ENERGISK START PÅ KARRIEREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGISK START PÅ KARRIEREN"

Transkript

1 Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr

2 EN A NOR BILLI STR AVT F KO BESTILL den SMARTE STRØMAVTALEN på superspot.no eller ring S I Kundesenter: I

3 V GES GSTE ØM- ALER ULL NTROLL på din TRØM- PRIS NYHET SPOTPRIS og FASTPRIS I SAMME PRODUKT 2/3 er et nytt strømprodukt der du enkelt kan bytte mellom spotpris og fastpris. Vi holder deg oppdatert med månedlige sms er om din strømpris. Da blir det enklere for deg å velge når du vil bytte mellom spotpris og fastpris. elgelandskraft.no

4 LEDER BRANSJE I ENDRING I skrivende stund er det bare dager til Eivind Reiten og hans OED-utnevnte ekspertutvalg skal komme med sine forslag til framtidig struktur og organisering av norske nettselskaper, og ikke minst forslag til hvordan nettleieforskjellene kan reduseres. Vi og bransjen ellers er spente på hva som foreslås. Selv om det til syvende og sist må behandles politisk, vil nok utvalgets råd bli lyttet til. For å oppnå tariffutjevning kommer man ikke utenom størrelse som et virkemiddel. I prinsippet er det slik at om vi hadde et nasjonalt nettselskap for distribusjon, som vi i dag har for sentralnettet, ville alle i Norge hatt samme tariff. Størrelse er likevel ikke ensbetydende med effektivitet og lokal kunnskap, som drift av et nettselskap er avhengig av. Størrelse er imidlertid viktig for å ha nok «finansielle muskler» til å ta de investeringer som må på plass for ikke minst å kunne ta mot mer fornybar kraft i framtiden. Størrelse er også viktig for å kunne inneha tilstrekkelig kompetanse for å møte framtidens utfordringer. Her må nevnes bransjens store utfordring med å montere og drifte et automatisk målesystem innen 1. januar Her vil stordriftsfordelene bli ekstremt tydelige. Om man våger å tenke enda lenger inn i framtiden med utbygging av såkalte Smarte nett, vil størrelse og kompetanse bli av stor betydning. Utviklingen innen IT-teknologi og kommunikasjoner gjør også at mulighetene for å drifte større og mer effektive enheter vokser for hver dag. Mange venter i disse dager som kjent på hva Reiten kommer med av anbefalinger, og vi i HelgelandsKraft er klar for å posisjonere oss med gode framtidsrettede løsninger, til beste for både kunder og eiere på Helgeland. Vårt viktigste innspill til Reiten har vært at om nasjonen Norge forventer en storstilt utbygging av ny kraft med tilhørende linjer for å få denne ut, kan vi ikke ha et system der mesteparten av regninga skal betales lokalt. Her venter vi spent på forslag til løsning. Frode Valla Nettsjef BYGGELEDER FOR UNIKT PROSJEKT Ellen Bogfjellmo (25) går rett fra studier på NTNU til byggeleder for prosjekter som er helt unike i landssammenheng Tosbotnprosjektene. Bogfjellmo er nylig blitt ansatt som byggeleder for det store prosjektet som trer i gang i Tosbotn allerede i mai. Hun studerer bygg- og miljøteknikk med fordypning i vassdragsteknikk ved NTNU, og er i disse dager i full gang med å avslutte sin masteroppgave om rehabilitering av fyllingsdammer. SOMMERJOBB LEDET TIL MER Bogfjellmo hadde ikke sett for seg å flytte tilbake til hjembyen Mosjøen med det første da hun for fem år siden begynte studiene i Trondheim. Hun hadde heller aldri hatt noe annet forhold til HelgelandsKraft, annet enn som sponsor av idrettslag og foreninger i hjembyen. En tilfeldighet førte til at hun i 2012 søkte sommerjobb og fikk tilslag.

5 Ellen Bogfjellmo er spent på å ta fatt på den store jobben som byggeleder. Tosbotnprosjektene trer i gang allerede i mai. Illustrasjonen viser Bjørnstokk kraftverk, et av i alt fem kraftverk i Tosbotn, slik det blir når det står ferdig i løpet av Illustrasjon: Stein Hamre Arkitektkontor AS TOSBOTNPROSJEKTENE Tosbotnprosjektene består av utvikling og utbygging av fem nye småkraftverk i Tosbotn, Brønnøy kommune. Prosjektet krever også konstruksjon av en 10 kilometer lang nettlinje for å føre strømmen ut av området. Nettlinjekonsesjon fra NVE ble etter lang saksbehandling endelig innvilget høsten Anleggene skal ligge i en radius av 4 km cirka 80 km sør for Mosjøen. Byggingen av de fem kraftverkene samles under et prosjekt for å gi økt lønnsomhet. Kostnadsrammen på prosjektet er anslått til 865 millioner. Det er klart for oppstart av utbyggingen til høsten Prosjektet skal ferdigstilles i /5 I HelgelandsKraft fikk jeg ta del i et unikt og ungt arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg følte meg veldig godt tatt i mot og fikk et svært godt inntrykk av arbeidsplassen, sier Bogfjellmo. Da hun ble tipset om at det var utlyst stilling som byggeleder i Tosbotnprosjektene var dette en anledning hun ikke kunne la gå i fra seg. En slik mulighet virket både spennende og utfordrende, samtidig en umiddelbar mulighet til å få utnyttet sin kompetanse fra studiene, forteller 25-åringen. SPENT PÅ JOBBEN Bogfjellmo er spent på å ta fatt på den store jobben som byggeleder. Å komme inn i et mannsdominert miljø med godt innarbeidede rutiner 25 år gammel og nyutdannet vil kanskje by på utfordringer, men mine erfaringer fra mitt forrige engasjement tilsier at det kommer til å gå bra, sier Bogfellmo. Tosbotn-prosjektet er helt unikt i landssammenheng, det er utrolig sjelden at det blir gjort nye kraftutbygginger i Norge. De fleste av dagens prosjekter består stort sett av rehabilitering av eksisterende anlegg. Dette prosjektet er av stor skala og innehar mange ulike problemstillinger. HelgelandsKraft er en veldig spennende arbeidsplass med mange prosjekter også i framtiden, framholder Bogfjellmo.

6 Et tilfelle av overspenning skjedde i strømnettet i Leirfjord, Sjona (bildet) og på Nesna i mars i år. Helgelands- Kraft har gjort sitt ytterste i forbindelse med skadehåndteringen av denne hendelsen. SIKRER SEG MOT OVERSPENNING I vinter var det et tilfelle av overspenning i strømnettet i deler av regionen. Etter at årsaken til dette ble klar, har HelgelandsKraft utført nødvendige tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen. Overspenningen skjedde i strømnettet i områdene rundt Leirfjord, Sjona og på Nesna den 17. mars. Årsaken var at en hovedlinje i dette område med stor kraftproduksjon falt ut, og som resulterte i ca. 4 sekunder med skadelige spenninger og frekvens fra et av kraftverkene. Selv om det ikke er funnet feil i regulatorene som skal hindre dette, er disse justert for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Selv om det kun dreide seg om sekunder var det nok til å skape en uheldig situasjon. Det er imidlertid kun meldt om skader på elektriske artikler. Normalt sett skal den faste installasjonen i bygninger tåle en overspenning utover den normale driftsspenningen, forteller Kundeansvarlig nettsaker Frode Dorp i HelgelandsKraft. INTENSIVERER KONTROLLEN HelgelandsKraft har gjort sitt ytterste i forbindelse med skadehåndteringen av denne hendelsen. Informasjon er gitt gjennom media og direkte ut mot kunden. Oppfordringen fra HK er å kontakte forsikringsselskap for taksering av skadene og videre behandling av eventuell erstatning. Kunder som har høyere egenandel på forsikringen kan sende kravet direkte til oss, med påkrevd dokumentasjon. Vi oppfordrer kundene å lese vår informasjon på våre internettsider sier Dorp. Kunder har i tillegg også blitt oppfordret til å ta kontakt dersom de har mistanke om skader ved selve el-anlegget. Ved behov vil det være mulig å få gjennomført en kontroll av anlegget av HKs eltilsyn. Den generell kontrollvirksomheten i områdene som har blitt berørt vil også intensiveres i tiden fremover. Husstandene vil få skriftlig informasjon i forkant av kontrollene, sier Dorp. VURDER OVERSPENNINGSVERN Selv om HelgelandsKraft har tatt grep som skal hindre slike hendelser i framtida, anbefales det likevel å gå til anskaffelse av overspenningsvern. De siste årene har nemlig en rekke husstander fått ødelagt elektrisk utstyr som følge av lynnedslag. Med tanke på at dagens husstander har mye både dyr og sensitiv elektronikk, kan en slik enhet være en god investering mot skader som følge av lynnedslag eller andre plutselige endringer i den elektriske spenningen, sier Dorp. Helgeland Kraft har fremdeles ikke fullstendig oversikt over det økonomiske omfanget av overspenningen, imidlertid har kundene vært svært fornøyd med hvordan situasjonen har blitt håndtert fra selskapets side.

7 6/7 PRISGARANTI FOR BEDRIFTER VI TÅLER SAMMENLIGNING MED ALLE garantert konkurransedyktige priser! PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS (spotpris) og på FASTPRIS ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for BEDRIFTSAVTALE: Trond Skaland, telefon: Lars Andreas Østvik, telefon: HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

8 BÆREKRAFTIG UTBYTTEPOLITIKK i HelgelandsKraft På ettervinteren var det flere medieoppslag om grådige offentlige eiere som praktiserer en uansvarlig utbyttepolitikk med et ubalansert utbyttenivå uavhengig av resultat og investeringsbehov. Hva er så situasjonen i HelgelandsKraft? Våre eiere har fått tilført meget store summer via ordinære og ekstraordinære utbytter, herunder også renter og avdrag på ansvarlig lån over mange år. I «høstefasen» er det utbetalt 1,6 milliarder kr (86%) av et årsresultat på 1,8 milliarder kr (opprinnelig investert kr i HK). Verdiøkningen i samme periode er anslått til 2,2 milliarder kr. HK planlegger store investeringer framover i nett og vannkraftproduksjon for bedre forsyningssikkerhet og økt verdiskaping, men ser at ambisjonene kan måtte reduseres både på grunn av usikker inntjening og mulig utfordrende kapitaltilgang på sikt. Hovedkilder for vår kapitaltilgang vil være lån og tilbakeholdt overskudd. Våre eiere har liten eller ingen mulighet til å bidra med mer egenkapital. Med svakere inntjening og store investeringer i de nærmeste år tas det sikte på å videreføre den ordinære gjeldende utbyttepolitikk, som også ivaretar krav til kontantstrøm og soliditet. Dette er også i samsvar med det som er nedfelt i Strategi for HK: HK skal gi eiere god avkastning i form av verdistigning og eieruttak ved å framvise økonomiske resultat på linje med de bedre i bransjen: Vår rating skal tilfredsstille kravene til «investment grade». Eieruttak baseres på en utbyttegrad på 50 prosent og forutsigbare renter/avdrag på ansvarlig lån. HK er fortsatt en av kraftaktørene med best kredittrating, med de fordeler dette innebærer når nye lån skal tas opp. Dette takket være våre eiere, som har praktisert en bærekraftig utbyttepolitikk i en tid der HK har vært i en høstefase. I denne perioden har det vært rom for ekstra eieruttak, samtidig som HKs finansielle fundament ble styrket for å forberede framtiden. Nå er HK inne i en såfase, og vi har tiltro til at en bærekraftig politikk vil videreføres slik at vi ikke kommer i en posisjon der en svekket finansiell løfteevne vil stå i veien for at lønnsomme prosjekt kan realiseres. Ove Brattbakk Administrerende direktør HelglandsKraft

9 SKAPER VERDIER I DISTRIKTET Selskapet Bolt er et glimrende eksempel på hvordan bedrifter på Helgeland ved å slå seg sammen kan stå sterkere i den nasjonale konkurransen om oppdrag. Bolt Construction er i dag et av Nord-Norges største entreprenørselskap. Bedriften startet som en fusjon mellom Rana Bygg- og Betong Service og Sørra Bygg i Sandnessjøen, sommeren HelgelandsKraft har tidligere hatt et lengre samarbeid med begge aktørene. Selskapet er tungt etablert på Helgeland med datterselskap både på Nesna, i Sandnessjøen og i Rana. Bolt har 180 ansatte og estimert omsetning for 2013 var på 300 millioner kroner. STORE OPPDRAG En slik sammenslåing bidrar samtidig til videre utvikling og verdiskapning i regionen. Store nasjonale aktører som kjøper opp lokale bedrifter har kanskje ikke samme motivasjon for den lokale verdiskapingen og eksisterende avtaler med det lokale næringslivet, sier divisjonsdirektør Tor Helge Nordvang i Bolt Construction. Hovedadministrasjonen ligger i Mo i Rana, der selskapet var hovedentreprenør for Campus Helgeland. Her er bedriften også godt i gang med utbyggingen av nye Helma Hotell, som etter planen åpner dørene vinteren Bedriften har også lokalkontor i Sandnessjøen, der byens nye storstue, Rica Hotell Syv Søstre, ferdigstilles i løpet av høsten Bedriften har også kraftindustrien som et viktig marked og utfører i dag oppdrag for både HelgelandsKraft, Statkraft, Statnett og småkraft-utbyggere. VELGER LOKAL KRAFT I tillegg til større totalprosjekter utfører også bedriften mindre serviceoppdrag. Siden mars 2013 tilbys også oppdrag innen malerarbeid, gulv- og flislegging som supplement til fagene tømrer, mur og betong. Bedriften legger fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet, produsert av kompetente håndverkere og erfarne fagfolk. Ved å stå sammen og å velge lokal kraft tar man vare på verdiene i distriktet, sier energirådgiver Lars-Andreas Østvik i HelgelandsKraft. 8/9 Bolt Construction er i dag et av Nord-Norges største entreprenørselskap.

10 SPEKTAKULÆRT KRAFTVERK TAR FORM Illustrasjon: Stein Hamre Arkitektkontor AS Øvre Forsland Kraftverk tar form. Øvre Forsland Kraftverk slik det skal bli. Prosjektet som skal bli Norges vakreste vannkraftanlegg er godt i rute. Fire kilometer vei er allerede ferdigstilt. Den 700 m lange tunnelen er sprengt ut og er nesten klar. Det spektakulære stasjonsbygget er i ferd med å ta form, grunnmur og tak og vegger er allerede på plass. Det som gjenstår er arbeid med fasaden og montasje av generator, turbiner og styringer. Arbeidene på fjellet med inntak og dam vil også bli ferdig i løpet av sommeren. Dammen er så liten at det ikke er den helt store utfordringen, da Nedre Dalsvatn, som er inntaksmagasin, ikke vil bli regulert utover dagens naturlige vannstander. Øvre Forsland er et moderne kraftanlegg med flere installasjoner som utelukkende har til hensikt å ta vare på miljø. I kraftverket er det installert omløpsventil som skal sørge for at fisk ikke strander ved uforutsett stopp i anlegget. I sommermånedene vil også det meste av vann gå forbi kraftverket slik at Simaforsen ikke skal tørrlegges. Prosjektet har også et mål om å legge til rette for at området skal kunne benyttes til friluftsliv og at turgåere skal kunne få se det flotte landskapet i Forslandsdalen, sier prosjektleder Terje Karstensen. Turbin og generator skal være klart til testing i februar 2015, da vil også vannfylling og prøvedrift tre i gang. Øvre Forsland skal være endelig ferdigstilt høsten HelgelandsKraft BYTTER NAVN Nytt navn og ny profil skal bidra til å styrke Helgeland KRAFTs posisjon i et marked i kraftig endring. Bakgrunnen for navnebyttet og den nye profilen til HelgelandsKraft bunner ut i et ønske om å markere seg enda tydeligere. Kraftmarkedet og bedriften har endret seg siden dagens profil ble utviklet. I tillegg har media og måten vi kommuniserer på også vært gjennom en betydelig endring gjennom de ti siste årene. I dag selger HelgelandsKraft en tredjedel av omsetningen til bedrifter utenfor Helgeland. I forhold til framtidig satsing mot det nasjonale privatmarkedet er det også viktig å fremstå som en moderne, attraktiv og konkurransedyktig aktør, sier markedssjef Arild Markussen. Det nye navnet og profilen vil gradvis bli faset inn på skilt, biler, klær, med mer i løpet av en tidsperiode.

11 STRØM fra VERDENS VAKRESTE KYST 10/11 HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

12 NORD-NORGES ELDSTE FOTBALLKLUBB A-lagsspillerne Remi Jakobsen (t.v.) og Jimmy Fjelldalselv i Mo IL. I tillegg til toppfotball har Mo IL siden begynnelsen hatt et engasjement for barn og unge. Mo IL Barn og Ungdom arrangerer turneringer og aktiviteter for de mellom 6 og 16 år. A-lagsspillere deltar på holdningsskapende foredrag for ungdom i regionen, forteller hovedtrener Thor André Olsen. Kampanjer rettet mot å belyse tema som mobbing, rus og trafikksikkerhet i tillegg til vold og rasisme, har gitt klubben Norges Fotballforbunds «Fair Play» pris i både 2006 og BANE PÅ ET JORDE Det var visstnok den store tilstedeværelsen av engelske anleggsarbeidere i Rana-distriktet som førte til at ranværingene fikk interesse for fotball. Opprinnelsen til det som i dag er Mo IL ble stiftet i 1904, og satset på nettopp fotball. Forholdene var svært enkle, treningsbanen var et jorde og det ble spilt barføtt med en fotball bestående av tøy som var rullet sammen. I 1988 gikk klubben fra å være et fleridrettslag til å bli en ren fotballklubb. I tillegg til toppfotball har klubben siden begynnelsen hatt et engasjement for barn og unge. Et av lagets mest kjente spillere er Trond Sollied, som i en årrekke også spilte for Rosenborg, Vålerenga, Bodø/Glimt og det norske landslaget, og så har gjort stor suksess som trener i Belgia. ODDSENLIGAEN I dag spiller Mo IL i Oddsenligaen, avdeling 4. Hovedtrener for klubben,thor André Olsen, er tidligere to ganger kåret til årets keeper i Norge. HelgelandsKraft har i en årrekke vært en av hovedsponsorene til Mo IL. Midlene vi får fra våre samarbeidspartnere betyr alt for klubben. Uten slike sponsorer ville det vært umulig å kunne drive på det nivået som vi gjør i dag. Slike sponsorer utgjør kjernen i økonomien ikke bare for oss, men i all slags type idrett, sier Olsen. Sentralbord / Målertelefon / Feilmelding Kundesenteret / Redaktør: Arild Inge Markussen / Tekst, foto og design: Mye i Media Helgelandskraft: Boks Mosjøen / myeimedia.no-0364

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer