Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter RKKs årsmøte og styre Slik Administrerende Direktør ser det 04

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter Voksenopplæring Fagskole Samarbeid i UiS Samarbeid i fylkesadministrasjonen Rogalandskonferansen Bedriftsrettede tiltak Etablererskolen i Rogaland EU-nett EU-prosjekter Kasakhstan Vietnam Angola 20 4 Samarbeidende skoler og partnere Oversikt skoler Oversikt partnere 22 5 Administrasjonen 23 6 RKKs priser og stipend Stipend Kjell Arholms minnestipend 24 7 Økonomi Fortsatt drift 26 02

3 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter Er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetibud overfor private og offentlige kunder og brukere. RKK er inndelt i en administrasjons- og økonomiseksjon, etablerervirksomhet gjennom Etablererskolen i Rogaland i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Innovasjon Norge, IKT og pedagogisk utviklingsarbeid samt internasjonalisering og regionalutvikling. RKKs årsmøte og styre Årsmøtet og styret utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/ Jone Handeland (AP), v/ Roald G. Bergsaker (H), v/ Knut Vassbø (KrF), v/ Jostein Havnerås (FrP), v/ NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/ Rolf Tjosevik og rektorene v/ Margoth Sundsbø. Jone Handeland Roald G. Bergsaker Knut Vassbø Jostein Havnerås Leiv Roald Thu Rolf Tjosevik Margoth Sundsbø 03

4 Slik administrerende direktør ser det Ole Imsland Administrerende direktør Året 2006 har vært et positivt år for RKK, og vært preget av stor aktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har fått bekreftet at våre strategiske valg i henhold til IKT løsninger, Nettverksbygging, EU-nettsatsing og Internasjonalisering har vært riktige. Det samme kan sies om vårt valg av strategiske samarbeidspartnere innen teknologi. Dyktige dedikerte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen pluss erfarne innleide ressurser har brakt oss i posisjon som en kompetent, fleksibel og pålitelig kompetanseleverandør innen en rekke felt. Vi har også vært så heldige at vi har krevende kunder som stiller krav til oss om stadig utvikling og forbedringer. Her er det riktig å nevne Olje & gass sektoren i tillegg til UIS. Omsetningen har økt med 25% sammenlignet med foregående år. RKK har et solid økonomisk fundament. Resultatet for 2006 viser et overskudd på kr ,-. Skolene har i løpet av 2006 disponert kr ,- av tidligere opptjente midler. RKK og de videregående skolene I en lang rekke av reformer innen videregående skole er Kunnskapsløftet det foreløpig siste i rekken. Skolene har hatt store utfordringer i å implementere de nye krav som hele tiden blir pålagt dem, men de har klart dette på en utmerket måte. Dette stiller også store krav til skolen om den skal være en pålitelig kursleverandør til et voksenopplæringsmarked som krever kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhet. Dette har vi klart å løse ved hjelp av flere metoder. Innen noen fagområder har vi utviklet clustersamarbeide mellom flere skoler som sammen dekker et fagområde. Et eksempel her er Olje & gass clusteret som består av 10 videregående skoler i samhandling. Den dominerende skolen her er Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS) som samhandler med de andre gjennom en felles koordinator. Innen helsefaglig utdanning har vi løst et alvorlig kapasitetsproblem gjennom å opprette to frittstående kompetansesenter, Rygjabø Studiesenter, i Stavanger og Haugesund. Disse senterne har klart å ta unna det behovet som voksenopplæringsreformen skapte, og har i tillegg utviklet et utmerket samarbeid som kursleverandør til en rekke kommuner og til NAV som kursleverandør innen nettbasert helsefaglig utdanning til et nasjonalt marked. Utviklingen i de videregående skolene inne IKT i forbindelse med Kunnskapsløftet har også betydd at RKK har spilt en viktig rolle i utdanningen av pedagogisk og teknisk personell i skolene. Dette har vært gjort gjennom at Rogaland Fylkeskommune (RFK) har kjøpt en kursserie av RKK som blir fullført sommeren Over 500 personer vil ha deltatt på disse kursene når de er fullført. Vi håper at det strategiske samarbeid om implementering av IKT i skolene kan videreføres gjennom nye avtaler om samarbeide mellom RFK og RKK i

5 RKK Fagskolen RKK har i 2006 opprettet RKK Fagskolen. RKK har godkjenning som fagskole innen fem helsefaglige utdanninger. RKK-Fagskolen drives gjennom Rygjabø Studiesenter. Godkjenning som teknisk fagskole for stillas er omsøkt og forventes godkjent RKK Fagskolen tar sikte på i løpet av neste år (2007) å kunne etablere et strategisk samarbeide med Fagskolen Rogaland som drives av Rogaland Fylkeskommune. Vi vil gjennom dette skape en slagkraftig og fleksibel fagskole som vil kunne tilby fagskoleutdanning til alle deler av fylket gjennom tradisjonell undervisning eller nettbasert. Nettverksbygging Hele ideen bak RKK har vært utnyttelse av og skapingen av nettverksstrukturer. RKK basis består av nettverkssamarbeide mellom 30 videregående skoler og i tillegg LO og NHO. Gjennom dette nettverket har vi skapt en konkurransedyktig og innovativ organisasjon som blir brukt som modell nasjonalt, men i enda større grad internasjonalt. RKK er gått fra å være en tradisjonell kursleverandør til å være samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i bedrifter, bransjer og i regioner. Vår drift av Etablererskolen i Rogaland er fra årsskiftet overført til en ny organisasjon, Skape.no, som er et samarbeid mellom RFK, FMLA, Innovasjon Norge, Stavangerregionen, RKK og en rekke kommuner. RKK er med i styret for organisasjonen og har ansvaret for IKT og internasjonalisering. Vi har aksjer i Blue Planet, Fagforum for mat og drikke, Finnova, Høgskulen Ryfylke, Kanoe og Sauda Vekst. Vi er medlem i Intsok, Innovasjon Norge, Innovasjon Rogaland, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Haugaland Næringsforening. Videre har vi lenge hatt nært samarbeid med Universitetet i Stavanger (UIS), Fylkesmannens landbruksavdeling, Dalanerådet, Ryfylke IKS, NAV, Oljedirektoratet, Petrad og en rekke andre. I 2006 har vi i tillegg utviklet et sterktsamarbeid med NORAD og ikke minst Stavanger-regionen Næringsutvikling (Greater Stavanger). 05

6 Internasjonalisering Internasjonalisering er blitt en stadig viktigere del av RKKs virksomhet. Virksomheten spenner fra EU-finansierte prosjekt, EU-Nett satsingen, prosjekt for Utenriksdepartementet og Norad. Innen EU-finansierte prosjekt kan man trygt si at vi har befestet vår posisjon som en pålitelig og kompetent prosjektpartner/ prosjektleder. Vi får nesten daglig henvendelser fra europeiske partnere som vil ha oss med som partner i prosjektsøknader. Dette har gjort at vi kan velge fra øverste hylle og kun blinke ut de prosjektene som er strategisk viktige for oss, skolene, regionen eller næringslivet. EU-nett prosjektet som er finansiert av Innovasjon Norge og SR-Bank 1 og sterkt støttet av NHO og andre, har satt oss i stand til å skape en arena for å skaffe utviklingsprosjekt spesielt for næringslivet i Rogaland. EU-Nett prosjektet varer til sommeren 2008 da en vil evaluere om dette skal være et permanent tiltak. For å nå de små og mellomstore bedriftene i regionen vil EU-nett opprette kompetansekafeer i distriktene som møteplasser. Gjennom Utenriksdepartementet har vi drevet kompetansutvikling i Kazakhstan som er vært finansiert med like stor andel av Norske og Kazakhstanske midler. Hittil har prosjektet hatt en verdi på 20 mill NOK. Signalene fra Utdanningsministeren i Kazakhstan går ut på at prosjektet vil bli sterkt forankret i det statlige utviklingsprogrammet for yrkesutdanning fra 2007 med en horisont til I samarbeide med vår partnerorganisasjon Nursultan Nasarbaev Educational Fundation (NNEF) er vi partnere i byggingen av Actau training center som skal stå ferdig høsten 2007, her er både kazakhstanske og norske bedrifter med i bildet. Gjennom et samarbeid med NORAD er vi i gang med å utvikle et marked for bistand og /eller kommersiell virksomhet innen yrkesutdanning i Angola, med MAPESS- (Arbeidsministeriet), MINPET (Petroleumsdep.) og med norske bedrifter som opererer i landet. I tillegg er NORAD og Innovasjon Norge inne i bildet der vi utvikler et samarbeid i Vietnam med PetroVietnam og Utdanningsministeriet. I begge disse landene har vi også en utmerket assistanse fra den stedlige norske ambassaden. Vi håper å skape enda tettere relasjoner til NORAD spesielt innen for Olje for Utviklingsprogrammet i Konklusjonen av dette er at RKK er inne i en positiv utvikling, men det er også klart at vi må styrke organisasjonen i 2007 for å være i stand til å påta oss de oppdrag som vi inngår kontrakter om. Vi vil se på den interne organiseringen for å bli mer effektive samtidig som det vil være nødvendig med en utvidelse av staben. Parallelt med dette må vi videreutvikle skolene som kursleverandører og knytte til oss et større konsulentnettverk. 06

7 Viktige aktiviteter 2006 Voksenopplæring RKK fikk januar tildelt kontrakter for voksenopplæring 2006 innen områdene generell studiekompetanse, yrkesfaglige studieretninger: humanbiologi, ambulansefag, barne og ungdomsarbeiderfag, omsorgsfag, hjelpepleieutdanning, helseservicefag, helsesekretær, tannhelsesekretær, blomsterdekoratør, baker og konditor, kjøttfag, transport, lette kjøretøy, stillas, salg og service, tømrer, plate og sveis, stillas, automatiker, automatikkmekaniker, rørfag, brønnteknikk og prosess og kjemi. Generell studiekompetanse (allmennfag), helsefag (hjelpepleier) og ulike petroleumsrelaterte fag er de klart største gruppene blant de om lag 3000 elevene som har deltatt på kurs i skoler har vært aktive i løpet av året. RKK har om lag 90 prosent markedsandel når det gjelder rettselever i fylket, og er med det fylkets største leverandør av voksenopplæring. Nasjonal nettopplæring i helsefag og IKT driftsfag Rygjabø Studiesenter og RKK ble i en nasjonal anbudsrunde i 2005 tildelt en tre-årig kontrakt med Aetat innen områdene: Hjelpepleier VK1 og VK2, Omsorgsfag VK1, Humanbiologi GK. Rygjabø Studiesenter vil dermed levere disse kursene nettbasert til alle landets fylker. Rygjabø Studiesenter ble etablert høsten 2000, og er i dag Norges største utdanningstilbud for voksne innen helse- og sosialfag. Studiesenteret er en del av Rygjabø videregående skole på Finnøy, og kursene selges gjennom RKK. Det er ca. 800 aktive elever ved studiesentrene i Stavanger og Haugesund. I perioden gjennomførte Rygjabø Studiesenter og RKK etter oppdrag fra Aetat et prøveprosjekt i nettbaserte opplæring i helsefag. Deltakerne kom fra 4 fylker ( Nordland, Møre og Romsdal, Hordaland og Telemark). Aetat har nå valgt å tilby denne studiemodellen til alle landets fylker, og Rygjabø Studiesenter v/rkk er valgt som kursleverandør. Gjennom anbudsrunde er RKK også valgt som leverandør av helt nettbasert tilbud innen IKT driftsfag. Dette kurset har til nå hatt ca. 50 deltakere og det faglige ansvaret ligger på Våland vgs. Administrasjonen går også her gjennom Rygjabø studiesenter, i og med at det går etter samme modell som helsefagene. Våland vgs. har hatt tilbudet innen IKT driftsfag helt siden det ble etablert for nesten 10 år siden. 07

8 Fagskole I kom nye retningslinjer for fagskolen i Norge. Før har dette skolebegrepet vært forbeholdt 2-årig teknisk fagskole, fra skal det innbefatte all utdanning på -2 år etter videregående. Det skal være en avsluttende utdanning, men kan eventuelt gi studiekompetanse for høgskole/universitet. 2-årig teknisk fagskole er ett av tilbudene, mens helsefag, mat osv. er andre fagskoletilbud. Styret i RKK besluttet å søke om fagskolegodkjenning og søkte i første omgang om helsefaglige tilbud. I løpet av 2006 er 5 helsefaglige retninger godkjent. Rygjabø studiesenter markedsfører helsefagene som delvis nettbaserte, og den videre drift og gjennomføring er nå i ferd med å etableres. Søknad om teknisk fagskole stillas er omsøkt og forventes innvilget i Samarbeid UiS RKK har hatt et godt samarbeid med UiS helt siden vi sammen med daværende avdeling for lærerutdanning ved høgskolen etablerte IKT for lærere i Dette samarbeidet har utviklet seg videre, og vi ser for oss mange spennende prosjekter og samarbeidsformer i årene framover. Med bakgrunn i RKK sin kompetanse innen moderne undervisningsmetoder, særlig videokonferanse, er det allerede etablert flere samarbeid om undervisningsopplegg hvor UiS står for det faglige innholdet og RKK legger til rette for distribusjonen. Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Ved oppstart høsten 2006 var det over 500 påmeldte. Kurset har vist hvordan kostnadseffektive metoder både kan gi økt deltakelse og økt kvalitet. Forkurset er et tilbud til personer som ikke har kompetanse for inntak til ingeniørstudier, først og fremst fagarbeidere. Ved hjelp av RKK sine metoder er det mulig å kombinere jobb (eventuelt læretid) med forkurset. Forelesningene på dagtid går på UiS, mens kveldsundervisning i tillegg overføres på videokonferanse til andre steder i fylket. All undervisning følges aktivt opp via itslearning. Det er samtaler i gang om å utvide tilbudet til flere steder i landet. 08

9 Praktisk IKT for lærere I underkant av hundre studenter deltok i 2006 på dette årsstudiet som RKK har utviklet og driver i samarbeid med UiS. Studiet utgjør ei årseining (60 sp) og går som deltidstilbud over 2 år. Det består av fire moduler med separate eksamener og tilbys over hele fylket, nå som helt nettbasert, med få hjelpesamlinger. Over 600 lærere har fått studiepoeng siden oppstarten. Fysikk for naturfaglærere Fra høsten 2007 innføres nye læreplaner for naturfag, helt fra grunnskole til og med videregående. Den delen som legges til videregående er styrket i forhold til fysikkdelen, og dette gir lærerne nye utfordringer. Rogaland fylke har derfor bedt UiS om å tilby et fysikkfag for lærere med manglende fysikkompetanse. UiS henvendte seg til RKK som driver et fleksibelt opplegg. Studiet gir 15 st.p. og går over 12 måneder fra nov PPU fagdidaktikk informatikk RKK er engasjert av allmennlærerutdanningen ved UiS til å drive opplæringen ved etterutdanningsseksjonen innen emnet fagdidaktikk informatikk. Dette tilbudet gjelder voksne personer som nå ønsker å undervise, men mangler pedagogisk kompetanse (PPU). RKK har i samråd med UiS valgt å undervise noe mer generelt innen IKT og bruk av digitale medier i undervisningen. Samtaler er i gang om hvorvidt dette emnet bør gjøres obligatorisk for alle som tar PPU og også for alle lærerstudenter generelt. 09

10 Samarbeid fylkesadministrasjonen Bilateral avtale RKK-RFK RKK er opprettet av fylkepolitikerne som en uavhengig stiftelse. Det har likevel vært av avgjørende betydning å ha ryddige og gode relasjoner til fylkesadministrasjonen, og i 2005 ble det undertegnet en avtale om å samarbeide om utvikling av kompetanse som et virkemiddel i den regionale utviklingen. Dette er i tråd med RKKs satsing på kompetanse som regional utviklingsfaktor, og har relevans for både den regionale, nasjonale og internasjonale satsingen til RKK. Avtalen kom i stand på bakgrunn av et initiativ fra Fylkesrådmannen etter fylkestinges spesialseksjon om internasjonalisering tidligere samme år. Kursing av lærere i den videregående skolen Ved hjelp av tidligere avsatte midler, kunne RFK/RKK starte kursserie for lærere i Kursenes karakter er en følge av den sterke satsingen på moderne undervisningsmetoder og digital innholdsproduksjon i skolene. Det er avholdt grunnkurs i lyd/ bilde/video for 120 lærere, teknisk videokonferansekurs for 2-3 ressurspersoner ved hver skole og oppstart av kurs i opptak av forelesninger og lignende. Disse kursene fortsetter utover våren partssamarbeid Avikom, RFK og RKK Disse tre aktørene har inngått en særlig avtale om bruk og videreutvikling av bredbåndsinfrastruktur og videokonferanseteknologi som nå er tilgjengelig i fylket. Avikom leverer videokonferanseutstyr og tjenester som fritt står til disposisjon for de skolene som vil sette opp videokonferanser. I fylkesnettet er det gjennom samarbeidsprosjektet plassert en flerpartsserver som gjør det enkelt å kople mange skoler og eksterne aktører sammen i konferanser. RKK har gjennom dette samarbeidet og egen erfaring opparbeidet seg kompetanse som bl.a. gjør at UiS ønsker å bruke oss ved desentraliserte opplegg. 10

11 Rogalandskonferansen 2006 RKK arrangerer Rogalandskonferansen sammen med Haugaland vgs. I 2006 ble den gjennomført med om lag 300 deltakere, i hovedsak fra Rogaland, men også med deltakere fra Hordaland og Vest-Agder, i perioden mars i Haugesund. Tema for konferansen var skolen som lærende organisasjon i en reformtid. De fleste foredrag ble tatt opp og lagt ut på nettet. Bedriftsrettede tiltak RKK har tradisjonelt et bredt engasjement mot næringslivet i Rogaland. Både i form av korte, uformelle lavterskel-tilbud, men også formelle utdanningsløp av en viss varighet på videregående, fagskole- og forkursnivå. Disse tilbys i et samarbeid med de videregående skolene. RKKs administrasjon engasjerer seg gjerne i et innsalgsarbeid, når nye nettverk eller nye tiltak skal utvikles eller prøves ut og ellers når skolene ber om det. Nedenfor peker vi på noen av de områdene og bedriftene som har pekt seg ut i 2006 sett fra administrasjonens side, men den er ikke uttømmende i fht til den totalinnsats som gjøres sammen med skolene. 11

12 Fra IKT-kafeer til kompetansekafeer og RKK fagskolen Vinteren 2006 ble de siste av de i alt seks samlingene og aktivitetene rundt Praktisk IKT for bedrifter gjennomført i samarbeid med Ryfylke IKS. Det ble utarbeidet en evaluering av RKK, som anbefalte videreføring og videreutvikling, noe Ryfylke IKS har vært positive til. RKK og Ryfylke IKS tok derfor i fellesskap initiativ til en felles RUP-skisse høsten 2006 (RUP: Regional utviklingsplan) for etablering av s.k. kompetansekafeer. Ved evt finansiering i 2007, vil RKK ta sikte på å skape en serie med lavterksel-tilbud rettet mot småbedrifter der en innholdsmessig beveger seg fra reine IKT-tema til mer generelle forretningsprosesser, men hvor IKT fortsatt vil stå sentralt. Agromiljø: Agromiljø as har fått bistand til å utvikle opplæringsmateriell, et arbeid som fortsatt pågår. De tok kontakt med RKK i kjølvannet av Intereg-prosjektet ICTs for SMEs. Norsk Helikopter: har samarbeidet med RKK også i 2006, der opplæring i og bruk av IKT-basert opplæring med web-basert LMS og videoopptak har stått sentralt. NITO har gjennomført en rekke kurskvelder på Godalen med digitale medier innen lyd/bilde/ video. Disse har vært populære og fulltegnede, og vil ventelig fortsette. Viskom: det sk. viskomprosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom RKK og NHO Rogaland. Viskom er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i visualiseringssektoren. Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilken kompetanse bedrifter og ansatte har i dag, og arbeidet skal danne grunnlag for en mulig handlingsplan for hvordan en kan utvikle og øke kompetansen i bransjen. LanoPro har vært en positiv medspiller som tok kontakt med RKK mtp EU og internasjonaliseringsarbeidet vårt. Lanopro ved Terje Kavaas holdt innlegg på RKKs EU-nett samling på Godalen i november RKK foreslo i 2006 også LanoPro som kandidat til Rogaland Fylkeskommunes miljøvernpris. NCA (Norse Cutting and Abandonment) er en bedrift som spesialiserer seg på kutte- og opphuggingsoperasjoner for oljesektoren. De besitter unike kompetanseområder, og RKK har gjennom kursing vist hvordan en pedagogisk plattform for internopplæring kan etableres vha pedagogisk planlegging, video og nettbaserte systemer. Høsten 2006 gjennomførte RKK et pilotkurs sammen med NCA og Randaberg vgs som har pekt ut en retning for arbeidet videre. Norsk Stein har i 2006 innledet en dialog med RKK om fagskoletilbud i et samarbeid med Høgskulen Ryfylke. Dette vil følges opp i løpet av Agroturisme: Dette er et arbeidsområde som har dukket opp gjennom to forhold: det ene er at RKK i 2006 fikk innvilget et EUprosjekt kalt AGRO - epathways for agriculturalists in a changing business environment som skal bidra til omstillingsevne blant bønder og bygdeutvikling. Et annet er at Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) omtrent samtidig tok kontakt med RKK mtp hjelp til internasjonaliseringsarbeidet og EU-prosjekter. RKK tok i forlengelse av dette initiativet til en RUP-skisse om kartlegging og tiltak for bønder som vurderer småskala reiseliv som attåtnæring. Skissen er utviklet til full RUP-søknad i dialog med Rogaland fylkeskommune og FMLA, og vil ved evt godkjenning føre til økt innsats for å fremme næringsutvikling gjennom å tilby kompetanse og bidra til rekruttering til nye fagtilbud i et samarbeid med FMLA, blant annet gjennom å organisere samlinger innen de kartlagte behov og interesseområder. Achilles-godkjenning er omsøkt og godkjent på vegne av alle RKKskolene. Achilles er en sertifiseringsordning som særlig retter seg inn mot olje og gasssektoren i Norge og Danmark. Dørvaktkurs for ordensvakter Achilles id: RKK har totalt arrangert 54 kurs i samarbeid med politiet og NHO reiseliv. Samarbeidet startet opp i 2001 og det nærmer seg nå 1200 ordensvakter som har vært på kurs i regi av RKK. Det var 200 ordensvakter på kurs i 2006, kursene ble holdt i Stavanger og Sandnes. Kurset er et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakter i h.h.t. serveringslovens bestemmelser, men for å delta på kurs må ordensvaktene være vandelsgodkjent av politiet. Ordensvakter som har tatt kurs er nå godkjente frem til

13 Etablererskolen i Rogaland Etablererkurs: Vi har arrangert 3 ulike etablererkurs. Ett kurs på 80 t med 20 deltakere fra hele Rogaland. Ett kurs på 20 t, på Rennesøy hvor det deltok 11 deltakere. Ett kurs på 50 t, med rekruttering hovedsakelig fra Ryfylke kommunene. Her deltok 20 deltakere. Internasjonalisering: - EiR presenterte undervisningsopplegg og erfaringene fra Etablererskolen for kvinner i Rogaland på en internasjonal konferanse i Athen i regi av EU prosjektet Estianet. - Deltakelse på et møte i Brüssel i regi av Eurochambre Women Network. - Deltakelse på Eurochambre kongress i Tessaloniki - Vår etablerermodell er også blitt representert i flere sammenheng hvor RKK har hatt ulike presentasjoner internasjonalt. Kasakhstan er et av de landene som nå har vist interesse og ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere denne etablerermodellen. Inspirasjonsseminar: I oktober gjennomførte vi inspirasjonsseminaret My Way. I alt deltok 42 personer. Programmet var variert og evalueringen fra deltakerne var svært positive. Skape.no etablererportalen i Rogaland I løpet av høsten 2006 har det vært arrangert flere møter med aktuelle samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland, NAV, RKK og Stavanger kommune. Alle disse partnerne er med i en styringsgruppe om opprettelsen av skape.no. Etablererskolen i Rogaland vil derfor fra 2007 gå inn i dette prosjektet og ha det administrative ansvaret for utviklingen. Sparebanken 1 SR-bank bevilget penger fra sitt gavefond til utvikling av et nettsted for etablerere i Rogaland. Dette nettstedet vil være en viktig del av utviklingsprosjektet skape.no. Fra går Etablererskolen i Rogaland inn i et nytt etablerersenter skape.no. Hovedmålet for skape.no er å gi et helhetlig og framtidsrettet etablerertilbud i hele Rogaland. Rogaland fylkeskommune / Etablererskolen i Rogaland skal ha det administrative og juridiske ansvaret, men skape.no skal utvikles i et nært samarbeid med Stavanger regionen næringsutvikling, Innovasjon Norge, NAV, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Kurs og Kompetansesenter og kommuner i Rogaland. Administrasjon Rogaland Kurs og Kompetansesenter har i 2006 hatt det daglige ansvaret for administrering og utvikling av Etablererskolen i Rogaland. 13

14 EU-nett Bakgrunn Fylkestinget fikk 10. januar 2005 presentert RKKs strategi for internasjonalisering og prosjektportefølje i en spesialsesjon om internasjonalisering i Rogaland. Gjennom arbeidet vårt med EU-prosjekter fikk RKK også ta del i evalueringsgruppen av EuRo (prosjektfabrikk etablert av Stavangerregionen og daværende Rogalandsforskning), under ledelse av Stavangerregionens Europakontor og NHO Rogaland. Konklusjonen ble en anbefaling som gikk for en utvidelse og styrking av arbeid med prosjektakkvisisjon i Rogaland, gjennom å opprette en enhet på RKK for kompetanse- og næringsrettede programmer. Status 2006 Med støtte fra Innovasjon Norge ble prosjektet EU-nettverk Rogaland anbefalt og fikk en positiv sluttbehandling om finansiell støtte ultimo februar Det ble i forbindelse med prosjektet arrangert en samling som markerte oppstarten på Utstein Kloster den 22. mai Økonomiske bidragsytere er med det utenom Innovasjon Norge, de betalende medlemmene og SR- Banks gavefond som overrakte en gave på NOK ,- EU-nett har i 2006 konsentrert seg om å opprette nettsted og en systematikk for å informere om aktuelle programmer, utlysninger og nyheter, skape aktivitet for kjernemedlemmene og legge en strategi for å gjøre prosjektet bærekraftig og selvfinansierende. Dette arbeidet drives primært gjennom nettstedet eu-nett.no og løpende formidling via epost og nyhetsbrev. I oktober 2006 tiltrådte tidligere seniorkonsulent i Rogaland fylkeskommune Per Røen stilling som deltids prosjektmedarbeider på EU-nett. Stillingen har bl.a. som oppgave å bidra til prosjektutvikling som tilfører EU-nett resurser, herunder å trekke inn såkornmidler og prosjektutviklingsstøtte, salg av kontingent til bedrifter og andre aktuelle miljøer. Det har vært klart at det må tilsettes ytterligere en heltidsmedarbeider på informasjonssiden, noe som har vist seg å være vanskelig å rekruttere i dagens arbeidsmarked (Saksopplysning: Ny medarbeider er ansatt fom. 21. mars 2007). I løpet av 2006 er det formidlet 35 større prosjektforslag til aktører i Rogaland, og 19 av disse er utviklet videre til full søknad. Av disse 19 er 4 blitt innvilget støtte i løpet av 2006, og 1 er på reservelisten. Se nedenfor under EUprosjekter merket nye av året for nærmere omtale av disse er ellers preget av spenningen knyttet til evt norsk deltagelse i det nye rammeprogrammet for konkurransekraft og innovasjon (sk. CIP-programmet). RKK har drevet et aktivt arbeid overfor regionale myndigheter og aktører for å bygge opp et krav og nettverk som bør være interessert i at så skjer. Like før jul 2006 ble det klart at regjeringen anbefaler medlemskap overfor Stortinget. En evt norsk deltagelse i CIP vil bety en reform av eksisterende EU-nettverk på blant annet informasjonssiden, og vil ha stor innflytelse på EU-netts rammevilkår i

15 Dette var også hovedtema på EUnetts møte på Godalen vgs i desember 2006, hvor statssekretær Frode Berge informerte om hva som er gjort på nasjonalt hold i forhold til EU-programmer generelt og CIP spesielt. EU-nett ble presentert på generalforsamling i Sauda Vekst 8. juni då, hvorpå styreleder i møtet orienterte forsamlingen at SVAS styre har sluttet seg til. I 2006 var følgende aktive medlemmer: Dalanerådet, Ryfylke IKS, Sauda Vekst, Haugaland Vekst, Stavanger Universitetssjukehus, LanoPro og Fylkesmannens landbruksavdeling. RKK hadde i 2006 også besøk av EUs ambassadør Percy Westerlund i begynnelsen av november da han var på besøk i regionen. I forbindelse med relasjonen som ble skapt i forbindelse med EU-nettlanseringen, mottok RKK derfor en henvendelse om et særskilt besøk. RKK holdt også samme dag en presentasjon om EU-arbeidet på Vitensenteret på Sandnes for ambassadøren og regionale aktører, særlig med tema energi og arbeidet i FP 6 Kisoll. På vegne av Ryfylke IKS arrangerte også RKK et besøk til Balvi District Council i Latvia. Ryfylke IKS var invitert av Balvi District Council september, og dette er ment som opptakten på en større prosess med sikte på EØS-midler mv. EU-prosjekter 2006 FP 6 KISOLL Nytt av året. Prosjektet studerer over en to-årsperiode sammen med lokale aktører hvordan en kan utvikle tiltak innenfor energi, breibånd og turisme. Prosjektet koordineres av UiS, og er tildelt midler fra den sk. Regions of Knowledge innen 6. rammeprogram. Det er meningen å beskrive nye tiltak som kan videreføres/ realiseres innen andre programområder 15

16 LdV EvoLearn Nytt av året. Studerer sammen med bedrifter i detaljhandelen innen elektro og matvare hvordan en kan utvikle og drive intern opplæring på fagbrev og produktkunnskap. Prosjektet koordineres av Godalen vgs og drives i samarbeid med lokale butikk-kjeder. LdV AGRO Nytt av året. Prosjektet ser på elæringstiltak rettet mot landbruket, og for Norge sin del særlig hvordan omstilling til bygdeturisme og turisme som attåtnæring kan drives. Det koordineres av Fylkesmannens landbruksavdeling. LdV SME-learning Nytt av året. Prosjektet skal beskrive hvordan en best kan drive elaæring i industribedrifter. Regionale case fra Rogaland beskrives med utgangspunkt i norsk teknologi og praksis. Skal produsere en anbefaling og guide. ICT for SME Prosjektet ble avsluttet i 2006 i Kiel, Tyskland. Det ga startskuddet for nye nettverk, EU-nett-satsingen, en rekke nye prosjekter i regionen, helpdesk-portal, IKT-kafeer, og nye RUP-ideer. Det ga også starten til interessen i Nederland og et utgangspunkt for konkret samarbeid mellom EURES i Norge og Nederland. Rural Broadband Prosjektet ble innvilget som et av de siste i inneværende Interreg-periode. Prosjektet ble planlagt med kun 30 % norsk støtte og et lite beløp, men med gode utsikter til å styrke finansieringen og den strategiske viktigheten, så ble det besluttet å gå videre i prosessen. Prosjektet tar sikte på lære av europeiske partnere og bidra til å styrke breibåndsutbyggingen i distriktene gjennom 1) å utvikle gode planer, 2) god infrastruktur/ teknologianvendelse, samt 3) utvikle tjenester og anvendelse basert på breibånd og 4) virtuelle samfunn (ecommunity). RKK trakk seg mot slutten av året fra prosjektet, men partnerskapet fortsetter under ledelse av UiS. Baltic Haz Control Prosjektet omhandler kunnskap om farlig avfall: hvordan det samles inn, lagres, fraktes, behandles og omsettes. Virtuelle markedsplasser og informasjonskanaler basert på geografiske informasjonssystemer, skal bidra til at avfall håndteres på en best mulig måte over hele Østersjøen, og skal motvirke at ulike miljøkrav gir en økonomisk og miljømessig skjev fordeling mellom landene. Norske miljø- og it-bedrifter er engasjerte, og målet vårt er å få flere norske avfallsaktører synliggjort. Prosjektet avsluttes i løpet av året. DigiMedia Prosjektet ble etablert høsten 2005 og har i første omgang tatt sikte på å bygge opp kunnskapsnettverk (supportnettverk) for å identifisere kompetanseutfordringer for bransjen som følge av økt digitalisering. Prosjektet avsluttes i løpet av året. 16

17 Kasakhstan Utenriksdepartementet bevilget i 2006 NOK 4 mill for å videreføre kompetanse- og utdanningsbistanden til Kasakhstan innen området yrkesfagutdanning og vo for arbeidere i oljeindustrien. Samarbeid med Utdanningsdepartementet i Kasakhstan I februar signerte Abdymomunov Kurmanbekovich, vise-minister for utdanning og Ole Imsland en ny samarbeidsavtale for perioden , med tittelen: Assistance in the development of vocational education, training and re-training of highly qualified technical and service personnel in the Republic of Kazakhstan Denne samarbeidsavtalen har fire hovedkomponenter: - Skoleledelse, - IKT implementering, - Regional utvikling, - Assistanse mot bygging av nye skolebygg. Skoleledelse: I løpet av 2006 deltok 50 rektorer og nøkkelpersoner fra regionale utdanningsdirektorater på lederseminar om skoleutvikling i Astana og Shymkent. Koordinator for seminaret var Ms. Alseitova fra Kasakhstans Ministry of Education and Science. Rektor ved Karmsund vgs, Bjørn Andersen var vår faglige ansvarlig og sammen med rektor ved Haugaland vgs, Odd Henning Johannessen, gav de leksjoner innen ulike emner. Blant temaene som ble tatt opp på seminaret var - Innføring i det norske utdanningssystemet, med særlig fokus på fagopplæringen. - Personalledelse og utvikling (HRM) i videregående skole - Ledelse, teamledelse og teamorganisering. - Organisatorisk struktur og utforming av nye skoler Hovedintensjonen har vært å gi lederne ideer om hvordan skolen kan organiseres (via team) på en helt annen måte enn den tradisjonelle hierarkiske modellen. Fokuset var å gi lederne ideer fra det norske systemet, som de kan forme inn i sitt system, uten at det norske systemet skal kopieres over til systemet i Kasakhstan. På denne måten kan slike lederseminarer være katalysatorer i skoleutviklingen i Kasakhstan Videre kom en delegasjon av utvalgte skoleledere til Norge for tettere oppfølging i uke 47. Her videreførte man temaene fra seminarene i Kasakhstan, med særlig fokus på hvordan teamarbeid og læreplaner implementeres på ulike skoler i Rogaland. 17

18 IKT implementering: Arbeidsgruppe ble etablert med representanter fra de to utvalgte videregående skolene i Uralsk og Ost Kamengorsk, Centre for New Technology i Alamty og RKK. Det ble gjennomført workshops både i Kasakshtan og Norge i løpet av året, med formål å utveksle erfaringer og sette opp ett hovedprosjekt for implementering av IKT baserte metoder. Regional utvikling: To regioner ble valgt ut, Uralsk og Shymkent Første besøk i Uralsk og innledende samtale med Akim (fylkesordfører) om muligheten for å overføre RKK modellen til Uralsk ble gjenomført. For Shymkent er første møte satt til slutten av februar Aktau Training Centre Aktau Training Centre ble opprettet i juli Eierne består av NNEF-Nursultan Nazarbayev Education Foundation, KGNT- Engeneering Company Kazgiproneftetrans, Akimat of Mangistau Oblast og RKK. KazMunayGas er også forventet å gå inn som eier, dette vil bli avklart tidlig i Forventet oppstart av senteret er høst Senteret skal kurse og levere kvalifisert personell til olje og gass industrien i Kasakhstan. 18

19 Vietnam I forståelse med Norad har RKK i løpet av 2006 tatt et initiativ for på posisjonere seg for prosjekt i Vietnam. Petro Vietnam I forbindelse med ONS i Stavanger, august 2006, inviterte Innovasjon Norge RKK til et møte med en delegasjon fra Petro Vietnam som IN hadde invitert til Stavanger. Bakgrunnen for dette var den eksisterende MOU mellom RKK og Petro Vietnam som ble undertegnet i forbindelsen med det siste besøket til Ole Imsland i Vietnam i I etterkant av besøket i Stavanger, søkte RKK om forprosjektmidler til å utvikle en felles kommersiell satsing med Petro Vietnam innefor petroleumsrelatert opplæring. Søknaden ble innvilget av Norad i oktober-06. På dette grunnlag vil RKK besøke PetroVietnam tidlig i 2007, og forprosjektet vil bli gjennomført i løpet av første halvdel av I denne sammenheng kan det også være aktuelt å utvikle bistandsprosjekter i Vietnam. 19

20 Angola I forståelse med Norad har RKK i løpet av 2006 hatt flere initiativ for på posisjonere seg for nye prosjekt i Angola. MAPESS Den største aktiviteten har vært knyttet opp til et mulig fremtidig samarbeid med MAPESS (Ministry of Administration, Labour and Social Security). Viseminister i MAPESS besøkte RKK i august -06, og en MOU ble signert mellom partene. En delegasjon fra RKK ledet av Ole Imsland, besøkte Angola i november-06. Besøket ble finansiert av NORAD. Basert på denne kontakten, arbeider nå RKK med å utforme en beskrivelse av et hovedprosjekt med en tidsramme på 3-5 år og en kostnadsramme på mill. NOK. Prosjektet er tilpasset retningslinjene for Olje for Utvikling, og ambassaden i Luanda følger prosessen nært. En avklaring bør kunne forventes i løpet av Formålet med prosjektet er å bistå myndighetene i Angola med lederutvikling samt kapasitet- og kompetanseutvikling innen fagopplæring. INP SUMBE RKK har fått forespørsel om å gjennomføre e etterutdanningsseminar for lærerne på INP i Sumbe. (National Petroleum Institute). Dette er den skolen der det tidligere INTSOK-prosjektet ble gjennomført. Tilbud er sendt og det er lagt inn i samarbeidsavtalen mellom Norge - Angola for Denne avtalen er forsinket, og dermed er ikke finansieringen bekreftet. Prosjektet står derfor på vent. MINPET I forbindelse med delegasjonsbesøket i november 06, ble RKK forespurt av MINPET (Ministry of Petroleum) om å levere et tilbud på langsiktig strategisk utviklingsbistand for INP. Tilbudet ble sendt i desember-06, men det foreligger ingen avklaringer pr. d.d. SUBSEA Forholdene synes å ligge til rette for at det i løpet av 2007 kan bli etablert et prosjekt for videreføring av subsea-prosjektet Train the Trainers som RKK var ansvarlig for i perioden Dette vil trolig bli avklart i løpet av første halvdel av For øvrig er tilbakemeldingene fra Norad at aktivitetene i regi av Olje for Utvikling vil bli økt. Kompetanse/utdanning vil være en av de mest sentrale komponentene i programmets prosjektutvelging. 20

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer