ENERGISK START PÅ KARRIEREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGISK START PÅ KARRIEREN"

Transkript

1 Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr

2 BESTILL den SMARTE STRØMAVTALEN på superspot.no eller ring EN AV NORGES BILLIGSTE STRØM- AVTALER FULL KONTROLL på din STRØM- PRIS NYHET SPOTPRIS og FASTPRIS I SAMME PRODUKT er et nytt strømprodukt der du enkelt kan bytte mellom spotpris og fastpris. Vi holder deg oppdatert med månedlige sms er om din strømpris. Da blir det enklere for deg å velge når du vil bytte mellom spotpris og fastpris. 2/3 I Kundesenter: I

3 LEDER BRANSJE I ENDRING I skrivende stund er det bare dager til Eivind Reiten og hans OED-utnevnte ekspertutvalg skal komme med sine forslag til framtidig struktur og organisering av norske nettselskaper, og ikke minst forslag til hvordan nettleieforskjellene kan reduseres. Vi og bransjen ellers er spente på hva som foreslås. Selv om det til syvende og sist må behandles politisk, vil nok utvalgets råd bli lyttet til. Ellen Bogfjellmo er spent på å ta fatt på den store jobben som byggeleder. For å oppnå tariffutjevning kommer man ikke utenom størrelse som et virkemiddel. I prinsippet er det slik at om vi hadde et nasjonalt nettselskap for distribusjon, som vi i dag har for sentralnettet, ville alle i Norge hatt samme tariff. Størrelse er likevel ikke ensbetydende med effektivitet og lokal kunnskap, som drift av et nettselskap er avhengig av. Størrelse er imidlertid viktig for å ha nok «finansielle muskler» til å ta de investeringer som må på plass for ikke minst å kunne ta mot mer fornybar kraft i framtiden. Størrelse er også viktig for å kunne inneha tilstrekkelig kompetanse for å møte framtidens utfordringer. Her må nevnes bransjens store utfordring med å montere og drifte et automatisk målesystem innen 1. januar Her vil stordriftsfordelene bli ekstremt tydelige. Om man våger å tenke enda lenger inn i framtiden med utbygging av såkalte Smarte nett, vil størrelse og kompetanse bli av stor betydning. Utviklingen innen IT-teknologi og kommunikasjoner gjør også at mulighetene for å drifte større og mer effektive enheter vokser for hver dag. Mange venter i disse dager som kjent på hva Reiten kommer med av anbefalinger, og vi i HelgelandsKraft er klar for å posisjonere oss med gode framtidsrettede løsninger, til beste for både kunder og eiere på Helgeland. Vårt viktigste innspill til Reiten har vært at om nasjonen Norge forventer en storstilt utbygging av ny kraft med tilhørende linjer for å få denne ut, kan vi ikke ha et system der mesteparten av regninga skal betales lokalt. Her venter vi spent på forslag til løsning. Frode Valla Nettsjef BYGGELEDER FOR UNIKT PROSJEKT Ellen Bogfjellmo (25) går rett fra studier på NTNU til byggeleder for prosjekter som er helt unike i landssammenheng Tosbotnprosjektene. Bogfjellmo er nylig blitt ansatt som byggeleder for det store prosjektet som trer i gang i Tosbotn allerede i mai. Hun studerer bygg- og miljøteknikk med fordypning i vassdragsteknikk ved NTNU, og er i disse dager i full gang med å avslutte sin masteroppgave om rehabilitering av fyllingsdammer. SOMMERJOBB LEDET TIL MER Bogfjellmo hadde ikke sett for seg å flytte tilbake til hjembyen Mosjøen med det første da hun for fem år siden begynte studiene i Trondheim. Hun hadde heller aldri hatt noe annet forhold til HelgelandsKraft, annet enn som sponsor av idrettslag og foreninger i hjembyen. En tilfeldighet førte til at hun i 2012 søkte sommerjobb og fikk tilslag. Tosbotnprosjektene trer i gang allerede i mai. Illustrasjonen viser Bjørnstokk kraftverk, et av i alt fem kraftverk i Tosbotn, slik det blir når det står ferdig i løpet av Illustrasjon: Stein Hamre Arkitektkontor AS I HelgelandsKraft fikk jeg ta del i et unikt og ungt arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg følte meg veldig godt tatt i mot og fikk et svært godt inntrykk av arbeidsplassen, sier Bogfjellmo. Da hun ble tipset om at det var utlyst stilling som byggeleder i Tosbotnprosjektene var dette en anledning hun ikke kunne la gå i fra seg. En slik mulighet virket både spennende og utfordrende, samtidig en umiddelbar mulighet til å få utnyttet sin kompetanse fra studiene, forteller 25-åringen. SPENT PÅ JOBBEN Bogfjellmo er spent på å ta fatt på den store jobben som byggeleder. TOSBOTNPROSJEKTENE Tosbotnprosjektene består av utvikling og utbygging av fem nye småkraftverk i Tosbotn, Brønnøy kommune. Prosjektet krever også konstruksjon av en 10 kilometer lang nettlinje for å føre strømmen ut av området. Nettlinjekonsesjon fra NVE ble etter lang saksbehandling endelig innvilget høsten Anleggene skal ligge i en radius av 4 km cirka 80 km sør for Mosjøen. Byggingen av de fem kraftverkene samles under et prosjekt for å gi økt lønnsomhet. Kostnadsrammen på prosjektet er anslått til 865 millioner. Det er klart for oppstart av utbyggingen til høsten Prosjektet skal ferdigstilles i Å komme inn i et mannsdominert miljø med godt innarbeidede rutiner 25 år gammel og nyutdannet vil kanskje by på utfordringer, men mine erfaringer fra mitt forrige engasjement tilsier at det kommer til å gå bra, sier Bogfellmo. Tosbotn-prosjektet er helt unikt i landssammenheng, det er utrolig sjelden at det blir gjort nye kraftutbygginger i Norge. De fleste av dagens prosjekter består stort sett av rehabilitering av eksisterende anlegg. Dette prosjektet er av stor skala og innehar mange ulike problemstillinger. HelgelandsKraft er en veldig spennende arbeidsplass med mange prosjekter også i framtiden, framholder Bogfjellmo. 4/5

4 Et tilfelle av overspenning skjedde i strømnettet i Leirfjord, Sjona (bildet) og på Nesna i mars i år. Helgelands- Kraft har gjort sitt ytterste i forbindelse med skadehåndteringen av denne hendelsen. SIKRER SEG MOT OVERSPENNING I vinter var det et tilfelle av overspenning i strømnettet i deler av regionen. Etter at årsaken til dette ble klar, har HelgelandsKraft utført nødvendige tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen. Overspenningen skjedde i strømnettet i områdene rundt Leirfjord, Sjona og på Nesna den 17. mars. Årsaken var at en hovedlinje i dette område med stor kraftproduksjon falt ut, og som resulterte i ca. 4 sekunder med skadelige spenninger og frekvens fra et av kraftverkene. Selv om det ikke er funnet feil i regulatorene som skal hindre dette, er disse justert for å forhindre slike hendelser i fremtiden. Selv om det kun dreide seg om sekunder var det nok til å skape en uheldig situasjon. Det er imidlertid kun meldt om skader på elektriske artikler. Normalt sett skal den faste installasjonen i bygninger tåle en overspenning utover den normale driftsspenningen, forteller Kundeansvarlig nettsaker Frode Dorp i HelgelandsKraft. INTENSIVERER KONTROLLEN HelgelandsKraft har gjort sitt ytterste i forbindelse med skadehåndteringen av denne hendelsen. Informasjon er gitt gjennom media og direkte ut mot kunden. Oppfordringen fra HK er å kontakte forsikringsselskap for taksering av skadene og videre behandling av eventuell erstatning. Kunder som har høyere egenandel på forsikringen kan sende kravet direkte til oss, med påkrevd dokumentasjon. Vi oppfordrer kundene å lese vår informasjon på våre internettsider sier Dorp. Kunder har i tillegg også blitt oppfordret til å ta kontakt dersom de har mistanke om skader ved selve el-anlegget. Ved behov vil det være mulig å få gjennomført en kontroll av anlegget av HKs eltilsyn. Den generell kontrollvirksomheten i områdene som har blitt berørt vil også intensiveres i tiden fremover. Husstandene vil få skriftlig informasjon i forkant av kontrollene, sier Dorp. VURDER OVERSPENNINGSVERN Selv om HelgelandsKraft har tatt grep som skal hindre slike hendelser i framtida, anbefales det likevel å gå til anskaffelse av overspenningsvern. De siste årene har nemlig en rekke husstander fått ødelagt elektrisk utstyr som følge av lynnedslag. Med tanke på at dagens husstander har mye både dyr og sensitiv elektronikk, kan en slik enhet være en god investering mot skader som følge av lynnedslag eller andre plutselige endringer i den elektriske spenningen, sier Dorp. Helgeland Kraft har fremdeles ikke fullstendig oversikt over det økonomiske omfanget av overspenningen, imidlertid har kundene vært svært fornøyd med hvordan situasjonen har blitt håndtert fra selskapets side. PRISGARANTI FOR BEDRIFTER VI TÅLER SAMMENLIGNING MED ALLE garantert konkurransedyktige priser! PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS (spotpris) og på FASTPRIS ved framvisning av tilbud fra andre leverandører. Ta kontakt med oss for BEDRIFTSAVTALE: Trond Skaland, telefon: Lars Andreas Østvik, telefon: /7 HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

5 BÆREKRAFTIG UTBYTTEPOLITIKK i HelgelandsKraft På ettervinteren var det flere medieoppslag om grådige offentlige eiere som praktiserer en uansvarlig utbyttepolitikk med et ubalansert utbyttenivå uavhengig av resultat og investeringsbehov. Hva er så situasjonen i HelgelandsKraft? Våre eiere har fått tilført meget store summer via ordinære og ekstraordinære utbytter, herunder også renter og avdrag på ansvarlig lån over mange år. I «høstefasen» er det utbetalt 1,6 milliarder kr (86%) av et årsresultat på 1,8 milliarder kr (opprinnelig investert kr i HK). Verdiøkningen i samme periode er anslått til 2,2 milliarder kr. HK planlegger store investeringer framover i nett og vannkraftproduksjon for bedre forsyningssikkerhet og økt verdiskaping, men ser at ambisjonene kan måtte reduseres både på grunn av usikker inntjening og mulig utfordrende kapitaltilgang på sikt. Hovedkilder for vår kapitaltilgang vil være lån og tilbakeholdt overskudd. Våre eiere har liten eller ingen mulighet til å bidra med mer egenkapital. SKAPER VERDIER I DISTRIKTET Selskapet Bolt er et glimrende eksempel på hvordan bedrifter på Helgeland ved å slå seg sammen kan stå sterkere i den nasjonale konkurransen om oppdrag. Bolt Construction er i dag et av Nord-Norges største entreprenørselskap. Bedriften startet som en fusjon mellom Rana Bygg- og Betong Service og Sørra Bygg i Sandnessjøen, sommeren HelgelandsKraft har tidligere hatt et lengre samarbeid med begge aktørene. Selskapet er tungt etablert på Helgeland med datterselskap både på Nesna, i Sandnessjøen og i Rana. Bolt har 180 ansatte og estimert omsetning for 2013 var på 300 millioner kroner. STORE OPPDRAG En slik sammenslåing bidrar samtidig til videre utvikling og verdiskapning i regionen. Store nasjonale aktører som kjøper opp lokale bedrifter har kanskje ikke samme motivasjon for den lokale verdiskapingen og eksisterende avtaler med det lokale næringslivet, sier divisjonsdirektør Tor Helge Nordvang i Bolt Construction. Hovedadministrasjonen ligger i Mo i Rana, der selskapet var hovedentreprenør for Campus Helgeland. Her er bedriften også godt i gang med utbyggingen av nye Helma Hotell, som etter planen åpner dørene vinteren Bedriften har også lokalkontor i Sandnessjøen, der byens nye storstue, Rica Hotell Syv Søstre, ferdigstilles i løpet av høsten Bedriften har også kraftindustrien som et viktig marked og utfører i dag oppdrag for både HelgelandsKraft, Statkraft, Statnett og småkraft-utbyggere. VELGER LOKAL KRAFT I tillegg til større totalprosjekter utfører også bedriften mindre serviceoppdrag. Siden mars 2013 tilbys også oppdrag innen malerarbeid, gulv- og flislegging som supplement til fagene tømrer, mur og betong. Bedriften legger fokus på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet, produsert av kompetente håndverkere og erfarne fagfolk. Ved å stå sammen og å velge lokal kraft tar man vare på verdiene i distriktet, sier energirådgiver Lars-Andreas Østvik i HelgelandsKraft. Med svakere inntjening og store investeringer i de nærmeste år tas det sikte på å videreføre den ordinære gjeldende utbyttepolitikk, som også ivaretar krav til kontantstrøm og soliditet. Dette er også i samsvar med det som er nedfelt i Strategi for HK: HK skal gi eiere god avkastning i form av verdistigning og eieruttak ved å framvise økonomiske resultat på linje med de bedre i bransjen: Vår rating skal tilfredsstille kravene til «investment grade». Eieruttak baseres på en utbyttegrad på 50 prosent og forutsigbare renter/avdrag på ansvarlig lån. HK er fortsatt en av kraftaktørene med best kredittrating, med de fordeler dette innebærer når nye lån skal tas opp. Dette takket være våre eiere, som har praktisert en bærekraftig utbyttepolitikk i en tid der HK har vært i en høstefase. I denne perioden har det vært rom for ekstra eieruttak, samtidig som HKs finansielle fundament ble styrket for å forberede framtiden. Nå er HK inne i en såfase, og vi har tiltro til at en bærekraftig politikk vil videreføres slik at vi ikke kommer i en posisjon der en svekket finansiell løfteevne vil stå i veien for at lønnsomme prosjekt kan realiseres. Bolt Construction er i dag et av Nord-Norges største entreprenørselskap. 8/9 Ove Brattbakk Administrerende direktør HelglandsKraft

6 SPEKTAKULÆRT KRAFTVERK TAR FORM Illustrasjon: Stein Hamre Arkitektkontor AS STRØM fra VERDENS VAKRESTE KYST Øvre Forsland Kraftverk tar form. Øvre Forsland Kraftverk slik det skal bli. Prosjektet som skal bli Norges vakreste vannkraftanlegg er godt i rute. Fire kilometer vei er allerede ferdigstilt. Den 700 m lange tunnelen er sprengt ut og er nesten klar. Det spektakulære stasjonsbygget er i ferd med å ta form, grunnmur og tak og vegger er allerede på plass. Det som gjenstår er arbeid med fasaden og montasje av generator, turbiner og styringer. Arbeidene på fjellet med inntak og dam vil også bli ferdig i løpet av sommeren. Dammen er så liten at det ikke er den helt store utfordringen, da Nedre Dalsvatn, som er inntaksmagasin, ikke vil bli regulert utover dagens naturlige vannstander. Øvre Forsland er et moderne kraftanlegg med flere installasjoner som utelukkende har til hensikt å ta vare på miljø. I kraftverket er det installert omløpsventil som skal sørge for at fisk ikke strander ved uforutsett stopp i anlegget. I sommermånedene vil også det meste av vann gå forbi kraftverket slik at Simaforsen ikke skal tørrlegges. Prosjektet har også et mål om å legge til rette for at området skal kunne benyttes til friluftsliv og at turgåere skal kunne få se det flotte landskapet i Forslandsdalen, sier prosjektleder Terje Karstensen. Turbin og generator skal være klart til testing i februar 2015, da vil også vannfylling og prøvedrift tre i gang. Øvre Forsland skal være endelig ferdigstilt høsten /11 HelgelandsKraft BYTTER NAVN Nytt navn og ny profil skal bidra til å styrke Helgeland KRAFTs posisjon i et marked i kraftig endring. Bakgrunnen for navnebyttet og den nye profilen til HelgelandsKraft bunner ut i et ønske om å markere seg enda tydeligere. Kraftmarkedet og bedriften har endret seg siden dagens profil ble utviklet. I tillegg har media og måten vi kommuniserer på også vært gjennom en betydelig endring gjennom de ti siste årene. I dag selger HelgelandsKraft en tredjedel av omsetningen til bedrifter utenfor Helgeland. I forhold til framtidig satsing mot det nasjonale privatmarkedet er det også viktig å fremstå som en moderne, attraktiv og konkurransedyktig aktør, sier markedssjef Arild Markussen. Det nye navnet og profilen vil gradvis bli faset inn på skilt, biler, klær, med mer i løpet av en tidsperiode. HelgelandsKraft AS I I Kundesenter: I

7 NORD-NORGES ELDSTE FOTBALLKLUBB A-lagsspillerne Remi Jakobsen (t.v.) og Jimmy Fjelldalselv i Mo IL. I tillegg til toppfotball har Mo IL siden begynnelsen hatt et engasjement for barn og unge. Mo IL Barn og Ungdom arrangerer turneringer og aktiviteter for de mellom 6 og 16 år. A-lagsspillere deltar på holdningsskapende foredrag for ungdom i regionen, forteller hovedtrener Thor André Olsen. Kampanjer rettet mot å belyse tema som mobbing, rus og trafikksikkerhet i tillegg til vold og rasisme, har gitt klubben Norges Fotballforbunds «Fair Play» pris i både 2006 og BANE PÅ ET JORDE Det var visstnok den store tilstedeværelsen av engelske anleggsarbeidere i Rana-distriktet som førte til at ranværingene fikk interesse for fotball. Opprinnelsen til det som i dag er Mo IL ble stiftet i 1904, og satset på nettopp fotball. Forholdene var svært enkle, treningsbanen var et jorde og det ble spilt barføtt med en fotball bestående av tøy som var rullet sammen. I 1988 gikk klubben fra å være et fleridrettslag til å bli en ren fotballklubb. I tillegg til toppfotball har klubben siden begynnelsen hatt et engasjement for barn og unge. Et av lagets mest kjente spillere er Trond Sollied, som i en årrekke også spilte for Rosenborg, Vålerenga, Bodø/Glimt og det norske landslaget, og så har gjort stor suksess som trener i Belgia. ODDSENLIGAEN I dag spiller Mo IL i Oddsenligaen, avdeling 4. Hovedtrener for klubben,thor André Olsen, er tidligere to ganger kåret til årets keeper i Norge. HelgelandsKraft har i en årrekke vært en av hovedsponsorene til Mo IL. Midlene vi får fra våre samarbeidspartnere betyr alt for klubben. Uten slike sponsorer ville det vært umulig å kunne drive på det nivået som vi gjør i dag. Slike sponsorer utgjør kjernen i økonomien ikke bare for oss, men i all slags type idrett, sier Olsen. Sentralbord / Målertelefon / Feilmelding Kundesenteret / Redaktør: Arild Inge Markussen / Tekst, foto og design: Mye i Media Helgelandskraft: Boks Mosjøen / myeimedia.no-0364

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer