RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN"

Transkript

1 ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

2 ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef Strømprisen Prisen på strøm har de siste årene stabilisert seg på et relativt lavt nivå. I perioden 2008 til midten av 2011 så var strømprisen i snitt i Nord Norge ca 40 øre/kwh. Fra midten av 2011 og frem til i dag har snittprisen på strøm vært 26,5 øre/kwh. Nedgangen på hele 13,5 øre/kwh tilsvarer en besparelse på 2.700,- kr/år for en husholdningskunde med et forbruk på kwh. På kraftbørsen Nordpool kan vi i dag kjøpe strøm frem mot 2020 for ca 28 øre/kwh. To av hovedgrunnene til de kommende års lave strømpriser er: 1) Redusert forbruk av kraft i industrien som en følge av lavkonjunktur. I Norden har blant annet treforedlings-industrien avviklet mye av sin cellulose/papir produksjon på bakgrunn av endring i folks lesevaner og økt konkurranse fra Asiatiske land. 2) Økt produksjon av fornybar energi. Den felles svensk/ norske el-sertifikatordningen har som målsetning å øke produksjon av fornybar energi med 26,4 TWh innen utgangen av Bygging av kraftkabler til Tyskland og England vil på den andre siden i sum redusere kraftoverskuddet og dermed øke strømprisene noe i Norden. Statnett planlegger å bygge kraftkabler på 1400 MW til begge disse landene. Kabelen til Tyskland skal stå ferdig i 2018, mens Englandskabelen skal stå klar i På tross av disse kraftkablene vil kraftoverskuddet i Norden være på ca 45 TWh i 2020 i henhold til Markedskrafts langtidsprognose pr desember Vi kan dermed forvente oss stabilt lave priser frem mot Sentralbord Kundesenteret Målertelefon Feilmelding Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og design: Mye i Media Helgeland Kraft AS: Pb 702, 8654 Mosjøen Sitter på oppsk Helgeland Kraft har et sykefravær på rekordlave 2,5 prosent. Er det rart NAV spør hvordan de får det til? Vi har jobbet målrettet for å få det ned siden 2000, og har helt siden da hatt en nedstigende kurve, forteller organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas. Helgeland Kraft fokuserer hovedsaklig på to tiltak for å sikre at de ansatte er mest mulig i arbeid. Selskapet er en IA-bedrift, som innebærer at man skal legge til rette for et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeide. I tillegg er det viktig for selskapet å formidle til sine ansatte at det er legitimt å være syk.

3 ANNONSE 3 Målrettet arbeid og godt arbeidsmiljø gjør at organisasjonssjef Arnt Johan Hugaas (nr. to f.v.) kan omgi seg med glade og friske kollegaer. riften til rekordlavt sykefravær Alle blir syke. Når vi får en telefon om sykdom, er vi alltid tydelig på dette, samt at vi gleder oss til den ansatte blir frisk og kommer tilbake på jobb. De skal slippe å ha dårlig samvittighet for arbeidsoppgaver de ikke får tatt seg av, sier Hugaas. Tilbakemeldinger fra ansatte tyder på at nettopp vissheten om dette er en av grunnene til det lave sykefraværet. Den andre årsaken som går igjen, er et svært godt arbeidsmiljø. Vi har langtidssykemeldte som de fleste andre bedrifter. Kreft, hjerteinfarkt og andre alvorlige tilstander kan ramme alle. Vi vet hvem de er, og er nøye på å følge dem ordentlig opp, sier Hugaas. Det er imidlertid ikke bare sykefravær som følges opp, men også friskhet. Ansatte som i en periode på to år har maksimalt en sykefraværsdag, får en liten påskjønnelse. Dette gjelder rundt 25 prosent av de ansatte. Men vi er spesielt oppmerksomme på at en slik ordning ikke skal virke negativt på dem som har vært syke, sier organisasjonssjef Hugaas. Helgeland Krafts lave sykefravær har vakt oppmerksomhet hos andre. Mange har kontaktet selskapet for å få vite hva HK gjør for å holde sine ansatte så friske at fraværsprosenten for 2014 havnet helt nede på rundt 2,5 prosent. Det er hyggelig å bli spurt av virksomheter som NAV om hva vi gjør. Vi har vært rundt og holdt foredrag om hva man som bedrift kan gjøre. Om andre kan ha nytte av våre erfaringer, er ingenting bedre, sier en stolt Arnt Johan Hugaas.

4 ANNONSE 4 PRISGARANTI FOR BEDRIFTER SAMMENLIGN OSS MED HVEM DU VIL GARANTERT konkurransedyktige priser og løsninger! DIN BEDRIFT får PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS og FASTPRIS ved fremvisning av tilbud fra andre leverandører. FOR BEDRIFTSAVTALE, kontakt: LARS ANDREAS ØSTVIK, TELEFON: STIAN VIKDAL, TELEFON: facebook.com/helgelandkraft Kundesenter: / / /

5 ANNONSE 5 Rosenborg Reklame

6 Sikrer fremt ANNONSE 6 Åpner med folkefest Visekunstner Halvdan Sivertsen og Helgelands egen Nora Konstanse er to av dem som skal bidra til stemming under markeringen som skal finne sted i Leifjordhallen 29. august. Helgeland Kraft og Leirfjord kommune inviterer til felles folkefest, når Norges vakreste vannkraftanlegg skal åpnes og kommunens 100-årsdag feires. Etter min mening er det to store begivenheter på Helgeland i år. Åpningen av Øvre Forsland vannkraftanlegg, og Leirfjord kommunes 100-årsjubileum. Øvre Forsland er noe av det flotteste som har skjedd kommunen i ny tid, og da er det naturlig at åpningen samkjøres med kommunens jubileum, sier Leirfjord-ordfører Magnar Johnsen. Torkil Nersund, produksjonssjef i Helgeland Kraft, er fornøyd med å kunne åpne anlegget samtidig som Leirfjord kommune har sin jubileumsfeiring. I tillegg til folkefest vil det også bli invitert til feiring i Forslandsdalen, ved det nye anlegget. Dette er et fantastisk turområde ved Norges vakreste vannkraftanlegg, som vi ønsker at folk skal ta i bruk, sier Nersund, som sammen med resten av HK inviterer til turmarsj opp til det nye anlegget på åpningsdagen. Billetter bestilles på Følg oss på Fram mot 2020 skal det investeres milliardbeløp i kraftnettet. For kundene betyr det bedre leveringssikkerhet og økt nettleie. Linjenettet på Helgeland ble i hovedsak bygd på tallet. For å sikre god forsyningssikkerhet og økt nettkapasitet til fornybar kraftproduksjon må HK Nett investere tungt i omfattende fornying av sitt linjenett. HK Nett investerte i fjor over 300 millioner kroner i linjenettet. Ny hovedforsyning til Sør-Helgeland ble satt i drift sist høst. Ny sjøkabel over Vefsnfjorden, til erstatning for fjordspenn, settes etter planen i drift i løpet av mars. I tillegg er det gjort investeringer i store transformatorstasjoner, for å sikre forsyningssikkerhet og økt nettkapasitet for årene som kommer. Og investeringene stopper ikke med de om lag 300 mill. som ble investert i 2014.

7 ANNONSE 7 Nettsjef Frode Valla kan se tilbake på et 2014 der det ble investert over 300 mill. kroner i HKs nett. Investeringene i nettet vil ligge på tilsvarende nivå i årene som kommer. idens nettforsyning Vi venter et tilsvarende investeringsnivå i nettet de nærmeste årene, sier Frode Valla, nettsjef hos Helgeland Kraft. I tillegg til de tunge investeringene i Helgeland Kraft, skal det investeres tungt også i det nasjonale nettet., der det planlegges nettinvesteringer på hele 100 milliarder kroner frem mot For forbrukerne betyr dette at nettleia vil øke. Nettleien både nasjonalt og her på Helgeland vil fortsette å stige i årene som kommer, sier Valla, og antyder at for inneværende år er det ventet en økning på om lag 7,5 prosent, ekskludert de statlige avgiftene. Dette betyr at for en gjennomsnittlig husholdningskunde vil nettleien i 2015 øke med 685 kroner, til 9980 kroner, sier Valla, som påpeker at hele dette beløpet ikke havner hos Helgeland Kraft. Av dette utgjør statlige avgifter, som består av en forbruksavgift og en energifondavgift, hele 2930 kroner, sier Valla. I motsetning til strøm, der kunden kan velge både mellom hvilket produkt man vil ha og bytte mellom leverandører, er ikke nettet et konkurranseutsatt produkt. Kundene kan ikke bytte nettleverandør, med mindre man fysisk flytter til et annet nettområde. Ettersom nettet er et monopolprodukt, overvåkes og reguleres nettleien av Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Leien påvirkes av flere faktorer, og kan beskrives som et spleiselag mellom eier av lokalt linjenett, eier av sentralnettet samt myndighetskrav. NVE regulerer inntektene gjennom fastsetting av inntektsrammen for hvert nettselskap. Denne rammen gir grunnlag for beregning av den nettleien som kundene må betale. Nettleien går til drift, vedlikehold og fornyelse av HKs nett. Inntektene skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet.

8 ANNONSE 8 FØLG HELGELAND KRAFT! Helgeland Kraft er et selskap som er oppptatt av å kontinuerlig forbedre oss. Følg oss på Facebook og Instagram for å komme i dialog med oss, og se hvordan vi er med på å utvikle Helgeland. facebook.com/helgelandkraft facebook.com/ovreforsland Rosenborg Reklame Kundesenter: / /

9 ANNONSE 9 Energiingeniør Øyvind Nordgård viser her hvor sikringsskapet skal plasseres på nye bygg eller i bygg der man skifter ut eller renoverer el-anlegget. Enklere strømhverdag med boksen utenfor Med strømmåleren på utsida av huset blir det ikke bare lettere for strøminstallatørene å nå den. Strømnettet vil også kommunisere bedre med din bolig. 1. januar trådte et nytt regelverk i kraft, som sier at strømmåleren skal monteres på utsida av huset. Dette gjelder for nye boliger og fritidshus, samt de som skifter ut eller renoverer sitt elektriske anlegg. Øvrige strømkunder trenger ikke å bytte ut boksen. Det er for å koordinere løsninger mellom strømnettet, installatør, strømleverandør og strømkunder, at strømboksen fra nå av skal være å finne på utsida av nye hytter og hus. Dette gjør blant annet at våre kunder ikke trenger å være til stede når måleren skal kontrolleres eller skiftes, forteller energiingeniør i HK Nett, Øyvind Nordgård, som påpeker at nettselskap framover vil ha større behov for å kunne komme til måler- og kommunikasjonsutstyret. Over de neste årene skal vi skifte ut over målere og sette opp avansert fjernavlesningsutstyr. Det gjør at vi ikke vil trenge fysisk kontakt med måleren for å kunne kommunisere med den, sier Nordgård. I tillegg til strømmåler skal de nye utvendige skapene inneholde vern mot kortslutning og overspenning, samt plass for tilknytning av fiberoptiske installasjoner som internettilkobling og kabel-tv. Boksen kan plasseres direkte på yttervegg, men i nye bygg, vil nok det beste alternativet være å integrere denne i veggen. Våre kunder trenger ikke å bekymre seg for noe i denne overgangen. Montørene kan dette, og i samarbeid med dem, finner du den beste løsningen for deg, sier Nordgård. Strømkunden er eier av boksen, som har en pris på 5000 kroner. STRØMBRUDD? Husk at du har krav på kompensasjon ved avbrudd over 12 timer. Les mer på Hjelper deg å huske måleravlesningen Det er fort gjort å glemme måleravlesningen. Det gjør Helgeland Kraft noe med. Før ble du minnet på måleravlesninga gjennom avisannonser. Fra nyttår droppet Helgeland Kraft annonsene. Nå sender selskapet deg i stedet en sms med påminnelse om at tiden er inne for måleravlesning. Ikke alle leser lokalavisene, og vi vil gjerne nå fram til disse kundene, sier kundeansvarlig for HK Nett, Frode Dorp. Vi tror også at informasjonen i annonsen forsvant i konkurranse med andre annonsører som vil ha leserens oppmerksomhet. Og vi har mobilnummeret til over 90 prosent av vår kundemasse. Vi har derfor god tro på at sms-varsling vil bli et bedre og mer målrettet tiltak, sier Dorp. Påminnelsen sendes ut på sms annen hver måned, rundt klokken 18 på den første dagen i den aktuelle måneden. For dem som har smarttelefon vil man i meldingen finne en link til HK sin måleravlesningstelefon, og til nettsidene, forklarer Dorp. Om du leser av måleren samme dag som du får sms, vil du heller ikke bli stipulert. Så når påminnelsen kommer på din mobil, er det bare å gå rett bort til strømmåleren, lese av og sende inn, enten på målertelefon , eller på Du trenger i utgangspunktet ikke å rapportere målerstanden mer enn annehver måned. Dersom du klarer å huske dette hver måned, og ikke bare når du får en påminnelse på sms, anbefaler Helgeland Kraft månedlig måleravlesning. Nå får du sms fra Frode Dorp og HK annenhver måned, med påminnelse om at tiden er inne for måleravlesning.

10 ANNONSE 10 SMART BILLIG og STRØM Rosenborg Reklame BESTILL den SMARTE STRØMAVTALEN på superspot.no eller ring til INNKJØPS- PRIS* 39, i mnd * Elsert 1,5 øre/kwh tilkommer. SMS-varsling kan bestilles. HJELPER DEG Å VELGE RIKTIG! Med Superspot strømavtale kan du kombinere spotpris og fastpris. Det betyr at du kan velge spotpris når strømprisene er lave, og bytte til fastpris hvis strømprisen blir høy mot vinteren. Du bytter strømavtale ved å svare på tilsendt sms til facebook.com/helgelandkraft Kundesenter: / /

11 ANNONSE 11 Suksessoppskrift som funker De kaller det Campus Helgeland-effekten. Siden Campus Helgeland åpnet dørene den 20. august 2013 har regionen fått et undervisnings- og kunnskapsmiljø som er unikt for Helgeland. Campus Helgeland er en suksess. Her kan du utdanne deg til lærer, økonom, sykepleier, vernepleier, ingeniør eller skaffe deg en barchelor innen IKT. Og vi har allerede planer om nye studium, sier instituttleder for IKT, Geir-Tore Klæbo. En av grunntankene bak Campus Helgeland var å stanse strømmen av unge som flytter vekk fra regionen for å skaffe seg utdanning. Muligheten til å ta høyere utdanning er viktig for å gjøre Helgeland til et attraktivt sted å bo for unge mennesker. De som ønsker det kan også ta ulike nett- og samlingsbaserte studier på Campus Helgeland, sier prosjektleder Torbjørn Aag. Campus Helgeland har 800 studenter som studerer i bygget. I tillegg tar 120 studenter sykepleie på nett. Med øvrige bedrifter og sentre i bygget snakker man om rundt 1000 studenter i alt. Vi kaller det Campus Helgeland-effekten, sier Klæbo. Det er ikke bare Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik og Universitetet i Nordland, Biblioteket, Karrieresenteret og Opus Rana som har fått plass i Campus Helgeland. I tillegg er Kunnskapsparken Helgeland, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionens Næringsforening, Sintef, Adecco og DNV en del av vekstmiljøet. Det er spennende å ha alt dette under samme tak. Det skaper unike relasjoner og er med på å skape god samhandling mellom utdanning og arbeidsmiljø, sier Aag. Spesielt for Campus er også forskningssenteret Senter for industriell forretningsutvikling (SIF). Dette er det eneste forskningssenteret Handelshøgskolen har lagt ut til en annen utdanningsinstitusjon. Det er fem stipendiater knyttet opp mot senteret. Dette gjør at Campus Helgeland våren 2015 kan gjøre noe som aldri har skjedd i Rana før: Uteksaminere tre doktorer! Dette er en av de tingene som gjør Campus Helgeland til et nasjonalt forbilde for samhandling mellom utdanning og næringsliv. Og nå som miljøet er etablert kommer det til å bli stadig enklere å få inn nye. Veien for Campus Helgeland går bare oppover sier studiestedsleder Kjell Jacobsen. Mona Nicolaisen, leder for kundesenteret KUNDESENTERET SVARER Bruker jeg mindre strøm om jeg monterer dimmebryter på lysene? - Ja, enkelt forklart fungerer det slik at jo svakere lys, dess mindre strøm bruker du.

12 ANNONSE 12 Med hjerte for talent Trond Wika har i flere år koordinert Unge Solister, et prosjekt som siden 1998, i tett samspill med sponsorer, har løftet frem solister på Helgeland. Det unge musikermiljøet på Helgeland har en mulighet som ikke er en selvfølge. Selv ikke i Norges største byer. Unge musikere på Helgeland har hvert år siden 1998 hatt en helt unik mulighet som knapt finnes andre steder i landet. Gjennom konseptet «Unge solister fra Helgeland» kan de bli valgt ut til å få spille sammen med et fullsatt symfoniorkester. Dette er et svært sjeldent tilbud å få i egen region. Det finnes lignende i store byer med statsstøttede symfoniorkestrene, men der er nåløyet særdeles trangt. Ofte konkurrerer solister fra hele Norden om de få plassene, og mange av musikerne som får muligheten er fullt utdannet, sier Trond Wika, som i alle år har koordinert prosjektet. Dette er ikke bare et tilbud til Helgelands solister, men også til publikum på Helgeland som får en mulighet til å se hvilke talenter vi har. Jeg er selv musiker og pedagog, og er opptatt av at våre unge musikere skal ha best mulige vilkår, sier Wika. Årlig velger en jury ut en solist i hver av kategoriene under 16 år, år og år. Juryen kan i tillegg plukke ut en ekstra solist, om noen utmerker seg spesielt. Wika forteller at det er enormt lærerikt for de unge å være en del av solistprosjektet. Bare det å velge ut musikk, dokumentere og søke på en av plassene er en viktig erfaring i seg selv. De må i tillegg ha et godt grunnlag og være grundig forberedt før de møter symfoniorkesteret. Dette er solide solister som velges ut på grunnlag av gode kvalifikasjoner, men vi blir stadig slått av hvor voldsomt de løfter seg i prosessen. Det er anledning til å delta på «Unge Solister fra Helgeland» flere ganger, og noen solister har benyttet seg av muligheten til å være med i alle tre alderskategoriene. Det har vært spennende å følge ungdommene videre etter at prosjektet er ferdig. Mange har satset på høyere musikkutdanning. Noen har blitt profesjonelle musikere på høyt nivå, enten som solister eller en del av et orkester. Andre jobber som musikkpedagoger, mens flere har slått seg inn på andre yrker. Felles for alle sammen er at de har blitt en ressurs for sitt lokalsamfunn, sier Wika. Unge solister fra Helgeland» er et svært kostbart prosjekt for Mosjøen Orkesterforening og hadde vært umulig å gjennomføre uten støtte fra sponsorgruppen «Med hjerte for Helgeland», som består av Helgeland Kraft, Helgeland Sparebank, Helgelendingen, Rana Blad, Helgelandssykehuset og Coop Helgeland. Vi er utrolig takknemlige overfor sponsorene, som har hatt en stayerevne og enorm vilje til å være en del av dette i alle år. De utviser et fantastisk engasjement, langt utover det som kan forventes av økonomiske støttespillere, og brenner for denne ideen, sier Wika. Arild Markussen, markedssjef hos Helgeland Kraft, sier at man er stolt over å være en del av Med hjerte for Helgeland. Samarbeidet mellom sponsorgruppen og Mosjøen Orkesterforening gir en unik mulighet for unge talenter, sier Markussen.

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten

Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene. Det drives kontinuerlig kontroll av strømlinjene for å sikre at leveringssikkerheten Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Ymber prioriterer stabil strømforsyning til kundene Det drives

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer