Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010"

Transkript

1 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Deltakere på KM oktober 2010

2 Årsmøte dato Kl i Fabrikkens lokaler i Løkkegata Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning Innkomne forslag 5. Regnskap Kontingent Budsjett Valg 6-9-åringene før Barnekretsturnstevnet

3 Årsmelding 2010 Styrearbeid Vi har i 2010 avholdt 8 styremøter og 2 møter med instruktørene. Møtene med instruktørene er dels av sosial karakter og dels for å gjennomgå neste sesong og drøfte ting som de ønsker å ta opp. Utover dette deltar styremedlemmer på trening og avhjelper med lister, lodder, informasjon og annen tilrettelegging. Styret har bestått av styreleder Ingebjørg Boye, kasserer Inger Aateigen, nestleder Trude Pedersen, sekretær Hanne Marte Haugen, styremedlemmer; Oddmund Runningen, Nina Rud- Johansen, Trude Pedersen og Hanne Haaland. Styret var også hovedansvarlig for gjennomføring av Barnekretsturnstevne på Lillehammer og organiseringen av Lillehammer Turnforenings oppgaver i Opplandspokalen vinteren Det er nedlagt et stort arbeid av årets styremedlemmer og uten denne innsatsen hadde ikke vår aktive gjennom året vært mulig. Dette arbeidet har gitt foreningen en solid økonomi og et svært godt resultat i Turnpartiene I 2010 har vi hatt 173 betalende turnere på 5 forskjellige partier. Alle våre barne- og ungdomspartier trener nå i Kristinshall på tirsdager og torsdager. Påmelding skjer ved oppmøte. Høsten 2010 måtte vi stenge to av våre partier da pågangen var større enn det som var forsvarlig. På barneparti 3-5 år på tirsdag i Kristinshall er formålet gymlek. Barna er stort sett i følge med sine foreldre som deltar på treningene. Partiet ble ledet av Linn Cathrine Granheim fram til sommeren og av Live Rud-Johansen og Linh Thi Tran på høsten. I tillegg har vi 6 hjelpe-trenere; Line Lunn, Tina Rød, Ayla Pedersen, Maiken Hansen, Ruben Frithjofsen, Simen Bergset og David Wechsler. På partiet har vi med flere ivrige foreldre som hjelper til, og det er vi svært glade for. Tre av disse trenerne har sikringskurs i tumbling og trampett og hjelpe-trenerne har hjelpeinstruktørkurs. Tirsdagspartiet Tirsdagspartiet år benytter prinsippene fra Idrettens Grunnstige og vi bruker også Idrettens Grunnstige som verktøy i denne gruppen. I 2010 var det lagt til rette for merketaking på våren. Vi vektlegger generell turnkompetanse med vekt på tumbling og trampett. Partiet ledes av dyktige senior og junior turnere, sammen med flere hjelpetrenere. Partiet har i 2010 hatt 7 trenere, hvorav 2 er hjelpe-trenere. Hovedtrener er Maria Boye Bergum. Øvrige trenere er Mari Solberg, Live Rud- Johansen, Maren Rustadstuen Bruset, Ingrid Haugen Fougner, Eirik Boye Bergum Mette Rud-Johansen og Karoline Rustadstuen. 5 trenere har sikringskurs i trampett, 4 har sikringskurs i tumbling og en i trampoline. Hjelpe-trenerne har deltatt på hjelpeinstruktørkurs.

4 Torsdagspartiet har gymnaster fra Dette er et tumbling og trampett parti hvor hovedfokus er på disse grenene. Turnerne kan delta på konkurranser fra det året de fyller 11 år og vi har målsetting om å stille i regionale konkurranser i rekrutt, senior og junior klassen. Vi har i 2010 flere gutter enn tidligere på det eldste partiet, og det er en utvikling vi har jobbet for. Partiet har stor alders- og ferdighetsspredning, og det er viktig å kunne styrke trenersiden her, slik at de eldste får mulighet til å komme videre. Vi vil fortsette å se om det er mulig å finne flere dyktige trenere til dette partiet. Torsdagspartiet trenes av voksne trenere med alle nødvendige sikringskurs. Samtlige trenere på dette partiet har sikringskurs i tumbling og trampett og 2 har sikringskurs i trampoline. Hovedtrener fram til sommeren var Linn Cathrine Granheim og Knut Rygg og på høsten var hovedansvarlig Knut Rygg. Øvrige trenere var David Wechsler, Eirik Boye Bergum, Linh Thi Tran, Maria Boye Bergum. Fra Barnekretsturnstevnet Torsdagspartiet deltok med rekruttparti, juniorparti og et seniorparti på Opplandspokalen vinteren Vi deltok også på Granspretten med junior og seniortropper. På høsten deltok vi med oppvisningstropp, rekruttparti, juniorparti og seniorparti på kretsmesterskap. All konkurranse er troppskonkurranser hvor troppene består av 6-12 personer. Vi har opprettholdt et treningstilbud til turnere som har trent lenge, ønsker å konkurrere og har kommet forholdsvis langt i sin utvikling. Dette partiet trener på tirsdager fra Her får de mulighet til å trene spesielt på de elementene som skal være med i konkurransene og de enkelte konkurransetroppene får trent på sine oppvisninger. Dette tilleggspartiet ble ledet av Linn Cathrine Granheim med assistanse av Knut Rygg og Hege Myrmel Sturla. Vårt parti for voksne ledes av Kari Brennum. De består av 10 damer og de trener med voksenkretsturnstevne som mål. I 2010 deltok de på kretsturnstevne i Haltdalen Landsturnstevnet holdes hvert 4 år, mens voksenkretsturnstevne holdes hvert år. I 2010 fikk Lillehammer Turnforening ungdomsmedvirkerprisen for sin inkludering og aktive innsats av unge mennesker i instruksjon, arrangement og foreningsdrift. Vi takker våre ungdommer for den innsatsen de gjør for klubben. Prisen var på kr kr og skal brukes til kurs og treningssamlinger for våre instruktører. Opplandspokalen februar I februar var vi tradisjonen tro med og arrangerte Opplandspokalen sammen med Oppland Gymnastikk og Turnkrets. Vi var ansvarlig for vakthold, billetter, opp og nedrigging av utstyr, bevertning, kiosk, kveldsarrangement og opprydding. Dugnaden ga oss en inntekt på kr Uten Lillehammer Turnforenings dugnadsinnsats hadde det ikke vært mulig å få gjennomført denne konkurransen. Takk til alle for innsatsen. Vi deltok med en seniortropp, en juniortropp og en rekruttropp i selve konkurransen.

5 Barnekretsturnstevne juni på Lillehammer Barnekretsturnstevne for 2010 ble arrangert av Lillehammer Turnforening. Vi stilte med en tropp på 80 turnere og 10 trenere, samt ledere og mange foreldre som deltok med stor dugnadsinnsats. Lillehammer deltok i defilering både lørdag og søndag, og vi hadde en flott oppvisning både lørdag og søndag hvor alle deltok sammen. Utover dette var alle med på Idrettens grunnstige oppvisningen på søndag. Lørdagens oppvisninger ble flyttet til Kristinshall pga utrygt vær. Søndagens stevne foregikk på Stampa. Til barnkretsturnstevne brukte vi stevnets blå T-skjorter og blå defileringsdresser med Lillehammer Turnforenings logo på ryggen. Den kjøpes av den enkelte på G-Sport- på Strandtorget, slik at foreningen ikke trenger å stå for felles innkjøp. Dette er en ordning som fungerer godt. Søndagens stevne foregikk på Stampa og arrangementet gikk meget godt. Overnatting på Lillehammer Videregående og grilling til middag ble meget godt mottatt av alle turnere og ledere. Oveskuddet på BKTS ble kr Det er godt å ha til investeringer i utstyr og kompetanse i årene som kommer. Takk til alle for stor innsats. Berit Myhren Kristiansen øvde inn en vette-oppvisning med våre eldste turnere, som ble vist på festen i Håkonshall, som vi arrangerte sammen med Lillehammer Festivalen. Dette ble en svært vellykket festkveld. KM- arrangert på Lillehammer Deltakere på Granspretten januar oktober gjennomførte vi kretsmesterskap for Oppland. Dette er et årlig arrangement som rullerer mellom klubbene i Oppland. Arrangementet ble avholdt i Kristinshall hvor det ble konkurrert i både trampett, tumbling og gymnastikkhjul. Vi hadde deltakere fra Østre Toten, Vardal, Gran, Gausdal i tillegg til våre egne tropper i rekrutt, junior og senior. De aller yngste deltakerne på torsdagspartiet som enda ikke var gamle nok til å konkurrere fikk delta med en oppvisningstropp. Alle troppene viste til gode resultater og særlig utmerket seniortroppen seg med kretsmesterskapstittel i både trampett og tumbling. Deltakelse i andre fora på vegne av foreningen Lillehammer Turnforening har de siste årene tatt på seg et stort ansvar innenfor kretsen både i kretsstyret, i utvalg og som arrangør av flere store arrangement. Vi har bygd opp en stab med svært dyktige ledere, instruktører og foreldre som støtter opp slik at dette har blitt mulig. Disse arrangementene har gitt gode overskudd slik at vi de siste årene har kunne kjøpt utstyr til bruk på treninger og konkurranser for nærmere Vi er i dag en av de klubbene i Oppland som har mest komplett utstyr for bruk til konkurranser og trening. Vi har også vært teknisk arrangør av flere av de kursene som kretsen har gjennomført i Utstyr I 2009 inngikk vi en samarbeidsavtale med NTG om å låne utstyr av hverandre, og vi har derfor fått tilgang til å bruke deres trampoline. Som motytelse kan de benytte vår airtrack og trampetter. NTG er selv ansvarlig for sine treninger og sine elever. Trampoline benyttes på torsdagspartiet som hjelp til innøving av salto og andre sprang. Vi konkurrerer ikke innenfor trampoline i dag.

6 Kurs og opplæring og turnleir Også i 2010 har vi hatt en flott instruktørgjeng som har ledet oss gjennom året. Vi har fortsatt satsningen med å sende dem på kurs og samlinger for inspirasjon og læring, og i 2010 deltok 7 trenere på sikringskurs i tumbling, 5 på sikringskurs på trampett og 3 instruktører tok sikringskurs del 2 på trampoline. I 2010 fullførte Knut Rygg, Linh Thi Tran og Live Rud Johansen sin utdanning på trampoline som startet desember 2009 og har nå komplett trener 1 utdanning innen trampoline. Kursene holdes av profesjonelle trenere fra forbundet, og kursene gir stor praktisk opplæring i sikring og forebygging av skader. Lillehammer Turnforening har vært aktive i forhold til kretsen for å få i gang disse kursene. De gir et godt og nødvendig tilbud som vi vil opprettholde i Avtalen er at vi dekker alle sikringskurs som holdes av forbundet/kretsen. Utover dette dekker vi oppholdskostnader og deltakeravgift på turnsamlinger som vi arrangerer til de av våre instruktører i Lillehammer Turnforening som fortsetter som instruktører hos oss pågående sesong eller rett etterfølgende sesong, hvis kurset avholdes i løpet av sommeren. Knut Helge Rygg har i løpet av året utdannet seg som kretsdommer, fullført sin trener1-utdanning med eksamen, samt påbegynt trener2-utdanning innen trampett og tumbling. Han er også godkjent som instruktør for hjelpetrenerkurs og trampettkurs i tillegg til å inngå i NGTFs trenerpool i troppsgymnastikk. Lillehammer Turnforening og Gausdal Turnforening holdt treningssamling for unge turnere i Gausdalshallen 2010, og her deltok 16 av våre turnere. Hovedtrenere kom fra trenerpoolen til Turnforbundet og i tillegg stilte vi med 2 instruktører; Knut Rygg og Linn Cathrine Granheim Dette ble et meget lærerikt og vellykket kurs både for turnere og instruktører. 29. august avholdt Oppland Gymnastikk og Turnkrets et kurs i Kristinshall for å lære opp nye hjelpetrenere. Vi hadde med 7 deltakere fra Lillehammer. Instruktør var Knut Rygg. Lillehammer Turnforening var teknisk arrangør august deltok 10 turnere på CampOllerup. Dette er en treningssamling for de nordiske landende som arrangeres årlig ved Ollerup i Danmark. Ollerup er en gymnastikkskole som kan sammenlignes med en norsk folkehøgskole. De har svært gode fasiliteter for turning med blant annet trampoliner med bungysele, skumgroper, tumbling, fast-track og mye mer. Dessuten er det svært gode instruktører ved skolen, blant annet instruktører som trener det danske landslaget i teamgym. Om sommeren når elevene er på ferie inntar ivrige ungdommer skolen og har mye gøy og sosialt sammen. Alle deltakerne som dro nedover innehar instruktørfunksjoner i foreninga. Samlinga har i stor grad bidratt til å inspirere og motivere instruktørene til å fortsette arbeidet oktober arrangerte vi en treningssamling sammen med Gausdal turnforening. Turen gikk til STAGhallen i Stavern. Dette er en meget fin turnhall som er godt utrustet med trampett, tumbling og skumgroper. 14 deltakere fra Lillehammer og 10 fra Gausdal deltok og var samlet disse to dagene i høstferien og hadde mye gøy sammen. Vi var særlig heldige og fikk med oss Lars-Gunnar Risa som trener på samlinga. Lars- Gunnar er trener for STAG Turn og har lang og bred erfaring som instruktør. Troppene som han har trent har hevdet seg i NM i flere år på rad, og det vitner om kvaliteten i instruktørjobben han legger ned.

7 Æresmedlemmer Lillehammer Turnforening hadde følgende æresmedlemmer Anne-Marie Doknæs Aage Madsen Per Eriksen Berit Myhren Kristiansen Kari Brennum Inger Aateigen PR og markedsføring I 2010 fikk vi vår egen hjemmeside som vi brukte aktivt i informasjonsarbeidet i forbindelse med barnekretsturnstevne. Knut Rygg og Oddmund Runningen har gjort en stor innsats her. Hjemmesiden brukes nå aktivt til å informere turnere, foreldre og andre som deltar på aktiviteter organisert av oss og sparer oss for mye arbeid. Følg med oss på lillehammer-turnforening.no Vi har fått omtale i aviser i forbindelse med Opplandspokalen, omtaler før og under Barnekretsturnstevne og Kretsmesterskapet og juleoppvisningen vår. Aktiviteter i januar Turnsesongen starter med første trening i Kristinshall 17. januar Deltakelse på sikringskurs trampett, Lillehammer 23. januar Deltakelse på Granspretten februar Deltakelse på Opplandpokalen 3. mars Årsmøtet i Idrettsrådet. Fra styret; Ingebjørg Boye 10. mars Årsmøte i Lillehammer Turnforening 14. mars Treningssamling i turnhallen på Elverum mars Kretsting på Sillongen hvor Ingebjørg Boye og Knut Rygg deltok 25. april Treningssamling i Gausdal juni Barnekretsturnstevne på Lillehammer juni Voksenkretsturnstevne i Haltdalen juni Sommeravslutning for styret og instruktørene med pizza august CampOllerup Danmark 29. august Hjelpetrenerkurs på Lillehammer 3-5. september Deltakelse på trener 2 trampett i Haugesund september Deltakelse på sikringskurs trampoline trener 1 - del oktober Deltakelse på dommerkurs troppsgymnastikk 5-6 oktober Deltakelse på treningssamling i Stavern

8 24. oktober Kretsmesterskap i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul på Lillehammer november Deltakelse på trener 2 tumbling i Haugesund 7. desember Juleoppvisning og avslutning for alle i Kristinshall med kaffe, kaker, juice og julenissebesøk 9 desember Juleavslutning for instruktører og styret Økonomi Økonomien i foreningen er god. Vi fikk i 2010 et overskudd på kr Vi har kjøpt utstyr til i underkant av som er direkte utgiftsført. Mye skumutstyr til de yngste turnerne, byggesett, trapp, nytt musikkanlegg, transport-tralle, rutsjebamer, hoppebøf, kiler og noe annet utstyr som har gitt oss større fleksibilitet. Vi har ved utgangen av 2010 er egenkapital på kr Ifølge lov om idrettslag skal alle investeringer utgiftsføres sammen år som investeringen gjennomføres og det er derfor ikke ført utstyr som balanseposter i vårt regnskap. Vinteren og høsten 2010 hadde vi bingospill uten å stille med vakter. Inntekt i Vi har også fått bingo i Det blir stadig flere lag som får ta del i dette og derfor går beløpene ned år for år, men dette er en betydelig inntektspost for oss. Våre turnere solgte kretslodd i % tilfaller oss, og resten tilfaller Oppland Gymnastikk og Turnkrets som organiserer lodder og gevinster. Inntekt kr Medlemskontingent, dugnaden i forbindelse med Opplandspokalen og penger fra bingodriften sikrer oss de inntektene vi har budsjettert. I 2011 har skal vi arrangere kretsturnstevne for voksne på Lillehammer samt Opplandspokalen. Styret og årsmøtet har tidligere besluttet at overskudd på store arrangement som Opplandspokalen og Barnekretsturnstevne skal benyttes til investeringer og kompetanseutvikling for våre instruktører og ikke til vanlig drift. Vi planlegger ikke så store innkjøp i løpet av Vi er også noe usikre på hva som vil skje med vår lagerplass hvis Kristinshall skal bygge ut med curlingbanene ifbm Ungdoms-OL Apparater og utstyr Vi har investert i mye nytt utstyr for de yngste i Vi kjøper inn sko og bukser og drakter etter behov som vi selger videre til turnerne uten fortjeneste. Vi har i dag følgende apparater: - Tumblingbane, powertumbling (kjøpt 2008), den gamle solgt til Gausdal Turn - Airtrack, (kjøpt i 2006) - Landingsområde bestående av 3 tjukkaser og toppmatte(kjøpt 2009) - Herreskranke, dameskranke, svingstang (gamle) - Bom (gammel) - 2 skumgummikasse - 1 saltosplint - 4 trampetter - 4 tjukkaser, 3 landingsmatter, 1 toppmatte og 1 softkile - 7 grønne gym-matter - Hoppetau - Erteposer

9 - Rokkeringer - 3 fallskjermer - 4 balansebaner - 3 tunneller - skumapparater for innøving av ulike øvelser - sklier - hoppebøf - komplette sett for småbarn - 2 lange matter blå til løpsmatte - Kasser - Hest (bøylehest) - 3 springbrett - Kopimaskin (kjøpt i 2007)- Musikkanlegg (kjøpt 2010) Det er planer om å bygge en basishall på Lillehammer. Det er tatt kontakt med gruppen som utreder dette både fra Lillehammer Turnforening og fra Oppland Gymnastikk og Turnkrets. Et slikt tiltak vil vi imøtese med stor interesse og dette arbeidet følges opp via Lillehammer Idrettsråd. Følgende av våre medlemmer har hatt verv i 2010 i Oppland Gymnastikk og Turnkrets og Norges Gymnastikk og turnforbund. Berit Myhren Kristiansen: Varamedlem av domsutvalget i NGTF Medlem i Innstillingskom. for kretsen fortjenestemedalje Aage Madsen Medlem i Hederskomiteen i NGTF Medlem i Kontrollkomiteen i NGTF Medlem i innstillingskomiteen for kretsens fortjenestemedalje OGTF Leder i Hall og utstyrskomiteen i OGTF Leder i Reise- og turkomiteen i OGTF Kari Brennum Ingebjørg Boye styremedlem i Norges Kvinnelig Gymnastikk Veteraner Kasserer i Oppland Gymnastikk og turnkrets Kristine Myhre Medlem av kretsens troppsgymnastikkutvalg til våren 2010 Knut Rygg Leder av kretsens troppsgymnastikkutvalg fra vår 2010 Vi vil få takke instruktører, turnere og ledere for et godt turnår. Styret i Lillehammer Turnforening Ingebjørg Boye styreleder

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Deltakere på Opplandspokalen 2012 Dagsorden: Årsmøte dato 6.3.2012 Kl. 19.30 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Deltakere på Opplandspokalen 2014 Dagsorden: Årsmøte dato 9.3.2015 Kl. 19.30 i Fabrikken Løkkegt. 9 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015

Årsmelding Lillehammer Turnforening Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2016 Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015 Premieutdeling Opplandspokalen 2016 Årsmøte 13.3.2017 Kl. 19.00 i Fabrikken Løkkegt. 9 Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Robinson Scandinavia, Ibsensgt. 7, 2821 Gjøvik Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17.30-21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD

KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD KURSKATALOGEN VÅREN 2018 FOR TELEMARK OG VESTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETSER Telemark: Nina Aafoskaas Gaaren 48 12 09 23 ninagaaren@hotmail.com Marianne S. Grønvold 91 69 53 64 marigron@sf-nett.no Marte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE i TURNGRUPPA 2017 MANDAG 20. FEBRUAR KL. 19:00 PÅ STEIMOEGGA SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Åpning Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 stk. til å underskrive

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets STEVNEPROGRAM 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013 GRAN IL 7. 9. juni 2013 Oppland gymnastikk og turnkrets 27 PÅMELDTE INNHOLD Aurdal IL Turngruppe 14 Brandbu IF Turngruppe 23 Eina IL Turngruppe 35 Etnedal IL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN 2015 Styret Styret har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder/kasserer: Materialforvalter: Styremedlem: Trenere Hovedtrenere: Hjelpetrenere: Revisor:

Detaljer

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017

INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 INVITASJON TIL BARNETURNSTEVNET KRISTIANSAND 6. OG 7. MAI 2017 Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Arrangør: KRISTIANSANDS TURNFORENING 1 Til foreninger i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret ÅRSBERETNING 2015, side 1 av 3 ÅRSBERETNING 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: : Anne Marie Tysseland Astrid Marie Rødseth Astrid Alræk Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2012 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2012 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Hege Berg (2006) Nestleder Mona Strøm (2012) Sportslig leder Kristin Bach Halland (2008) Utdanningskontakt Wigdis Evjen (2012) Utstyrsansvarlig

Detaljer

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag 2015 Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag DEL 2 Morten Holm Turngruppen 31.12.2015 1 EGNE ARRANGEMENT I 2015: Salto dag Åsanehallen 21. mars. Dette var «prosjektoppgaven» for våre to «unge

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING 2016-2020 VISJON Oslos sprekeste Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsidéen. VIRKSOMHETSIDÉ

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Februar 2017 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2016: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord 2) Gjennomgang

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

KURSHELG PÅ STORD september 2017

KURSHELG PÅ STORD september 2017 Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets inviterer til KURSHELG PÅ STORD 2.-3. september 2017 For trenere for barn og ungdom Utdanningsutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN!

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! ÅRSMØTE I TURNGRUPPA ÅLEN I.L. Mandag 17.februar 2014 VELKOMMEN! Saksliste/innholdsliste: 1) Gjennomgang av årsmelding turngruppa 2014: Representanter i styret Møter Aktiviteter Treninger Økonomi Sluttord

Detaljer

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år +

Programmet starter fredag kl.17:30 og slutter søndag kl.1600. Konkurranser fredag i Sotra Arena: -Åpen klasse Dans 13-16 år / 16-18 år / 13 år + Sotra Turn & IL og Hordaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom på Sotra 12.-14. juni 2015 For deltakere født i 2002 eller tidligere. Programmet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Årsmelding Nesodden IF turn 2015

Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Vi er en idrettsforening med vekt på at alle skal være med ut fra sine forutsetninger og ønsket visjon for turngruppen er: «Turn for alle». Vi er medlem av NGTF- Norges

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer