RÅDGIVERHÅNDBOK Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland"

Transkript

1 RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

2 INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland Karrieresenter Bryne Karrieresenter Stavanger Karrieresenter Haugesund Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Viktige kontakter Karrieresentre i andre fylker Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Ungdomsskoler i Rogaland Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Arbeidsoppgaver i seksjon for opplæring Seksjon inntak og yrkesveiledning Arbeidsoppgaver avdeling inntak Arbeidsoppgaver avdeling for eksamen Arbeidsoppgaver avdeling for voksenoppgaver Arbeidsoppgaver Karrieresenter Rogaland Seksjon opplæring i skole Regionsvise inndeling av skoler Seksjon for fagopplæring Arbeidsoppgaver i seksjon for fagopplæring Alternative opplæringsmodeller i Rogaland Avvikende opplæringsløp Generelt om saksbehandling Enkeltvedtak Enkeltvedtak om kompetanse på lavere nivå Overgang til studiekompetanse eller yrkeskompetanse Enkeltvedtak om å fravike læreplanens mål og om utarbeiding av IOP Krav om fellesfag før fag/svennebrev kan utstedes Kompetanse på lavere nivå Lærekandidatordningen Opplæringskontrakter side 1 -

3 4.7.3 Kompetanse og dokumentasjon - Rundskriv 02/ Individuelle planer (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Oversikt over ordningene Oppfølgingstjenesten i Rogaland Samarbeid grunnskole videregående skole Opplæringsavtaler Bruk av opplæringsavtaler Rammer og ressurser ved inngåelse av opplæringsavtaler Opplæringskontrakter Individuelle opplæringsplaner (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Organisering av ulike opplæringstilbud Generelt om elevgrupper Elever med omfattende hjelpebehov Elever med behov for tilrettelagt individuell opplæring Elever med behov for utvidet praktisk opplæring Elever med planlagt sluttkompetanse på lavere nivå Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Kontakter Systemrettet støtte fra PPT Tilpasset opplæring Hvordan bestille systemrettet støtte Hva er PPT i fylkeskommunen? Hva kan PPT hjelpe med? Hvordan gir PPT hjelp? Taushetsplikt Hvordan få hjelp? Ekstra veileding til minoritetsspråklige Hva kan PPT tilby foresatte til minoritetsspråklige? Hva ønsker PP- tjenesten fra foresatte? Hvordan kan foresatte ta kontakt med PPT Praksisbrevordningen som metode Bakgrunn side 2 -

4 Begreper Opplæringsbedrifter Rekruttering til ordningen Eierskap Oppfølging Organisasjonsmodell Økonomi Godkjente fag Deltakende skoler Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utvidet opplæringstid Tilbud til minoritetsspråklige Generell studiekompetanse. Samordna opptak - forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning Universitet og høyskole, Spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktninger Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland 2009 / Hvem er en minoritetsspråklig elev Elever med minoritetsspråklig bakgrunn Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland Tilbud om basisklasse for ungdom som mangler norskkunnskaper Håndbok for karrieresamtalen i grunnskolen og i videregående opplæring Foreldremøter om overgang ugs/vgo i 10. klasse Språkvalg for elever på 7. trinnet Overgang fra grunnskole til videregående skole for elever med rett til spesialundervisning Elever med noe tilretteleggingsbehov Foreldremøte for 10. klasse: Videregående opplæring i Rogaland Søknader Søknad til videregående opplæring Søknadsprosedyrer ved overgang fra ungdomsskole til vgs Viktige nettsider: Søknadsfrister side 3 -

5 8.1.4 Passord og brukernavn til søknaden - overgang fra grunnskole til videregående skole Overgang ungdomsskole videregående skole: Elever med behov for noe tilrettelegging Søknad om manuell vurdering til videregående skole i Rogaland Omvalg av skole eller utdanningsprogram etter søknadsfristen 1. mars Hvordan finne seg læreplass? Rogalandsretten Påbygg etter fagbrev Y-veien til studier Søknadsprosedyrer til høyere studier Hvem kan søke til høyere studier Studiekompetanse Y-veien Forkurs til ingeniørutdanning Private høgskoler Utdanning i utlandet Samordna opptak Generell studiekompetanse - Forhåndsvurdering av utenlands utdanning NOKUT Godkjenning av høyere utdanning fra utlandet Universitet og høyskole spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktinger Faget Utdanningsvalg Haugaland skole og arbeidsliv (HSA) Haugalandsmodellen for faget Utdanningsvalg Utdanningsvalg - Stavanger kommune Tilleggstilbud Organisering Ryfylkenettverk Utdanningsvalg (UDV) - Alternativ opplæring(ao) Realistiske valg Hva kan de gjøre av kartlegging? AOS - alternativ opplæring spesialundervisning AOI alternativ opplæring individuell UDV for disse kan løses på to måter side 4 -

6 9.4.6 AOU - alternativ opplæring utvida praksis Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Lund, Sokndal, Bjerkreim og Eigersund Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Hå, Time og Klepp Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sandnes og Gjesdal Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Stavanger Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid Elever fra kommunene: Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid (ca 600 elever) Tilbud om utdanningsvalg i Ryfylkenettverket Kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand og Finnøy Ryfylkenettverket: Elever fra kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand, Finnøy (ca 220 elever) Uke: Besøk på universitetet i Stavanger i forbindelse med Utdanningsvalg Webadresser NHO Medlemsbedrifter Årshjul Utdanningsvalg, kommuner med samarbeid med Karriereporten Stavanger Kontaktinformasjon Utdanningsvalg Region Sandnes Gjesdal Jærkommunene Klepp, Time og Hå har organisert seg i 4 lag Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund Kontaktpersoner i videregående skoler i region You - veileder adresser grunnskolen region Region 4 - YOU veiledere i videregående skole Arbeidsliv i Rogaland NAV Mål med reformen Ungdom Veiledningsverktøy Voksenopplæring i Rogaland Lovfestet rett for voksne til videregående opplæring Hva er videregående opplæring? Hva må jeg gjøre for å kunne benytte meg av retten? side 5 -

7 Hvem betaler for opplæringen Hva er realkompetanse? Hvordan skjer realkompetansevurderingen? Fagskole Fagskoleutdanning Varighet Opptaksregler Søknadsrutiner Tilbudsstruktur Andre aktører Bransjeforeninger i Rogaland Nortura Tine Q meieriene Måltidets hus Oljeindustriens Landsforening (OLF) Maritimt forum Rådgiverforum Om organisasjonen Lokallaget Arrangementer Medlemskap Innmelding: Hjemmeside side 6 -

8 1 Karrieresentre i Rogaland 1.1 Karrieresenter Bryne Våre ansvarskommuner: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Sandnes Sokndal og Time Karrieresenter Rogaland, avd Bryne ønsker å framstå som en kompetanseressurs for aktørene i grunn- og videregående opplæring. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Vi tilbyr kurs for skolens personale. - Vi kan delta på elev/foreldremøter på bestilling - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). Vi ønsker å utvikle en bedre - logistikkplan og sikre grunnskolene et likeverdig hospiteringstilbud i videregående - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom - videregående skoler og kommuner/skoler. Har planer om årlige møter med erfaringsutveksling og faglig påfyll. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Vi samordner og arrangerer kurs for skolerådgiverne. - Vi deltar i nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. I vår region har vi disse nettverkene: Rådgiverforum Dalane, Jærnettverket ( Time, Klepp og Hå), nettverket i Gjesdal og nettverk for grunnskolene i Sandnes. Vi har eget nettverk for rådgiverne i videregående og vi har startet nettverk mellom kommunale læringssentre i Rogaland. - Vi tilbyr opplæring av nye rådgivere og hjelper dem i søkerprosessen - Vi ønsker å hjelpe i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere kan sikre seg formell veiledningskompetanse - Sammen prøver de tre sentrene å utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Vi kan gi individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Vi tar imot lærlinger som har behov for karriereveiledning - Vi tilbyr rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Vi har langåpent noen kvelder før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Vi deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - side 7 -

9 Minoritetsspråklige - Vi har nært samarbeid med flyktningekonsulenter og læringssentre for å hjelpe våre nye landsmenn med utdanningsvalg. - Vi deltar på foreldremøter på læringssentre på bestilling Karrieresenter Rogaland, avd Bryne samarbeider også med NAV kontorene i region 4 Sammen med Oppfølgingstjenesten har vi tegnet samarbeidsavtaler med alle NAV-kontor. Vi skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler. Vi er samlokalisert med NAV-Time i Kirsten Brynes veg 30 Vi har kontordag en gang i uka på NAV Egersund i samarbeid med voksenopplæringa Jæren og Dalane veiledeningssenter. Vi ønsker å få til en slik dag i NAV Sandnes Karrieresenter Stavanger Våre ansvarskommuner: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola, Stavanger og Strand Karrieresenter Stavanger har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom videregående skoler og kommuner/skoler. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har - tilgang til kompetanseheving. - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant - side 8 -

10 - informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret har langåpent i ukene før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Karriereporten deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Møtene kan gjennomføres med tolk hvis ønskelig. Karrieresenter Stavanger samarbeider også med NAV og næringslivet. 1.3 Karrieresenter Haugesund Våre ansvarskommuner: Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sauda, Suldal, Utsira og Vindafjord Karrieresenter Haugesund har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. Sammen med Haugaland Skole- og arbeidsliv være en aktiv part i utviklingen av dette faget. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har tilgang til kompetanseheving. - side 9 -

11 - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret deltar med stand på yrkes- og utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - Senteret arrangerer årlige informasjonsmøter mellom de videregående skolene og 10. klasseelever og deres foresatte Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Karrieresenter i Haugesund samarbeider også med NAV og næringslivet. - Senteret har sammen med Oppfølgingstjenesten tegnet samarbeidsavtaler med alle NAVkontor - Senteret skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler - Karrieresenteret er samlokalisert med NAV Haugesund og senteret har kontordag en gang i uka på NAV Karmøy og en gang i måneden i Sauda 1.4 Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Et knutepunkt mellom arbeidsliv, studenter og UiS. Karrieresenteret tilbyr/organiserer bl.a. følgende for studenter ved UiS: - Karriereveiledning, Jobbsøkerkurs - Formidling av stillinger rettet mot studenter og nyutdannede kandidater - fra UiS - Bedriftspresentasjoner - Karriere-, bransje- og arbeidslivsdager Les mer på: - side 10 -

12 2 Viktige kontakter 2.1 Karrieresentre i andre fylker Fylke Kontakt Hjemmeside / E-post Telefon Telemark Karrieresenter Telemark Skistredet Skien Leder: Kjersti Isaksen Hordaland Karrieresenter Hordaland Agnes Mowinckels gt 5 pb 7900, 5020 Bergen Leder: Åse Fretheim Nordland Ofoten Leder: Karin Fjeld Indre Salten Leder: Nina Tande Hansen Mo i Rana Leder: Gerd Leonora Forseng Ytre Helgeland Leder: Torill Sommerseth Mosjøen Leder: Gry Okan Akershus Karriere Akershus Leder: Marit Klyve Elias Smiths vei Sandvika Buskerud Papirbredden Grønland Drammen Oppland Karrieresenter Otta Nord-Gudbrandsdal Leder: Solveig Rindhølen Karrieresenter Gran Hadeland Leder: John Kristiansen Rogaland Karriereporten Stavanger Arkitekt Eckhoffsgt. 1 Leder: Iver Jan Leren Karrieresenter avd. Bryne side 11 -

13 Leder: Vigdis Norddal Karrieresetner Haugesund Leder: Sveinung Valen Oslo Østfold 2.2 Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Kommune Navn E-post Telefon Bjerkreim Rune Andersen Eigersund Torfinn Hansen Finnøy Margunn Nordbø Forsand Udda K. Kjærvoll Gjesdal Hilde Siira Hjelmeland Bjørg Hetlelid Hå Aud Irene Bjørlow Klepp Willy Ulvang Kvitsøy Steine Gro Lund Egil Eek Randaberg Marianne Kahrs Rennesøy Brita Nærheim Sandnes Harald Nedrelid Sauda Roar Lund Sokndal Johannes Sirevåg Sola Hoiesen Kari Stavanger Ødegård Tove Strand Suldal Kolbjørn Bakka Time Reidun Roe Bohne Haugaland Skole og Arbeidsliv: Bokn Tore Bauer Nilsen Haugesund " " " Karmøy " " " Sveio " " " Tysvær " " " Utsira " " " Vindafjord " " " Etne Frode M Ingvaldstad - side 12 -

14 2.3 Ungdomsskoler i Rogaland Skoler Skoles e-post Telefon YOU-Rådgiver 09 Bjerkreim Vikeså skule Tone Larsen Bokn Bokn skole Liv Birkenes Eigersund Dalane kristne skole Torfinn Haataja Gamleveien skole Kjell Ivar Dversnes Helleland skole Borghild Sommerseth Hellvik skole Tor Arne Nergård Husabø ungdomsskole Inger Kristine Pedersen Lagård ungdomssskole Anker Ueland Samfundets skole Eilif Dversnes Finnøy Finnøy Sentralskule Margunn Nordbø Forsand Forsand skule Udda K. Kjærvoll Gjesdal Dirdal skole Gjermund Frøland Gjesdal ungdomsskole Maria Haukalid Oltedal skole Skjalg Oltedal Haugesund Haraldsvang ungd.skole Tore Kallevik Haraldsvang ungd.skole Gunn Aanesen Hauge skole Arve Blokhus Håvåsen skole Bente Hundsnes Røvær skole Rune Westre Skåredalen skole Mona Midtun Steinerskolen Daniela Reistad Hjelmeland Hjelmeland skule Bjørg Hetlelid Årdal skule Anne Marit Tuntland Hå Ogna skule Kari Ueland Nærbø ungdomsskule Kathrine Skrettingland Tryggheim skular AS Martin Egil Fuglestad Varhaug ungdomsskole Jon Flåten Vigrestad storskule Anne Britt Heimdal Karmøy Bø ungdomsskole Hilde Søvik Holmen skole Tore Kvalevaag Skudenes ungd.skole Espen Berg Stangeland ungd.skole Kjetil Egenberg Vormedal skole Jens Egil Vikanes Åkra skole Helge Kristiansen Klepp Bore ungdomsskule Siri Arnestad Klepp ungdomsskule Marit Osland Orre skule Martin Gimre Orstad skule Torill Årthun Kvitsøy Kvitsøy skole Gro Steine Lund Lund ungdomsskule Arvid Hunsbeth - side 13 -

15 Randaberg Goa skole Arne Tobiasen Grødem skole Odd Ivar Alsvik Harestad skole Rennesøy Rennesøy skole Brita Nærheim Sandnes Bogafjell skole Anne-Liv Jensen Giske ungdomsskole Per Iversen Giske ungdomsskole Bjarte Christiansen Høyland ungdomsskole Astrid Sævareid Høle barne/ungd.skole Anne Karin Dale Lundehaugen ungd.skole Bente Aarsvold Lurahammeren ung.skole Siri M Haaland Riska ungdomsskole Trine L Pedersen Sandnes Friskole Sveinung Bøe Skeiene ungdomsskole Liv Hofgaard Vatneli skole Bjørn Knutsen Øygard ungdomssskole Gunvald Rasmussen Sauda Sauda ungdomsskole Roar Lund Sokndal Sokndal ungdomsskole Nina Grure Sola Dysjaland skule Bjørg Odland Sola Ungdomsskole Siri Knudsen Tananger ungdomsskole Lene Kolberg Stavanger Auglend skole Jon Drogseth Austbø skole Øyvind Giljebrekke Austbø skole Grete Vestby Austbø skole Vidar Gringlemoen Buøy skole Una Wereide Gautesete skole Marianne Rottem Gosen skole Erik Thomsen Hinna skole Marit Voll Kannik skole Reidun Seiffert Kannik skole Ingjerd Godal Vold Kannik skole Bente Sjursæther Kristianslyst skole Kate Austbø Lunde skole Bente Marie Apeland Lenden ressurssenter Kari Bøe Haltbakk Lundsvågen naturskole Tor Sigurd Nielsen Revheim skole Margaret Skretting Revheim skole Tor Olav Åbotnes Smiodden skole Lene L. Strømø St. Svithun skole Fred Blomgren Tastarustå skole Leif Atle Håland Tastaveden skole Per Jarle Marsli Tastaveden skole Randi Wold Tastaveden skole Janne Breivik Teinå skole Hanne Sømud Ullandhaug skole Eivind Andersen Steinerskolen Barbara Lien Svg. Kristne grunnskole Øyvind Voll Møllehagen Per Urdahl - side 14 -

16 Madlamark skole Kristin Torp Johannes læringssenter Espen Iden Strand Jørpeland ugs Kari Heng Tau ungdomsskole Kari Tvedt Tau ungdomsskole Elisabeth Ur Fjortoft Ryfylke læringssenter Liv Johansen Ryfylke læringssenter Solfrid Norland Ryfylke læringssenter Dag Vestbøstad Suldal Suldal Kolbein Bakka Sveio Førde skule Elin Brit Sæ Sveio skule Svein Brekke Time Bryne ungdomsskule Erling Knutzen Frøyland ungdomsskule Jane Christiansen Jærtun Lutherske Fris Reidar Røyland Lye ungdomsskole Rita R. Johansen Undheim skule Gerd Rusdal Tysvær Frakkagjerd ungd.skole Hildur Grainger Nedstrand skole Atle Aadland Tysværvåg skole Bjørn Fjeldheim Utsira Utsira skole Jostein Nilsen Vindafjord Skjold skule Nils Olav Haraldseid Vikedal skule Wilhelm Hustvedt Ølen skule Magne Østvold - side 15 -

17 2.4 Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Offentlige videregående skoler Kontaktinfo skole YOU rådgiver Koordinator UDV E-post Bergeland vgs Jorunn Henderson Jorunn Henderson Bryne vgs Eli Bø Jan Serigstad Anne Brit Stangeland Karen Marie Halden Dalane vgs Nils Solberg Nils Solberg Jan Egil Bjørndal Jan Egil Bjørndal Forus vgs Annebethen. Falck. Paulsen Siri I Ringe Gand vgs Asbjørg Sæbø Venke Håland Vibecke Høie Godalen vgs Tore Tjøl Gjesdal Tore Tjøl Gjesdal Haugaland vgs Siri B Gabrielsen Hetland vgs Marit H. Gjerde Raimund Pilz Hollenderhaugen vgs Johannes Flatnes Jåttå vgs Kenneth Kastet Kenneth Kastet Kamsund vgs Arne Sørhus Kopervik vgs Bente Olufsen Lundehaugen vgs Guro Westlye Lill-Mari B Hafsø MDD Møllehagen skolesenter Per Urdahl Ragnhild Undheim MK Marianne Aarre SS no Marianne - side 16 -

18 Randaberg vgs Alf Egil Paulsen Alf Egil Paulsen Rygjabø vgs Marianne Helgø Gro Sevheim Sandnes vgs Haldis A. Tungland Haldis Tungland Sauda vgs Sigmund Andersen Skeisvang vgs Hilde Dalen Sigmund Hauge Sola vgs Kjell Håkon Bakken Kjell H Bakken St.Olav vgs Bjørn Uldal John M Nygård Terje Andreassen St.Svithun vgs Trond Ø. Magne Trond Ø. Magne Stavanger katedralskole Ove Eide Ove Eide Stavanger offs. tek.skole Odd Wiig Johnsen Odd W Johnsen Strand vgs Jofrid Hetland Vik Jofrid H. Vik Time vgs Kjell Nesheim Olaug S Sirevåg Olaug Salte Sirevåg Vardafjell vgs Egil Sundve Øksnevad vgs Linda Sørreide Linda Søreide Oddmund L Hognestad Ølen vgs Jens M. Martinsen Åkrehamn vgs Ruth Odland Private videregående skoler Akademiet vgs Elisabeth Hiller Elisabeth Hiller - side 17 -

19 Holgersens vgs Anita Salvesen Haugesund Toppid.gym Anita Salvesen Lundeneset vgs Siv Heidi Eidsheim Mediegymnaset Rog.vg sjøaspriantsskoe Sonans privatgymnas ns Steinerskole i Haugesund Daniele Reistad Steinerskole i Stavanger Barbara Lien Tryggheim vgs Ivar Smedsgård Oddmund Gravdal Anne Kristine Tengesdal Uldals vgs Jan Helge Ueland Jan H Ueland Vinterlandbr.skulen Ryfylke Tveit vgs Vinterlandbr.skulen Jæren Wang Toppidrett Uldals Jan Helge Ueland Jan Helge Ueland - side 18 -

20 3 Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen - side 19 -

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer