HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn"

Transkript

1 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G februar 2014 Røros Teknisk arrangør: IL Nansen Turn

2 Innholdsliste Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til kretsting Tidsplan for helgen Saker til åpent forum Tingrepresentanter Ord og forkortelser Huskeliste til lagene...8 Organisasjonsplan for HGTK 9 Medlemsstatistikk for Tingforhandlinger o SAK 4: Årsberetninger..13 Årsberetning Kretsstyret Årsberetning Breddeutvalget...15 Årsberetning Troppsgymnastikkutvalget. 17 Årsberetning Teknisk utvalg 18 Årsberetning Utdanning..21 o SAK 5: Resultatregnskap Balanse per o SAK 9: Budsjettforslag for år o SAK 13: Terminliste HGTK for Vedlegg: Vedlegg 1 Kontaktpersoner i HGTK Vedlegg 2 Lag i HGTK Vedlegg 3 Kretsfortjenestemedaljer delt ut av HGTK Vedlegg 4 Dommere HGTK Vedlegg 5 Medaljer tilhørende HGTK Vedlegg 6 Eiendeler tilhørende HGTK Vedlegg 7 Hovedterminliste NGTF

3 Velkommen til kretsting i HGTK 2014 Til alle deltakere på kretstinget 2014 Kretsen har gleden av å invitere lag tilknyttet HGTK samt andre deltagere til Kretsting 2014 på Røros og Bergstadens Hotel. Agendaen til Kretstinget, er i tråd med tidligere år, samt lovene. Lørdag 08. februar Kl. 10:00: Kretsstyret møter Kl. 10:30: Oppmøte med registrering/ kaffe Kl. 11:00: Praktisk informasjon v/johanna Brandsegg. Innlegg fra NGTF v/lone Bruvold Hansen Kl. 11:30 Åpent forum Kl. 13:00 Lunsj Kl. 14:00 Kl. 16:00 Kl. 16:30 Kl. 16:45 Kl. 20:00 Åpent Forum Pause Åpning av Kretstinget 2014 v/ kretsleder Johanna Brandsegg. Tingforhandlinger Festmiddag Søndag 09. februar Kl. 10:00 Tingforhandlingene fortsetter Kl. 11:30 Pause Kl. 11:45 Tingforhandlingene fortsetter Kl. 13:00 Lunsj Kl. 14:00 Tingforhandlingene fortsetter hvis behov. Avslutning Velkommen! Med hilsen Kretsstyret 3

4 Åpent Forum Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Lørdag 08. februar 2014: Plan for åpent forum: Kl. 11:30 Kl. 13:30 Kl. 14:30 Kl. 16:00 Åpent forum Lunsj Åpent forum Åpent forum slutt Saker til åpent forum: Sak Tid :00-13:00 Gjennomgang av NGTFs kommentarer til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett %20og%20retningslinjer/NGTFs%20kommentarer%20til% 20Idrettens%20Barnerettigheter%20og%20Bestemmelser% 20om%20barneidrett.pdf Ansvarlig: Lone Bruvold Hansen Diskusjoner/ gruppearbeid: A. Oppdeling av grupper i forhold til ferdigheter, alder og ønske om satsing/ ikke satsing, konkurranse/ ikke konkurranse. Det er stadig nye utfordringer med tanke på aldersspenn, ferdighetsspenn og ønsker om å delta i konkurranser eller ikke. Hvordan balansere tilbudene om konkurranse og bredde? Hvordan dele opp gruppene på en tilfredsstillende måte for alle parter, som ikke bryter med skrevne og uskrevne regler. B. Bedømming av aspiranter på cuper for turn kvinner og turn menn. Hvordan gjøre dette mest hensiktsmessig innenfor idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. C. Bruk av B-stigen under cuper D. Oppdeling av 11 og 12- åringer på cuper. E. Påmelding av dommer til nasjonale konkurranser. 2 14:00-14:30 Utdanning: Info om den nye trenerløypa Hvilke kurs ønsker vi Hvilke utfordringer har vi Innspill fra Hamar: Å gjennomføre trenerutdanning for sine 4

5 trenere er et meget økonomisk løft for klubbene. Vi ønsker et tilpasset opplegg med moduler som kan gjennomføres av den enkelte klubb med bruk av godkjente instruktører. NGTF sier følgende om kursarrangør: Kursarrangør: I den gamle kompetanseplanen er det redegjort for hvem som kan arrangere ulike kurs. På bakgrunn av de vedtak som ble gjort omkring regionalisering på forbundstinget i 2012 så må det være en klargjøring av dette forholdet når det gjelder lag og krets. Forbundet har dekket alle kostnader med utviklingen av materiellet til kursene, og de dekker også kostnadene ved utdanning og oppfølging av kurslærerne. De økonomiske forholdene mellom forbund og krets er nå organisert slik at kretsene skal ha større fokus på kompetanse og aktivitet. Den samordningen som ble gjort omkring forbunds- og kretskontingent inneholdt også en avklaring om at kursvirksomhet er en av kretsenes viktigste inntektskilder. Det er like viktig for små klubber som for store klubber å utdanne trenerne sine, og da skal det også være like muligheter til å kunne delta på kurs, også i forhold til økonomi. Kurslærere innen trenerløypa er kurslærere i NGTF, og ikke spesielt knyttet til den enkelte krets eller klubb. - Trener 1 kurs arrangeres av kretsene. Det innebærer at all økonomi omkring kursene skal organiseres av kretsene. - Trener 1 kurs kan arrangeres av kretsen i samarbeid med en klubb, men kurset skal fortsatt være åpent for deltagere fra andre lag, og kursavgiften skal være tilsvarende som for andre trener 1 kurs. - Kretsene skal stå som arrangør av alle typer trenerkurs som gjennomføres, også hjelpetrenerkurs og trampettsikringskurs. De kan ha en lokal teknisk arrangør, men økonomisk organisering og registrering av kursene, både påmelding og sluttføring ligger til kretsene. Ansvarlig: Toril Nordseth 3 14:30-15:00 Lag/krets samarbeid: Hva ønsker vi? Jobbe ut i fra langtidsplanen. Hvordan få til målene? Hvordan få til mer samarbeid mellom lagene? Ansvarlig: Johanna Brandsegg 4 15:00-15:15 Evaluering av Landsturnstevnet 2013 Ansvarlig: Morten Evensen 5 15:15-15:30 Barnekretsturnstevne 2014 Ansvarlig: Tynset 6 15:30-16:00 Kretslag turn. Innkommet fra Hamar og Løten. 5

6 Tingrepresentanter 2014 NR: NAVN: KLUBB/VERV Tilstede Lørdag Søndag Stemmerett 1 Johanna Brandsegg Kretsleder i HGTK x x Ja 2 Anne Lene Alme Kasserer i HGTK x x Ja 3 Petter Glorvigen Styremedlem i HGTK x x Ja 4 Chamilla Kristoffersen Styremedlem, sekretær HGTK x x Ja 5 Lars Haukø Troppsutvalget HGTK/ Nansen x x Ja 6 Sara Weum Andreassen Teknisk utvalg HGTK x x Ja 7 Wenche M. S. Michaelsen Eidskog Gym og Turn x x Ja 8 Anita Rekstad Tynset IF Gym og Turn x x Ja 9 Kjersti Bakos- Holten Tynset IF Gym og Turn x x Nei pga Kristin Wolden Løten Turn x x Ja 11 Yasmin Stenhaug Løten Turn x x Observatør 12 Nina Lund Løten Turn x x Ja 13 Bente Lien Løten Turn x x Observatør 14 Eugenio Morales Løten Turn x x Ja 15 Morten Evensen Hamar IL Turn x x Ja 16 Anne Grethe Tangnæs Hamar IL Turn x x Ja 17 Eli Bekken Elverum Turn x x Ja 18 Roger Amundsen Elverum Turn x x Ja 19 Marius Bergan Elverum Turn x x Ja 20 Gunn Hege Dalsberget Kongsvinger IL Turn x x Ja 21 Linda Haug Kongsvinger IL Turn x x Nei pga Astrid Dalsberget Kongsvinger IL Turn x x Nei pga Tore Nordseth Revisor HGTK x x Nei 24 Dag Grindal Referent/ komite turn menn NGTF x x Nei 25 Lone Bruvold Hansen Fadder/NGTF forbundsstyre x x Nei 26 Kari Gaarder Hubred Kasserer/ styremedlem OGTK x x Nei 27 Toril Nordseth Kretskonsulent HGTK x x Nei 28 Irma Nordseth Gjest x x Nei 6

7 Ord og forkortelser Hedmark Gymnastikk og Turnkrets LT VKTS BKTS NIF NGTF HGTK OGTK HP GU TKTM IGS SALTO GymX Gym for life challenge Gymnaestrada Eurogym Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år. Voksenkretsturnstevne Barnekretsturnstevne Norges Idrettsforbund Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Teknisk Komite Turn menn (på forbundsnivå) Idrettens Grunnstige 1 (treningskonsept for barn) Treningskonsept for ungdom Treningskonsept for voksne i NGTF Show- og oppvisningskonkurranse som retter seg mot breddeaktivitet. Arrangeres både nasjonalt og internasjonalt. International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Norgesfinale Finale i aldersbestemte klasser, turn kvinner og menn. Område 7 Tricking Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Aktivitet drevet av flere klubber i Hedmark. En sammensetting av turn, kampsport & breakdance. Utifra grunnelementer i hver og enkelt av disse, utvikler man da seg selv og elementene til et nytt særpreget nivå. 7

8 Huskeliste til lagene Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Årsrapportene med regnskap skal sendes kretsleder umiddelbart etter avholdt årsmøte. Adresser: Valg av ny leder med adresse, telefonnummer og e-post må meldes krets ved kretskonsulent NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbase og gjør de nødvendige endringene selv. Gjør endringer i Mysoft samt Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader. Troppsgymnastikk har egen trenerpool. Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Idrettsregistreringen: Alle lag må legge inn medlemstallene sine så tidlig som mulig i januar det er ikke nødvendig å vente til siste dag! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Trenerlisens: Alle klubber MÅ betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Lisensen koster kr. 350,- per år per trener. Trenere uten lisens må betale kr. 350,- mer pers kurs arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. NB! Tidsfrister er til for å overholdes! Organisasjonsplan for 8

9 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Sekretær Utvalgsledere Ungdomskontakt Styremedlem(er) Varamedlem(er) Teknisk utvalg Utdanning Troppsutvalget Breddeutvalget Utvalgsleder Utdanningskontakt Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer. Minimum 3medlemmer+ dommeroppmann Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Et medlem i kretsstyret er utdanningskontakt Utvalgsmedlemmer. Minimum 3 medlemmer+ dommeroppmann. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Utvalgsmedlemmer. Et medlem har ansvar for voksne. Et medlem har ansvar for ungdom. Et medlem har ansvar for barn. Et av medlemmene skal være kartotekansvarlig. Lagene tilknyttet HGTK 9

10 HGTK medlemstall fra år 2000 til År Antall medlemmer Tall fra idrettsregistreringen , HGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Hedmark (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført de ulike år). Klubb Antall medlemmer 2009 Antall medlemmer 2010 Antall medlemmer 2011 Antall medlemmer 2012 Eidskog Elverum Flisa Hamar Gå-På Kongsvinger Løten Moelven Nansen Nes Næroset Rena Tynset Antall medlemmer

11 Tingforhandlinger HGTK 2014 Åpning v/kretsleder Johanna Brandsegg Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene Kretsstyret foreslår: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Kretsstyret foreslår: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3: Valg av: a. Møteleder/dirigent Forslag vil bli lagt frem på tinget. b. To Sekretærer Kretsstyret foreslår: Dag Grindal og Petter Glorvigen c. To representanter til å underskrive protokollen Forslag vil bli lagt frem på tinget. d. Tellekorps Forslag vil bli lagt frem på tinget. Sak 4: Årsberetninger 2013 a. Kretsstyret b. Breddeutvalget c. Troppsgymnastikkutvalget d. Teknisk Utvalg e. Utdanning Sak 5: Regnskap Kasserer legger frem regnskapet. Regnskapet finner du bakerst i tingpapirene. Revisor leser opp revisjonsberetningen. Kretsstyret foreslår: Regnskapet for 2013 godkjennes. Sak 6: Sak 7: Innkomne saker og forslag Langtidsplan Forslag fra kretsstyret: Kretsstyret har gått igjennom langtidsplanen og gjort en statusoppdatering av de ulike målene (Se vedlegg). På bakgrunn av dette foreslår kretsstyret at målene i langtidsplanen står uendret og at krets og lag jobber videre mot de fastsatte målene. 11

12 Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Sak 8: Fastsettelse av kretskontingent for 2014 Forslag fra kretsstyret: Lagenes kontingent til kretsen foreslås økt til kr. 20,- per medlem. Forslag til vedtak: Kretskontingenten økes til kr. 20,- per medlem. Sak 9: Budsjett for 2014 Forslag til vedtak: Styrets budsjettforslag vedtas. Sak 10: Valg Valgkomiteen legger frem sitt forslag. Sak 11: Kretsting 2015 Bestemme tid og sted for kretsting 2015 Sak 12: Tekniske arrangører for arrangementer i HGTK a: Barnekretsturnstevnet Hamar og Rena viste interesse for å arrangere stevnet i 2015, men fikk ikke arrangementet. Kretsen har i forkant av kretstinget 2014 mottatt ønske fra Rena IL Turn om å arrangere BKTS Tynset: Løten b: Mini- convention Løten Kretsen foreslår at mini-convention 2014 arrangeres september 2014 c: KM Tropp 2014 d: Turn kvinner og menn 2014 Kretsen i samråd med arrangørklubbene Elverum og Hamar foreslår følgende datoer for cuper for turn kvinner og menn 2014: Cup 1: Hamar, 2. mars 2014 Cup 2/ KM: Elverum, 10. mai 2014 Cup 3: Hamar, 21. september 2014 Cup 4/ Cupmesterskap, Elverum 7. desember 2014 Alle cupene for menn vil foregå på Elverum. Sak 13: Terminliste og kursplaner for Terminliste for HGTK finner du bakerst i tingpapirene. Sak 14: Avslutning 12

13 SAK 4: ÅRSBERETNINGER 2013 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Årsberetning Kretsstyret Styrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem, tropp: Styremedlem, teknisk: Styremedlem, bredde: Ungdomskontakt: Johanna Brandsegg Stig Laursen Anne Lene Alme Chamilla Kristoffersen Yvonne Finnstø Petter Glorvigen Lars Haukø Erik Enersen Ingunn Martinsen Lise Imerslund Generelt: Året 2013 har vært et spennende år der det har skjedd mye bra aktivitet i turn- Hedmark. Landsturnstevnet på Hamar var med på å sette vår krets på kartet og var en høydare før sommerferien gjorde sitt at det ble mer stille og rolig i krets og klubber. Et fornøyd kretsstyre fikk tilbake kretskonsulent Toril Nordseth i august etter at hun var ferdig med permisjonen sin. Kretstinget 2013: Kretstinget ble arrangert på Hamar. De aller fleste lagene var representert noe som stiller Hedmark i en særklasse i forhold til mange andre kretser. En hyggelig helg med gode tingforhandlinger. Flere store og viktige saker ble vedtatt. En spennende langtidsplan for 3 år fremover ble vedtatt. Aktivitet/ konkurranser: Den totale aktiviteten i utvalgene i langtidsplanen har vært noe lav og styret har savnet en høyere aktivitet også i år som i fjor. De aktivitetene som har blitt arrangert har fungert godt. Breddeutvalget har stått for flere gode arrangementer. Både barnekretsturnstevnet, miniconvention og mikroconvention samlet et stort antall barn, ungdom og også flere voksne. Disse arrangementene har skapt høy aktivitet med god kvalitet i vår krets. Hedmark hadde også deltagere på Voksenkretsturnstevnet i Hommelvika og deltagere på LTS og Ungdomsuka. Det er blitt arrangert 4 cuper for turn kvinner og turn menn og KM. Det nye trener 1 kurset ble arrangert i høst på Elverum med 27 deltagere. Lag: Vi har 12 flotte lag i Hedmark der det drives allsidig og god aktivitet. I år fikk vi nok et lag; Flisa turn. Kretsstyret har fulgt spent med på oppstarten og støttet med oppstartmidler. Vi ønsker Flisa turn lykke til med turnaktiviteter. Møter: I 2013 hadde vi 10 møter og 56 saker ble behandlet. Planen var å ha møter annenhver måned, men styret ser at det er behov litt oftere. Kretsstyret takker: Kretsstyret vil takke alle som har bidratt i 2013 og spesielt: Arrangør av BKTS, Kongsvinger. Arrangør av Miniconvention, Rena. Elverum turn som arrangør av store stevner som nordisk mesterskap og nasjonal rekruttkonkurranse. Elverum turn for lån av møterom. Elverum turn 13

14 for leie av kurslokaler. Elverum og Hamar som arrangør av cupene. Hamar som arrangør av LTS. Alle som stiller som dommere. Representasjon: På LTS var kretsstyret med på Galla og hadde dette som en sommeravslutning. Kretsledermøte og kretsenes seminar; leder Johanna Brandsegg og kretskonsulent Toril Nordseth har deltatt. Også Ingunn Marthinsen deltok på kretsenes seminar. Ledermøte HIK; Ingunn Marthinsen deltok. Lederen var også tilstede på BKTS og åpnet stevnet. Foto: Johanna Brandsegg Stolte damer i vår nye klubb på Flisa som mottok en sjekk i oppstartmidler! Kretsstyret 2013 v/leder Johanna Brandsegg 14

15 Årsberetning Breddeutvalget. Utvalgets sammensetning Leder (ansvar barn): Kartotekansvarlig: Medlem (ansvar ungdom): Medlem (ansvar voksne): Ingunn Marthinsen Ingunn Martinsen Heidi Marthinsen Vigdis Solli Simensen Det første Breddeutvalget gjorde ved inntredelse var å gi ansvarsområder til de enkelte medlemmene i styret. Dette ut fra ønske og interesse. Møter Styret har hatt to møter ved personlig oppmøte og masse mailkontakt gjennom året. I en hektisk hverdag har dette fungert bra. Leder har deltatt på 7 av 8 styremøter og på Kretsenes seminar i høst. Aktivitet Breddeutvalget ønsket å trekke inn flere sosiale arenaer som trenere og utøvere kunne møtes på. I september ble det prøvd arrangert en sosial samling på Hamar. Det var ingen suksess. Vi sto igjen med en påmeldt da fristen gikk ut. Da hadde vi strekt tidspunktet til smertegrensen. Micro Convention ble for øvrig en knall suksess. Den ble også avholdt på Hamar i november med mange ulike aktiviteter for barn fra klasse. Det var deltagere fra Løten, Næroset, Elverum og Hamar. Vi var godt bemannet med trenere og vi fikk masse bra tilbakemeldinger. Det var 28 deltager, men det var plass til flere. Det ble et lite underskudd, men Bredde hadde satset på gode trenere fra ulike klubber i nærheten. De trenere som deltok var også veldig positive til arrangementet og ønsket en fortsettelse neste år. Hele anlegget i Ankerskogen ble tatt i bruk. BKTS Det var i Kongsvinger i Med ca.320 deltagere. Det var noe problemer med ulik tolkning av de retningslinjene som Bredde har for gjennomføring av stevner. Dette ble for øvrig tatt tak i i høst og retningslinjene er revidert og omskrevet slik at det skal være enklere å forstå. Kongsvinger hadde Basismesterskap i sentrum og med stekende sol i ryggen, ble det en fin oppvisning i samarbeid og tålmodighet. I år skulle laget i sin helhet gjennomføre samlet. Meget publikumsvennlig måte å gjennomføre Basismesterskap på. Bilde: Rena under BKTS Foto: Anne Lene Alme Selve stevnet ble holdt inne i hallen. Det var god plass og fine muligheter for publikum å se. Det eneste som kan trekke litt ned var at matservering ble gjort på tribunen. Det ble litt trangt til tider Synsekonkurransen ble vunnet av Rena. Basiskonkurransen ble vunnet av Hamar, med Kongsvinger 2 og Kongsvinger 1 på de neste plassene. Kjempemessig innsats fra alle. 15

16 VKTS Dette ble holdt i område 7 Hommelvik den juni. Fra Hedmark var det en tropp på 17 stk + Vigdis S Simensen som representant for HGTK. Bilder: Fra voksenkretsturnstevne 2013 i Hommelvik. Foto: Vigdis Solli Simensen Samarbeidsmøte lørdag hadde liten deltagelse. Vigdis forslo at dette møte kunne holdes under Kretsenes seminar til høsten, men ble nedstemt. Litt klabb og babb med musikk- det ble brukt Cd spiller under innmarsj søndag. Hadde vært fint om arrangør kunne prosedyrer med flagg opp og ned De er tunge å holde oppe for lenge Overnatting var på skole og evnt hotell. Treningen foregikk både ute og inne i hall. Festmiddagen var på hotellet og det ble delt ut lenker. Det var lite mannfolk til stedet, men det ble en hyggelig aften og et vellykket arrangement. LTS-2013 Under Landsturnstevnet på Hamar ble det for første gang gjennomført et ungdomsstevne. Det var ungdom fra hele landet som deltok på workshops og hadde oppvisninger, både under stevnet og i byen. Noen lag fra Hedmark var representert, men det hadde vært morsomt med enda flere. Alle lå på Hedmarkstoppen og hadde alle sine måltider der. Hamar deltok i troppskonkurranse, mens Elverum og Næroset hadde delegater på Ungdomsuka. Her ble vennskapsbånd knyttet på tvers av land og kommuner. Breddeutvalget var godt representert i frivillige rekker både på Ungdomsuka og LTS. Bilde: Fra ungdomsuka i forkant av Landsturnstevne Annet Det har vært et hektisk år med litt prøving og feiling. Det viktigste har vært at breddegrunnlaget i Hedmark øker og finner sin plass i miljøet. Breddeutvalget ønsker med dette et like spennende år 2014 for Hedmark Breddeutvalget 2013 Foto: NGTFs arkiv 16

17 Årsberetning 2013 Troppsgymnastikkutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Lars Haukø Medlem: Yvonne Finnstø Medlem: Annmary Lapointa Møter: Etter kretstinget 2012 var det ingen som hadde tatt på seg oppgaven med å sitte i troppsutvalget. Det ble dermed gitt tillatelse til kretsstyret og jobbe videre med å få på plass et styre for troppsutvalget. Kretsen avholdt møte 20.april 2013 og der ble det valgt nytt styre, undertegnede som leder samt to styremedlemmer, Yvonne Finnstø, Løten og Annmary Lapointa, Rena. Det ble videre diskutert og jobbet med tanker for det videre arbeidet med tropp i kretsen. Leder i tropp har pga av lang reisevei ikke deltatt i andre møter i regi av kretsen. Har imidlertid dialog med styret i kretsen og er tilgjengelig på telefon når kretsmøtene blir avholdt. Samlinger: Det har på tross av gode intensjoner på møtet i april ikke vært avholdt egne samlinger i regi av troppsutvalget. Det har imidlertid vært arrangert samlinger hvor kretsens troppsgymnaster har deltatt. Kretsen gjennomførte Mini-Convention som har fått gode tilbakemeldinger fra troppsgymnaster. Under Landsturstevnet ble det i regi av Hamar gjennomført Ungdomsuke med trening for troppsgymnaster. Utover dette er det ikke blitt arrangert egne samlinger for troppsgymnastikk. Klubbene har etterlyst flere samlinger så dette er noe som troppsutvalget må jobbe videre med. Konkurranse: KM for 2013 ble avlyst pga. mangel på dommere. Nansen gjorde et forsøk på å arrangere KM, men det viste seg at det ikke var mulig å skaffe mer enn en dommer. Konkurranser er også et område som klubbene har etterspurt og som det bør jobbes videre med slik at det blir arrangert konkurranser i Det er imidlertid gledelig at flere klubber nå er ute og deltar i konkurranser i andre kretser. Klubber fra HGTK (Hamar, Rena og Kongsvinger) har vært representert både i Opplandspokalen og Buskerudtrampetten. Foto: Kim Fredriksen Bilde: Kongsvinger under Buskerudtrampetten 2013 Dommere: Kretsen har pr. dags dato ingen godkjente dommere i tropp. Kretsen har en dommer, men han må oppdateres/kurses i det nye reglementet. Dersom vi skal klare å arrangere egne konkurranser må vi utdanne flere dommere. Her må klubbene motivere og oppmuntre sine medlemmer til å ta dommerutdanning. Troppsutvalget v/ Lars Haukø 17

18 Årsberetning 2012 Teknisk Utvalg Utvalgets sammensetning: Leder (menn): Medlem (kvinner): Erik Enersen Sara Weum Andreassen Samlinger: Teknisk utvalg har hatt kretslagssamlinger Kretslaget har turnere fra Elverum, Hamar, Rena, Løten og Gjøvik. Teknisk utvalg har gjennomført kretslagssamlinger i 2013 for Hedmark og Oppland. I løpet av året har det vært flere trenere på de forskjellige samlingene, blant annet Solveig Boland, Melanie R. Støen, Ann Mari Lapport, Sara Weum Andreassen og Ivan Gorbonov på jentesiden. Trenere for guttene har vært og er Erik Enersen. Målet med samlingene er å få bedre samarbeid, samhold og miljø blant turnere og trenere i Hedmark og oppland. Dette mener vi å ha delvis oppnådd gjennom kretslagssamlinger. Vi ønsker å øke kompetansen for jentene ved å ha litt forskjellig opplegg på treninger med forskjellige trenere med ulik bakgrunn. Vi har fått gode tilbakemeldinger i år om et bra og trygt miljø, godt utviklingspotensial og flinke trenere. Målet for guttene har vært og danne et godt lagmiljø, selv om de er få. Guttene har vært på regionssamling i høst der også den sosiale biten med og bli kjent med andre turnere rundt om i landet. Konkurransesituasjonen: Hedmark og Oppland har arrangert 4 cuper, på Hamar og Elverum. Konkurransene har vært godt gjennomført med mange påmeldte gymnaster. Det er flott å se et voksende miljø blant aspirantene på jentesiden. Bilde: Cup 3 på Elverum Foto: Rita Røgeberg Hedmark og Oppland har deltatt i flere konkurranser i 2013, blant annet Norgescuper, nasjonal rekruttkonkurranse og norgesmesterskap. Hedmark skulle stille med 2 deltakere til norgesfinalen i Holmen, men på grunn av skader måtte de avlyse. For guttene har de hatt 1 konkurranse på Hamar og resten i Elverum. På guttesiden har det stort sett vært turnere for Elverum. På jentesiden har det vært fra Elverum, Hamar, Løten, Rena og Gjøvik. For guttene er det mange aspiranter fra Elverum. Dessverre er det stort frafall blant klasseturnerne selv om vi får opp en neste år. Vi har hatt utøvere som har deltatt i cuper, rekruttkonkurranser, NM, EM og Nord-Europeisk Mesterskap. Lars Jørgen Fjeld har nok engang hatt en bra sesong. 2.pl sammenlagt i NM på Hamar der han også fikk 5 finaler. Gull i ringer og skranke, sølv i frittstående, og bronse i hopp og svingstang. 18

19 Foto: Roger Amundsen Bilder:Til venstre: Lars Jørgen vinner Ringer under NM på Hamar. Til høyre: Elverum med 3. plass i Nasjonal rekruttkonkurranse for gutter. Lars Jørgen deltok i EM i Russland, der han ble nr 30 og beste nordiske utøver. Senere på året deltok han i Nord-Europeisk Mesterskap i Nord Irland, der tok han en sterk 6.pl sammenlagt. Han fikk 4 finaler og ente med bronse i ringer. Han vant også Norgescupen sammenlagt. Han er en flott idrettsutøver og fantastisk representant for Elverum og Hedmark turn. Foto: Roger Amundsen Foto: Roger Amundsen Bilder: Til venstre: Lars Jørgen i hopp under NM på Hamar Til høyre: Vetle Talsnes som vant bøylehest under NM junior

20 Dommere: For guttene har det kommet flere dommere. Vi har blitt 3 forbundsdommere og en kretsdommer. Det har fungert fint på cuper med oppsett på to dommere. Har også hatt med dommere fra Hedmark i norgescuper og nasjonale rekruttkonkurransen. Kretsens dommeransvarlig på kvinnesiden er Sara Weum Andreassen, og Erik Enersen på guttesiden. De har satt opp dommere til alle cuper og dette har fungert bra. Teknisk komite i NGTF har bestemt at for å delta på nasjonale konkurranser må alle stille med en dommer som kan representere deres klubb. Det har vært litt problematisk å få stilt med dommere fra egen klubb når mangel etter dommere er såpass stor. Målet for 2014 er derfor å få flere til å ta kretsdommerkurs. Kretsmestere: Turn kvinner klasse 1: Karen Maria Dæhli. Hilsen Erik Enersen Sara Weum Andreassen 20

21 Årsberetning 2013 Utdanning Chamilla Kristoffersen har vært styrets utdanningsansvarlige i Hun har samarbeidet med kretsleder, kretsstyret, lagene samt kretskonsulent for å få gjennomført kurs. Det nye innen utdanning i 2013 er innføring av den nye trenerløypa. I Hedmark arrangerte vi det nye Trener1 kurset innen gymnastikk og turn over to helger på høsten med stor deltagelse. På høsten ble også tradisjonen tro mini-convention avholdt. Teknisk arrangør denne gangen var Rena IL Turn. Vi inviterte to danske trenere som holdt kurs innen Troppsgymnastikk. Foto: Toril Nordseth Bilde: Rune og Flemming fra Danmark instruerer i trampett under mini- convention. Disse kursene ble svært populære, noe som medførte et stort behov for utstyr. Utstyr måtte lånes og hentes fra Nes, Løten og Hamar. Kretsen takker disse klubbene for lånet av utstyr samt godt samarbeid i den forbindelse. Under mini-convention deltok ca. 80 stk, hvorav 58 stk fra Hedmark. Kretsen takker teknisk arrangør Rena, samt gode kurslærere for et flott arrangement Kretsen forsøkte å arrangere flere kurs dette året som desverre ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Følgende kurs ble holdt i 2013: Trener 1 Gymnastikk og Turn 26 deltakere Hjelpetrenerkurs 24 deltakere Følgende kurs ble forsøkt avholdt, men avlyst på grunn av liten påmelding: Trener 1- Turn kvinner Kretsdommerkurs turn kvinner Sikringskurs 1 Trampett Følgende inspirasjonskurs ble holdt i 2013: Mini-convention 2013 o Trampett nivå 1 52 deltakere o Gymlek 10 deltakere o Trampett nivå 2 30 deltakere o Grunnleggende elementer 16 deltakere o Cheerleading 16 deltakere o Tumbling/ airtrack, nivå 1 46 deltakere o Jenteturn, hopp og skranke 8 deltakere o Yoga 12 deltakere o Tumbling/ airtrack, nivå 2 41 deltakere o Idrettsskader 22 deltakere o Tricking 22 deltakere 21

22 Bilde: Kickoff under mini-convention. Foto: Toril Nordseth Foto: Toril Nordseth Bilder: Kurs i cheerleading og deltagere under convention Foto: Toril Nordseth Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets har dette året fått 17 nye trenere med Trener 1- kompetanse. Forbundet har også gjort en gjennomgang av hvilke trenere som har godkjent den nye trener 1- graden på bakgrunn av innsendt dokumentasjon på tidligere gjennomført utdanning og praksis. Av de som sendte inn slike papirer har 15 stk fra kretsen fått godkjent Trener 1 utdanning. Registrering til forbund og Hedmark Idrettskrets har blitt gjennomført med tilfredstillende resultat i Alle utvalg må fortsatt bli flinkere til å rapportere inn aktivitet i kretsen slik at vi sikrer at alt blir registrert, noe som kan medføre flere midler til kretsen. På vegne av kretsen Kretskonsulent HGTK Toril Nordseth 22

23 SAK 5: RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Resultatregnskap per REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , Treningsavgift kretslaget 3 200, , , Salg merker/medaljer 6 321, , , Materiell videresalg 8 885, , Stevneinntekter 6 580, , , Tilskudd fylket (HIK) , , , VO-Midler , , , Inntekter TUT 5 100, , Inntekt Tropp , Inntekter Bredde Utvalg , , Innt. Ungdomsutvalg Inntekter utdanning , , , Inntekter Mini Convention , , , Diverse inntekter/gavem , , Mva-kompensasjon 6 648, , ,00 SUM INNTEKTER , , ,00 UTGIFTER: 4100 Kjøp av merker og medaljer , , , Materiell videresalg , , Norgesfinalen , , Utgifter TUT , , , Utgifter Tropp , Utgifter Bredde Utvalg , , Utgifter Ungdomsutvalg Utgifter utdanning , , , Utgifter Mini Convention , , , Inventar og utstyr , , , Kontorrekvisita 39,80 500,00 40, Telefon 1 333, , , Porto 624,00 100,00 106, Kjøregodtgjørelse 5 248, , , Møteutgifter 2 570, , , Kretsting , , , Kretsledermøter 3 086, Kretsenes seminar 1 189, Forbundsting 5 087, Profilering , Forsikring 3 657, , , Diverse kostnader 1 458, , , Nye foreninger , , Utviklingstilskudd , , , Toppidrettsstipend , ,00 SUM KOSTNADER , , , Renteinntekt , , ,00 ÅRSRESULTAT , , ,55 23

24 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Balanse per EIENDELER: 1500 Utestående fordringer , ,00 Sum fordringer , , Bankinnskudd , , Bankinnskudd , , Bankinnskudd ,00 438,50 Sum bankinnskudd/kontatner , ,31 Omløpsmidler , ,31 Eiendeler , ,31 EGENKAPITAL OG GJELD: Annen Egenkapital , ,96 Årsresultat , , Annen Egenkapital , ,51 Egenkapital , , Kortsiktig gjeld , , Forskuddstrekk 1 851,00 Kortsiktig gjeld , ,80 Gjeld , ,80 Egenkapital og gjeld , ,31 24

25 SAK 9: BUDSJETT FOR 2014 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2014 REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Treningsavgift kretslaget 3 200, , , , Salg merker/medaljer 6 321, , , , Materiell videresalg 8 885, , , Stevneinntekter 6 580, , , , Tilskudd HIK , , , , VO-Midler , , , , Inntekter TUT 5 100, , , Inntekt Tropp , , Inntekter Bredde Utvalg , , , Innt. Ungdomsutvalg Inntekter utdanning , , , , Inntekter Mini Convention , , , , Diverse inntekter , , Mva-kompensasjon 6 648, , , ,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4100 Kjøp av merker og medaljer , , , , Materiell videresalg , , , Norgesfinalen , , , Styrehonorar , Utgifter TUT , , , , Utgifter Tropp , , Utgifter Bredde Utvalg , , , Utgifter Ungdomsutvalg , Utgifter utdanning , , , , Utgifter Mini Convention , , , , Inventar og utstyr , , , , Kontorrekvisita 39,80 500,00 40,00 500, Telefon 1 333, , , , Porto 624,00 100,00 106,00 500, Kjøregodtgjørelse 5 248, , , , Møteutgifter 2 570, , , , Kretsting , , , , Kretsledermøter 3 086, Kretsenes seminar 1 189, Forbundsting 5 087, Profilering , , Forsikring 3 657, , , , Diverse kostnader 1 458, , , , Nye foreninger , , , Utviklingstilskudd , , , , Toppidrettsstipend , , ,00 SUM KOSTNADER , , , , Renteinntekt , , , ,00 RESULTAT , , , ,00 25

26 SAK 13: HGTK TERMINLISTE FOR 2014 Med forbehold om endringer Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. På krets-, område- og nasjonalt nivå hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Måned Hva Hvor Januar Arrangement Arrangør Kretsstyremøte HGTK Elverum Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 1 Lillehammer Dommer og trenerseminar, troppsgymnastikk NIH Dommer og trenerseminar, turn kvinner Lillestrøm Kretsledermøte Oslo Kretsdommerkurs, Turn kvinner Elverum Februar Sikringskurs Trampett Elverum Kretsting Hedmark 2014 Røros Granspretten (konkurranse i troppsgymnastikk og gymhjul) Gran Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 2 Lillehammer Opplandspokalen Lillehammer Mars Cup 1 Turn kvinner og menn Hamar Twentyfour-cup nr. 1, turn kvinner og menn, rekrutt og kl. 1, 2, 3 Stavanger Hjelpetrenerkurs Hamar NM junior, Turn kvinner og menn Asker April Unni og Haralds pokalkonk. Oslo turnforening Forbundsting NGTF Tønsberg Mai KM og Cup 2, turn kvinner og menn Elverum Voksenkretsturnstevne for HGTK, OGTK, NTGTK og STGTK Lillehammer Twentyfour-cup nr. 2, turn kvinner og menn, rekrutt og kl. 1, 2, 3 Bergen Juni Barnekretsturnstevnet HGTK Tynset Juli August September Kretsenes seminar Lillestrøm Cup 3 Turn kvinner og menn Hamar Mini- convention Løten Oktober Twentyfour-cup nr. 3, turn kvinner og menn, rekrutt og kl. 1, 2, 3 Holmen Nasjonal Rekruttkonkurranse, turn kvinner og menn Oslo November Glade Turndager i Asker, turn kvinner, rekrutt og stige Asker Buskerudtrampetten Buskerud Norgescupfinale/Norgesfinalen turn kvinner og menn kl. 1,2,3 Elverum Totenspretten Østre Toten Desember Cup 4 og cupmesterskap, turn kvinner og menn. Elverum 26

07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM

07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM 07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting....... 3 Tidsplan for helgen...... 3 Saker til åpent forum......4 Tingrepresentanter 2015......5 Ord og forkortelser......6 Huskeliste

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Hoel Gård MARS

KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Hoel Gård MARS KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hoel Gård 25. 26. MARS INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting...........3 Tidsplan for helgen..... 3 Saker til åpent forum.........4 Tingrepresentanter........5

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Robinson Scandinavia, Ibsensgt. 7, 2821 Gjøvik Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17.30-21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2016-2024 STATUS samt forslag til endring/tilføying kretsting 2017 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS QUALITY HOTEL SARPSBORG, 5. - 6. MARS 2016 Protokoll Kretsting Østfold Gymnastikk- og Turnkrets Quality Hotel Sarpsborg, 5.-6. mars 2016 1. ÅPNING

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Protokoll Gymnastikk- og Turnkrets

Protokoll Gymnastikk- og Turnkrets Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Protokoll Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 25. mars 2017 Scandic Grimstad i. Åpning ved leder Kristian Sjugan Kretsleder Kristian Bjugan, ønsket

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Barnekretsturnstevnet

Barnekretsturnstevnet Program for Barnekretsturnstevnet 2014 Tynset, 13. 15. juni 2014 Arrangør: Tynset IF Gym og Turn Velkommen til turnglede på Tynset! Tynset kommune ønsker alle velkommen til kretsturnstevne for Hedmark

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETSER Telemark: Nina Aafoskaas Gaaren 48 12 09 23 ninagaaren@hotmail.com Marianne S. Grønvold 91 69 53 64 marigron@sf-nett.no Marte

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 22.08.17 Tid: 1900-22.00 Sted: Hjemme hos Tilstede: Evenhus, Andrea Rønning og Sigrid B.Nygård Forfall: Lill Kristin Rindsem, Aage Arnold Haugan, Sara Eriksen Kristoffersen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Gjøvik 25. 26. FEBRUAR INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting....... 3 Tidsplan for helgen...... 3 Diverse innlegg samt saker til åpent forum......4 Tingrepresentanter 2017......5

Detaljer

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Arrangør: KRISTIANSANDS TURNFORENING 1 Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Løten MARS

KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Løten MARS KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Løten 05. 06. MARS INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting..........3 Tidsplan for helgen..... 3 Saker til åpent forum.........4 Tingrepresentanter 2015........5

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes.

3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner Generell info 1. Arrangerende forening sender ut til klubbene en invitasjon med påmeldingsskjema samt behov for materiell til

Detaljer