INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5"

Transkript

1 ÅRSMELDINGEN 2012

2

3 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER Voksenopplæring Generell studiekompetanse Helsefag Petroleumsfag Rammekontrakt med RFK i videregåendeopplæring for voksne Fagskole Forkurs til ingeniørutdanning UDI pilotkurs Øvrige aktiviteter Samling for rektorer og kursansvarlige Rektorsamling Kursansvarlige IKT OG LÆRING PRODUKT- OG KVALITETSUTVIKLING Utviklingsarbeid Achilles INTERNASJONALT Kasakhstan-kontoret Kasakhstanprosjektet Aktau Training Centre Namibia-kontoret Angola MAPESS prosjektet Samarbeid med industri Samarbeid INP Aserbajdsjan Brasil Mosambik Nigeria Sudan Turkmenistan Uganda Nye initiativ - Saudi Arabia SAMARBEIDENDE SKOLER OG PARTNERE Oversikt over skoler Oversikt over partnere ORGANISASJONSKART RKKs PRISER OG STIPEND Støtte til unge idrettsutøvere Kjell Arholms minnestipend ADMINISTRASJONEN Arbeidsmiljø Likestilling ØKONOMI 35 For- og innsidebilde: Stavangerregionen 3

4 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. Internasjonalt driver RKK kompetanseutviklingsprosjekter i en rekke land. RKK har også avdelingskontor i Walvis Bay i Namibia og Ust Kamenogorsk i Kasakhstan. 1.1 RKKs styre Styret i 2012 vises fra venstre i fotografiet over, og bestod av Rogaland fylkeskommune v/ Sveinung Stensland (H), LO Rogaland v/ Øystein Hansen, Kristine Gramstad (A), rektorene v/ Odd Henning Johannessen, Torunn Austdal Rasmussen (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu og Ellen Solheim (KrF). 4

5 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET Året 2012 har vært preget av stor aktivitet på alle områder. For 2012 var salgsinntektene på 60,4 millioner. Omsetningsmessig har hjemmemarkedet vært stabilt, internasjonalt er omsetningen lavere enn i 2011, noe som skyldes utsettelser i planlagte kurs. Disse er forskjøvet til Det er et betydelig potensiale for videre vekst i hjemmemarkedet i Rogaland og resten av Norge, spesielt gjennom våre nettbaserte tilbud. RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning for næringsliv og offentlig sektor, basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny teknologi og direkte kontakt med næringslivet nasjonalt og internasjonalt. Basisaktiviteten i RKK med det etterutdanningstilbudet de videregående skolene leverer er fortsatt det viktigste. For å videreutvikle skolene som kompetansesenter og for å stimulere til økt samarbeid mellom skolene ble det i 2012 besluttet å opprette tre bransjenettverk: RKK Bygg og Anlegg RKK Helse RKK Industri erfaringer med utdanning av lokal arbeidskraft til nasjonale og internasjonale selskaper. Selskaper som etablerer virksomhet i utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav om å benytte lokal arbeidskraft, og her kan RKK bidra med å få utdannet kvalifisert personell. Myndighetene i de landene vi opererer i er interessert i en samfunnsstruktur som er basert på norske erfaringer. Et godt yrkesutdanningssystem i offentlig regi, som gjør det mulig å utdanne egne innbyggere på et nivå som internasjonalt næringsliv krever, er en modell de ønsker å kopiere. I de landene vi allerede er i gang vokser aktivitetene stadig. RKK hadde i 2012 prosjekter i Angola, Aserbajdsjan, Brasil, Kasakhstan, Mosambik, Nigeria, Sudan, Turkmenistan og Uganda. Nye land i 2012 var Brasil og Aserbajdsjan. Vi vil fortsette å arbeide for å heve kvaliteten på våre tilbud ved å ha et kontinuerlig fokus på våre rutiner og samtidig utvikle våre medarbeidere på alle nivåer. Silje Bolset konstituert administrerende direktør I tillegg har det i år vært arbeidet med å videreutvikle våre nettbaserte tilbud for å øke fleksibiliteten for kursdeltakerne. Dette med særlig fokus på våre helserelaterte kurs og utdanninger. Opprettelsen av våre avdelingskontorer i Namibia og Kasakhstan har tilført RKK en ny dimensjon. Avdelingskontorene har spisskompetanse innen samfunnsstruktur, kultur og språk, og har bidratt til å videreutvikle RKK som organisasjon. Kontorenes nærhet til markedet ansees også som en nødvendighet for å oppnå gode resultater. Våre oppdragsgivere internasjonalt er Utenriksdepartementet, Norad, Oljedirektoratet, UNITAR (FN), myndigheter i en rekke land, samt norske og internasjonale selskaper som opererer i de landene hvor vi er aktive. RKKs konsept baserer seg på norske 5

6 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 3.1 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5300 deltakere på forskjellige kurs innen voksenopplæring dette året. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og petroleumsrelaterte fag. 3.2 Generell studiekompetanse Ved Stavanger katedralskole, Gand vgs. og Haugaland vgs. undervises det i generell studiekompetanse. Fordelt på de tre skolene har vi i løpet av 2012 hatt 1000 elever på studiet. Studiet gir studenten selv muligheten til å velge undervisningsform. Vi tilbyr nettbasert, tradisjonell- eller kombinert undervisning med fjernundervisning via internett og faste samlinger. I 2012 hadde vi en sterk økning i nettbasert undervisning. 3.3 Helsefag Dette året har vi hatt totalt 1200 deltakere på helserelaterte kurs og utdanninger. Skolene som har arrangert kurs er Bergeland vgs., Dalane vgs., Gand vgs., Strand vgs., Sauda vgs., Rygjabø studiesenter, Time vgs., Åkrehamn vgs. og Møllehagen. I 2012 leverte vi Vg2 helsefagarbeider på flere videregående skoler enn noen gang. De nye kurslokasjonene for helsefagarbeider er Dalane vgs., Sauda vgs., Åkrehamn vgs. og Strand vgs. 3.4 Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfag. Det har vært kjørt kurs i brønnteknikk, praksiskandidatstudie for laboranter, hydraulikkurs, teknisk fagskole petroleum og lederkurs for maritimt personell. Konseptet for lederkurs for maritimt personell, knyttet til offshoreindustrien, ble i 2012 kjørt for tiende året på rad. Kurskonseptet er det eneste i sitt slag i Norge. Deltakerne går gjennom et fleksibelt konsept bestående av 10 moduler tilpasset offshorerotasjon. Deltakerne er tekniske-, stabilitets- og plattformsjefer på rigg, og representerer stort sett alle riggselskapene. Mer enn 300 deltakere har gjennomført dette kurset. 6

7 3.5 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne RKK har en rammeavtale med Rogaland fylkeskommune for videregående opplæring for voksne. RFK tok ut opsjon på ett nytt år, gjeldende for 2012/2013. Fagene er: Generell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helseservicefag Helsesekretær Apotekteknikk Tannhelsesekretær Blomsterdekoratør Kokk og servitør Matfag Byggteknikk Kjøretøy Transport og logistikk Bilskade, lakk og karosseri Salg, service og sikkerhet Industriell møbelproduksjon Reiseliv Anleggsgartner Anleggsteknikk 7

8 3.6 Fagskole I 2012 var antallet på fagskolestudenter 157 på nasjonalt telletidspunkt per 1. oktober Det var en økning på 26 % sammenliknet med samme tid året før. Det er likevel rett å si at det er et stort uutnyttet potensiale, både i Rogaland og nasjonalt. RKK har i 2012, og vil videre fortsette med å opprettholde god kontakt med kommuner og interessenter over hele landet. I 2012 var vi representert i 9 fylker, noe som legger et godt grunnlag for I 2012 har det vært gjennomført tre rapporteringer til Database for høyere utdanning (DBH), i tillegg til intern kvalitetsrapportering til styret i tråd med årshjulet. De skjerpede rapporteringskravene som er pålagt fagskolene har blitt fulgt opp og implementert på en god måte sammen med skolene. Det vises ellers til den offisielle statistikken på fagskole. I 2012 ble det lagt vekt på oppgradering av studieadministrative system, styrket administrativ kompetanse, studentevalueringer, eksamen og arbeidsmiljø. Det er også startet innledende arbeid for revidering av fagplaner i tråd med nytt nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som skal være sluttført innen utgangen av RKK deltar i en rekke faglige forum som arrangeres for fagskolesektoren, så som regionale fagskoleråd, høringsarbeid og systematisk kontakt med industri og næringsliv. I 2012 ble det startet et arbeid med å utvikle flere nye tilbud med sikte på omsøking i løpet av 2013, både på helse og industri/ teknisk sektor. Fagskolestudentene fordeler seg i 2012 på de tre studiestedene Gand, Møllehagen skolesenter (Rygjabø studiesenter) og Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS). RKK har 8 fagskoletilbud med NOKUT-godkjenning innen helsefag: Barsel- og barnepleie Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Miljøarbeid innen rus Psykisk helsearbeid Rehabilitering Tverrfaglig miljøarbeid Veiledning Disse helsefagtilbudene blir levert av Gand opplæringssenter og Møllehagen skolesenter, der Rygjabø studiesenter er innlemmet med felles lokaler og rektor. Det er også startet et arbeid mot å styrke samarbeidet på tvers av flere skoler. Samarbeid om felles innholdsdel i helsefag og nye tilbud ved nye studielokasjoner, både i Sør- og Nord- Rogaland, var i 2012 under arbeid. RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som teknisk fagskole innen: Teknisk fagskole: Stillas 8

9 3.7 Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs for ingeniørutdanning er et unikt tilbud fra RKK i samarbeid med Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanning. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn uten matematikk og fysikk, samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2012/2013 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt teknologi og samfunn. Studiet har lagt stor vekt på oppfølging over internett, og dets fleksibilitet og mobilitet gjør det mulig å kombinere med jobb. Våre studenter har tilgang på forelesningene via nettet, da opptak av forelesningene gir alle studenter mulighet til å se dem på It s Learning når som helst. En del studenter følger oss fra andre steder i inn- og utland. I 2012 hadde vi nær 1400 interesserte til de 400 studieplassene vi kunne tilby. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden I løpet av 2012 har vi hatt en dialog med UiS der vi har konkludert med at RKK videreutvikler nettstudiet på egne premisser fra neste år av. Det er derfor startet en prosess som har til siktemål å gjøre RKK til en nasjonal tilbyder av forkurset innenfor rammene av det nasjonale forkurssamarbeidet som koordineres av Høgskolen i Østfold. Dialogen startet høsten 2012 og har vært svært positiv. RKKs erfarne lærere har også tidligere bidratt til det nasjonale forkurssamarbeidet sammen med Høgskolen i Østfold, både når det gjelder å utvikle det spesielle forkursfaget teknologi og samfunn og ulike eksamener. RKK ser derfor svært positivt på å kunne starte et rent nettbasert tilbud uten adgangsbegrensning utover minstekrav fra høsten

10 3.8 UDI pilotkurs og nye initiativ I 2011 hadde vi det første pilotprosjektet om Returkvalifiserende kurs sammen med UDI. Dette besto av å levere kurs til asylsmottaksbeboere som har fått avslag på asyl/oppholdstillatelse. Arbeidet har i 2012 blitt utvidet til å gjelde flere kurs ved til sammen 6 ulike skoler. De ulike kurstilbudene er: Kokk og matfag Sveis Helse Entreprenørskap Kurs mottaksansatte Kursene varte i 6 uker og RKK samarbeidet her med Stord/Heiane, Haugaland, Stavanger, Hå og Time og Dalane Mottakssenter. Det er utarbeidet en egen hjemlandskomponent som åpner for oppfølging i utvalgte områder i beboernes hjemland, basert på støtte i jobbsøking og entreprenørskap. Dette arbeidet ventes å strekke seg inn i Det er også utviklet en rekke prosjekter, så som Empowerment II med bruk av animasjon, sammen med UDI. Det har også blitt etablert svært vellykkede kurs for ansatte i UDI-mottak, om ulike problemer knyttet til spesifikke målgrupper. Foruten Møllehagen skolesenter som har vært mest aktiv på ulike kurs, har også Godalen vgs., Haugaland vgs., Karmsund vgs., Strand vgs., Stord OS og Time vgs. levert kurs. RKK ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet som er etablert med skolene og UDI og vil aktivt ta initiativ for oppfølgingstiltak. 3.9 Øvrige aktiviteter Bergeland vgs. har i 2012 gjennomført helseservicekurs og har startet opp med kurs for helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Ved Gand vgs. sitt opplæringssenter har det vært stor aktivitet, og det kjøres kontinuerlig kurs i teoridelen for yrkesfagene byggteknikk, transport og logistikkfaget, salg, service og sikkerhet, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Fagene er rettet mot ufaglærte som ønsker å ta fagbrev. I tillegg har Gand startet opp med fagskoletilbud innen helsefagene: Barsel- og barnepleie, og miljøarbeid innen rus. Godalen vgs. har kjørt kurs i overflatebehandling. Det har også Haugaland vgs. I tillegg har Haugaland vgs. kjørt generell studiekompetanse og salg, service og sikkerhet. Ved Møllehagen skolesenter har det vært stor kursvirksomhet innenfor det spesialpedagogiske feltet. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Det har blitt kjørt kurs i: Forebygging og mestring av utagerende atferd, De innagerende barna, Asbergersyndrom, De utfordrende barna i barnehagen, samt SFO og småskoletrinnet. I tillegg har de hatt den årlige Møllehagenkonferansen hvor temaet var «barn og unge i krise». 10

11 3.10 Samling for rektorer og kursansvarlige Rektorsamling Kursansvarligsamling I november 2012 inviterte vi alle rektorene i RKK nettverket til en felles samling ved Utstein kloster hotell. Det ble avholdt en to-dagers workshop med følgende agenda: Hvordan videreutvikle og styrke våre felles leveranser av økt kompetanse til næringsliv og offentlige- og private institusjoner? Det ble i april 2012 holdt kursansvarligsamling hos RKK. Vi tok for oss samarbeid på tvers av skolene og hvordan vi sammen kan bygge et markedsbrand videre. Dette åpnet for god dialog og samtaler. Vi planlegger å arrangere en slik samling hvert år. Dette ble en innholdsrik samling som både RKK og skolene fikk et positivt utbytte av, og som vil bli fulgt opp i Rygjabø studiesenter har kunnet tilby fagskole innen psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, eldreomsorg, veiledning og rehabilitering. Det avholdes kontinuerlige kurs i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har de en egen klasse i helsearbeiderfaget for minoritetsspråklige. Strand har startet opp med kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Time vgs. har også kjørt kurs i helsearbeiderfaget, samt kurs i ADK 1 og anleggsmaskinførerfaget. Også Åkrahamn vgs. har hatt kurs i helsearbeiderfaget, i tillegg til automatiker Vg2 og Vg3. Sandnes vgs. har hatt kurs i spesiell studiekompetanse. Stavanger Katedralskole har tilbudt generell- og spesiell studiekompetanse og Sauda vgs. har kjørt kurs i helsearbeiderfaget. Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) har i tillegg til sine petroleumskurs kjørt kurs i lederutvikling og sveisekurs. 11

12 4. IKT OG LÆRING IKT-bruken har blitt vanlig og 2012 har vist at vi nå ikke bare anser data og teknologiske hjelpemidler som spennende og utviklende vi er blitt avhengige og heller frustrerte når de uteblir. Det var dette scenariet som var målet for år siden. I 2012 var det flere skoler som ble utfordret på å styrke den faglige samhandlingen med hjelp av IKT, både innen videregående fagopplæring og på etterutdanning/ fagskoletilbud. På fagskoleområdet er IKT en forutsetning for å kunne levere til alle brukerne og fylkene vi er i inngrep med, og det fungerer godt. På voksenopplæring, spesielt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget, har skolene blitt utfordret på å samarbeide via IKT, blant annet har Strand og Rygjabø/Møllehagen samarbeidet tett. Her har samarbeidet fungert svært godt, og det har sikret at det har blitt gitt tilbud på begge plasser med delte ressurser på instruktører. Slikt samarbeid krever faglige trygge lærere som velger å styre teknologien. Likevel har vi ikke tatt ut potensialet for fullt. Det er ikke bare slik at mobilitet og skyen er over oss, men også massene. Sosiale medier og YouTube åpner for masseskolering og lavterskeltilbud. Vi har også enda mer å ta ut når det gjelder Flipping. Snu rekkefølgen og tenkningen om at skolen er stedet en møter for forelesning, og så kommer en hjem og studerer. Nå kan en sitte hjemme i ro og følge forelesning og møtes fysisk eller virtuelt og gjerne sammen med læreren eller en flink medstudent, for å snakke om oppgaver og bearbeide stoffet. RKK tok opp temaet e-læring og IKT-bruk i Norge på vår seneste kursansvarligsamling i november Det ble stilt noen kritiske spørsmål om de videregående skolene som har ligget i front er i ferd med å bli litt for selvtilfredse. Den ballen skal vi fange opp, og det er spennende pilotprosjekter for alle dem som vil videreutvikle e-læringstenkningen sin. Bruk av IKT på Hetland videregående skole 12

13 REACH partnermøte delfinansiert av EUs Leonardo da Vinci 5. PRODUKT OG KVALITETSUTVIKLING 5.1 Utviklingsarbeid Det er to måter å utvikle noe nytt på om vi skal tro David Flere skoler har blitt mer aktive på kursfronten i 2012, Krakauer ved Institute for Discovery ved Wisconsinuniversitet: Design noe perfekt på papir og så bygge det, live, så som tilbud om norskopplæring med samfunns-/ og det merkes positivt ved at nye kursideer blir satt ut i eller starte med noe dårlig og så forbedre det gjennom arbeidslivskunnskap for innvandrere. tilbakemeldinger. Legge stein på stein ville en vel sagt her i Rogaland. Det er den siste strategien som har preget I 2012 ble NOKUTs konferanse om fagskole arrangert i 2012, ved at vi har satset på å styrke samarbeidet internt Stavanger. RKK og skolene viste positivt igjen, og NOKUTs i RKK for å avdekke behov og så forbedre eller bygge på konferanser er blitt et viktig møtested for fagskolesektoren eksisterende tilbud og tilby til kjente oppdragsgivere og og bransjer. Det er gjort en innsats for å bli mer effektiv i segmenter. administrasjon, og nye rutiner er implementert på en rekke områder internt i RKK, særlig innen fagskoledriften. Rutiner I 2012 videreutviklet RKK relasjoner til viktige for kvalitetsarbeid så som brukerevalueringer blir diskutert oppdragsgivere både gjennom anbudsarbeid og med oppdragsgivere og skolene. prosjektutvikling i Norge og utlandet. UDI-relasjonen er omtalt tidligere, men den viser de gode mulighetene som i RKK vil også peke på den rollen Rogaland fylkeskommune å utvikle og bruke samarbeidsrelasjonene mellom skolene. har tatt på seg ved å bringe fagskolene sammen med Geografisk spredning og faglig samarbeid i den fulle yrkesnemnda, arbeidslivspartene og ulike sektorer for å bredden som de videregående skolene besitter, er en sikker sikre dialog om kompetansebehov som positivt bidrag til vinner når vi fokuserer innsatsen. Her er det selvsagt viktig kvalitetsutviklingen. Dette er en viktig måte for å diskutere med godt samarbeid mellom skolene, rektorene og RKKadministrasjonen. tilbydere og muligheter regionalt og lære om hverandre: industri/næring, myndigheter. REACH-prosjektet har bidratt til en liten nyvinning: mobil-app som skal øke basiskunnskapen hos unge arbeidssøkende. Denne ble i 2012 sluppet for betatesting. Det er Møllehagen sammen med RKK og utenlandske partnere som står bak dette arbeidet for sektorene turisme, bygg/anlegg og mat. Sammen med UiS ble forkurs for ingeniør i 2010 på initiativ fra RKK revidert distribusjonsteknisk og fornyet slik at nettdistribusjon nå nærmest er fullautomatisert. Dette viste seg å være svært vellykket og har blitt positivt mottatt av studentene ved forkurset. Ved nytt kull høsten 2012 var det så mange som valgte å følge via nettløsningen, at systemene før jul 2012 måtte oppgraderes og skiftes ut har vist at systematisk kvalitetsarbeid virker positivt på både produktutvikling og dokumentert kvalitet. 13

14 5.2 Achilles RKK er godkjent og sertifisert av «Achilles Joint Qualification System» som leverandør til olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. RKK har godkjennings-id nr og er resertifisert i Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring i samsvar med ISO 9001:2008. Achilles kvalifikasjonsordningen er pr. dags dato i bruk i til sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og dansk sokkel. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system og policy i henhold til krav i fra Achilles. Vi ser Achilles som et nyttig verktøy i forhold til å møte krav og forventinger fra en internasjonal industri. 14

15 Partnermøte med UNITAR, mai INTERNASJONALT INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET er en forkortelse for International vocational education and training og er et uttrykk for den internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basisorganisasjon utgjør både personell og fagkompetanse som INTVET nyttegjør seg av løpende. INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sine visjoner om å være en global aktør innen opplæring, med de konsekvenser det har for krav til kvalitet, logistikk, innhold og internasjonale standarder. INTVET skal bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs ledelse har arbeidet målrettet med denne strategien i en årrekke. Økningen internasjonalt de siste årene, med langsiktige etablerte prosjekter, nye initiativer og en økende mengde kurs og utdanninger, har vist at denne strategien har lykkes. Internasjonalt etterspørres den norske modellen av våre oppdragsgivere, og det norske systemet for yrkesutdanning Kurs ved SOTS blir brukt som modell i flere av landene vi samarbeider med. Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud på alle områder tilknyttet denne virksomheten. Norge ble dermed det første landet i verden til å tilby en formell fagutdanning innenfor dette området. I motsetning til andre land, der oljeselskapene selv står for opplæring av det personellet de behøver, er det myndighetene i Norge som styrer dette. Viktigheten av at myndighetene har kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig område som oljevirksomheten, er et eksempel flere land vil følge. Et ekstra moment er at denne utdanningen er utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom myndigheter, industri og arbeidsgiver (NHO) og arbeidstakerorganisasjonene (LO). Våre erfaringer med etterutdanning blir også etterspurt internasjonalt. RKK-modellen, der skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har også vakt internasjonal oppmerksomhet. Innen utvikling av olje- og gassvirksomhet, blir selskapene stadig oftere møtt med krav om «local content» og lokal arbeidskraft fra myndighetene sin side. RKK samarbeider med en rekke større bedrifter om å skolere lokal arbeidskraft i flere land. Besøk og intervju med pressen i Kasakhstan april

16 RKK gjennomfører også prosjekter på oppdrag fra norske myndigheter med oppgradering og utvikling av fagutdanning i Eurasia og Afrika. Disse prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med offentlige myndigheter i mottakerlandene. Ofte innledes det kontakt på departements- og ministernivå og forankres i langsiktige tiltaksplaner ut mot regioner og institusjoner i de ulike landene. Flere av våre regionale og nasjonale oppdragsgivere finnes igjen i land som vi arbeider i internasjonalt, noe som skaper gode relasjoner og positiv synergi over tid ved at både tillit og krav til leveransene bygges opp. Nærhet til oppdragsgiverne og lokal kunnskap har vist seg vesentlig for å håndtere store prosjekter i Afrika og Eurasia, også våre avdelingskontor i Namibia og Kasakhstan har vært avgjørende i så måte. Regionalutviklingsseminar: Delegasjon fra Kasakhstan på besøk i Norge, juli Kasakhstan-kontoret Kontoret i Kasakhstan ble offisielt åpnet av Dag Malmer Halvorsen, Norges Ambassadør i Astana, i Opprettelsen av vårt avdelingskontor i Ust Kamenogorsk og Astana, RKK Kasakhstan, markerer at RKK har som mål å etablere en permanent tilstedeværelse i Kasakhstan. De gode erfaringene vi har gjort i landet siden 2004 gjør at vi har valgt Kasakhstan til å være vår base for all virksomhet i Eurasia. I 2012 har det vært et tett og godt samarbeid med både kasakhstanske og norske myndigheter. RKK Kasakhstan skal følge opp våre prosjekter på en mer effektiv og kontinuerlig måte enn det som hittil har vært mulig å gjøre fra Norge. Samtidig vil RKK Kasakhstan videreutvikle vårt marked i regionen og arbeide for implementering av en RKK modell.. Hovedfokus ved avdelingskontoret har i 2012 vært å videreføre KazNorCoop-prosjektet. Det har vært viktig å videreutvikle eksisterende- og bygge nye relasjoner i de regionene vi allerede er etablert i. RKK i Kasakhstan 16

17 Møte med Ministry of Education and Science i Kasakhstan Kasakhstan-prosjektet RKK har helt siden 2004 vært engasjert i prosjekter knyttet til utvikling av yrkesopplæring i Kasakhstan. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet i Norge, og er forankret i en samarbeidsavtale med Utdanningsdepartementet og en rekke regionale myndigheter i Kasakhstan. I 2010 ble en prosjektperiode avsluttet ( ). I mai 2010 sendte utdanningsministeren i Kasakhstan en personlig anmodning til utenriksminister Jonas Gahr Støre om Norge kunne fortsette støtten til prosjektet i 3 nye år. Det norske utenriksdepartementet stilte seg positiv til en slik forlengelse. Basert på en ny prosjektsøknad ble prosjektet gitt bevilgning for For 3-årsprogrammet ble det valgt å ha hovedfokus på 3 regioner i Kasakhstan: Øst- Kasakhstan Pavlodar Nord-Kasakhstan Som i forrige prosjektperiode, , har det vært et nært samarbeid med yrkesutdanningsavdelingen i Utdanningsdepartementet i Astana og regionale myndigheter, særlig i Øst-Kasakhstan. Det er opprettet prosjektgrupper i regionene med representanter fra alle hovedsamarbeidsparter. Undergrupper er opprettet for forskjellige fokusområder som: - oppgradering og videreutvikling av fagplaner, samarbeid mellom skole og næringsliv, skoleledelse, erfaringsoverføring m.fl. Hovedelementene i 2012: Regionalutvikling - etablering av samarbeidsmodeller mellom: Utdanningsinstitusjoner Næringsliv og offentlige institusjoner Regionale myndigheter ved regions- og utdanningsledelse Lederopplæring og skoleutvikling. Presentasjon av erfaring fra norsk opplæring, fagplaner og samarbeidsmodeller. Dette har vært gjort gjennom blant annet videooverførte forelesninger med etterfølgende arbeid i de 3 utvalgte regionene. IKT i undervisningen og innovative læremetoder. RKK har i perioden arrangert 12 lederseminar for totalt 228 skoleledere. Kursene har vært arrangert over hele Kasakhstan, i Almaty, Astana, Karaganda, Pavlodar, Schutshinsk, Semey, Shymkent, Ust Kamenogorsk og i Norge. Innen IKT og nye læremetoder har vi i samme periode arrangert 10 seminarer med totalt 412 deltagere. Disse kursene har vært arrangert i Almaty, Aktau, Atyrau, Uralsk, Kostanay, Kyzylorda, Semey, Taraz og Ust Kamenogorsk. I november 2012 ble det arrangert et IKT-seminar i Ust Kamenogorsk. IKT seminar i Ust Kamenogorsk november

18 Regionsseminar for regionene Øst Kasakhstan, Nord Kasakhstan og Pavlodar i Pavlodar Innen regionalutviklingsprogrammet for praktisk implementering av yrkesutdanning gjennom treparts samarbeid, regionale myndigheter, videregående skoler og næringslivet, har det vært seminarer med deltakere fra regionledelse, undervisningsmyndigheter, skoler og næringsliv. Det har også vært arrangert flere bedriftsbesøk for å studere erfaringer, innhente krav til framtidig yrkesutdanning og ikke minst for å etablere samarbeidsmodeller mellom skole og næringsliv. I 2012 ble det gjennomført regionseminarer i Pavlodar og Øst- Kasakhstan. En delegasjon med representanter fra utdanningsdepartementet i Astana, regionmyndigheter, næringslivs- og skoleledere har deltatt på utviklingsseminar i Norge. Målet for dette seminaret var å studere norsk utdanning, våre fagopplæringsløsninger og spesielt samarbeid mellom utdanning og næringsliv. RKK har fortsatt arbeidet inn mot Aktau Training Centre (ATC). I 2012 fortsatte arbeidet med å etablere en bredere basis for prosjekter innen yrkesutdanning i Kasakhstan. Det ble også signert en Memorandum of Cooperation (MoC) mellom Bolashak-programmet og RKK. RKK har bidratt i diskusjoner og erfaringsseminarer i Astana. Spesielt her er kontakt med det nye organet for Centre of Excellence innen yrkesutdanning, KasipKor, som er underlagt utdanningsdepartementet. RKK ser langsiktige effekter av prosjektene som har pågått siden 2004, noe som vises igjen i en bred og stor innsats fra Kasakhstans side, både på sentralt og regionalt nivå Aktau Training Centre Aktau Training Centre LLP (ATC) er et senter for opplæring av personell i olje- og gassindustrien. Senteret ble etablert i 2006, og følger internasjonale standarder. Eierne er: Nursultan Nazarbayev Education Foundation (NNEF) Kvaerner Caspian Construction, del av Kvaernerkonsernet kom med som ny aksjonær i 2009 Akimat of Mangistau Oblast Engineering Company Kazgiproneftetrans (KNGT) Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) Sammen med lokal industri, politiske myndigheter og utdanningsorganisasjoner har vi vært sterkt delaktig i oppbygging av opplæringssenter for mekaniske fag i Aktau ved Kaspihavet. ATC tilbyr opplæring til sertifiserte operatører innen sveis, platearbeid og industrirørlegging, og har nå utvidet med flere støttefag innen bla. HMS og løfteteknikk. Statoil og KazMunaiGaz har vært med som sponsorer. Opplæringsprogrammet innen sveis, rør og platearbeid er lagt opp slik at kandidater kan bli sertifisert gjennom Det norske Veritas (DNV) sitt sertifiseringsprogram for personell. Opplæringen av instruktører blir gjort både i Norge og i Kasakhstan. Senteret lærer nå opp lokal kasakhstansk arbeidskraft som kvalifiserer for arbeid i olje- og gassindustrien i Kasakhstan. 18

19 6.2 Namibia-kontoret RKKs kontor i Namibia ble opprettet i 2009, og er ett resultat av RKK sin satsing mot det afrikanske markedet. RKK Namibia har en nærhet til markedet og en kulturell forståelse som har vært viktig inn mot våre oppdragsgivere i Afrika. For å oppnå best mulig resultat i våre prosjekter er kulturforståelse, språk og nærhet til oppdragsgiverne viktige elementer. Alt dette oppnår vi gjennom prosjektforankring i RKK Namibia. RKK satser på lokal kompetanseutvikling gjennom bruk av lokale krefter. Det faktum at vi benytter afrikansk infrastruktur og afrikanske instruktører har blitt trukket fram av myndighetene ved flere anledninger. I tillegg til lærekrefter fra Afrika benyttes også instruktører fra Brasil gjennom en samarbeidsavtale mellom SENAI i Sao Paulo og RKK. Avdelingskontoret holder til i Walvis Bay og er delvis samlokalisert med Namibian Maritime & Fisheries Institute (NAMFI). Samarbeidet med NAMFI har betydd mye, og er noe vi håper vil utvikle seg enda mer i årene som kommer. RKK signaliserer interesse for et utvidet samarbeid gjennom blant annet å støtte NAMFI i arbeidet med å opprette et maritimt rednings- og sikkerhetssenter. I 2011, ble det bestemt å kjøpe en eiendom grunnet behov for mer kontorplass samt innkvartering av studenter. Oppussingen ble sluttført i januar 2012 og lokalene er nå i full bruk. I 2012 har RKK Namibia vært engasjert i prosjekter i Angola (MAPESS og INP), Mosambik, Nigeria og Uganda. I tillegg er det levert kurs til internasjonale bedriftskunder, nye av året er FMC og Algoa. 19

20 6.3 Angola Angola står i dag overfor store oppgaver innen blant annet infrastruktur og utdanning. Dette gjelder utdanning på de fleste områder og i mange kategorier og nivåer. De har også store utfordringer med å skaffe lokal arbeidskraft som har nødvendige kvalifikasjoner. 20

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04

Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 Årsmelding 2006 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter 07 3.1 Voksenopplæring 07

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt Toolbox Golden Goal Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter Norsk excerpt 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter P e n s u m G o l d e n G o a l Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv

NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv Espen Solberg 31.05.2013 NIFUs årskonferanse 2013 Læring og innovasjon i norsk arbeidsliv NIFU-Litteraturhuset, Oslo, 31. mai 2013 «Det er ikke sikkert vi er best i absolutt alt her i landet, men vi er

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole og SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Verdal videregående skole sammen for læring og utvikling! Profil Skolens verdigrunnlag: Verdal videregående skole skal preges av likeverd og mangfold. Vår

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas

Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Mesterbrev og Teknisk fagskole stillas Et tilbud fra RKK Fagskolen, lagt til Bergeland videregående skole og Stavanger offshore tekniske skole i Stavanger, i samarbeid med SEF - Stillasentreprenørenes

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Bakgrunn Risløkka Kompetansesenter er Oslo kommunes storsatsing på yrkesfaglig opplæring. Målsetningen med etableringen er å styrke og fornye yrkesfagopplæringen i Oslo. Kompetansesenteret skal etableres

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning erfaringer og behov Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 Utvidelsen av EU og EØS i 2004 og 2007 EU: 27 land; 500 mill. mennesker EØS/EFTA: 3 land; 5 mill. mennesker

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK 1 How to Attract Participation and Increase Motivation of

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører

Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Samarbeidseksempler i videregående skoler som involverer eksterne aktører Nøkkeltall for Rogaland Ca 406 000 innbyggere 21 371 søkere til videregående i 2007 Kraftig elevvekst på 5 år; nesten 3000 nye

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning

It s learning benyttes til: - Planer og informasjon - Lærestoff - Kommunikasjon med nettlærer - Oppgaveløsning og veiledning Stavanger offshore tekniske skole arrangerer teknisk fagskole petroleumsteknologi som nettbasert studie. Nettbasert studie innebærer at studenten har tilgang til læringsplattformen It s learning. It s

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN

KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN KOMPETANSETILTAK I KLYNGEN For å kunne være verdens ledende maritime nasjon skal norsk maritim næring til enhver tid ha medarbeidere på sjø og land med optimal kompetanse og til konkurransedyktig kostnad.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

UNITE-IT NETTVERK FOR DIGITAL INKLUDERING

UNITE-IT NETTVERK FOR DIGITAL INKLUDERING UNITE-IT NETTVERK FOR DIGITAL INKLUDERING Drevet av UNITE-IT GENERELL OVERSIKT Nettverket Unite-IT har feiret sitt andre prosjektår, men bare det første året med full virksomhet, og har fortsatt å ekspandere,

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer