Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2

3 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen , 9 Norge - Viktige aktiviteter Voksenopplæring 10 Generell studiekompetanse 10 Helsefag 10 Petroleumsfag 10 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne 11 Fagskole 12, 13 Forkurs til ingeniørutdanning 14 Øvrige aktiviteter 15, 16 IKT og læring når læreren løper etter deg 17, 18, 19, 20 Produkt og Kvalitetsutvikling 21 Produktutvikling 22 Kvalitetsutvikling 22 Achilles 23 Internasjonalt 24, 25, 26, 27 Namibia-kontoret 28, 29 Kasakhstan-kontoret 30, 31 Angola 32, 33 Kasakhstan 34, 35, 36 Namibia 37 Nigeria 37 Turkmenistan 38 Uganda 39 Vietnam 39 Elfenbenskysten 40 Mosambik 41 Samarbeidende skoler og partnere 42 Oversikt skoler 42, 43 Oversikt partnere 44, 45 Organisasjonskart 46, 47 Administrasjonen 48 Arbeidsmiljø 48 Likestilling 48 RKKs priser og stipend 48 Støtte til unge idrettsutøvere 48 Kjell Arholms minnestipend 49 Økonomi 50, 51 3

4 Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK Samme gruppebilde som 2009 Foran f.v.: Margot Sundsbø, Janne Johnsen, Kristine Gramstad, Ellen Solheim Bak f.v.: Øystein Hansen, Ole Imsland, Trond Birkedal og Leiv Roald Thu RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. Internasjonalt driver RKK kompetanseutviklingsprosjekter i en rekke land, og RKK har avdelingskontor i Walvis Bay, Namibia og Ust-Kamenogorsk, Kasakhstan. 4 RKKs styre Styre utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/ Kristine Gramstad (Ap), Janne Johnsen (H), Ellen Solheim (KrF), Trond Birkedal (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/ Øystein Hansen og rektorene v/ Margoth Sundsbø.

5 Slik administrerende direktør ser det Året 2010 har vært preget av meget stor aktivitet på alle områder der RKK er engasjert. Resultatet for året er tilfredsstillende, men er preget av at organisasjonen vokser. Veksten stiller krav til styrket bemanning, men også til oppgradering av administrasjonssystemer og rutiner. Det har i 2010 vært nedlagt et betydelig arbeid innen videreutvikling av vårt QMS-Quality Management System. Standardisering og metodikk er spesielt viktig da RKK får stadig flere internasjonale medarbeidere. Organisasjonen må derfor kunne ta hensyn til forskjellig erfaring og kulturbakgrunn fra RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning medarbeidernes side. for privat og offentlig sektor basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland er unikt Vi har for å oppnå god integrering og optimal i norsk og internasjonal sammenheng. strategisk utvikling startet opp et internt lederutviklingsprogram som skal gå over tre år. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny Opprettelsen av våre avdelingskontor i Namibia og teknologi og direkte kontakt med næringslivet Kasakhstan har tilført RKK en ny dimensjon og nye nasjonalt og internasjonalt. muligheter. Internasjonalt er våre oppdragsgivere blant annet Avdelingene har spisskompetanse innen sam- Utenriksdepartementet, Norad, Olje for utvikling funnsstruktur, kultur og språk, og vil dermed (OFU), Olje-direktoratet, UNITAR (FN), kunne utvikle RKKs engasjement gjennom en myndigheter i en rekke land samt norske og nærhet til markedet som vil være nødvendig for å internasjonale selskaper som opererer i de oppnå gode resultater. landene hvor vi er aktive. RKK vokser mest internasjonalt, men har også et RKKs konsept baserer seg på de norske betydelig potensial for vekst på hjemmemarkedet erfaringene med utdanning av lokal arbeidskraft i Rogaland og resten av Norge gjennom våre nett- til nasjonale og internasjonale selskaper. baserte tilbud. Vi bygger opp vår organisasjon for Selskaper som etablerer virksomhet i å takle en vekst innen begge markedsområder og utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav venter en positiv effekt av dette allerede i om å benytte lokal arbeidskraft. 5

6 Vi ser stadig oftere eksempler på at myndighetene i flere land er interessert i en samfunnsstruktur som er basert på norske erfaringer. Vår erfaring med et godt yrkesutdanningssystem i offentlig regi som gjør det mulig å utdanne egne innbyggere på et nivå som internasjonalt næringsliv krever. I de landene der vi allerede er i gang vokser aktivitetene stadig, eksempler på dette er Angola, Nigeria og Kasakhstan. Erfaringene og resultatene fra disse landene har gjort at nye land kommer til, som Uganda, Mosambik, Elfenbenskysten og Sudan i Afrika og Turkmenistan i Eurasia. 6

7 Kundene og samarbeidspartnerne våre i disse landene er regjeringer, lokale myndigheter og privat næringsliv, både lokale firmaer og internasjonale firmaer. Vi vil fortsette å arbeide for å heve kvaliteten på våre tilbud ved å ha et kontinuerlig fokus på våre rutiner og samtidig utvikle våre medarbeidere på alle nivå. Det vil også være nødvendig å øke staben i 2011, både i Norge og i utlandet. Ole Imsland, administrerende direktør 7

8 Kompetansedelingsprisen 2010 Kompetansedelingsprisen deles ut av Nærings- RKK har som stiftelse i over tjue år arbeidet for foreningen i Stavanger. 21. desember 2010 å stimulere til kompetansedeling med det til sikte mottok RKK prisen under utdelingen som fant å styrke verdiskapningen i regionen. sted i Rogaland Teater. Tidligere har oljeselskapet Norske Shell og forprodusenten Skretting blitt Dette har siden starten skjedd med både internt, tildelt prisen, og det var Skretting som i egenskap lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt av fjorårets vinner delte ut prisen sammen med perspektiv på kompetansedeling. leder i næringsforeningen, Jostein Solland. RKK har gjennom sitt arbeid siden starten bidratt Som begrunnelse for prisen uttrykte juryen blant til å etablere samarbeid og å bryte ned annet at: samarbeidshindre mellom videregående skoler i rollen som kompetanseleverandør til offentlige og «(...) I mer enn 20 år har vinneren arbeidet for å private virksomheter. stimulere til kompetansedeling for å styrke verdiskapningen i fylket, og bidratt til å etablere I dag samarbeider flere skoler mot virksomheter samarbeid og å bryte ned hinder mellom videre- de enkeltvis ikke ville kunne nå, både regionalt, gående skoler og offentlige og private nasjonalt og internasjonalt gjennom RKK. virksomheter. Eksempler på slik samarbeid er samarbeidet innen Et viktig mål har vært å synliggjøre den samlede kompetansen til fylket, og å skape aktivitet til nytte for lokale bedrifter, innbyggere og institusjoner, også langt utenfor regionens vanlige grenser. Vinneren har også arbeidet med å dele erfaring og kompetanse i samarbeid med myndigheter i andre land.» Hele 10 virksomheter var nominert, og RKK er glad for at arbeidet med å dele og anvende kompetanse blir satt pris på av næringsforeningen. RKKs arbeid er tuftet på viljen til å dele for å kunne levere og vilje til å overføre og ta i bruk kompetanse både mellom enkeltmennesker og mellom regioner og land. Det er derfor en svært treffsikker pris i forhold til RKKs aktiviteter og en pris vi er både stolt og takknemlig for. olje og gass, innen helse og studieforberedende, samt ulike etter- og videreutdanningskurs for voksne. RKK har utviklet og videreutviklet modeller for fleksibel læring som hele tiden sikter mot å ligge i front i bruk av teknologi og organisering for å nå flest mulig kompetansesøkende: Fra tradisjonell videokonferanse til mobil og personlig video og web-tv bidrar teknologi og organisering til at mange som ellers ikke kunne tatt del i kompetanseutvikling kan gjøre det. Dette er også en side av det å dele. 8

9 RKK har i gjennom alle år bidratt aktivt til å skape internasjonale prosjekt og nettverk og derigjennom synliggjøre Stavanger-regionen overfor industri og kompetanseklynger i utlandet. Tema som lærlingeordning, IKT, skoleledelse, utforming av skolebygg, og samarbeid for å kvalifisere sveisere, er bare noen eksempler på kompetansedelingstema. Siste tilskudd av året er spredning av «fra jordtil-bord» og «fra hav-til-bord» som konsept for utvikling av kvalitet og merkevare. Veien fra lokalt Finnøy-initiativ til å bli nasjonal politikk i andre land forutsetter en uvanlig høy grad av evne og vilje til å dele kompetanse på nye måter og på nye områder. Nylig kvitterte Kasakhstans myndigheter med å oppnevne RKKs adm. dir. Ole Imsland til stedlig representant og konsul, noe som vitner tydelig om den tillit og gjensidige respekt som er bygget opp gjennom et konkret og omfattende arbeid over lang tid. Dette arbeidet setter ikke bare Kasakhstan på kartet i Norge og Stavanger-regionen, men viser en aktiv Stavanger-region som setter oss på kartet som en kompetanseregion overfor omverden. RKKs arbeid med å dele norske erfaringer har ført til etablering av RKK-kontorer i Kasakhstan og Namibia. Arbeidet er blitt lagt merke til av norske nasjonale myndigheter, fagmiljøer og organisasjoner i utlandet så som FNs UNITAR, og aktiviteten dekker nå et bredt spekter av land i Afrika og Sentral-Asia. Dette kommer lokale virksomheter og Stavanger-regionen til gode i form av oppmerksomhet, oppdrag og anerkjennelse. En pris innen kompetansedeling er en god og viktig anerkjennelse av et langvarig og utfordrende arbeid som på en uvanlig måte har satt Stavangerregionen på kartet som en kompetanseregion, både for Norge og resten av verden. 9

10 Norge - viktige aktiviteter 2010 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5000 deltakere på forskjellige løp innen voksenopplæring dette året. Vi har 14 aktive skoler som har arrangert kursene. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og ulike petroleumsrelaterte fag. Generell studiekompetanse Det undervises i generell studiekompetanse på Stavanger katedralskole, Gand vgs., Dalane vgs. og Haugaland vgs. Vi har hatt 800 deltakere på generell studiekompetanse i løpet av året. Deltakerne kan velge undervisningen i fagene som en kombinert undervisning mellom fjernundervisning via internett og faste samlinger, eller som tradisjonell undervisning. Helsefag Dette året har det vært 620 deltakere på totalt 20 kurs innen helse og sosialfag. Det er Bergeland vgs, Gand vgs, Rygjabø studiesenter og Møllehagen skolesenter som har hatt disse kursene. Vi har hatt 70 deltakere på 3 kurs via. Studiesenteret.no. Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfagene. Kursene som har hatt flest deltakere er teknisk fagskole petroleum med 200 studenter, hydraulikk I og II har hatt 130 deltakere, og lederkurs for maritimt personell som består av 10 moduler, hvor Illustrasjonsbilde hver modul har vært arrangert flere ganger. 10

11 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne Vi har rammekontrakt med Rogaland fylkeskommune i videregående opplæring for voksne for perioden Fagene er: Generell studiekompetanse ved Gand vgs., Stavanger katedralskole og Haugaland vgs. Spesiell studiekompetanse ved Stavanger katedralskole Helsearbeiderfag ved Rygjabø studiesenter, Bergeland vgs. og Gand vgs. Barne- og ungdomsarbeiderfag ved Rygjabø studiesenter og Gand vgs. Helseservicefag ved Bergeland vgs. Blomsterdekoratør ved Bergeland vgs. Kokk og servitør ved Godalen vgs. Byggteknikk ved Haugaland vgs. og Gand vgs. EL-energi ved Gand vgs. Data og elektronikk ved Gand vgs. Kulde og varmepumpeteknikk ved Godalen vgs. Kjøretøy ved Gand vgs. Transport og logistikk ved Haugaland vgs. og Gand vgs. Automatisering ved Gand vgs. Automatiseringsfaget ved Gand vgs. Overflateteknikk ved Gand vgs. Salg, service og sikkerhet ved Haugaland vgs. og Gand vgs. Reiseliv ved Haugaland vgs. Illustrasjonsbilde Ny kontrakt ble signert for perioden

12 Fagskole 2010 har på mange måter stått i fagskolens tegn Fagskolenes tid er kommet! også for RKK, og bærer bud om fortsatt høy Dette nesten profetiske utsagnet er uttrykt av til 156, og RKK ser på helsedirektoratets både forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og gjentatt av stortingspolitikere i 2010, både under NOKUT S kvalitetskonferanse og senest på NUFH S-konferansen (Nasjonalt utvalg aktivitet også neste år. Andelen studenter har økt statistikk at tradisjonelle opplegg har nedgang mens nettstudier har økt oppslutning. Det er i seg selv positivt for RKK som satser på for fagskoleutdanning i helse og sosialfag). nettstudier. Per 1. oktober 2010 hadde RKK- Det er samfunnets økende behov for høyere stillas, eldreomsorg, kreftomsorg, psykisk helse, kompetanse som driver dette fram, ikke minst innen helsefag, men generelt framstår etterutdanning på tertiært nivå innen yrkesfag, med sine krav til yrkesrelevans og forankring i næringens behov, som mer viktig skoleslag enn noensinne. fagskolen 156 studenter, fordelt på tilbudene rehabilitering og veiledning. Vi ser også oppjustering av krav og standardisering som positivt for fagskole-sektoren, med tiltak som harmonisering av studiepoeng og ECTS (European Credit Transfer System), nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og forsterka krav til kvalitetsstyring og statistikkrapportering til DBH (Database for høyere utdanning). 12

13 RKK har derfor i 2010 revidert, implementert og RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som rapportert på kvalitet ut i fra de nye retnings- fagskole innen: linjene som ble gjort gjeldende fra og med 26. januar Kvalitetsstyringssystemet ble total- Helse: Kreftomsorg og lindrende pleie revidert og omsøkt NOKUT for godkjenning. Helse: Psykisk helsearbeid Helse: Eldreomsorg Dette forventes avklart i løpet av vinteren Helse: Rehabilitering Dette måtte gjøres som følge av forskrifts- Helse: Veiledning endringen og ønske om å utvide med nye tilbud. Teknisk fagskole: Stillas NOKUT har tidligere ikke stilt krav om godkjenning av kvalitetssystem og godkjenningen Til sammen var 156 studenter aktive i 2010, av kvalitetssystem vil være viktig å få på plass. fordelt på disse tilbudene. Kursdatabase er også planlagt oppgradert i løpet av 2011 for å ta høyde for innsamling av nye statistikkkrav. For 2011 vil det derfor bli lagt vekt på oppgradering av studieadministrative system, kompetansestyrking administrativt, etablering av nye referansegrupper, studentevalueringer, eksamen og arbeidsmiljø.det vises ellers til egen delrapport om kvalitet i fagskoletilbudet på RKKs hjemmeside. 13

14 Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanningen. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn, men uten matematikk og fysikk, samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2010/2011 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Fleksibiliteten og mobiliteten på studiet gjør det mulig å kombinere med jobb hvor enn man er. Forelesningene går på dag- og kveldstid. Det er en del studenter som følger oss fra andre steder i landet og som da har tilgang på forelesningene via nettet. Opptakene har alle studentene mulighet til å se på It`s learning i ettertid. Vi hadde over 900 interesserte til de 400 studieplassene vi kan tilby. 14

15 Øvrige aktiviteter Bergeland vgs. har gjennomført helseservicekurs for deltakere som nå ønsker å gå videre for å bli helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Ved Gand vgs. sitt opplæringssenter har det vært 300 deltakere som har tatt fagene til generell Gjennom det nære samarbeidet med behandlingsog omsorgsapparatet har skolen kompetanse som de ønsker å dele med andre gjennom kursvirksomheten. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Rygjabø studiesenter har hatt fagskole innen studiekompetanse og yrkesfaglige fellesfag. psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, Det kjøres kontinuerlig kurs i teoridelen innen Det avholdes kontinuerlige kurs i helsearbeider- yrkesfagene byggteknikk, transport og logistikk faget, salg, service og sikkerhet, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, fagene er rettet mot ufaglærte som ønsker å ta fagbrev. I tillegg har det vært kurs i asbestsanering, innføring og oppfriskingskurs i engelsk og eldreomsorg og rehabilitering totalt 130 studenter. faget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg er det egen klasse i helsearbeiderfaget for minoritetsspråklige. Ved Sauda vgs. har det vært kurs i sertifisering av sveisere og førerkort klasse BE. sertifiseringskurs i varme arbeid. Stavanger Katedralskole har tilbudt generell og Ved Godalen vgs. har det vært kurs i logistikkfaget deltakere på kursene. Vg3 nivå, mange av deltakerne kom som en følge av rammeavtalen med Statoil. Det har også vært spesiell studiekompetanse, totalt har det vært 450 Stavanger offshore tekniske skole har hatt kurs avholdt kurs i hardlodding. i sertifikatrettet lederutdanning, nettbasert Haugaland vgs. har hatt kurs i generell studie- teknisk fagskole stillas, IWCF sertifisering, kompetanse, salg, service og sikkerhet og teknisk fagskole innen petroleumsteknologi, kjemiprosess, brønnteknikk, hydraulikk og billakkering. sveisekurs. Møllehagen skolesenter har hatt kurs innenfor det På Time vgs. har det vært flere kurs innen an- spesialpedagogiske feltet. leggsmaskinførerfaget og ADK 1 kurs. Ved Åkrahamn vgs. flere kurs i automatiker Vg2 og Vg3. 15

16 Rogalandskonferansen 2010 ble arrangert 13. og Samarbeid NHO reiseliv Vestnorge og Rogaland politidistrikt 14. april i Haugesund. I 2001 inngikk NHO reiseliv, Rogaland politidistrikt Rogalandskonferansen 2010 og RKK en samarbeidsavtale om gjennomføring Temaet var: «En skole for alle». av autorisasjonskurs for dørvakter ved utesteder, samarbeidet ble avsluttet 1. august pga regel- Det var mange gode foredrag og spennende og endringer. RKK stod som kursarrangør og inspirerende parallell-seminar, ledet av dyktige, Rogaland politidistrikt og NHO reiseliv Vest-Norge innovative praktikere. sto for det faglige innholdet. Det deltok 290 på konferansen, og de fleste kom Siden starten i 2001 har vi arrangert 82 kurs, fra Rogaland. hvor vi har hatt over 1800 på kurs. Konferansen er et samarbeid mellom opplærings- I 2010 hadde vi 100 ordensvakter på totalt 4 kurs. avdelingen i Rogaland fylkeskommune og RKK. Kursene ble avhold i Stavanger. Kurset var et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakt iht. serveringslovens bestemmelser. 16

17 IKT og læring-når læreren løper etter deg RKK har i 2010 fortsatt arbeidet med å tilrette- Tilbud som ikke er organisert «rett» og treffer legge for at så mange voksne som mulig skal målgruppen i verken form eller innhold vil ikke kunne ta utdanning. lykkes uansett bruk av teknologi og grad av «IKT-modenhet». Det betyr at tilbudene skal være utformet for å treffe voksne og være så fleksible som mulig for Da RKK startet sin satsing på IKT-støtta læring for å ivareta hensyn til familie eller jobbforpliktelser. mer enn ti år siden, var det i erkjennelsen av at læring er en sosial prosess og at ensidig fokus på Fleksibilitet betyr for RKK at blant annet tid og informasjonsteknologi (IT) ikke var nok, sted ikke lenger er begrensende faktorer for å kommunikasjonen (K) måtte etableres mellom kunne følge et opplæringstilbud. aktørene: Nøkkelen er å skape tilbud som sikrer god AIT» ble til «IKT» og IKT i blanding med fysiske læringsprosess og hjelp og støtte når den lærende samlinger ble selve grunnoppskriften. har behov og ha instruktører som er trygge i rollen som formidlere, både på nett og tradisjonelt. Internett og mobil teknologi, sosiale medier og utveksling av data, informasjon og kunnskap skjer stadig raskere, og vi skal både henge med i kunnskapsutvekslingen og gi rom for å utvikle tenkning og praktiske ferdigheter. Teknologi er ikke svaret på alle problemer knyttet til læring, like lite som penger er sikker vei til lykke. Men, i likhet med penger, er det en del problemer enn slipper å fokusere på dersom en har tilstrekkelig tilgang, og de fordelene må vi høste og videreutvikle. Hvordan teknologien spiller sammen med lærernes kompetanse og vaner, brukernes forventinger og modenhetsnivå på data (den digitale basiskompetansen), tilrettelegging i form av infrastruktur og kontinuerlig forbedring av utstyr, metoder og kunnskap, er alle eksempler på kritiske faktorer der menneskene og teknologien må virke sammen for at god læring skal skje. 17

18 Siden den gang er mange tema og diskusjoner lagt til side i tråd med at teknologien er blitt billigere og mer tilgjengelig. Det er eksempelvis ingen i dag som skriver e-posten først for senere å koble til og sende e-post med så få tellerskritt som mulig. I dag er Internett tilgjengelig stort sett hele tiden over alt hvor vi ferdes, og i «de tusen hjem» er det ikke uvanlig lenger om en har flere gjerne titalls - megabit båndbredde tilgjengelig og mer enn én datamaskin på deling. Våre vaner har forandret seg og vi er vant med at det meste kan ordnes «på nettet». 18

19 Webkamera finner en på alle bærbare og også de fleste mobile enheter kommer nå med mulighet for å kjøre og sende video. Det å ikke kunne kommunisere på mange plattformer er i ferd med å bli et unntak. RKK arbeider derfor kontinuerlig med å videreutvikle våre nettstøtta opplegg og sender i dag eksempelvis kurs live via Internett både som nett-tv i sanntid og med mulighet for seinere avspilling. Det har tatt bort mye av presset på videokonferanselokaler i mottaker-enden, og barrieren med å måtte flytte på seg for å følge en forelesning til dels langt for noen er borte. 19

20 Det betyr ikke at deltakerne ikke kan eller bør Det kvalitativt nye i 2010 er altså hensynet til møtes, men det skjer i så fall fordi det lærings- mobilitet. Viktige pilotprosjekt for å fornye distri- messig er lurt, ikke fordi teknologien er et annet busjon og oppfølging har vært gjennomført i 2010 sted enn der deltakeren bor. og flere skoler går nå i samme spor for å forbedre kvaliteten ved å bruke IKT for å planlegge, Det er også mange måter i dag å holde en relasjon gjennomføre/levere og evaluere undervisningen levende og personlig uten å sitte i samme rom, og og gjøre den enda mer tilgjengelig. Dette vil måtte personlige videokonferanseløsninger er et om- følges opp og videreutvikles ytterligere neste år. råde der vi har fortsatt å vinne mange erfaringer i 2010, blant annet gjennom å fornye en rekke av Tid til tenkning, dialog og praktisk øving blir mer tilbudene innen allmennfag og helse. og mer viktig i dette mobile bildet. Teknologi kan forenkle mange prosesser og frigi ressurser til mer RKK ønsker derfor å måle kvalitet blant annet på i gruppebasert eller individuell oppfølging. At den hvilken grad deltakerne føler nærhet og blir «sett» gamle «blandingsmodellen» ikke lenger bare betyr som kursdeltaker. Faktisk tyder brukerundersøkel- nett pluss fysisk samling, men like gjerne kan sene på at nettstudentene er dem som totalt sett bety ulike måter å organisere nettbruken på, er er mest fornøyd med sine studietilbud. da en naturlig utvikling, selv om en da vil ha nye og varierte definisjoner av hva det betyr å jobbe Dette kan henge sammen med at en som «nettstøtta». nettstudent opplever en større grad av læringsaktivitet, dvs. påvirkning av egen framdrift og mer RKKs gamle slagord om at «RKK sender læreren deltakeraktive læringsmåter, samtidig som en er hjem til deg» har i 2010 fått to streker under en del av læringsfellesskap. svaret og vi er på vei til en hverdag der RKKlæreren, for å bruke et lignende bilde, nærmest løper etter deg og møter deg der du er det er et 20 spennende bilde å jobbe ut i fra.

21 Produkt og kvalitetsutvikling Produktutvikling 2010 har vist at godt utviklingsarbeid krever god Tre nye tilbud for fagskole helsefag (barsel- og barnepleie, tverrfaglig miljøarbeid og miljøarbeid dialog internt og langsiktighet. innen rus) er utviklet og avventes godkjenning hos I 2010 har vi sett at planer og innhold utviklet for høsten 2011.Voksenopplæring i regi av Rogaland én målgruppe omarbeides og tilpasses nye grupper og krav en ikke så da en utviklet det originale tilbudet. Kurs som ble utviklet for olje- og gass-sektoren under høykonjunkturen for en tid tilbake får et nytt liv mot andre grupper etter litt justering og viser at digitalisering på en god måte høyner gjenbruksverdien av innhold, slik en så da grunnleggende elektro ble tatt over av NOKUT tidlig i 2011, slik at de kan igangsettes fra fylke ble utviklet og kontrakt inngått desember Sammen med UiS ble forkurs for ingeniør på initiativ fra RKK revidert distribusjonsteknisk og fornyet slik at nettdistribusjon nå nærmest er fullautomatisert. Seminar om BKA-midler (Basiskompetanse i arbeidslivet), der representanter fra bedrifter, LO, Stavanger Offshore Tekniske skole. NHO og BKA førte til en positiv dialog med flere Tilbud for NAV innen helsearbeider for minoritets- fra tidligere bka-prosjekt og avtale om fire nye språklige er etablert og levert i løpet av året, og aktører, og avtaler om kvalifisering til fagbrev bka-prosjekt ble etablert som utviklingsprosjekt forventes avslutta våren senhøstes Det er satt i gang tiltak i samarbeid med de mest Internasjonalt har arbeidet med å promotere aktive skolene for å høyne skolens kompetanse på nettlæring og praktiske verktøy i kursleveranser. Dette har særlig knyttet seg til helsefag og allmennfag der RKK ønsker å videreutvikle nettdidaktikken og metoder i måten nettkurs gjennomføres på. yrkesopplæring gjennom INTVET-satsingen vist seg å være en suksess. En rekke kurs tilbys nå i et samarbeid med både nasjonale myndigheter, direktorat og aktører i utlandet, og kursporteføljen for de internasjonale kursene administreres i RKKs kursdatabase av RKKs Namibia-kontor. Det vises til egne kapitler for de ulike land og prosjekt.

22 Kvalitetsutvikling Achilles RKK har i 2010 arbeidet langs to hovedspor for RKK er godkjent og sertifisert av Achilles Joint kvalitet: ett spor rettet mot RKK generelt og som Qualification System som leverandør til olje- og organisasjon i global vekst, og ett spor rettet mot gassindustrien i Norge og Danmark. RKK som fagskoletilbyder i et norsk marked. Disse sporene løper i stor grad parallelt, men har likevel RKK har godkjennings-id nr RKK ble sine særtrekk som skiller dem. resertifisert Arbeidet med generelt kvalitetsstyringssystem for Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring RKK generelt og globalt er først og fremst i samsvar med ISO 9001:2000. Achilles Felles drevet fram av krav og vilkår som følger av norsk Kvalifikasjonsordning er pr dags dato i bruk i til lov, NORSOK, ISO 9001, interne vurderinger og sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og eksterne oppdragsgiveres premisser og særkrav i dansk sokkel. de ulike utenlandsprosjektene. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system Det omfattende revisjonsarbeidet som ble startet og policy i henhold til krav i fra Achilles, og ser i 2009, har vært tema på ledersamling i Namibia i Achilles som et nyttig verktøy i fht å møte krav og 2010 og har ført til en ny struktur og justert forventinger fra en internasjonal industri. dokumenthierarki og interne krav. For RKK er sertifisering i hht Achilles en viktig sjekkliste for å holde oss oppdatert om relevante moment og fange opp aktuelle problemstillinger, eksempelvis som da Achilles økte fokuset på sosialt ansvar, etikk og korrupsjon for en tid tilbake. RKKs avdelingskontorer og norske toppledelse har bearbeidet kvalitet som tema i egne seminarer knyttet til forståelse og krav til kvalitet. For RKK som fagskoletilbyder er det i 2010 startet et gjennomgripende revisjonsarbeid av kvalitetssystemet som tar sikte på å dokumentere samsvar med den nye fagskoleloven. Det vises til eget kapittel om arbeidet med fagskole. 22

23 23

24 Internasjonalt INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET Norge ble dermed det første landet i verden til å er en forkortelse for «International vocational tilby en formell fagutdanning innen dette området. education and training» og er et uttrykk for den I motsetning til andre land, der oljeselskapene internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basis- selv står for opplæring av det personell de organisasjon utgjør både personell og fag- behøver, er det myndighetene i Norge som kompetanse som INTVET nyttegjør seg løpende. styrer dette. Viktighetene av at myndighetene har INTVET er en integrert del av RKKs virksomhet. kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og område som oljevirksomheten, er et eksempel aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk flere land vil følge. for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sitt mål om å være en global aktør Et ekstra moment er at denne utdanningen er innen opplæring, med de konsekvenser det har utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom for krav til kvalitet, logistikk, innhold og myndigheter og arbeidsgiver (NHO) og internasjonale standarder. INTVET skal dermed arbeidstaker-organisasjonene (LO). Våre også bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen erfaringer med etterutdanning blir også videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs etterspurt internasjonalt.rkk-modellen, der ledelse har arbeidet målrettet med denne skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har strategien i en rekke år, og vurderer at resulta- også vakt internasjonal oppmerksomhet og det er tene, med rekken av etablerte prosjekter og en flere pilotprosjekter hvor RKK-modellen utprøves økende mengde aktiviteter internasjonalt, nå viser i andre land. Innen utvikling av olje- og gassvirk- at vi lykkes. For å forklare denne satsingen, må somhet, blir selskapene stadig oftere møtt med vi se på følgende: Det norske systemet for yrkes- kravet om «local content» fra myndighetene. RKK utdanning og voksenopplæring/ etterutdanning, samarbeider med en rekke større bedrifter, om har vakt oppmerksomhet internasjonalt. å skolere lokal arbeidskraft til deres prosjekter Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge i flere land. RKK gjennomfører også prosjekter på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud for Utenriksdepartementet med oppgradering og på alle områder tilknyttet denne virksomheten. utvikling av fagutdanning i Asia og Afrika.

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 ÅRSMELDINGEN 2012 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 6 3.1 Voksenopplæring 6 3.2 Generell

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 Årsmelding 2006 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter 07 3.1 Voksenopplæring 07

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs Elektro og automatisering Nett- og bedriftsinterne kurs Norsk Industri-Ifea komplette FSE kurs Det er lovpålagt med en årlig gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Water Harmony Muligheter og utfordringer med flere partnere. Harsha Ratnaweera Professor, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Water Harmony Muligheter og utfordringer med flere partnere. Harsha Ratnaweera Professor, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Water Harmony Muligheter og utfordringer med flere partnere Harsha Ratnaweera Professor, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Water Harmony : harmonisering av masterutdanning innen vannrelaterte

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Fagskolen som regional utviklingsaktør

Fagskolen som regional utviklingsaktør Fagskolen som regional utviklingsaktør NOKUT-konferanse 20.10.11 i Ålesund Anita Steinbru, seksjonsleder i Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune DISPOSISJON Føringer i sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontorets vedtekter- formål Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift. Samt videreutdanne reindriftsutøvere med sikte

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst

Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst Hovedutvalg Oppland 6.mai 2015 Forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst - et samarbeidsprosjekt mellom de 6 offentlige fagskolene på Østlandet som til sammen har 2967 studenter. Dagens situasjon Fagskolene kan

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Et tilbud fra RKK Fagskolen, lagt til Bergeland videregående skole og Stavanger offshore tekniske skole i Stavanger, i samarbeid med SEF - Stillasentreprenørenes

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Storhamar vgs. Skolens fokus og fremtidsperspektiver. Byggeprosjektet. Inntak og tilbudet for særskilt elever. Befaring: Nybygget

Storhamar vgs. Skolens fokus og fremtidsperspektiver. Byggeprosjektet. Inntak og tilbudet for særskilt elever. Befaring: Nybygget Storhamar vgs Skolens fokus og fremtidsperspektiver Kort presentasjon av skolen Byggeprosjektet Inntak og tilbudet for særskilt elever Presentasjon av innhold, organisering, inntak av elever med spesielle

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF SKUP = Samhandlings- og kompetanseutvekslingsprosjektet Pilotprosjekt mellom

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Forståelse og tillit

Forståelse og tillit Forståelse og tillit Kvalifikasjoner over landegrensene Oppstartkonferansen for henvisning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk til EQF NOKUT 1. februar 2011 Ekspedisjonssjef Jan S. Levy Oversikt over

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer