markedets ønsker. Studiesenteret.no og RKK har i en rekke år samarbeidet om nettstudier. I 2008 utvidet RKK samarbeidet med Studiesenteret.no. Gjennom dem tilbyr RKK fem fagskoletilbud, samt to fagbrev. De er representert ved kommuner over hele landet, og oppgaven er blant annet å distribuere god, nettbasert utdanning i samarbeid med innholdsleverandører. RKK Fagskolen har nå vært i drift i et par år, og i samarbeid med studentrådet utvikles utdanningen i samsvar med NOKUT sine krav og studentenes ønsker og innspill. Godkjenning som teknisk fagskole for stillas foreligger nå og det ble i 2009 startet opp et kurs innen Stillas med 28 studenter i et samarbeid mellom Bergeland vgs og Stavanger offshore tekniske skole. Det gis også tilbud om teknisk fagskole innen TIP, teknologi og industriell produksjon med fordypning i maskinteknikk, i samarbeid med Stavanger offshore tekniske skole. Vi har en løpende dialog med skolenes fagmiljøer og ulike næringer med sikte på å etablere nye, konkrete tilbud. Vi har i 2009 startet opp utdanninger innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie. 13

14 Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanningen. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn, men uten nok matematikk og fysikk samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2009/2010 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Dette gjør det mulig å kombinere forkurset med jobb. Forelesningene går på dag- og kveldstid. Kveldsundervisningen overføres i tillegg på videokonferanse til Sauda vgs, Haugaland vgs og Dalane vgs. Det er og en del studenter som følger oss fra andre steder i landet og som da har tilgang på forelesningene fra dagen etter at sendingene er gjennomført. Disse opptakene har alle studentene mulighet til å se på It`s learning i ettertid. Vi hadde over 900 interesserte til de 400 studieplassene vi kan tilby. 14

15 Øvrige kurs Bergeland vgs startet i år opp Teknisk fagskole innen stillas sammen med Stavanger offshore tekniske skole. Dette er en fagskole som går over 3 år. Dalane vgs har hatt klasser innen generell studiekompetanse som har fulgt undervisningen som har blitt overført fra Gand vgs. Ved Gand vgs sitt opplæringssenter har det vært 250 elever som har tatt fagene til generell studiekompetanse. Undervisningen her har blitt overført til Haugaland vgs og Dalane vgs. 7 Criss-kurs, kurs innen effektive læringsstrategier, har vært gjennomført. Det har i tillegg vært kurs innen TRL-bransjeteknikk, transport- og logistikkfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og innføring i norsk for hotellansatte. Salg, service og sikkerhet har vært avholdt via videokonferanse i samarbeid med Haugaland vgs. Ved Godalen vgs har de hatt kurs i hardlodding, logistikkfaget og matfag. Det har også blitt avholdt kurs for renholdere i fylkeskommunene innen overflateteknikk, der elevene skal opp til en tverrfaglig eksamen. Haugaland vgs har hatt kurs inne salg, service og sikkerhet som har vært kjørt med videokonferanse til Gand vgs på Sandnes. Det har og vært avholdt kurs innen billakkering Jåttå vgs har kurs innen hudpleie. Ved Karmsund vgs har det vært avholdt kurs for lærlinger innen kokk- og institusjonskokkfaget med tema spesialkost. Møllehagen skolesenter har hatt kurs innenfor det spesialpedagogiske feltet. Gjennom det nære samarbeidet med behandlings- og omsorgsapparatet har skolen kompetanse som de ønsker å dele med andre gjennom kursvirksomheten. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Rygjabø studiesenter har hatt fagskoler innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg og rehabilitering. Det har vært mange elever innen fagene helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, og egen klasse innen helsearbeiderfaget med fremmedspråklige elever ble startet opp i Ved Sauda vgs har vi kurs rettet mot industrien. Skolen har hatt kurs i sertifisering av sveisere, sertifisering og resertifisering innen varmt arbeid og en gruppe har tatt førerkort klasse BE. Stavanger katedralskole har tilbudt generell og spesiell studiekompetanse. Stavanger offshore tekniske skole har hatt kurs i sertifikatrettet utdanning, nettbasert teknisk fagskole innen petroleumsteknologi, hydraulikk, crisis management og teknisk fagskole innen stillas. På Time vgs har det vært holdt kurs i maskinarbeiderfaget, anleggmaskinfører og ADK 1. Øksnevad vgs har hatt kurs innen anleggsgartner/ driftsoperatørfaget, allmenn påbygg, anleggsmaskinførerkurs, grønt arbeid og et fornyingskurs. Ved Åkrahamn vgs er det startet opp kurs innen automasjon for fjernstyrte undervannsfartøyer og nettbasert automasjon. 15

16 ROGALANDSKONFERANSEN 2009 Rogalandskonferansen 2009 ble arrangert 1. og 2. april i Haugesund. Temaet var: PISA 2006: Konsekvenser for organisering og vurdering av læringsarbeidet. Fokuset var på pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid. Det var mange gode foredrag og spennende og inspirerende parallellseminar, ledet av dyktige, innovative praktikere. Det deltok 300 på konferansen, de fleste fra Rogaland. Konferansen er et samarbeid mellom opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune og RKK. SAMARBEID NHO REISELIV VEST-NORGE OG ROGALAND POLITIDISTRIKT I 2001 inngikk NHO Reiseliv, Rogaland politidistrikt og RKK en samarbeidsavtale om gjennomføring av autorisasjonskurs for dørvakter ved utesteder. RKK står som kursarrangør og Rogaland politidistrikt og NHO Reiseliv Vest-Norge står for det faglige innholdet. Siden starten i 2001 har vi arrangert 80 kurs, med over 1700 deltakere. I 2009 hadde vi 200 ordensvakter på totalt 8 kurs. Kursene ble avhold i Stavanger. Kurset er et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakt iht. serveringslovens bestemmelser. 16

17 IKT og virtualisering viktige innovasjonsfaktorer RKK har i 2009 vektlagt IKT for to viktige strategiske formål: 1) bidra til å kunne levere kurs regionalt, nasjonalt og internasjonalt innen nye markeder og 2) bygge den virtuelle RKKorganisasjonen administrativt. RKK har gjennom mange år bidratt til å vise vei innen bruk av IKT, men selv om vi lykkes i ett marked er det ingen automatikk i at vi lykkes i et annet, ettersom det er andre kulturer, andre personer og andre tradisjoner i en næringssektor som skal tilpasse seg både teknologien og justere forventninger og det ofte begge veier. IKT i RKK forutsetter derfor en smidig og løpende utviklingsprosess. Ny giv for helsefag med IKT De mange år med erfaring fra forkurs for ingeniør har i 2009 vært omsatt til å initiere ny IKT-satsing innen helsefag. Helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag tilbys nå også som guidet tur til eksamen, og er et spennende svar på, og et opplegg som passer godt med, praksiskandidatenes behov for god, fortettet og fleksibel undervisning. Læreren er virtuelt til stede og oppleves som en like nær og god mentor som en lærer i rommet. I tillegg legges gjerne undervisningen opp med mer fleksibilitet gjennom studentaktive og praksisnære oppgaver, noe som styrker læringen. Det er ikke et krav om IKT for å drive slik læring, men det følger ofte av den didaktiske revisjon av undervisningspraksisen som er nødvendig for å bli en god nettlærer. Løpende oppstart er noe som gjør tilbudene mer unike, og ivaretas godt i våre IKT-baserte opplegg. At nye fagområder vinnes og inngår i RKKs virtuelle verden for å forbedre tilbud eller skape et nytt der intet før fantes, er et uttrykk for innovasjon og evne til å forandre praksis, og er en utvikling som RKK ønsker å bidra til gjennom sin sterke vektlegging av IKT-bruk. Sammen med nasjonale nettverk som Studiesenteret.no har IKT-tilpassa kurs bidratt til at over 100 deltakere har fått startet på grunnutdanning og etterutdanningstilbud (fagskole) i regi av RKK over hele landet. Kommune-Norge har ofte stor variasjon i tilbud, og disse IKT-støtta tilbudene bidrar dermed til en utjevning og økt tilgang til helsefaglig utdanning på fagbrev- og fagskolenivå. IKT-støtta opplegg gir kommunene og deltakerne økt effektivitet i form av mer kvalitet og sparer både miljø, tid og penger. Helsefagmiljøer ved skoler som Gand, Møllehagen og Rygjabø er helt i front innen sine områder og har i 2009 bidratt til å sette preg på den IKT-baserte helsefagopplæringen ved å ha kreative, positive og kompetente instruktører som gjør dette mulig for et nasjonalt marked. IKT bidrar i dag til at fjernundervisning er jamgodt og ofte bedre enn tradisjonell undervisning: 17

18 18 Den gode praksis RKK-skolene fikk i 2009 omtale av European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) nettopp for sitt arbeid med å tilby IKTstøtta helsefagopplæring, da CEDEFOP gjennomgikk rapporter fra samtlige studiebesøk i perioden i rapporten Go, see, tell Lignende historier kunne blitt fortalt om samarbeidet mellom Haugaland og Gand om å dele på både voksenopplæringsdeltakere og lærerressurser på begge sider av Boknafjorden og etablere et samarbeid som ser ut til å knytte stadig flere distrikt til seg. Forkurs fortsetter med sin nettdistribusjon å være en sentral IKT-aktivitet med vekt på livesendinger kombinert med støtteopptak. IKT er ikke driveren i seg selv i disse aktivitetene, men IKT muliggjør her en visjon om effektivt samarbeid mellom skoler og utdanningsinstitusjoner innen voksenopplæring. Utviklingsarbeid RKK har gjennom videreutvikling av eksisterende kurs, EU-prosjektet eclick og gjennom samarbeidet med Skape.no fått prøve ut og tatt i bruk teknologi for produksjon av læringsinnhold. Dette forenkler produksjonen og nettdistribusjonen, blant annet ved bruk av talesyntese. RKK har et godt grunnlag for videre utviklingsarbeid sammen med kursskolene som fortsatt ønsker å ligge i front på teknologibruk. Dette arbeidet vil også videreføres i kommende år. Utvalget av Gammeldags teknologi som læringsplattformer er utvidet og RKK har utvidet sin eksiterende plattform its learning ved også å ta i bruk Fronter internasjonalt, ettersom denne tilbyr læringsmiljø på russisk og portugisisk. RKKs egenutviklede kursdatabase for å håndtere skolenes kursportefølje har også i år blitt løftet enda et hakk. Dette er gjort ved at kursdatabasen er enda tettere tilrettelagt i tråd med RKKs krav til kursbeskrivelse og dokumentasjon, slik at det nå skal være lettere å oppnå fullt samsvar mellom produktark, kontraktsvedlegg og kurskatalog på nett.

19 Kursdatabasen er også nå tilgjengelig i flerspråklig form og tilpasset RKKs økende internasjonale aktivitet. RKKs flerspråklige kurskatalog/database er tilgjengelig på engelsk, portugisisk og norsk. i Norge, uavhengig av om man arbeider fra Namibia eller andre steder. Som en del av denne revisjonen er det også utarbeidet nye oversikter og dokumentasjon. Den er også tilrettelagt for å kunne samhandle med andre systemer som skolene må forholde seg til, samt at fylkets systemer har fått oppjusterte metoder for dataeksport og -import. Dette sikrer fortsatt trygg og enda enklere dataflyt mellom fylkets og RKKs systemer. Dette har vært mulig gjennom en god dialog med fylkets seksjon for voksenopplæring. Som en del av RKKs gjennomgang av internt kvalitetssystem har det også blitt etablert ny struktur for IKT-plan og lagt et nytt grunnlag for planarbeid. (Se eget kapittel om dette under produkt- og kvalitetsutvikling.) Det er også etablert nye tjenester som terminalserver, og lagt et grunnlag for en mer fleksibel og virtuell, globalt voksende organisasjon. RKKs medarbeidere i Namibia har således tilgang på systemer på samme måte som RKKs medarbeidere RKK har gjort slike grep for å møte behov for nye globale prosjektkontor i tillegg til eksisterende og framtidige avdelingskontor. Oppsummert RKK har i 2009 fortsatt å legge vekt på IKT-støtta undervisningsformer og har en klar IKT-profil. Satsingen innen IKT-støtta helsefagopplæring vil formodentlig fortsette også neste år i tillegg til at nye områder kommer til og gamle områder fornyes. IKT er blitt en kjent og forventet form for kurslevering, men har fortsatt potensial for vekst gjennom konsentrert innsats rettet inn mot de enkelte markedsområdene. Målet om å kunne nå alle med alt innhold, hele tiden, over alt, er fortsatt en visjon å jobbe mot. IKT er også en strategisk viktig faktor for å bygge en global, fleksibel organisasjon, og å støtte opp om organisasjonens samlede virksomhet. 19

20 Produkt og kvalitetsutvikling QMS RKK har som varslet til Achilles mfl. benyttet 2009 til å gjennomgå og totalrevidere sitt kvalitetssystem i løpet av høsten og nye kulturer blir tilpasningsfaktorer i et internasjonalt marked der store, internasjonale selskap og organisasjoner og nasjonale myndigheter er mottakere av tilbudene. RKKs nye kvalitetssystem består av en overordnet beskrivelse (QMS 1 beskrivelse av kvalitetssystem) og sju identifiserte prosessområder som vi vil følge opp spesielt og ha eksplisitte kvalitetskrav til (manualer) og knytte alle policies, rutiner og sjekklister til. Disse kvalitetsområdene er: QMS 2 Etikk og atferd QMS 3 HMS QMS 4 Prosjektstyring QMS 5 Kursadministrasjon QMS 6 Administrasjon og regnskap QMS 7 Personal QMS 8 IKT Følgende tiltak har stått sentralt i 2009: Revisjon og identifikasjon av relevante områder å måle kvalitet på og med Revisjon av markedsområder og kursstruktur Videreutvikling og forbedring av kursoversikt Videreutvikling og forbedring av kurskatalog på nett Kursdatabasen: videreutvikling og tilpasning for internasjonalt marked Samling med kursansvarlige ved de ulike kursskolene Dialogmøter om kvalitet med avdelingskontor internasjonalt Internkurs Årlig revisjon og internkontroll Ved utgangen av 2009 var arbeidet godt i gang, struktur og prinsipper på plass og eksisterende rutiner lagt inn. Arbeidet videreføres i 2010, og fokus vil da være på gjennomgang av identifiserte behov for nye prosedyrer og sjekklister. RKK håper på økt oppmerksomhet rundt disse temaene som følge av dette arbeidet, med flere nye og fornøyde brukere som sluttresultat, og søker å engasjere hele RKK-organisasjonen til å bidra med kontinuerlig forbedring av praksisen vår. Premissene for kvalitetsarbeidet og nytt kvalitetssystem er spesielt knyttet til krav nedfelt i ISO 9001:200 og NORSOK S-006 ver. 2, i tillegg til en rekke andre etablerte standarder som på enkeltområder er vurdert viktige å bygge inn. 20 Kursene er også revidert, og ny markedsstruktur er utarbeidet og presentert. Standardisering av kursbeskrivelse og tydelige produktbeskrivelser er viktige faktorer å ha med seg når nye, nasjonale lov- og regelkrav, bransjestandarder, nye språk

21 Achilles RKK er godkjent og sertifisert av Achilles Joint Qualification System som leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. RKK har godkjennings-id nr RKK ble resertifisert Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2000. Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er per dags dato i bruk i til sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og dansk sokkel. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system og sin policy i henhold til krav fra Achilles, og ser Achilles som et nyttig verktøy i forhold til å møte krav og forventinger fra en internasjonal industri. Gjennomgangene har blant annet bidratt til sterkere fokus på etiske retningslinjer, noe RKK ser viktigheten av og legger vekt på i sine engasjement internasjonalt. Fagsamling kursansvarlige Det er viktig for RKK å samle de kursansvarlige for å diskutere strategiske vurderinger av betydning for kursarbeidet. I 2009 ble det avholdt en større samling i Bologna, Italia, som tok for seg muligheter, markeder, hvordan en kan samarbeide bedre og hvordan utvikle kurskoordinatorrollen. Dette var svært vellykket. Slike samlinger skaper tillit og godt klima for nye initiativ og er således en viktig aktivitet for å utvikle forståelse og kunnskap om nye muligheter og krav til kursleveranser. Særlig mulighetene som ligger innen helse, olje og gass, naturbruk og industri har stått i fokus, i tillegg til den generelle voksenopplæring for rettselever i Norge. 21

22 Europeiske prosjekter 2009 E-clic E-CLIC er en forkortelse for European Collaborative Innovation Centres. Prosjektet startet i 2008, og målet med det treårige Interreg IVB-prosjektet er å utvikle samarbeidende innovasjonssentra for bredbåndsmedier, og utvikle evne for vekst og sysselsetting gjennom samarbeid i nordsjøregionen. RKK vil bidra til nettbaserte formidlings- og motivasjonsopplegg for etablerere og modeller/case for helsefaglig grunn- og etterutdanning. Prosjektet har partnere fra Sverige (lead partner), Belgia, England, Nederland, Norge og Tyskland. BSR Interreg IIIB Greenhouse Prosjektet går i perioden med støtte fra BSR Interreg IIIB Neighbourhood-programmet under prosjektnummer 2007/ Målet med Greenhouse-prosjektet er å overføre konseptet Studentbedrift til regionene Pskov og Kaliningrad i Russland. RKK leder dette prosjektet sammen med partnere fra landene Estland, Latvia, Norge, Tyskland og Russland. LdV Empower Deprived Learners RKK har fått støtte fra SIU, nasjonal koordinator for EUs Leonardo da-vinci program til prosjektet Empower Deprived Learners i perioden Prosjektet har som mål å videreutvikle og overføre metoden self-directed learning (SDL) til yrkesopplæringsinstitusjoner i Romania, Slovenia og Tyrkia. Prosjektet skal bidra til å gjøre yrkeslærere i disse tre landene bedre i stand til å hjelpe svake elever i undervisningen. RKK er prosjektleder sammen med Møllehagen skolesenter og øvrige partnere fra landene Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. 22

23 LdV Gender and Diversity in VET Prosjektet går i perioden med støtte fra EUs Leonardo da Vinci-program under prosjektnummer LLP-LdV/TOI/2007/ RO/016. Hovedmålsettingen er å veilede og informere yrkeslærere i Romania, Slovenia og Tyrkia slik at det rettes større fokus mot likestilling i fagopplæringen i disse landene. RKK er norsk partner sammen med Møllehagen skolesenter, og øvrige partnere er fra Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. LdV Better Buildings Prosjektet går i perioden med støtte fra EUs Leonardo da Vinci-program under prosjektnummer LLP-LdV/TOI/2007/ IT/307. Hensikten med Better Buildings er å forbedre kvaliteten på byggfagopplæringen i Italia, Slovenia og Tyrkia på området enøk-tiltak. RKK er norsk partner sammen med Møllehagen skolesenter, og øvrige partnere er fra Italia, Romania, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia og Østerrike. 23

24 24

25 INTVET INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET er en forkortelse for International vocational education and training og er et uttrykk for den internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basisorganisasjon utgjør både personell og fagkompetanse som INTVET nyttegjør seg løpende. INTVET er en integrert del av RKKs virksomhet. INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sine visjoner om å være en global aktør innen opplæring, med de konsekvenser det har for krav til kvalitet, logistikk, innhold og internasjonale standarder. INTVET skal dermed også bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs ledelse har arbeidet målrettet med denne strategien i en rekke år, og vurderer at resultatene, med rekken av etablerte prosjekter og en økende mengde aktiviteter internasjonalt, nå viser at vi lykkes. For å forklare denne satsingen, må vi se på følgende: Det norske systemet for yrkesutdanning og voksenopplæring/etterutdanning har vakt oppmerksomhet internasjonalt. Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud på alle områder tilknyttet denne virksomheten. Norge ble dermed det første landet i verden til å tilby en formell fagutdanning innen dette området. I motsetning til andre land, der oljeselskapene selv står for opplæring av det personell de behøver, er det myndighetene i Norge som styrer dette. Viktighetene av at myndighetene har kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig område som oljevirksomheten, er et eksempel flere land vil følge. Et ekstra moment er at denne utdanningen er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiver (NHO) og arbeidstakerorganisasjonene (LO). Våre erfaringer med etterutdanning blir også etterspurt internasjonalt. RKK-modellen, der skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har vakt internasjonal oppmerksomhet og det er flere pilotprosjekter hvor RKK-modellen utprøves i andre land. Innen utvikling av olje- og gassvirksomhet blir selskapene stadig oftere møtt med kravet om local content fra myndighetene. RKK samarbeider med en rekke større bedrifter i flere land om å skolere lokal arbeidskraft til deres prosjekter. RKK gjennomfører også prosjekter for Utenriksdepartementet med oppgradering og utvikling av fagutdanning i Asia og Afrika. Disse prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med offentlige myndigheter i landene. I denne sammenheng betyr det at kontakt ideelt innledes på departements- og ministernivå og forankres i langsiktige tiltaksplaner ut mot regioner og nøkkelpunkter i de ulike landene. RKK kommer til å styrke arbeidet med internasjonalisering i årene framover, samtidig som hjemmemarkedet og nasjonale tiltak vil bli fulgt opp på markedets og kunders premisser som før. Det er derfor interessant at flere av våre regionale og nasjonale oppdragsgivere finnes igjen i land som vi går inn i, noe som skaper gode relasjoner og positiv synergi over tid gjennom at både tillit og krav til leveransene bygges opp. INTVET-arbeidet er i 2009 styrket ved opprettelsen av avdelingskontoret i Walvis Bay i Namibia. 25

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 ÅRSMELDINGEN 2012 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 6 3.1 Voksenopplæring 6 3.2 Generell

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt Toolbox Golden Goal Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter Norsk excerpt 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 Årsmelding 2006 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter 07 3.1 Voksenopplæring 07

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter P e n s u m G o l d e n G o a l Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK 1 How to Attract Participation and Increase Motivation of

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo,

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge n Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, 19.3.2013 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner EUR, Norge vil bidra med

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 CETOP SERTIFISERING AV OPPLÆRING...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010 INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag A Rune Johansen 25.januar 2010 Skoleverket og kulturinstitusjoner Helsevesenet Næringsliv og offentlig forvaltning Høy FoU aktivitet

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Fagskolen i Vestfold Rektor Ola Småkasin

Fagskolen i Vestfold Rektor Ola Småkasin Nominasjon til utdanningskvalitetsprisen Generell informasjon om tiltaket Institusjon som nominerer: Kontaktperson for nominasjonen: Fagskolen i Vestfold Rektor Ola Småkasin Navn på tiltaket: Pilotprosjekt

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole

Utdanning for fremtiden læring for livet. Nøtterøy videregående skole Utdanning for fremtiden læring for livet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole: Noen raske fakta Studieforberedende: Studiespesialisering (fem klasser på hvert trinn) Nøtterøy International

Detaljer

Å GJØRE LÆRING MER ATTRAKTIVT

Å GJØRE LÆRING MER ATTRAKTIVT Å GJØRE LÆRING MER ATTRAKTIVT FOR VOKSNE MED LITE ELLER INGEN UTDANNING VED Å INTRODUSERE DEM FOR SELVINSTRUERENDE LÆRING Et overføringsprosjekt til tre forskjellige europeiske land Introduksjon: Analyser

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

handlekraftige ingeniører Statssekretær for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Ingeniøren , Gardermoen 11 april 2011

handlekraftige ingeniører Statssekretær for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Ingeniøren , Gardermoen 11 april 2011 Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Statssekretær for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve Ingeniøren 2015-2025, Gardermoen 11 april 2011 Forskning

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv Espen Solberg 31.05.2013 NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv NIFU-Litteraturhuset, Oslo, 31. mai 2013 «Det er ikke sikkert vi er best i absolutt alt her i landet, men vi er

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

EØS-MidlEnE. 100 mill. euro til

EØS-MidlEnE. 100 mill. euro til EØS-MidlEnE 100 mill. euro til forskningssamarbeid EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. For perioden 2009-14 utgjør EØS-midlene omlag 14 milliarder kroner (1,78 mrd

Detaljer

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Kommunisere fordeler og utfordringer Øke kunnskap og kompetanse Se åpne spesifikasjoner i en større sammenheng

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer