BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014"

Transkript

1 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

2 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s Våre ansatte s. 18

3 FORORD Findus Norge AS er Norges ledende næringsmiddelselskap innen dypfryst mat. Sortimentet består av dypfryst fisk, ferdigretter, grønnsaker, wok, poteter og bakverk. Findus Norge har i dag rundt 300 ansatte, og omsetter for cirka 1,3 milliarder kroner. Hovedkontoret til Findus Norge ligger i Asker og vi har fabrikker i Larvik og i Tønsberg. Her produseres en stor del av de Findus-produktene som selges i Norge. Vi har et bredt produktspekter, og Findusproduktene finnes i dagligvarebutikker over hele landet. I tillegg forsyner vi storhusholdningsmarkedet, som blant annet består av restauranter, kantiner og sykehus. Vi selger også ingredienser til andre produsenter og produserer egne merkevarer for handelen. Høy og jevn kvalitet er den viktigste ingrediensen i alle Findus produkter. Våre strenge kvalitetskrav er en trygghet for forbrukerne. Kvalitetskravene gjelder gjennom hele produksjons- og leveringskjeden, fra råvareproduksjon til ditt kjøkken. Genuin lidenskap for mat, og ikke minst frossen mat, er av avgjørende betydning. Vi er stolte av vårt bidrag til samfunnet. Mesteparten av grønnsakene Findus selger er dyrket av norske bønder, og særlig i Vestfold, som har sterke jordbrukstradisjoner. Stor andel av villfisken vi fanger er fra områdene rundt norskekysten. Mye av maten vår produserer i Norge. Samtidig opererer vi i et globalt marked. Det gjelder både råvarer vi kjøper inn fra alle verdens kontinenter, miljøpåvirkning fra produksjon og ferdigvarene vi tilbyr forbrukerne. Befolkningsvekst og økt forbruk bidrar, sammen med klimaendringene, til et stadig større press på jordbruksråvarer og fiskeforvaltning. Det blir stilt flere og strengere krav fra både forbrukere, organisasjoner og myndigheter ikke bare med tanke på kvalitet, men også miljøpåvirkning, helseproblematikk og en bærekraftig verdikjede. Vi i Findus erkjenner vår rolle og ansvar i det totale perspektivet. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig verdikjede både med egne mål og interne aktiviteter, gjennom samarbeid med leverandører og med klar kommunikasjon til kunder og forbrukere. Våre fokusområder er bærekraft i innkjøp, trygge, gode og sunne produkter, energieffektivisering, miljø i produksjon og ikke minst - våre ansatte. Vi er stolte av de resultatene vi har oppnådd så langt, som denne rapporten kort beskriver. Våre ambisjoner er imidlertid å bringe dette arbeidet kontinuerlig videre og se etter nye muligheter til forbedring. Vår visjon er å være en førsteklasses leverandør av dypfryst mat i Norden - anerkjent for vårt engasjement for å levere naturlig, smakfull og næringsrik mat fra bærekraftige kilder. og drive lønnsom markedsvekst 2014 Side 5

4 1) «Av totalt tonn grønnsaker og poteter brukt i 2014 er ca tonn norske.» «Alle norske kontraktsdyrkere skal oppfylle krav fra KSL» BÆRE- KRAFTIG VERDIKJEDE «Alle grønnsaker, poteter, frukt og grønnsaker dyrkes i samsvar med kravene i Findus egen Code of Conduct som baserer seg på Global Gap Standard.» VÅRE RÅVARER All mat vi lager skal produseres ved bruk av førsteklasses råvarer, som selvfølgelig også skal fremstilles på bærekraftig måte. Vi stiller høye krav til smak, kvalitet og mattrygghet, samtidig som hensynet til ressursutnyttelse, miljø og etikk også skal ivaretas. GRØNNSAKER Findus målsetning er at alle grønnsaker, poteter, frukt og bær vi bruker dyrkes i henhold til Good Agricultural Practice (GAP), med minimal miljøpåvirkning og lavest mulig bruk av kjemiske midler som pesticider og kunstgjødsel. Etiske retningslinjer skal følges av alle som er involvert langs hele verdikjeden fra «Jord til bord», i tillegg til en ansvarlig tilnærming til helse, miljø og sikkerhet. Alle grønnsaker, poteter, frukt og grønnsaker dyrkes i samsvar med kravene i Findus egen Code of Conduct som baserer seg på Global Gap Standard. Global Gap er en verdens ledende sikringsprogram for gårder som har definert en rekke kriterier og krav på følgende områder: mattrygghet, bærekraftige produksjonsmetoder, arbeidsmiljø og dyrevelferd, samt ansvarlig bruk av vann, fôrblandinger og planteavlings- materialer. Overholdelse av kravene kontrolleres med tredjepartsrevisjon og sertifisering. Vi oppmuntrer alle våre leverandører til å sertifiseres i henhold til Global GAP. LOKALT DYRKEDE GRØNNSAKER OG POTETER Alle grønnsaker som klimaet tillater å dyrke i Norge blir dyrket i Norge. Findus har lang tradisjon for nært samarbeid med norske bønder. Av totalt tonn grønnsaker og poteter brukt i 2014 er ca tonn norske. Alle poteter som brukes i Findus-produkter er dyrket i Norge. Unntaksvis kan det være behov for å importere meget små volumer helt mot slutten av sesongen. Våre kontraktsdyrkere altså bønder som produserer til Findus på faste kontrakter er valgt på grunnlag av sin lange erfaring og høye kompetanse. Findus egne agronomer følger opp dyrkingsforhold gjennom hele sesongen. Når det behøves gir vi faglig veiledning, og vi samarbeider både ved valget av dyrkningsområder til forskjellige vekster, planlegger bruk av gjødsling og sprøytemidler så vel som tidspunkter for såing og høsting. Vår produksjonsplanlegging i samarbeid med bønder skjer i minst 18-måneders perspektiv fra å velge hvilke arealer enkelte grønnsaker skal dyrkes 2014 Side 6 «Av 124 registrerte norske dyrkere som leverer til Findus har 118 (95%) utført egen revisjon og 46 av disse ble revidert av KSL.» 2014 Side 7

5 2014 Side 8 på, valgt av egnet såmateriale, oppfølging av vekstforhold og vurdering av optimal tid for innhøsting frem til bearbeiding i våre egne fabrikker. Enkelte vekster krever enda lengre perspektiv for eksempel kan erter kun dyrkes på samme areal hver 7 år. SPORBARHET FRA JORD TIL BORD OG KVALITET I ALLE LEDD ER UFRAVIKELIG KRAV. Alle norske kontraktsdyrkere skal oppfylle krav fra KSL, Kvalitetssystemet i Landbruket, som er en nasjonal norsk bransjestandard anerkjent av myndighetene. Standarden stiller krav til mattrygghet, miljø, dyrevelferd og et trygt arbeidsmiljø som sikrer god helse for yrkes utøverne. Av 124 registrerte norske dyrkere som leverer til Findus har 118 (95%) utført egen revisjon og 46 av disse ble revidert av KSL. Findus var i 2012 den første i Norge til å dyrke pastinakk til industriell bruk. Vi har også vært med på å introdusere seks potetsorter og foredlet dem for dyrkning i Norge. Vi ser kontinuerlig etter nye muligheter sammen med våre kontraktsdyrkere. Vi har anskaffet nye ertetreskere i 2009, 2012 og Disse er enda mer miljøvennlige og effektive. Findus er de eneste i Norge som dyrker erter og bønner for videre bearbeiding. I samarbeid med lokale forsøksringer arran gerer vi årlige markvandringer gjennom sesongen for egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Med dette øker vi fokus på opplæring, samarbeid og utveksling av kunnskap. IMPORTERTE GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR Grønnsaker, frukt og bær som ikke kan dyrkes i Norge kjøper vi fra godkjente leverandører primært i Europa, men også Asia og Sør Amerika, avhengig av hvor det er best forhold for dyrkning av disse. Alle leverandører er nøye vurdert og godkjent etter kriterier for mattrygghet, kvalitet og bærekraft. Vi gjennomfører regelmessige revisjoner hos våre leverandører for å verifisere at våre høye kvalitetskrav etterleves. Våre prinsipper er oppsummert i «Findus Code of Good Agricultural Practice for Farmed Vegetables, Potatoes, Fruits and Berries». De inkluderer krav til blant annet sporbarhet, kvalitet, mattrygghet, skadedyr og ugressbekjempelse, bruk av kjemiske midler og vann, GMO, dyrkningsmetoder, vekstskifte og optimal utnyttelse av jord, gjødsling og rutiner ved høstning, i tillegg til krav til arbeidsmiljø og sikkerhet, barnearbeid og etisk forsvarlige arbeidsforhold. FISK Findus har lang erfaring med fisk, og hensynet til bærekraftig fiske og forsvarlig utnyttelse av fiskebestanden har alltid hatt høy prioritet. «Findus har vært blant de første som har levert MSC-sertifisert fisk, og i 2014 nådde vi vårt mål om 100 % MSC-sertifisering av all villfanget fisk i Findus dagligvareprodukter.» ASC (Aquaculture Stewardship Council) og MSC (Marine Stewardship Council) er sertifiseringsordninger for bærekraftig fiske henholdsvis for oppdrettet og villfanget fisk og er støttet av WWF som blant de beste. Findus har vært blant de første som har levert MSC-sertifisert fisk, og i 2014 nådde vi vårt mål om 100 % MSC-sertifisering av all villfanget fisk i Findus dagligvareprodukter. Vår fabrikk i Larvik blir regelmessig revidert og sertifisert i henhold til kravene. Siste revisjon ble gjennomført i Vår viltfangede fisk stammer fra Barentshavet, Nordøstlige og Sørlige Stillehavet, avhengig av tilgjengelighet av den bestemte fiskesorten. En stor andel av hvit fisk i Findus produktportefølje håndfileteres i Kina. Etter en nøye vurdering av miljømessige forhold viser det seg at belastningen knyttet til en lengre transport oppveies ved at utnyttelsen av fiskeråstoff ved håndfiletering er % høyere enn ved maskinell filetering. På den måten bidrar vi til både et bærekraftig fiske samt å redusere matavfall. Rød fisk (laks og ørret) i produktporteføljen stammer fra norsk oppdrett og utvalgte leverandører. Vi oppfordrer alle våre oppdrettsfiskleverandører til å oppfylle kravene fra ASC PALMEOLJE Palmeolje er vegetabilsk olje med en bred anvendelse på grunn av gode teknologisk egenskaper, ikke bare i næringsmidler, men også i kosmetikk og vaskemidler. «All palmeolje som anvendes i Findus-produkter er sertifisert, enten gjennom Green Palm, eller i henhold til RSPO sine krav.» Dessverre er det også en del negative miljømessige aspekter knyttet til produksjon av palmeolje. Utvidelse av plantasjer fører ofte til hogst av regnskog, som igjen påvirker både dyrearter, mennesker og miljø. For å sikre en bærekraftig dyrkning og produksjon av palmeolje ble det for en del år siden etablert en frivillig organisasjon RSPO (Roundtable on Sustainable Palm oil). Ved å stille en rekke krav har RSPO som mål å sikre at all palmeolje stammer fra bærekraftig produksjon. Findus er et aktivt medlem både i RSPO og i Green Palm, som administrer handel rundt bærekraftig palme olje ved å utstede Green Palm sertifikat. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå sertifiseringen som har de strengeste kravene på produkter hvor vi ikke kan bruke andre typer olje. All palmeolje som anvendes i Findusprodukter er sertifisert, enten gjennom Green Palm, eller i henhold til RSPO sine krav. Palmeolje er sammen med animalsk fett og smør en kilde til mettet fett i kostholdet. Både myndighetene i sine kostråd og Findus i sin ernæringspolicy ønsker å redusere mengden av mettet fett. Gjennom intensivt arbeid har vi redusert mengden palmeolje i våre produkter fra 498 tonn i 2013 til 310 tonn i 2014, og vi fortsetter dette arbeidet ved å både finne sunnere alternativer til fett, men også ved å fase ut enkelte produkter. «Gjennom intensivt arbeid har vi redusert mengden palmeolje i våre produkter fra 498 tonn i 2013 til 310 tonn i 2014» 2014 Side 9

6 2) TRYGGE, GODE OG SUNNE PRODUKTER FINDUS PRODUKTER Det har lenge vært kjent at gode matvaner har stor betydning for god helse. God mat er en viktig sosial faktor, og befolkningens interesse for ernæring har vokst jevnt de siste årene. Mattrygghet tas nå av de fleste som en selvfølge. Det er sunnhet og hyggelige opplevelser som er viktig for forbrukerne. Matavfall har begynt å få mer fokus, både hos miljøbevisste forbrukere, myndigheter og organisasjoner. Fryste matvarer kan spille en viktig rolle i reduksjon av matsvinn. MATTRYGGHET Kravet til mattrygghet er ufravikelig i Findus. Våre egne fabrikker i Tønsberg og Larvik etterlever ikke bare alle krav fra myndighetene, men er også sertifiserte i henhold til BRC-standard (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety), som er blant standardene godkjente av Global Food Safety Initiative (GFSI). Samme strenge krav som vi stiller til våre egne fabrikker stiller vi også til våre kontraktsprodusenter og leverandører. Vi kjøper kun fra leverandører som er godkjente av kvalifisert kvalitetspersonell. Godkjennelsesprosessen innebærer både innhenting av dokumentasjon og fysiske kvalitetsrevisjoner på stedet. Målet vårt er at alle våre kontraktsprodusenter og leverandører har tredjepartssertifisering i henhold til en av GFSIs godkjente mattrygghetsstandarder. Av våre 400 råvareleverandører er 94 % tredje partssertifiserte, og alle risikoleverandører (ca. 30 %) har vært revidert av Findus i løpet av seneste tre år. Vi samarbeider nært med vår søsterorganisasjon Findus Sverige ettersom de fleste leverandører leverer til begge selskapene. «Kravet til mattrygghet er ufravikelig i Findus. Våre egne fabrikker i Tønsberg og Larvik etterlever ikke bare alle krav fra myndighetene, men er også sertifiserte i henhold til BRC-standard (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety), som er blant standardene godkjente av Global Food Safety Initiative (GFSI).» 2014 Side Side 11

7 «Målet vårt er at alle våre kontraktsprodusenter og leveran dører har tredjepartssertifisering i henhold til en av GFSIs godkjente mattrygghetsstandarder.» «Findus ønsker å imøtekomme forbrukernes ønsker og har satt som mål å redusere bruk av tilsetningsstoffer til et absolutt minimum» BEREDSKAPSHÅNDTERING Findus har utarbeidet en rutine som skal hjelpe å håndtere uforutsette og uønskede hendelser på en god og effektiv måte. Alle ansatte har fått opplæring i hvordan de skal agere hvis en hendelse skulle oppstå. Øvelser gjennomføres på årlig basis for å bekrefte at vi kan håndtere slike situasjoner. I 2014 har det ikke vært noen alvorlige hendelser som krevde at beredskapsrutinen måtte anvendes. GMO Findus har valgt å kun bruke konvensjonelle råvarer i våre produkter råvarer som er fremstilt ved hjelp av tradisjonelle metoder uten bruk av moderne genteknologi. «Findus har valgt å kun bruke konvensjonelle råvarer i våre produkter råvarer som er fremstilt ved hjelp av tradisjonelle metoder uten bruk av moderne genteknologi.» Vi krever bekreftelse fra våre leverandører om at de har systemer på plass, og kun leverer råvarer som tilfredsstiller krav i lovgivningen for ikke-genmodifisert materiale. ERNÆRING Findus hovedproduktportefølje består av fisk og grønnsaker, som er matvarer myndighetene oppfordrer forbrukere til å spise mer av. Vi støtter Helsedirektoratets anbefalinger om å spise fisk 2-3 ganger i uken. Vi ønsker å hjelpe forbrukerne med å nå dette målet ved å øke fiskeinnholdet i våre produkter, samt ved å tilby en bred variasjon av smakfulle produkter. Når det gjelder inntak av grønnsaker, frukt og bær er myndighetenes mål fem porsjoner om dagen. Dagens inntak ligger på ca. to tredjedeler av dette målet. Vår varierte produktportefølje, med en stor andel norske kortreiste grønnsaker, kan hjelpe forbrukere å nå myndighetenes mål. Findus har i de siste årene investert i nytt utstyr til dampblansjering av grønnsakene. Med denne produksjonsmetoden bevarer vi både sensoriske egenskaper til grønnsakene vi produserer, men også høyest mulig næringsinnhold som i fryst tilstand varer hele holdbarhetsperioden. Findus har etablert og følger en ernæringspolicy som fokuserer ytterligere på en rekke andre viktige områder, deriblant: Ferdigrettene fra Findus skal tilstrebe bruk av hvit kjøtt og/eller fisk som proteinkilde og vi ønsker å følge de nordiske ernæringsanbefalingene for riktig næringsstoffsammensetning Bruk av mettet fett skal reduseres til fordel for umettet fett fra bærekraftige kilder. Industrielt fremstilt transfett skal ikke brukes. Salt er et viktig fokusområde, og Findus har strenge krav til saltnivå. På enkelte områder er våre krav strengere en myndighetenes krav definert i Nøkkelhullsforskriften. Arbeidet med saltreduksjon har pågått i flere år, og er et av de viktigste målene for Findus i var det gjennomsnittlige saltnivået 0,8 % i våre bearbeidede fiskeprodukter og 0,7 % i ferdigrettene. Tilsetningsstoffer har et dårlig omdømme hos forbrukerne til tross for myndighetenes strenge kontroll og risikovurdering med tanke på trygghet. Findus ønsker å imøtekomme forbrukernes ønsker og har satt som mål å redusere bruk av tilsetningsstoffer til et absolutt minimum. Takket være frysing, som er en naturlig konserveringsmetode, behøver vi ikke bruke konserveringsmidler i våre produkter. Vi vi tilstreber også minimal bruk av de øvrige tilsetnings stoffer og bruker dem kun når det er uunngåelig av kvalitetsmessige årsaker. Findus deltar aktivt i næringsklyngen «Framtidsmat - Mat for bedre Helse» og har i 2014 vært med på å starte en grønnsaksgruppe i dette prosjektet. Vi er også ambassadør for stiftelsen Skolematens Venner. Findus Norge AS har også deltatt i et prosjekt sammen med Norsk Forskningsråd, «Norske grønnsaker egnet til sous vide-produkter». Her er målet å produsere et frossent produkt som tåler sous vide-behandling i ettertid og beholder en optimal konsistens. Et annet prosjekt, som ble avsluttet i 2014, var i samarbeid med Skattefunnordningen og temaet var «Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and vegetables after long term storage.» «Av våre 400 råvareleverandører er 94 % tredjepartssertifiserte, og alle risikoleverandører (ca. 30 %) har vært revidert av Findus i løpet av seneste tre år.» «2014 var det gjennomsnittlige saltnivået 0,8 % i våre bearbeidede fiskeprodukter og 0,7 % i ferdigrettene.» 2014 Side Side 13

8 3) ENERGIEFFEKTIVISERING OG MILJØPÅVIRKNING I PRODUKSJON «I løpet av siste tre årene har fabrikkene våre redusert totalt energiforbruk (kwh) per kg produsert produkt med 14 %, fra 1,43 kwh/kg produkt i 2012 til 1,22 kwh/kg produkt i 2014.» Energieffektivisering, avfallsreduksjon og mindre forbruk av vann har vært, og er fortsatt, viktige innsatsområder hvor man både reduserer miljøbelastning ved egen produksjon, men også sparer kostnader. Dette er riktig forretningsmessig og bidrar til en bærekraftig verdikjede. ENERGI I 2013 innførte Findus et nytt energiledelsessystem og energipolicy på begge fabrikkene i Norge. Arbeidet fortsatte i Gjennom samarbeid med Enova har vi forpliktet oss til å investere 21 millioner NOK i energibesparende tiltak i løpet av treårsperiode. ENOVA hjelper oss med investeringsstøtte på 6,8 millioner NOK. Konkrete energibesparelsesmål i denne perioden ble definert, blant annet en reduksjon på 10 % energiforbruk (6,8GWh). I løpet av siste tre årene har fabrikkene våre redusert totalt energiforbruk (kwh) per kg produsert produkt med 14 %, fra 1,43 kwh/kg produkt i 2012 til 1,22 kwh/kg produkt i Vårt Energiledelsessystem ble godkjent av ENOVA i sluttrapporten høsten 2014, men arbeidet med ytterligere energireduksjon fortsetter. Blant tiltakene som har bidratt positivt er: Behovsstyrt og oppgradert ventilasjon i produksjonslokaler og lysstyring både ute og inne Nytt styresystem for kuldeanlegg i fabrikken inkludert varmegjenvinning i NH3-anlegg. Forvarming av vann til varmtvannsentral og oppvarming i produksjonslokaler med overskuddsvarme fra trykkluftkompressorer. Automatisk justering av damptid for potetskrelling ved hjelp av peelscanner for å redusere dampforbruk Automatisk standby-funksjon på pakkelinjer. Transportbaner, pumper, temperaturer osv. stopper automatisk når det ikke er produkt på linjen. Dette starter også automatisk STRØM+GASS FORBRUK (kwh) STRØM Larvik Tønsberg Totalt Larvik Tønsberg Totalt 2014 Side Side 15

9 VANN Tilgang på rent vann, og tilstrekkelig mengde vann, er globalt definert som en av de største utfordringene for fremtiden. Næringsmiddelindustrien er avhengig av tilgang på rent vann, som brukes både av bøndene til å vanne sine åkre, men også i produksjon til både vask av råvarer og som en ingrediens. Selv om Norge er heldig stilt med tanke på denne problematikken er begrensning av vannforbruket en viktig del av vårt bærekraftsarbeid. Kontinuerlig reduksjon av vannforbruket er et av målene til våre fabrikker og vi kan vise til positiv utvikling på området. Totalt har vi redusert forbruket av vann med 25 % og vannforbruket per kg produkt er redusert med 35 %. VANNFORBRUK (1) Larvik , , ,1 Tønsberg , , ,9 Totalt , , ,0 Blant tiltakene som har bidratt positivt var: Tørr avblåsning i stedet for spyling fra dampskreller Automatisk regulering av vannmengde etter behov på bulklinje Gjenbruk av vann fra dekanter i vaskestasjon for potet Gjennomgang og reduksjon av antall vaskeslanger i fabrikk, og bruk av høytrykk Behovsstyrt kjøling av NH3-kondensatorer Sekvensstyrt spyling av trommelsil på renseanlegg Tidsbegrensning på automatiske vaskeprogrammer på produksjonslinjene VANNFORBRUK (1)/KG PRODUKT Larvik Tønsberg Totalt VANNUTSLIPP Findus Norge AS har løpende måling og oppfølging av ressursforbruk, samt avløp og utslipp fra selskapets fabrikker. Ved selskapets anlegg er det installert utstyr for avløps rensing, støyreduksjon og luktrensing. Vi har strenge krav for utslipp i vann og er søker stadig etter muligheter for videre utvikling av tiltak for å beskytte miljøet. Reduksjon av avfall starter i fabrikkene med tekniske løsninger og prosedyrer for å samle opp avfall før det går ut i avløp og videre til renseanlegg. I Tønsberg har vi investert i ny dekanter som vil redusere utslipp av stivelse fra potet i vann. AVFALL I mars 2014 publiserte European Environmental Bureau rapporten «Indicators and waste policy scenarios to deliver a resource efficient and Sustainable Europe. Rapporten beskriver blant annet dagens situasjon når det gjelder matavfall, både i produksjon og hos forbrukerne. Rapporten presenterer konkrete mål for hvordan det er ønskelig å redusere avfall. Omtale av matavfall har mye plass i rapporten, både fra industri og forbrukere. Tønsberg-fabrikken har redusert total mengde avfall med 251 tonn fra 2013 til Larvik-fabrikken hadde en betydelig nedgang i mengde avfall fra 2012 til 2013 (639 tonn til 582 tonn). I 2014 økte mengde avfall noe, til 619 tonn, men samtidig økte sorteringsgraden fra 89 % til 91 % i og til 92 % i Alt spesialavfall samles og leveres til godkjent mottaker. Jord og forurenset organisk materiale (som inneholder såpe eller kjemikalierester) leveres til godkjente deponier. Rent organisk avfall gjenbrukes som husdyravfall (7 221 tonn i 2013, tonn i 2014) og brukes som fôr av lokale bønder. Emballasje kildesorteres og leveres til gjenvinning eller forbrenning. Findus er medlem av Grønt Punkt, og søker å tilpasse vårt emballasjevalg for å øke gjenvinningsgraden. I følge matsvinnprosjektet «ForMat» kastet hver person 46,3 kg mat årlig. Ferske grønnsaker er matvaregruppen det kastes mest av, både fordi de forringes raskt og fordi det skjæres bort en del under tilberedelse. Våre produkter selges i forbrukervennlige porsjonspakker og kan oppbevares i fryseren over lengre tid. Dette tillater forbrukeren å kun bruke den mengden det er behov for, uten å kaste noe. Hvis flere brukte fryste grønnsaker i hverdagen ville matsvinnet i Norge kraftig reduseres. Findus har også inngått avtale med Frelsesarmeen hvor vi gir bort produkter med kort gjenværende holdbarhet med mål om å ikke kaste mat Side Side 17

10 4) VÅRE ANSATTE 2014 Side 18 I Findus lever vi etter våre verdier, Åpenhet Ansvar Handlekraftig. Vårt mål er at disse tre verdiene skal gå som en rød tråd gjennom alle deler av selskapet. Ærlig og direkte kommunikasjon er viktig og samsvarer med våre verdier. Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere i Findus. Vi er opptatt av å utvikle en bedriftskultur preget av respekt og likeverd, og har nulltoleranse for trakassering og/eller diskriminerende adferd. Fornøyde medarbeidere, som trives på jobb, er en avgjørende faktor for fremgang og suksess, og har en direkte påvirkning på vår produktkvalitet. Med en genuin lidenskap for mat, er vi stolte av vårt bidrag til samfunnet. Av totalt 300 ansatte i selskapet er 115 kvinner. Fire av ledergruppens syv medlemmer er kvinner. Opplæring og kompetanseheving er et viktig satsningsområde. I løpet av 2014 har vi blant annet etablert samarbeid med Mølla kompetansesenter for arbeidstrening. Vi tilrettelegger for fagbrevutdanning, og har hvert år flere ansatte som oppnår godkjent fagbrev. Vi har i 2014 fortsatt vår satsning på å styrke lederskap- og teamkompetanse blant våre ledere. Gjennom ledertrening og teamutvikling for de ulike ledergruppene har vi satt fokus på individet og hvordan vi kan utnytte våre ulikheter, styrker og svakheter til teamets beste. Vi benytter JTI-typeforståelse som grunnverktøy, og har gjennomført trening for flere ledergrupper. Vi legger stor vekt på dialog med våre ansatte og benytter arbeidsplassundersøkelsen «Great Place to Work» som et godt verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø. «Great Place to Work» er en av verdens mest renommerte arbeidsundersøkelser som stiller spørsmål til både ledelse og medarbeidere om hvordan arbeidsplassen fungerer. Etter spørreundersøkelsen sammenlignes tilbakemeldinger fra ledelsen med tilbakemelding fra ansatte og resultatene gjennomgås i felleskap med samlinger i hver enkelt avdeling. Målet er utvikling over tid på definerte parametere, samt å skape en felles forståelse for hverandre. Første undersøkelse ble gjennomført i Findus i 2013 med en medarbeidertilfredshet på 65 %. I 2014 økte medarbeidertilfredsheten til 79 %. Vi fortsetter å bygge videre på dette arbeidet som bidrar til et sunt og godt arbeidsmiljø. Ved utgangen av 2014 har Findus innført røykfri arbeidsplass ved begge fabrikkene, samt på hovedkontoret. Det gis også støtte til treningsavgift for å fremme fysisk aktivitet, og Findus stilte i 2014 for første gang med eget lag i Holmenkollstafetten. HMS Vi har som mål å bygge opp et felles HMS-system for Findus i henhold til OHSAS med fokus på forebyggende arbeid som vil føre til reduksjon av ulykker og skader. Dette innebærer årlige interne HMS- og brannvernrevisjoner med benchmarking for å forsikre at vi går i riktig retning. Fra 2013 til 2014 hadde vi fremgang for fabrikkene på ca. 15 %, noe som er et resultat av innsats fra alle ansatte for å forbedre sikkerhet og arbeidsmiljø i bedriften. For hovedkontoret er resultatet 5 % forbedring, noe som skyldes mindre aktivitet og lavere risiko sammenlignet med forhold på fabrikk. Tønsberg-fabrikken har i løpet av 2014 oppdatert alle risikovurderinger i fabrikken og jobber systematisk med å redusere områder med ikkeakseptabel risiko. Manuell trimming av poteter ble erstattet med optisk sorterer, og ventilasjonen i fabrikken ble oppgradert. For at vi skal lære av våre erfaringer gjennomgås skader og ulykker hver måned med et tverrfaglig team, som igjen sprer informasjonen videre ut til alle ansatte. I tillegg til intern rapportering gis det også en oppdatering til Findus Groups hovedkontor i Storbritannia angående ulykker med fravær og informasjon på hvilke tiltak som er satt i gang for å unngå gjentagelse. Et godt HMS-arbeid innebærer å forhindre ulykker og skader, og da må fokuset være på forebyggende arbeid. Dette gjøres i samarbeid med ansatte og deres innspill på best praksis for deres arbeidsplass, i tillegg til inspeksjoner og revisjoner. Vi legger stor vekt på å formidle HMS-budskapet til alle i Findus gjennom diverse møtefora for innspill og medvirkning til å forme en sikker HMS-kultur. Vårt visjon er null skader med fravær, og umiddelbar målsetting for 2015 er å ikke overstige fem ulykker med fravær. Vårt visjon er null skader med fravær, og umiddelbar målsetting for 2015 er å ikke overstige fem ulykker med fravær Side 19

11 findus.no facebook.com/findusnorge Findus Norge AS - Postboks Asker

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar

Rapport kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport - Kvalitet, Miljø & Samfunnsansvar 1.1 Rapport kvalitet, - Kvalitet, miljø Miljø og samfunnsansvar & Samfunnsansvar 1I Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Styringssystemet... 2 3 Kvalitetspolitikk

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer