RÅDGIVERHÅNDBOK Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland"

Transkript

1 RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

2 INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland Karrieresenter Bryne Karrieresenter Stavanger Karrieresenter Haugesund Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Viktige kontakter Karrieresentre i andre fylker Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Ungdomsskoler i Rogaland Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Arbeidsoppgaver i seksjon for opplæring Seksjon inntak og yrkesveiledning Arbeidsoppgaver avdeling inntak Arbeidsoppgaver avdeling for eksamen Arbeidsoppgaver avdeling for voksenoppgaver Arbeidsoppgaver Karrieresenter Rogaland Seksjon opplæring i skole Regionsvise inndeling av skoler Seksjon for fagopplæring Arbeidsoppgaver i seksjon for fagopplæring Alternative opplæringsmodeller i Rogaland Avvikende opplæringsløp Generelt om saksbehandling Enkeltvedtak Enkeltvedtak om kompetanse på lavere nivå Overgang til studiekompetanse eller yrkeskompetanse Enkeltvedtak om å fravike læreplanens mål og om utarbeiding av IOP Krav om fellesfag før fag/svennebrev kan utstedes Kompetanse på lavere nivå Lærekandidatordningen Opplæringskontrakter side 1 -

3 4.7.3 Kompetanse og dokumentasjon - Rundskriv 02/ Individuelle planer (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Oversikt over ordningene Oppfølgingstjenesten i Rogaland Samarbeid grunnskole videregående skole Opplæringsavtaler Bruk av opplæringsavtaler Rammer og ressurser ved inngåelse av opplæringsavtaler Opplæringskontrakter Individuelle opplæringsplaner (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Organisering av ulike opplæringstilbud Generelt om elevgrupper Elever med omfattende hjelpebehov Elever med behov for tilrettelagt individuell opplæring Elever med behov for utvidet praktisk opplæring Elever med planlagt sluttkompetanse på lavere nivå Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Kontakter Systemrettet støtte fra PPT Tilpasset opplæring Hvordan bestille systemrettet støtte Hva er PPT i fylkeskommunen? Hva kan PPT hjelpe med? Hvordan gir PPT hjelp? Taushetsplikt Hvordan få hjelp? Ekstra veileding til minoritetsspråklige Hva kan PPT tilby foresatte til minoritetsspråklige? Hva ønsker PP- tjenesten fra foresatte? Hvordan kan foresatte ta kontakt med PPT Praksisbrevordningen som metode Bakgrunn side 2 -

4 Begreper Opplæringsbedrifter Rekruttering til ordningen Eierskap Oppfølging Organisasjonsmodell Økonomi Godkjente fag Deltakende skoler Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utvidet opplæringstid Tilbud til minoritetsspråklige Generell studiekompetanse. Samordna opptak - forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning Universitet og høyskole, Spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktninger Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland 2009 / Hvem er en minoritetsspråklig elev Elever med minoritetsspråklig bakgrunn Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland Tilbud om basisklasse for ungdom som mangler norskkunnskaper Håndbok for karrieresamtalen i grunnskolen og i videregående opplæring Foreldremøter om overgang ugs/vgo i 10. klasse Språkvalg for elever på 7. trinnet Overgang fra grunnskole til videregående skole for elever med rett til spesialundervisning Elever med noe tilretteleggingsbehov Foreldremøte for 10. klasse: Videregående opplæring i Rogaland Søknader Søknad til videregående opplæring Søknadsprosedyrer ved overgang fra ungdomsskole til vgs Viktige nettsider: Søknadsfrister side 3 -

5 8.1.4 Passord og brukernavn til søknaden - overgang fra grunnskole til videregående skole Overgang ungdomsskole videregående skole: Elever med behov for noe tilrettelegging Søknad om manuell vurdering til videregående skole i Rogaland Omvalg av skole eller utdanningsprogram etter søknadsfristen 1. mars Hvordan finne seg læreplass? Rogalandsretten Påbygg etter fagbrev Y-veien til studier Søknadsprosedyrer til høyere studier Hvem kan søke til høyere studier Studiekompetanse Y-veien Forkurs til ingeniørutdanning Private høgskoler Utdanning i utlandet Samordna opptak Generell studiekompetanse - Forhåndsvurdering av utenlands utdanning NOKUT Godkjenning av høyere utdanning fra utlandet Universitet og høyskole spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktinger Faget Utdanningsvalg Haugaland skole og arbeidsliv (HSA) Haugalandsmodellen for faget Utdanningsvalg Utdanningsvalg - Stavanger kommune Tilleggstilbud Organisering Ryfylkenettverk Utdanningsvalg (UDV) - Alternativ opplæring(ao) Realistiske valg Hva kan de gjøre av kartlegging? AOS - alternativ opplæring spesialundervisning AOI alternativ opplæring individuell UDV for disse kan løses på to måter side 4 -

6 9.4.6 AOU - alternativ opplæring utvida praksis Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Lund, Sokndal, Bjerkreim og Eigersund Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Hå, Time og Klepp Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sandnes og Gjesdal Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Stavanger Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid Elever fra kommunene: Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid (ca 600 elever) Tilbud om utdanningsvalg i Ryfylkenettverket Kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand og Finnøy Ryfylkenettverket: Elever fra kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand, Finnøy (ca 220 elever) Uke: Besøk på universitetet i Stavanger i forbindelse med Utdanningsvalg Webadresser NHO Medlemsbedrifter Årshjul Utdanningsvalg, kommuner med samarbeid med Karriereporten Stavanger Kontaktinformasjon Utdanningsvalg Region Sandnes Gjesdal Jærkommunene Klepp, Time og Hå har organisert seg i 4 lag Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund Kontaktpersoner i videregående skoler i region You - veileder adresser grunnskolen region Region 4 - YOU veiledere i videregående skole Arbeidsliv i Rogaland NAV Mål med reformen Ungdom Veiledningsverktøy Voksenopplæring i Rogaland Lovfestet rett for voksne til videregående opplæring Hva er videregående opplæring? Hva må jeg gjøre for å kunne benytte meg av retten? side 5 -

7 Hvem betaler for opplæringen Hva er realkompetanse? Hvordan skjer realkompetansevurderingen? Fagskole Fagskoleutdanning Varighet Opptaksregler Søknadsrutiner Tilbudsstruktur Andre aktører Bransjeforeninger i Rogaland Nortura Tine Q meieriene Måltidets hus Oljeindustriens Landsforening (OLF) Maritimt forum Rådgiverforum Om organisasjonen Lokallaget Arrangementer Medlemskap Innmelding: Hjemmeside side 6 -

8 1 Karrieresentre i Rogaland 1.1 Karrieresenter Bryne Våre ansvarskommuner: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Sandnes Sokndal og Time Karrieresenter Rogaland, avd Bryne ønsker å framstå som en kompetanseressurs for aktørene i grunn- og videregående opplæring. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Vi tilbyr kurs for skolens personale. - Vi kan delta på elev/foreldremøter på bestilling - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). Vi ønsker å utvikle en bedre - logistikkplan og sikre grunnskolene et likeverdig hospiteringstilbud i videregående - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom - videregående skoler og kommuner/skoler. Har planer om årlige møter med erfaringsutveksling og faglig påfyll. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Vi samordner og arrangerer kurs for skolerådgiverne. - Vi deltar i nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. I vår region har vi disse nettverkene: Rådgiverforum Dalane, Jærnettverket ( Time, Klepp og Hå), nettverket i Gjesdal og nettverk for grunnskolene i Sandnes. Vi har eget nettverk for rådgiverne i videregående og vi har startet nettverk mellom kommunale læringssentre i Rogaland. - Vi tilbyr opplæring av nye rådgivere og hjelper dem i søkerprosessen - Vi ønsker å hjelpe i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere kan sikre seg formell veiledningskompetanse - Sammen prøver de tre sentrene å utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Vi kan gi individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Vi tar imot lærlinger som har behov for karriereveiledning - Vi tilbyr rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Vi har langåpent noen kvelder før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Vi deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - side 7 -

9 Minoritetsspråklige - Vi har nært samarbeid med flyktningekonsulenter og læringssentre for å hjelpe våre nye landsmenn med utdanningsvalg. - Vi deltar på foreldremøter på læringssentre på bestilling Karrieresenter Rogaland, avd Bryne samarbeider også med NAV kontorene i region 4 Sammen med Oppfølgingstjenesten har vi tegnet samarbeidsavtaler med alle NAV-kontor. Vi skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler. Vi er samlokalisert med NAV-Time i Kirsten Brynes veg 30 Vi har kontordag en gang i uka på NAV Egersund i samarbeid med voksenopplæringa Jæren og Dalane veiledeningssenter. Vi ønsker å få til en slik dag i NAV Sandnes Karrieresenter Stavanger Våre ansvarskommuner: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola, Stavanger og Strand Karrieresenter Stavanger har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom videregående skoler og kommuner/skoler. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har - tilgang til kompetanseheving. - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant - side 8 -

10 - informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret har langåpent i ukene før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Karriereporten deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Møtene kan gjennomføres med tolk hvis ønskelig. Karrieresenter Stavanger samarbeider også med NAV og næringslivet. 1.3 Karrieresenter Haugesund Våre ansvarskommuner: Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sauda, Suldal, Utsira og Vindafjord Karrieresenter Haugesund har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. Sammen med Haugaland Skole- og arbeidsliv være en aktiv part i utviklingen av dette faget. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har tilgang til kompetanseheving. - side 9 -

11 - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret deltar med stand på yrkes- og utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - Senteret arrangerer årlige informasjonsmøter mellom de videregående skolene og 10. klasseelever og deres foresatte Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Karrieresenter i Haugesund samarbeider også med NAV og næringslivet. - Senteret har sammen med Oppfølgingstjenesten tegnet samarbeidsavtaler med alle NAVkontor - Senteret skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler - Karrieresenteret er samlokalisert med NAV Haugesund og senteret har kontordag en gang i uka på NAV Karmøy og en gang i måneden i Sauda 1.4 Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Et knutepunkt mellom arbeidsliv, studenter og UiS. Karrieresenteret tilbyr/organiserer bl.a. følgende for studenter ved UiS: - Karriereveiledning, Jobbsøkerkurs - Formidling av stillinger rettet mot studenter og nyutdannede kandidater - fra UiS - Bedriftspresentasjoner - Karriere-, bransje- og arbeidslivsdager Les mer på: - side 10 -

12 2 Viktige kontakter 2.1 Karrieresentre i andre fylker Fylke Kontakt Hjemmeside / E-post Telefon Telemark Karrieresenter Telemark Skistredet Skien Leder: Kjersti Isaksen Hordaland Karrieresenter Hordaland Agnes Mowinckels gt 5 pb 7900, 5020 Bergen Leder: Åse Fretheim Nordland Ofoten Leder: Karin Fjeld Indre Salten Leder: Nina Tande Hansen Mo i Rana Leder: Gerd Leonora Forseng Ytre Helgeland Leder: Torill Sommerseth Mosjøen Leder: Gry Okan Akershus Karriere Akershus Leder: Marit Klyve Elias Smiths vei Sandvika Buskerud Papirbredden Grønland Drammen Oppland Karrieresenter Otta Nord-Gudbrandsdal Leder: Solveig Rindhølen Karrieresenter Gran Hadeland Leder: John Kristiansen Rogaland Karriereporten Stavanger Arkitekt Eckhoffsgt. 1 Leder: Iver Jan Leren Karrieresenter avd. Bryne side 11 -

13 Leder: Vigdis Norddal Karrieresetner Haugesund Leder: Sveinung Valen Oslo Østfold 2.2 Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Kommune Navn E-post Telefon Bjerkreim Rune Andersen Eigersund Torfinn Hansen Finnøy Margunn Nordbø Forsand Udda K. Kjærvoll Gjesdal Hilde Siira Hjelmeland Bjørg Hetlelid Hå Aud Irene Bjørlow Klepp Willy Ulvang Kvitsøy Steine Gro Lund Egil Eek Randaberg Marianne Kahrs Rennesøy Brita Nærheim Sandnes Harald Nedrelid Sauda Roar Lund Sokndal Johannes Sirevåg Sola Hoiesen Kari Stavanger Ødegård Tove Strand Suldal Kolbjørn Bakka Time Reidun Roe Bohne Haugaland Skole og Arbeidsliv: Bokn Tore Bauer Nilsen Haugesund " " " Karmøy " " " Sveio " " " Tysvær " " " Utsira " " " Vindafjord " " " Etne Frode M Ingvaldstad - side 12 -

14 2.3 Ungdomsskoler i Rogaland Skoler Skoles e-post Telefon YOU-Rådgiver 09 Bjerkreim Vikeså skule Tone Larsen Bokn Bokn skole Liv Birkenes Eigersund Dalane kristne skole Torfinn Haataja Gamleveien skole Kjell Ivar Dversnes Helleland skole Borghild Sommerseth Hellvik skole Tor Arne Nergård Husabø ungdomsskole Inger Kristine Pedersen Lagård ungdomssskole Anker Ueland Samfundets skole Eilif Dversnes Finnøy Finnøy Sentralskule Margunn Nordbø Forsand Forsand skule Udda K. Kjærvoll Gjesdal Dirdal skole Gjermund Frøland Gjesdal ungdomsskole Maria Haukalid Oltedal skole Skjalg Oltedal Haugesund Haraldsvang ungd.skole Tore Kallevik Haraldsvang ungd.skole Gunn Aanesen Hauge skole Arve Blokhus Håvåsen skole Bente Hundsnes Røvær skole Rune Westre Skåredalen skole Mona Midtun Steinerskolen Daniela Reistad Hjelmeland Hjelmeland skule Bjørg Hetlelid Årdal skule Anne Marit Tuntland Hå Ogna skule Kari Ueland Nærbø ungdomsskule Kathrine Skrettingland Tryggheim skular AS Martin Egil Fuglestad Varhaug ungdomsskole Jon Flåten Vigrestad storskule Anne Britt Heimdal Karmøy Bø ungdomsskole Hilde Søvik Holmen skole Tore Kvalevaag Skudenes ungd.skole Espen Berg Stangeland ungd.skole Kjetil Egenberg Vormedal skole Jens Egil Vikanes Åkra skole Helge Kristiansen Klepp Bore ungdomsskule Siri Arnestad Klepp ungdomsskule Marit Osland Orre skule Martin Gimre Orstad skule Torill Årthun Kvitsøy Kvitsøy skole Gro Steine Lund Lund ungdomsskule Arvid Hunsbeth - side 13 -

15 Randaberg Goa skole Arne Tobiasen Grødem skole Odd Ivar Alsvik Harestad skole Rennesøy Rennesøy skole Brita Nærheim Sandnes Bogafjell skole Anne-Liv Jensen Giske ungdomsskole Per Iversen Giske ungdomsskole Bjarte Christiansen Høyland ungdomsskole Astrid Sævareid Høle barne/ungd.skole Anne Karin Dale Lundehaugen ungd.skole Bente Aarsvold Lurahammeren ung.skole Siri M Haaland Riska ungdomsskole Trine L Pedersen Sandnes Friskole Sveinung Bøe Skeiene ungdomsskole Liv Hofgaard Vatneli skole Bjørn Knutsen Øygard ungdomssskole Gunvald Rasmussen Sauda Sauda ungdomsskole Roar Lund Sokndal Sokndal ungdomsskole Nina Grure Sola Dysjaland skule Bjørg Odland Sola Ungdomsskole Siri Knudsen Tananger ungdomsskole Lene Kolberg Stavanger Auglend skole Jon Drogseth Austbø skole Øyvind Giljebrekke Austbø skole Grete Vestby Austbø skole Vidar Gringlemoen Buøy skole Una Wereide Gautesete skole Marianne Rottem Gosen skole Erik Thomsen Hinna skole Marit Voll Kannik skole Reidun Seiffert Kannik skole Ingjerd Godal Vold Kannik skole Bente Sjursæther Kristianslyst skole Kate Austbø Lunde skole Bente Marie Apeland Lenden ressurssenter Kari Bøe Haltbakk Lundsvågen naturskole Tor Sigurd Nielsen Revheim skole Margaret Skretting Revheim skole Tor Olav Åbotnes Smiodden skole Lene L. Strømø St. Svithun skole Fred Blomgren Tastarustå skole Leif Atle Håland Tastaveden skole Per Jarle Marsli Tastaveden skole Randi Wold Tastaveden skole Janne Breivik Teinå skole Hanne Sømud Ullandhaug skole Eivind Andersen Steinerskolen Barbara Lien Svg. Kristne grunnskole Øyvind Voll Møllehagen Per Urdahl - side 14 -

16 Madlamark skole Kristin Torp Johannes læringssenter Espen Iden Strand Jørpeland ugs Kari Heng Tau ungdomsskole Kari Tvedt Tau ungdomsskole Elisabeth Ur Fjortoft Ryfylke læringssenter Liv Johansen Ryfylke læringssenter Solfrid Norland Ryfylke læringssenter Dag Vestbøstad Suldal Suldal Kolbein Bakka Sveio Førde skule Elin Brit Sæ Sveio skule Svein Brekke Time Bryne ungdomsskule Erling Knutzen Frøyland ungdomsskule Jane Christiansen Jærtun Lutherske Fris Reidar Røyland Lye ungdomsskole Rita R. Johansen Undheim skule Gerd Rusdal Tysvær Frakkagjerd ungd.skole Hildur Grainger Nedstrand skole Atle Aadland Tysværvåg skole Bjørn Fjeldheim Utsira Utsira skole Jostein Nilsen Vindafjord Skjold skule Nils Olav Haraldseid Vikedal skule Wilhelm Hustvedt Ølen skule Magne Østvold - side 15 -

17 2.4 Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Offentlige videregående skoler Kontaktinfo skole YOU rådgiver Koordinator UDV E-post Bergeland vgs Jorunn Henderson Jorunn Henderson Bryne vgs Eli Bø Jan Serigstad Anne Brit Stangeland Karen Marie Halden Dalane vgs Nils Solberg Nils Solberg Jan Egil Bjørndal Jan Egil Bjørndal Forus vgs Annebethen. Falck. Paulsen Siri I Ringe Gand vgs Asbjørg Sæbø Venke Håland Vibecke Høie Godalen vgs Tore Tjøl Gjesdal Tore Tjøl Gjesdal Haugaland vgs Siri B Gabrielsen Hetland vgs Marit H. Gjerde Raimund Pilz Hollenderhaugen vgs Johannes Flatnes Jåttå vgs Kenneth Kastet Kenneth Kastet Kamsund vgs Arne Sørhus Kopervik vgs Bente Olufsen Lundehaugen vgs Guro Westlye Lill-Mari B Hafsø MDD Møllehagen skolesenter Per Urdahl Ragnhild Undheim MK Marianne Aarre SS no Marianne - side 16 -

18 Randaberg vgs Alf Egil Paulsen Alf Egil Paulsen Rygjabø vgs Marianne Helgø Gro Sevheim Sandnes vgs Haldis A. Tungland Haldis Tungland Sauda vgs Sigmund Andersen Skeisvang vgs Hilde Dalen Sigmund Hauge Sola vgs Kjell Håkon Bakken Kjell H Bakken St.Olav vgs Bjørn Uldal John M Nygård Terje Andreassen St.Svithun vgs Trond Ø. Magne Trond Ø. Magne Stavanger katedralskole Ove Eide Ove Eide Stavanger offs. tek.skole Odd Wiig Johnsen Odd W Johnsen Strand vgs Jofrid Hetland Vik Jofrid H. Vik Time vgs Kjell Nesheim Olaug S Sirevåg Olaug Salte Sirevåg Vardafjell vgs Egil Sundve Øksnevad vgs Linda Sørreide Linda Søreide Oddmund L Hognestad Ølen vgs Jens M. Martinsen Åkrehamn vgs Ruth Odland Private videregående skoler Akademiet vgs Elisabeth Hiller Elisabeth Hiller - side 17 -

19 Holgersens vgs Anita Salvesen Haugesund Toppid.gym Anita Salvesen Lundeneset vgs Siv Heidi Eidsheim Mediegymnaset Rog.vg sjøaspriantsskoe Sonans privatgymnas ns Steinerskole i Haugesund Daniele Reistad Steinerskole i Stavanger Barbara Lien Tryggheim vgs Ivar Smedsgård Oddmund Gravdal Anne Kristine Tengesdal Uldals vgs Jan Helge Ueland Jan H Ueland Vinterlandbr.skulen Ryfylke Tveit vgs Vinterlandbr.skulen Jæren Wang Toppidrett Uldals Jan Helge Ueland Jan Helge Ueland - side 18 -

20 3 Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen - side 19 -

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen

Unge som faller utenfor skole og arbeid. Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Unge som faller utenfor skole og arbeid Helge Eide Seksjonssjef KAD Opplæringsavdelingen Gjennomføringsbarometeret, 2 9. desember 2011 Rogaland og Hordaland Det store flertallet fullfører Det nasjonale

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal

Rådgiversamling OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole. Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Rådgiversamling 02.12.15 OLA, OLK og Alternativt Vg3 i skole Sigurd Vabekk Hjelle Solveig Ljødal Videregående skole Lærling Lærekandidat Skoleelev og lærekandidat Påbygg4, Fagskole, Y-veien til Høgskole

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring

FR-sak Intern. Fagenhet videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring FR-sak Intern Anne Britt Sørmo, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Anne Grete Skurdal, Fagenhet videregående opplæring, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Kontaktperson Sokndal skole: Bjørn Inge Mydland, tlf: Det tar ca 45 min å kjøre Egersund - Sokndal.

Kontaktperson Sokndal skole: Bjørn Inge Mydland, tlf: Det tar ca 45 min å kjøre Egersund - Sokndal. Man 21. nov. 2016 kl. 12:10 12:55 Gjesdal ungdomsskole (Gjesdal) Gjesdal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 210 Solåsveien 33, 4339 ÅLGÅRD 51 61 47 20 Hanne Tove Hildal hilhan@gjesdalskolen.com 51614771

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020 Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 56/16 Behandling: Ordfører fremmet forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven med merknader Vi foreslår følgende endringer i forskrift til opplæringsloven (endringene står i kursiv): 3-42 første

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt

Håndbok for Lærekandidatordningen. Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Håndbok for Lærekandidatordningen Opplæringsavtale og Opplæringskontrakt Innhold 1. Innledning 3 1.1. Opplæringskontrakter (OLK) i Hedmark fylkeskommune 3 1.2. Opplæringsløpet 3 2. Lærekandidatordningen

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Turnéplan: Dei reisande V16

Turnéplan: Dei reisande V16 Man 1. feb. 2016 kl. 09:00 Bø skule Bø skule: trinn: 5 7, antall: 119 4365 NÆRBØ 51791350 Sissel Iren Fatland sissel.iren.fatland@ha.kommune.no Man 1. feb. 2016 kl. 12:00 Motland skule Motland skule: trinn:

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Videregående opplæring for voksne Torfinn Kvello Verdal vgs Ulike ordninger ulike krav ulike rettigheter Type søker Ordinært (Kapittel 3)

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Turnéplan: Mattetimen V17

Turnéplan: Mattetimen V17 Tir 3. jan. 2017 kl. 09:00 Bergeland videregående skole Vaisenhusg. 50/Tanke Svilandsg, 4007 STAVANGER 51842200 Bente Rønning bente.ronning@skole.rogfk.no 1TIP A Tir 3. jan. 2017 kl. 12:00 Bergeland videregående

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev

Veien videre. Ut i lære i bedrift. Foreldremøte Januar Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev Søknadsfrist? Rådgiver har besøkt ALLE klasser og snakket om dette i Veien videre Foreldremøte Januar 2018 Ut i lære i bedrift Søknad i VIGO Søke læreplasser Mulighetene videre med fagbrev 1 Rett til videregående

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER All opplæring må ta utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå, læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter Sammen skal det danne grunnlaget for at eleven skal bli mest

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 med årsplan for skoleåret 2009/20010, organisering og rutiner for arbeidet UTDANNINGSAVDELINGEN Vest-Agder Fylkeskommune Mai

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer