Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål"

Transkript

1 Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål

2 OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org er ei kontorstøttepakke på linje med Microsoft Office (Word, Excel osv.). Den stammer fra Star Office som lages av Sun Microsystems. OpenOffice.org (heretter bare kalt OpenOffice) har vist seg som en av de beste kontorstøttepakkene. De viktigste fordelene med denne er: Den forutsetter grunnkunnskaper i teknikker som bruk av mus og tastatur, starte og avslutte programmer, vindusteknikker, åpne og lagre i en mappestruktur, innskriving og sletting av tekst,. Slike kunnskaper kan tilegnes ved kurs eller lese ei bok om enkel bruk av operativsystemet som PC-en din bruker (som regel Windows). Vi tar for oss de viktigste teknikkene for å lage dynamiske dokumenter i stedet for statiske. Med dynamiske dokumenter menes at mange av elementene i dokumentene settes inn slik at de oppdateres etter hvert som dokumentet endres. Det kan være sidenummer, henvisninger til figurer og sider, overskriftsnivåer osv. Det betyr at vi går forbi det stadiet der programmet brukes som en avansert skrivemaskin, og at vi tar i bruk noen teknikker som kan se litt avanserte ut i første omgang. Dette vil gi et nødvendig grunnlag for at du senere kan lage mer avansert dokumenter. Vanskeligere operasjoner som fletting, skjema, arbeid mot databaser og lange dokumenter (som f.eks. prosjektarbeid) er ikke tatt med her. Har gode programmer for tekstbehandling, regneark, presentasjon, lage websider, tegninger/bilder og matematiske uttrykk. Høy funksjonalitet og brukervennlighet. Ligner mye på Microsoft Office. Er og forblir gratis (kan lastes ned fra internett). Kan kjøres på operativsystemene Windows, Linux og Solaris. Finnes både på bokmål og nynorsk. Bruker et åpent filformat som egner seg utmerket for dokument- og datautveksling uavhengig av programvaren. Har filstørrelser ned mot % av tilsvarende Microsoft Office-filer. Det finnes også brukerveiledninger for OpenOffice-programmene Writer, Calc, Impress og HTML-editor. Bryter monopolet som Microsoft Office i praksis har hatt på kontorstøttepakke. Mye av stoffet er felles for alle disse programmene. Dette beskrives i en egen Generell del som er med i veiledningen for hvert program. Kan lese og lagre dokumenter i svært mange formater som blant annet Microsoft Office. Har en utmerket kobling mot databaser. Videreutvikles kontinuerlig av OpenOffice.org-miljøet med noe hjelp av SUN Microsystems. Tidligere har fylkeskommunene Akershus, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal finansiert oversettelse av OpenOffice fra engelsk til bokmål. Sistnevnte finansierer også oversettelse til nynorsk. Oversettingsarbeidet pågår fremdeles i skrivende stund. Programpakken har ennå ikke blitt tatt i bruk i den grad en burde forvente av dette utmerkede produktet. Manglende brukerveiledninger og lærebøker på norsk har nok vært en vesentlig årsak. Denne brukerveiledningen, som Læringssenteret via Akershus fylkeskommune finansierer, er et av tiltakene for å rette på dette. Brukerveiledningen er utviklet for at alle bedrifter, skoler og privatpersoner på en enkel måte skal kunne ta i bruk OpenOffice. Den inneholder Side Mange takk til Bjørnar S. Pedersen for velvillig hjelp og støtte under arbeidet. Han har utarbeidet de maler og stiler som ligger til grunn for denne brukerveiledningen. Dessuten er Generell del utarbeidet av ham og stilt til min disposisjon slik den foreligger her. Finner du feil eller mangler eller har forslag til forbedringer, ber jeg om at disse sendes på e-post til undertegnede. Flekkefjord den 0. september 00 Olav Henriksbø

3 OpenOffice.org Generell del B.5 Språkverktøy...5 B.5.1 Stavekontroll...5 Innholdsfortegnelse B.5. Autoretting/ autoformatering...8 A Innledning... 5 Oppdeling av stoffet...5 Hvordan lese brukerveiledningen...5 Lese dokumentet med OpenOffice...5 Lese dokumentet med Acrobat Reader...5 Skrivemåter...5 Spesielt viktig stoff...5 B Generell del... 6 B.1 Kort om OpenOffice.org... 7 B.1.1 Programmene i OpenOffice... 7 B.1. Meget godt dokument-/filformat... 7 B.1. Nyttige webadresser...7 B.1. Konvertering Microsoft OpenOffice...7 B. Installering og avinstallering...8 B..1 Installering direkte på PC... 9 B.. Avinstallering...11 B. Oppstartsfasen...1 B..1 Starte OpenOffice...1 B.. Programvinduet...1 Verktøylinjene... 1 Linjalene...15 B.. Noen smarte innstillinger...16 B.. Dialogboksene Åpne og Lagre B..5 Skriv ut...1 B. Hjelpemuligheter... B..1 Hjelpfunksjonen... Side B.6 Formateringer... 0 B.6.1 Formatering med stil(er)...1 B.6. Eksempel på bruk av en stil... B.6. Beskrivelse av en stil... B.6. Stiltyper... B.6.5 Dialogboksen stilbehandler... 5 B.6.6 Arbeide med stiler...6 B.7 Maler...7 B.8 Sette inn objekter...9 B.8.1 Sett inn spesialtegn... 9 B.8. Sett inn kopi...0 B.8. Matematiske uttrykk...1 B.8. Operasjoner på objekter og tegn... B.9 Innstillinger... B.9.1 Språkinnstillinger... B.9. Hovedinnstillinger... B.9. Innstillinger av verktøylinjer og menyer... 5 B.10 Dokumentstruktur...6 C Tegneprogrammet... 7 C.1 Oppstartsfasen...8 C.1.1 Hovedverktøylinja...8 C.1. Innstillingslinja...8 C.1. Fargelinja...8 C.1. Hovedverktøylinja...9 C.1.5 Lage ny tegning...50 C.1.6 Åpne en bildefil...50 C.1.7 Sideoppsett...51

4 OpenOffice.org Generell del C. Grunnleggende objekter...5 C.5.9 Bruke rutenettet...69 C..1 Paier, segmenter og buer...5 C.6 Rotering, snuing og speiling av objekter...70 Paier:...5 C.7 Målestokk og måleenheter Segmenter:...5 C.8 Eksport...7 Buer:...5 C.8.1 Eksportering av tegninger... 7 C.. Objektattributter...5 C.8. Eksportformater...7 C.. Områdevinduet...5 C.9 Avanserte tegneverktøy Farge:...5 C.9.1 Egendefinerte linjer og endepunkter Fargeovergang:...55 C.9. Måle- og forbindelseslinjer Skravering:...55 C.9. Målelinjevinduet...80 Bilde:...55 C.9. Forbindelseslinjer C. Linjer...56 C.9.5 Bézier-kurver...8 C..1 Grunnleggende linjer...56 C.9.6 Endre og lage farger...8 C.. Linjeattributtvinduet...57 C.9.7 Endre og lage fargeoverganger, skraveringer og bilder... 8 C. Arbeide med tekst...58 C.9.8 Tre-dimensjonale (D) objekter...8 C..1 Formatering av tekst...59 C.9.9 Rotering av D-objekter om en akse C.. Uthevet tekst...61 C.9.10 Sette egenskapene til D-objekter...86 C.. Utskåret tekst...61 C.9.11 Redigering av bilder C.. Omrisset tekst...61 C.9.1 Bytte ut farger i et bilde...88 C..5 Skyggelagt tekst...61 C.9.1 Redigering av kontrast og gjennomsiktighet...88 C..6 Tekstbakgrunn...6 C.9.1 Beskjære et bilde...89 C.5 Posisjon og størrelse...6 C.9.15 Gråtone, vannmerke eller svart-hvitt bilde C.5.1 Jevn fordeling av objekter...6 C.9.16 Filtre...90 C.5. Plassering av objekter...6 C.9.17 Forvrenge objekter...91 C.5. Flytte et objekt lite grann...6 C.9.18 Tekst langs en kurve... 9 C.5. Beskytte et objekt...6 C.5.5 Plassering av objekter over eller under hverandre...65 C.5.6 Endre størrelse på objekter...66 C.5.7 Gruppere objekter...67 C.5.8 Plassering vha rutenett...68 Side

5 OpenOffice.org Generell del A Innledning Lese dokumentet med OpenOffice Hvis du leser veiledningene med OpenOffice bør du gjøre følgende: Oppdeling av stoffet r Imp ess HT M L Calc Hvordan lese brukerveiledningen Brukerveiledningen kan gjerne leses fra start til slutt, men den er hovedsaklig et oppslagsverk slik at hver enkelt oppskrift skal kunne leses uavhengig av de andre. Likevel er det ikke til å unngå at avsnittet Oppstartsfasen under Generell del må være forstått for å kunne kunne gå videre. Ved hjelp av innholdsfortegnelsen og stikkordregisteret skal dere i løpet av kort tid kunne finne den veiledningen dere trenger. Stoffet er i stor grad presentert som oppskrifter i punkter med tilhørende skjermklipp. I tillegg er kan det være noe generell beskrivelse samt en god del tips. Ei side er vanligvis organisert slik som i dette eksempelet: Skrive ut Oppskrift for enkel utskrift Generelt Oppskrift for andre utskrifter Slå av visningen av alle felter du risikerer nemlig å få gråmarkerte felter og ord for ulike type bindestreker, indeksoppføringer osv. Dette gjør dokumentet rotete å lese. Se Generell del Innstillinger. Bruke dialogboksen Dokumentstruktur for navigering via overskriftene. Se Generell del Dokumentstruktur. Kryssreferensene (som f.eks. se illustrasjon 1, side ) skal fungere som hyperkoblinger (pekere) slik at disse kan du klikke på og bli tatt med til stedet det henvises til. Lese dokumentet med Acrobat Reader. Bruk bokmerker for navigering. Skrivemåter Kun disse skrivemåtene er brukt: Eksempel Betydning Klikk i menyen på Format og deretter på Tegn. Klikk Format Tegn Punktliste med tilhørende skjermklipp Punktliste med tilhørende skjermklipp Illustrasjon 1 Eksempel på oppbygging av ei standard side Det er altså ikke noen entydig retning å lese stoffet på. Her leser du det du ønsker i din rekkefølge; generelle deler, tips eller oppskrifter. Innholdet er sideorientert slik at hver side står for seg selv. Kun i sjeldne tilfeller vil det være behov for å lese sida foran eller bak. Det er brukt blå farge på overskriftene og bildetekstene så utskrift i farger gir et mer leservennlig dokument enn kun utskrift i svart/hvitt. Åpne skrivebeskyttet dokumentet skrivebeskyttet (se Generell del Oppstartsfasen Dialogboksene Åpne og Lagre). r aw Mye av stoffet er felles for de fem programmene Writer, Calc, riter W Impress, Draw og HTML-editor. Dette beskrives i Generell D del. I delen om tekstbehandling beskrives kun de Generelt elementene som er spesielle for tekstbehandling. Merk at deler av dette går igjen i tekstdokumenter som også lages av programmene Global og HTML-editor. Side 5 Store forbokstaver viser at ordet er et... verktøylinja Objektlinje... egennavn. Til egennavn regnes OpenOffice sine navn på knapper, menyelementer osv. Spesielt viktig stoff Legg spesielt merke til de delene som handler om stiler som er det viktigste elementet i oppbygningen av dynamiske dokumenter. Beskrivelse av stiler finnes både i Generelle del - Formateringer og i den spesielle delen for hvert program. Du får klart størst utbytte av denne brukerveiledningen dersom du leser den og prøver programmet samtidig. Ikke vær redd - du kan angre med. Innledning

6 OpenOffice.org Generell del B Generell del Generell del L Side 6 H T M Calc D raw r Imp ess riter W Denne delen inneholder de byggesteinene og teknikkene som går igjen i alle OpenOffice-programmene. Her får du vite om installering og avinstallering, hva du må være oppmerksom på i oppstartsfasen og hvilke hjelpemuligheter som finnes. Språkverktøy viser hvordan du kan kjøre stavekontroll og bruke egendefinerte ordlister samt en funksjon for autofullføring av ord. I Formateringer presenteres en liten diskusjon på manuelle formateringer i forhold til automatiserte formateringer. Deretter går en inn på formatering med stiler som automatiserer denne delen av arbeidet. Maler viser hvordan du kan lage halvferdige dokumenter som brukes til å lage ferdige dokumenter og dermed spare mye tid. Innsetting av objekter og tegn viser innsetting av spesialtegn pluss ulike objekter som bilder, matematiske uttrykk, kopier samt operasjoner på disse objektene. Siste avsnitt Dokumentstruktur er tatt med av hensyn til de som vil lese brukerveiledningen i OpenOffice-format. Generell del

7 OpenOffice.org Generell del B.1 Kort om OpenOffice.org Dokumenttype Filetternavn B.1.1 Programmene i OpenOffice Tekst.sxw OpenOffice.org består av mange programmer som arbeider tett sammen: Mal.stw Regneark.sxc Presentasjon.sxi Hoveddokument.sxg Tegning.sxd Program Writer Calc Impress Draw Global HTMLeditor Math Setup Hva gjør det Tekstbehandler Regneark Presentasjon Tegne- og bildeprogram Lager et hovedokument Kommentar Ligner Microsoft Word. Ligner Microsoft Excel. Ligner Microsoft PowerPoint. Mange flotte funksjoner både på tegninger og fotografier. Deldokumenter kan kobles sammen i et hoveddokument. Lager websider Matematisk editor Endrer, reparerer eller fjerner OpenOffice. Lager matematiske uttrykk c= a b Ligner (i Windows): Start Kontrollpanel Legg til/fjern programmer -... Illustrasjon Dokumenttypene har ulike etternavn for å skille de fra hverandre, men filformatet er XML for alle. En ulempe med dette filformatet er at åpning og lagring tar litt lang tid men det kan du snu til noe positivt for kroppen ved å strekke beina og ryggen i noen sekunder. B.1. Nyttige webadresser Adresse Illustrasjon Oversikt over programmene i OpenOffice.org Som vi ser av tabellen over har OpenOffice.org ingen databaseprogram. Dette oppveies noe av en glimrende funksjon for tilkobling fra tekst- og regnearkdokumenter mot ønsket database. B.1. Meget godt dokument-/filformat OpenOffice-dokumentene lagres i XML-formatet (Extensible Markup Language) som er et åpent og gratis format som brukes stadig mer. XML er både en nøkkel for elektronisk handel og et format som mange ulike datasystemer kan forstå. Det er et felles språk for ulike dokumenttyper og for utveksling av data mellom ulike datasystemer. XML-formatet kan noe upresist sies å være forbedret HTML - som fremdeles brukes som format på websider. Filstørrelsen i OpenOffice er mye mindre enn tilsvarende i Microsoft Office. Regnearkfiler blir ca. 5-10% av tilsvarende filer laget med Microsoft Excel. Dette gir klare fordeler ved at en sparer diskplass og at det blir mye raskere å sende dokumenter over internett. Side 7 Kommentar Det internasjonale webstedet for OpenOffice med bl.a. nyheter, engelsk programpakke for nedlasting, diskusjonsgrupper og brukerveiledninger. Det norske webstedet for OpenOffice med bl.a. nyheter, de norske programpakkene for nedlasting og brukerveiledninger. Diskusjonsgrupper for hvert enkelt program i OpenOffice samt oppsett og problemløsning (mye om installering). Mer utfyllende dokumentasjon om OpenOffice. Informasjon om XML-formatet. B.1. Konvertering Microsoft OpenOffice OpenOffice både leser og lager Microsoft Office-dokumenter. Microsoft kan ikke tilsvarende for OpenOffice-dokumenter. Kort om OpenOffice.org

8 OpenOffice.org Generell del Draw B. Installering og avinstallering Før du installerer OpenOffice må du ha slettet eventuell OpenOffice av samme versjon som du ønsker å installere se side 11 for avinstallering. Du bør også ha programmet WinZip installert for å pakke ut OpenOffice-filene. Sørg også for at du har kraftig nok PC se systemkrav til høyre. Hvis du har et nettverk med eldre PC-er og ikke økonomi til å kjøpe nye, kan du kjøre OpenOffice fra server i stedet for lokalt (hver PC). Dette krever en kraftig server og at nettverket har relativt få samtidige brukere. Systemkrav Operativsystem Versjon RAM (i MB) Harddiskplass (i MB) Skjermoppløsning Annet Windows Windows 95, 98, ME, NT, 000 eller XP *600 med 56 farger Linux Linux Kernel..1 eller høyere eventuelt glibc.1. eller høyere *600 med 56 farger Pentium kompatibel PC. X-server. Solaris Versjon 7, men 8 anbefales *600 med 56 farger X-server. Tabell 1 Minimum systemkrav for lokal installasjon og kjøring av OpenOffice under ulike operativsystemer. Side 8 Installering og avinstallering

9 OpenOffice.org Generell del Draw B..1 Installering direkte på PC Installasjonsprosessen er her beskrevet i 17 punkter. Skjermbilder for de viktigste dialogboksene er vist til høyre. På de aller fleste er det bare å klikke Neste eller OK Last ned ønsket versjon av OpenOffice fra internett eller kopier den fra ei CDplate. Lagre på din lokale harddisk.. Pakke fila ut med f.eks. WinZip som kan lastes ned fra Resten av oppskrifta her er for installasjon under Windows operativsystem.. Velg Start Kjør Bla gjennom. Du skal finne fila Setup.exe under OpenOffice. Hos deg kan denne fila være et annet sted enn angitt her.. Finn fila Setup.exe. 5. Dobbeltklikk (åpne) fila Setup.exe. 6. Klikk OK. Fortsetter neste side Side 9 Installering og avinstallering

10 OpenOffice.org Generell del Draw... fortsettelse fra forrige side 7. Du får opp vinduet Installasjonsprogram for OpenOffice.org. Klikk Neste. 8. Les gjennom Viktig informasjon. Klikk Neste. 9. Godta lisensavtalen. Klikk Neste. 10.Oppgi brukerdata og klikk Neste. 11.Velg installasjonstype. For de aller fleste er Standardinstallasjon det beste og ikke minst det enkleste. Klikk Neste. 1 1.I Velg installasjonskatalog kan installasjonskatalogen endres f.eks. ved å klikke Bla gjennom. Klikk Neste når du har bestemt installasjonskatalog. Hvis du setter haker her, vil disse Microsoft Officedokumentene åpnes i OpenOffice. 1.I Oppsettsprogram for OpenOffice.org bør du ikke hake av for noen alternativer. Klikk OK Java Setup. Stort sett trengs ikke Java, men noen få funksjoner trenger Java. Du kan hente hente Java fra Fortsett ved å klikke OK Start kopieringen ved å klikke på Installer. 16.Installasjonsprosessen arbeider og viser ulik informasjon underveis Side 10 Installering og avinstallering

11 OpenOffice.org Generell del B.. Avinstallering 1. Åpne Kontrollpanelet (i de fleste Windowsversjonene gjøres det ved å klikke Start Innstillinger Kontrollpanel).. Åpne Legg til/fjern programmer.. Marker OpenOffice.org.. Klikk Fjern. 5. Klikk Fjern. 6. klikk Neste. 7. Klikk Fjern OpenOffice fjerner OpenOffice-programmet. 9. Når meldingen om at avinstalleringen er ferdig, klikker på knappen Ferdig. 6 Side 11 7 Installering og avinstallering

12 OpenOffice.org Generell del Draw B. Oppstartsfasen Starte OpenOffice-program I løpet av oppstartsfasen skal du få kontroll på følgende: 1. Velg Start Programmer OpenOffice.org Starte OpenOffice Programvinduet Noen smarte innstillinger Dialogboksene Åpne og Lagre Skrive ut. Klikk ønsket program. B..1 Starte OpenOffice Start av OpenOffice vises her med Windows operativsystem. Du kan starte OpenOffice-program fra Startmenyen. Hvis OpenOffice blir startet samtidig med operativsystemet, kan du opprette dokumenter fra OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Merk at metoden Start - Programmer OpenOffice.org gir flere muligheter enn høyreklikk på OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Det er fordi sistnevnte oppretter/åpner dokumenter, mens førstnevnte starter programmer. 1 Opprette/åpne OpenOffice-dokument fra oppgavelinja 1. Høyreklikk OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Nytt dokument kan også opprettes ved å klikke knappen Ny i verktøylinja Funksjonslinje:. Hvis du vil opprette et tomt dokument, klikker du på dokumenttypen du skal ha.. Hvis du vil lage et dokument fra mal, klikker du Fra mal.. Hvis du vil åpne en eksisterende fil, klikker du Åpne fil. Velg så dokumenttype. NB! Utseendet av Ny-knappen varierer: Den sist valgte dokumenttypen vises. 1 Side 1 Oppstartsfasen

13 OpenOffice.org Tegneprogrammet Draw B.. Programvinduet Her vises Writervinduet. Vinduene for de andre OpenOffice-programmene er Hovedverktøylinje. Sistnevnte har flere knapper med en grønn trekant i øvre nesten identiske med dette med noen små spesialiteter som vises under høyre hjørne. Et langklikk på disse gir flere alternativer som vist på Vis beskrivelsen av hvert enkelt program. I vinduet under bør du spesielt legge tegnefunksjoner i illustrasjonen under. Ikonene (småbildene) som vises i merke til de tre verktøylinjene Funksjonslinje, Objektlinje og hovedverktøylinja, er de sist brukte alternativene. Tittellinja viser navnet på dokumentet (her Navnløs1) og programnavn med versjon Vannrett linjal Nedtrekksmenyer Verktøylinja Funksjonslinje Verktøylinja Objektlinje Verktøylinja Hovedverktøylinje Innholdet i Hovedverktøylinja varierer med mye programmet du bruker. Denne gjelder for Writer.Et langklikk på knapper med liten grønn trekant i øvre høyre hjørne viser alternativer. Her vises filnavnet Innenfor margene (grå streker) skriver du din tekst... Loddrett linjal Dialogboksen Dokumentstruktur kan lukkes med knappen Lukk (X) Høyreklikk i %-feltet gir ulike valg for zooming Statuslinje Illustrasjon Programvinduet i OpenOffice (her Writer) På de neste sidene følger forklaringer til verktøylinjene og linjalene. Side 1 Oppstartsfasen Dialogboksen Avsnittsstiler (egentlig Stilbehandler) kan lukkes med knappen Lukk (X)

14 OpenOffice.org Generell del Draw Verktøylinjene Vise/ikke vise verktøylinjer Verktøylinjene varierer noe med programmet og situasjonen i programmet. Grovt sett har vi tre verktøylinjer (se også sida over): 1. Klikk Vis. Funksjonslinje: Knapper for de antatt viktigste funksjonene Objektlinje: Knapper for de antatt mest brukte formateringsfunksjonene Hovedverktøylinje: Knapper for innsetting av objekter samt på/av for en del vanlige funksjoner. Et langklikk på knapper med liten grønn trekant i øvre høyre hjørne viser alternativer. Det siste viste alternativet vises så utseende av denne verktøylinja vil variere Du kan slå av og på visningen av verktøylinjene. Hovedverktøylinja er et av dine viktigste verktøy. Gjør deg godt kjent med den og bruk den. Denne beskrives nærmere under hvert enkelt program da dens innhold varierer med programmet. Videre lesing Se innstillinger av verktøylinjer på side Klikk Verktøylinjer.. Verktøylinjer med hake foran vises.. De uten hake vises ikke. 5. Klikk på ønsket verktøylinje for å skifte fra vis til ikke-vis og omvendt. Verktøylinjene kan også slås av og på ved å høyreklikke i forlengelsen av en av verktøy-linjene og deretter klikk på den som skal slås av eller på. Hovedverktøylinja Denne inneholder svært mye nyttig som varierer med programmet som brukes. 1. Dette er øvre del av Hovedverktøylinja i Writer. Den er loddrett og plassert helt til venstre i programvinduet.. Knapper med liten grønn trekant i øvre, høyre hjørne har en undermeny som du får frem ved å langklikke knappen.. I undermenyen kan det også være knapper med grønn trekant. Det betyr at det er enda et undernivå med valgmuligheter.. Knappen som vises på Hovedverktøylinja, er knappen for den sist brukte operasjonen i vedkommende undermeny. Eksempel: Etter å ha satt inn en tabell, vil tabellknappen vises i stedet for Sett inn grafikk. Side 1 Oppstartsfasen 1 5

15 OpenOffice.org Generell del Draw Illustrasjon 5 Verktøylinja Funksjonslinje med de viktigste knappene i grå felter Vannrett linjal av/på Linjalene 1. Klikk Vis. Det er en vannrett og en loddrett linjal. Den vannrette viser blant annet marger, tabulatorer, innrykk, kolonneskiller i tabeller.. Klikk Linjal for å skifte mellom av og på (hake = på) Loddrett linjal av/på 1. Klikk Verktøy Innstillinger. Uvid Tekstdokument (klikk + tegnet).. Hake ved Loddrett linjal viser linjalen.. Klikk OK. 1 Side 15 Oppstartsfasen Galleri Hyperlenke (peker) Stilbehandler Dokumentstruktur Gjør om (angre angre) Angre Lim inn Kopier Klipp ut Skriv ut Lagre Adressa til dokumentet Åpne Knappen Rediger fil slår av/på eventuell skrivebeskyttelse av dokumentet. Se side 0 om hvordan en kan åpne dokumentet skrivebeskyttet. Rediger fil (skrivebeskyttelse av) Ny Verktøylinja Funksjonslinje Stopp innlasting

16 OpenOffice.org Generell del Draw B.. Noen smarte innstillinger Slå av hjelperen (Aktiv hjelp) For at OpenOffice skal arbeide optimalt for deg, kan og bør du angi noen innstillinger gjerne før du begynner arbeidet. Det gjelder følgende: 1. Velg Verktøy Innstillinger.. Klikk + ved OpenOffice.org.. Velg Generell.. Ta bort haken ved Aktiv hjelp Slå på. Slå av hjelperen (Aktiv hjelp). Tilpasse hjelpetekst på kommandoknappene til dine OpenOfficeTilpasse hjelpeteksten på kommandoknapper kunnskaper. 1. Velg Hjelp. Noen innstillinger for visningen av menyer og verktøylinjer.. Når du arbeider med emner der du har liten erfaring, bør du sette på Utvidete Angi standard plassering for dine tips. dokumenter. I tillegg har hvert enkelt program noen spesielle tilpasninger som bør gjøres. Se mer om det under programbeskrivelsene.. Når du har mer erfaring, er kun som regel mer passende. Innstillinger for Vis Av og til må du lete rundt i menyene etter en funksjon. Da bør også de menyvalgene som ikke er tilgjengelige i den situasjon dokumentet befinner seg i, også vises Hvis slike inaktive menyvalg ikke vises, kan du rote bort tid unødvendig. 1. Velg Verktøy Innstillinger. Du kan velge hvor store eller små omgivelsene som menyene, verktøylinjene osv. skal vises i programvinduet med Verktøy - Innstillinger OpenOffice.org - Vis - Skaler. Dette påvirker ikke zoomingen av selve dokumentet.. Klikk + for utvidelse av OpenOffice.org.. Velg Vis.. Vis omgivelsene (menyene, verktøylinjene osv.) i den %-størrelsen som passer deg. 5. Vis Inaktive menyvalg. 6. Vis -dimensjonale knapper ved å fjerne haken ved Flate knapper. 5 6 Side 16 Oppstartsfasen

17 OpenOffice.org Generell del Draw Standard plassering for dine dokumenter Ved å fortelle OpenOffice standard plasseringen for dine dokumenter sparer du mye tid. Åpning og lagring skjer i utgangspunktet mot denne plasseringen. 1. Velg Verktøy Innstillinger. Se også side 5.. Velg Stier.. Klikk + ved OpenOffice.org. Velg Mine dokumenter. 5. Velg Rediger. 6. Naviger (se side 18) til ønsket mappe 7. Klikk Velg. 8. Klikk OK Side 17 Oppstartsfasen

18 OpenOffice.org Generell del Draw B.. Dialogboksene Åpne og Lagre Skifte til OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre Dette er to av de meste sentrale funksjonene i all databruk. 1. Klikk Verktøy Innstillinger. Du kan bruke operativsystemets dialogbokser for lagre og åpne eller bruke OpenOffice sine egne dialogbokser. Vi anbefaler og viser sistnevnte fordi disse er enklere og mer ryddige enn tilsvarende dialogbokser i Windows.. Klikk Generelt.. Klikk + tegnet ved OpenOffice.org.. Sett en hake ved Bruk dialogbokser fra OpenOffice.org. 5. Klikk OK. Her vises hvordan du: Skifter til OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre. Navigerer til ønsket plassering. Lagrer. Åpner. Utfører enkel filbehandling. Lagring på og åpning fra rett plass er uhyre viktig. Med plass menes både stasjon (diskett, lokal disk, server etc.) og mappe i en mappestruktur. Med dialogbokserne Åpne og Lagre kan du aldri bevege deg på tvers i en slik struktur kun opp og ned. Navigering i dialogboksene åpne/lagre 1. Gå oppover i lagringsstrukturen: a) Et raskt klikk på 'Et nivå opp' tar deg opp et nivå i arkivstrukturen. b) Et langklikk på Et nivå opp gir direkte tilgang til alle nivåer over. Velg hvilket du vil til. 1a 1b 1c Illustrasjon 6 OpenOffice sin dialogboks for å åpne dokumenter c) Gå til stasjonsnivået (diskett, harddisk, CD-ROM, Stasjon D: server) ved å langklikke Et nivå 1c opp og velg kun mappeikonet ABC skole uten noe tekst bak.. Ned nivå: Dobbeltklikk den mappa du vil til (se -tallet to steder på illustrasjonene til høyre.. Knappen Gå til Standardkatalogen forflytter deg til mappa som er spesifisert som standardmappe for åpning og lagring. Se side 17.. Gjeldende stasjon og mappe vises. Side 18 Fag Økonomi Dans 1a Norsk Spill Illustrasjon 8 En del av mappestrukturen på stasjon D Oppstartsfasen Illustrasjon 7 Her kan du velge stasjon

19 OpenOffice.org Generell del Draw Lagre dokument OpenOffice kan lagre i filformater/filtyper som Microsoft Office, Star Office og rik tekst format. 1. Klikk Lagreknappen Lagre eller Lagre som Hvis dokumentet er lagret fra før, har du to muligheter: Lagre den siste versjonen over den forrige som da forsvinner: Klikk knappen Lagre. Lagre med nytt filnavn/ny plassering: Klikk Fil Lagre som. Dialogboksen Lagre som kommer da opp. Det er også mulig å bruke versjoner: Se Fil Versjoner... Hvis dokumentet er allerede er lagret, lagres den nyeste versjonen over den eldre og du kan fortsette arbeidet. Hvis dokumentet ikke er lagret tidligere, vises dialogboksen Lagre som, og du fortsetter som vist under.. Naviger til ønsket stasjon og mappe (se side 18). 5. Hvis mappen ikke finnes, kan du lage den med Lag ny katalog. 5. Valgt lagringssted vises. 6. Velg et filnavn som angir innholdet i dokumentet. 7. Du kan la OpenOffice legge til filetternavnet. 8. Velg filtype. Her kan du velge blant filtyper som Microsoft Office, Star Office og rik tekst. Nøyaktig format varier med programtypen Du kan lagre med passord. 10.Hjelpknappen gir hjelp om den situasjonen du er i (her lagring). 11.Klikk knappen Lagre når alt er ordnet for lagring. Side Oppstartsfasen 10

20 OpenOffice.org Generell del Draw Åpne dokument OpenOffice kan åpne svært mange dokumenttyper som blant annet: 1. Klikk knappen Åpne eller Fil -Åpne. Alle rik tekst-, tekst-, regneark- og presentasjonsdokumenter som er laget med OpenOffice, Microsoft Office eller Star Office. Tegne- og bildefiler som GIF, JPG, TIFF, AutoCad Interchange Format osv. Websider, hoveddokumenter, matematiske formeldokumenter, EPS osv. Hvis et dokument ikke lar seg åpne med andre programmer, er ofte OpenOffice redningen.. Naviger til ønsket stasjon og mappe (se side 18).. Valgt plassering vises.. Marker dokumentet som skal åpnes. 5. Velg versjon hvis dokumentet finnes i flere versjoner. 6. Hvis dokumentet kun skal leses, bør det åpnes Skrivebeskyttet som kan slås av med Fil rediger i funksjonslinja (side 15). 7. Klikk Åpne Du kan utføre enkel filbehandling i OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre. Filbehandling i OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre Hvis mulighetene her ikke strekker til, kan 1. Lag ny mappe på rett plass: du bruke operativsystemets administrative a) Naviger (se side 18) til den program (i Windows er det Windows 1a mappa/ stasjonen som den Utforsker). nye mappa skal ligge under. 1b b) Klikk Lag ny katalog. c) Skriv inn det nye mappenavnet. d) Klikk OK.. Slett fil/mappe ved å høyreklikke ønsket fil/mappe og deretter Slett.. Endre navn ved å høyreklikke ønsket fil/mappe og deretter Endre navn. Endre navnet og avslutt med Entertasten. Side 0 1d 1c Oppstartsfasen

21 OpenOffice.org Generell del Draw B..5 Skriv ut Enkel utskrift Utskrifter kan gjøres på to måter: 1. Klikk på knappen Skriv ut fil direkte som du finner i verktøylinja Funksjonslinje. Enkel utskrift (eventuelt markert område) Andre utskrifter For å skriv ut kun gjeldene side (den skrivemerket står på), klikker du på Sider i dialogboksen Skriv ut. OpenOffice setter nemlig inn gjeldene sidenummer i feltet Sider. For å skrive ut et markert område, klikker du på knappen Skriv ut og velger Merket område. 1. Hvis et område eller objekt er markert, får du valget mellom å skrive ut Merket område eller Hele.. Hvis intet er markert, skrives hele dokumentet ut i et eksemplar på det som er standardskriveren. Andre utskrifter 1. Klikk Fil Skriv ut. Gjør dine valg:. Velg skriver. 7. Antall kopierer inkludert eventuell sorteringsmetode.. Skriv ut alle sidene (Alle) Forhåndsvisning er spesielt for hvert program så det behandles der. 5. Skriv ut bestemte sider (f.eks. 1, og 11-15). 6. Skriv ut et markert område (Utvalg). Området må være markert før du klikker Fil Skriv ut Knappen Egenskaper gir en del valg (liggende/stående ark, utskriftskvalitet, farger/svart-hvitt osv.) som er avhengig av skriveren du bruker Illustrasjon 9 Dialogboksen Skriv ut 8. Knappen Valg gir en del valg som er avhengig av programmet du bruker. 9. Klikk OK for å starte utskriften. Side 1 Oppstartsfasen

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

Utvikling av PDF-skjema med OOo

Utvikling av PDF-skjema med OOo Utvikling av PDF-skjema med OOo med OpenOffice.org 2.0 Brukerveiledning laget av www.kursing.no i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Illustrasjon 1: PDF-skjema laget med OpenOffice.org Writer OpenOffice.org

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning for OpenOffice.org. 2.1 bokmål. Generell del + Writer + Calc. Sist oppdatert 22 feb.. 2008. Bjørnar S. Pedersen

Brukerveiledning for OpenOffice.org. 2.1 bokmål. Generell del + Writer + Calc. Sist oppdatert 22 feb.. 2008. Bjørnar S. Pedersen Brukerveiledning for.1 bokmål Generell del + Writer + Calc Sist oppdatert feb.. 008 Bjørnar S. Pedersen Lisensbeskyttelse PUBLIC DOCUMENTATION LICENSE (http://www.openoffice.org/licenses/pdl.html). Se

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi WORD TEKSTBEHANDLING PÅ HØYGIR Hvorfor kjøre i bare 0 kilomenter i timen når Word har krefter som en Ferrari? Her får du tips og snarveier som får Word til å yte maksimalt. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Alle fotografier er tatt av

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål

Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål OpenOffice.org 3 Lærebok og oppslagsverk Bjørnar S. Pedersen Bokmål ISBN Trykt utgave: Digital utgave: 978-82-997659-8-5 978-82-997659-9-2 Forord Denne boka er gratis og finnes i utgangspunktet bare på

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs KOM I GANG MED WORD 2007 Et introduksjonskurs AGENDA Officeknappen og fanene Gamle og nye funksjoner Innstillinger og tilrettelegging Maler og hurtigdeler Hurtigtaster og effektivt arbeid De nye filformatene

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre PowerPoint 3 1 2 1. Her vil alle lysbildene våre dukke opp. Hver gang vi legger til et nytt lysbilde, så vil vi få en ny firkant som representerer det lysbildet i denne listen. Dersom vi vil endre rekkefølge

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. En brukerveiledning til PowerPoint 2007 Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 En brukerveileding til PowerPoint 2007 INNHOLD 1 Hvor finner

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

PowerPoint for deg som kan litt fra før

PowerPoint for deg som kan litt fra før 2010 PowerPoint for deg som kan litt fra før 27.10.2010 Innhold Introduksjon... 2 Kapittel 1 Fanen Hjem... 3 Kapittel 2 Fanen Sett inn... 9 Kapittel 3 Fanen Utforming... 20 Kapittel 4 Fanen Animasjoner...

Detaljer