REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS"

Transkript

1 REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent. Tilstede: Madeleine, Anders, Liv Marie, Anne, Elisabeth, Kari, Ingebjørg, Oda og Toril. Sak nr. Saksinnhold 54/14 Referater/ orienteringssaker/ innkommet post A. Fra styremøte nr.6, 2014 i OGTK Referat OK. B. Fra forbundstyremøte , NGTF Kretsen har fått ny fadder: Lars Hugo Berg, Østfold. C. Regnskap OpplandsPokalen 2014: OpplandsPokalen ga i år et overskudd på kr ,-. Overskuddet fordeles slik: - Lillehammer Turnforening: kr ,- - Oppland Gymnastikk og Turnkrets: ,- D. Kretsenes seminar 20. og 21. september Påmeldte representanter for OGTK: - Anders Nyhuus - Ingebjørg Boye - Marie Hole - Oda Moen Gulbrandsen - Frode Dahle Agasøster - Josefine Andreassen - Toril Nordseth E. Hjelpetrenerkurs Harestua 30. august: Kurs gjennomført med 20 deltakere. Skjåk ønsker også hjelpetrenerkurs. Toril tar kontakt og undersøker mulighetene. F. Invitasjon til Grenseløse idrettsdager: Vedtak: Kretsen kan dekke utgifter til instruktører hvis noen klubber ønsker å stille opp her. Kretsen kan også dekke kostnader til eventuell leie av utstyr. Kretsen ønsker ikke noe ansvar for dette arrangementet utover dette. Toril tar kontakt med Bente Stensrud i forbundet for å informere om vedtaket. G. NGTF 125 år. Hvordan markere dette i kretsen: Kretsen ønsker å markere under allerede eksisterende arrangementer ved bruk av bannere, logo, Flashmob mm. Liv Marie ønsker forslag til musikk til en eventuell flashmob. Vet vil være fokus på markering under følgende arrangementer: - Ungdomslekene på Lillehammer (Innslag under åpningsseremonien?) - Markering under OpplandsPokalen (mulighet for flashmob?) - Barnekretsturnstevne på Skjåk (bruk av t-skjorter mm.) - Norgescup i RG, Nordre Land 11. og 12. april 2015?

2 55/14 Investeringstilskudd til utstyr for klubber i Oppland. Oppland Gymnastikk og Turnkrets vedtok på kretstinget i 2014 å dele ut kr ,- til investering av utstyr til klubbene. Før fordeling av midler ble det tatt stilling til punktene 1A til 1E. 1: A. Skal anskaffelse av ny rull til tumblingen til Lillehammer gå under søknaden eller dekkes utenom? (kr ,-). Forslag: Kretsen dekker faktiske kostnader til anskaffelse av ny rull, eksklusiv moms og frakt. Maks kostand kr ,- B. Skal reparasjon av trekk på Gran sin tjukkas gå under søknaden eller dekkes utenom? (kr. 6900,-). Forslag: Kretsen dekker faktiske kostnader til anskaffelse av nytt trekk, eksklusiv moms og frakt. Maks kostand kr. 7000,- C. Skal reparasjon av 2 trekk på Østre Toten sine tjukkaser gå under søknaden eller dekkes utenom? (kr ,-): Forslag: Kretsen dekker faktiske kostnader til anskaffelse av nye trekk, eksklusiv moms og frakt. Maks kostand kr ,- D. Turndrakter: Går turndrakter under personlig utstyr selv om draktene kjøpes inn i klubbens eie?. Vedtak: Det gis ikke støtte til innkjøp av turndrakter, da dette anses å være personlig utstyr. Turndrakter er ikke en del av det som er nevnt i punkt 2 i retningslinjene for tildeling at det gis støtte til. E. Moms og frakt: Vedtak: Det gis ikke støtte til moms og frakt. 2. Fordeling av midler. Vedtak: Klubbene får utbetalt opp til 10% av søknadsberettiget sum (se skjema under). Kretsen har valgt ikke å gi støtte til moms og frakt. Hvis kvitteringene viser mer enn søknadsberettiget sum, utbetales 10 % av godkjent beløp. Hvis kvitteringene viser en kostnad som er lavere enn søknadssummen, utbetales 10% av kostnader uten moms og frakt. Kvitteringer sendes inn samlet til kretskontoret innen 10. desember Endelig fordeling blir gjort etter at alle kvitteringer er levert. Ingen klubb får mere enn én utbetaling. Ordrebekreftelser/ leveringsbekreftelser teller som kvittering i første omgang.

3 Klubbenes søknadsberettigede summer er som følger: Klubb Hva er det søkt om: Kostnad Er utstyret søknadsberettiget Nordre Land Småredskaper /konkurranseutstyr 7690 Ja Turndrakter 5700 nei Lillehammer Småredskaper ja Ny rull til tumbling dekkes utenom j.fr: 1A Rullematte/ skumutstyr ja Aurdal Småredskaper ja Turndrakter og sko nei Springbrett ja Fallskjerm 808 ja Søknadsberettiget Sum Foreløpig tildeling Gjøvik Frittståendegulv ja Skranke ja Annet utstyr ja Gran Dobbel minitrampett ja Trekk tjukkas Dekkes utenom j.fr: 1B Springbrett ja Tralle til grønne matter Moms Vestre Slidre Airtrack PRO ja Skjåk Skumredskaper 9050 ja Gymhjul 220 cm ja Gymhjul 225 cm ja Gausdal Team track ja Trampett ja Østre Toten Trekk tjukkas Dekkes utenom j.fr. 1C Trekk tjukkas Dekkes utenom j.fr. 1C 1500 nei Harestua Nedspringsmatte (2x4 m) ja Soft top(2x4m) ja Stor kilematte (1,5x2,5m) 8000 Ja nei Sum: Toril sender info til klubber om at de vil få ca 10% av de summene vi har beregnet inn i søknadene. og moms går ut av søknadene. 56/14 Kurs og samlinger 2014 Status om kurs og samlinger. Veien videre. A. Sikringskurs 2 trampett: Vi venter på bekreftelse fra Holmen. Klubbene i Oppland har fått tilbud om å delta i

4 Sogndal. B. Idèkurs tumbling og frittstående: Vi avventer situasjon med instruktør. Hvis vi får instruktør, men ikke ledig hall, finner vi en annen hall. C. Samling turn kvinner i hallen til Gjøvik.: Vi avventer. Oda har ansvar for et eventuelt arrangement. D. Ungdomssamling nr. 2, Gjøvik september 2014: Toril sender ut påminnelse til klubber. Kretsen må stille med nattevakt: Oda, Anders og eventuelt foreldre fra Lillehammer tar seg av dette. Kari er superreservenattevakt. E. Sikringskurs 1, Trampett: Toril sender Ingebjørg liste med kurslærere. F. Trener 1, 2015: Alt er i boks. Toril sender ut invitasjonen. Vedtak: Støtte til deltakere på trener 1 med kr. 500,- gis også til deltakere som deltar på kurs i andre kretser. 57/14 OpplandsPokalen 2015 A. Avtale Birkebeineren. Avtale OK, men venter med levering til avtale med Håkons Hall er i boks. B. Avtale Håkonshall. Venter på avtale. C. Hvem har ansvar for frakt av utstyr under OP: Vedtak: Lagene som har lånt utstyr fra kretsen har ansvar for å frakte dette utstyret til Lillehammer. Lillehammer har ansvar for at alt utstyr utover det som Kretsen eier kommer til Lillehammer. Kretsen dekker utgiftene ved frakt. Utvalgene har ansvar for koordinering og avtaler med de som skal låne ut utstyr og de som skal hente utstyr. 58/14 Gym for life challange 2014 Felles buss til Ekeberghallen 8. november. Kretsen er positive til å gi et reisebidrag, men ønsker at utøverne bruker offentlig kommunikasjon. Vedtak: Kretsen ønsker å gi et tilskudd på kr. 200,- per person ved bruk av offentlig kommunikasjon. 59/14 Aktivitetsmidler: Det har blitt nye retningslinjer med tanke på rapportering av tiltakene for å motta aktivitetsmidler fra idrettskretsen. Status: Kari, Ingebjørg og Toril har startet arbeidet med rapport. 60/14 Neste styremøte eller arbeidsmøte: Følgende forslag ble lagt frem: Forslag til datoer for arbeidsmøte: 4. og 5. oktober eller 18. og 19. oktober eller 25. og 26. oktober. Hvis arbeidsmøte utgår, holdes styremøte Onsdag 15. oktober. Toril sender ut spørsmål til alle i styre og utvalg om hva som passer. 61/14 Eventuelt: A. Dommerkurs Troppsgymnastikk: Troppsgymnastikkutvalget undersøker med instruktør og tid for kretsdommerkurs i Troppsgymnastikk. Det bør holdes kurs innen midten av november. Forslag til sted: Toten Hotel Sillongen eller Birkebeineren. B. Rullematter fra Gjøvik: Alle matter lagres nå på Lillehammer. Hvis andre klubber ønsker å låne må de selv levere disse på Lillehammer i god tid før OpplandsPokalen. C. Premier: Det bør ryddes på lageret på Lillehammer. Hva kan vi eventuelt bruke gamle premier til? D. Barnekretsturnstevne og tellende stevner: De som skal få tellende stevne må melde seg på og betale stevnekontingent som deltaker og være under 18 år.

5 E. Nordre Land ønsker støtte til deltakelse på landsfinalen i RG i Ullsteinvik for 2 deltakere. Kretsen vil behandle eventuell søknad. F. Nordre Land skal arrangere Norgescup i RG, 11. og 12. april De ønsker støtte til arrangementet. Kretsen vil behandle eventuell søknad. G. Støtte til integrering av funksjonshemmede: Kretsen har fått midler fra idrettskretsen øremerket støtte til integrering av funksjonshemmede. Er det noen klubber som ønsker å søke om støtte til integrering av funksjonshemmede?. Toril sender ut forespørsel til klubber. Kort søknadsfrist innen neste styremøte. Referat: Toril Nordseth,

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2012 Oslo 29. februar 2012 Oslo 06.03.2012 Tilstede: Fra adm: Øivind Eriksen,

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Referat fra styremøte 26.01.11

Referat fra styremøte 26.01.11 Referat fra styremøte 26.01.11 Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer