Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen 15. mars 2005. Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar"

Transkript

1 Pressemelding, Den internasjonale forbrukardagen. mars 25 Postkasse- og fjernsynsreklame ergrar dei fleste norske forbrukarar Folk sin irritasjon over reklame på TV og i dagsaviser har auka unekteleg den seinare tida. Heile 77 prosent av norske forbrukarar ergrar seg over postkassereklame og 76 prosent ergrar seg over reklame på TV. Eit stort fleirtal ergrar seg og over reklame i dagsaviser, mens 41 prosent ergrar seg over mengda reklame på internett. Når det gjeld reklame i vekeblad, på kino og boards eller utandørsreklame så ser ikkje dette ut til å ergre folk så mykje. Kan det skuldast at vi er blitt vande med denne reklamen? Dette kjem fram i ei heilt fersk undersøking frå SIFO. Delar av denne undersøkinga er publisert i Forbrukerne viser markedsmakt av Ragnhild Brusdal, Lisbet Berg og Randi Lavik. Notatet er utarbeida av SIFO i samanheng med årets forbrukardag. mars. Utgangspunktet er SIFO sin forbrukersurvey, der data er samla inn av TNS Gallup i februar 25. SIFO-surveyen skal vere ein reiskap som SIFO vil bruke for å overvake forbrukarane sin situasjon og handlingar på ei rekkje område mellom andre forbrukarkompetanse og forbrukarmakt. Påtrengjande reklame irriterer! Påtrengjande reklameformer som postkassereklame og TV-reklame ergrar norske forbrukarar. Fylte postkasser kan vere eit problem for mange, særleg i ferietida. Likevel er det berre 7 % som reserverer seg mot slik reklame. At så mange som 78 prosent ergrar seg over fjernsynsreklame kan skuldast at mykje av denne reklamen kjem inne i sjølve programma. Det har vore ein dramatisk auke av dei som ergrar seg over reklamen i dagsaviser. Spesielle vedlegg og reklameinnstikk inne i avisa er aukande og må sikkert ta sin del av skulda for den aukande misnøya. Desse vedlegga gjer også at dei som reserverer seg mot reklame ikkje heilt kan unngå all papirreklame dersom dei held bestemte aviser. Ven vi oss til reklamen? Frå 199 har det vore ein dramatisk auke i folk si misnøye over TV-reklame. I 199 hadde vi ikkje spesiell god tilgang til reklamebaserte TV-kanalar. TV2 som reklamefinansierte fjernsyn blei bl.a. fyrst etablert i Etter kvart er det også mange som har tilgang til både TV3 og TVNorge, som og sender reklame. Det er likevel postkassereklamen som toppar lista over reklame folk ergrar seg over. Denne forma for reklame har vore ganske jamne dei siste 2 åra. I 25 var det 7 prosent som ergra seg over postkassereklame og 7 prosent som hadde reservert seg mot slik reklame(totalt 77 prosent som ikkje er begeistra for postkassereklame). I 1996 var det 87 prosent som syntest det var for mykje reklame i postkassa. Kan den vesle nedgangen skuldast at forbrukarane kjenner til reservasjonsretten, men likevel ikkje nytta den (og derfor må skulde seg sjølv)? Nokre reklameformer ergrar folk seg mindre over no enn tidlegare. Dette gjeld reklame på plakatar utandørs, og til ein viss grad reklame i vekeblad. Delen som ergrar seg over plakatar utandørs var aukande frå 199 og fram til 1996, etter denne tida har delen som ergrar seg

2 sokke og 25 ligg på same nivå som 199. På midten av 199-talet hadde Hennes & Mauritz store reklamekampanjar som resulterte i mykje mediestøy og kor Forbrukerombudet var involvert. Kampanjane for H&M kulminerte med Pamela-kampanjen i Det blei også køyrt nokre kampanjar seinare, men av mindre omfang og djervskap. Dessutan kan forbrukarane etter kvart ha vent seg til desse måtane å reklamere på. Negative til telefonsal Telefonsal er ei form for sal som ikkje er reklame, men som i stor grad vender seg aktivt til forbrukaren i håp om å få denne til å kjøpe. Delen som har ei negativ syn på denne forma er stor, og den er konstant. I 1997 svarde 9 prosent at dei fann dette negativt, og i 25 var delen 91 prosent. Alt i alt bør det vel vere ein tankekross at mykje av reklamen og enkelte meir eller mindre påtrengjande former for sal ergrar store delar av befolkninga. Den kan likevel ikkje ergre så mykje at annonsørar og seljarar tek spesielt omsyn til det. Denne typen reklame er jo som å skyte med hagle, ein treffer alltids somme, konkluderer forskarane. For meir informasjon Ragnhild Brusdal, Lisbet Berg & Randi Lavik (25):Forbrukerne viser markedsmakt. Prosjektnotat nr. 1-25, Nydalen, SIFO Kontaktpersonar: Hovudkontaktperson SIFO-forskar Randi Lavik SIFO, tlf , mobil: e-post: SIFO-forskar Ragnhild Brusdal, SIFO, tlf e-post : For kommentarar: Forbrukarombod Bjørn Erik Thon; tlf e-post: <<

3 VEDLEGG- tabeller Postkassen TV Dagsaviser Internett Ukeblad Plakater utendørs Kino Figur 1: Andel som ergrer seg over reklame i ulike medier i 25. Prosent. N= Dagsaviser Ukeblad TV Kino Plakater utendørs Postkassen Internett Figur 2: Andel som har ergret seg over ulike reklame, utvikling over tid 1 og 2 1 Beregnet av samtlige spurte. En del av spørsmålene er sikkert ikke like relevante for alle, slik som kino og ukeblad, men andelen vet ikke på disse to spørsmålene varierte svært meget i noen av årene, slik at hvis vi hadde ekskluderte disse gruppene, ville dette slått sterkt ut på andelene, og resultatene ville vært vanskelig å sammenligne over tid. 2 Spørsmålsformuleringen i 1995 og 1996 var mindre ledende enn den som ble brukt de andre årene. Spørsmålet er om verdien for mye reklame betyr det samme som å ergre seg over reklame. Det er derfor noe problematisk å sammenligne resultatene fra 1995 og 1996 med 25 2.

4 Tabell 1:Andel som ergrer seg over mengden reklame etter kjønn. Prosent. 25 Menn Kvinner Total Postkasse TV * Dagsaviser Internett ** Ukeblader ** Utendørs plakater Kino * N *sig for p<.5, ** sig for p<.1 Tabell 2:Andel som ergrer seg over mengden reklame etter utdanning. Prosent. 25 Folkeskole, fagutd., yrkesutd, videregående Minst ett år univ/høyskole Høyskole/univ lavere grad Postkasse TV Dagsaviser Internett ** Ukeblader ** Utendørs plakater Kino n *sig for p<.5, ** sig for p<.1 Høyskole/univ. Høyere grad

5 Ergrer postk Reservert postk TV Dagsaviser Internett Ukeblader Utend. plakater Kino Figur 3: Andel som ergrer seg over reklame etter alder. 25 (Sig for p<.1 for postkasse, dagsaviser, Internett, Utendørs plakater og Kino. Sig for p<.5 fir Ukeblader)

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk

Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Undersøking av formbruken i ulike typar upublisert materiale på nynorsk Åse Wetås 1. Innleiing Denne delundersøkinga tek for seg formbruken i upubliserte nynorsktekstar skrivne under varierande grad av

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26 Foto: Språkrådet Ett eller to ord?, s. 26 Språknytt Utgitt av Språkrådet 37. årgang 2/2009 Meninger om engelsk i næringslivet, s. 10 Språkdugnad på Facebook, s. 14 Når internasjonalisering betyr anglifisering,

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Grensehandlere - annerledes enn andre?

Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr. 3-2004 Randi Lavik Grensehandlere - annerledes enn andre? Oppdragsrapport nr.3-2004 Tittel Grensehandlere - annerledes enn andre? Forfatter(e) Randi Lavik Antall sider 61 Prosjektnummer

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer?

Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Når har vi gode (nok) sosiale indikatorer? Innlegg Nordisk statistikermøte Åbo august 2004 Seniorrådgiver Dag Ellingsen Statistisk sentralbyrå, Norge Jeg skal først si noe om hvilke sosiale indikatorer

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, november 2012 Saksbehandler: Informasjonstelefon: 800 83 028 (08:00 15:45) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Vi har tidligere kontaktet deg om

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer