Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower"

Transkript

1 Side 4-5 Nettleia Side 6 Leverer til Wasco Side 8-9 OL-gull Side 10 Spruter fiber Side 12 Girlpower OL-gull gir markedskraft Et informasjonsmagasin fra Helgelandskraft Nr

2 LEDER En kraftfull fremtid Krafthistorien på Helgeland er nå drøyt hundre år. På begynnelsen av 1900-tallet lå fokuset på å skape velstand og en lettere hverdag, og folk lot seg fascinere av elektrisitetens mange anvendelsesområder. På midten av forrige århundre var Helgeland og Nord-Norges naturressurser avgjørende da landsdelen skulle moderniseres gjennom en statlig iscenesatt industrialisering. Våre naturressurser har på mange måter vært verktøyet til å skape verdier og bygge velstand i nord, og verdiskapingen i Nordland ligger i dag langt over gjennomsnittet i fastlands-norge forøvrig. Allikevel beskrives fremtiden til Nordland som utfordrende. På spørsmål om muligheter for videre vekst pekes det nok en gang på våre naturressurser. Det er derfor en erkjennelse at forsvarlig og bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser har vært, og vil alltid være en forutsetning for videre utvikling. I neste 10-årsperiode vil HelgelandsKraft investere stort over hele Helgeland. Våre planer om nye vannkraftanlegg og kraftlinjer har en kostnadsramme på rundt 4 mrd.kr. På det meste vil personer og mange Helgelandsbedrifter være sysselsatt i forbindelse med våre prosjekter. I en utbyggingsperiode betyr dette aktivitet og verdiskaping for Helgeland - og etter at anleggene er realisert, vil de sørge for varige inntekter for HelgelansKraft. De vil komme innbyggere og lokalsamfunn til gode. Men kan det ligge en større verdi i våre investeringer? Store vannressurser gjør at Helgelands kraftkrevende industri er blant verdens mest miljøvennlige. I en tid hvor globale miljøutfordringer aldri har vært større bør dette være et fortrinn. Utfordringen ligger i hvordan næringsliv og politikere sammen kan utnytte dette fortrinnet. Det gjelder å få ut merverdien i våre investeringer. Vi har vi klart det før og kanskje kan vi klare det igjen? Vil fordele nettkostnadene For å få ut fornybar kraft til hele landet kreves det at linjenettet på Helgeland blir betydelig utbedret. Det arbeides med å få til ordninger der hele landet er med å betale for dette løftet. Regjeringen har satt ekspansive mål om fornybar energi fram mot Grønne elsertifikat er innført som en støtteordning til produsenter, som bygger kraftverk i alle størrelser og avsidesliggende dalfører. Spørsmålet blir hvem som skal betale for at linjenettet også må oppgraderes for å få ut denne kraftproduksjonen fra våre dalfører og ned til Europa? Transport av fornybar energi Helgeland er velsignet med store muligheter for å bygge mer vannkraft på grunn av rikelig med nedbør, mange bekker og elver med høye fall. Dette har fått mange kraftprodusenter til å lage planer og å bygge store og små kraftverk. Linjenettet på Helgeland ble bygd i hovedsak på 60- og 70-tallet for å forsyne uttak av forbruk, og ikke bygd for transport av ny fornybar kraft, som i hovedsak er tiltenkt Europa, sier nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft. Spørsmålet blir om Ola og Kari Helgelending må ta økte nettleiekostnader fordi vi bor i et område av landet med fortsatt stort utbyggingspotensiale, og der for eksempel østlandet, der befolkningstettheten er størst, slipper unna nettkostnaden med nasjonens fornybar mål. Eller burde også opprustningen av linjenettet på alle nettnivå vært et nasjonalt spleiselag? Nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft er helt klar på hva som må gjøres. Distrikter som vårt kan ikke ta hele kostnaden med å oppgradere linjenettet slik at Europa får ren og grønn strøm til fordel for kullkraft, sier en engasjert Valla. Torkil Nersund Produksjonsleder

3 Nettleie Både produsenter og forbrukere betaler nettleie. Myndighetene bestemmer hvor mye forbrukerne totalt skal betale til nettselskapene. Interessekonflikt Dette er politikk der flere interesser prøver å påvirke utfallet slik at deres gruppe slipper unna disse kostnadene. Her snakker vi om flere interessekonflikter der landets kraftintensive industri, kraftprodusenter, geografiske landsdeler og nettselskap ønsker å beskytte seg og sine kunder mot økte nettleiekostnader i årene som kommer, sier Valla. Olje- og energidepartementet etablerte i fjor en ekspertgruppe som skal vurdere en rekke utfordringer knyttet til organisering og drift av det norske kraftnettet. Gruppen ledes av Eivind Reiten og skal levere sin rapport 30. april. Det er tatt til orde for at det totale distribusjonsnettet bør sees i en større sammenheng, der også dagens regionalnett er inkludert. Opprettelse av en rolle som koordinator av distribusjonsnettet vil gi gevinster både når det gjelder planlegging, beredskap, drift og investeringer. Frode Valla mener at en nasjonal nettleietariff kan være veien å gå, og der nettselskap som har store oppgraderingskostnader av linjenettet får fordelt disse kostnadene og ikke må ta de lokalt. Det ville være meget uheldig om våre kunder må ta disse kostnadene for å oppnå ett nasjonalt og internasjonalt klimamål, avslutter nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft. Nettleien skal blant annet dekke drift og investeringer i nettet. Nettutvidelser, økende fornyelsesbehov og nye myndighetspålegg vil gi økt nettleie. Myndighetene stiller krav til effektiv drift av nettselskapene, noe som bidrar til å holde nettleien nede. Nettleien til hver kunde har en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime, slik at de kundene som bruker lite strøm betaler mindre nettleie. Nettleiesatsene beregnes ut fra hvor mye kundene ventes å bruke. Hvis totalt forbruk blir lavere enn ventet, blir også nettselskapets inntekt lavere enn ventet. Da kan leiesatsene bli justert opp ved neste korsvei, fordi det koster omtrent det samme å drive nettet uansett om det går mye eller lite strøm igjennom. Det strømkundene betaler er nettleie pluss offentlige avgifter. Avgiftene består av el-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettvirksomheten er et naturlig monopol, og derfor regulert. Det finnes bare ett nettselskap i hvert område, og kundene kan derfor ikke velge nettselskap. Kilde: Energi Norge 2/3

4 OL-gull gir markedskraft OL-gullene i kombinert gledet HelgelandsKraft ekstra. Bedriften har nemlig en samarbeidsavtale med kombinertlandslaget Det er ikke verst å bli identifisert med OL-vinnere, smiler Lars-Andreas Østvik, prosjektleder eksternt marked i Helgelandskraft. Med hele veien Det gir en følelse av stolthet for oss også når gutta vi sponser kommer (går over mållinjene først og opp på pallen for å motta medaljer. Ski står sterkt i Norge, det er en del av folkesjela. I kombinertlandslaget så vi et lag som hadde potensial. Det var et ungt lag med noen etablerte profiler på tur opp. Vi likte måten de framsto ydmyke, hardtarbeidende, uten noe tull. Det samsvarer godt med våre verdier, sier Østvik. Han synes det er artig å være med fra de ikke var helt på topp, til de nå er seierherrer i OL. Vi gleder oss allerede til VM i Falun neste år, hvor vi også får full effekt av vår logoeksponering på utøverne, sier Østvik. Gjør Helgeland kjent Kraftmarkedet er i endring, og HelgelandsKraft ønsker å bevare det de har lokalt, samtidig som de vil vokse utover Helgeland. For å gjøre HelgelandsKraft kjent, har de valgt kombinertlandslaget som strategisk samarbeidspartner, for å bygge merkevaren utover Helgeland. Vi får også en «døråpner» gjennom Skiforbundet inn mot bedriftsmarkedet, som gjør at vi kommer i posisjon til å forhandle med større bedrifter. Østvik understreker at sponsor-kronene fortsatt legges igjen på Helgeland. Det er en vurdering på hvor vi bruker reklamekroner og som brukes på kombinertlandslaget. Siden vi har Helgeland i navnet vårt skaper dette verdier utover vår bedrift det skaffer også oppmerksomhet til hele området, sier Østvik. Samarbeidsavtalen HelgelandsKraft har med kombinertlandslaget fører også OL-vinnere til start på Bysprinten i Mosjøen.

5 4/5 Kundesenteret svarer Hva er spotpris/spotavtale? Med spotpris/spotavtale betaler du den samme prisen som HelgelandsKraft kjøper strømmen for, med et påslag per kwh eller et fastbeløp per måned. Det er ingen bindingstid på våre spotavtaler, og du kan når som helst velge et annet produkt.

6 Leverer kraft til storprosjekt Nyetablerte Wasco Coatings i Mo i Rana har valgt kortreist kraft. Vårt mål er å være så konkurransedyktig at næringslivet på Helgeland kan velge lokal kraft, og denne avtalen med Wasco viser at vi er nettopp det. Dette er virkelig lokal verdiskaping, sier energirådgiver Lars-Andreas Østvik i HelgelandsKraft. Polarled Wasco Coatings er en nyetablert fabrikk i Rana, der rør produsert i Japan og rustbehandlet i Malaysia skal påføres belegg og betong, slik at de kan tåle trykket og utfordringene de vil møte på dypt vann. Rørene skal nemlig brukes til å bygge Polarled-rørledningen som skal eksportere gass fra feltet Aasta Hansteen i Norskehavet, og som til slutt vil være den dypeste rørledningen i verden av denne størrelsen. Langsiktig satsing Etableringen i Mo i Rana skjedde på grunnlag av en kontrakt tildelt via Statoil. I februar i fjor startet arbeidet med fabrikklokalene i Mo Industripark. 23. november ble det første røret sementbelagt. Men selv om Wasco Coatings er grunnlagt på Helgeland på bakgrunn av et prosjekt, ser de ikke for seg en kortsiktig satsning. Vi jobber med å trekke flere prosjekter til vår fabrikk på Mo, sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Energy Vi strekker oss langt for at næringslivet skal handle kraft lokalt, og at verdiskapningen i størst mulig grad skal bli her. Nærheten til kunden gjør at vi kan ha tettere oppfølging og tilby skreddersøm i forhold til behov, sier Østvik. De første rørene på den 480 kilometer lange strekningen skal legges i april 2015.

7 6/7 prisgaranti for bedrifter Vi tåler sammenligning med alle garantert konkurransedyktige priser! Prisgaranti på innkjøpspris (spotpris) og på fastpris ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for bedriftsavtale: Trond Skaland, telefon: Lars Andreas Østvik, telefon: HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

8 en av Norges billigste strømavtaler Bestill den Smarte strømavtalen på superspot.no eller ring full kontroll på din strømpris et NYTT produkt fra HelgelandsKraft

9 er et nytt strømprodukt hvor du enkelt kan bytte mellom spotpris og fastpris. Vi holder deg oppdatert med månedlige sms er slik at det blir enklere for deg å velge når du vil bytte mellom spotpris og fastpris. Vi hjelper deg å velge Strømpris Spotpris SMS fra HelgelandsKraft Bytt til fastpris Fastpris 8/9 Alltid oppdatert med SMS fra oss! Enkelt å bytte! Send sms når du vil bytte mellom spot og fast. Følg oss! HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

10 Strekker stamfiber til 200 millioner 1100 kilometer fra Narvik til Trondheim skal få fiber i HelgelandsKraft er med på ett av de mest omfattende spleiselag noensinne på bredbånd i Norge. Dette er et unikt spleiselag hvor både samfunnsinstitusjoner og kommersielle aktører har fått til et samarbeid og realiserer Stamfiber AS. Blåser snart fiber - Vi i HelgelandsKraft har ansvaret for å etablere fiberen fra Saltfjellet gjennom Mo i Rana til Langneset, og gjennom Mosjøen sørover til trøndelagsgrensen. Mye av arbeidet med å grave ned rør til kabelen er ferdig sentralt i Mo i Rana hvor vi denne sommeren er klar til å blåse fiberen gjennom rørene og koble til. Til våren starter også gravinga av kabelen fra Kulstad, gjennom Mosjøen by og ut til Kjærstad flyplass. Kabelen er herfra planlagt hengt opp på vestsida av Vefsna i vår eksisterende høyspenningsnett, forteller nettsjef Frode Valla i HelgelandsKraft. Målet for området Helgeland er å bli ferdig vinteren 2014/2015. Da kan deler av dette fibernettet tas i bruk. Kabelen går ikke i samme trase med noe annet, slik at den kan være en reell reserve om noen skulle skje. Stamfibernettet har flere tverrforbindelser, blant annet til kysten og Sverige. 13 i spleiselaget Det er til sammen 11 aksjonærer i Stamfiber AS, blant dem åtte elverk som vil stå for utbyggingen av fiberanlegget. Aksjonærene er HelgelandsKraft AS, Narvik EnergiNett AS, Ballangen Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Sørfold Kraftlag SA, Fauske Lysverk AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, NTE Marked AS, Statnett SF, Broadnet AS og Signal Bredbånd AS. I tillegg er aktører som Jernbaneverket og Telenor delaktig i spleiselaget. Fiberkabelen vil gi bedre nettilgang for næringsliv og innbyggere i disse områdene. Den skal gå på høyspentmaster, grøfter og i sjøkabel ved fjordkrysninger. Den nye kabelen vil øke påliteligheten, kvaliteten og kapasiteten på tele- og datalinjene mellom landsdelene, og være første steg mot et aksessnett for indre deler av Nordland og Nord-Trøndelag. Markant bedre omdømme HelgelandsKraft er ikke som andre kraftselskap. Årlig måles HelgelandsKraft i en omdømmemåling ut fra gitte kriterier. Omdømmeskåren har økt fra 53 poeng i 2012 til 62 poeng i HelgelandsKraft viser større framgang enn gjennomsnittet av landets kraftselskap. Lave kraftpriser og lite negativ eksponering av kraftnæringen er viktig årsak til at omdømmet løfter seg, sier markedssjef Arild Markussen i HelgelandsKraft. Kundene har i dag et bedre inntrykk av HelgelandsKraft generelt sett. I tillegg er de mer positive til selskapets økonomiske resultater, de er mer fornøyde med kvaliteten i selskapets leveranser og de viser selskapet større tillit. Dette er viktige årsaker til den markante framgangen i omdømmeskåren. Det handler dermed ikke bare om lave kraftpriser, men også om andre forhold kundene er opptatt av. Resultatene viser at de fleste av kundene får innfridd sine forventninger hos HelgelandsKraft selskapet får gode tilbakemeldinger og vesentlig bedre enn det vi gjerne ser i denne type målinger, sier Markussen. Det som skiller HelgelandsKraft mest fra andre kraftselskap er at kundene er mer positive til selskapets sponsorvirksomhet. De ser tydeligere hvilke betydning HelgelandsKraft har for lokalsamfunnet, og de verdsetter i større grad selskapets evne til å tenke langsiktig.

11 strøm fra verdens vakreste kyst 10/11 HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

12 Satser på jenter De senere åra har IL Tjalg i Brønnøy hatt en tilbakegang i antall aktive fotballjenter. Idrettslaget har derfor de siste par årene arbeidet aktivt for å snu denne trenden med et eget jenteprosjekt. Vi har lang tradisjon for å være en klubb med godt fotballtilbud, men vi har sett at jentene forsvinner fra aktiviteten i overgangen til videregående skole. Derfor har vi jobbet målrettet med vårt jentesatsings-prosjekt, for å beholde flest mulig lengst mulig, sier leder Leif Slotvik i IL Tjalg. Vellykket satsing Jentene skal fristes til å fortsette med fotball og være i fysisk aktivitet med tilbud om deltakelse på treningssamlinger og cuper. Vi føler at satsingen bærer frukter. Vi har rundt 25 spiller i årsalderen, og det er vi fornøyd med, sier Slotvik. Men det er langt fra bare fotball idrettslaget med rundt 550 medlemmer engasjerer seg i. Idrettsskole, turn, klatring og ski er aktive grupper i klubben. Til våren starter grunnarbeidet med idrettshallen Tjalghallen opp. Vi har store planer når vi får hallen i bruk. Kanskje blir håndball et satsningsområde for oss i framtida, sier Slotvik. Kjærkommen støtte Helgelandskraft er med på jentefotball-satsingen gjennom tildeling av sponsormidler. Støtte fra næringslivet er Tjalg IL avhengig av for å opprettholde aktiviteten i laget. Midlene vi får gjør at vi kan ha en oppegående idrett. Alt går til aktivitet til ungene, sier Slotvik. Idrettslaget Tjalg ble stiftet stiftet i 1945 og innmeldt i Norges idrettsforbund i Laget rekrutterer barn og ungdom først og fremst fra Salhus skole, som dekker områdene utenfor Brønnøysund. Laget har egen fotballbane med klubbhus og skihytte i et naturskjønt område ved lagets lysløype. Navnet «Tjalg» dukket opp i begynnelsen av 30-åra, visstnok avledet av stedsnavnet Tjalgarheimr, som var sagaens betegnelse på Tilrem, ifølge tjalg.no. Sentralbord / Målertelefon / Feilmelding Kundesenteret / Redaktør: Arild Inge Markussen / Tekst, foto og design: Mye i Media Helgelandskraft: Boks Mosjøen / myeimedia.no-0349

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer