RÅDGIVERHÅNDBOK Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVERHÅNDBOK 2009. Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland"

Transkript

1 RÅDGIVERHÅNDBOK 2009 Den som har begge beina på jorda - står stille! Karrieresenter Rogaland 09: ULynghjem / BDueland

2 INNHOLD 1 Karrieresentre i Rogaland Karrieresenter Bryne Karrieresenter Stavanger Karrieresenter Haugesund Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Viktige kontakter Karrieresentre i andre fylker Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Ungdomsskoler i Rogaland Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Arbeidsoppgaver i seksjon for opplæring Seksjon inntak og yrkesveiledning Arbeidsoppgaver avdeling inntak Arbeidsoppgaver avdeling for eksamen Arbeidsoppgaver avdeling for voksenoppgaver Arbeidsoppgaver Karrieresenter Rogaland Seksjon opplæring i skole Regionsvise inndeling av skoler Seksjon for fagopplæring Arbeidsoppgaver i seksjon for fagopplæring Alternative opplæringsmodeller i Rogaland Avvikende opplæringsløp Generelt om saksbehandling Enkeltvedtak Enkeltvedtak om kompetanse på lavere nivå Overgang til studiekompetanse eller yrkeskompetanse Enkeltvedtak om å fravike læreplanens mål og om utarbeiding av IOP Krav om fellesfag før fag/svennebrev kan utstedes Kompetanse på lavere nivå Lærekandidatordningen Opplæringskontrakter side 1 -

3 4.7.3 Kompetanse og dokumentasjon - Rundskriv 02/ Individuelle planer (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Oversikt over ordningene Oppfølgingstjenesten i Rogaland Samarbeid grunnskole videregående skole Opplæringsavtaler Bruk av opplæringsavtaler Rammer og ressurser ved inngåelse av opplæringsavtaler Opplæringskontrakter Individuelle opplæringsplaner (IOP) Inngåelse av opplæringskontrakter Organisering av ulike opplæringstilbud Generelt om elevgrupper Elever med omfattende hjelpebehov Elever med behov for tilrettelagt individuell opplæring Elever med behov for utvidet praktisk opplæring Elever med planlagt sluttkompetanse på lavere nivå Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Kontakter Systemrettet støtte fra PPT Tilpasset opplæring Hvordan bestille systemrettet støtte Hva er PPT i fylkeskommunen? Hva kan PPT hjelpe med? Hvordan gir PPT hjelp? Taushetsplikt Hvordan få hjelp? Ekstra veileding til minoritetsspråklige Hva kan PPT tilby foresatte til minoritetsspråklige? Hva ønsker PP- tjenesten fra foresatte? Hvordan kan foresatte ta kontakt med PPT Praksisbrevordningen som metode Bakgrunn side 2 -

4 Begreper Opplæringsbedrifter Rekruttering til ordningen Eierskap Oppfølging Organisasjonsmodell Økonomi Godkjente fag Deltakende skoler Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utvidet opplæringstid Tilbud til minoritetsspråklige Generell studiekompetanse. Samordna opptak - forhåndsvurdering av utenlandsk utdanning Universitet og høyskole, Spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktninger Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland 2009 / Hvem er en minoritetsspråklig elev Elever med minoritetsspråklig bakgrunn Tilbud til minoritetsspråklige elever i Rogaland Tilbud om basisklasse for ungdom som mangler norskkunnskaper Håndbok for karrieresamtalen i grunnskolen og i videregående opplæring Foreldremøter om overgang ugs/vgo i 10. klasse Språkvalg for elever på 7. trinnet Overgang fra grunnskole til videregående skole for elever med rett til spesialundervisning Elever med noe tilretteleggingsbehov Foreldremøte for 10. klasse: Videregående opplæring i Rogaland Søknader Søknad til videregående opplæring Søknadsprosedyrer ved overgang fra ungdomsskole til vgs Viktige nettsider: Søknadsfrister side 3 -

5 8.1.4 Passord og brukernavn til søknaden - overgang fra grunnskole til videregående skole Overgang ungdomsskole videregående skole: Elever med behov for noe tilrettelegging Søknad om manuell vurdering til videregående skole i Rogaland Omvalg av skole eller utdanningsprogram etter søknadsfristen 1. mars Hvordan finne seg læreplass? Rogalandsretten Påbygg etter fagbrev Y-veien til studier Søknadsprosedyrer til høyere studier Hvem kan søke til høyere studier Studiekompetanse Y-veien Forkurs til ingeniørutdanning Private høgskoler Utdanning i utlandet Samordna opptak Generell studiekompetanse - Forhåndsvurdering av utenlands utdanning NOKUT Godkjenning av høyere utdanning fra utlandet Universitet og høyskole spesiell godkjenning av utenlands høyere utdanning for flyktinger Faget Utdanningsvalg Haugaland skole og arbeidsliv (HSA) Haugalandsmodellen for faget Utdanningsvalg Utdanningsvalg - Stavanger kommune Tilleggstilbud Organisering Ryfylkenettverk Utdanningsvalg (UDV) - Alternativ opplæring(ao) Realistiske valg Hva kan de gjøre av kartlegging? AOS - alternativ opplæring spesialundervisning AOI alternativ opplæring individuell UDV for disse kan løses på to måter side 4 -

6 9.4.6 AOU - alternativ opplæring utvida praksis Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Lund, Sokndal, Bjerkreim og Eigersund Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Hå, Time og Klepp Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sandnes og Gjesdal Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Stavanger Tilbud om utdanningsvalg i kommunene - Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid Elever fra kommunene: Sola, Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy samarbeid (ca 600 elever) Tilbud om utdanningsvalg i Ryfylkenettverket Kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand og Finnøy Ryfylkenettverket: Elever fra kommunene: Hjelmeland, Strand, Forsand, Finnøy (ca 220 elever) Uke: Besøk på universitetet i Stavanger i forbindelse med Utdanningsvalg Webadresser NHO Medlemsbedrifter Årshjul Utdanningsvalg, kommuner med samarbeid med Karriereporten Stavanger Kontaktinformasjon Utdanningsvalg Region Sandnes Gjesdal Jærkommunene Klepp, Time og Hå har organisert seg i 4 lag Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund Kontaktpersoner i videregående skoler i region You - veileder adresser grunnskolen region Region 4 - YOU veiledere i videregående skole Arbeidsliv i Rogaland NAV Mål med reformen Ungdom Veiledningsverktøy Voksenopplæring i Rogaland Lovfestet rett for voksne til videregående opplæring Hva er videregående opplæring? Hva må jeg gjøre for å kunne benytte meg av retten? side 5 -

7 Hvem betaler for opplæringen Hva er realkompetanse? Hvordan skjer realkompetansevurderingen? Fagskole Fagskoleutdanning Varighet Opptaksregler Søknadsrutiner Tilbudsstruktur Andre aktører Bransjeforeninger i Rogaland Nortura Tine Q meieriene Måltidets hus Oljeindustriens Landsforening (OLF) Maritimt forum Rådgiverforum Om organisasjonen Lokallaget Arrangementer Medlemskap Innmelding: Hjemmeside side 6 -

8 1 Karrieresentre i Rogaland 1.1 Karrieresenter Bryne Våre ansvarskommuner: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Sandnes Sokndal og Time Karrieresenter Rogaland, avd Bryne ønsker å framstå som en kompetanseressurs for aktørene i grunn- og videregående opplæring. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Vi tilbyr kurs for skolens personale. - Vi kan delta på elev/foreldremøter på bestilling - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). Vi ønsker å utvikle en bedre - logistikkplan og sikre grunnskolene et likeverdig hospiteringstilbud i videregående - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom - videregående skoler og kommuner/skoler. Har planer om årlige møter med erfaringsutveksling og faglig påfyll. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Vi samordner og arrangerer kurs for skolerådgiverne. - Vi deltar i nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. I vår region har vi disse nettverkene: Rådgiverforum Dalane, Jærnettverket ( Time, Klepp og Hå), nettverket i Gjesdal og nettverk for grunnskolene i Sandnes. Vi har eget nettverk for rådgiverne i videregående og vi har startet nettverk mellom kommunale læringssentre i Rogaland. - Vi tilbyr opplæring av nye rådgivere og hjelper dem i søkerprosessen - Vi ønsker å hjelpe i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere kan sikre seg formell veiledningskompetanse - Sammen prøver de tre sentrene å utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Vi kan gi individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Vi tar imot lærlinger som har behov for karriereveiledning - Vi tilbyr rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Vi har langåpent noen kvelder før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Vi deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - side 7 -

9 Minoritetsspråklige - Vi har nært samarbeid med flyktningekonsulenter og læringssentre for å hjelpe våre nye landsmenn med utdanningsvalg. - Vi deltar på foreldremøter på læringssentre på bestilling Karrieresenter Rogaland, avd Bryne samarbeider også med NAV kontorene i region 4 Sammen med Oppfølgingstjenesten har vi tegnet samarbeidsavtaler med alle NAV-kontor. Vi skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler. Vi er samlokalisert med NAV-Time i Kirsten Brynes veg 30 Vi har kontordag en gang i uka på NAV Egersund i samarbeid med voksenopplæringa Jæren og Dalane veiledeningssenter. Vi ønsker å få til en slik dag i NAV Sandnes Karrieresenter Stavanger Våre ansvarskommuner: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola, Stavanger og Strand Karrieresenter Stavanger har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av - opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. - Organisere samarbeidet mellom videregående skoler og kommuner/skoler. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et - 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har - tilgang til kompetanseheving. - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant - side 8 -

10 - informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret har langåpent i ukene før søknadsfristen går ut. Tilbud til elever, evt. med foreldre, om en kort samtale. - Karriereporten deltar med stand på utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Møtene kan gjennomføres med tolk hvis ønskelig. Karrieresenter Stavanger samarbeider også med NAV og næringslivet. 1.3 Karrieresenter Haugesund Våre ansvarskommuner: Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sauda, Suldal, Utsira og Vindafjord Karrieresenter Haugesund har en funksjon som nettverksbygger og kompetanseressurs for aktørene i grunnopplæringen. Vi har følgende mål for vårt arbeid: Skole/kommune - Tilby kurs for skolens personale. - I faget utdanningsvalg har kommunene inngått avtale med fylket om kjøp av opplæringstjenester i videregående skole (hospitering). - Bistå i organisering og utvikling av faget Utdanningsvalg. Sammen med Haugaland Skole- og arbeidsliv være en aktiv part i utviklingen av dette faget. - Utvikle tilbud som bidrar til at karriereveiledning blir en kjede av tiltak gjennom et 13-årig opplæringsløp. Skolerådgiveren - Samordne og arrangere kurs for skolerådgiverne. - Bidra til å bygge nettverk mellom rådgivere i alle skoleslag. - Tilby opplæring av nye rådgivere. - Bistå i utviklingen av karriereveiledningsstudier lokalt, slik at flere rådgivere har tilgang til kompetanseheving. - side 9 -

11 - Utvikle nettsider som kan forenkle rådgivers tidsbruk på søk etter relevant informasjon/faglige oppdateringer. Eleven/lærlingen - Bistå med individuell veiledning for enkeltelever og evt. deres foreldre/foresatte etter henvisning av skolens rådgiver. - Bistå lærlinger som har behov for karriereveiledning - Tilbud om rådgiving/karriereveiledning via våre nettsider - Senteret deltar med stand på yrkes- og utdanningsmesser og er da tilgjengelige for spørsmål. - Senteret arrangerer årlige informasjonsmøter mellom de videregående skolene og 10. klasseelever og deres foresatte Minoritetsspråklige - Informasjonsmøter om videregående opplæring for minoritetsspråklige foresatte. Karrieresenter i Haugesund samarbeider også med NAV og næringslivet. - Senteret har sammen med Oppfølgingstjenesten tegnet samarbeidsavtaler med alle NAVkontor - Senteret skal dekke behovet for karriereveiledning i vår region og dermed tilby individbasert veiledning om utdanning/opplæring/kompetanseheving for brukere av NAV, også utover den kommunen de er plassert i. NAV skal kunne henvise direkte til karrieresenteret og vi ønsker at de bruker vårt kontaktskjema på web eller mail til saksbehandler - Karrieresenteret er samlokalisert med NAV Haugesund og senteret har kontordag en gang i uka på NAV Karmøy og en gang i måneden i Sauda 1.4 Karrieresenteret ved Universitetet i Stavanger Et knutepunkt mellom arbeidsliv, studenter og UiS. Karrieresenteret tilbyr/organiserer bl.a. følgende for studenter ved UiS: - Karriereveiledning, Jobbsøkerkurs - Formidling av stillinger rettet mot studenter og nyutdannede kandidater - fra UiS - Bedriftspresentasjoner - Karriere-, bransje- og arbeidslivsdager Les mer på: - side 10 -

12 2 Viktige kontakter 2.1 Karrieresentre i andre fylker Fylke Kontakt Hjemmeside / E-post Telefon Telemark Karrieresenter Telemark Skistredet Skien Leder: Kjersti Isaksen Hordaland Karrieresenter Hordaland Agnes Mowinckels gt 5 pb 7900, 5020 Bergen Leder: Åse Fretheim Nordland Ofoten Leder: Karin Fjeld Indre Salten Leder: Nina Tande Hansen Mo i Rana Leder: Gerd Leonora Forseng Ytre Helgeland Leder: Torill Sommerseth Mosjøen Leder: Gry Okan Akershus Karriere Akershus Leder: Marit Klyve Elias Smiths vei Sandvika Buskerud Papirbredden Grønland Drammen Oppland Karrieresenter Otta Nord-Gudbrandsdal Leder: Solveig Rindhølen Karrieresenter Gran Hadeland Leder: John Kristiansen Rogaland Karriereporten Stavanger Arkitekt Eckhoffsgt. 1 Leder: Iver Jan Leren Karrieresenter avd. Bryne side 11 -

13 Leder: Vigdis Norddal Karrieresetner Haugesund Leder: Sveinung Valen Oslo Østfold 2.2 Rogaland Kommunale koordinatorer for utdanningsvalg Kommune Navn E-post Telefon Bjerkreim Rune Andersen Eigersund Torfinn Hansen Finnøy Margunn Nordbø Forsand Udda K. Kjærvoll Gjesdal Hilde Siira Hjelmeland Bjørg Hetlelid Hå Aud Irene Bjørlow Klepp Willy Ulvang Kvitsøy Steine Gro Lund Egil Eek Randaberg Marianne Kahrs Rennesøy Brita Nærheim Sandnes Harald Nedrelid Sauda Roar Lund Sokndal Johannes Sirevåg Sola Hoiesen Kari Stavanger Ødegård Tove Strand Suldal Kolbjørn Bakka Time Reidun Roe Bohne Haugaland Skole og Arbeidsliv: Bokn Tore Bauer Nilsen Haugesund " " " Karmøy " " " Sveio " " " Tysvær " " " Utsira " " " Vindafjord " " " Etne Frode M Ingvaldstad - side 12 -

14 2.3 Ungdomsskoler i Rogaland Skoler Skoles e-post Telefon YOU-Rådgiver 09 Bjerkreim Vikeså skule Tone Larsen Bokn Bokn skole Liv Birkenes Eigersund Dalane kristne skole Torfinn Haataja Gamleveien skole Kjell Ivar Dversnes Helleland skole Borghild Sommerseth Hellvik skole Tor Arne Nergård Husabø ungdomsskole Inger Kristine Pedersen Lagård ungdomssskole Anker Ueland Samfundets skole Eilif Dversnes Finnøy Finnøy Sentralskule Margunn Nordbø Forsand Forsand skule Udda K. Kjærvoll Gjesdal Dirdal skole Gjermund Frøland Gjesdal ungdomsskole Maria Haukalid Oltedal skole Skjalg Oltedal Haugesund Haraldsvang ungd.skole Tore Kallevik Haraldsvang ungd.skole Gunn Aanesen Hauge skole Arve Blokhus Håvåsen skole Bente Hundsnes Røvær skole Rune Westre Skåredalen skole Mona Midtun Steinerskolen Daniela Reistad Hjelmeland Hjelmeland skule Bjørg Hetlelid Årdal skule Anne Marit Tuntland Hå Ogna skule Kari Ueland Nærbø ungdomsskule Kathrine Skrettingland Tryggheim skular AS Martin Egil Fuglestad Varhaug ungdomsskole Jon Flåten Vigrestad storskule Anne Britt Heimdal Karmøy Bø ungdomsskole Hilde Søvik Holmen skole Tore Kvalevaag Skudenes ungd.skole Espen Berg Stangeland ungd.skole Kjetil Egenberg Vormedal skole Jens Egil Vikanes Åkra skole Helge Kristiansen Klepp Bore ungdomsskule Siri Arnestad Klepp ungdomsskule Marit Osland Orre skule Martin Gimre Orstad skule Torill Årthun Kvitsøy Kvitsøy skole Gro Steine Lund Lund ungdomsskule Arvid Hunsbeth - side 13 -

15 Randaberg Goa skole Arne Tobiasen Grødem skole Odd Ivar Alsvik Harestad skole Rennesøy Rennesøy skole Brita Nærheim Sandnes Bogafjell skole Anne-Liv Jensen Giske ungdomsskole Per Iversen Giske ungdomsskole Bjarte Christiansen Høyland ungdomsskole Astrid Sævareid Høle barne/ungd.skole Anne Karin Dale Lundehaugen ungd.skole Bente Aarsvold Lurahammeren ung.skole Siri M Haaland Riska ungdomsskole Trine L Pedersen Sandnes Friskole Sveinung Bøe Skeiene ungdomsskole Liv Hofgaard Vatneli skole Bjørn Knutsen Øygard ungdomssskole Gunvald Rasmussen Sauda Sauda ungdomsskole Roar Lund Sokndal Sokndal ungdomsskole Nina Grure Sola Dysjaland skule Bjørg Odland Sola Ungdomsskole Siri Knudsen Tananger ungdomsskole Lene Kolberg Stavanger Auglend skole Jon Drogseth Austbø skole Øyvind Giljebrekke Austbø skole Grete Vestby Austbø skole Vidar Gringlemoen Buøy skole Una Wereide Gautesete skole Marianne Rottem Gosen skole Erik Thomsen Hinna skole Marit Voll Kannik skole Reidun Seiffert Kannik skole Ingjerd Godal Vold Kannik skole Bente Sjursæther Kristianslyst skole Kate Austbø Lunde skole Bente Marie Apeland Lenden ressurssenter Kari Bøe Haltbakk Lundsvågen naturskole Tor Sigurd Nielsen Revheim skole Margaret Skretting Revheim skole Tor Olav Åbotnes Smiodden skole Lene L. Strømø St. Svithun skole Fred Blomgren Tastarustå skole Leif Atle Håland Tastaveden skole Per Jarle Marsli Tastaveden skole Randi Wold Tastaveden skole Janne Breivik Teinå skole Hanne Sømud Ullandhaug skole Eivind Andersen Steinerskolen Barbara Lien Svg. Kristne grunnskole Øyvind Voll Møllehagen Per Urdahl - side 14 -

16 Madlamark skole Kristin Torp Johannes læringssenter Espen Iden Strand Jørpeland ugs Kari Heng Tau ungdomsskole Kari Tvedt Tau ungdomsskole Elisabeth Ur Fjortoft Ryfylke læringssenter Liv Johansen Ryfylke læringssenter Solfrid Norland Ryfylke læringssenter Dag Vestbøstad Suldal Suldal Kolbein Bakka Sveio Førde skule Elin Brit Sæ Sveio skule Svein Brekke Time Bryne ungdomsskule Erling Knutzen Frøyland ungdomsskule Jane Christiansen Jærtun Lutherske Fris Reidar Røyland Lye ungdomsskole Rita R. Johansen Undheim skule Gerd Rusdal Tysvær Frakkagjerd ungd.skole Hildur Grainger Nedstrand skole Atle Aadland Tysværvåg skole Bjørn Fjeldheim Utsira Utsira skole Jostein Nilsen Vindafjord Skjold skule Nils Olav Haraldseid Vikedal skule Wilhelm Hustvedt Ølen skule Magne Østvold - side 15 -

17 2.4 Offentlige og private videregående skoler i Rogaland Offentlige videregående skoler Kontaktinfo skole YOU rådgiver Koordinator UDV E-post Bergeland vgs Jorunn Henderson Jorunn Henderson Bryne vgs Eli Bø Jan Serigstad Anne Brit Stangeland Karen Marie Halden Dalane vgs Nils Solberg Nils Solberg Jan Egil Bjørndal Jan Egil Bjørndal Forus vgs Annebethen. Falck. Paulsen Siri I Ringe Gand vgs Asbjørg Sæbø Venke Håland Vibecke Høie Godalen vgs Tore Tjøl Gjesdal Tore Tjøl Gjesdal Haugaland vgs Siri B Gabrielsen Hetland vgs Marit H. Gjerde Raimund Pilz Hollenderhaugen vgs Johannes Flatnes Jåttå vgs Kenneth Kastet Kenneth Kastet Kamsund vgs Arne Sørhus Kopervik vgs Bente Olufsen Lundehaugen vgs Guro Westlye Lill-Mari B Hafsø MDD Møllehagen skolesenter Per Urdahl Ragnhild Undheim MK Marianne Aarre SS no Marianne - side 16 -

18 Randaberg vgs Alf Egil Paulsen Alf Egil Paulsen Rygjabø vgs Marianne Helgø Gro Sevheim Sandnes vgs Haldis A. Tungland Haldis Tungland Sauda vgs Sigmund Andersen Skeisvang vgs Hilde Dalen Sigmund Hauge Sola vgs Kjell Håkon Bakken Kjell H Bakken St.Olav vgs Bjørn Uldal John M Nygård Terje Andreassen St.Svithun vgs Trond Ø. Magne Trond Ø. Magne Stavanger katedralskole Ove Eide Ove Eide Stavanger offs. tek.skole Odd Wiig Johnsen Odd W Johnsen Strand vgs Jofrid Hetland Vik Jofrid H. Vik Time vgs Kjell Nesheim Olaug S Sirevåg Olaug Salte Sirevåg Vardafjell vgs Egil Sundve Øksnevad vgs Linda Sørreide Linda Søreide Oddmund L Hognestad Ølen vgs Jens M. Martinsen Åkrehamn vgs Ruth Odland Private videregående skoler Akademiet vgs Elisabeth Hiller Elisabeth Hiller - side 17 -

19 Holgersens vgs Anita Salvesen Haugesund Toppid.gym Anita Salvesen Lundeneset vgs Siv Heidi Eidsheim Mediegymnaset Rog.vg sjøaspriantsskoe Sonans privatgymnas ns Steinerskole i Haugesund Daniele Reistad Steinerskole i Stavanger Barbara Lien Tryggheim vgs Ivar Smedsgård Oddmund Gravdal Anne Kristine Tengesdal Uldals vgs Jan Helge Ueland Jan H Ueland Vinterlandbr.skulen Ryfylke Tveit vgs Vinterlandbr.skulen Jæren Wang Toppidrett Uldals Jan Helge Ueland Jan Helge Ueland - side 18 -

20 3 Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen - side 19 -

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning

Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Rutiner for samarbeid om oppfølging av ungdom med lovfestet rett til videregående utdanning Avtalen bygger på overordnet samarbeidsavtale på utdanningsområdet mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Turnéplan: Dei reisande V16

Turnéplan: Dei reisande V16 Man 1. feb. 2016 kl. 09:00 Bø skule Bø skule: trinn: 5 7, antall: 119 4365 NÆRBØ 51791350 Sissel Iren Fatland sissel.iren.fatland@ha.kommune.no Man 1. feb. 2016 kl. 12:00 Motland skule Motland skule: trinn:

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER

SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER SPESIALUNDERVISNING I MINDRE GRUPPER All opplæring må ta utgangspunkt i elevenes funksjonsnivå, læringsforutsetninger og utviklingsmuligheter Sammen skal det danne grunnlaget for at eleven skal bli mest

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012

PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 PLAN OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆ RING I VEST-A GDER 2008-2012 med årsplan for skoleåret 2009/20010, organisering og rutiner for arbeidet UTDANNINGSAVDELINGEN Vest-Agder Fylkeskommune Mai

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring

Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring Tilpasset opplæring og spesialundervisning i videregående opplæring En orientering til elev og foresatte Innhold INFORMASJON OM HEFTET... 4 Opplæringstilbudet i videregående opplæring:... 4 Overgang grunnskole

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG STAVANGER 01.04.2014 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag- /svenneprøver og kompetanseprøver.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer