Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål"

Transkript

1 Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål

2 OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org er ei kontorstøttepakke på linje med Microsoft Office (Word, Excel osv.). Den stammer fra Star Office som lages av Sun Microsystems. OpenOffice.org (heretter bare kalt OpenOffice) har vist seg som en av de beste kontorstøttepakkene. De viktigste fordelene med denne er: Den forutsetter grunnkunnskaper i teknikker som bruk av mus og tastatur, starte og avslutte programmer, vindusteknikker, åpne og lagre i en mappestruktur, innskriving og sletting av tekst,. Slike kunnskaper kan tilegnes ved kurs eller lese ei bok om enkel bruk av operativsystemet som PC-en din bruker (som regel Windows). Vi tar for oss de viktigste teknikkene for å lage dynamiske dokumenter i stedet for statiske. Med dynamiske dokumenter menes at mange av elementene i dokumentene settes inn slik at de oppdateres etter hvert som dokumentet endres. Det kan være sidenummer, henvisninger til figurer og sider, overskriftsnivåer osv. Det betyr at vi går forbi det stadiet der programmet brukes som en avansert skrivemaskin, og at vi tar i bruk noen teknikker som kan se litt avanserte ut i første omgang. Dette vil gi et nødvendig grunnlag for at du senere kan lage mer avansert dokumenter. Vanskeligere operasjoner som fletting, skjema, arbeid mot databaser og lange dokumenter (som f.eks. prosjektarbeid) er ikke tatt med her. Har gode programmer for tekstbehandling, regneark, presentasjon, lage websider, tegninger/bilder og matematiske uttrykk. Høy funksjonalitet og brukervennlighet. Ligner mye på Microsoft Office. Er og forblir gratis (kan lastes ned fra internett). Kan kjøres på operativsystemene Windows, Linux og Solaris. Finnes både på bokmål og nynorsk. Bruker et åpent filformat som egner seg utmerket for dokument- og datautveksling uavhengig av programvaren. Har filstørrelser ned mot % av tilsvarende Microsoft Office-filer. Det finnes også brukerveiledninger for OpenOffice-programmene Writer, Calc, Impress og HTML-editor. Bryter monopolet som Microsoft Office i praksis har hatt på kontorstøttepakke. Mye av stoffet er felles for alle disse programmene. Dette beskrives i en egen Generell del som er med i veiledningen for hvert program. Kan lese og lagre dokumenter i svært mange formater som blant annet Microsoft Office. Har en utmerket kobling mot databaser. Videreutvikles kontinuerlig av OpenOffice.org-miljøet med noe hjelp av SUN Microsystems. Tidligere har fylkeskommunene Akershus, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal finansiert oversettelse av OpenOffice fra engelsk til bokmål. Sistnevnte finansierer også oversettelse til nynorsk. Oversettingsarbeidet pågår fremdeles i skrivende stund. Programpakken har ennå ikke blitt tatt i bruk i den grad en burde forvente av dette utmerkede produktet. Manglende brukerveiledninger og lærebøker på norsk har nok vært en vesentlig årsak. Denne brukerveiledningen, som Læringssenteret via Akershus fylkeskommune finansierer, er et av tiltakene for å rette på dette. Brukerveiledningen er utviklet for at alle bedrifter, skoler og privatpersoner på en enkel måte skal kunne ta i bruk OpenOffice. Den inneholder Side Mange takk til Bjørnar S. Pedersen for velvillig hjelp og støtte under arbeidet. Han har utarbeidet de maler og stiler som ligger til grunn for denne brukerveiledningen. Dessuten er Generell del utarbeidet av ham og stilt til min disposisjon slik den foreligger her. Finner du feil eller mangler eller har forslag til forbedringer, ber jeg om at disse sendes på e-post til undertegnede. Flekkefjord den 0. september 00 Olav Henriksbø

3 OpenOffice.org Generell del B.5 Språkverktøy...5 B.5.1 Stavekontroll...5 Innholdsfortegnelse B.5. Autoretting/ autoformatering...8 A Innledning... 5 Oppdeling av stoffet...5 Hvordan lese brukerveiledningen...5 Lese dokumentet med OpenOffice...5 Lese dokumentet med Acrobat Reader...5 Skrivemåter...5 Spesielt viktig stoff...5 B Generell del... 6 B.1 Kort om OpenOffice.org... 7 B.1.1 Programmene i OpenOffice... 7 B.1. Meget godt dokument-/filformat... 7 B.1. Nyttige webadresser...7 B.1. Konvertering Microsoft OpenOffice...7 B. Installering og avinstallering...8 B..1 Installering direkte på PC... 9 B.. Avinstallering...11 B. Oppstartsfasen...1 B..1 Starte OpenOffice...1 B.. Programvinduet...1 Verktøylinjene... 1 Linjalene...15 B.. Noen smarte innstillinger...16 B.. Dialogboksene Åpne og Lagre B..5 Skriv ut...1 B. Hjelpemuligheter... B..1 Hjelpfunksjonen... Side B.6 Formateringer... 0 B.6.1 Formatering med stil(er)...1 B.6. Eksempel på bruk av en stil... B.6. Beskrivelse av en stil... B.6. Stiltyper... B.6.5 Dialogboksen stilbehandler... 5 B.6.6 Arbeide med stiler...6 B.7 Maler...7 B.8 Sette inn objekter...9 B.8.1 Sett inn spesialtegn... 9 B.8. Sett inn kopi...0 B.8. Matematiske uttrykk...1 B.8. Operasjoner på objekter og tegn... B.9 Innstillinger... B.9.1 Språkinnstillinger... B.9. Hovedinnstillinger... B.9. Innstillinger av verktøylinjer og menyer... 5 B.10 Dokumentstruktur...6 C Tegneprogrammet... 7 C.1 Oppstartsfasen...8 C.1.1 Hovedverktøylinja...8 C.1. Innstillingslinja...8 C.1. Fargelinja...8 C.1. Hovedverktøylinja...9 C.1.5 Lage ny tegning...50 C.1.6 Åpne en bildefil...50 C.1.7 Sideoppsett...51

4 OpenOffice.org Generell del C. Grunnleggende objekter...5 C.5.9 Bruke rutenettet...69 C..1 Paier, segmenter og buer...5 C.6 Rotering, snuing og speiling av objekter...70 Paier:...5 C.7 Målestokk og måleenheter Segmenter:...5 C.8 Eksport...7 Buer:...5 C.8.1 Eksportering av tegninger... 7 C.. Objektattributter...5 C.8. Eksportformater...7 C.. Områdevinduet...5 C.9 Avanserte tegneverktøy Farge:...5 C.9.1 Egendefinerte linjer og endepunkter Fargeovergang:...55 C.9. Måle- og forbindelseslinjer Skravering:...55 C.9. Målelinjevinduet...80 Bilde:...55 C.9. Forbindelseslinjer C. Linjer...56 C.9.5 Bézier-kurver...8 C..1 Grunnleggende linjer...56 C.9.6 Endre og lage farger...8 C.. Linjeattributtvinduet...57 C.9.7 Endre og lage fargeoverganger, skraveringer og bilder... 8 C. Arbeide med tekst...58 C.9.8 Tre-dimensjonale (D) objekter...8 C..1 Formatering av tekst...59 C.9.9 Rotering av D-objekter om en akse C.. Uthevet tekst...61 C.9.10 Sette egenskapene til D-objekter...86 C.. Utskåret tekst...61 C.9.11 Redigering av bilder C.. Omrisset tekst...61 C.9.1 Bytte ut farger i et bilde...88 C..5 Skyggelagt tekst...61 C.9.1 Redigering av kontrast og gjennomsiktighet...88 C..6 Tekstbakgrunn...6 C.9.1 Beskjære et bilde...89 C.5 Posisjon og størrelse...6 C.9.15 Gråtone, vannmerke eller svart-hvitt bilde C.5.1 Jevn fordeling av objekter...6 C.9.16 Filtre...90 C.5. Plassering av objekter...6 C.9.17 Forvrenge objekter...91 C.5. Flytte et objekt lite grann...6 C.9.18 Tekst langs en kurve... 9 C.5. Beskytte et objekt...6 C.5.5 Plassering av objekter over eller under hverandre...65 C.5.6 Endre størrelse på objekter...66 C.5.7 Gruppere objekter...67 C.5.8 Plassering vha rutenett...68 Side

5 OpenOffice.org Generell del A Innledning Lese dokumentet med OpenOffice Hvis du leser veiledningene med OpenOffice bør du gjøre følgende: Oppdeling av stoffet r Imp ess HT M L Calc Hvordan lese brukerveiledningen Brukerveiledningen kan gjerne leses fra start til slutt, men den er hovedsaklig et oppslagsverk slik at hver enkelt oppskrift skal kunne leses uavhengig av de andre. Likevel er det ikke til å unngå at avsnittet Oppstartsfasen under Generell del må være forstått for å kunne kunne gå videre. Ved hjelp av innholdsfortegnelsen og stikkordregisteret skal dere i løpet av kort tid kunne finne den veiledningen dere trenger. Stoffet er i stor grad presentert som oppskrifter i punkter med tilhørende skjermklipp. I tillegg er kan det være noe generell beskrivelse samt en god del tips. Ei side er vanligvis organisert slik som i dette eksempelet: Skrive ut Oppskrift for enkel utskrift Generelt Oppskrift for andre utskrifter Slå av visningen av alle felter du risikerer nemlig å få gråmarkerte felter og ord for ulike type bindestreker, indeksoppføringer osv. Dette gjør dokumentet rotete å lese. Se Generell del Innstillinger. Bruke dialogboksen Dokumentstruktur for navigering via overskriftene. Se Generell del Dokumentstruktur. Kryssreferensene (som f.eks. se illustrasjon 1, side ) skal fungere som hyperkoblinger (pekere) slik at disse kan du klikke på og bli tatt med til stedet det henvises til. Lese dokumentet med Acrobat Reader. Bruk bokmerker for navigering. Skrivemåter Kun disse skrivemåtene er brukt: Eksempel Betydning Klikk i menyen på Format og deretter på Tegn. Klikk Format Tegn Punktliste med tilhørende skjermklipp Punktliste med tilhørende skjermklipp Illustrasjon 1 Eksempel på oppbygging av ei standard side Det er altså ikke noen entydig retning å lese stoffet på. Her leser du det du ønsker i din rekkefølge; generelle deler, tips eller oppskrifter. Innholdet er sideorientert slik at hver side står for seg selv. Kun i sjeldne tilfeller vil det være behov for å lese sida foran eller bak. Det er brukt blå farge på overskriftene og bildetekstene så utskrift i farger gir et mer leservennlig dokument enn kun utskrift i svart/hvitt. Åpne skrivebeskyttet dokumentet skrivebeskyttet (se Generell del Oppstartsfasen Dialogboksene Åpne og Lagre). r aw Mye av stoffet er felles for de fem programmene Writer, Calc, riter W Impress, Draw og HTML-editor. Dette beskrives i Generell D del. I delen om tekstbehandling beskrives kun de Generelt elementene som er spesielle for tekstbehandling. Merk at deler av dette går igjen i tekstdokumenter som også lages av programmene Global og HTML-editor. Side 5 Store forbokstaver viser at ordet er et... verktøylinja Objektlinje... egennavn. Til egennavn regnes OpenOffice sine navn på knapper, menyelementer osv. Spesielt viktig stoff Legg spesielt merke til de delene som handler om stiler som er det viktigste elementet i oppbygningen av dynamiske dokumenter. Beskrivelse av stiler finnes både i Generelle del - Formateringer og i den spesielle delen for hvert program. Du får klart størst utbytte av denne brukerveiledningen dersom du leser den og prøver programmet samtidig. Ikke vær redd - du kan angre med. Innledning

6 OpenOffice.org Generell del B Generell del Generell del L Side 6 H T M Calc D raw r Imp ess riter W Denne delen inneholder de byggesteinene og teknikkene som går igjen i alle OpenOffice-programmene. Her får du vite om installering og avinstallering, hva du må være oppmerksom på i oppstartsfasen og hvilke hjelpemuligheter som finnes. Språkverktøy viser hvordan du kan kjøre stavekontroll og bruke egendefinerte ordlister samt en funksjon for autofullføring av ord. I Formateringer presenteres en liten diskusjon på manuelle formateringer i forhold til automatiserte formateringer. Deretter går en inn på formatering med stiler som automatiserer denne delen av arbeidet. Maler viser hvordan du kan lage halvferdige dokumenter som brukes til å lage ferdige dokumenter og dermed spare mye tid. Innsetting av objekter og tegn viser innsetting av spesialtegn pluss ulike objekter som bilder, matematiske uttrykk, kopier samt operasjoner på disse objektene. Siste avsnitt Dokumentstruktur er tatt med av hensyn til de som vil lese brukerveiledningen i OpenOffice-format. Generell del

7 OpenOffice.org Generell del B.1 Kort om OpenOffice.org Dokumenttype Filetternavn B.1.1 Programmene i OpenOffice Tekst.sxw OpenOffice.org består av mange programmer som arbeider tett sammen: Mal.stw Regneark.sxc Presentasjon.sxi Hoveddokument.sxg Tegning.sxd Program Writer Calc Impress Draw Global HTMLeditor Math Setup Hva gjør det Tekstbehandler Regneark Presentasjon Tegne- og bildeprogram Lager et hovedokument Kommentar Ligner Microsoft Word. Ligner Microsoft Excel. Ligner Microsoft PowerPoint. Mange flotte funksjoner både på tegninger og fotografier. Deldokumenter kan kobles sammen i et hoveddokument. Lager websider Matematisk editor Endrer, reparerer eller fjerner OpenOffice. Lager matematiske uttrykk c= a b Ligner (i Windows): Start Kontrollpanel Legg til/fjern programmer -... Illustrasjon Dokumenttypene har ulike etternavn for å skille de fra hverandre, men filformatet er XML for alle. En ulempe med dette filformatet er at åpning og lagring tar litt lang tid men det kan du snu til noe positivt for kroppen ved å strekke beina og ryggen i noen sekunder. B.1. Nyttige webadresser Adresse Illustrasjon Oversikt over programmene i OpenOffice.org Som vi ser av tabellen over har OpenOffice.org ingen databaseprogram. Dette oppveies noe av en glimrende funksjon for tilkobling fra tekst- og regnearkdokumenter mot ønsket database. B.1. Meget godt dokument-/filformat OpenOffice-dokumentene lagres i XML-formatet (Extensible Markup Language) som er et åpent og gratis format som brukes stadig mer. XML er både en nøkkel for elektronisk handel og et format som mange ulike datasystemer kan forstå. Det er et felles språk for ulike dokumenttyper og for utveksling av data mellom ulike datasystemer. XML-formatet kan noe upresist sies å være forbedret HTML - som fremdeles brukes som format på websider. Filstørrelsen i OpenOffice er mye mindre enn tilsvarende i Microsoft Office. Regnearkfiler blir ca. 5-10% av tilsvarende filer laget med Microsoft Excel. Dette gir klare fordeler ved at en sparer diskplass og at det blir mye raskere å sende dokumenter over internett. Side 7 Kommentar Det internasjonale webstedet for OpenOffice med bl.a. nyheter, engelsk programpakke for nedlasting, diskusjonsgrupper og brukerveiledninger. Det norske webstedet for OpenOffice med bl.a. nyheter, de norske programpakkene for nedlasting og brukerveiledninger. Diskusjonsgrupper for hvert enkelt program i OpenOffice samt oppsett og problemløsning (mye om installering). Mer utfyllende dokumentasjon om OpenOffice. Informasjon om XML-formatet. B.1. Konvertering Microsoft OpenOffice OpenOffice både leser og lager Microsoft Office-dokumenter. Microsoft kan ikke tilsvarende for OpenOffice-dokumenter. Kort om OpenOffice.org

8 OpenOffice.org Generell del Draw B. Installering og avinstallering Før du installerer OpenOffice må du ha slettet eventuell OpenOffice av samme versjon som du ønsker å installere se side 11 for avinstallering. Du bør også ha programmet WinZip installert for å pakke ut OpenOffice-filene. Sørg også for at du har kraftig nok PC se systemkrav til høyre. Hvis du har et nettverk med eldre PC-er og ikke økonomi til å kjøpe nye, kan du kjøre OpenOffice fra server i stedet for lokalt (hver PC). Dette krever en kraftig server og at nettverket har relativt få samtidige brukere. Systemkrav Operativsystem Versjon RAM (i MB) Harddiskplass (i MB) Skjermoppløsning Annet Windows Windows 95, 98, ME, NT, 000 eller XP *600 med 56 farger Linux Linux Kernel..1 eller høyere eventuelt glibc.1. eller høyere *600 med 56 farger Pentium kompatibel PC. X-server. Solaris Versjon 7, men 8 anbefales *600 med 56 farger X-server. Tabell 1 Minimum systemkrav for lokal installasjon og kjøring av OpenOffice under ulike operativsystemer. Side 8 Installering og avinstallering

9 OpenOffice.org Generell del Draw B..1 Installering direkte på PC Installasjonsprosessen er her beskrevet i 17 punkter. Skjermbilder for de viktigste dialogboksene er vist til høyre. På de aller fleste er det bare å klikke Neste eller OK Last ned ønsket versjon av OpenOffice fra internett eller kopier den fra ei CDplate. Lagre på din lokale harddisk.. Pakke fila ut med f.eks. WinZip som kan lastes ned fra Resten av oppskrifta her er for installasjon under Windows operativsystem.. Velg Start Kjør Bla gjennom. Du skal finne fila Setup.exe under OpenOffice. Hos deg kan denne fila være et annet sted enn angitt her.. Finn fila Setup.exe. 5. Dobbeltklikk (åpne) fila Setup.exe. 6. Klikk OK. Fortsetter neste side Side 9 Installering og avinstallering

10 OpenOffice.org Generell del Draw... fortsettelse fra forrige side 7. Du får opp vinduet Installasjonsprogram for OpenOffice.org. Klikk Neste. 8. Les gjennom Viktig informasjon. Klikk Neste. 9. Godta lisensavtalen. Klikk Neste. 10.Oppgi brukerdata og klikk Neste. 11.Velg installasjonstype. For de aller fleste er Standardinstallasjon det beste og ikke minst det enkleste. Klikk Neste. 1 1.I Velg installasjonskatalog kan installasjonskatalogen endres f.eks. ved å klikke Bla gjennom. Klikk Neste når du har bestemt installasjonskatalog. Hvis du setter haker her, vil disse Microsoft Officedokumentene åpnes i OpenOffice. 1.I Oppsettsprogram for OpenOffice.org bør du ikke hake av for noen alternativer. Klikk OK Java Setup. Stort sett trengs ikke Java, men noen få funksjoner trenger Java. Du kan hente hente Java fra Fortsett ved å klikke OK Start kopieringen ved å klikke på Installer. 16.Installasjonsprosessen arbeider og viser ulik informasjon underveis Side 10 Installering og avinstallering

11 OpenOffice.org Generell del B.. Avinstallering 1. Åpne Kontrollpanelet (i de fleste Windowsversjonene gjøres det ved å klikke Start Innstillinger Kontrollpanel).. Åpne Legg til/fjern programmer.. Marker OpenOffice.org.. Klikk Fjern. 5. Klikk Fjern. 6. klikk Neste. 7. Klikk Fjern OpenOffice fjerner OpenOffice-programmet. 9. Når meldingen om at avinstalleringen er ferdig, klikker på knappen Ferdig. 6 Side 11 7 Installering og avinstallering

12 OpenOffice.org Generell del Draw B. Oppstartsfasen Starte OpenOffice-program I løpet av oppstartsfasen skal du få kontroll på følgende: 1. Velg Start Programmer OpenOffice.org Starte OpenOffice Programvinduet Noen smarte innstillinger Dialogboksene Åpne og Lagre Skrive ut. Klikk ønsket program. B..1 Starte OpenOffice Start av OpenOffice vises her med Windows operativsystem. Du kan starte OpenOffice-program fra Startmenyen. Hvis OpenOffice blir startet samtidig med operativsystemet, kan du opprette dokumenter fra OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Merk at metoden Start - Programmer OpenOffice.org gir flere muligheter enn høyreklikk på OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Det er fordi sistnevnte oppretter/åpner dokumenter, mens førstnevnte starter programmer. 1 Opprette/åpne OpenOffice-dokument fra oppgavelinja 1. Høyreklikk OpenOffice-ikonet på oppgavelinja. Nytt dokument kan også opprettes ved å klikke knappen Ny i verktøylinja Funksjonslinje:. Hvis du vil opprette et tomt dokument, klikker du på dokumenttypen du skal ha.. Hvis du vil lage et dokument fra mal, klikker du Fra mal.. Hvis du vil åpne en eksisterende fil, klikker du Åpne fil. Velg så dokumenttype. NB! Utseendet av Ny-knappen varierer: Den sist valgte dokumenttypen vises. 1 Side 1 Oppstartsfasen

13 OpenOffice.org Tegneprogrammet Draw B.. Programvinduet Her vises Writervinduet. Vinduene for de andre OpenOffice-programmene er Hovedverktøylinje. Sistnevnte har flere knapper med en grønn trekant i øvre nesten identiske med dette med noen små spesialiteter som vises under høyre hjørne. Et langklikk på disse gir flere alternativer som vist på Vis beskrivelsen av hvert enkelt program. I vinduet under bør du spesielt legge tegnefunksjoner i illustrasjonen under. Ikonene (småbildene) som vises i merke til de tre verktøylinjene Funksjonslinje, Objektlinje og hovedverktøylinja, er de sist brukte alternativene. Tittellinja viser navnet på dokumentet (her Navnløs1) og programnavn med versjon Vannrett linjal Nedtrekksmenyer Verktøylinja Funksjonslinje Verktøylinja Objektlinje Verktøylinja Hovedverktøylinje Innholdet i Hovedverktøylinja varierer med mye programmet du bruker. Denne gjelder for Writer.Et langklikk på knapper med liten grønn trekant i øvre høyre hjørne viser alternativer. Her vises filnavnet Innenfor margene (grå streker) skriver du din tekst... Loddrett linjal Dialogboksen Dokumentstruktur kan lukkes med knappen Lukk (X) Høyreklikk i %-feltet gir ulike valg for zooming Statuslinje Illustrasjon Programvinduet i OpenOffice (her Writer) På de neste sidene følger forklaringer til verktøylinjene og linjalene. Side 1 Oppstartsfasen Dialogboksen Avsnittsstiler (egentlig Stilbehandler) kan lukkes med knappen Lukk (X)

14 OpenOffice.org Generell del Draw Verktøylinjene Vise/ikke vise verktøylinjer Verktøylinjene varierer noe med programmet og situasjonen i programmet. Grovt sett har vi tre verktøylinjer (se også sida over): 1. Klikk Vis. Funksjonslinje: Knapper for de antatt viktigste funksjonene Objektlinje: Knapper for de antatt mest brukte formateringsfunksjonene Hovedverktøylinje: Knapper for innsetting av objekter samt på/av for en del vanlige funksjoner. Et langklikk på knapper med liten grønn trekant i øvre høyre hjørne viser alternativer. Det siste viste alternativet vises så utseende av denne verktøylinja vil variere Du kan slå av og på visningen av verktøylinjene. Hovedverktøylinja er et av dine viktigste verktøy. Gjør deg godt kjent med den og bruk den. Denne beskrives nærmere under hvert enkelt program da dens innhold varierer med programmet. Videre lesing Se innstillinger av verktøylinjer på side Klikk Verktøylinjer.. Verktøylinjer med hake foran vises.. De uten hake vises ikke. 5. Klikk på ønsket verktøylinje for å skifte fra vis til ikke-vis og omvendt. Verktøylinjene kan også slås av og på ved å høyreklikke i forlengelsen av en av verktøy-linjene og deretter klikk på den som skal slås av eller på. Hovedverktøylinja Denne inneholder svært mye nyttig som varierer med programmet som brukes. 1. Dette er øvre del av Hovedverktøylinja i Writer. Den er loddrett og plassert helt til venstre i programvinduet.. Knapper med liten grønn trekant i øvre, høyre hjørne har en undermeny som du får frem ved å langklikke knappen.. I undermenyen kan det også være knapper med grønn trekant. Det betyr at det er enda et undernivå med valgmuligheter.. Knappen som vises på Hovedverktøylinja, er knappen for den sist brukte operasjonen i vedkommende undermeny. Eksempel: Etter å ha satt inn en tabell, vil tabellknappen vises i stedet for Sett inn grafikk. Side 1 Oppstartsfasen 1 5

15 OpenOffice.org Generell del Draw Illustrasjon 5 Verktøylinja Funksjonslinje med de viktigste knappene i grå felter Vannrett linjal av/på Linjalene 1. Klikk Vis. Det er en vannrett og en loddrett linjal. Den vannrette viser blant annet marger, tabulatorer, innrykk, kolonneskiller i tabeller.. Klikk Linjal for å skifte mellom av og på (hake = på) Loddrett linjal av/på 1. Klikk Verktøy Innstillinger. Uvid Tekstdokument (klikk + tegnet).. Hake ved Loddrett linjal viser linjalen.. Klikk OK. 1 Side 15 Oppstartsfasen Galleri Hyperlenke (peker) Stilbehandler Dokumentstruktur Gjør om (angre angre) Angre Lim inn Kopier Klipp ut Skriv ut Lagre Adressa til dokumentet Åpne Knappen Rediger fil slår av/på eventuell skrivebeskyttelse av dokumentet. Se side 0 om hvordan en kan åpne dokumentet skrivebeskyttet. Rediger fil (skrivebeskyttelse av) Ny Verktøylinja Funksjonslinje Stopp innlasting

16 OpenOffice.org Generell del Draw B.. Noen smarte innstillinger Slå av hjelperen (Aktiv hjelp) For at OpenOffice skal arbeide optimalt for deg, kan og bør du angi noen innstillinger gjerne før du begynner arbeidet. Det gjelder følgende: 1. Velg Verktøy Innstillinger.. Klikk + ved OpenOffice.org.. Velg Generell.. Ta bort haken ved Aktiv hjelp Slå på. Slå av hjelperen (Aktiv hjelp). Tilpasse hjelpetekst på kommandoknappene til dine OpenOfficeTilpasse hjelpeteksten på kommandoknapper kunnskaper. 1. Velg Hjelp. Noen innstillinger for visningen av menyer og verktøylinjer.. Når du arbeider med emner der du har liten erfaring, bør du sette på Utvidete Angi standard plassering for dine tips. dokumenter. I tillegg har hvert enkelt program noen spesielle tilpasninger som bør gjøres. Se mer om det under programbeskrivelsene.. Når du har mer erfaring, er kun som regel mer passende. Innstillinger for Vis Av og til må du lete rundt i menyene etter en funksjon. Da bør også de menyvalgene som ikke er tilgjengelige i den situasjon dokumentet befinner seg i, også vises Hvis slike inaktive menyvalg ikke vises, kan du rote bort tid unødvendig. 1. Velg Verktøy Innstillinger. Du kan velge hvor store eller små omgivelsene som menyene, verktøylinjene osv. skal vises i programvinduet med Verktøy - Innstillinger OpenOffice.org - Vis - Skaler. Dette påvirker ikke zoomingen av selve dokumentet.. Klikk + for utvidelse av OpenOffice.org.. Velg Vis.. Vis omgivelsene (menyene, verktøylinjene osv.) i den %-størrelsen som passer deg. 5. Vis Inaktive menyvalg. 6. Vis -dimensjonale knapper ved å fjerne haken ved Flate knapper. 5 6 Side 16 Oppstartsfasen

17 OpenOffice.org Generell del Draw Standard plassering for dine dokumenter Ved å fortelle OpenOffice standard plasseringen for dine dokumenter sparer du mye tid. Åpning og lagring skjer i utgangspunktet mot denne plasseringen. 1. Velg Verktøy Innstillinger. Se også side 5.. Velg Stier.. Klikk + ved OpenOffice.org. Velg Mine dokumenter. 5. Velg Rediger. 6. Naviger (se side 18) til ønsket mappe 7. Klikk Velg. 8. Klikk OK Side 17 Oppstartsfasen

18 OpenOffice.org Generell del Draw B.. Dialogboksene Åpne og Lagre Skifte til OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre Dette er to av de meste sentrale funksjonene i all databruk. 1. Klikk Verktøy Innstillinger. Du kan bruke operativsystemets dialogbokser for lagre og åpne eller bruke OpenOffice sine egne dialogbokser. Vi anbefaler og viser sistnevnte fordi disse er enklere og mer ryddige enn tilsvarende dialogbokser i Windows.. Klikk Generelt.. Klikk + tegnet ved OpenOffice.org.. Sett en hake ved Bruk dialogbokser fra OpenOffice.org. 5. Klikk OK. Her vises hvordan du: Skifter til OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre. Navigerer til ønsket plassering. Lagrer. Åpner. Utfører enkel filbehandling. Lagring på og åpning fra rett plass er uhyre viktig. Med plass menes både stasjon (diskett, lokal disk, server etc.) og mappe i en mappestruktur. Med dialogbokserne Åpne og Lagre kan du aldri bevege deg på tvers i en slik struktur kun opp og ned. Navigering i dialogboksene åpne/lagre 1. Gå oppover i lagringsstrukturen: a) Et raskt klikk på 'Et nivå opp' tar deg opp et nivå i arkivstrukturen. b) Et langklikk på Et nivå opp gir direkte tilgang til alle nivåer over. Velg hvilket du vil til. 1a 1b 1c Illustrasjon 6 OpenOffice sin dialogboks for å åpne dokumenter c) Gå til stasjonsnivået (diskett, harddisk, CD-ROM, Stasjon D: server) ved å langklikke Et nivå 1c opp og velg kun mappeikonet ABC skole uten noe tekst bak.. Ned nivå: Dobbeltklikk den mappa du vil til (se -tallet to steder på illustrasjonene til høyre.. Knappen Gå til Standardkatalogen forflytter deg til mappa som er spesifisert som standardmappe for åpning og lagring. Se side 17.. Gjeldende stasjon og mappe vises. Side 18 Fag Økonomi Dans 1a Norsk Spill Illustrasjon 8 En del av mappestrukturen på stasjon D Oppstartsfasen Illustrasjon 7 Her kan du velge stasjon

19 OpenOffice.org Generell del Draw Lagre dokument OpenOffice kan lagre i filformater/filtyper som Microsoft Office, Star Office og rik tekst format. 1. Klikk Lagreknappen Lagre eller Lagre som Hvis dokumentet er lagret fra før, har du to muligheter: Lagre den siste versjonen over den forrige som da forsvinner: Klikk knappen Lagre. Lagre med nytt filnavn/ny plassering: Klikk Fil Lagre som. Dialogboksen Lagre som kommer da opp. Det er også mulig å bruke versjoner: Se Fil Versjoner... Hvis dokumentet er allerede er lagret, lagres den nyeste versjonen over den eldre og du kan fortsette arbeidet. Hvis dokumentet ikke er lagret tidligere, vises dialogboksen Lagre som, og du fortsetter som vist under.. Naviger til ønsket stasjon og mappe (se side 18). 5. Hvis mappen ikke finnes, kan du lage den med Lag ny katalog. 5. Valgt lagringssted vises. 6. Velg et filnavn som angir innholdet i dokumentet. 7. Du kan la OpenOffice legge til filetternavnet. 8. Velg filtype. Her kan du velge blant filtyper som Microsoft Office, Star Office og rik tekst. Nøyaktig format varier med programtypen Du kan lagre med passord. 10.Hjelpknappen gir hjelp om den situasjonen du er i (her lagring). 11.Klikk knappen Lagre når alt er ordnet for lagring. Side Oppstartsfasen 10

20 OpenOffice.org Generell del Draw Åpne dokument OpenOffice kan åpne svært mange dokumenttyper som blant annet: 1. Klikk knappen Åpne eller Fil -Åpne. Alle rik tekst-, tekst-, regneark- og presentasjonsdokumenter som er laget med OpenOffice, Microsoft Office eller Star Office. Tegne- og bildefiler som GIF, JPG, TIFF, AutoCad Interchange Format osv. Websider, hoveddokumenter, matematiske formeldokumenter, EPS osv. Hvis et dokument ikke lar seg åpne med andre programmer, er ofte OpenOffice redningen.. Naviger til ønsket stasjon og mappe (se side 18).. Valgt plassering vises.. Marker dokumentet som skal åpnes. 5. Velg versjon hvis dokumentet finnes i flere versjoner. 6. Hvis dokumentet kun skal leses, bør det åpnes Skrivebeskyttet som kan slås av med Fil rediger i funksjonslinja (side 15). 7. Klikk Åpne Du kan utføre enkel filbehandling i OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre. Filbehandling i OpenOffice's dialogbokser for åpne og lagre Hvis mulighetene her ikke strekker til, kan 1. Lag ny mappe på rett plass: du bruke operativsystemets administrative a) Naviger (se side 18) til den program (i Windows er det Windows 1a mappa/ stasjonen som den Utforsker). nye mappa skal ligge under. 1b b) Klikk Lag ny katalog. c) Skriv inn det nye mappenavnet. d) Klikk OK.. Slett fil/mappe ved å høyreklikke ønsket fil/mappe og deretter Slett.. Endre navn ved å høyreklikke ønsket fil/mappe og deretter Endre navn. Endre navnet og avslutt med Entertasten. Side 0 1d 1c Oppstartsfasen

21 OpenOffice.org Generell del Draw B..5 Skriv ut Enkel utskrift Utskrifter kan gjøres på to måter: 1. Klikk på knappen Skriv ut fil direkte som du finner i verktøylinja Funksjonslinje. Enkel utskrift (eventuelt markert område) Andre utskrifter For å skriv ut kun gjeldene side (den skrivemerket står på), klikker du på Sider i dialogboksen Skriv ut. OpenOffice setter nemlig inn gjeldene sidenummer i feltet Sider. For å skrive ut et markert område, klikker du på knappen Skriv ut og velger Merket område. 1. Hvis et område eller objekt er markert, får du valget mellom å skrive ut Merket område eller Hele.. Hvis intet er markert, skrives hele dokumentet ut i et eksemplar på det som er standardskriveren. Andre utskrifter 1. Klikk Fil Skriv ut. Gjør dine valg:. Velg skriver. 7. Antall kopierer inkludert eventuell sorteringsmetode.. Skriv ut alle sidene (Alle) Forhåndsvisning er spesielt for hvert program så det behandles der. 5. Skriv ut bestemte sider (f.eks. 1, og 11-15). 6. Skriv ut et markert område (Utvalg). Området må være markert før du klikker Fil Skriv ut Knappen Egenskaper gir en del valg (liggende/stående ark, utskriftskvalitet, farger/svart-hvitt osv.) som er avhengig av skriveren du bruker Illustrasjon 9 Dialogboksen Skriv ut 8. Knappen Valg gir en del valg som er avhengig av programmet du bruker. 9. Klikk OK for å starte utskriften. Side 1 Oppstartsfasen

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight...

Innhold Hva er LingRight?...3 Å komme i gang med LingRight...5 Avanserte innstillinger: En gjennomgang...9 Å finjustere LingRight... Innhold Hva er LingRight?...3 Å installere LingRight 2.0... 3 Å installere fra CD... 3 Å oppdatere fra Internett... 5 LingRight for systemadministratorer... 5 Å komme i gang med LingRight...5 Stavekontroll...

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer