LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: Fax: Org. nr: NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911"

Transkript

1

2 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: Fax: Org. nr: NO createurene.no Foto: Studio Oscar/Terra-Gruppen

3 LillestrømBanken er en virksomhet som er til for våre kunder og vårt nærmiljø. ÅRSRAPPORT Banken der du treffer mennesker

4 3 Leder 5 Nøkkeltall 6 Styrets beretning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Regnskapsprinsipper 18 Noter 26 Kontrollkomiteén 26 Revisjonsberetning LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf Faks: Banken der du treffer mennesker

5 først bidra SAMFUNNSANSVAR - ET MOTEBEGREP? Vi lever i en tid der bedriftenes samfunnsansvar igjen har kommet på dagsorden. Stadig flere årsberetninger inneholder noen avsnitt om bedriftens samfunnsansvar. Vi i LillestrømBanken føler at samfunnsansvar er en del av vår grunnfilosofi. Vi har vår del av ansvaret for samfunnet vi virker i. Vi har bondens syn på vår virksomhet. For å høste, må vi så For oss betyr dette at vi prøver å støtte de personene i vårt område som ønsker å skape noe for mange av oss. LillestrømBanken kan ikke ha alle de gode ideene og heller ikke alle de positive menneskene, men disse menneskene kommer ofte til oss og spør om vi kan LillestrømBanken har opparbeidet seg en posisjon som støttespiller i mange sammenhenger. Det kan være til en kunstforening som ønsker hjelp til å få til en utstilling av Henrik Sørensen, et idrettslag som vil arrangere en turnering/norgesmesterskap. Andre som ønsker å gi ungene et bedre treningstilbud eller korpset som trenger nye uniformer. I disse dager ferdigstiller Lillestrøm Kultursenter sitt nye bygg som igjen åpner mange nye muligheter for innbyggerne på Nedre Romerike. Vi får nye underholdningstilbud og noen får nye øvingslokaler. Et stort løft for kulturlivet på Nedre Romerike, som ikke ville vært mulig uten at ildsjeler hadde lagt ned en enestående innsats. LillestrømBanken har vært engasjert i prosjektet. Som en av aksjonærene har vi bidratt til å gjøre det økonomisk mulig å få reist bygget. Dette er ikke en investering vi vil tjene penger på, ihvertfall ikke direkte. Hvorfor har vi da gjort det? Vi har gjort det fordi det er bra for det området vi lever i. Vi tror at et nytt kultursenter vil skape betydelige verdier for innbyggerne i bankens nærmiljø. Vi kunne lent oss tilbake og sagt at det er et offentlig ansvar å legge forholdene til rette for et nytt kulturhus. Når vi ikke gjør det er det fordi vi tror at en må så for å høste. Skaper vi mer aktivitet i Lillestrøm blir det mer aktivitet i LillestrømBanken. Hele lokalmiljøet vårt vil ha store fordeler av den økte aktiviteten, også de som ikke bidrar, men bare skummer fløten. For våre ansatte er det en motivasjonsfaktor at banken engasjerer seg for at det skal skje noe i Lillestrøm. Vi er stolte av at banken gjør noe mer enn bare å utnytte mulighetene i markedet. Byggingen av kunstisbanen på Torvet kostet nesten 3 millioner kroner. Sammen med to andre aktører ble dette gitt som en gave til Skedsmo Kommune. Aller mest er dette en gave til befolkningen. Vi gleder oss over å se at banen blir brukt og at det er folk på Torvet også utenom butikkenes åpningstider. En skulpturpark langs flomvollen ser ut til å bli en realitet. Skedsmo Kommune vil trolig satse på ideen vår. Vi tror dette vil gjøre Lillestrøm mer attraktivt og ikke minst vil det bli en attraksjon for alle oss som bor her. Som lokalbank føler vi et samfunnsansvar ved at vi leverer kundene de tjenestene de trenger, at vi driver forretning etter etiske retningslinjer og at vi tar vare på våre kunder og ansatte. LillestrømBankens spesielle vri på samfunnsansvaret er at vi ønsker å være en såmann, av og til også der gevinsten ikke direkte tilfaller oss. Vi tror at denne holdningen gir oss god økonomi og er effektiv markedsføring både mot eksisterende og potensielle kunder og banken kan vise til svært god lønnsomhet og en sterk vekst. Det kan være fordi vi er både konkurransedyktige og gavmilde. Gavmildheten gir en litt annerledes og mykere profil i markedet. Bra for en virksomhet som driver med penger, men som egentlig driver med mennesker. LillestrømBanken er en virksomhet som er til for våre kunder og vårt nærmiljø. Vi som jobber her gløder ikke bare for god service, men også for at Lillestrøm skal utvikle seg. Det tror vi er en styrke for en moderne virksomhet i utvikling. Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef Vi i LillestrømBanken føler at samfunnsansvar er en del av vår grunnfilosofi. 3

6 Som lokalbank føler vi et samfunnsansvar ved at vi leverer kundene de tjenestene de trenger.

7 HISTORISKE TALL 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4000 Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 0% Forvaltningskapital i mill. kr. 25% 20% 15% 10% 5% Driftsresultat i mill. kr. Nøkkeltall: Netto renteinntekter 66,1 64,4 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 29,9 Andre driftsinntekter 40,7 30,6 25,0 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 13,7 Kursgevinst anleggsaksjer 0,0 0,0 0,2-1,1 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 61,7 55,6 46,2 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 25,8 Netto tap -0,3 3,7 7,7 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 0,9 Driftsresultat 45,3 35,7 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 16,9 Skatt 7,4 8,7 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 5,0 Årsoverskudd 37,9 27,0 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 11,8 Forvaltningskapital i mill.kr Innskudd i mill.kr Utlån i mill.kr Kapitaldekning i % 15,3 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 15,6 % 15,5 % 16,9 % 15,8 % 17,3 % 19,8 % Ansvarlig kapital i mill.kr. 347,6 268,4 254,7 190, ,7 144,7 127, Egenkapitalrentabilitet før skatt 18,9 % 16,6 % 17,9 % 12,2 % 11,1 % 16,4 % 15,1 % 6,9 % 18,6 % 17,1 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 15,8 % 12,6 % 13,4 % 8,1 % 8,0 % 11,8 % 12,2 % 5,0 % 14,5 % 12,1 % Driftskostnader i % av inntekter 57,8 % 58,5 % 52,6 % 66,5 % 65,5 % 57,3 % 61,3 % 76,2 % 59,8 % 59,2 % Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,56 % 0,75 % 2,0 % 1,9 % Vekst i forvaltningskapital 14,3 % 18,7 % 19,5 % 20,4 % 12,1 % 25,6 % 17,6 % 11,1 % 8,7 % 15,8 % Utlånsvekst 18,5 % 14,9 % 19,4 % 22,8 % 15,3 % 23,9 % 18,4 % 16,3 % 14,6 % 13,3 % Innskuddsvekst 4,6 % 10,8 % 11,2 % 11,6 % 14,9 % 16,6 % 16,7 % 7,4 % 9,5 % 15,3 % Vekst i egenkapital 15,2 % 12,0 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 12,5 % 12,9 % 4,7 % 13,1 % 12,3 % EK i % av forvaltningskapital 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,9 % 9,2 % 10,2 % 10,6 % 11,2 % 10,7 %

8 sikrede lån å sette av til uspesifiserte tap STYRETS BERETNING FOR God lønnsomhet og god vekst kjennetegner regnskapet for. Resultatet er det beste i bankens historie målt i kroner. Den gode lønnsomheten kommer på tross av en svært lav rentemargin. Den lave rentemarginen har sine årsaker i en tøff konkurranse og en stor andel av lån med god sikkerhet. Egenkapitalrentabiliteten er fortsatt god og vesentlig høyere enn de krav bankens styre har satt. Utlånsveksten er sterkere enn innskuddsveksten, og den forventes å bli det fortsatt. Dette betyr at funding stadig blir viktigere for oss. Vi opplever å være attraktive i pengemarkedet. I etablerte Terra- Gruppen AS kredittforetaket Terra BoligKreditt AS. Hensikten er å avlaste bankenes fundingbehov. Selskapet vil bli omdannet til et selskap for særskilt sikre obligasjoner når myndighetene er ferdige med forskrifter for denne type selskaper. For LillestrømBanken betyr dette redskapet økte vekstmuligheter innenfor markedet for godt Den lave rentemarginen har sin motpost i lave tap. Tilbakeførte tap er større enn konstaterte tap. Det er ikke lenger adgang til I sommer etablerte vi flere salgskontorer i Groruddalen, med tanke på ytterligere å forsterke bankens sterke posisjon i markedet for boliglån i vårt område. Foranledningen var Terra-Gruppen AS oppkjøp av Aktiv Eiendomsmegling AS (tidligere Postbanken Eiendomsmegling) og et samarbeid med disse. Etableringen har vært krevende, men så langt vellykket. Etableringen forsterker ytterligere bankens utvikling i retning av en salgsorganisasjon. Mer enn 60 % av staben er nå orientert mot salg. Bytte av datasentral var et stort løft i. LillestrømBanken påtok seg arbeidet med å kjøre pilot. Det har vært krevende for LillestrømBankens ansatte og til tider også for bankens kunder. For belastes regnskapet med betydelig kostnader til investeringer og personalomkostninger knyttet til dette. Kostnader til IT vil gradvis bli mindre de neste årene. Fra 2012 forventes kostnadene til datadrift å være nesten halvert mot dagens kostnad. Et mangeårig bevisst arbeid for utvikling av medarbeiderne kombinert med et godt samarbeidsmiljø gjorde at LillestrømBanken mestret problemene rundt datakonverteringen godt. Vi har en kompetent stab, selv om en rask utvikling av virksomheten stadig representerer utfordringer med tanke på rekruttering og utvikling av medarbeidere. ble et nytt godt år for verdipapirvirksomheten. For første gang på lenge ble også bidraget fra eiendomsvirksomheten positivt. Dette skyldes ferdigstillelse av bankens nybygg og Torvet Øst Lillestrøm AS nybygg. Eiendomsvirksomheten vil fortsatt preges av at den er under oppbygging. LillestrømBanken har i slutten av og begynnelsen av 2006 foretatt nye kjøp av eiendommer sammen med Øie AS. Kostnadene ligger litt over budsjettet for. Vi har brukt betydelig mer ressurser på datakonverteringen enn planlagt. Nedleggelsen av kontorene i Enebakk har imidlertid gitt kostnadsreduksjoner. De nærmeste par årene forventer vi at kostnadseffektiviseringen vil stoppe opp litt. Dette fordi etableringen av salgskontorer i Groruddalen vil trenge 3 år for å bli lønnsom. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 45,3 millioner kroner etter tap, hvilket gir et overskudd etter skatt på 37,9 millioner kroner. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 18,86 %, tilsvarende etter skatt er 15,76 %. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 7,93 %. Sett mot budsjettet har verdipapirvirksomheten gitt størst meravkastning. Bankvirksomheten har også gått bedre enn budsjettert. Eiendomsvirksomheten gir positivt bidrag i, noe som skyldes at både Torvet 5 og Torvet Øst Lillestrøm AS fikk ferdigstilt sine prosjekter i. Investeringen i Terra- Gruppen AS gir et merkbart bidrag i. Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Vi har fortsatt negativt bidrag for kortvirksomheten og enkelte manuelle tjenester, men prising av tjenester har de siste årene bidratt vesentlig både til inntekter og kostnadsreduksjoner. Driftskostnader i kroner gikk litt opp, dette skyldes en større ressursbruk enn forventet på datakonverteringen, samt etablering i Groruddalen. Vi forventer at også de neste årene vil gi litt høyere kostnader på grunn av etableringen i Groruddalen. Kostnader for målt i prosent av forvaltningskapital er 1,58 %. Det gode resultatet medvirket til at overskuddsbonusene ble svært gode. Totalt utgjorde bonuslønn 4,6 millioner kroner. 2,7 millioner av dette er overskuddsbonus. Totalt utgjør resultatbasert lønn nå 15,8 % av den totale personalkostnaden. Utviklingen i inntekter fra andre tjenester enn innskudd og utlån var også positiv. Verdipapirvirksomheten bidro betydelig til resultatet. Netto kursgevinst for verdipapirer var 21,3 millioner kroner. Inntekter fra banktjenester og salgsprovisjoner for off-balanceprodukter var 18,3 millioner kroner i. Banken er deleier i flere eiendomsselskaper i tillegg til at banken eier gården Torvet 5 i Lillestrøm. For er det et overskudd på 3,9 millioner på denne virksomheten. Etter mange år med investeringer kom endelig et år med gevinst på denne satsingen. Eiendomsinvesteringer er en langsiktig satsing. Sammen med Øie AS har LillestrømBanken engasjert seg i flere i eiendomsprosjekter. Vi har sammen kjøpt Dampsagtomta i Lillestrøm, samt 4 andre eiendommer i sentrum av Lillestrøm. LillestrømBanken har også en 30 % andel i Lillestrøm Byutvikling AS, som for tiden bygger ut et kvartal i Lillestrøm sentrum. Sammen med Øie AS og Skedsmo kommune eier banken Lillestrøm Kulturbygg AS. Bankens eierandel er 45 %. LillestrømBanken har en 20,5 % eierandel i Terra Eiendomsmegling Akershus AS. Selskapet har ikke gitt utbytte. Tapsutviklingen Vår utlånsportefølje på millioner er solid. Tapene i er positive i den betydning at det er inntektsført 0,3 millioner kroner på tidligere tapsførte lån. Det foretas ikke nye uspesifiserte tapsavsetninger for regnskapsåret. Dette med bakgrunn i at det innføres nye regler for regnskapsåret 2006 og at vi sannsynligvis må tilbakeføre mye av tapsavsetningen på 25 millioner. 70 % av våre utlån er boliglån innenfor 60 % av godkjent sikkerhet. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 488 millioner kroner. Dette er 14,34 % vekst fra forrige årsskifte. Utlånsveksten er fortsatt relativt sterk, selv om vi godt merker at konkurransen er hardere enn tidligere. Vi regner med å kunne vokse enda sterkere ved hjelp av Terra BoligKreditt AS. Dette fordi vi da kan legge en del av lånene utenfor vår egen balanse. 6

9 Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Utlånsveksten var i på 18,47 % og innskuddsveksten var på 4,6 %. Det var betydelige overflyttinger til pengemarked mot slutten av, dette mer enn halverte innskuddsveksten vår. Tilsvarende tall for 2004 var 14,9 % og 11,2 %. Bankens beholdning av verdipapirer var 332,2 millioner kroner ved utgangen av. Av dette var 56 millioner kroner aksjer og 6 millioner kroner grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital var ved utgangen av året 347,6 millioner kroner og utgjorde 9,22 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Banken har i tatt opp et fondsobligasjonslån på 50 millioner. Kapitaldekningen var ved utgangen av året 15,25 %. Myndighetenes krav er 8 %, mens bankens målsetting er 15 %. Generell risiko For de fleste av våre tjenester gjelder det at vi lever av muligheten i å ta en risiko. Dette betyr at risikostyring er en vesentlig del av bankens virksomhet. For å kunne ta risiko kreves et bevisst forhold til hvilke risikoer vi vil ta og et oppfølgingssystem som gjør risikoen akseptabel. For å styre risiko har banken en rekke kontroller av at rutiner følges og at avvik følges opp. Banken har en egen internkontrollansvarlig. Dette gjøres i samarbeide med ekstern revisor. Det foregår en løpende vurdering av nye kontroller og evt. endring av gamle. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en Moderne datasystemer er en av mange forutsetninger for at vi skal være konkurransedyktige i fremtiden. vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Skifte av datasentral utgjorde i den største enkeltrisikoen banken utsatte seg for. Selve konverteringen av data var vellykket, men en rekke av applikasjonene har ikke fungert tilfredsstillende i tiden etter konvertering. Dette har ført til at de siste 4 månedene av har gitt en problematisk driftssituasjon. Det har også gjort arbeid med internkontroll tyngre. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til økonomisk styring og gode rutiner. Anskaffelse av penger har de senere årene blitt viktigere for LillestrømBanken og dermed også bankens posisjon i investormarkedet. Med synkende marginer har det også blitt enda viktigere at banken lykkes i sitt arbeid med å øke forretningsvolumet og å øke andre inntekter. Strategisk risiko Strukturen i finansnæringen endrer seg stadig. Der det tidligere var samarbeidsordninger mellom bankene blir disse nå utsatt for angrep av forskjellig karakter. Risikoen for LillestrømBanken ligger i at vi kan få for dyre ordninger og at en kan bli stengt ute fra ordninger. Bytte av datasentral vil gi banken betydelig lavere datakostnader i fremtiden. Dette skyldes i første rekke at de nye kjernesystemene er mer moderne enn tidligere systemer og at vi har betalt lite for å få tilgang til disse. Moderne datasystemer er en av mange forutsetninger for at vi skal være konkurransedyktige i fremtiden. Å finne alternativer til nåværende leverandører er svært viktig. Terra BoligKreditt AS ble etablert i og selskapet har nå 2 mrd. kroner i forvaltningskapital. Selskapet representerer økt konkurransedyktighet for LillestrømBanken. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS har gitt oss muligheter til å etablere oss i nye områder. Også dette en mulighet som har åpnet seg gjennom Terra-samarbeidet. Innenfor EU arbeider sterke krefter for at Sparebanker skal måtte omdanne seg til aksjeselskaper. Argumentet er at det svekker konkurransen at sparebankene ikke kan kjøpes opp. LillestrømBanken mener at dette er å snu problemstillingen på hodet. Dette fordi oppkjøpte sparebanker representerer redusert konkurranse, ved at det blir færre aktører i markedet. Det arbeides fra Sparebankforeningene i Europa for å forhindre slike regler. Terra-Gruppen AS har også satt politikk på dagsorden for å fremme de mindre sparebankenes syn i en del saker. Det gjøres endringer i bankenes rammebetingelser som kan gi betydelige utslag med tanke på konkurransen i markedet. Et eksempel her er nye regler for funding og sikkerhetsstillelse for lån i Norges Bank, som er problematisk for mindre 7

10 Fjorårets gave på 1 million kroner til skulpturpark har blitt svært godt mottatt av befolkningen. sparebanker. Vi støtter fullt ut Terra- Gruppen ASs engasjement her. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap på utlån og garantier. Veksten i LillestrømBanken er fortsatt sterk. Veksten er i stor grad på sikre boliglån. Den restriktive linjen med henblikk på sikring av lån gir som resultat en misligholdsprosent på 0,17 % og svært lave tap. Bankens utlån er sikret med realverdier på Nedre Romerike og vi har stor tro på at realverdiene fortsatt vil utvikle seg bedre enn det norske gjennomsnittet. Vi vil gradvis øke andelen av lån utover 60 % og dette representerer nye utfordringer med tanke på oppfølging av engasjementer. Alle næringsengasjementer over 2 millioner kroner blir gjennomgått og vurdert våren Alle lån er risikoklassifisert. Styret forventer at risikoen for tap i utlånsporteføljen er liten, men at tap vil kunne forekomme. Vi har tatt høyde for dette med en uspesifisert tapsavsetning på 25,2 millioner kroner. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Mange banker har hatt vansker med å skaffe midler i markedet og dette har gitt som resultat at mellomstore innskudd prises svært høyt. Vi har derfor vurdert det som riktig å hente en noe større andel av midlene i markedet. For LillestrømBanken er i dag prisen for obligasjonslån lavere enn prisen på en del av særvilkårsinnskuddene. Vi har stort fokus på anskaffelse av midler og har gode planer på området. Opprettelsen av Terra BoligKreditt AS bidrar også til at LillestrømBanken nå har ytterligere en mulighet til å vokse uten å bekymre seg for en likevekst mellom innskudd og utlån. Banken har opprettet trekkrettigheter for å sikre seg mot svingninger i kapitalbehovet og med tanke på risikoen knyttet til refinansieringstidspunktene. Trekkrettighetene ble utvidet betydelig i. Banken har ved utgangen av sertifikat og obligasjonslån for millioner kroner. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at fastrenteplasseringer og fastrentelån skal få en avvikende avkastning i forhold til papirer med flytende rente. Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi er fortsatt forsiktige i vår forvaltning og tar liten renterisiko. Utsikten fremover er at det er større mulighet for renteoppgang enn rentenedgang, dermed vil banken fortsatt ligge med plasseringer som har kort løpetid. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr også kundene fastrenteinnskudd. Dette er imidlertid små beløp. Fastrenteforpliktelser mot kunder sikres med rentebytteavtaler, da vi har definert dette som et område der vi ikke skal ha renterisiko. Renterisikoen beregnet som Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet begynner nå å gi resultater. kurstap/kursgevinst ved en endring på 1 % er ca 1,4 millioner kroner ved årsskiftet. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Kursrisiko er risikoen for at verdipapirer skal endre sin verdi grunnet endringer i markedet og/eller virksomheten. Banken investerer aktivt i aksjer og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. Rammen for handelsporteføljen er 60 millioner kroner eksklusive kursgevinster. Vi har også en ramme for plassering av aksjer utenfor Norden. Denne er på 15 millioner kroner, men har ikke vært brukt i. Vi betrakter aksjeinvesteringer som en naturlig del av bankens virksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. En heltidsansatt jobber med plasseringer i tillegg har vi et investeringsråd på 5 personer. Vi hadde i netto kursgevinster på 21,3 millioner kroner, av dette kommer 18,3 millioner fra aksjer og grunnfondsbevis og 3 millioner fra øvrige plasseringer. Vi har kjøpt aksjederivater (spesielt put-opsjoner på OBX indeksen) som et sikringstiltak. Markedet har enda ikke vært av en slik karakter at vi har tjent penger på dette. Det skaper imidlertid en større trygghet ved å ligge eksponert i perioder der vi er usikre på markedets retning. De siste 9 årene har aksjer og grunnfondsbevis i snitt gitt banken en god meravkastning i forhold til børsen. 8

11 Risiko for fall i eiendomsverdier Banken har det meste av sine utlån sikret med pant i eiendom. Vi er i ferd med å få en større portefølje av næringseiendommer, der vi eier hele eller deler av eiendomsselskapet. Det betyr at banken har både muligheter og risiko knyttet til endringer i verdien av eiendommer. De eiendommene vi sitter med har steget mye i verdi de senere år, og noe av dette er solgt ut i. Nedre Romerike, der vi både har investert og lånt ut penger, er et pressområde. Vi har stor tro på at eiendomsverdiene her vil utvikle seg mer positivt enn gjennomsnittet. Men ved kjøp av nye eiendommer merker vi at inngangsverdien nå er høy. Det betyr at vi etterhvert vil få en risiko for verdifall. Når det gjelder de eiendommene våre kunder kjøper er det vår vurdering at risikoen der i første rekke gjelder lån der egenkapitalen er mindre enn 20 %. Dette er for tiden en svært liten del av utlånsporteføljen. Behandlingsrisiko Behandlingsrisiko er risikoen for at mennesker, maskiner, rutiner og systemer ikke fungerer som forutsatt. Bytte av datasentral som var planlagt å gi bedre driftssikkerhet og stabilitet, har i første omgang ikke gjort det. Men vi forventer at dette vil gi bedre sikkerhet og stabilitet over tid. Ustabil datadrift har gitt komplikasjoner for mange av våre kunder høsten. Situasjonen har gradvis bedret seg. Også internkontrollsystemet har lidd av mangelfulle rapporter høsten, men dette er i det alt vesentlige avhjulpet med kompenserende kontrollhandlinger. For å sikre en tilfredsstillende drift har det vært nødvendig å drive med ekstra bemanning de siste månedene. Dette trappes ned fra årsskiftet. Stadig rekruttering av ny kompetanse og videreutvikling av etablerte medarbeidere bidrar til at vi synes våre medarbeidere har god kompetanse. Renommérisiko Renommérisiko er risikoen for at bankens renommé svekkes. Vårt fokus er her i første rekke knyttet til dårlig rådgivning og kundebehandling. Knyttet til tjenester er det i første rekke knyttet til om banken selger lån og kredittkort til folk som ikke kan betjene kredittene, dårlig behandling for forsikringskunder og salg av spareprodukter som kunden ikke forstår. Konverteringen høsten har gitt som effekt at svært mange av bankens kunder var misfornøyde med tilgjengeligheten til NettBanken og TeleBanken. Det er gjort en rekke tiltak for å bøte på skadene overfor kundene. Både gebyrfrihet og sen iverksetting av renteøkning har vært kostbare tiltak for å berolige kundene. En storartet innsats av staben i banken har også gjort at banken har kommet relativt godt gjennom disse problemene. Fysisk risiko Dette er risikoen for at banken skal bli utsatt for skader på ansatte eller eiendeler. Oppbevaring av kontanter medfører også en risiko for ran, derfor avholdes årlige ransøvelser. Vi har moderne sikkerhetssystemer. Som kjent skapte ombyggingen av Torvet 5 i 2004 en del problemer for oss og våre leietagere. Det økonomiske sluttoppgjøret for dette har vi mottatt i. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 53 ansatte, hvilket utgjorde total 46,3 årsverk. Sammenlignet med 2004 utgjorde dette 4,3 flere årsverk. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. I har det vært 10 vikarer i banken, og en rekke av dem har deltatt i arbeidet med å bytte datasentral. Dette ble vesentlig flere enn vi planla. Det var problemer med NettBank og TeleBank. Etableringen i Groruddalen har også medvirket til at staben nå vokser med 5 medarbeidere. Sykefraværet i utgjorde 1005 dager og utgjorde 7,94 % av disponibel arbeidstid. Sykefraværet har vært merkbart høyere høsten enn tidligere, noe som kan tilskrives en krevende arbeidsituasjon etter konvertering. Fra februar 2006 er halvparten av ledergruppen kvinner, og det er en kvinne i bankens styre. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet begynner nå å gi resultater. Vi har for tiden en kvinnelig salgssjef og tre av fire gruppeledere er kvinner. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Et mangeårig utviklingsarbeid har satt våre medarbeidere bedre i stand til å takle endringer. En kompetent og serviceinnstillt stab har forhindret at uroen rundt bankens dataleveranser fikk større betydning for forretningsvolumet. Hurtig nedgang i fortjenestemarginene krever økte volumer, nye inntektskilder og ikke minst kostnadseffektiv drift. Det kan til tider være vanskelig å finne rom for den nødvendige slakk for bedrifts- og personalutvikling. Vi deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Ordningen har ikke bidratt til redusert sykefravær, men det er vårt inntrykk at ordningen gjør det enklere for enkelte arbeidstagere å kunne stå lengre i jobben. Markedsføring Vi har fortsatt en sterk posisjon på Nedre Romerike, som banken der du treffer mennesker. Vi har stor tro på at det å være annerledes og fremstå som liten er et godt virkemiddel i markedsføringen av banken. Vi har som mål å møte kundene med god kompetanse for å avdekke kundens behov. Salget av livsforsikringsprodukter har vist en hyggelig økning de siste par årene. Salget av nye spareprodukter er i bedring, selv om vi fortsatt ikke har den ønskede posisjon i dette markedet. De siste årene her vi klart å løfte salget av alternativ sparing betydelig. Salgskontorene i Enebakk ble nedlagt i. Satsingen i Groruddalen er i gang og vi er svært tilfreds med salget der. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS på Romerike og i Groruddalen utvikler seg og viser et godt potensial. Bankens eiendomsmegler Terra Eiendomsmegling Akershus AS har et positivt resultat. Fjorårets gave på 1 million kroner til skulpturpark har blitt svært godt mottatt av befolkningen. Skøytebanen som var gaven året før er nå åpnet og vi i banken har fått mange klapp på skulderen for dette tiltaket. Slike gaver understreker betydningen av å ha en lokalt forankret virksomhet som er livskraftig. Gaveinstituttet anskueliggjør forskjellen mellom Sparebanken og andre selskaper på en positiv måte. Banksamarbeid LillestrømBanken deltar i Terra-Gruppen AS. Dette gir oss eierskap til forvaltningsselskap, skadeforsikringsselskap, finansieringsselskap, livsforsikringsselskap og et boligkredittselskap. Samarbeidet i Terra-Gruppen AS sikrer også LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlig områder. Vår eierandel i Terra-Gruppen AS er bokført til 19,3 millioner kroner. I gav disse aksjene et utbytte på 1,7 millioner kroner. Vi er svært fornøyd med at Terra-Gruppen AS ved flere anledninger har tatt veivalg som tydeliggjør bankenes vilje til å prioritere selvstendighet. Terra BoligKreditt AS vil gi 9

12 Fra venstre: Walther Løken Hansen, Dag Sandberg, Inger Andersen, Trond Joranger, Geir-Tore Nielsen, Terje Solvang samarbeidsbankene muligheter til å tilby kundene rimeligere boliglån, og det vil også gi bankene et betydelig vekstpotensial på boliglån. Eiendomsvirksomheten Bankens eiendomsselskaper Lillestrøm Byutvikling AS, Torvet Øst Lillestrøm AS, Eiendomsselskapet Tarzan AS og Lillestrøm Kulturbygg AS er fortsatt unge selskaper. Torvet Øst Lillestrøm AS er nå ferdig utbygd og i ordinær drift. Det ser ut til å kunne gi banken en god avkastning i tiden fremover. Lillestrøm Byutvikling AS driver fortsatt med utbygging, men salg og utleie ser positivt ut. Eiendomsselskapet Tarzan AS er under utbygging, og markedsføres under navnet Ekelunden. Salget har gått bra. Vi solgte oss i ned til en 45 % andel i selskapet. Lillestrøm Kulturbygg AS er for LillestrømBanken en spesiell investering, der motivasjonen for å bygge først og fremst er å bidra til at Lillestrøm får modernisert sitt kulturhus. Vår eierandel er organisert slik at mesteparten av egenkapitalen er skutt inn som ansvarlig lån, slik at vi ikke taper penger på dette. Skedsmo Kommune har en rett til å kjøpe aksjene i selskapet. Lillestrøm Kulturbygg AS har en 40 års utleieavtale med Skedsmo Kommune og selskapet har hatt stor suksess med å få inn leietagere i sitt prosjekt. Sammen med selskapet Øie AS har LillestrømBanken foretatt 3 viktige eiendomskjøp i Lillestrøm. Alle med betydelige utviklingsmuligheter. Dette får ikke regnskapsmessig konsekvens før våren Bankens eiere LillestrømBanken er en selveiet institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. I motsetning til aksjebanker slipper våre kunder å betale for at eierne skal få utbetalt utbytte. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser og et engasjement for å skape verdier rundt banken. Samfunnet rundt oss Banken gir et betydelig bidrag til sitt nærområde. Et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper og en aktiv deltagelse i Kunnskapsbyen Lillestrøm er uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Vi tror på at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av stor betydning for å skape utvikling. Vi tror også at dette samfunnsengasjementet skaper god lønnsomhet og mange forretningsmuligheter for banken. Lillestrøm og omegn vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken skal gjøre sitt til at dette blir en positiv utvikling. LillestrømBankens virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt, under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestformann Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef overskudd var kroner, som foreslåes disponert slik: Overført til bankens fond Gaver Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Vi merker en hardere konkurranse, spesielt på boliglån. Det foregår et løpende arbeid med å tilpasse oss en ytterligere reduksjon i rentenettoen. Fortsatt satsing på volumvekst, økte andre inntekter og kostnadseffektivisering står i sentrum. Vi ser imidlertid gode markedsmuligheter for LillestrømBanken både i 2006 og utover det. Med nye redskaper som Terra BoligKreditt AS er banken godt posisjonert for ytter-200ligere ekspansjon. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS gir oss innpass i nye markedsområder i Oslo bare 10 minutters kjøring fra Lillestrøm. Satsingen i Groruddalen vil ikke være lønnsom før i 2009, men på sikt vil dette bety at LillestrømBanken får enda bedre egenkapitalavkastning og bedre konkurransedyktighet. Vi ser lyst på LillestrømBankens fremtidsutsikter både på kort og lang sikt. Lillestrøm, 14. februar

13 RESULTATREGNSKAPET (Beløp i hele kroner) 2004 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansvarlig lånekapital Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjoner Andre gebyrer og provisjoner Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjoner Andre gebyrer og provisjoner Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Note 10 og Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Note Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler 0 2 Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Note Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver Sum disponeringer

14 BALANSE (Beløp i hele kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger spesifiserte tapsavsetninger (465) (4 225) - uspesifiserte tapsavsetninger (25 200) (25 200) Sum netto utlån og fordringer på kunder Note 1 og Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Note 3 og Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Note Andre immatrielle eiendeler Note Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Note Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Note Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Note 11 og SUM EIENDELER

15 GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Note Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Note Utsatt skatt Note Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Note 6 og SUM GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankens fond Sum opptjent egenkapital Note SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Garantier Note 1 og Forpliktelser Finansielle derivater Note Lillestrøm, 14. februar 2006 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 13

16 14 Bytte av datasentral vil gi banken betydelig lavere datakostnader i fremtiden.

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele kroner) 2004 Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til tap på utlån og garantier + / - (3 760) Gaver (1 300) (1 200) Skattekostnad (7 440) (8 686) = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning - / nedgang + ( ) ( ) Endring innskudd, økning + / nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld + / (24 855) A Netto likviditet fra virksomheten ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler (30 064) (905) Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater, økning-/nedgang + (42 206) (45 652) Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis, økning-/nedgang (18 363) B Netto likviditetsendring investeringer (63 893) (64 920) Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker, økning + / nedgang (6 665) Anvarlig lån, økning + / nedgang Endring i obligasjonsgjeld, økning + / nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto endring likviditet i året +/- (93 604) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra foregående år. Hvor annet ikke er opplyst, er alle beløp i hele kroner. 1) UTLÅN, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter og provisjoner. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt å tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger skal dekke tap som ut fra forhold som foreligger på balansedagen må antas å komme i tillegg til tap som er identifisert og beregnet på enkeltkunder. Slike tapsavsetninger beregnes basert på porteføljevurderinger, erfaringer og generelle utviklingstrekk. Endring i størrelsen på utlånsporteføljen hensyntas. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Utlån verdsettelse Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Alle engasjementer over 2 millioner kroner blir gjennomgått kvartalsvis for å vurdere nødvendigheten av tapsavsetning. Alle misligholdte engasjementer og øvrige tapsutsatte engasjementer blir vurdert særskilt med hensyn til tapsavsetning. Det foretas tapsavsetning når det må påregnes at kunden ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Utlån risikovurdering og klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for tapsavsetninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiserings systemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn av beregnet risiko, og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. Utlån inntektsføring/tilbakeføring renter på tapsutsatte utlån Det foretas ikke inntektsføring av renter, provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer. På tidspunktet for mislighold tilbakeføres tidligere inntektsførte, ikke betalte renter, provisjoner og gebyrer for inneværende år. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Avgjørende for friskmeldingen er forventningen om at kunden fremover vil følge den avtalte betalingsplan. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter registrert som renteinntekter. 2) AKSJER OG GRUNNFONDS- BEVIS Aksjer og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper, handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer og grunnfondsbevis som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer og grunnfondsbevis defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av aksjene m.m. som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikker- 16

19 het, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 3) TILKNYTTEDE SELSKAPER Aksjeinnehav i de lokale eiendomsselskapene Skedsmo Invest AS (50 %), Torvet Øst Lillestrøm AS (50 %), Eiendomsselskapet Tarzan AS (45 %), Lillestrøm Kulturbygg AS (45 %) og Lillestrøm Byutvikling AS (30 %) er innarbeidet i bankens regnskaper etter kostmetoden. Dette fordi aksjene ikke anses å være en langsiktig strategisk plassering og heller ikke en endelig posisjonering. 4) OBLIGASJONER Alle våre obligasjoner og sertifikater defineres som omløpsmidler. Omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonen om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr 31/ % av alle våre obligasjoner og sertifikater er børsnoterte. 5) VARIGE DRIFTSMIDLER - AVSKRIVNINGER Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Maskiner/datautstyr 30 % Inventar/innredninger 20 % Transportmidler 20 % Bankbygg/fast eiendom 1 % 6) UTSATT SKATT OG SKATTER Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette innebærer at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å reversere langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som forventes å reversere før. Den del av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse, skal balanseføres når det er sannsynlig at sparebanken vil kunne nyttiggjøre seg den utsatte skattefordelen i fremtiden gjennom fradrag i skattepliktig inntekt. Den utsatte skattefordel balanseføres etter de generelle vurderingsregler for eiendeler. Beregningen av utsatt skatt/utsatt skattefordel er basert på 28 % skatt. 7) VALUTA Banken har ikke regnskapsposter i utenlandsk valuta utover bankens valutabeholdning for salg til kunder. 8) PERIODISERING - INNTEKTSFØRING/KOSTNADS- FØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 9) UTENOMBALANSEPOSTER Rentederivater Rentederivater er avtaler som inngås med kunder eller finansinstitusjoner om fastsettelse av fremtidige rentevilkår. Disse avtalene omfatter fremtidige renteavtaler (FRA) og swapper (rentebytteavtaler). Finansielle derivater klassifiseres ved inngåelsen enten som handels- eller bankportefølje. Kontrakter som inngås for egen regning, med henblikk på videresalg for kort sikt å dra fordel av pris eller rentevariasjoner, inngår i handelsporteføljen. Øvrige kontrakter inngår i bankporteføljen. Banken har pt. kun kontrakter som inngår i bankporteføljen. Bankportefølje består av forretninger som har til hensikt å utjevne en eksisterende eller forventet renterisiko i balansen. Eksempler på dette er kunders fastrenteinnskudd eller fastrentelån, obligasjonsgjeld som banken opptar (funding), samt spesialprodukter som BMB/BMA (bankinnskudd med aksjeavkastning). Derivater som er benyttet til å sikre bankens balanseposter eller andre finansielle instrumenter, er vurdert i sammenheng med den sikrede post. Inntekter eller kostnader fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 17

20 NOTER NOTE 1 UTLÅN MISLIGHOLD TAPSVURDERINGER Risikogrupper Uspesifiserte tapsavsetninger Brutto utlån Garantier utlån/garantier Risikoklasser Lav Normal Høy Under klassifisering / delvis klassifisert Totalt Klassifisering av utlån og garantier bygger på en kombinasjon av underliggende sikkerhet og kundens økonomi, fordelt på 5 undergrupper for hvert kriterium. Det vesentlige av utlån med høy risikoklassifisering er blancolån hvorav de aller fleste er lån med bevilgning under Risikoklassen Under klassifisering er engasjementer som ikke er sluttført i saksbehandlingssystemet, samt engasjementer som er delvis klassifisert. Med delvis klassifisert menes for eksempel nystartet næringsvirksomhet hvor det ikke finnes relevante regnskapsdata som underbygger økonomi, men hvor engasjementets sikkerhet er vurdert. Utlån tap fordelt på næringer Brutto utlån Ubenyttede trekkrettigheter Tap 2004 Tap 2004 Personmarked (15) Primærnæring Industri Bygg og anlegg Engros detaljhandel (256) Offentlig/privat tjenesteyting Eiendom Transport/kommunikasjon Andre Totalt (271) Garantier Våre garantier er i stor grad gitt til bygg og anlegg, transport og annen næringsvirksomhet. Garantiene er godt sikret, og har ikke påført banken tap verken i eller i Utlån fordelt etter geografi Skedsmo 40,64 % 45,88 % 45,91 % 49,38 % Akershus forøvrig 45,98 % 44,95 % 45,41 % 41,65 % Oslo 11,61 % 7,42 % 6,52 % 6,98 % Andre 1,77 % 1,75 % 2,16 % 1,99 % Misligholdte lån og garantier Sum misligholdte lån (før spesifiserte tapsavsetninger) Netto misligholdte lån (etter spesifiserte tapsavsetninger) Spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger pr Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger (3 760) Spesifiserte tapsavsetninger pr Uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Periodens endring i uspesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning pr

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker

Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS. 2. kvartalsrapport Banken der du treffer mennesker Nicolas Tourrenc / Terra-Gruppen AS 2. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

3. kvartalsrapport 2009

3. kvartalsrapport 2009 Foto: Ronny Østnes 3. kvartalsrapport 2009 Banken der du treffer mennesker 3. kvartalsrapport 2009 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer