Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet Informasjonsvirksomheten... 8 Økonomiske bidragsytere Aktivitetsoversikt Referat fra årsmtet i Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo Layout og bilder: Snorre Synnestvedt 2 Årsmelding 2012

3 Styrets melding om virksomheten Styrets sammensetning Ingar Kristoffersen, Enebakk - leder Lars Henrik Sundby, Aurskog - nestleder Gro Wensaas, Bærum Gard Mjaaland, Ås Liv Marit Strupstad, Nes Johan Ellingsen, Enebakk - 1. varamedlem Pål Skøyen, Nittedal - 2. varamedlem Virksomhetens art er en ideell organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt skogbruk. Vår viktigste oppgave er informasjonsarbeid som i første rekke rettes mot barn og unge, men det drives også informasjon om skog og trebruk overfor grunneiere, offentlige myndigheter og allmennheten for øvrig. Skogens betydning for klimaet er viet spesielt stor oppmerksomhet. Vi har hovedkontor i leide lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo. bidrar med leveranser av skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut plantene for dem som ønsker det. Dette skjer gjennom vårt 40% eierskap i Skogplanter Østnorge AS lokalisert på Biri. Skogselskapet i Oppland eier resten av selskapet. bidrar med informasjon om riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å øke aktiviteten på dette feltet. regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift. Det har ikke vært registrert sykefravær og det har ikke vært arbeidsulykker i bedriften i Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styrets arbeid Styret har hatt 5 møter og behandlet 38 saker i I forbindelse med strategiprosessen i Det norske Skogselskap er styremedlem Gro Wensaas med i en referansegruppe til arbeidegruppen som skal utrede en alternativ organisasjonsmodell. I påvente av denne utredingen er tidligere prosesser rundt overføring av arbeidsgiveransvar til Det norske Skogselskap for ansatte i fylkene stilt i bero. På Landsmøtet i Det norske Skogselskap i juni ble Ingar Kristoffersen valgt som ordfører for Landsmøte. Styret var med Wensaas, Mjaaland og Kristoffersen godt representert på Rådsmøtet i Skogselskapet november 2012, der den nystartede organisasjonsprosessen vare en naturlig hovedsak. Styret har i meldingsåret hatt stort fokus på Skogselskapets status som medlemsorganisasjon. Årsmøte og medlemstur Årsmøtet for ble holdt på Arkitektenes Hus den 24. mai. Se eget referat. Årets medlemstur ble avlyst på grunn av for liten påmelding. Informasjonsvirksomheten Viktigste aktiviteter i 2012 har som tidligere vært skoleskogdager i grunnskolen og bioenergikurs. Skogselskapet i Oslo og Akershus har hatt 48 arrangement i løpet av året, hvor vi til sammen har møtt 392 voksne og 3029 barn og unge. I tillegg til egne aktiviteter har våre ansatte i 2012 også samarbeidet med Det norske Skogselskap om flere fellesarrangementer i Oslo og Akershus. Styret opplever at våre ansattes kompetanse er etterspurt. Finansforvaltningen fulgte sin vedtatte strategi for finansforvaltning frem til slutten av 2012, da det ble vedtatt en ny plasseringsstrategi. Denne skal iverksettes i løpet av vinteren Selskapets kapital har vært plassert i planteskolevirksomhet, bank og fond. Små omplasseringer har vært foretatt, men i hovedsak har dette vært, og vil være, langsiktige investeringer. Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets regnskapsfører. Ansatte har hatt to ansatte i 2012: Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt. Etter flere negative finansresultater de siste årene har styret valgt en ny plasseringsstrategi som i større grad vil sikre selskapets kapital og redusere risiko for store svingninger. Det ble vurdert ulike forvaltningsmodeller og -tjenester, og på siste styremøte i 2012 vedtok styret den nye strategien. Ingar Kristoffersen og Lars Henrik Sundby har representert i styret for Skogplanter Østnorge AS. Ingar Kristoffersen Leder Gard Mjaaland Oslo, Lars Henrik Sundby Nestleder Gro Wensaas Liv Marit Strupstad 3

4 4 Årsmelding 2012

5 Resultatregnskap 5

6 Balanse 6 Årsmelding 2012

7 Noter 7

8 Informasjonsvirksomheten Informasjonsaktiviteten for har også i 2012 vært stor. Våre informasjonsmedarbeidere har hatt 48 arrangementer, og vi har snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 3029 barn og unge og 392 voksne. Skogdager i barneskolen Vi legger stor vekt på å drive informasjon om skog overfor barn og unge, og vi er fylkeskontakt for skogbrukets undervisningsprogram Lære med skogen. Vårt mål er å gjøre barna mere nysgjerrige på skog og skogbruk og hvilken betydning skogen har for samfunnet og for klima. Vi ønsker også å vise læreren at det faglige innholdet i en uteskoledag kan være høyt og mye mer enn bare «å gå på tur». Alle barneskolene i Akershus fikk i 2012 tilbud om gratis skogdag for 6. trinn. Skogdag i november I 2012 hadde vi med oss 2531 barn og 145 lærere fra 56 forskjellige barneskoler. På disse skogdagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive. Tre om tre skolekonkurranse Skogselskapet inviterte i skoleåret 2011/12 skoler til den landsomfattende konkurransen Tre om tre, hvor alle 6. klassinger ble bedt om å fortelle hva skogen betyr for dem, gjennom tre tekster og tre bilder. Det norske Skogselskap hadde prosjektledelsen, mens bidro med innhold til nettsidene og administrasjon av påmeldinger, Kyndig instruksjon i spikking 8 Årsmelding 2012

9 innsendte bidrag og andre henvendelser. Tre om tre hadde finansiering fra Sparebankstiftelsen, og det ble gitt bidrag til gjennomføring av skoleskogdager i forbindelse med konkurransen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus støttet konkurransen med penger til ekstra premier i vårt område. Konkurransen ble avsluttet 11. juni og det kom inn rundt bidrag fra hele landet. Det ble kåret fylkesvise vinnere, hvor skolene vant digitale speilreflekskameraer og fotoutstyr. I tillegg ble de tre beste bidragene premiert med kameraer og fotoutstyr til elevene. Juryen ble ledet av NRK-profilen Kåre Magnus Bergh, og besto i tillegg av avdelingsdirektør Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet, administrerende direktør Trygve Enger fra Det norske Skogselskap og Marit Venn Kastellet og Veståsen skole vant konkurransen i hhv Oslo og Akershus. På andre plass individuelt kom Johannes Aasland fra Veståsen skole. Det var et hyggelig oppdrag å reise rundt med premier til vinnerne! Glade vinnere av Tre om tre Bioenergidager I 2012 holdt 5 kurs om bioenergi med til sammen 227 deltakere, hvorav 48 elever fra Nes videregående. Prosjektet Fornybar energi en ny fremtid for norsk landbruk ble avsluttet i Aktørene NoBio, Norges bondelag og har nådd ut til mange med innføringskurs i bioenergi, hvor intensjonen har vært å stimulere skogeiere/bønder til å starte opp med bondevarmeanlegg. Ved å utnytte sine fornybare ressurser kan de sitte igjen med en økt del av verdiskapingen, og ikke bare bli råvareleverandør til andre aktører i energimarkedet. Samarbeidsprosjekter med Det norske Skogselskap Vi har ønsket å styrke samholdet i skogselskap-familien, samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, og har derfor valgt å bidra betydelig inn i fellesprosjekter med DnS. Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skogsektoren, som blant andre Turistforeningen, Skiforeningen, Statens Naturoppsyn, Naturvernforbundet og Oslo og Omland Friluftsråd. Natursti er fast innslag på våre skogdager Grüne Woche I januar reiste Skogselskapet til Berlin og verdens største matvaremesse Grüne Woche (IGW). Tre hele elgskrotter ble fraktet fra Norge, og lørdag 21. januar var det duket for eksotisk grillmat, først til lunsj for det norske følget med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og norsk ambassadør i Tyskland, Sven Erik Svedmann i spissen, og så til fest-middag og markeringen av Norges 25 år på IGW lørdag kveld. Markadagen Søndag 13. mai samlet flere marka-organisasjoner seg for å vise byens befolkning alt hva Marka kan tilby. Skogselskapet stilte med hel-grillling av elg og delte ut smaksprøver til en tilsynelatende endeløs kø. Vi hadde også natursti og delte ut granplanter og spredte budskapet om skogen og skogbrukets betydning for klima. Et vellykket arrangement, både selve dagen, men også fordi vi ble bedre kjent med de andre arrangørorganisasjonene. Utover høsten 2012 deltok vi i planleggingen av Markadagen vinter, som ble avholdt i januar Utdeling av granplanter på Markadagen 9

10 Verdens Kuleste Dag! I strålende vær og et vanvittig folkehav på Akershus festning i Oslo var Skogselskapet med på å gjøre Sparebankstiftelsens 10-års jubileum, Verdens Kuleste Dag!, til en folkefest større enn noen hadde forventet. Omlag 20 organisasjoner og bidragsytere sørget for en bredde av aktiviteter for hele familien. Det ble stor aktivitet på Skogselskapets område, med grilling av hel elg og utdeling av smaksprøver som hovedattraksjon. I tillegg arrangerte vi spikking og natursti, og delte ut over 2000 kopper kaffe og kakao samt ca 1000 granplanter med budskap om CO 2 fangst og skogens betydning for livskvalitet. Helgrilling av elg på Verdens kuleste dag Skoleskogdager på Sognsvann I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann, hvor det kom ca klassinger og deres lærere. Hurdagene Skogsmaskinbransjens møteplass, Hurdagene, ble arrangert av DnS sammen med MEV og Skog og Landskap for 8. gang september. Det var over 2000 besøkende. Skogselskapet stod denne gangen også for matserveringen, og satte for oss en ny serveringsrekord med over 1000 hamburgere og elgburgere, noen hundre pølser og x antall vafler. I tillegg helgrillet vi tre hjort og en rein som vi serverte med tilbehør til de vel 440 gjestene på MEFs «Entreprenørgalla» fredag kveld. Skoleskogdager på Sognsvann Julemarked For første gang arrangerte Skogselskapet julemarked i hagen i Wergelandsveien. Med lavvo og bål og diverse aktiviteter for store og små, skapte vi god gammeldags julestemning fra desember. Vi delte ut gløgg og bålkaffe og solgte juletrær, julenek og ved. Vi arrangerte også julebord i lavvoen. Velg Skog er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog- Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, da rekrutteringen til utdanninger innen skognæringen er for lav i forhold til behovet. Julemarked i Wergelandsveien Skogselskapets stand på Hurdagene 10 Årsmelding 2012

11 I Oslo og Akershus har vi prioritert å jobbe med å øke søkningen til skogfag på INA/UMB. I 2012 har vårt viktigste arbeid innenfor Velg Skog vært å utvikle et arrangements-konsept hvor elever fra videregående skoler i vårt område skal bli bedre kjent med UMB, skog-studier og «skogens muligheter». I februar 2013 gjennomførte vi i samarbeid med INA og Ungt Entreprenørskap Akershus en UMB-dag for 60 biologielever fra 3 videregående skoler. Vi har også vært med på Gründercamp ved Råholt ungdomsskole, og holdt lærerkurs for Ski vgs. TV2 på skogdag i Lillestrøm TV2 Vi har i 2012 vært på TV2 sin morgensending God morgen Norge hele 4 ganger. Først på skogdag i Lillestrøm, så som bålekspert under Holmenkoll-helgen, deretter til skoleskogdagene på Sognsavnn og til slutt under julemarkedet hvor vi snakket om juletrær. Vi har fått til et gott samarbeid med redaksjonen og de er åpne for våre innspill og ideer. SLF-prosjekt mot skogeiere I desember 2012 fikk vi sammen med Hvam Agroutvikling og Romerike Landbruksrådgiving tilsagn på tildeling av midler fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) for et prosjekt i hvor det skal gjennomføres tiltak for å motivere og veilede små og mellomstore skogeiere til økt interesse og aktivitet innen hogst, foryngelse og stell av skogen. Aktiviteten på prosjektet i 2012 har vært planlegging og møtevirksomhet. Direkte på God morgen Norge Faglig utferd til Finland Sammen Skogbrukerlaget i Oslo og Akershus, som blant andre er skogavdelingen hos fylkesmannen og nåværende og tidligere skogbrukssjefer i Akershus-kommuner, dro vi til Finland en uke i juni for skogfaglig påfyll. Tidligere daglig leder Halvor Western og styreleder Ingar Kristoffersen deltok i tillegg til de ansatte. Annet arbeid Snorre Synnestvedt sitter i styret til Det norske Skogselskap som representant for de ansatte i skogselskap-familien. For Sørum kommune har Håvard Midtskogen gjort oppsøkende skogkulturvirksomhet og noe ungskogpleie. Bålvett på TV under Holmekoll-helgen 11

12 Aktivitetsoversikt 2012 Økonomisk støtte Følgende har gitt bidrag til vår informasjonsvirksomhet i 2012: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Ullensaker kommune Gjerdrum kommune Aurskog Høland kommune Skedsmo kommune Nittedal kommune Lørenskog kommune Enebakk kommune Rælingen kommune Asker kommune Bærum kommune Sørum kommune Oslo kommune Fet kommune Nannestad kommune Hurdal kommune Mathiesen Eidsvoll Verk Løvenskiold-Vækerø Gjerdrum Allmenning Ullensaker Allmenning Vi takker for støtten! Barneskoler Antall Kommune Skoler Barn Lærere Asker Aurskog-Høland Bærum Eidsvoll Frogn Hurdal Lørenskog Nannestad Nes Nesodden Nittedal Oppegård Oslo Rælingen Skedsmo Ski Ullensaker Ås SUM Ungdomsskoler og videregående Kommune Skoler Barn Lærere Eidsvoll Nittedal SUM Aktivitetssammendrag Antall Aktivitet Dager Barn Voksne Skogdager for barneskoler Skogdager for ungdomsskoler Skogdager for skogeiere 1 12 Lærerkurs 1 5 Bioenergi Annet (medlemmer) 1 21 Totalt Årsmelding 2012

13 Referat fra årsmøtet i 2012 Årsmøtet ble holdt på Arkitektenes hus, og startet med et inspirerende foredrag fra Aasmund Bunkholt, Trefokus. Årsmøtet Sak 1. Åpning ved nestformannen. Nestformann Lars Henrik Sundby ønsket 20 medlemmer velkommen til årsmøtet. Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslista. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Thomas Fearnley og Nanna Bergan ble valgt til å underskrive protokollen sammen med nestformannen. Sak 4. Styrets beretning om virksomheten i Lars Henrik Sundby tok for seg styrets melding om virksomheten i 2011, og orienterte om vårt eierskap i og status for Skogplanter Øst-Norge. Snorre Synnestvedt orienterte om arbeidet med avtaleverket for overføring av arbeidsgiveransvar til DnS. Håvard Midtskogen orienterte om finansforvaltningen samt informasjonsarbeidet i Thomas Fearnley mente vi burde søke stiftelsen som fikk overskuddet fra Ski-VM om tilskudd til vår virksomhet. Han foreslo også at vi skal stifte en skog-pris til ære for Kjell Kappåsen, til den beste skogbrukeren (eller andre), som en anledning til å skape blest rundt våre saker. Trond Lohre takket de ansatte i Oslo og Akershus for innsatsen under SkiVM, og ønsket oss velkommen til Wergelandsveien. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Sak 5. Skogselskapets regnskap for Nestformannen gikk gjennom regnskapet for Regnskapet viser et stort underskudd. Arnt Astrup ønsket en orientering om finansforvaltningen, og fikk det. Det var ingen ytterliger spørsmål til regnskapet, som da ble enstemmig godkjent. Sak 6. Revisors beretning. Nestformannen gikk gjennom revisors beretning. Det var ingen kommentar og revisors beretning ble enstemmig tatt til orientering. Sak 7. Vedtektsendring. Det er et krav fra Brønnøysundregisteret at selskapets adresse skal stå i vedtektene. Den fantes ikke i eksisterende vedtekter, så en vedtektsendring er nødvendig. Ny 3, som under, ble enstemmig godkjent. 3. ADMINISTRASJON Skogselskapet ledes av styret med bistand av sekretær og annet administrativt personale. Skogselskapets høyeste organ er årsmøtet. Skogselskapets adresse er Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo. Sak 8. Valg. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Tron Erik Hovind. Valget ble ledet nestformann Lars Henrik Sundby, og ga følgende resultat: Styret: Valgt i 2012 Ingar Kristoffersen Lars Henrik Sundby Gro Wensaas Gjenvalg Liv Marit Strupstad Ny Gard Mjaaland Ny Styrets leder: Ingar Kristoffersen Gjenvalg Styrets nestleder: Lars Henrik Sundby Gjenvalg Valg av to varamedlemmer til styre i prioritert rekkefølge for 1 år: 1. Johan Ellingsen 2. Pål Skøyen Godtgjørelser: Styrets leder kr pr.år Uendret Styrets medlemmer kr pr år Uendret Dagsgodtgjørelser, for styret og møtende varamedlemmer: Møte varer over 4 timer: kr Uendret Møte varer under 4 timer kr 700 Uendret Valg av revisor: Gjenvalg på Deloitte og Touche Godtgjørelse til revisor: Etter regning Valgkomite: Valgt På valg Valg 2012 Even Gustav Johnsrud Leder Per Sindre Aas Halvor Western Ny Valgkomiteen oppfordrer styret til å vurdere vedtektene, slik at ikke tre styremedlemmer er på valg samme år. Annet Ragnihild Strøm Prestvik og Ottar Slagtern går ut ut styret, og ble takket for lang og tro tjeneste. Orienteringer om virksomheten i 2012 Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt orienterte om inneværende års aktiviteter, deriblant: skoleskogdager i grunnskolen, skolekonkurransen Tre om tre, kurs om bioenergi, samarbeid med DnS, rekrutteringsprosjektet Velg Skog og Markadagen Nanna Bergan Lars Henrik Sundby Thomas Fearnley 13

14 SKOGSELSKAPET Returadresse: Wergelandsveien 23 B 0167 Oslo

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral

Årsmøte. Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral Årsmøte Torsdag 14.mars 2013 kl. 19.00 på Sjetne Frivilligsentral ÅRSMØTE Sjetne Frivilligsentral Torsdag 14.mars 2013, kl. 19.00 Sjetne Frivilligsentralen --------------------------------------------------------------

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS 2014-1 - - 2 - Årsberetning 2014 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2014-2015 NOA feiret i 2014 sitt 100-årsjubileum, som landets eldste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul! Nr. 3 - november - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2011-1 - STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2011 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2011-2012. Aktivitet som fordeler seg på forberedelser

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer