Samtalestatistikk 1. halvår Hjelpelinja for speleavhengige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige"

Transkript

1 Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9

2 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med første halvår Det var 500 seriøse anrop i løpet av første halvår i år, mot 624 same periode i fjor. Talet på samtaler om pengespel har hatt størst reduksjon, men det har også vore færre samtaler om dataspel. Kasinospel, oddsspel og poker er framleis dei pengespela som oftast blir omtalt på Hjelpelinja, og i førstegongs- samtalene er desse hovudproblemspelet for høvesvis 34, 16 og 15 prosent av spelarane med pengespelproblem. For kasinospel har talet på samtaler gått ned gjennom det siste halvåret. Talet på samtaler der oddsspel eller poker er hovudproblemspelet er meir stabilt samanlikna med første halvår Dei aller fleste spelarane som blir omtalt ved Hjelpelinja er menn. For to tredjedelar av mennene er kasinospel, oddsspel eller poker det einaste eller det mest problematiske spelet. Dei fleste kvinnene har problem med kasinospel eller bingospel. Dei fleste spelarar som har vore omtalt på Hjelpelinja spelar over Internett, og då frå heimen. Til no i år har Hjelpelinja hatt 166 samtaler der dataspel (ikkje pengespel) har vore tema. Dette er samtaler som i stor grad blir ringt inn av pårørande. Ofte gjeld det strategispel, rollespel eller skyte-/krigsspel. I halvårsstatistikken blir tal for einskilde spel svært små. Spel som er nemnt 0, 1 eller 2 gonger er enten vist som ingen samtaler eller er slått saman med andre spel som også er nemnt sjeldan. Til vinteren kjem statistikken for heile Side 2 av 9

3 Hjelpelinja for speleavhengige - samtalestatistikk for samtaler 1. halvår 2014 snitt månad 1. halvår 2014 samtaler 1. halvår 2013 snitt månad 1. halvår 2013 prosentvis endring frå 1. halvår 2013 til 2014 Seriøse anrop % Samtaler frå eller om einskildspelarar % - av dette pengespel % - av dette dataspel % Andre samtaler % Hjelpelinja har hatt ein reduksjon i talet på samtaler om spelarar, og heile 23 prosent færre samtaler første halvår 2014 enn i tilsvarande periode i Reduksjonen er størst for samtaler om pengespel. Det har vore 100 færre samtaler om pengespel og 26 færre om dataspel. Reduksjonen kan ha fleire forklaringar: Hjelpelinja hadde reduksjon i talet på samtaler gjennom heile 2013, og dersom reduksjonen held fram eller talet stabiliserer seg vil tal i 2014 være mindre enn tilsvarande periode i Første halvår i år har totalt sett ikkje færre samtaler om einskildspelarar enn siste halvår i fjor. Ei anna forklaring kan vere at Hjelpelinja frå 1. januar i 2014 har stengt for telefonar utanom kvardagar. Hjelpelinja opna i vinter for å bli kontakta via e-post og SMS. Det fleste meldingane kjem på e-post. I løpet av første halvår er det mottatt 71 meldingar som gjeld einskildspelarar (65 om pengespel og 6 om dataspel). Desse meldingane kjem i tillegg til det som blir presentert i samtalestatstikken. 1 Useriøse telefonar og feilringingar er ikkje med. 2 Dette er samtaler frå spelarar eller andre som ringer inn på vegne av spelarane. Side 3 av 9

4 Spelarane som samtalene handlar om Spelars kjønn i Pengespel Dataspel kvinner 8 % 4 % menn 92 % 96 % N (antall) Spelars alder i Pengespel Dataspel under 18 år 1 % 58 % år 10 % 34 % år 57 % 7 % år 27 % 0 % 60 år og eldre 5 % 0 % N (antall) For samtaler om pengespel gjeld 92 prosent menn, og 11 prosent av samtalene er om spelarar som er under 25 år. For samtaler som handlar om spel utan pengar gjeld 96 prosent av samtalene menn eller gutar, og 92 prosent gjeld spelarar som er yngre enn 18 år. 3 Prosentuert frå frå eller om spelar der spelars kjønn er registrert. 4 Prosentuert frå frå eller om spelar der spelars alder er registrert. Side 4 av 9

5 Pengespel Ein del innringarar nemner fleire spel som problematiske, og dei som berre nemner dataspel (spel utan pengar) er ikkje med i oppstillinga under. Spel som vert nemnt alle samtaler 1. halvår 2013 som problematiske tal prosent tal prosent tal prosent kasinospel % % % poker % % % odds % % % liveodds % % 25 9 % Tipping % % 22 8 % hestespel % % 25 9 % bingo % % 24 9 % databingo 14 5 % 12 5 % 21 7 % NT terminal (Belago) 20 8 % 16 7 % 14 5 % NT terminal (Multix) % % % Lotto/Viking Lotto, Euro- Jackpot/Extra/Joker/Keno 16 6 % 14 6 % 11 4 % skrapespill 8 3 % 7 3 % 4 1 % andre pengespel 6 2 % 5 2 % 20 7 % ikkje oppgitt 18 7 % 14 6 % % N (antall) Kasinospel har oftast vore nemnt i samtaler, og i førstegongs-samtaler 100 gonger. Andre spel som er forholdsvis ofte nemnt er poker, odds og liveodds (høvesvis 53, 52 og 52 gonger). Bingospel er også nemnt av ein del, 26 har nemnt bingo og 12 databingo. I tillegg har 16 nemnt Belago-terminaler. I år har Hjelpelinja hatt færre førstegongs-samtaler om pengespel enn i tilsvarande periode i fjor. Side 5 av 9

6 Når innringarar har nemnt meir enn eitt spel er det registrert kva som er hovudproblemspelet. Hovudproblemspel eller einaste 1. halvår 2013 i førstegongs-samtaler tal prosent tal prosent kasinospel % % poker % % odds 18 8 % 22 8 % liveodds 18 8 % 12 4 % Tipping 0 0 % 0 0 % hestespel 20 9 % 17 6 % bingo 16 7 % 18 6 % databingo 4 2 % 12 4 % NT terminal (Belago) 3 1 % 0 0 % NT terminalar (Multix) 11 5 % 13 5 % Lotto / Viking Lotto / EuroJackpot /Extra /Joker/ Keno 4 2 % 0 0 % andre pengespel 6 3 % 12 4 % spel ikkje oppgitt / dataspel 13 6 % % Sum % % Om lag to tredjepartar (64 prosent) av førstegongs-samtalene om pengespel handlar om kasinospel, poker eller oddsspel som det einaste eller det mest problematiske spelet. Andre samtaler dreier seg ofte om bingospel, hestespel eller spel på NT sine terminalar (Multix). Det har vore færre førstegongs-samtaler om kasinospel i år samanlikna med Frå 2014 har Norsk Tipping tilbydd kasinospel, skrapespel og bingo på internett og mobil. Når slike spel er registrert ved Hjelpelinja er det også registrert om dette gjeld spel hos Norsk Tipping. Til no i år har 4 av i alt 76 samtaler 5 om kasinospel handla om spel frå Norsk Tipping. Dette utgjer 5 prosent av samtalene om kasinospel. Hjelpelinja registrerer vidare om samtalene om oddsspel, inklusiv liveodds gjeld spel frå Norsk Tipping eller frå utanlandske tilbydarar. Av totalt 36 førstegongs-samtaler har 19 vore om Norsk Tipping sine spel. Blant oddsspela utgjer dermed Norsk Tipping sine spel 53 prosent så langt i år 6. Talet på samtaler om oddsspel er om lag uendra frå i fjor. Talet på samtaler om hestespel har hatt ein liten auke frå 17 i fjor til 20 samtaler i år. I 17 av 20 7 samtaler (85 %) er det registrert at dette gjeld Rikstoto sine hestespel. Samtaler om bingospel (bingo og databingo) har totalt hatt ein reduksjon. Det er særleg samtaler om databingo det har blitt færre av. Når det gjeld bingo er det for 12 av 16 samtaler registrert at 5 76 samtaler om kasinospel: 4 viser til Norsk Tipping, 71 til andre operatørar og i 1 er operatør ikkje tema samtaler om oddsspel: 19 gjeld Norsk Tipping, 17 gjeld andre speltilbydarar samtaler om hestespel: 17 viser til spel hos Rikstoto og i 3 har tilbydar ikkje vore tema. Side 6 av 9

7 spelet skjer i bingolokale 8. I tillegg kjem samtalene om databingo og Belago som berre er tilgjengeleg i bingolokale. Hovudproblemspel blant kvinner og menn Det er langt fleire menn enn kvinner som blir omtalt ved Hjelpelinja. Kvinner utgjer så langt i år berre 8 prosent av førstegongs-samtalene om pengespelproblem. Blant kvinner blir det oftast nemnt bingospel (bingo og databingo) eller kasinospel høvesvis 37 og 26 prosent (N=19). Blant menn er kasinospel oftast nemnt, men elles fordeler spelarane seg på andre spel enn for kvinner. 34 prosent har kasinospel som hovudproblemspelet, 17 prosent har oddsspel inkl. liveodds og 16 prosent har poker som sitt einaste eller mest problematiske spel (N=206). Om ein har spelt hovudproblemspelet på PC, nettbrett eller mobiltelefon tal prosent frå heime % frå arbeid 17 8 % frå annen stad 13 6 % ikkje internett/mobil % usikker / ikkje tema 19 8 % N (antall) 226 Utvalet er også her avgrensa til førstegongs-samtaler. I første halvår har 71 prosent av spelarane spelt hovudproblemspelet på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dette er ein litt større andel enn første halvår 2013 (65 %). Av mannlege spelarar er det i år 74 prosent (N= 206) som har spelt frå PC, nettbrett eller mobil. Andel for kvinner er 37 prosent (N=19). Andel som speler på PC, nettbrett eller mobiltelefon: yngre enn 25 år 79 % (N=24) år 86 % (N=117) år 49 % (N=55) 60 år og eldre 18 % (N=11) 8 16 samtaler om bingo: 12 viser til spel i bingohallar og i 4 til spel på nett hos andre enn Norsk Tipping eller spelestad har ikkje vore tema. Side 7 av 9

8 Hovudproblemspelet når det vert spelt på PC, nettbrett eller mobiltelefon kasinospel 76 poker 31 odds/liveodds 30 hestespel 12 andre pengespel 6 ikkje tema / ikkje oppgitt/ dataspel 5 sum 160 Når det gjeld hovudproblemspel på PC, nettbrett eller mobiltelefon er det også kasinospel som er dominerande. Halvårsvis utvikling ved Hjelpelinja for eit utval pengespel frå 2010 til 2014 Hovudproblemspel h. år h. år h. år h. år kasinospel poker odds /liveodds hestespel bingo /databingo / bingoautomatar Belago heile året 7 heile året 3 NT- terminal (Multix) Lotto/Viking/Lotto/Euro- Jackpot/Extra /Joker/ Keno Liveodds registrert særskilt frå 1. juli Databingo registrert særskilt frå 1. januar 2010, bingoautomatar vart fjerna frå bingohallar 31. mars Belago blei plassert ut frå EuroJackpot vart lansert i Side 8 av 9

9 Dataspel Til no i år har Hjelpelinja motteke 166 samtaler som kun har handla om spel som ikkje er pengespel. 145 (87 %) av desse samtalene er førstegongs-samtaler. I all hovudsak handlar samtalene om yngre menn eller gutar, og 92 prosent gjeld spelarar som er yngre enn 25 år. Av samtalene hittil i år er 12 prosent gjort av spelarane sjølve. 81 prosent kjem frå pårørande og 4 prosent frå profesjonelle som t.d. lege, sosialkontor etc. Einskilde nemner både pengespel og dataspel. Totalt er det difor 151 førstegongs-samtaler der dataspel har vore tema. Type spel som er nemnt i prosent strategispel 32 % rollespel 19 % skyte-/krigsspel 13 % andre spel 4 % ikkje oppgitt 32 % totalt 100 % N (antall) 151 Side 9 av 9

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Samtalestatistikk 2013 Hjelpelinjen for spilleavhengige Samtalestatistikk 2013 Lotteritilsynet februar 2014 Innhold 1. Innledning s 3 2. Samtalene til Hjelpelinjen s 4 3. Samtaler fra eller om spillere s 5 4. De som ringer s

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Norske pengespel i ei digital framtid

Norske pengespel i ei digital framtid Norske pengespel i ei digital framtid Ekspertgruppa som har laga rapporten på oppdrag frå Kulturdepartementet. Framme frå venstre: Jon Langballe (10H), Atle Hamar (Lotteritilsynet) og Anne-Kari Holm (Helse

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Noregs Bank Memo. Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 2013. Nr 1 2014

Noregs Bank Memo. Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 2013. Nr 1 2014 Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling 213 Nr. 1 214 Noregs Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 22316 Telefaks: 2241315 E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2011 Tilsynsmetodikk metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet 2. mai 2011 Versjonshandtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 14.3.2011 Prosjektgruppe Dato Godkjent Signatur 2.5.2011 Atle

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket

Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket VF-rapport 16/03 Vestlandsforsking Bustad, forbruk og økologisk fotavtrykk Ein rapport til Husbanken om korleis utforming og lokalisering av bustader påverkar forbruket Sogndal Carlo Aall, Erling Holden,

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13.

Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. VOX-SPEGELEN 201 NETTSKOLAR 1 kap 8 8Nettskolar Nesten 12 000 personar blei registrerte som deltakarar ved 16 offentleg godkjende nettskolar i 2012/13. Hovudfunn 8 prosent av dei som starta opplæringa

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015

Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 Prognose for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2014/2015 pr. 12. mai 2015 Tilgangsprognose Prognosen har som formål å definere marknadsbalansen for sesongen inklusive grunnlaget for tilråding

Detaljer

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009

Voss og Stalheim Gjesteundersøking sommaren 2009 Føreord Sommaren 2009 vart det gjennomført ei gjesteundersøking i dei fem destinasjonane i Hordaland fylke som ei oppfølging av tilsvarande undersøking i 2007. Arbeidet er finansiert av Hordaland fylkeskommune,

Detaljer