Hjelpelinja for speleavhengige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpelinja for speleavhengige"

Transkript

1 Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk 1. halv 2013 Lotteritilsynet juli 2013 Side 1 av 8

2 Oppsummering Denne halvsstatistikken viser at talet på samtaler i første halv 2013 ikkje har endra seg vesentleg samanlikna med første halv Det var 625 seriøse anrop i løpet av første halv i, mot 614 same periode i fjor. Talet på samtaler om pengespel er om lag uendra, og samtaler om dataspel som ikkje er pengespel har auka med 9 %. Kasinospel, oddsspel og poker er framleis dei pengespela som oftast blir omtalt på Hjelpelinja, og i førstegongs- samtalene er desse hovudproblemspelet for høvesvis 37 %, 12 % og 11 % av spelarane med pengespelproblem. For kasinospel har talet på samtaler auka også gjennom det siste halvet. Talet på samtaler der oddsspel eller poker er hovudproblemspelet er redusert samanlikna med første halv Samtaler om hestespel, bingospel og spel på multixterminalar er også redusert. Dei fleste spelarane som blir omtalt ved Hjelpelinja er menn. For to tredjedelar av mennene er kasinospel, oddsspel eller poker det einaste eller det mest problematiske spelet. Dei fleste kvinnene har problem med kasinospel eller bingospel. Dei fleste spelarar som har vore omtalt på Hjelpelinja spelar over Internett, og då frå heimen. Til no i har Hjelpelinja i tillegg hatt 187 samtaler der dataspel (ikkje pengespel) har vore tema. Dette er samtaler som i stor grad blir ringt inn av pørande. Ofte gjeld det rollespel, skyte- /krigsspel eller strategispel. I halvsstatistikken blir tal for einskilde spel svært små. Spel som er nemnt 0, 1 eller 2 gonger er enten vist som ingen samtaler eller er slått saman med andre spel som også er nemnt sjeldan. Til vinteren kjem statistikken for heile Denne vil vise om det vi ser av endringar no i første halv vil halde fram ut et. Side 2 av 8

3 Hjelpelinja for speleavhengige - samtalestatistikk for 1. halv 2013 samtaler 1. halv 2013 snitt månad 1. halv 2013 samtaler 1. halv 2012 snitt månad 1. halv 2012 prosentvis endring frå 1. halv 2012 til 2013 Seriøse anrop % Samtaler frå eller om einskildspelarar % - av dette pengespel % - av dette dataspel % Andre samtaler % Hjelpelinja har hatt ein liten auke i talet samtaler om spelarar, og 2 % fleire samtaler første halv 2013 enn tilsvarande periode i Auken i samtaler gjeld dataspel som ikkje er pengespel. Her er auken 9 %. Talet på samtaler om pengespel er stabilt. Spelarane som samtalene handlar om 1. halv 2013 Spelars kjønn i Pengespel Dataspel kvinner 17 % 9 % menn 83 % 91 % N (antall) Spelars alder i Pengespel Dataspel under 18 3 % 63 % % 30 % % 6 % % 60 og eldre 6 % 2 % N (antall) For samtaler om pengespel gjeld 83 % menn, og 21 prosent av samtalene er om spelarar som er under 25. For samtaler som handlar om spel utan pengar gjeld 91 % av samtalene menn eller gutar, og nær to tredjepartar gjeld spelarar som er yngre enn Useriøse telefonar og feilringingar er ikkje med. 2 Dette er samtaler frå spelarar eller andre som ringer inn på vegne av spelarane. 3 Prosentuert frå frå eller om spelar der spelars kjønn er registrert. 4 Prosentuert frå frå eller om spelar der spelars alder er registrert. Side 3 av 8

4 Pengespel Ein del innringarar nemner fleire spel som problematiske, og dei som berre nemner dataspel (spel utan pengar) er ikkje med i oppstillinga under. Spel som vert nemnt 1. halv 2013 alle samtaler 1. halv halv 2012 som problematiske tal prosent tal prosent tal prosent kasinospel % % % poker % % % odds % % liveodds 29 8 % 25 9 % % bingo 27 7 % 24 8 % % databingo 22 6 % 21 7 % % NT terminal (Belago) 14 4 % 14 5 % 16 5 % Tipping 26 7 % 22 8 % % hestespel 33 9 % 25 9 % % NT terminal (Multix) 32 9 % % % Lotto/Viking Lotto, Euro- Jackpot/Extra/Joker/Keno 14 4 % 11 4 % 27 8 % skrapelodd 5 1 % 4 1 % 14 4 % andre pengespel 23 6 % 19 7 % 8 2 % ikkje oppgitt % % 6 2 % N (antall) Tre pengespel er forholdsvis ofte nemnt i samtalene. I førstegongs-samtaler har kasinospel vore tema 112 gonger, poker 43 gonger og oddsspel, inklusiv liveodds 68. Bingospel er også nemnt av ein del, 24 har nemnt bingo og 21 databingo. I tillegg har 14 nemnt Belagoterminaler. Ser vi til førstegongs-samtaler har Hjelpelinja i 2013 hatt færre samtaler om ei rekkje spel samlikna med første halv Det er likevel ein del samtaler der det ikkje kjem fram kva spel det gjeld. I har Hjelpelinja hatt færre førstegongs-samtaler om pengespel enn i tilsvarande periode i fjor. Side 4 av 8

5 N innringarar har nemnt meir enn eitt spel er det også registrert kva som er hovudproblemspelet. 1. halv halv 2012 Hovudproblemsspel eller einaste i førstegongs-samtaler tal prosent tal prosent kasinospel % % poker % % odds 22 8 % liveodds % % databingo 12 4 % % bingo 18 6 % 15 4 % NT terminal (Belago) 0 0 % 0 0 % hestespel 17 6 % 28 8 % NT terminalar (Multix) 15 5 % 24 7 % Tipping 0 0 % 0 0 % Lotto / Viking Lotto / EuroJackpot 6 /Extra /Joker/ Keno 0 0 % 3 1 % andre pengespel 11 4 % 7 2 % spel ikkje oppgitt / dataspel % 24 7 % Sum % % I 60 prosent av førstegongs-samtalene om pengespel er det kasinospel, poker eller oddsspel som er det einaste eller det mest problematiske spelet. Andre samtaler dreier seg ofte om bingospel, hestespel eller spel på NT sine terminalar (Multix). Det har vore fleire førstegongs-samtaler om kasinospel i samanlikna med første halv i Samtaler om ei rekke andre spel er redusert i tal. Vi har registrert om samtalene om oddsspel, inklusiv liveodds gjeld spel frå Norsk Tipping eller frå utanlandske tilbydarar. Av totalt 34 førstegongs-samtaler har 20 handla om Norsk Tipping sine spel. Blant oddsspela utgjer dermed Norsk Tipping sine spel 59 % så langt i 7. Talet på samtaler om oddsspel er redusert samanlikna med i fjor. Talet på samtaler om hestespel er også redusert. I 15 av 17 8 samtaler (88 %) er det registrert at dette gjeld Rikstoto sine hestespel. 5 Liveodds registrert særskilt frå 2. halv EuroJackpot lansert i samtaler om oddsspel: 20 gjeld Norsk Tipping, 13 gjeld andre speltilbydarar og i 1 samtale har ikkje speletilbydar vore tema samtaler om hestespel: 15 viser til spel hos Rikstoto og i 2 har tilbydar ikkje vore tema. Side 5 av 8

6 Hovudproblemspel blant kvinner og menn Det er langt fleire menn enn kvinner som blir omtalt ved Hjelpelinja. Kvinner utgjer så langt i 17 % av førstegongs-samtalene om pengespelproblem. Blant kvinner blir det oftast nemnt kasinospel eller bingospel (bingo og databingo), høvesvis 38 % og 32 % (N=47). Også blant menn er kasinospel oftast nemnt, men elles fordeler spelarane seg på ei rekke andre spel. 38 % har kasinospel som hovudproblemspelet, 15 % har oddsspel inkl. liveodds og 12 % har poker som sitt einaste eller mest problematiske spel (N=227). Om ein har spelt hovudproblemspelet på PC, nettbrett eller mobiltelefon 1. halv 2013 tal prosent frå heime % frå arbeid 0 0 % frå annen stad 0 0 % ikkje Internett % usikker / ikkje tema % N (antall) 283 Utvalet er også her avgrensa til førstegongs-samtaler. I første halv har 65 % av spelarane spelt hovudproblemspelet på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dette er om lag same andel som første halv 2012 (69 %). Av mannlege spelarar er det i 69 % (N= 227) som har spelt frå PC, nettbrett eller mobil. Andel for kvinner er 49 % (N=47). Andel som speler på PC, nettbrett eller mobiltelefon: yngre enn % (N=43) % (N=82) % (N=67) 60 og eldre 31 % (N=13) Side 6 av 8

7 Hovudproblemspelet n det vert spelt på PC, nettbrett eller mobiltelefon 1. halv halv 2012 kasinospel poker odds/liveodds hestespel andre pengespel 7 4 ikkje tema / ikkje oppgitt 0 3 dataspel 4 19 sum N det gjeld hovudproblemspel på PC, nettbrett eller mobiltelefon er det kasinospel som er dominerande. Utviklinga ved Hjelpelinja for eit utval pengespel 2009 til h Hovudproblemspel kasinospel poker odds /liveodds hestespel bingo /databingo / bingoautomatar Belago heile et 0 NT- terminal (Multix) 5 heile et Lotto/Viking/Lotto/EuroJackpot/ Extra /Joker/ Keno h h h Liveodds registrert særskilt frå 1. juli Databingo registrert særskilt frå 1. januar 2010, bingoautomatar vart fjerna frå bingohallar 31. mars Belago blei plassert ut frå Joker registrert frå 2010, EuroJackpot vart lansert i Side 7 av 8

8 Dataspel Til no i har Hjelpelinja motteke 187 samtaler som utelukkande har handla om spel som ikkje er pengespel. 164 (88 %) av desse samtalene er førstegongs-samtaler. I all hovudsak handlar samtalene om yngre menn eller gutar, og 63 % gjeld spelarar som er yngre enn 25. Av samtalene hittil i er 8 % gjort av spelarane sjølve. 84 % kjem frå pørande og 5 % frå profesjonelle som t.d. lege, sosialkontor etc. Einskilde nemner både pengespel og dataspel. Totalt er det difor 174 førstegongs-samtaler der dataspel har vore tema. Type spel som er nemnt i prosent rollespel 32 % skyte-/krigsspel 16 % strategispel 13 % andre spel 6 % ikkje oppgitt 33 % totalt 100 % N (antall) 174 Side 8 av 8

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

Norske pengespel i ei digital framtid

Norske pengespel i ei digital framtid Norske pengespel i ei digital framtid Ekspertgruppa som har laga rapporten på oppdrag frå Kulturdepartementet. Framme frå venstre: Jon Langballe (10H), Atle Hamar (Lotteritilsynet) og Anne-Kari Holm (Helse

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

FOREORD. Publikasjonen inneheld ein analyse av bilhald og bilutgifter. Analysen byggjer pa data fra Statistisk Sentralbyra si forbruksundersoking.

FOREORD. Publikasjonen inneheld ein analyse av bilhald og bilutgifter. Analysen byggjer pa data fra Statistisk Sentralbyra si forbruksundersoking. FOREORD Publikasjonen inneheld ein analyse av bilhald og bilutgifter. Analysen byggjer pa data fra Statistisk Sentralbyra si forbruksundersoking. Statistisk SentralbyrA, 29. juli 1982 Arne Oien INNEHALD

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket VF-rapport 16/03 Vestlandsforsking Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket Sogndal Carlo Aall, Erling Holden,

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2011 Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2. mai 2011 Versjonshandtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 14.3.2011 Prosjektgruppe Dato Godkjent Signatur 2.5.2011 Atle

Detaljer

ONSDAGSGRUPPA FØRDE KOMMUNE

ONSDAGSGRUPPA FØRDE KOMMUNE Arnhild Melve KAM/Bedriftsfysioterapeut Stamina Helse Bedriftshelsetenesta Jan Birger Moe Personalsjef Førde Kommune Distribusjon til einingsleiarar, HVO eller andre aktuelle mottakarar i Førde kommune

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN

UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN RAPPORTAR FRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/18 UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN AV HELGE HERIGSTAD OSLO 1979 ISBN 82-537-1015-1 ISSN 0332-8422 FORORD I denne rapporten

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer