Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets"

Transkript

1 Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013

2 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden har kommet kretsen i hende, med tanke på at alle ledd; NGTF, HGTK og klubb er delaktig i å legge forholdene til rette for toppidrettsutøvere, er det viktig at HGTK har retningslinjer for tildeling og oppfølging av slike henvendelser. NGTF vedtok på sitt Forbundsting i 2006 at man skulle satse på Toppidrett. Turn Menn ble utpekt som satsningsgren. Dette ekskluderer ikke andre OL grener. Toppidrett og dens kultur tar det lang tid å etablere. Toppidrett defineres av Olympiatoppen på følgende måte: Trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse I Hedmark har vi pr.d.d. en utøver som har fått NGTF sitt Toppidrettsstipend. Det er Lars Jørgen Fjeld fra Elverum Turn. For de andre grener er dette ikke en aktuell problemstilling pr nå, da det ikke finnes utøvere i noen av disse kategorier, hverken Turn Kvinner eller RG. Målet må være å få til et organisasjonsmessig samarbeid mellom Forbund, Krets og Lag med tanke på å legge forholdene til rette for en toppidrettsutøver. En toppidrettsutøver er en 24-timersutøver. Dette innebærer mye forsakelse for den idrettsgren man representerer. Familie, venner, utdanning og sosialt liv må settes på vent. For så å kunne ta dette igjen når endt periode som toppidrettsutøver er over. I den aktive perioden skal man allikevel dekke utgifter til husvære, mat, klær, reiser m.m. Ved å investere midler til utøvere i vår idrett, vil også avkastningen komme. Vi er kjent med at dagens sponsormarked er meget vanskelig å få innpass til. Vår sport har masse historikk og muligheter til å kunne forhandle frem langsiktige avtaler, men dette har ikke vært noe prioritert område. Spesielt ikke for kretsleddet i vår organisasjon. Sponsormessig står vi overfor en situasjon hvor vi snakker om at vi ikke skal selge noe, men sponsorer skal kjøpe noe av oss. Dette betyr at vi må bygge opp en kultur hvor vi har noe som sponsorer vil kjøpe av oss. Det mest verdifulle er utøvere som fremstår på en slik måte at de blir lagt merke til. Veien fremover for bl.a. Lars Jørgen Fjeld er OL i Rio i Dette vil kreve en del tilrettelegging for at utøveren skal kun kunne konsentrere seg om å bli best mulig. Lars Jørgen Fjeld fikk for 2012, kr av HGTK. NGTF sitt toppidrettsstipend er fra og med Klubbens bidrag er kontinuerlig, så lenge han er medlem av klubben. Det er derfor viktig at HGTK legger retningslinjer for utdeling av Toppidrettsstipend. Økonomiske tilskudd er til enhver tid avhengig av økonomien i kretsleddet. Den økonomiske situasjonen for en toppidrettsutøver må likevel være forutsigbar. Vedlagt følger statutter og forslag til retningslinjer.

3 TOPPIDRETTSSTIPEND 1. STATUTTER 1 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets toppidrettsstipend er opprettet på kretsting 2013 på Hamar. 2 Grunnlag Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å støtte opp om gymnaster tilhørende kretsen som presterer på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt i NGTF sine olympiske konkurransegrener. 3 Tilskudd Kretsstyret har én tildeling pr. kalenderår, på grunnlag av alminnelig flertall. Tilskudd/tildeling gis til følgende: - individuelle gymnaster innen NGTF sine konkurransegrener som presterer høyt på nasjonalt- og internasjonalt nivå innen NGTF sine olympiske grener, til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. - det kan gis tilskudd til samme utøver flere ganger. - stipendet kan deles mellom flere. 4 Regnskapet Kretsens regnskap for toppidrettsstipend vises i egne poster, og legges fram for kretstinget sammen med kretsens øvrige regnskaper. 5 Stipendets størrelse Kretsstyret foreslår stipendets størrelse i forbindelse med budsjettet som egen post. 6 Endringer Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt kretsting med alminnelig flertall. 7 Ikrafttreden Disse statutter trer i kraft den dagen kretstinget har vedtatt dem. 8 Utøveren forplikter seg til å representere kretsen der kretsen finner det riktig.

4 2. SØKNAD Søknader om toppidrettsstipend behandles samlet av kretsstyre på en dato som fastsettes av kretsstyret hvert år. For 2013 er søknadsfrist satt til 31.mars Søknadsskjema, vedlagt, fylles ut og signeres av søkeren og representant for søkerens lag. Alle søknader og eventuelle vedlegg skal sendes elektronisk. Det skal også sendes en signert utgave som ordinært brev (kan scannes og sendes per mail) som skal være kretsen i hende innen samme frist til følgende adresse: Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets v/kretskonsulent Siri Nergård c/o Norges Gymnastikk- og Turnforbund Att: Toppidrettsstipend 0840 OSLO Eventuelle utbetalinger vil gå til den enkelte utøver, ikke til laget. 3. KRITERIER FOR TILDELING AV TOPPIDRETTSSTIPEND AV HGTK FORMÅL: Stipendet skal bidra til og legge til rette for at man skal kunne satse tilnærmet 100 % på turn innen den gren man er å betrakte som toppidrettsutøver i. Toppidrettsstipendet fra HGTK, skal sammen med en helhetlig løsning med NGTF og klubb gjøre utøveren i stand til å være toppidrettsutøver på heltid. Toppidrettsstipendet tildeles etter søknad på eget skjema og samtale med aktuelle utøvere, trener, foresatte, samt klubb. Forbundets oppfølging skal være kjent i forkant. Toppidrettsstipendet tildeles for 12 mnd. av gangen. Kan også gis for en lengre periode i spesielle tilfeller, og i tråd med NGTF sine regler. Utbetaling av Toppidrettsstipendet skjer annenhver måned. KRITERIER: Sportslige resultater: Vise klar utvikling mot et vanskenivå på øvelsene og et oppnådd poengnivå som er slik at det kan gi kvalifisering for et toppidrettsstipend i NGTF. Vise utvikling mot internasjonalt nivå og finaleplassering i EM og VM. Viser mulighet for å oppnå Olympiatoppens krav til A-stipend. Kan vise til resultater på internasjonalt nivå. Være på junior eller seniorlandslag til NGTF.

5 Utøverens målsetting og planer: Eget ønske om selv å satse 100 % på sin idrett og gren. Legge til rette for 100 % satsning på turnsporten. Målsettinger og planer utarbeides i samarbeid med klubb- og landslagstrener(e). Livssituasjon: Livssituasjon som tilsier at man kan ha hovedfokus på satsning i turn mot oppsatte mål. Ikke nødvendig å jobbe for å kunne satse, men om man ikke går på skole kan man vurdere en tilpasset jobb for å ha noe å gjøre ved siden av trening og restitusjon. Tilpasse ev. skolegang slik at turn får nødvendig fokus ihht til egen satsning. ANNET: Overholde spilleregler som ligger i de forskjellige landslagsgruppene. Følge Olympiatroppens retningslinjer for kosthold og ev. bruk av kosttilskudd. Må benytte Olympiatoppens elektroniske treningsdagbok. Gjennomføre Antidoping sin e-læring Ren utøver. Kommer utøveren på så høyt nivå at han/hun havner på Antidoping/FIG sin liste over prioriterte utøvere er han/hun selv ansvarlig for å legge inn og oppdatere utøverinformasjon som kreves. Det vil bli gitt opplæring. TOPPIDRETTSTIPEND BRUKES PÅ: Tilrettelegge for 100 % satsning på turn, slik at jobb eller ev. studier ikke går ut over satsningen, samt at utøveren(e) ikke trenger å pådra seg studielån. Stipendet/ økonomisk oppfølging kan brukes til å dekke faktiske påløpte utgifter, knyttet til trenings- og konkurransearbeidet. Disse dekkes mot orginalkvitteringer. TOPPIDRETTSSTIPEND KAN STOPPES ELLER FRATS UTØVER VED: At utøver ikke lenger oppfyller et eller flere avtalte kriterier for tildelingen. Toppidrettsstipendet/ økonomisk støtte kuttes umiddelbart og tidligere utbetalte midler tilbakebetales hvis utøver avlegger positiv dopingprøve og blir dømt ihht idrettens dopingbestemmelser.

6 SØKNADSSKJEMA Navn på utøver: Idrettsnr.:. Adresse: Telefon: Utøvers e-post: Bank-konto: Lag: Lagets e-post: Ansvarlig trener / leder: Legg ved informasjon / idretts-cv hvor dette blir fremhevet: Oppnådde resultater de siste to sesongene både nasjonalt og internasjonalt. Oppgi relevante data i forhold til egen aktivitet (Poengsum / plassering i konkurranser). Redegjør for planer og målsettinger for aktiviteten de kommende to tre årene. Uttalelse fra utøverens trener om gymnastens motivasjon. Oppgi dersom det søkes støtte til samme formål fra andre kilder. Jeg er kjent med og aksepterer kriteriene for tildeling av toppidrettsstipend: Sted/dato: Sign. utøver: Sted/dato: Sign. representant fra utøvers lag Signatur fra foresatt (hvis utøver er under 18 år):

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere

utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere utøverkontrakt Norges Kampsportforbund skaper vinnere Kopi utøver/foresatte Kopi NKF adm. Kopi klubb UTØVERKONTRAKT Mellom Norges Kampsportforbund Og (navn med blokkbokstaver) (i det følgende kalt utøver

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen

Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Til deg som er verge eller hjelpeverge Juridisk avdeling Vår ref.: 2010/9464 755 JSY Vår dato: 03.12.2012 Informasjon til hjelpeverger og verger om vergemålsreformen Fylkesmannen i Østfold ønsker med dette

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer