Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter RKKs årsmøte og styre Slik Administrerende Direktør ser det 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter 03 1.1 RKKs årsmøte og styre 03. 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 Innhold: 1 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter RKKs årsmøte og styre 03 2 Slik Administrerende Direktør ser det 04 3 Viktige aktiviteter Voksenopplæring Fagskole Samarbeid i UiS Samarbeid i fylkesadministrasjonen Rogalandskonferansen Bedriftsrettede tiltak Etablererskolen i Rogaland EU-nett EU-prosjekter Kasakhstan Vietnam Angola 20 4 Samarbeidende skoler og partnere Oversikt skoler Oversikt partnere 22 5 Administrasjonen 23 6 RKKs priser og stipend Stipend Kjell Arholms minnestipend 24 7 Økonomi Fortsatt drift 26 02

3 Stiftelsen RKK - Rogaland Kurs og Kompetansesenter Er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetibud overfor private og offentlige kunder og brukere. RKK er inndelt i en administrasjons- og økonomiseksjon, etablerervirksomhet gjennom Etablererskolen i Rogaland i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Innovasjon Norge, IKT og pedagogisk utviklingsarbeid samt internasjonalisering og regionalutvikling. RKKs årsmøte og styre Årsmøtet og styret utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/ Jone Handeland (AP), v/ Roald G. Bergsaker (H), v/ Knut Vassbø (KrF), v/ Jostein Havnerås (FrP), v/ NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/ Rolf Tjosevik og rektorene v/ Margoth Sundsbø. Jone Handeland Roald G. Bergsaker Knut Vassbø Jostein Havnerås Leiv Roald Thu Rolf Tjosevik Margoth Sundsbø 03

4 Slik administrerende direktør ser det Ole Imsland Administrerende direktør Året 2006 har vært et positivt år for RKK, og vært preget av stor aktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har fått bekreftet at våre strategiske valg i henhold til IKT løsninger, Nettverksbygging, EU-nettsatsing og Internasjonalisering har vært riktige. Det samme kan sies om vårt valg av strategiske samarbeidspartnere innen teknologi. Dyktige dedikerte medarbeidere på alle nivå i organisasjonen pluss erfarne innleide ressurser har brakt oss i posisjon som en kompetent, fleksibel og pålitelig kompetanseleverandør innen en rekke felt. Vi har også vært så heldige at vi har krevende kunder som stiller krav til oss om stadig utvikling og forbedringer. Her er det riktig å nevne Olje & gass sektoren i tillegg til UIS. Omsetningen har økt med 25% sammenlignet med foregående år. RKK har et solid økonomisk fundament. Resultatet for 2006 viser et overskudd på kr ,-. Skolene har i løpet av 2006 disponert kr ,- av tidligere opptjente midler. RKK og de videregående skolene I en lang rekke av reformer innen videregående skole er Kunnskapsløftet det foreløpig siste i rekken. Skolene har hatt store utfordringer i å implementere de nye krav som hele tiden blir pålagt dem, men de har klart dette på en utmerket måte. Dette stiller også store krav til skolen om den skal være en pålitelig kursleverandør til et voksenopplæringsmarked som krever kvalitet, fleksibilitet og leveringssikkerhet. Dette har vi klart å løse ved hjelp av flere metoder. Innen noen fagområder har vi utviklet clustersamarbeide mellom flere skoler som sammen dekker et fagområde. Et eksempel her er Olje & gass clusteret som består av 10 videregående skoler i samhandling. Den dominerende skolen her er Stavanger Offshore Tekniske Skole (SOTS) som samhandler med de andre gjennom en felles koordinator. Innen helsefaglig utdanning har vi løst et alvorlig kapasitetsproblem gjennom å opprette to frittstående kompetansesenter, Rygjabø Studiesenter, i Stavanger og Haugesund. Disse senterne har klart å ta unna det behovet som voksenopplæringsreformen skapte, og har i tillegg utviklet et utmerket samarbeid som kursleverandør til en rekke kommuner og til NAV som kursleverandør innen nettbasert helsefaglig utdanning til et nasjonalt marked. Utviklingen i de videregående skolene inne IKT i forbindelse med Kunnskapsløftet har også betydd at RKK har spilt en viktig rolle i utdanningen av pedagogisk og teknisk personell i skolene. Dette har vært gjort gjennom at Rogaland Fylkeskommune (RFK) har kjøpt en kursserie av RKK som blir fullført sommeren Over 500 personer vil ha deltatt på disse kursene når de er fullført. Vi håper at det strategiske samarbeid om implementering av IKT i skolene kan videreføres gjennom nye avtaler om samarbeide mellom RFK og RKK i

5 RKK Fagskolen RKK har i 2006 opprettet RKK Fagskolen. RKK har godkjenning som fagskole innen fem helsefaglige utdanninger. RKK-Fagskolen drives gjennom Rygjabø Studiesenter. Godkjenning som teknisk fagskole for stillas er omsøkt og forventes godkjent RKK Fagskolen tar sikte på i løpet av neste år (2007) å kunne etablere et strategisk samarbeide med Fagskolen Rogaland som drives av Rogaland Fylkeskommune. Vi vil gjennom dette skape en slagkraftig og fleksibel fagskole som vil kunne tilby fagskoleutdanning til alle deler av fylket gjennom tradisjonell undervisning eller nettbasert. Nettverksbygging Hele ideen bak RKK har vært utnyttelse av og skapingen av nettverksstrukturer. RKK basis består av nettverkssamarbeide mellom 30 videregående skoler og i tillegg LO og NHO. Gjennom dette nettverket har vi skapt en konkurransedyktig og innovativ organisasjon som blir brukt som modell nasjonalt, men i enda større grad internasjonalt. RKK er gått fra å være en tradisjonell kursleverandør til å være samarbeidspartner innen kunnskapsutvikling i bedrifter, bransjer og i regioner. Vår drift av Etablererskolen i Rogaland er fra årsskiftet overført til en ny organisasjon, Skape.no, som er et samarbeid mellom RFK, FMLA, Innovasjon Norge, Stavangerregionen, RKK og en rekke kommuner. RKK er med i styret for organisasjonen og har ansvaret for IKT og internasjonalisering. Vi har aksjer i Blue Planet, Fagforum for mat og drikke, Finnova, Høgskulen Ryfylke, Kanoe og Sauda Vekst. Vi er medlem i Intsok, Innovasjon Norge, Innovasjon Rogaland, Næringsforeningen i Stavangerregionen og Haugaland Næringsforening. Videre har vi lenge hatt nært samarbeid med Universitetet i Stavanger (UIS), Fylkesmannens landbruksavdeling, Dalanerådet, Ryfylke IKS, NAV, Oljedirektoratet, Petrad og en rekke andre. I 2006 har vi i tillegg utviklet et sterktsamarbeid med NORAD og ikke minst Stavanger-regionen Næringsutvikling (Greater Stavanger). 05

6 Internasjonalisering Internasjonalisering er blitt en stadig viktigere del av RKKs virksomhet. Virksomheten spenner fra EU-finansierte prosjekt, EU-Nett satsingen, prosjekt for Utenriksdepartementet og Norad. Innen EU-finansierte prosjekt kan man trygt si at vi har befestet vår posisjon som en pålitelig og kompetent prosjektpartner/ prosjektleder. Vi får nesten daglig henvendelser fra europeiske partnere som vil ha oss med som partner i prosjektsøknader. Dette har gjort at vi kan velge fra øverste hylle og kun blinke ut de prosjektene som er strategisk viktige for oss, skolene, regionen eller næringslivet. EU-nett prosjektet som er finansiert av Innovasjon Norge og SR-Bank 1 og sterkt støttet av NHO og andre, har satt oss i stand til å skape en arena for å skaffe utviklingsprosjekt spesielt for næringslivet i Rogaland. EU-Nett prosjektet varer til sommeren 2008 da en vil evaluere om dette skal være et permanent tiltak. For å nå de små og mellomstore bedriftene i regionen vil EU-nett opprette kompetansekafeer i distriktene som møteplasser. Gjennom Utenriksdepartementet har vi drevet kompetansutvikling i Kazakhstan som er vært finansiert med like stor andel av Norske og Kazakhstanske midler. Hittil har prosjektet hatt en verdi på 20 mill NOK. Signalene fra Utdanningsministeren i Kazakhstan går ut på at prosjektet vil bli sterkt forankret i det statlige utviklingsprogrammet for yrkesutdanning fra 2007 med en horisont til I samarbeide med vår partnerorganisasjon Nursultan Nasarbaev Educational Fundation (NNEF) er vi partnere i byggingen av Actau training center som skal stå ferdig høsten 2007, her er både kazakhstanske og norske bedrifter med i bildet. Gjennom et samarbeid med NORAD er vi i gang med å utvikle et marked for bistand og /eller kommersiell virksomhet innen yrkesutdanning i Angola, med MAPESS- (Arbeidsministeriet), MINPET (Petroleumsdep.) og med norske bedrifter som opererer i landet. I tillegg er NORAD og Innovasjon Norge inne i bildet der vi utvikler et samarbeid i Vietnam med PetroVietnam og Utdanningsministeriet. I begge disse landene har vi også en utmerket assistanse fra den stedlige norske ambassaden. Vi håper å skape enda tettere relasjoner til NORAD spesielt innen for Olje for Utviklingsprogrammet i Konklusjonen av dette er at RKK er inne i en positiv utvikling, men det er også klart at vi må styrke organisasjonen i 2007 for å være i stand til å påta oss de oppdrag som vi inngår kontrakter om. Vi vil se på den interne organiseringen for å bli mer effektive samtidig som det vil være nødvendig med en utvidelse av staben. Parallelt med dette må vi videreutvikle skolene som kursleverandører og knytte til oss et større konsulentnettverk. 06

7 Viktige aktiviteter 2006 Voksenopplæring RKK fikk januar tildelt kontrakter for voksenopplæring 2006 innen områdene generell studiekompetanse, yrkesfaglige studieretninger: humanbiologi, ambulansefag, barne og ungdomsarbeiderfag, omsorgsfag, hjelpepleieutdanning, helseservicefag, helsesekretær, tannhelsesekretær, blomsterdekoratør, baker og konditor, kjøttfag, transport, lette kjøretøy, stillas, salg og service, tømrer, plate og sveis, stillas, automatiker, automatikkmekaniker, rørfag, brønnteknikk og prosess og kjemi. Generell studiekompetanse (allmennfag), helsefag (hjelpepleier) og ulike petroleumsrelaterte fag er de klart største gruppene blant de om lag 3000 elevene som har deltatt på kurs i skoler har vært aktive i løpet av året. RKK har om lag 90 prosent markedsandel når det gjelder rettselever i fylket, og er med det fylkets største leverandør av voksenopplæring. Nasjonal nettopplæring i helsefag og IKT driftsfag Rygjabø Studiesenter og RKK ble i en nasjonal anbudsrunde i 2005 tildelt en tre-årig kontrakt med Aetat innen områdene: Hjelpepleier VK1 og VK2, Omsorgsfag VK1, Humanbiologi GK. Rygjabø Studiesenter vil dermed levere disse kursene nettbasert til alle landets fylker. Rygjabø Studiesenter ble etablert høsten 2000, og er i dag Norges største utdanningstilbud for voksne innen helse- og sosialfag. Studiesenteret er en del av Rygjabø videregående skole på Finnøy, og kursene selges gjennom RKK. Det er ca. 800 aktive elever ved studiesentrene i Stavanger og Haugesund. I perioden gjennomførte Rygjabø Studiesenter og RKK etter oppdrag fra Aetat et prøveprosjekt i nettbaserte opplæring i helsefag. Deltakerne kom fra 4 fylker ( Nordland, Møre og Romsdal, Hordaland og Telemark). Aetat har nå valgt å tilby denne studiemodellen til alle landets fylker, og Rygjabø Studiesenter v/rkk er valgt som kursleverandør. Gjennom anbudsrunde er RKK også valgt som leverandør av helt nettbasert tilbud innen IKT driftsfag. Dette kurset har til nå hatt ca. 50 deltakere og det faglige ansvaret ligger på Våland vgs. Administrasjonen går også her gjennom Rygjabø studiesenter, i og med at det går etter samme modell som helsefagene. Våland vgs. har hatt tilbudet innen IKT driftsfag helt siden det ble etablert for nesten 10 år siden. 07

8 Fagskole I kom nye retningslinjer for fagskolen i Norge. Før har dette skolebegrepet vært forbeholdt 2-årig teknisk fagskole, fra skal det innbefatte all utdanning på -2 år etter videregående. Det skal være en avsluttende utdanning, men kan eventuelt gi studiekompetanse for høgskole/universitet. 2-årig teknisk fagskole er ett av tilbudene, mens helsefag, mat osv. er andre fagskoletilbud. Styret i RKK besluttet å søke om fagskolegodkjenning og søkte i første omgang om helsefaglige tilbud. I løpet av 2006 er 5 helsefaglige retninger godkjent. Rygjabø studiesenter markedsfører helsefagene som delvis nettbaserte, og den videre drift og gjennomføring er nå i ferd med å etableres. Søknad om teknisk fagskole stillas er omsøkt og forventes innvilget i Samarbeid UiS RKK har hatt et godt samarbeid med UiS helt siden vi sammen med daværende avdeling for lærerutdanning ved høgskolen etablerte IKT for lærere i Dette samarbeidet har utviklet seg videre, og vi ser for oss mange spennende prosjekter og samarbeidsformer i årene framover. Med bakgrunn i RKK sin kompetanse innen moderne undervisningsmetoder, særlig videokonferanse, er det allerede etablert flere samarbeid om undervisningsopplegg hvor UiS står for det faglige innholdet og RKK legger til rette for distribusjonen. Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Ved oppstart høsten 2006 var det over 500 påmeldte. Kurset har vist hvordan kostnadseffektive metoder både kan gi økt deltakelse og økt kvalitet. Forkurset er et tilbud til personer som ikke har kompetanse for inntak til ingeniørstudier, først og fremst fagarbeidere. Ved hjelp av RKK sine metoder er det mulig å kombinere jobb (eventuelt læretid) med forkurset. Forelesningene på dagtid går på UiS, mens kveldsundervisning i tillegg overføres på videokonferanse til andre steder i fylket. All undervisning følges aktivt opp via itslearning. Det er samtaler i gang om å utvide tilbudet til flere steder i landet. 08

9 Praktisk IKT for lærere I underkant av hundre studenter deltok i 2006 på dette årsstudiet som RKK har utviklet og driver i samarbeid med UiS. Studiet utgjør ei årseining (60 sp) og går som deltidstilbud over 2 år. Det består av fire moduler med separate eksamener og tilbys over hele fylket, nå som helt nettbasert, med få hjelpesamlinger. Over 600 lærere har fått studiepoeng siden oppstarten. Fysikk for naturfaglærere Fra høsten 2007 innføres nye læreplaner for naturfag, helt fra grunnskole til og med videregående. Den delen som legges til videregående er styrket i forhold til fysikkdelen, og dette gir lærerne nye utfordringer. Rogaland fylke har derfor bedt UiS om å tilby et fysikkfag for lærere med manglende fysikkompetanse. UiS henvendte seg til RKK som driver et fleksibelt opplegg. Studiet gir 15 st.p. og går over 12 måneder fra nov PPU fagdidaktikk informatikk RKK er engasjert av allmennlærerutdanningen ved UiS til å drive opplæringen ved etterutdanningsseksjonen innen emnet fagdidaktikk informatikk. Dette tilbudet gjelder voksne personer som nå ønsker å undervise, men mangler pedagogisk kompetanse (PPU). RKK har i samråd med UiS valgt å undervise noe mer generelt innen IKT og bruk av digitale medier i undervisningen. Samtaler er i gang om hvorvidt dette emnet bør gjøres obligatorisk for alle som tar PPU og også for alle lærerstudenter generelt. 09

10 Samarbeid fylkesadministrasjonen Bilateral avtale RKK-RFK RKK er opprettet av fylkepolitikerne som en uavhengig stiftelse. Det har likevel vært av avgjørende betydning å ha ryddige og gode relasjoner til fylkesadministrasjonen, og i 2005 ble det undertegnet en avtale om å samarbeide om utvikling av kompetanse som et virkemiddel i den regionale utviklingen. Dette er i tråd med RKKs satsing på kompetanse som regional utviklingsfaktor, og har relevans for både den regionale, nasjonale og internasjonale satsingen til RKK. Avtalen kom i stand på bakgrunn av et initiativ fra Fylkesrådmannen etter fylkestinges spesialseksjon om internasjonalisering tidligere samme år. Kursing av lærere i den videregående skolen Ved hjelp av tidligere avsatte midler, kunne RFK/RKK starte kursserie for lærere i Kursenes karakter er en følge av den sterke satsingen på moderne undervisningsmetoder og digital innholdsproduksjon i skolene. Det er avholdt grunnkurs i lyd/ bilde/video for 120 lærere, teknisk videokonferansekurs for 2-3 ressurspersoner ved hver skole og oppstart av kurs i opptak av forelesninger og lignende. Disse kursene fortsetter utover våren partssamarbeid Avikom, RFK og RKK Disse tre aktørene har inngått en særlig avtale om bruk og videreutvikling av bredbåndsinfrastruktur og videokonferanseteknologi som nå er tilgjengelig i fylket. Avikom leverer videokonferanseutstyr og tjenester som fritt står til disposisjon for de skolene som vil sette opp videokonferanser. I fylkesnettet er det gjennom samarbeidsprosjektet plassert en flerpartsserver som gjør det enkelt å kople mange skoler og eksterne aktører sammen i konferanser. RKK har gjennom dette samarbeidet og egen erfaring opparbeidet seg kompetanse som bl.a. gjør at UiS ønsker å bruke oss ved desentraliserte opplegg. 10

11 Rogalandskonferansen 2006 RKK arrangerer Rogalandskonferansen sammen med Haugaland vgs. I 2006 ble den gjennomført med om lag 300 deltakere, i hovedsak fra Rogaland, men også med deltakere fra Hordaland og Vest-Agder, i perioden mars i Haugesund. Tema for konferansen var skolen som lærende organisasjon i en reformtid. De fleste foredrag ble tatt opp og lagt ut på nettet. Bedriftsrettede tiltak RKK har tradisjonelt et bredt engasjement mot næringslivet i Rogaland. Både i form av korte, uformelle lavterskel-tilbud, men også formelle utdanningsløp av en viss varighet på videregående, fagskole- og forkursnivå. Disse tilbys i et samarbeid med de videregående skolene. RKKs administrasjon engasjerer seg gjerne i et innsalgsarbeid, når nye nettverk eller nye tiltak skal utvikles eller prøves ut og ellers når skolene ber om det. Nedenfor peker vi på noen av de områdene og bedriftene som har pekt seg ut i 2006 sett fra administrasjonens side, men den er ikke uttømmende i fht til den totalinnsats som gjøres sammen med skolene. 11

12 Fra IKT-kafeer til kompetansekafeer og RKK fagskolen Vinteren 2006 ble de siste av de i alt seks samlingene og aktivitetene rundt Praktisk IKT for bedrifter gjennomført i samarbeid med Ryfylke IKS. Det ble utarbeidet en evaluering av RKK, som anbefalte videreføring og videreutvikling, noe Ryfylke IKS har vært positive til. RKK og Ryfylke IKS tok derfor i fellesskap initiativ til en felles RUP-skisse høsten 2006 (RUP: Regional utviklingsplan) for etablering av s.k. kompetansekafeer. Ved evt finansiering i 2007, vil RKK ta sikte på å skape en serie med lavterksel-tilbud rettet mot småbedrifter der en innholdsmessig beveger seg fra reine IKT-tema til mer generelle forretningsprosesser, men hvor IKT fortsatt vil stå sentralt. Agromiljø: Agromiljø as har fått bistand til å utvikle opplæringsmateriell, et arbeid som fortsatt pågår. De tok kontakt med RKK i kjølvannet av Intereg-prosjektet ICTs for SMEs. Norsk Helikopter: har samarbeidet med RKK også i 2006, der opplæring i og bruk av IKT-basert opplæring med web-basert LMS og videoopptak har stått sentralt. NITO har gjennomført en rekke kurskvelder på Godalen med digitale medier innen lyd/bilde/ video. Disse har vært populære og fulltegnede, og vil ventelig fortsette. Viskom: det sk. viskomprosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom RKK og NHO Rogaland. Viskom er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for grafiske og andre bedrifter i visualiseringssektoren. Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilken kompetanse bedrifter og ansatte har i dag, og arbeidet skal danne grunnlag for en mulig handlingsplan for hvordan en kan utvikle og øke kompetansen i bransjen. LanoPro har vært en positiv medspiller som tok kontakt med RKK mtp EU og internasjonaliseringsarbeidet vårt. Lanopro ved Terje Kavaas holdt innlegg på RKKs EU-nett samling på Godalen i november RKK foreslo i 2006 også LanoPro som kandidat til Rogaland Fylkeskommunes miljøvernpris. NCA (Norse Cutting and Abandonment) er en bedrift som spesialiserer seg på kutte- og opphuggingsoperasjoner for oljesektoren. De besitter unike kompetanseområder, og RKK har gjennom kursing vist hvordan en pedagogisk plattform for internopplæring kan etableres vha pedagogisk planlegging, video og nettbaserte systemer. Høsten 2006 gjennomførte RKK et pilotkurs sammen med NCA og Randaberg vgs som har pekt ut en retning for arbeidet videre. Norsk Stein har i 2006 innledet en dialog med RKK om fagskoletilbud i et samarbeid med Høgskulen Ryfylke. Dette vil følges opp i løpet av Agroturisme: Dette er et arbeidsområde som har dukket opp gjennom to forhold: det ene er at RKK i 2006 fikk innvilget et EUprosjekt kalt AGRO - epathways for agriculturalists in a changing business environment som skal bidra til omstillingsevne blant bønder og bygdeutvikling. Et annet er at Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) omtrent samtidig tok kontakt med RKK mtp hjelp til internasjonaliseringsarbeidet og EU-prosjekter. RKK tok i forlengelse av dette initiativet til en RUP-skisse om kartlegging og tiltak for bønder som vurderer småskala reiseliv som attåtnæring. Skissen er utviklet til full RUP-søknad i dialog med Rogaland fylkeskommune og FMLA, og vil ved evt godkjenning føre til økt innsats for å fremme næringsutvikling gjennom å tilby kompetanse og bidra til rekruttering til nye fagtilbud i et samarbeid med FMLA, blant annet gjennom å organisere samlinger innen de kartlagte behov og interesseområder. Achilles-godkjenning er omsøkt og godkjent på vegne av alle RKKskolene. Achilles er en sertifiseringsordning som særlig retter seg inn mot olje og gasssektoren i Norge og Danmark. Dørvaktkurs for ordensvakter Achilles id: RKK har totalt arrangert 54 kurs i samarbeid med politiet og NHO reiseliv. Samarbeidet startet opp i 2001 og det nærmer seg nå 1200 ordensvakter som har vært på kurs i regi av RKK. Det var 200 ordensvakter på kurs i 2006, kursene ble holdt i Stavanger og Sandnes. Kurset er et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakter i h.h.t. serveringslovens bestemmelser, men for å delta på kurs må ordensvaktene være vandelsgodkjent av politiet. Ordensvakter som har tatt kurs er nå godkjente frem til

13 Etablererskolen i Rogaland Etablererkurs: Vi har arrangert 3 ulike etablererkurs. Ett kurs på 80 t med 20 deltakere fra hele Rogaland. Ett kurs på 20 t, på Rennesøy hvor det deltok 11 deltakere. Ett kurs på 50 t, med rekruttering hovedsakelig fra Ryfylke kommunene. Her deltok 20 deltakere. Internasjonalisering: - EiR presenterte undervisningsopplegg og erfaringene fra Etablererskolen for kvinner i Rogaland på en internasjonal konferanse i Athen i regi av EU prosjektet Estianet. - Deltakelse på et møte i Brüssel i regi av Eurochambre Women Network. - Deltakelse på Eurochambre kongress i Tessaloniki - Vår etablerermodell er også blitt representert i flere sammenheng hvor RKK har hatt ulike presentasjoner internasjonalt. Kasakhstan er et av de landene som nå har vist interesse og ønsker å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere denne etablerermodellen. Inspirasjonsseminar: I oktober gjennomførte vi inspirasjonsseminaret My Way. I alt deltok 42 personer. Programmet var variert og evalueringen fra deltakerne var svært positive. Skape.no etablererportalen i Rogaland I løpet av høsten 2006 har det vært arrangert flere møter med aktuelle samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland, NAV, RKK og Stavanger kommune. Alle disse partnerne er med i en styringsgruppe om opprettelsen av skape.no. Etablererskolen i Rogaland vil derfor fra 2007 gå inn i dette prosjektet og ha det administrative ansvaret for utviklingen. Sparebanken 1 SR-bank bevilget penger fra sitt gavefond til utvikling av et nettsted for etablerere i Rogaland. Dette nettstedet vil være en viktig del av utviklingsprosjektet skape.no. Fra går Etablererskolen i Rogaland inn i et nytt etablerersenter skape.no. Hovedmålet for skape.no er å gi et helhetlig og framtidsrettet etablerertilbud i hele Rogaland. Rogaland fylkeskommune / Etablererskolen i Rogaland skal ha det administrative og juridiske ansvaret, men skape.no skal utvikles i et nært samarbeid med Stavanger regionen næringsutvikling, Innovasjon Norge, NAV, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Kurs og Kompetansesenter og kommuner i Rogaland. Administrasjon Rogaland Kurs og Kompetansesenter har i 2006 hatt det daglige ansvaret for administrering og utvikling av Etablererskolen i Rogaland. 13

14 EU-nett Bakgrunn Fylkestinget fikk 10. januar 2005 presentert RKKs strategi for internasjonalisering og prosjektportefølje i en spesialsesjon om internasjonalisering i Rogaland. Gjennom arbeidet vårt med EU-prosjekter fikk RKK også ta del i evalueringsgruppen av EuRo (prosjektfabrikk etablert av Stavangerregionen og daværende Rogalandsforskning), under ledelse av Stavangerregionens Europakontor og NHO Rogaland. Konklusjonen ble en anbefaling som gikk for en utvidelse og styrking av arbeid med prosjektakkvisisjon i Rogaland, gjennom å opprette en enhet på RKK for kompetanse- og næringsrettede programmer. Status 2006 Med støtte fra Innovasjon Norge ble prosjektet EU-nettverk Rogaland anbefalt og fikk en positiv sluttbehandling om finansiell støtte ultimo februar Det ble i forbindelse med prosjektet arrangert en samling som markerte oppstarten på Utstein Kloster den 22. mai Økonomiske bidragsytere er med det utenom Innovasjon Norge, de betalende medlemmene og SR- Banks gavefond som overrakte en gave på NOK ,- EU-nett har i 2006 konsentrert seg om å opprette nettsted og en systematikk for å informere om aktuelle programmer, utlysninger og nyheter, skape aktivitet for kjernemedlemmene og legge en strategi for å gjøre prosjektet bærekraftig og selvfinansierende. Dette arbeidet drives primært gjennom nettstedet eu-nett.no og løpende formidling via epost og nyhetsbrev. I oktober 2006 tiltrådte tidligere seniorkonsulent i Rogaland fylkeskommune Per Røen stilling som deltids prosjektmedarbeider på EU-nett. Stillingen har bl.a. som oppgave å bidra til prosjektutvikling som tilfører EU-nett resurser, herunder å trekke inn såkornmidler og prosjektutviklingsstøtte, salg av kontingent til bedrifter og andre aktuelle miljøer. Det har vært klart at det må tilsettes ytterligere en heltidsmedarbeider på informasjonssiden, noe som har vist seg å være vanskelig å rekruttere i dagens arbeidsmarked (Saksopplysning: Ny medarbeider er ansatt fom. 21. mars 2007). I løpet av 2006 er det formidlet 35 større prosjektforslag til aktører i Rogaland, og 19 av disse er utviklet videre til full søknad. Av disse 19 er 4 blitt innvilget støtte i løpet av 2006, og 1 er på reservelisten. Se nedenfor under EUprosjekter merket nye av året for nærmere omtale av disse er ellers preget av spenningen knyttet til evt norsk deltagelse i det nye rammeprogrammet for konkurransekraft og innovasjon (sk. CIP-programmet). RKK har drevet et aktivt arbeid overfor regionale myndigheter og aktører for å bygge opp et krav og nettverk som bør være interessert i at så skjer. Like før jul 2006 ble det klart at regjeringen anbefaler medlemskap overfor Stortinget. En evt norsk deltagelse i CIP vil bety en reform av eksisterende EU-nettverk på blant annet informasjonssiden, og vil ha stor innflytelse på EU-netts rammevilkår i

15 Dette var også hovedtema på EUnetts møte på Godalen vgs i desember 2006, hvor statssekretær Frode Berge informerte om hva som er gjort på nasjonalt hold i forhold til EU-programmer generelt og CIP spesielt. EU-nett ble presentert på generalforsamling i Sauda Vekst 8. juni då, hvorpå styreleder i møtet orienterte forsamlingen at SVAS styre har sluttet seg til. I 2006 var følgende aktive medlemmer: Dalanerådet, Ryfylke IKS, Sauda Vekst, Haugaland Vekst, Stavanger Universitetssjukehus, LanoPro og Fylkesmannens landbruksavdeling. RKK hadde i 2006 også besøk av EUs ambassadør Percy Westerlund i begynnelsen av november da han var på besøk i regionen. I forbindelse med relasjonen som ble skapt i forbindelse med EU-nettlanseringen, mottok RKK derfor en henvendelse om et særskilt besøk. RKK holdt også samme dag en presentasjon om EU-arbeidet på Vitensenteret på Sandnes for ambassadøren og regionale aktører, særlig med tema energi og arbeidet i FP 6 Kisoll. På vegne av Ryfylke IKS arrangerte også RKK et besøk til Balvi District Council i Latvia. Ryfylke IKS var invitert av Balvi District Council september, og dette er ment som opptakten på en større prosess med sikte på EØS-midler mv. EU-prosjekter 2006 FP 6 KISOLL Nytt av året. Prosjektet studerer over en to-årsperiode sammen med lokale aktører hvordan en kan utvikle tiltak innenfor energi, breibånd og turisme. Prosjektet koordineres av UiS, og er tildelt midler fra den sk. Regions of Knowledge innen 6. rammeprogram. Det er meningen å beskrive nye tiltak som kan videreføres/ realiseres innen andre programområder 15

16 LdV EvoLearn Nytt av året. Studerer sammen med bedrifter i detaljhandelen innen elektro og matvare hvordan en kan utvikle og drive intern opplæring på fagbrev og produktkunnskap. Prosjektet koordineres av Godalen vgs og drives i samarbeid med lokale butikk-kjeder. LdV AGRO Nytt av året. Prosjektet ser på elæringstiltak rettet mot landbruket, og for Norge sin del særlig hvordan omstilling til bygdeturisme og turisme som attåtnæring kan drives. Det koordineres av Fylkesmannens landbruksavdeling. LdV SME-learning Nytt av året. Prosjektet skal beskrive hvordan en best kan drive elaæring i industribedrifter. Regionale case fra Rogaland beskrives med utgangspunkt i norsk teknologi og praksis. Skal produsere en anbefaling og guide. ICT for SME Prosjektet ble avsluttet i 2006 i Kiel, Tyskland. Det ga startskuddet for nye nettverk, EU-nett-satsingen, en rekke nye prosjekter i regionen, helpdesk-portal, IKT-kafeer, og nye RUP-ideer. Det ga også starten til interessen i Nederland og et utgangspunkt for konkret samarbeid mellom EURES i Norge og Nederland. Rural Broadband Prosjektet ble innvilget som et av de siste i inneværende Interreg-periode. Prosjektet ble planlagt med kun 30 % norsk støtte og et lite beløp, men med gode utsikter til å styrke finansieringen og den strategiske viktigheten, så ble det besluttet å gå videre i prosessen. Prosjektet tar sikte på lære av europeiske partnere og bidra til å styrke breibåndsutbyggingen i distriktene gjennom 1) å utvikle gode planer, 2) god infrastruktur/ teknologianvendelse, samt 3) utvikle tjenester og anvendelse basert på breibånd og 4) virtuelle samfunn (ecommunity). RKK trakk seg mot slutten av året fra prosjektet, men partnerskapet fortsetter under ledelse av UiS. Baltic Haz Control Prosjektet omhandler kunnskap om farlig avfall: hvordan det samles inn, lagres, fraktes, behandles og omsettes. Virtuelle markedsplasser og informasjonskanaler basert på geografiske informasjonssystemer, skal bidra til at avfall håndteres på en best mulig måte over hele Østersjøen, og skal motvirke at ulike miljøkrav gir en økonomisk og miljømessig skjev fordeling mellom landene. Norske miljø- og it-bedrifter er engasjerte, og målet vårt er å få flere norske avfallsaktører synliggjort. Prosjektet avsluttes i løpet av året. DigiMedia Prosjektet ble etablert høsten 2005 og har i første omgang tatt sikte på å bygge opp kunnskapsnettverk (supportnettverk) for å identifisere kompetanseutfordringer for bransjen som følge av økt digitalisering. Prosjektet avsluttes i løpet av året. 16

17 Kasakhstan Utenriksdepartementet bevilget i 2006 NOK 4 mill for å videreføre kompetanse- og utdanningsbistanden til Kasakhstan innen området yrkesfagutdanning og vo for arbeidere i oljeindustrien. Samarbeid med Utdanningsdepartementet i Kasakhstan I februar signerte Abdymomunov Kurmanbekovich, vise-minister for utdanning og Ole Imsland en ny samarbeidsavtale for perioden , med tittelen: Assistance in the development of vocational education, training and re-training of highly qualified technical and service personnel in the Republic of Kazakhstan Denne samarbeidsavtalen har fire hovedkomponenter: - Skoleledelse, - IKT implementering, - Regional utvikling, - Assistanse mot bygging av nye skolebygg. Skoleledelse: I løpet av 2006 deltok 50 rektorer og nøkkelpersoner fra regionale utdanningsdirektorater på lederseminar om skoleutvikling i Astana og Shymkent. Koordinator for seminaret var Ms. Alseitova fra Kasakhstans Ministry of Education and Science. Rektor ved Karmsund vgs, Bjørn Andersen var vår faglige ansvarlig og sammen med rektor ved Haugaland vgs, Odd Henning Johannessen, gav de leksjoner innen ulike emner. Blant temaene som ble tatt opp på seminaret var - Innføring i det norske utdanningssystemet, med særlig fokus på fagopplæringen. - Personalledelse og utvikling (HRM) i videregående skole - Ledelse, teamledelse og teamorganisering. - Organisatorisk struktur og utforming av nye skoler Hovedintensjonen har vært å gi lederne ideer om hvordan skolen kan organiseres (via team) på en helt annen måte enn den tradisjonelle hierarkiske modellen. Fokuset var å gi lederne ideer fra det norske systemet, som de kan forme inn i sitt system, uten at det norske systemet skal kopieres over til systemet i Kasakhstan. På denne måten kan slike lederseminarer være katalysatorer i skoleutviklingen i Kasakhstan Videre kom en delegasjon av utvalgte skoleledere til Norge for tettere oppfølging i uke 47. Her videreførte man temaene fra seminarene i Kasakhstan, med særlig fokus på hvordan teamarbeid og læreplaner implementeres på ulike skoler i Rogaland. 17

18 IKT implementering: Arbeidsgruppe ble etablert med representanter fra de to utvalgte videregående skolene i Uralsk og Ost Kamengorsk, Centre for New Technology i Alamty og RKK. Det ble gjennomført workshops både i Kasakshtan og Norge i løpet av året, med formål å utveksle erfaringer og sette opp ett hovedprosjekt for implementering av IKT baserte metoder. Regional utvikling: To regioner ble valgt ut, Uralsk og Shymkent Første besøk i Uralsk og innledende samtale med Akim (fylkesordfører) om muligheten for å overføre RKK modellen til Uralsk ble gjenomført. For Shymkent er første møte satt til slutten av februar Aktau Training Centre Aktau Training Centre ble opprettet i juli Eierne består av NNEF-Nursultan Nazarbayev Education Foundation, KGNT- Engeneering Company Kazgiproneftetrans, Akimat of Mangistau Oblast og RKK. KazMunayGas er også forventet å gå inn som eier, dette vil bli avklart tidlig i Forventet oppstart av senteret er høst Senteret skal kurse og levere kvalifisert personell til olje og gass industrien i Kasakhstan. 18

19 Vietnam I forståelse med Norad har RKK i løpet av 2006 tatt et initiativ for på posisjonere seg for prosjekt i Vietnam. Petro Vietnam I forbindelse med ONS i Stavanger, august 2006, inviterte Innovasjon Norge RKK til et møte med en delegasjon fra Petro Vietnam som IN hadde invitert til Stavanger. Bakgrunnen for dette var den eksisterende MOU mellom RKK og Petro Vietnam som ble undertegnet i forbindelsen med det siste besøket til Ole Imsland i Vietnam i I etterkant av besøket i Stavanger, søkte RKK om forprosjektmidler til å utvikle en felles kommersiell satsing med Petro Vietnam innefor petroleumsrelatert opplæring. Søknaden ble innvilget av Norad i oktober-06. På dette grunnlag vil RKK besøke PetroVietnam tidlig i 2007, og forprosjektet vil bli gjennomført i løpet av første halvdel av I denne sammenheng kan det også være aktuelt å utvikle bistandsprosjekter i Vietnam. 19

20 Angola I forståelse med Norad har RKK i løpet av 2006 hatt flere initiativ for på posisjonere seg for nye prosjekt i Angola. MAPESS Den største aktiviteten har vært knyttet opp til et mulig fremtidig samarbeid med MAPESS (Ministry of Administration, Labour and Social Security). Viseminister i MAPESS besøkte RKK i august -06, og en MOU ble signert mellom partene. En delegasjon fra RKK ledet av Ole Imsland, besøkte Angola i november-06. Besøket ble finansiert av NORAD. Basert på denne kontakten, arbeider nå RKK med å utforme en beskrivelse av et hovedprosjekt med en tidsramme på 3-5 år og en kostnadsramme på mill. NOK. Prosjektet er tilpasset retningslinjene for Olje for Utvikling, og ambassaden i Luanda følger prosessen nært. En avklaring bør kunne forventes i løpet av Formålet med prosjektet er å bistå myndighetene i Angola med lederutvikling samt kapasitet- og kompetanseutvikling innen fagopplæring. INP SUMBE RKK har fått forespørsel om å gjennomføre e etterutdanningsseminar for lærerne på INP i Sumbe. (National Petroleum Institute). Dette er den skolen der det tidligere INTSOK-prosjektet ble gjennomført. Tilbud er sendt og det er lagt inn i samarbeidsavtalen mellom Norge - Angola for Denne avtalen er forsinket, og dermed er ikke finansieringen bekreftet. Prosjektet står derfor på vent. MINPET I forbindelse med delegasjonsbesøket i november 06, ble RKK forespurt av MINPET (Ministry of Petroleum) om å levere et tilbud på langsiktig strategisk utviklingsbistand for INP. Tilbudet ble sendt i desember-06, men det foreligger ingen avklaringer pr. d.d. SUBSEA Forholdene synes å ligge til rette for at det i løpet av 2007 kan bli etablert et prosjekt for videreføring av subsea-prosjektet Train the Trainers som RKK var ansvarlig for i perioden Dette vil trolig bli avklart i løpet av første halvdel av For øvrig er tilbakemeldingene fra Norad at aktivitetene i regi av Olje for Utvikling vil bli økt. Kompetanse/utdanning vil være en av de mest sentrale komponentene i programmets prosjektutvelging. 20

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt

Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter. Norsk excerpt Toolbox Golden Goal Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjonstrening med integrerte Sport aktiviteter Norsk excerpt 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

Medeo Almaty, Kasakhstan

Medeo Almaty, Kasakhstan ÅRSMELDING 2009 Medeo Almaty, Kasakhstan Innhold Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK 4 RKKs årsmøte og styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5 Viktige aktiviteter 2009 8 Voksenopplæring

Detaljer

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter

P e n s u m. G o l d e n G o a l. Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter P e n s u m G o l d e n G o a l Grunnleggende ferdigheter & kommunikasjon Læring sammen med idrettsaktiviteter 1 Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU og SOCRATES-GRUNDTVIG. Denne publikasjonen

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5

INNHOLD. 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 ÅRSMELDINGEN 2012 INNHOLD 1. STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER 4 1.1 RKKs styre 4 2. SLIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR SER DET 5 3. NORGE - VIKTIGE AKTIVITETER 6 3.1 Voksenopplæring 6 3.2 Generell

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo,

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge n Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, 19.3.2013 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner EUR, Norge vil bidra med

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig?

Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Hvordan står det til med norsk Næringslivs innovasjonsevne egentlig? Per M. Koch Per Koch, Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth Myten: Norge som middelmådig innovasjonsnasjon No. 17 European Innovation

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

EØS-MidlEnE. 100 mill. euro til

EØS-MidlEnE. 100 mill. euro til EØS-MidlEnE 100 mill. euro til forskningssamarbeid EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa. For perioden 2009-14 utgjør EØS-midlene omlag 14 milliarder kroner (1,78 mrd

Detaljer

Høringssvar ny fagskolelov

Høringssvar ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 29.09.2017 28.06.2017 KG Høringssvar ny fagskolelov Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

USEAct- Urban Sustainable Environmental Actions eller Bærekraftig byutvikling i Østfold

USEAct- Urban Sustainable Environmental Actions eller Bærekraftig byutvikling i Østfold USEAct- Urban Sustainable Environmental Actions eller Bærekraftig byutvikling i Østfold Linda Duffy, prosjektkoordinator KlikkIren forkarlsen å redigere undertittelstil i malen Fakta om prosjektet Lead

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK

Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever. inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK Love Language! Hvordan stimulere til økt deltakelse I språklæring hos unge mannlige elever inkludert et eksempelutdrag fra LOVE LANGUAGE IDEBANK 1 How to Attract Participation and Increase Motivation of

Detaljer

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 Utvidelsen av EU og EØS i 2004 og 2007 EU: 27 land; 500 mill. mennesker EØS/EFTA: 3 land; 5 mill. mennesker

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013

Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Velkommen til «Thamskonferansen» og Yrkesmessa for Orkdalsregionen 2013 Orkladal Næringsforening (ONF); 3.året på rad at ONF arrangerer Næringslivskonferanse Årets konferanse arrangeres i samarbeid med

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser?

Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Per Olaf Aamodt Tone Cecilie Carlsten 17-11-1 Hvordan står det til med norske læreres arbeidsbetingelser? Resultater fra TALIS 201 TALIS-konferansen, 17. November 201 NIFU 17-11-1 2 Introduksjon til TALIS-rapporteringen

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Målrettet rekruttering

Målrettet rekruttering Målrettet rekruttering Program mandag 22.10 kl 1630-1830 Presentasjon av deltakere Generell innledning til tema NAV Eures tilbud v / Elisabeth Bomo Rekruttering fra Spania v/ Knut Langeland Rekruttering

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 EVNEN TIL Å LÆRE AV ANDRE LAND ER NÆRT KNYTTET TIL BEFOLKNINGENS SAMLEDE KUNNSKAPER OG FERDIGHETER (Meld.

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Rogaland Kurs- og Kompetansesenter

Rogaland Kurs- og Kompetansesenter Rogaland Kurs- og Kompetansesenter Norsk forening for sterilforsyning Landsmøtet 11. 12. mai 2017 Møllehagen studiesenter - RKK - Jone 1 Hva er RKK? I 1988 vedtok det daværende utdanningsdepartementet

Detaljer