INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5"

Transkript

1 ÅRSMELDINGEN 2012

2

3 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER Voksenopplæring Generell studiekompetanse Helsefag Petroleumsfag Rammekontrakt med RFK i videregåendeopplæring for voksne Fagskole Forkurs til ingeniørutdanning UDI pilotkurs Øvrige aktiviteter Samling for rektorer og kursansvarlige Rektorsamling Kursansvarlige IKT OG LÆRING PRODUKT- OG KVALITETSUTVIKLING Utviklingsarbeid Achilles INTERNASJONALT Kasakhstan-kontoret Kasakhstanprosjektet Aktau Training Centre Namibia-kontoret Angola MAPESS prosjektet Samarbeid med industri Samarbeid INP Aserbajdsjan Brasil Mosambik Nigeria Sudan Turkmenistan Uganda Nye initiativ - Saudi Arabia SAMARBEIDENDE SKOLER OG PARTNERE Oversikt over skoler Oversikt over partnere ORGANISASJONSKART RKKs PRISER OG STIPEND Støtte til unge idrettsutøvere Kjell Arholms minnestipend ADMINISTRASJONEN Arbeidsmiljø Likestilling ØKONOMI 35 For- og innsidebilde: Stavangerregionen 3

4 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. Internasjonalt driver RKK kompetanseutviklingsprosjekter i en rekke land. RKK har også avdelingskontor i Walvis Bay i Namibia og Ust Kamenogorsk i Kasakhstan. 1.1 RKKs styre Styret i 2012 vises fra venstre i fotografiet over, og bestod av Rogaland fylkeskommune v/ Sveinung Stensland (H), LO Rogaland v/ Øystein Hansen, Kristine Gramstad (A), rektorene v/ Odd Henning Johannessen, Torunn Austdal Rasmussen (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu og Ellen Solheim (KrF). 4

5 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET Året 2012 har vært preget av stor aktivitet på alle områder. For 2012 var salgsinntektene på 60,4 millioner. Omsetningsmessig har hjemmemarkedet vært stabilt, internasjonalt er omsetningen lavere enn i 2011, noe som skyldes utsettelser i planlagte kurs. Disse er forskjøvet til Det er et betydelig potensiale for videre vekst i hjemmemarkedet i Rogaland og resten av Norge, spesielt gjennom våre nettbaserte tilbud. RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning for næringsliv og offentlig sektor, basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny teknologi og direkte kontakt med næringslivet nasjonalt og internasjonalt. Basisaktiviteten i RKK med det etterutdanningstilbudet de videregående skolene leverer er fortsatt det viktigste. For å videreutvikle skolene som kompetansesenter og for å stimulere til økt samarbeid mellom skolene ble det i 2012 besluttet å opprette tre bransjenettverk: RKK Bygg og Anlegg RKK Helse RKK Industri erfaringer med utdanning av lokal arbeidskraft til nasjonale og internasjonale selskaper. Selskaper som etablerer virksomhet i utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav om å benytte lokal arbeidskraft, og her kan RKK bidra med å få utdannet kvalifisert personell. Myndighetene i de landene vi opererer i er interessert i en samfunnsstruktur som er basert på norske erfaringer. Et godt yrkesutdanningssystem i offentlig regi, som gjør det mulig å utdanne egne innbyggere på et nivå som internasjonalt næringsliv krever, er en modell de ønsker å kopiere. I de landene vi allerede er i gang vokser aktivitetene stadig. RKK hadde i 2012 prosjekter i Angola, Aserbajdsjan, Brasil, Kasakhstan, Mosambik, Nigeria, Sudan, Turkmenistan og Uganda. Nye land i 2012 var Brasil og Aserbajdsjan. Vi vil fortsette å arbeide for å heve kvaliteten på våre tilbud ved å ha et kontinuerlig fokus på våre rutiner og samtidig utvikle våre medarbeidere på alle nivåer. Silje Bolset konstituert administrerende direktør I tillegg har det i år vært arbeidet med å videreutvikle våre nettbaserte tilbud for å øke fleksibiliteten for kursdeltakerne. Dette med særlig fokus på våre helserelaterte kurs og utdanninger. Opprettelsen av våre avdelingskontorer i Namibia og Kasakhstan har tilført RKK en ny dimensjon. Avdelingskontorene har spisskompetanse innen samfunnsstruktur, kultur og språk, og har bidratt til å videreutvikle RKK som organisasjon. Kontorenes nærhet til markedet ansees også som en nødvendighet for å oppnå gode resultater. Våre oppdragsgivere internasjonalt er Utenriksdepartementet, Norad, Oljedirektoratet, UNITAR (FN), myndigheter i en rekke land, samt norske og internasjonale selskaper som opererer i de landene hvor vi er aktive. RKKs konsept baserer seg på norske 5

6 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 3.1 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5300 deltakere på forskjellige kurs innen voksenopplæring dette året. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og petroleumsrelaterte fag. 3.2 Generell studiekompetanse Ved Stavanger katedralskole, Gand vgs. og Haugaland vgs. undervises det i generell studiekompetanse. Fordelt på de tre skolene har vi i løpet av 2012 hatt 1000 elever på studiet. Studiet gir studenten selv muligheten til å velge undervisningsform. Vi tilbyr nettbasert, tradisjonell- eller kombinert undervisning med fjernundervisning via internett og faste samlinger. I 2012 hadde vi en sterk økning i nettbasert undervisning. 3.3 Helsefag Dette året har vi hatt totalt 1200 deltakere på helserelaterte kurs og utdanninger. Skolene som har arrangert kurs er Bergeland vgs., Dalane vgs., Gand vgs., Strand vgs., Sauda vgs., Rygjabø studiesenter, Time vgs., Åkrehamn vgs. og Møllehagen. I 2012 leverte vi Vg2 helsefagarbeider på flere videregående skoler enn noen gang. De nye kurslokasjonene for helsefagarbeider er Dalane vgs., Sauda vgs., Åkrehamn vgs. og Strand vgs. 3.4 Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfag. Det har vært kjørt kurs i brønnteknikk, praksiskandidatstudie for laboranter, hydraulikkurs, teknisk fagskole petroleum og lederkurs for maritimt personell. Konseptet for lederkurs for maritimt personell, knyttet til offshoreindustrien, ble i 2012 kjørt for tiende året på rad. Kurskonseptet er det eneste i sitt slag i Norge. Deltakerne går gjennom et fleksibelt konsept bestående av 10 moduler tilpasset offshorerotasjon. Deltakerne er tekniske-, stabilitets- og plattformsjefer på rigg, og representerer stort sett alle riggselskapene. Mer enn 300 deltakere har gjennomført dette kurset. 6

7 3.5 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne RKK har en rammeavtale med Rogaland fylkeskommune for videregående opplæring for voksne. RFK tok ut opsjon på ett nytt år, gjeldende for 2012/2013. Fagene er: Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helseservicefag Helsesekretær Apotekteknikk Tannhelsesekretær Blomsterdekoratør Kokk og servitør Matfag Byggteknikk Kjøretøy Transport og logistikk Bilskade, lakk og karosseri Salg, service og sikkerhet Industriell møbelproduksjon Reiseliv Anleggsgartner Anleggsteknikk 7

8 3.6 Fagskole I 2012 var antallet på fagskolestudenter 157 på nasjonalt telletidspunkt per 1. oktober Det var en økning på 26 % sammenliknet med samme tid året før. Det er likevel rett å si at det er et stort uutnyttet potensiale, både i Rogaland og nasjonalt. RKK har i 2012, og vil videre fortsette med å opprettholde god kontakt med kommuner og interessenter over hele landet. I 2012 var vi representert i 9 fylker, noe som legger et godt grunnlag for I 2012 har det vært gjennomført tre rapporteringer til Database for høyere utdanning (DBH), i tillegg til intern kvalitetsrapportering til styret i tråd med årshjulet. De skjerpede rapporteringskravene som er pålagt fagskolene har blitt fulgt opp og implementert på en god måte sammen med skolene. Det vises ellers til den offisielle statistikken på fagskole. I 2012 ble det lagt vekt på oppgradering av studieadministrative system, styrket administrativ kompetanse, studentevalueringer, eksamen og arbeidsmiljø. Det er også startet innledende arbeid for revidering av fagplaner i tråd med nytt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som skal være sluttført innen utgangen av RKK deltar i en rekke faglige forum som arrangeres for fagskolesektoren, så som regionale fagskoleråd, høringsarbeid og systematisk kontakt med industri og næringsliv. I 2012 ble det startet et arbeid med å utvikle flere nye tilbud med sikte på omsøking i løpet av 2013, både på helse og industri/ teknisk sektor. Fagskolestudentene fordeler seg i 2012 på de tre studiestedene Gand, Møllehagen skolesenter (Rygjabø studiesenter) og Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS). RKK har 8 fagskoletilbud med NOKUT-godkjenning innen helsefag: Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Miljøarbeid innen rus Psykisk helsearbeid Rehabilitering Tverrfaglig miljøarbeid Veiledning Disse helsefagtilbudene blir levert av Gand opplæringssenter og Møllehagen skolesenter, der Rygjabø studiesenter er innlemmet med felles lokaler og rektor. Det er også startet et arbeid mot å styrke samarbeidet på tvers av flere skoler. Samarbeid om felles innholdsdel i helsefag og nye tilbud ved nye studielokasjoner, både i Sør- og Nord- Rogaland, var i 2012 under arbeid. RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som teknisk fagskole innen: Teknisk fagskole: Stillas 8

9 3.7 Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs for ingeniørutdanning er et unikt tilbud fra RKK i samarbeid med Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanning. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn uten matematikk og fysikk, samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2012/2013 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt teknologi og samfunn. Studiet har lagt stor vekt på oppfølging over internett, og dets fleksibilitet og mobilitet gjør det mulig å kombinere med jobb. Våre studenter har tilgang på forelesningene via nettet, da opptak av forelesningene gir alle studenter mulighet til å se dem på It s Learning når som helst. En del studenter følger oss fra andre steder i inn- og utland. I 2012 hadde vi nær 1400 interesserte til de 400 studieplassene vi kunne tilby. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden I løpet av 2012 har vi hatt en dialog med UiS der vi har konkludert med at RKK videreutvikler nettstudiet på egne premisser fra neste år av. Det er derfor startet en prosess som har til siktemål å gjøre RKK til en nasjonal tilbyder av forkurset innenfor rammene av det nasjonale forkurssamarbeidet som koordineres av Høgskolen i Østfold. Dialogen startet høsten 2012 og har vært svært positiv. RKKs erfarne lærere har også tidligere bidratt til det nasjonale forkurssamarbeidet sammen med Høgskolen i Østfold, både når det gjelder å utvikle det spesielle forkursfaget teknologi og samfunn og ulike eksamener. RKK ser derfor svært positivt på å kunne starte et rent nettbasert tilbud uten adgangsbegrensning utover minstekrav fra høsten

10 3.8 UDI pilotkurs og nye initiativ I 2011 hadde vi det første pilotprosjektet om Returkvalifiserende kurs sammen med UDI. Dette besto av å levere kurs til asylsmottaksbeboere som har fått avslag på asyl/oppholdstillatelse. Arbeidet har i 2012 blitt utvidet til å gjelde flere kurs ved til sammen 6 ulike skoler. De ulike kurstilbudene er: Kokk og matfag Sveis Helse Entreprenørskap Kurs mottaksansatte Kursene varte i 6 uker og RKK samarbeidet her med Stord/Heiane, Haugaland, Stavanger, Hå og Time og Dalane Mottakssenter. Det er utarbeidet en egen hjemlandskomponent som åpner for oppfølging i utvalgte områder i beboernes hjemland, basert på støtte i jobbsøking og entreprenørskap. Dette arbeidet ventes å strekke seg inn i Det er også utviklet en rekke prosjekter, så som Empowerment II med bruk av animasjon, sammen med UDI. Det har også blitt etablert svært vellykkede kurs for ansatte i UDI-mottak, om ulike problemer knyttet til spesifikke målgrupper. Foruten Møllehagen skolesenter som har vært mest aktiv på ulike kurs, har også Godalen vgs., Haugaland vgs., Karmsund vgs., Strand vgs., Stord OS og Time vgs. levert kurs. RKK ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert med skolene og UDI og vil aktivt ta initiativ for oppfølgingstiltak. 3.9 Øvrige aktiviteter Bergeland vgs. har i 2012 gjennomført helseservicekurs og har startet opp med kurs for helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Ved Gand vgs. sitt opplæringssenter har det vært stor aktivitet, og det kjøres kontinuerlig kurs i teoridelen for yrkesfagene byggteknikk, transport og logistikkfaget, salg, service og sikkerhet, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Fagene er rettet mot ufaglærte som ønsker å ta fagbrev. I tillegg har Gand startet opp med fagskoletilbud innen helsefagene: Barsel- og barnepleie, og miljøarbeid innen rus. Godalen vgs. har kjørt kurs i overflatebehandling. Det har også Haugaland vgs. I tillegg har Haugaland vgs. kjørt generell studiekompetanse og salg, service og sikkerhet. Ved Møllehagen skolesenter har det vært stor kursvirksomhet innenfor det spesialpedagogiske feltet. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Det har blitt kjørt kurs i: Forebygging og mestring av utagerende atferd, De innagerende barna, Asbergersyndrom, De utfordrende barna i barnehagen, samt SFO og småskoletrinnet. I tillegg har de hatt den årlige Møllehagenkonferansen hvor temaet var «barn og unge i krise». 10

11 3.10 Samling for rektorer og kursansvarlige Rektorsamling Kursansvarligsamling I november 2012 inviterte vi alle rektorene i RKK nettverket til en felles samling ved Utstein kloster hotell. Det ble avholdt en to-dagers workshop med følgende agenda: Hvordan videreutvikle og styrke våre felles leveranser av økt kompetanse til næringsliv og offentlige- og private institusjoner? Det ble i april 2012 holdt kursansvarligsamling hos RKK. Vi tok for oss samarbeid på tvers av skolene og hvordan vi sammen kan bygge et markedsbrand videre. Dette åpnet for god dialog og samtaler. Vi planlegger å arrangere en slik samling hvert år. Dette ble en innholdsrik samling som både RKK og skolene fikk et positivt utbytte av, og som vil bli fulgt opp i Rygjabø studiesenter har kunnet tilby fagskole innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg, veiledning og rehabilitering. Det avholdes kontinuerlige kurs i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har de en egen klasse i helsearbeiderfaget for minoritetsspråklige. Strand har startet opp med kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Time vgs. har også kjørt kurs i helsearbeiderfaget, samt kurs i ADK 1 og anleggsmaskinførerfaget. Også Åkrahamn vgs. har hatt kurs i helsearbeiderfaget, i tillegg til automatiker Vg2 og Vg3. Sandnes vgs. har hatt kurs i spesiell studiekompetanse. Stavanger Katedralskole har tilbudt generell- og spesiell studiekompetanse og Sauda vgs. har kjørt kurs i helsearbeiderfaget. Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) har i tillegg til sine petroleumskurs kjørt kurs i lederutvikling og sveisekurs. 11

12 4. IKT OG LÆRING IKT-bruken har blitt vanlig og 2012 har vist at vi nå ikke bare anser data og teknologiske hjelpemidler som spennende og utviklende vi er blitt avhengige og heller frustrerte når de uteblir. Det var dette scenariet som var målet for år siden. I 2012 var det flere skoler som ble utfordret på å styrke den faglige samhandlingen med hjelp av IKT, både innen videregående fagopplæring og på etterutdanning/ fagskoletilbud. På fagskoleområdet er IKT en forutsetning for å kunne levere til alle brukerne og fylkene vi er i inngrep med, og det fungerer godt. På voksenopplæring, spesielt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget, har skolene blitt utfordret på å samarbeide via IKT, blant annet har Strand og Rygjabø/Møllehagen samarbeidet tett. Her har samarbeidet fungert svært godt, og det har sikret at det har blitt gitt tilbud på begge plasser med delte ressurser på instruktører. Slikt samarbeid krever faglige trygge lærere som velger å styre teknologien. Likevel har vi ikke tatt ut potensialet for fullt. Det er ikke bare slik at mobilitet og skyen er over oss, men også massene. Sosiale medier og YouTube åpner for masseskolering og lavterskeltilbud. Vi har også enda mer å ta ut når det gjelder Flipping. Snu rekkefølgen og tenkningen om at skolen er stedet en møter for forelesning, og så kommer en hjem og studerer. Nå kan en sitte hjemme i ro og følge forelesning og møtes fysisk eller virtuelt og gjerne sammen med læreren eller en flink medstudent, for å snakke om oppgaver og bearbeide stoffet. RKK tok opp temaet e-læring og IKT-bruk i Norge på vår seneste kursansvarligsamling i november Det ble stilt noen kritiske spørsmål om de videregående skolene som har ligget i front er i ferd med å bli litt for selvtilfredse. Den ballen skal vi fange opp, og det er spennende pilotprosjekter for alle dem som vil videreutvikle e-læringstenkningen sin. Bruk av IKT på Hetland videregående skole 12

13 REACH partnermøte delfinansiert av EUs Leonardo da Vinci 5. PRODUKT OG KVALITETSUTVIKLING 5.1 Utviklingsarbeid Det er to måter å utvikle noe nytt på om vi skal tro David Flere skoler har blitt mer aktive på kursfronten i 2012, Krakauer ved Institute for Discovery ved Wisconsinuniversitet: Design noe perfekt på papir og så bygge det, live, så som tilbud om norskopplæring med samfunns-/ og det merkes positivt ved at nye kursideer blir satt ut i eller starte med noe dårlig og så forbedre det gjennom arbeidslivskunnskap for innvandrere. tilbakemeldinger. Legge stein på stein ville en vel sagt her i Rogaland. Det er den siste strategien som har preget I 2012 ble NOKUTs konferanse om fagskole arrangert i 2012, ved at vi har satset på å styrke samarbeidet internt Stavanger. RKK og skolene viste positivt igjen, og NOKUTs i RKK for å avdekke behov og så forbedre eller bygge på konferanser er blitt et viktig møtested for fagskolesektoren eksisterende tilbud og tilby til kjente oppdragsgivere og og bransjer. Det er gjort en innsats for å bli mer effektiv i segmenter. administrasjon, og nye rutiner er implementert på en rekke områder internt i RKK, særlig innen fagskoledriften. Rutiner I 2012 videreutviklet RKK relasjoner til viktige for kvalitetsarbeid så som brukerevalueringer blir diskutert oppdragsgivere både gjennom anbudsarbeid og med oppdragsgivere og skolene. prosjektutvikling i Norge og utlandet. UDI-relasjonen er omtalt tidligere, men den viser de gode mulighetene som i RKK vil også peke på den rollen Rogaland fylkeskommune å utvikle og bruke samarbeidsrelasjonene mellom skolene. har tatt på seg ved å bringe fagskolene sammen med Geografisk spredning og faglig samarbeid i den fulle yrkesnemnda, arbeidslivspartene og ulike sektorer for å bredden som de videregående skolene besitter, er en sikker sikre dialog om kompetansebehov som positivt bidrag til vinner når vi fokuserer innsatsen. Her er det selvsagt viktig kvalitetsutviklingen. Dette er en viktig måte for å diskutere med godt samarbeid mellom skolene, rektorene og RKKadministrasjonen. tilbydere og muligheter regionalt og lære om hverandre: industri/næring, myndigheter. REACH-prosjektet har bidratt til en liten nyvinning: mobil-app som skal øke basiskunnskapen hos unge arbeidssøkende. Denne ble i 2012 sluppet for betatesting. Det er Møllehagen sammen med RKK og utenlandske partnere som står bak dette arbeidet for sektorene turisme, bygg/anlegg og mat. Sammen med UiS ble forkurs for ingeniør i 2010 på initiativ fra RKK revidert distribusjonsteknisk og fornyet slik at nettdistribusjon nå nærmest er fullautomatisert. Dette viste seg å være svært vellykket og har blitt positivt mottatt av studentene ved forkurset. Ved nytt kull høsten 2012 var det så mange som valgte å følge via nettløsningen, at systemene før jul 2012 måtte oppgraderes og skiftes ut har vist at systematisk kvalitetsarbeid virker positivt på både produktutvikling og dokumentert kvalitet. 13

14 5.2 Achilles RKK er godkjent og sertifisert av «Achilles Joint Qualification System» som leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. RKK har godkjennings-id nr og er resertifisert i Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2008. Achilles kvalifikasjonsordningen er pr. dags dato i bruk i til sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og dansk sokkel. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system og policy i henhold til krav i fra Achilles. Vi ser Achilles som et nyttig verktøy i forhold til å møte krav og forventinger fra en internasjonal industri. 14

15 Partnermøte med UNITAR, mai INTERNASJONALT INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET er en forkortelse for International vocational education and training og er et uttrykk for den internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basisorganisasjon utgjør både personell og fagkompetanse som INTVET nyttegjør seg av løpende. INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sine visjoner om å være en global aktør innen opplæring, med de konsekvenser det har for krav til kvalitet, logistikk, innhold og internasjonale standarder. INTVET skal bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs ledelse har arbeidet målrettet med denne strategien i en årrekke. Økningen internasjonalt de siste årene, med langsiktige etablerte prosjekter, nye initiativer og en økende mengde kurs og utdanninger, har vist at denne strategien har lykkes. Internasjonalt etterspørres den norske modellen av våre oppdragsgivere, og det norske systemet for yrkesutdanning Kurs ved SOTS blir brukt som modell i flere av landene vi samarbeider med. Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud på alle områder tilknyttet denne virksomheten. Norge ble dermed det første landet i verden til å tilby en formell fagutdanning innenfor dette området. I motsetning til andre land, der oljeselskapene selv står for opplæring av det personellet de behøver, er det myndighetene i Norge som styrer dette. Viktigheten av at myndighetene har kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig område som oljevirksomheten, er et eksempel flere land vil følge. Et ekstra moment er at denne utdanningen er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom myndigheter, industri og arbeidsgiver (NHO) og arbeidstakerorganisasjonene (LO). Våre erfaringer med etterutdanning blir også etterspurt internasjonalt. RKK-modellen, der skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har også vakt internasjonal oppmerksomhet. Innen utvikling av olje- og gassvirksomhet, blir selskapene stadig oftere møtt med krav om «local content» og lokal arbeidskraft fra myndighetene sin side. RKK samarbeider med en rekke større bedrifter om å skolere lokal arbeidskraft i flere land. Besøk og intervju med pressen i Kasakhstan april

16 RKK gjennomfører også prosjekter på oppdrag fra norske myndigheter med oppgradering og utvikling av fagutdanning i Eurasia og Afrika. Disse prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med offentlige myndigheter i mottakerlandene. Ofte innledes det kontakt på departements- og ministernivå og forankres i langsiktige tiltaksplaner ut mot regioner og institusjoner i de ulike landene. Flere av våre regionale og nasjonale oppdragsgivere finnes igjen i land som vi arbeider i internasjonalt, noe som skaper gode relasjoner og positiv synergi over tid ved at både tillit og krav til leveransene bygges opp. Nærhet til oppdragsgiverne og lokal kunnskap har vist seg vesentlig for å håndtere store prosjekter i Afrika og Eurasia, også våre avdelingskontor i Namibia og Kasakhstan har vært avgjørende i så måte. Regionalutviklingsseminar: Delegasjon fra Kasakhstan på besøk i Norge, juli Kasakhstan-kontoret Kontoret i Kasakhstan ble offisielt åpnet av Dag Malmer Halvorsen, Norges Ambassadør i Astana, i Opprettelsen av vårt avdelingskontor i Ust Kamenogorsk og Astana, RKK Kasakhstan, markerer at RKK har som mål å etablere en permanent tilstedeværelse i Kasakhstan. De gode erfaringene vi har gjort i landet siden 2004 gjør at vi har valgt Kasakhstan til å være vår base for all virksomhet i Eurasia. I 2012 har det vært et tett og godt samarbeid med både kasakhstanske og norske myndigheter. RKK Kasakhstan skal følge opp våre prosjekter på en mer effektiv og kontinuerlig måte enn det som hittil har vært mulig å gjøre fra Norge. Samtidig vil RKK Kasakhstan videreutvikle vårt marked i regionen og arbeide for implementering av en RKK modell.. Hovedfokus ved avdelingskontoret har i 2012 vært å videreføre KazNorCoop-prosjektet. Det har vært viktig å videreutvikle eksisterende- og bygge nye relasjoner i de regionene vi allerede er etablert i. RKK i Kasakhstan 16

17 Møte med Ministry of Education and Science i Kasakhstan Kasakhstan-prosjektet RKK har helt siden 2004 vært engasjert i prosjekter knyttet til utvikling av yrkesopplæring i Kasakhstan. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet i Norge, og er forankret i en samarbeidsavtale med Utdanningsdepartementet og en rekke regionale myndigheter i Kasakhstan. I 2010 ble en prosjektperiode avsluttet ( ). I mai 2010 sendte utdanningsministeren i Kasakhstan en personlig anmodning til utenriksminister Jonas Gahr Støre om Norge kunne fortsette støtten til prosjektet i 3 nye år. Det norske utenriksdepartementet stilte seg positiv til en slik forlengelse. Basert på en ny prosjektsøknad ble prosjektet gitt bevilgning for For 3-årsprogrammet ble det valgt å ha hovedfokus på 3 regioner i Kasakhstan: Øst- Kasakhstan Pavlodar Nord-Kasakhstan Som i forrige prosjektperiode, , har det vært et nært samarbeid med yrkesutdanningsavdelingen i Utdanningsdepartementet i Astana og regionale myndigheter, særlig i Øst-Kasakhstan. Det er opprettet prosjektgrupper i regionene med representanter fra alle hovedsamarbeidsparter. Undergrupper er opprettet for forskjellige fokusområder som: - oppgradering og videreutvikling av fagplaner, samarbeid mellom skole og næringsliv, skoleledelse, erfaringsoverføring m.fl. Hovedelementene i 2012: Regionalutvikling - etablering av samarbeidsmodeller mellom: Utdanningsinstitusjoner Næringsliv og offentlige institusjoner Regionale myndigheter ved regions- og utdanningsledelse Lederopplæring og skoleutvikling. Presentasjon av erfaring fra norsk opplæring, fagplaner og samarbeidsmodeller. Dette har vært gjort gjennom blant annet videooverførte forelesninger med etterfølgende arbeid i de 3 utvalgte regionene. IKT i undervisningen og innovative læremetoder. RKK har i perioden arrangert 12 lederseminar for totalt 228 skoleledere. Kursene har vært arrangert over hele Kasakhstan, i Almaty, Astana, Karaganda, Pavlodar, Schutshinsk, Semey, Shymkent, Ust Kamenogorsk og i Norge. Innen IKT og nye læremetoder har vi i samme periode arrangert 10 seminarer med totalt 412 deltagere. Disse kursene har vært arrangert i Almaty, Aktau, Atyrau, Uralsk, Kostanay, Kyzylorda, Semey, Taraz og Ust Kamenogorsk. I november 2012 ble det arrangert et IKT-seminar i Ust Kamenogorsk. IKT seminar i Ust Kamenogorsk november

18 Regionsseminar for regionene Øst Kasakhstan, Nord Kasakhstan og Pavlodar i Pavlodar Innen regionalutviklingsprogrammet for praktisk implementering av yrkesutdanning gjennom treparts samarbeid, regionale myndigheter, videregående skoler og næringslivet, har det vært seminarer med deltakere fra regionledelse, undervisningsmyndigheter, skoler og næringsliv. Det har også vært arrangert flere bedriftsbesøk for å studere erfaringer, innhente krav til framtidig yrkesutdanning og ikke minst for å etablere samarbeidsmodeller mellom skole og næringsliv. I 2012 ble det gjennomført regionseminarer i Pavlodar og Øst- Kasakhstan. En delegasjon med representanter fra utdanningsdepartementet i Astana, regionmyndigheter, næringslivs- og skoleledere har deltatt på utviklingsseminar i Norge. Målet for dette seminaret var å studere norsk utdanning, våre fagopplæringsløsninger og spesielt samarbeid mellom utdanning og næringsliv. RKK har fortsatt arbeidet inn mot Aktau Training Centre (ATC). I 2012 fortsatte arbeidet med å etablere en bredere basis for prosjekter innen yrkesutdanning i Kasakhstan. Det ble også signert en Memorandum of Cooperation (MoC) mellom Bolashak-programmet og RKK. RKK har bidratt i diskusjoner og erfaringsseminarer i Astana. Spesielt her er kontakt med det nye organet for Centre of Excellence innen yrkesutdanning, KasipKor, som er underlagt utdanningsdepartementet. RKK ser langsiktige effekter av prosjektene som har pågått siden 2004, noe som vises igjen i en bred og stor innsats fra Kasakhstans side, både på sentralt og regionalt nivå Aktau Training Centre Aktau Training Centre LLP (ATC) er et senter for opplæring av personell i olje- og gassindustrien. Senteret ble etablert i 2006, og følger internasjonale standarder. Eierne er: Nursultan Nazarbayev Education Foundation (NNEF) Kvaerner Caspian Construction, del av Kvaernerkonsernet kom med som ny aksjonær i 2009 Akimat of Mangistau Oblast Engineering Company Kazgiproneftetrans (KNGT) Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) Sammen med lokal industri, politiske myndigheter og utdanningsorganisasjoner har vi vært sterkt delaktig i oppbygging av opplæringssenter for mekaniske fag i Aktau ved Kaspihavet. ATC tilbyr opplæring til sertifiserte operatører innen sveis, platearbeid og industrirørlegging, og har nå utvidet med flere støttefag innen bla. HMS og løfteteknikk. Statoil og KazMunaiGaz har vært med som sponsorer. Opplæringsprogrammet innen sveis, rør og platearbeid er lagt opp slik at kandidater kan bli sertifisert gjennom Det norske Veritas (DNV) sitt sertifiseringsprogram for personell. Opplæringen av instruktører blir gjort både i Norge og i Kasakhstan. Senteret lærer nå opp lokal kasakhstansk arbeidskraft som kvalifiserer for arbeid i olje- og gassindustrien i Kasakhstan. 18

19 6.2 Namibia-kontoret RKKs kontor i Namibia ble opprettet i 2009, og er ett resultat av RKK sin satsing mot det afrikanske markedet. RKK Namibia har en nærhet til markedet og en kulturell forståelse som har vært viktig inn mot våre oppdragsgivere i Afrika. For å oppnå best mulig resultat i våre prosjekter er kulturforståelse, språk og nærhet til oppdragsgiverne viktige elementer. Alt dette oppnår vi gjennom prosjektforankring i RKK Namibia. RKK satser på lokal kompetanseutvikling gjennom bruk av lokale krefter. Det faktum at vi benytter afrikansk infrastruktur og afrikanske instruktører har blitt trukket fram av myndighetene ved flere anledninger. I tillegg til lærekrefter fra Afrika benyttes også instruktører fra Brasil gjennom en samarbeidsavtale mellom SENAI i Sao Paulo og RKK. Avdelingskontoret holder til i Walvis Bay og er delvis samlokalisert med Namibian Maritime & Fisheries Institute (NAMFI). Samarbeidet med NAMFI har betydd mye, og er noe vi håper vil utvikle seg enda mer i årene som kommer. RKK signaliserer interesse for et utvidet samarbeid gjennom blant annet å støtte NAMFI i arbeidet med å opprette et maritimt rednings- og sikkerhetssenter. I 2011, ble det bestemt å kjøpe en eiendom grunnet behov for mer kontorplass samt innkvartering av studenter. Oppussingen ble sluttført i januar 2012 og lokalene er nå i full bruk. I 2012 har RKK Namibia vært engasjert i prosjekter i Angola (MAPESS og INP), Mosambik, Nigeria og Uganda. I tillegg er det levert kurs til internasjonale bedriftskunder, nye av året er FMC og Algoa. 19

20 6.3 Angola Angola står i dag overfor store oppgaver innen blant annet infrastruktur og utdanning. Dette gjelder utdanning på de fleste områder og i mange kategorier og nivåer. De har også store utfordringer med å skaffe lokal arbeidskraft som har nødvendige kvalifikasjoner. 20

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 Årsmelding 2006 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter 07 3.1 Voksenopplæring 07

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil

SIU RAPPORTSERIE. Rapport 04/2013. Landrapport Brasil RAPPORTSERIE Rapport 04/2013 Landrapport Brasil INNHOLD Aktuelle adresser Norges ambassade i Brasil www.noruega.org.br/norsk/ambassaden Generalkonsulatet i Rio de Janeiro www.noruega.org.br/norsk/gk Capes

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016)

Kompetanse og utdanning. Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) Kompetanse og utdanning Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016) 2 Innhold Innledning og bakgrunn 03 1. Læring gjennom arbeid 05 1.1 Hovedbudskap 05 1.2 Samarbeid mellom næringslivet og utdanningssektoren

Detaljer

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13.

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13. i utvikling Nr. 4 2008, 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune nr. 4-08 NNHOLD Lærlingeordningen representerer

Detaljer

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan

ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan ROGALAND i utvikling Nr. 4 des. 2002 7. årgang Gass inn i skolen Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Ungt entreprenørskap Kolumbus på nye veier Kulturplan 4. Videregående skole som regional

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer