e-boks presentasjon - januar JANUARY COPYRIGHT E-BOKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e-boks presentasjon - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS"

Transkript

1 1 e-boks presentasjon - januar JANUARY 2014

2 2 Agenda e-boks kort fortalt Verdier for avsendere og sluttbrukere Løsninger fra e-boks Referanser

3 3 e-boks kort fortalt 16 JANUARY 2014

4 4 Ideen bak e-boks Fra omkostningstunge fysiske brev til digitale dokumenter med minst 80% lavere forsendelsesomkostninger. Alt samlet ett sikkert sted for sluttbruker sikre overblikk og tilgjengelighet AVSENDERE SLUTTBRUKERE

5 5 e-boks kort fortalt PROFIL e-boks tilbyr virksomheter, myndigheter og private en effektiv, sikker og brukervennlig plattform for digital dialog, forsendelse og oppbevaring av viktige dokumenter MISSION e-boks bidrar til økt effektivisering av offentlige og private virksomheter via sikker og effektiv håndtering av digitale dokumenter. Tjenesten har verdiskapende funksjonalitet! ANTALLET AVSENDERE SOM SENDER POSTEN TIL E-BOKS ANTALLET BRUKERE SOM MOTTAR POST DIREKTE I E-BOKS SÅ MANGE BREV BLE SENDT TIL E-BOKS I SÅ MANGE TONN PAPIR SPARTE E-BOKS MILJØET I 2013

6 6 e-boks har et sterkt eierskap EIERSKAP e-boks er et aksjeselskap, som eies likt av Nets A/S og Post Nord Post Nord PostNord.com Nets (tidligere BBS) nets.eu PostNord AB er morselskapet i det felles konsern, som er etableret på bakgrunn av sammenslåing av Post Danmark A/S og Posten AB. PostNord leverer kommunikasjons- og logistikløsninger til virksomheter og private i Norden og er representert ved Strålfors i Norge. Nets er en nordisk tilbyder av betalingskort- og informasjonssystemer. Nets har ambisjon om å nå det europeiske markedet. Nets har over ansatte i åtte land og har fokus på nye muligheter, teknologi og sikkerhet.

7 7 Sterke sammarbeidspartnere DISTRIBUTØRER PARTNERE Strålfors stralfors.no Systemleverandører Nets nets.eu Lokale partnere

8 8 Hele Nordens digitale postboks Personer som selv har opprettet og mottar post i e-boks Over 2 millioner personer mottar hver måned sin lønnslipp i e-boks 3,00 3,30 3,80 4,00 2,40 0,10 0,30 0,50 0,60 0,90 1,40 1,

9 9 Stigende bruk av e-boks som kanal Antall mill. dokumenter fra avsendere Mer enn virksomheter og myndigheter bruker e-boks

10 10 Mer informasjon AVSENDERE: E-BOKS.COM/NO BRUKERE: E-BOKS.NO 16 JANUARY 2014

11 11 Verdi for avsendere og sluttbrukere

12 12 Verdi for avsendere og sluttbrukere FOR AVSENDERE FOR SLUTTBRUKERE Store besparelser på porto Gratis, livslangt og sikkert arkiv Mer effektive prosesser Alle viktige dokumenter et sted Høy kundetilfredshet Større overblikk 100 % leveringssikkerhet Varsling ved ny post

13 13 e-boks er også godt for miljøet e-boks er godt for økonomien og godt for miljøet 220 millioner dokumenter ble sendt til e-boks i 2013 Sparer hvert år miljøet for mer enn tonn papir 2/3 av e-boks sine brukere sier miljøet er viktigt for dem* *Kilde: e-boks brukerundersøkelse, Epinion

14 14 Klar til vekst og internasjonalisering e-boks har mer enn 10 års erfaring som ledende digital aktør Utnyttelse av stordriftsfordeler til en omkostningseffektiv løsning Utvikling av organisasjonen og optimering av produktportefølge Ny offensiv strategi og fokus på å forbli markedsleder i Norden

15 15 Løsninger fra e-boks 16 JANUARY 2014

16 16 Slik fungerer e-boks Sluttbruker Leser dokumenter Registrering av avsender START e-boks e-boks brev e-boks Registrerte Avsender Registreringsliste Kvitteringsliste System Levering via snittflate Splitt; e-boks og fysisk brev Printfil Konvertering til PDF Fil til e-boks Fil til fysisk brev Print og forsendelse 16 JANUARY 2014

17 17 Løsninger fra e-boks BRUKERGRENSEFLATER e-boks REGISTRERINGSVERKTØYER KOMMUNIKASJONSVERKTØYER INTEGRASJONSVERKTØYER

18 18 4 eksempler på løsninger 1. e-boks mobil app. 2. Portalløsning 3. Toveiskommunikasjon 4. Signeringsløsning BRUKERGRENSEFLATE INTEGRASJONSVERKTØY KOMMUNIKASJONSVERKTØY KOMMUNIKASJONSVERKTØY

19 19 1. Ta med deg e-boks på farten mobile brukere

20 20 2. Bakgrunn for Portalløsning Virksomheter ønsker å digitalisere så stor en del av kundekommunikasjonen som mulig. Kundene ønsker, i stigende omfang, å motta dokumenter digitalt Dette medfører diskusjoner om kommunikasjon skal foregå via virksomhetens eget selvbetjeningsunivers eller via andre portaler som f.eks. e-boks. For noen kunder er virksomhetens egen løsning attraktiv, mens andre heller vil ha brevene sendt til en kjent løsning som de benytter ofte, f.eks. e-boks. Med e-boks whitelabel portalløsning kan din virksomhet kombinere løsningene slik at kundene selv bestemmer hvor de mottar brevene. Samtidig vil selskapet høste digitaliseringsgevinsten

21 21 2. Portalløsning 3. Dokument sendes til e-boks bruker AVSENDER Splitt utføres White-label bruker kan overføre til e-boks SLUTTBRUKER Overfør til e-boks Dokumenter sendes via eksisterende snittflate 1. Dokument sendes til White-label bruker 3. AVSENDER-PORTAL

22 22 2. Verdi med Portalløsning FOR AVSENDERE FOR SLUTTBRUKERE Besparelser på minst 80 % mot fysisk post. 100 % leveringssikkerhet! Kan selv velge om de ønsker å overføre dokumenter til e-boks Mulighet for levering av samtlige kundedokumenter digitalt Overførsel skjer enkelt og valgfrit ved ett klikk Sikring og oppbevaring av dokumenter håndteres av e-boks Sluttbruker kan benytte en kjent kanal for å motta brev fra virksomheten Løsning skreddersys til virksomhetens egen portal Valgfrihet gir høy tilfredshet og sikrer et løft i KSI (kundeservicen)

23 23 2. Eksempler på portalløsninger PENSJON DANMARK FOKUS BANK (DANSKE BANK) 16 JANUARY 2014

24 24 2. Eksempler på portalløsninger BORGER.DK RUDERSDAL KOMMUNE 16 JANUARY 2014

25 25 3. Bakgrunn for toveiskommunikasjon Virksomheter ønsker at kommunikasjonen med kunder, i stigende grad, skal foregå digitalt. Det er både raskere og mer effektivt enn allminnelig post. Dette kan gi utfordringer da f.eks. en tradisjonell ikke alltid gir høy nok sikkerhet. Levering til rett person er heller ikke garantert. Det er et behov for en fleksibel og felles løsning for hele virksomheten, basert på en utbredt infrastruktur i Norden for digital kommunikasjon. Toveiskommunikasjon i e-boks er en sikker kanal for kommunikasjon med sensitivt innhold, som f.eks. personnummer. Svar kan hentes direkte inn i virksomhetens forretningssystemer

26 26 3. Bakgrunn for toveiskommunikasjon Tradisjonell gir ikke 100% leveringssikkerhet Kun 76,5% av ikke-spam (permission bassert ) når sluttbruker

27 27 3. Toveiskommunikasjon 5. Svar hentes 4. Besvart dokument AVSENDER BESVAR FELT 1 SLUTTBRUKER FELT 2 Dokument med svarmulighet sendes via eksisterende snittflate Dokument videresendes Dokument bevares og arkiveres

28 28 3. Verdi med toveiskommunikasjon FOR AVSENDERE FOR SLUTTBRUKERE Mulighet for 100% sikker og fortrolig digital dialog med kunder Bruk av utbredt digital kanal med høy brukertilfredshet Optimering av prosesser gjennom integrasjon med egne systemer og tilknytning av metadata Tidsbesparende saksbehandling Mulighet for sikker dialog med virksomheten gjennom fortrolig kanal Gir overblikk over korrespondanse som oppbevares sikkert Mulighet for å sende egne filer sikkert Sikker og enkel tilgang via e-boks.no med BankID

29 29 3. Eksempler med toveiskommunikasjon DANSK ARBEIDSGIVERFORENING ODENSE KOMMUNE

30 30 4. Signeringsløsning 5. Svarstatus hentes 4. Signeret / avvist dokument AVSENDER Signering SLUTTBRUKER Dokument med signeringsmulighet sendes via eksisterende snittflate Dokument videresendes Dokument Signeres / avvises og arkiveres

31 31 4. Signeringsløsning 16 JANUARY 2014

32 32 Referanser

33 33 Lønnslippen ligger trygt i e-boks Over 2 mill. innbyggere mottar hver måned sin lønnslipp, og i stigende grad også HR-kommunikasjon, i e-boks MAJORITETEN AV OFFENTLIGE ANSATT I DANMARK MOTTAR LØNNSLIPPEN I E-BOKS 2/3 AV ALLE VIRKSOMHETER MED 0VER 1000 ANSATTE BENYTTER E-BOKS STERKT PARTNERSKAP MED POST NORD, STRÅLFORS OG NETS

34 34 e-boks til Danske Bank Danske Bank har tilbudt sine kunder dokumenter som f.eks; kontoutskrifter, årsoppgaver og fondsoversikt i e-boks siden 2001 via valgfrie kundekanaler WHITE-LABEL LØSNING TIL NETTBANK-KUNDER UTENFOR DANMARK BRANDS SOM DANICA OG REALKREDIT DANMARK ER OGSÅ TILKOBLET E-BOKS DANSKE BANK SPARER ÅRLIGT OVER 250 MILL. KR. VED Å BENYTTE E-BOKS!

35 35 e-boks til Tryg TRYG startede som avsender i e-boks april Kun en måned senere hadde av selskapets kunder registrert seg i e-boks ALLEREDE I 2008 HADDE TRYG OVER REGISTRERTE SLUTTKUNDER I E-BOKS TRYG LEVERER FORSIKRINGSDOKUMENTER OG POLISER TIL KUNDER ALLE ANSATTE I TRYG MOTTAR SIN LØNNSSLIPP I E-BOKS

36 36 Portalløsning til Pension Danmark e-boks har hjulpet Pension Danmark med å øke kundeservicen og senke administrasjonsomkostningene ved å skræddersy en løsning til deres selvbetjeningportal ÉN FELLES LØSNING TIL KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMER MEDLEMMER HAR PROBLEMFRITT TATT I BRUK DIGITAL POST PENSION DANMARK ESTIMERER EN ÅRLIG BESPARELSE PÅ 6-7 MILL. KR.

37 37 Feriekort til Dansk Arbeidsgiverforening Dansk Arbeidsgiverforening benytter e-boks til sikker toveiskommunikasjon mellom sine medlemsvirksomheter og deres ansatte i en automatiseret løsning (eferiekort.dk) FERIEKORT SENDES OG UTFYLLES DIGITALT AV DE ANSATTE PÅ E-BOKS.DK SVAR HENTES DIREKTE INN I LØNNSSYSTEMET OG FERIEPENGER UTBETALES VIRKSOMHETER SPARER PORTO OG REDUSERER ADMINISTRASJONSTID/RESURSER

38 38 Digital post til Digitaliseringsstyrelsen Digital post = den felles løsning e-boks har levert til det offentlige, med distribusjon av dokumenter og toveiskommunikasjon mellom offentlige myndigheter til innbyggere og virksomheter. KLIPP FRA DIGITALISERINGSSTRATEGIEN: SLUTT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST +200 MYNDIGHETER SENDER ÅRLIGT OVER 25 MILL. DOKUMENTER I 2012 SPARTE DET OFFENTLIGE OVER 300 MILL. KR. PÅ Å BRUKE E-BOKS

39 39 Digital post til Digitaliseringsstyrelsen e-boks er et aktieselskab, der er ligeligt ejet af Nets A/S og Post Komplett post-løsning til den fellesoffentlige digitale infrastruktur Danmark A/S Portalløsning til Borger.dk & Virk.dk Sikker tilgang med NemID (tilsvarer BankID) Tilgang til snittflater og testmiljø Mer informasjon: digst.dk/digitalpost

40 40 Digital post til Digitaliseringsstyrelsen e-boks er et aktieselskab, der er ligeligt ejet af Nets A/S og Post Danmark Den offentlige A/S sektor i Danmark er en digital frontløper - Ny lov om offentlig digital post vedtatt 6. juni 2012* Loven betyr at det i 2013 blir obligatorisk for alle danske virksomheter, og i 2014 for alle innbyggere, å motta post fra offentlige myndigheter i den offentlige digitale postløsning levert av e-boks. Lovforslaget sidestiller rettsvirkningene av digital kommunikasjon med tradisjonell papirpost, og utgjør en viktig grunnstein i den felles offentlige digitaliseringsstrategi. * Link til lov:

41 41 16 JANUARY 2014

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE

Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE Se nærmere på Nordens mest brukte TRANSPORT ADMINISTRATIVE løsning Mer enn 10 000 bedrifter bruker CONSIGNOR OM EDI-Soft EDI-Soft ble etablert i 1997 og har i dag over 100 ansatte. Vi har alltid hatt fokus

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek.

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Digitalt først og fremst Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Tema Om Difi Norge.no Digitalt førstevalg og sikker digital post Fakta om Difi Opprettet 1. januar 2008 240 ansatte i Leikanger

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Produkt-/prisliste pr. 1. januar - 2011

Produkt-/prisliste pr. 1. januar - 2011 YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «TREFF DINE KUNDER PÅ SEKUNDER» Mobilen er alltid med og det gir deg en unik mulighet til

Detaljer

BankID Norge 2.0. Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014

BankID Norge 2.0. Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014 BankID Norge 2.0 Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014 2 Agenda Bakgrunnen for forretningsorienteringen av BankID Omdanningen til aksjeselskap Hvordan

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid

Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid Åpenhet lønner seg om lønnsomme IT-løsninger i offentlig sektor Heidi Arnesen Austlid 429 kommuner, 341 offentlige etater og 19 fylkeskommuner tar i dag selvstendige beslutninger om IT-løsninger. Det innebærer

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer