Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang."

Transkript

1 Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert ) Lagenes ansvar 1. Innen sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell til oppvisningen, plassering av dette osv. Husk å føre på fødselsdata og hvor mange stevner den enkelte tidligere har deltatt på. Hvis påmeldingen sendes etter fristen eller det blir etteranmeldinger, må det betales kr. 25 per deltaker ekstra. Arrangerende forening kan sette en annen frist hvis det er forsvarlig. Se derfor nøye på påmeldingsskjemaene for å slippe gebyr. Medaljer og plaketter fra forbund må bestilles av Bredde utvalget minst en mnd. før stevnedato. Hvis dette ikke overholdes så er det den gjeldende klubb dette går ut over. 2. Oppvisning turn: Lagene kan ha egne oppvisninger, men er det flere grupper i en klubb som skal ha oppvisning, skal alle gruppene være på banen samtidig. Det er kun en oppvisning per klubb. Det må være 1 2 personer som sikrer trampett under oppvisning. Små lag kan samarbeide med andre lag. Ta kontakt med den klubben dere ønsker. Den klubben som blir spurt må være positive slik at det kan bli et godt samarbeid. 3. Valg av musikk er opp til hver klubb, men lengden på musikken må overholdes. Lengden på musikken er: a) Klubber med flere enn 50 utøvere har maks. 8 minutter til rådighet, inkludert inn- og utmarsj. b) Mindre tropper enn 50 utøvere har maks 5 minutter til rådighet, inkludert inn- og utmarsj. 4. Særoppvisninger: Jazz, hip-hop, RG, drill og lignende får max 3. min. pr.klubb til deres oppvisning. Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. 5. Basismesterskapet skal arrangeres under barnekretsturnstevnet. Egne regler følger. 6. Synsekonkurranse er et tilbud som går inn i oppvisningen. (se egne retningslinjer) 7. KM- frivillig arrangement. Dette avklares med arrangør på forhånd og søknad sendes til troppsutvalget i kretsen.

2 Breddeutvalget og kretsstyrets ansvar: 1. Sende ut disse retningslinjene til arrangerende forening innen Være arrangerende forening behjelpelig med råd og vink dersom de ønsker det. Det må også oppfordres til å finne på nye ting være kreative. 3. Minne arrangerende forening og lagene på at det på påmeldingsskjemaene må oppgis fødselsdata til deltakerne samt hvor mange stevner de har vært med på tidligere. 4. Åpne og avslutte stevnet. 5. Dele ut kretsmedaljer på stevnedagen ( og 10års plakett/medalje) deles ut på bana under åpningen. Arrangerende forening sitt ansvar: 1. Oppnevne arrangementskomite` med stevneleder. 2. Det er opp til arrangør om Stevnet/ Festivalen skal arrangeres over en eller flere dager. 3. Sette opp en økonomisk kalkyle. Sende dette til Breddeutvalget, slik at de kan være behjelpelige med evnt justeringer. Målet er at foreningen skal tjene penger på arrangementet. Husk at kretsen også skal ha sin del av overskuddet. (Se pkt. 17 nedenfor.) 4. Innkalle kretsstyret og Gym- og Breddeutvalget til møte ang. arrangementet innen Sende ut innbydelse til stevnet innen sammen med påmeldingsskjemaer til stevnet. Innbydelsen må inneholde opplysninger om: a) Tid og sted for stevnet. b) Stevnekontingentens størrelse og hva denne dekker. c) Sette opp program for stevnet. d) Frist for innsending av påmeldingsskjema. (Pass på at det blir nok tid slik at medaljer, T-skjorter etc. blir ferdige til stevnet. Få en sikker avtale med leverandørene.) Husk frist for bestilling av forbundets medaljer, en mnd. før stevnet. e) At lagene må kopiere påmeldingsskjemaet i tre eksemplarer: Ett eksemplar sendes til arrangøren, ett eksemplar til Bredde-utvalget i kretsen og ett eksemplar beholdes av laget selv.

3 Kartotekansvarlig sender liste over tidligere stevner til arrangør, som de sender videre til lagene sammen med påmeldingen. Kryss av for årets stevne og lista returneres til kartotekansvarlig. Nye deltagere må også føres på originallista fra kretsen. Husk kopi til dere selv. f) Påmeldingsskjemaet/ innbydelse må inneholde opplysninger om lagets oppvisningsformer. f) Behov for materiell og plassering av dette sendes til arrangør minst to uker før stevnet. 6. Ordne med stevnemedaljer. Kretsmedaljer ( bronse, sølv, gull) besørges av Gymog Bredde-utvalget og deles ut på stevnekontoret på stevnedagen. Lagene får utdelt stevnemedaljene på stevnedagen og sørger selv for at lagets medlemmer får medaljene. Evnt. andre utmerkelser som Breddeutvalget ønsker å dele ut besørges av dem. 7. Innhente tillatelse til bruk av skoler for eventuell innkvartering. 8. Bestille bane/hall. 9. Innhente polititillatelse til bruk av offentlig vei under defileringen. 10. Ordne med musikkorps under defileringen. Helst minst tre korps. Defileringsrekkefølge: Kretsstyret, arrangerende forening, de andre klubbene i alfabetisk orden. Neste års arrangør går sist. Plasser musikkorpsene innimellom på en fornuftig måte, men første korps skal gå mellom flaggborgen og kretsstyret. 11. Sørge for mannskap til: a) Stevnekontor b) Eventuell innkvartering. c) Mottaking og bespisning av kretsstyret og lokale gjester. d) Defilering, oppmarsj, flytting av apparater etc. Banemannskap sørger for at apparatene er tilstede før oppvisningen. Arrangøren kan bestemme hvor for eks. airtracken skal plasseres. Utstyr plasseres etter de anvisninger som klubbene har sendt inn. e) Salg av inngangsbilletter og forfriskninger. f) Betjening av høyttaleranlegg som må være testet på forhånd. Musikken som skal brukes skal være innsendt og testet av arrangør. Ved bruk av filer skal lagene ha med back up på cd og omvendt. g) Må ha en avtale med lege som eventuelt kan tilkalles.

4 h) Sørge for at et hjelpekorps er til stede hele dagen. i) PR kontakt ( få litt oppmerksomhet rundt arrangementet) 12. Ordne med bespisning: a) En-dags stevne: Det må være et måltid mat, for eks. lunsjpakke med juice. (Ikke ferdig smurt matpakke) Bruk matbonger til varm mat som kan spises etter ønske. Husk at det er mange som har allergier. b) Ha også åpnet steder der publikum kan få kjøpt seg mat og drikke. Mange har med seg foreldre og disse får ikke lunsj. Tenk også økonomi i dette. Mange reiser langt og ha servering fra når folk begynner å komme har viste seg å være lurt. Tenk tilgang og plassering av serverings steder. Det er mye folk som skal betjenes. c) To-dagers stevne: Det serveres mat både lørdag og søndag. Det må være felles bespisning på kvelden. Vurdere muligheten til en oppvisning i sentrum av byen eller bygda for å skape blest om stevnet. 13. Stevneprogram: Sende ut stevneprogram til alle deltakere via foreningen, samt kretsstyret, minst 2 uker før stevnet. Programmet skal i tillegg til en hilsen fra ordfører, kretsleder og leder i arrangerende forening, bl.a. inneholde detaljerte opplysninger om: a) Sted for innkvartering, trening, oppvisning, kart over området med anvisninger. b) Sted for stevnekontor med åpningstider. c) Tid for befaring av bane for alle partier og tropper, defileringsrekkefølge og oppvisningsrekkefølge (tenk tid for flytting av apparater). d) Hvem som er ansvarshavende for ulike områder. Stevneprogrammet bør være i A5 format der arkene er stiftet sammen, gjerne som en bok. Dette er lettere å ha med seg enn en bunke med løse ark. 14. Hvis det er utestevne og utsikt til dårlig vær på stevnedagen, må kretsstyret innkalles til møte tidlig på morgenen for å vurdere eventuell avlysning. Hvis avlysning, bør man kunne samle turnerne til en liten høytidelighet med utdeling av medaljer. 15. Drive PR for stevnet i annonser i avisene etc.

5 16. Overlevere rapport og regnskap over stevnet innen tre måneder, dette gjøres på evalueringsmøte med Breddeutvalget/ kretsen. Kretsen skal for tiden ha kr. 20,- pr påmeldt gymnast. Generelle bestemmelser: Godkjennelse av stevnet ved fravær: Gymnasten må ha fulgt treningen gjennom hele året. Egen eller søskens konfirmasjon. Sykdom med legattest. Leirskole. Aldersbestemmelser: Foreningen godkjenner hvis det er en av disse årsakene. Eventuell godkjenning grunnet andre årsaker til fravær, sendes Gym- og Breddeutvalget til avgjørelse. Hvis en gymnast flytter fra en krets til en annen, så sørg for at antall tellende stevner blir registrert. Det første tellende stevne gjelder fra det året gymnasten fyller 6 år og til og med det året gymnasten fyller 18 år. 1. tellende stevne deltakermedalje 2. tellende stevne deltakermedalje + bronse 3. tellende stevne deltakermedalje 4. tellende stevne deltakermedalje + sølv 5. tellende stevne deltakermedalje 6. tellende stevne deltakermedalje + gull 7. tellende stevne deltakermedalje + sjuårsmedalje 8. tellende stevne deltakermedalje + plakett 9. tellende stevne deltakermedalje + plakett 10. tellende stevne deltagermedalje + plakett Gymnasten kan delta på voksenkretsturnstevne fra fylte 16 år. Det vil si at samme gymnast kan delta på både barnekretsturnstevne og voksenkretsturnstevne samme år, men er man med på begge stevnene er det bare ett av dem som er tellende. Antall stevner på voksenkretsturnstevner teller fra første deltakelse. Det er bare arrangerende forening som kan ha med mindre barn på sitt eget barnekretsturnstevne (egen oppvisning), men dette blir ikke et såkalt tellende stevne. Imidlertid skal ungene få deltakermedaljen. Total tidsramme for oppvisningen på banen bør ikke overstige 2,5 time. Arrangerende forening må ikke være redd for å ta kontakt med Breddeutvalget hvis man er usikker på noe. Revidert 18/9-13

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Barnekretsturnstevnet

Barnekretsturnstevnet Program for Barnekretsturnstevnet 2014 Tynset, 13. 15. juni 2014 Arrangør: Tynset IF Gym og Turn Velkommen til turnglede på Tynset! Tynset kommune ønsker alle velkommen til kretsturnstevne for Hedmark

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta.

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta. Bendit-lekene Norsk Friidrett inviterer hvert år til Bendit-leker for gutter og jenter 13-14 år. Lekene blir arrangert tre steder i landet og ca 750 deltakere vil være i aksjon i løpet av helgen. Her følger

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

NCC-lekene 28. - 29. august 2010

NCC-lekene 28. - 29. august 2010 NCC-lekene 28. - 29. august 2010 Norsk Friidrettt inviterer til NCC-lekene. Lekene blir arrangert tre steder i landet: Lillestrøm, Osterøy og Stjørdal. Det vil totalt være ca.780 ungdommer med på lekene.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2011. Norges Badminton Forbund

Forord. Oslo, mai 2011. Norges Badminton Forbund Forord Norges Badminton Forbund (NBF) har i de siste årene satset mer på å rekruttere unge badmintonspillere gjennom flere ulike prosjekter. Et av disse prosjektene er å oppfordre klubber tilknyttet NBF

Detaljer

Reis bakover. Tenk fremover. HVITE BUSSER ØNSKER VELKOMMEN TIL KUNNSKAPSREISE

Reis bakover. Tenk fremover. HVITE BUSSER ØNSKER VELKOMMEN TIL KUNNSKAPSREISE HVITE BUSSER ØNSKER VELKOMMEN TIL KUNNSKAPSREISE I dette skrivet vil du finne en god del tips som du som kontaktperson må videreformidle til elever, lærere og andre voksne som skal være med på reisen.

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2015!

Velkommen til Storhamar Cup 2015! storhamarcup.no Velkommen til Storhamar Cup 2015! Velkommen til Hamar, Vikingskipet og Stangehallen og en cup-helg med håndball og samhold. Sammen med 10.000 andre barn, unge, trenere, foreldre og publikum

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer