SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)"

Transkript

1 SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

2 Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland. Samlet årsproduksjon utgjør ca. 2 TWh, tilsvarende forbruket til vel husstander. Selskapet er landsdekkende strømleverandør og landsdelens tredje største på sluttbrukeromsetning. SKS er Nord-Norges mest komplette tjenesteleverandør inn mot energibransjen; innen handel, forvalting, driftssentraltjenester, kommisjonærtjenester, og avregningstjenester. Konsernet er i tillegg deleier av nettselskap og entreprenørselskap. SKS AS er morselskap i SKS-konsernet som eier datterselskapene SKS Produksjon AS, SKS Kraftsalg AS, og SKS Eiendom AS, Sjøfossen Energi AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS og Govddesåga Kraft AS. Konsernets «personlighet» er preget av kompetanse, engasjement og troverdighet. Vi ønsker å tenke nytt, og vår visjon er å skape muligheter - for oss selv og for andre

3 Konsernresultat og balanse 2012 Resultat og balanse Driftsresultat Resultat etter skatt Totalbalanse Beløp i 1000 kr

4 SKS forretningsidé og visjon Konsernets forretningside er at man på forretningsmessig basis og med grunnlag i landsdelens ressurser skal drive med energirelatert virksomhet. Konsernet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for eiere og kunder SKS har som visjon å; Skape muligheter for oss selv og for andre.

5 Kraftkonsernet SKS

6 Eierstruktur

7 Kraftkartet SKS Produksjon AS (vannkraftproduksjon) For eks. Nordlandsnett AS (distribusjon / transport) Salten Kraftsamband AS SKS Kraftsalg AS (salg, handel, forvaltning)

8 Oversikten viser kraftmagasinene til SKS Produksjon og Rødøy-Lurøy Kraftverk

9 Oversiktskart kraftanlegg Nordlandselva, 1,9MW/ 9,4 GWh Sjøfossen, 3,2MW/ 26,5 GWh Skromma 2,49 MW/ 10 GWh Reinskar, 9,6 MW/ 44 GWh

10 Helgeland Småkraft AS Kangsliåga Kraftverk (Bjerka, Hemnes kommune) Kangsliåga, 3,1 MW/10,5 GWh

11 Vindkraft Vannkraft Utbygginger konsesjonssøkte prosjekter Prosjekt Beregnet produksjon (GWh) Status Smibelg og Storåvatn (SKSP) 200 Forprosjekt pågår Govddesåga (SKSP) 58 Pågår Storelvvatn (SKSP) 20 Pågår Steinåga (Sjøfossen) 25 Mottatt konsesjon Tverråga (Sjøfossen) 6 Mottatt konsesjon Galtåga (Sjøfossen) 15 Søkt konsesjon Krutåga (Sjøfossen) 167 Søkt konsesjon Prosjekt Beregnet produksjon (GWh) Status Vardøya (NNV) 22 Mottatt konsesjon Sleneset (NNV) 730 Søkt konsesjon

12 Smibelg kraftverk

13 Storåvatn kraftverk

14

15 Govdessåga Kraft AS Selskapet er et deleid datterselskap av SKS Produksjon AS. Formål er å bygge ut og drive Govdessåga Kraftverk i Beiarn kommune. Rune Stensland daglig leder Kraftproduksjon Årsproduksjon (GWh) 58 Installert effekt (MWh) 25 Forbruk antall husstander Resultat og balanse Driftsresultat Resultat etter skatt Totalbalanse

16 Helgeland Småkraft AS Nye prosjekter Helgeland, Krutåga Kraft og Hattjelldal Kraft Krutåga 59 MW/128,2 GWh Mølnhusbekken 4,9 MW/18,7 GWh Bjørkåselva 4,9 MW/17,1 GWh

17 Nord-Norsk Vindkraft AS Selskapet er et deleid selskap av SKS Eiendom AS. Formålet er å utvikle og tilrettelegge for utbygging av vindkraft i Nord-Norge. NNV arbeider p.t. for realisering av 6 vindkraft-prosjekter. Ronald Hardersen daglig leder Prosjekt Max installert effekt (MW) Beregnet produksjon (GWh) Antall vindmøller Vardøya Sleneset Selvær Sjonfjellet Seiskållåfjellet Kovfjellet Resultat og balanse Driftsresultat Resultat etter skatt Totalbalanse

18 Visjon Vi skaper muligheter Dette skaper vi gjennom å: Bygge infrastruktur, produsere og selge energi Utbetale betydelig utbytte til eierne Støtte idrett, kultur og organisasjoner Bidra til forskning og utvikling Bidra til næringsutvikling Ha fokus på å skåne miljøet som best vi kan innenfor vedtatte prosjekter 18

19 Utbytte til eierne fra SKS AS Gj.sn. årlig utbytte inkl 500 MNOK i 2007 er MNOK Gj.sn. ordinært utbytte (ekskl. 500 MNOK i 2007) er MNOK Utbytte inkl. ekstraord. utbytte Ordinært utbytte

20 Lokal og regional verdiskaping fra SKS Fordeling av skatter og avgifter 2012 lokalt og sentralt totalt kr Beløp i 1000 kr. Diagrammet viser fordeling av skatter og avgifter, lønn til ansatte, utbytte til eierne og kjøp fra lokale leverandører i Selskaper som inngår: SKS P, SKS K, SNT, SKS E, RLK og Mor

21 Næringsutvikling og samfunnsengasjement

22 Industrielt samarbeid Gjennom våre bidrag til næringsutvikling i den nord-norske landsdelen, er vi opptatt av langsiktig verdiskapning. Felles for alle engasjementene er at vi ønsker å legge til rette for økt sysselsetting, kompetanseheving og næringsutvikling. Vår ambisjon er å fortsette arbeidet med å være en aktiv pådriver for industrielt samarbeid og for fortsatt vekst og utvikling i nord.

23 SKS Eiendom AS - eierinteresser SKS Eiendom er medeier i over 20 virksomheter som bidrar til vekst og utvikling i den nord-norske landsdelen; North Energy ASA Signal Bredbånd AS Nordlandsnett AS Kapnord Fond AS KraftTele AS Kyst Tele AS Kunnskapsfondet Nordland AS Trainee Salten Nord-Salten Kraft AS Nord-Norsk Småkraft AS Govddesåga Kraftverk AS Nord-Norsk Vindkraft AS Nord-Norsk Havkraft Salten Kartdata AS Kunnskapsparken Bodø AS

24 Kompetanse-arbeidsplasser SKS er hovedsponsor for FIRST Scandinavia som arrangerer bl.a. FIRST Lego League og Newton. Her fra den lokale finalen av FLL i Fauske Idrettshall, desember 2012 Foto: Daniel Sakariassen (FIRST) SKS er allerede en stor og viktig arbeidsplass for arbeidstakere med utdannelse fra operatør og snekker til sivilingeniør, fra renholder til siviløkonom osv.. SKS vil også i fremtiden ha et betydelig behov for kompetent arbeidskraft i ulike fag.

25 Sponsing SKS er hovedsponsor for FIRST Scandinavia som arrangerer bl.a. FIRST Lego League og Newton. Her fra den lokale finalen av FLL i Fauske Idrettshall, desember 2012 Foto: Daniel Sakariassen (FIRST) SKS setter hvert år av betydelige midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom større og mindre samarbeidsavtaler er SKS en av de største aktørene innen lokal og regional sponsorvirksomhet.

26 Noen av de vi støtter og heier på.. Betydning for annet lokalt næringsliv Investeringer i regionen og fylket Skaping av nye arbeidsplasser Sponsing Tiltrekking av nye arbeidstakere

27 Dette får støtte av SKS Idrett: all idrett, foreninger, idrettslag o.l som favner bredde og topp. Begge nivåene bidrar til å sikre gode oppvekstsvilkår. Eks: Bodø/Glimt, Fauske/Sprint, BHK, Grand Bodø, NM2012 (ski) Kultur: både amatør- og profesjonelle arrangementer og tilstelninger som sikrer kontinuitet i nærmiljøet i forhold til stabile aktiviteter Eks: Mons Petter-festivalen, Elias Blix-jubileet, Hamsund-senteret, Div. korps, VM i dans 2012 Organisasjonsliv: ideelle organisasjoner som har lokalt tilholdssted, og som retter fokus inn mot gode levevilkår i nærmiljøet Eks: FIRST Scandinavia, INOVUS, FIRST Lego League, TV-aksjonen

28 MED VISSHET FOR AT SKS OGSÅ I FREMTIDEN VIL VÆRE MED OG SKAPE MULIGHETER TAKKER JEG FOR OPPMERKSOMHETEN!

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Selskapene i konsernet Gauldal Energi

Selskapene i konsernet Gauldal Energi Årsmelding 2009 Innhold Selskapene i konsernet 3 Daglig leder har ordet 4 Samfunnsregnskap 5 Gauldal Biovarme bygger ut fjernvarme på Støren 6 Mer fiber i bredbåndsnettet 7 Videreutdanning skolegang i

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr. 3-2008 Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om

Detaljer

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no

Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Haakon Nordvik Foto Styret 2014: Jørgen Freim Design, illustrasjon, layout: Kjell Jakobsen, post@kjelljakobsen.no 2 INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer