HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn"

Transkript

1 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

2 Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon om åpent forum s. 4 Tingrepresentanter 2013 s. 5 Ord og forkortelser s. 6 Huskeliste til lagene s. 7 Organisasjonsplan for HGTK s. 8 Medlemsstatistikk for s. 9 Tall fra idrettsregistreringen 2012 s. 9 Tingforhandlinger 2013 s. 10 o SAK 4: Årsberetninger s. 12 o SAK 5: Resultatregnskap 2012 og balanse per s. 20 o SAK 6: Innkomne saker og forslag s. 22 SAK 6.1 Toppidrettsstipend s. 22 SAK 6.2 Langtidsplan s. 27 o SAK 7: Budsjettforslag for år 2013 s. 34 o SAK 8: Terminliste HGTK for 2013 s. 35 Vedlegg: Vedlegg 1 Kontaktpersoner i HGTK Vedlegg 2 Lag i HGTK Vedlegg 3 Kretsfortjenestemedaljer delt ut av HGTK Vedlegg 4 Dommere HGTK Vedlegg 5 Medaljer tilhørende HGTK Vedlegg 6 Eiendeler tilhørende HGTK Vedlegg 7 Hovedterminliste NGTF

3 Invitasjon til kretstinget i HGTK 09. og 10. februar 2013 Til alle lag i HGTK Kretsen har gleden av å invitere samtlige lag tilknyttet HGTK til Kretsting Som tidligere utsendt invitasjon fra teknisk arrangør Hamar IL Turn, arrangeres Kretstinget på Rica Hotel Hamar. Agendaen til Kretstinget, er i tråd med tidligere år, samt lovene. Lørdag 09. februar 2013 Kl. 09:30: Kretsstyret møter Kl. 10:30: Oppmøte med registrering/ kaffe Kl. 11:00: Praktisk informasjon v/johanna Brandsegg. Innlegg fra NGTF v/rolf M.Lossius. Kl. 11:30 Åpent forum Kl. 13:30 Lunsj Kl. 14:30 Kl. 16:00 Kl. 16:30 Kl. 16:45 Kl. 20:00 Åpent Forum Pause Åpning av Kretstinget 2013 v/ kretsleder Johanna Brandsegg. Tingforhandlinger Festmiddag Søndag 10. februar 2013 Kl. 10:00 Tingforhandlingene fortsetter Kl. 11:30 Pause Kl. 11:45 Tingforhandlingene fortsetter Kl. 13:00 Lunsj Kl. 14:00 Tingforhandlingene fortsetter hvis behov. Avslutning Velkommen! Med hilsen Kretsstyret 3

4 Åpent Forum Lørdag 09. februar 2013: Plan for åpent forum: Kl. 11:30 Kl. 13:30 Kl. 14:30 Kl. 16:00 Åpent forum Lunsj Åpent forum Åpent forum slutt Saker til åpent forum: Sak nr Utdanning trenerløypa m/utdanningskonsulent i NGTF Morten B. Evensen Toppidrettssatsing i kretsen og stipend til gymnaster m/harald Johnson Bredde. Aktivitet. Ønsker fra lag Landsturnstevnet 2013 m/morten Evensen Mysoft m/siri Nergård Min Idrett m/siri Nergård Eventuelt Regionalisering Kretskontingent og forbundskontingent. v/siri Nergård 4

5 Tingrepresentanter 2013 NR: NAVN: KLUBB/VERV Tilstede Lørdag Søndag Stemmerett 1 Johanna Brandsegg Kretsleder x x Ja 2 Stig Laursen nestleder x x Ja 3 Anne Lene Alme kasserer x x Ja 4 Ingunn Marthinsen Styremedlem/Næroset IL x x Ja 5 Monica Persson styremedlem x x Ja 6 Chamilla Kristoffersen styremedlem x x Ja 7 Malin Solli Simensen Varamedlem/Nes Sportsklubb x x Ja 8 Siv Engevik Teknisk utvalg x x Ja 9 Silje Isdahl Troppsutvalg x x Ja 10 Guri Sjetne Kr. Fortjenestemed.komite x x Ja 11 Tore Nordseth Revisor x x Nei 12 Lars Skar Revisor x x Nei 13 Harald Johnson Elverum Turn x x Ja 14 Roger Amundsen Elverum Turn x x Ja 15 Eli Bekken Elverum Turn x x Ja 16 Marius Bergan Elverum Turn x x Nei 17 Kristian Fjeld Elverum Turn x x Nei 18 Morten Evensen Valgkomite/Hamar IL x x 19 Sara Weum Andreassen Hamar IL x x Ja 20 Terje Selnes Hamar IL x x Ja 21 Trond Stian Hansen Valgkomite/Kongsvinger x x 22 Nina Lund Løten Turn x x Ja 23 Kristin Wolden Løten Turn x x Ja 24 Lars Haukø IL Nansen x x Ja 25 Silje Solli Simensen Nes Sportsklubb x x Ja 26 Gitte Alhaug Dobloug Nes Sportsklubb x x Ja 27 Lene Fossum Wiik Nes Sportsklubb x x Ja 28 Monica Sønsthagen Rena x x Ja 29 Knut Vidal-Olsen Rena x x Ja 30 Kjersti Bakos-Holte Tynset x x Ja 31 Anita Rekstad Tynset x x Ja 32 Bjørn Kristiansen Org.sjef Hedmark IK x Nei 33 Rolf Lossius Fadder/NGTF forbundsstyre x x Nei 34 Morten Bruun Evensen Utdanningskonsulent NGTF x Nei 35 Siri Nergård Kretskonsulent x x Nei 5

6 Ord og forkortelser Hedmark Gymnastikk og Turnkrets LT Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år Hamar 2013 VKTS BKTS NIF NOK NGTF HGTK OGTK HP GU TU TUM TKTM TUK TUT IGS SALTO TURBO Gymnastrada Eurogym Voksenkretsturnstevne Barnekretsturnstevne Norges Idrettsforbund Norges Olympiske Komite Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Teknisk Utvalg / Turnutvalg Teknisk Utvalg Turn menn Teknisk Komite Turn menn (på forbundsnivå) Teknisk Utvalg Turn Kvinner Teknisk utvalg Troppsgymnastikk Idrettens Grunnstige 1 (utdanningskonsept for barn) Utdanningskonsept for ungdom Utdanningskonsept for voksne International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Norgesfinale Finale i aldersbestemte klasser, turn kvinner og menn. Område 7 Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. 6

7 Huskeliste til lagene Årsrapportene med regnskap skal sendes kretsleder umiddelbart etter avholdt årsmøte. Adresser: Valg av ny leder med adresse og telefonnummer må meldes krets ved kretskonsulent NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbase og gjør de nødvendige endringene selv. Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader. Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan nå bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Idrettsregistreringen: Tallene legges inn så tidlig som mulig i januar ikke nødvendig å vente til siste dag! Skulle være unødvendig å purre på lagene! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Trenerlisens: Alle klubber må betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Trenere med lisens får også avslag i pris med på ca kr. 350,- per kurshelg arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. NB! Tidsfrister er til for å overholdes kan i verste fall påvirke kretsens økonomi. 7

8 Organisasjonsplan for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Avvikles hvert år innen 15. februar Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Sekretær Ungdomskontakt Styremedlem(er) Lagsledermøte Avholdet hver høst Teknisk utvalg Utdanning Troppsutvalget Breddeutvalget Utvalgsleder Utdanningskontakt Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer. Minimum 3 medlemmer+ dommeroppmann Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Et medlem i kretsstyret er utdanningskontakt Utvalgsmedlemmer. Minimum 3 medlemmer+ dommeroppmann. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Utvalgsmedlemmer. Et av medlemmene skal være voksenkontakt. Et av medlemmene skal være kartotekansvarlig. Lagene tilknyttet HGTK 8

9 Eidskog Elverum Hamar Gå-På Kongsvinger Løten Moelven Nansen Nes Næroset Rena Tynset Hedmark Gymnastikk og Turnkrets HGTK medlemstall fra år 2000 til Antall medlemmer Antall medlemmer År Antall medlemmer Tall fra idrettsregistreringen 2012, HGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Hedmark 2012 (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført i januar 2013) Antall medlemmer Antall medlemmer Antall Klubb medlemmer Eidskog 138 Elverum 1126 Hamar 326 Gå-På 24 Kongsvinger 184 Løten 381 Moelven 77 Nansen 99 Nes 224 Næroset 48 Rena 199 Tynset 156 9

10 Tingforhandlinger HGTK 2013 Åpning v/kretsleder Johanna Brandsegg Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter/fullmakter Sak 2: Godkjenning av innkalling Sak 3: Valg: a: møteleder/dirigent b: 2 sekretærer c: 2 representanter til å underskrive protokollen d: tellekorps Sak 4: Årsberetninger Kretsstyret - Breddeutvalget - Troppsgymnastikkutvalget - Teknisk Utvalg - Utdanning Sak 5: Regnskap Sak 6: Innkomne saker og forslag Sak 6.1 Toppidrettsstipend Forslag fra kretsstyret: Hedmark gymnastikk- og turnkrets har gymnaster på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå og kretsstyret ønsker å opprette en stipendordning for å støtte opp om gymnastene. Forslag til vedtak: Den nye toppidrettsstipendordningen vedtas. Eventuelle endringer kan gjøres av kretsstyret i henhold til NIFs lovnorm for særkretser. Sak 6.2 Langtidsplaner for Forslag fra kretsstyret: Kretsstyret anbefaler kretsen å følge langtidsplan for HGTK s satsing mellom Forslag til vedtak: Kretsstyrets forlag til langtidsplan vedtas. Sak 6.3 Satser for godtgjørelse Forslag fra kretsstyret: Kretsstyret øker satsen for kilometergodtgjørelse til 3,70 kr./km. Andre satser står uendret. Forslag til vedtak: Forslag til godtgjørelse vedtas å gjelde HGTK. 10

11 Sak 6.4 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Tingpapirer Forslag fra kretsstyret: Alle tingpapirer sendes kun elektronisk fra og med Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Sak 6.5 Salg av airfloor Forslag fra kretsstyret: Kretsens airfloor legges ut for salg for kroner. Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Sak 6.6 Kontingent Forslag fra kretsstyret: Kretsstyret ønsker ikke å innføre egen kretskontingent for Sak 7: Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Forslag til vedtak: Styrets budsjettforslag vedtas. Sak 8: Terminlister og kursplaner for 2013 Sak 9: Valg Valgkomiteen legger frem sitt forslag. Sak 10: Tid og sted for neste kretsting Sak 11:Teknisk arrangør til: a: Barnekretsturnstevnet Kongsvinger Tynset b: Mini- convention 2014/ kurshelg Rena c: KM Tropp 2013 d: Turn kvinner og menn 2013 Cup 1 Turn kvinner og menn 2013 Cup 2, KM Turn kvinner og menn 2013 Cup 3 Turn kvinner og menn 2013 Cup 4, cupmesterskap Turn kvinner og menn 2013 Sak 12: Avslutning 11

12 SAK 4: ÅRSBERETNINGER 2012 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Årsberetning Kretsstyret Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Nestleder: Stig Laursen Kasserer: Anne Lene Alme Sekretær: Marianne R. Langbrumoen Styremedlem: Monica Persson Styremedlem: Chamilla Kristoffersen Varamedlem: Malin Solli Simensen Ungdomskontakt: Lise Imerslund Året 2012 ble et godt år med mye bra aktivitet. Året har vært travel og bærer preg av at det har skjedd mye nytt på forbundsnivå. Dette har vært både spennende, men også utfordrende. Kretsen har brukt mye av året til å komme frem til hva våre viktigste saker er. Kretstinget i 2012 ble arrangert av Kongsvinger IL i Charlottenberg. Det var et godt ting med noe uventede valgresultater. Vervet til utdanningskontakt ble ikke besatt og dette har vært savnet i styret. Tingforhandlingene gikk effektivt og det ble mange gode forslag til sakene. Tingrepresentantene var fornøyde med å være en helg i Sverige i naboen til et stort kjøpesenter! Det har vært noe lav aktivitet i utvalgene. Dette gir et overskudd i budsjettet. Styret ønsker mer aktivitet og at de planlagte aktivitetene gjennomføres ble det avholdt 5 møter og 37 saker ble behandlet. Det var planen å ha møter annenhver måned og heller kommunisere mer per mail. Det ble behov for ekstra møter i forbindelse med Forbundstinget til NGTF og når man skulle lage en langtidsplan for HGTK. Langtidsplanen har blitt jobbet med i utvalgene og Johanna Brandsegg og Marianne Langbrumoen har laget et forslag ut i fra tilbakemeldingene. Styret takker Kristian Fjeld for hjelp med langtidsplanen for turn menn. Et par personer har også hatt ekstra møter i forbindelse med miniconvention. En dansk instruktør, Martin Vølund, innen troppsgymnastikk gjorde miniconvention ekstra populært. Styret ønsker å takke Løten turn for et meget vellykket arrangement og et godt samarbeid! På forbundstinget til NGTF i april deltok lederen Johanna Brandsegg. Hun deltok også på Idrettskretstinget til Hedmark idrettskrets. Lederen var også representert og holdt åpningstaler under BKTS og VKTS. Kretskonsulenten var også til stede på begge ting og VKTS. Det har også vært kretsledermøtet i regi av forbundet i september i Lillestrøm hvor Johanna og begge konsulentene deltok. Samarbeid og god støtte fra kretskonsulentene Toril Nordseth og Siri Nergård har vært veldig viktig dette året. Kretslederen savner at flere fra styret kan stille opp på møter som forbundet arrangerer. De andre kretsene har med seg flere personer fra styret. 12

13 Det er gledelig med stor aktivitet i klubbene. Særlig godt er det å se at mange ungdommer driver med gymnastikk og turn. Dette viser at vår idrett er grunnlaget også for andre idretter og at NGTF` s verdier som spennende, inkluderende, visjonær og troverdig idrett blir ivaretatt i Hedmark! Spesielt gledelig er det også at «ferske» klubber fungerer godt og at det jobbes flere steder i Fylket med å starte opp nye klubber. Styret hadde en hyggelig juleavslutning etter siste styremøtet på Elverum på Matglede. Miniconvention på Løten i september. Styret HGTK 2012 v/ leder Johanna Brandsegg 13

14 Årsberetning Breddeutvalget. Styret: Leder + Barneseksjon: Kartotek: Voksenseksjon: Ungdomsseksjon: Ingunn Marthinsen Irma Nordseth (til august), Ingunn Marthinsen Vigdis Solli Simensen John Arne Johansen Styret delte seg inn i de tre hoveddelene som skal omfatte alle. Barn ungdom voksen. Veteran kontakt faller da inn under voksenseksjonen. Møter Bredde har vært representert på 7 kretsstyremøter. Bredde har hatt 2 møter selv. I tillegg har både Vigdis og Ingunn vært i møter med Moelv angående Barnekretsturnsstevnet. Aktivitet Basismesterskapet ble avholdt under BKTS i Moelv 2. juni. Der gikk Kongsvinger av med seier, med Hamar på 2. og Rena 2 på tredje plass. Under stevnet ble det også kåret en vinner av synsekonkurransen og det ble Løten. Vi gratulerer alle vinnere og de andre lagene med deltagelsen. Denne uhøytidelige formen for konkurranse lagene mellom, gjør at det ytes en liten ekstra innsats både i presentasjon og utførelse. Dette er også den eneste muligheten som bredde partiene har til å måle seg med hverandre. Det er også helt andre kriterier man blir bedømt etter enn i en ren konkurranse i turn. Det er også gledelig at så mange valgte å være med på Mini Convention i Løten. BKTS Barnekretssturnstevnet ble arrangert i Moelv av Moelv turnforening den 2. juni. Der deltok ca 350 unger fra nesten alle lagene i Hedmark. Neste år håper vi at alle som er tilsluttet HGTK kan sende en delegasjon til stevnet. Målet ligger hvertfall der. Været vær på vår side og vi fikk se et allsidig program. Det vi ser er at musikkanleggene som står rundt omkring kan være et problem, når musikk er lastet ned i andre format enn anlegget takler. Dette bør lagene være oppmerksomme på og eventuelt kontakte arrangør for å få bekreftet at det musikkforumet man har sitt lags musikk på, faktisk kan avspilles. VKTS Voksenkretsturnstevnet var det i Hedmark, og Hamar som sto som arrangør for. Datoen var 9 og 10.juni. Hamar hadde skaffet til veie en flink instruktør til lær på stevnet og de viste et konsist og flott program. 14

15 Her viser man at turn kan bedrives langt oppi alderdommen og at det så visst er en helsegjevinst for den som gjør det. Gallamiddag og utdeling av merker ble holdt på Scandic Hotell og var en fin ramme rundt høytideligheten. Fra Hedmark var sin side det 23 deltagere fra flere klubber. Annet Styret i Breddeutvalget vil få takke alle for et godt samarbeide i 2012, og minner alle på at i 2013 står et stort arrangement for døra som vi må slutte opp om. Bredde skal gjøre sitt beste for at Hedmark og Hamar skal få vist seg fra sin beste side i juni 2013 På vegne av Breddeutvalget Ingunn Marthinsen, Irma Nordseth, Vigdis S Simensen, John Arne Johansen 15

16 Årsberetning 2012 Troppsgymnastikkutvalget Troppsgymnastikkutvalget: Troppsgymnastikkutvalget har i 2012 kun hatt en deltaker, og det har vært liten aktivitet fra kretsens side. Konkurranser: Troppene i Hedmark har i løpet av 2012 deltatt på diverse konkurranser utenfor kretsen. Blant annet deltok Hamar og Rena fra Hedmark på OpplandsPokalen i februar. Kretsen gratulerer alle troppene med fine resultater. På vegne av kretsen Kretskonsulent HGTK Siri Nergård 16

17 Årsberetning 2012 Teknisk Utvalg Utvalgets sammensetning: Leder: Nestleder: Siv Engevik (kvinner) Hans Erik Brandsegg (menn) Utvalget har deltatt på to kretsstyremøter i 2012, og kretstinget Samlinger: Teknisk utvalg har gjennomført kretslagssamlinger i Kretslaget har turnere fra Hamar, Rena, Elverum og Løten. Trenere er Silje Isdahl og Ann Mari Lapporta for jentene. Trenere fra Elverum for guttene. Det har tidligere vært et mål å få et bedre miljø, samarbeid og samhold blant turnere og trenere i Hedmark. Dette mener vi delvis å ha oppnådd gjennom kretslagssamlingene. Det er nå ønskelig med et høyere nivå på kretslagssamlingene med bla. å leie inn trener kompetanse. Konkurransesituasjonen: Hedmark og Oppland har arrangert 4 cuper, på Hamar og Elverum. Det har vært gode og publikumsvennlige konkurranser. Hedmark har hatt med deltagere fra Hamar, Elverum, Løten, Rena. Det er fint å se at det er et godt voksende guttemiljø på aspirant og rekrutt siden, spesielt i Elverum. Det er mange aspiranter på jentesiden også, men dessverre er det stort frafall blant klasse turnerne, spesielt på jentesiden. Hedmark har også i løpet av 2012 hatt med deltagere på Norgescuper, i Norgesfinalen, U16, Norgesmesterskap, rekruttkonkurransen, Nordisk, Nordeuropeisk og Vitaly Scherbo cup i Hvite Russland. Lars Jørgen Fjeld har hatt en fantastisk sesong, med mange oppturer både nasjonalt og internasjonalt. Han vant Norgescup i Fredrikstad, og under NM ble han norgesmester i ringer, fikk sølv i mangekamp og bronse i hopp. Internasjonalt var han på EM laget, og i Nordisk tok han sølv med laget samt bronse i frittstående. I Nord Europeisk mesterskap fikk han sølv med laget og bronse i frittstående. I Vitaly Scherbo cup fikk han sølv i frittstående, og bronse i bøyle og hopp. Han er en flott idrettsutøver og fantastisk representant for Elverum- og Hedmark turn. 17

18 Hedmark stilte med individuelle deltakere i Norgesfinalen i Bergen. Det var en positiv og viktig tur for de som deltok, med gode resultater av Lars Jørgen Fjeld og Vetle Talsnes fra Elverum Turn. Lars Jørgen vant og Vetle tok sølv i svingstang, bronse i bøyle og frittstående. Dommere: Kretsens dommeransvarlig på kvinnesiden er Silje Isdahl. Det har blitt satt opp dommere til alle konkurransener, og dette har fungert bra, men det er et økende problem at det er så få dommere. Det er viktig å ha flere dommere for å få gjennomført konkurranser raskere og for at det ikke skal være så sårbart. Det er også for få dommere på guttesiden. Hilsen Siv Engevik Hans Erik Brandsegg 18

19 Årsberetning 2012 Utdanning Vervet som utdanningsansvarlig i styret til HGTK har vært ubesatt i Samarbeid mellom kretsleder, kretsstyret og lagene har derfor vært nødvendig for å få gjennomført kurs. Til tross for at dette har kursvirksomheten i HGTK i 2012 økt. Hele 9 trenerkurs og 12 inspirasjonskurs har blitt holdt. Følgende kurs er holdt i 2012: Trener 1 - Sikringskurs Trampett 7 deltakere Hjelpetrenerkus 19 deltakere Trener 1 - basiskurs 18 deltakere Trener 1 - Sikringskurs trampett 16 deltakere Trener 1 - Gymlek 13 deltakere Trener 1 Fra gymlek til idrett 13 deltakere Trener 1 Idrettens grunnstige 1 11 deltakere Trener 1 Trenerrollen for barn 26 deltakere Trener 1 Show og oppvisning 24 deltakere Følgende inspirasjonskurs ble holdt i 2012: Mini-convention 2012 o Trampett 55 deltakere o Idekurs barneturn 17 deltakere o Rytmisk gymnastikk? o Trampett 44 deltakere o Yoga 15 deltakere o Cheerleading 11 deltakere o Jenteturn 27 deltakere o Gutteturn 15 deltakere o Rytme 21 deltakere o Tumbling/airtrack 41 deltakere o Idrettsskader/idrettsmassasje 39 deltakere o Tricking 39 deltakere 45 stk fra Hedmark som har gjennomført offisielle kurs i regi av HGTK. I tillegg deltok 75 stykker fra hele østlandsområdet på mini-convention på Løten. Mini- convention i år var veldig populært, mye takket være mange og varierte kurs samt at Martin Vølund fra Danmark kom og holdt flere av kursene. Registrering til forbund og Hedmark Idrettskrets har blitt gjennomført med tilfredstillende resultat. Det er fortsatt et ønske at alle utvalg blir enda flinkere til å gi beskjed om ting som skal inn på terminlisten. Vi er alle ansvarlig for at de rundt oss skal være gode, og utdanning er et av virkemidlene for å nå dette målet. I 2013 starter den nye trener 1 løypa. Frist for innsending av dokumenter for å bli godkjent trener 1 er satt til 1.mars Ved spørsmål om dette kan utdanningskonsulent i NGTF kontaktes, Morten Bruun Evensen. På vegne av kretsen Kretskonsulent HGTK Siri Nergård 19

20 SAK 5: RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Resultatregnskap per BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , , Treningsavgift kretslaget , , , , Salg merker/medaljer 5 000, , , , Materiell videresalg 5 000, , , , Lotteri Stevneinntekter 8 500, , , , Tilskudd fylket (HIK) , , , , VO-Midler , , , , Inntekter NGTF (2010) , Inntekter TUT 2 000, , , Inntekt Tropp , , Inntekter Bredde Utvalg , Innt. Ungdomsutvalg , , , Inntekter utdanning , , , , Inntekter Mini Convention , , , , Diverse inntekter/gavem , Mva-kompensasjon , , ,00 SUM INNTEKTER , , , ,39 UTGIFTER: 4100 Kjøp av merker og medaljer 5 000, , , , Materiell videresalg 5 000, , , , Lotteriutgifter Norgesfinalen , , , , Utgifter TUT , , , , Utgifter Tropp , , Utgifter Bredde Utvalg 1 000,00 237, , Utgifter Ungdomsutvalg , , , Utgifter utdanning , , , , Utgifter Mini Convention , , , , Inventar og utstyr , , Kontorrekvisita 2 000, ,00 39, Telefon 2 000, , , , Porto 1 500,00 518, ,00 624, Kjøregodtgjørelse 2 000,00 420, , , Møteutgifter 7 500, , , , Kretsting , , , , Kretsledermøter 6 500, , , Kretsenes seminar , , , Forbundsting , , Profilering , , , Forsikring 4 000, , , , Diverse kostnader 5 000, , , , Nye foreninger , , , Utviklingstilskudd , , , ,00 SUM KOSTNADER , , , , Renteinntekt 3 500, , , ,00 RESULTAT , , , ,33 20

21 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Balanse per EIENDELER: 1500 Utestående fordringer 8 620, ,00 Sum fordringer 8 620, , Bankinnskudd , , Bankinnskudd , , Bankinnskudd ,00 6,00 Sum bankinnskudd/kontatner , ,96 Omløpsmidler , ,96 Eiendeler , ,96 EGENKAPITAL OG GJELD: Årsresultat , , Annen Egenkapital , ,63 Egenkapital , , Kortsiktig gjeld , , Forskuddstrekk 638,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Gjeld , ,00 Egenkapital og gjeld , ,96 21

22 SAK 6.1: TOPPIDRETTSSTIPEND BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden har kommet kretsen i hende, med tanke på at alle ledd; NGTF, HGTK og klubb er delaktig i å legge forholdene til rette for toppidrettsutøvere, er det viktig at HGTK har retningslinjer for tildeling og oppfølging av slike henvendelser. NGTF vedtok på sitt Forbundsting i 2006 at man skulle satse på Toppidrett. Turn Menn ble utpekt som satsningsgren. Dette ekskluderer ikke andre OL grener. Toppidrett og dens kultur tar det lang tid å etablere. Toppidrett defineres av Olympiatoppen på følgende måte: Trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse I Hedmark har vi pr.d.d. en utøver som har fått NGTF sitt Toppidrettsstipend. Det er Lars Jørgen Fjeld fra Elverum Turn. For de andre grener er dette ikke en aktuell problemstilling pr nå, da det ikke finnes utøvere i noen av disse kategorier, hverken Turn Kvinner eller RG. Målet må være å få til et organisasjonsmessig samarbeid mellom Forbund, Krets og Lag med tanke på å legge forholdene til rette for en toppidrettsutøver. En toppidrettsutøver er en 24-timersutøver. Dette innebærer mye forsakelse for den idrettsgren man representerer. Familie, venner, utdanning og sosialt liv må settes på vent. For så å kunne ta dette igjen når endt periode som toppidrettsutøver er over. I den aktive perioden skal man allikevel dekke utgifter til husvære, mat, klær, reiser m.m. Ved å investere midler til utøvere i vår idrett, vil også avkastningen komme. Vi er kjent med at dagens sponsormarked er meget vanskelig å få innpass til. Vår sport har masse historikk og muligheter til å kunne forhandle frem langsiktige avtaler, men dette har ikke vært noe prioritert område. Spesielt ikke for kretsleddet i vår organisasjon. Sponsormessig står vi overfor en situasjon hvor vi snakker om at vi ikke skal selge noe, men sponsorer skal kjøpe noe av oss. Dette betyr at vi må bygge opp en kultur hvor vi har noe som sponsorer vil kjøpe av oss. Det mest verdifulle er utøvere som fremstår på en slik måte at de blir lagt merke til. Veien fremover for bl.a. Lars Jørgen Fjeld er OL i Rio i Dette vil kreve en del tilrettelegging for at utøveren skal kun kunne konsentrere seg om å bli best mulig. Lars Jørgen Fjeld fikk for 2012, kr av HGTK. NGTF sitt toppidrettsstipend er fra og med Klubbens bidrag er kontinuerlig, så lenge han er medlem av klubben. Det er derfor viktig at HGTK legger retningslinjer for utdeling av Toppidrettsstipend. Økonomiske tilskudd er til enhver tid avhengig av økonomien i kretsleddet. Den økonomiske situasjonen for en toppidrettsutøver må likevel være forutsigbar. Vedlagt følger statutter og forslag til retningslinjer. 22

23 TOPPIDRETTSSTIPEND 1. STATUTTER 1 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets toppidrettsstipend er opprettet på kretsting 2013 på Hamar. 2 Grunnlag Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å støtte opp om gymnaster tilhørende kretsen som presterer på høyt nivå nasjonalt og internasjonalt i NGTF sine olympiske konkurransegrener. 3 Tilskudd Kretsstyret har én tildeling pr. kalenderår, på grunnlag av alminnelig flertall. Tilskudd/tildeling gis til følgende: - individuelle gymnaster innen NGTF sine konkurransegrener som presterer høyt på nasjonalt- og internasjonalt nivå innen NGTF sine olympiske grener, til dekning av utgifter i forbindelse med trening, deltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. - det kan gis tilskudd til samme utøver flere ganger. - stipendet kan deles mellom flere. 4 Regnskapet Kretsens regnskap for toppidrettsstipend vises i egne poster, og legges fram for kretstinget sammen med kretsens øvrige regnskaper. 5 Stipendets størrelse Kretsstyret foreslår stipendets størrelse i forbindelse med budsjettet som egen post. 6 Endringer Endringer av disse statuttene skal skje ved vedtak på et ordinært innkalt kretsting med alminnelig flertall. 7 Ikrafttreden Disse statutter trer i kraft den dagen kretstinget har vedtatt dem. 23

24 2. SØKNAD Søknader om toppidrettsstipend behandles samlet av kretsstyre på en dato som fastsettes av kretsstyret hvert år. For 2013 er søknadsfrist satt til 31.mars Søknadsskjema, vedlagt, fylles ut og signeres av søkeren og representant for søkerens lag. Alle søknader og eventuelle vedlegg skal sendes elektronisk. Det skal også sendes en signert utgave som ordinært brev (kan scannes og sendes per mail) som skal være kretsen i hende innen samme frist til følgende adresse: Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets v/kretskonsulent Siri Nergård c/o Norges Gymnastikk- og Turnforbund Att: Toppidrettsstipend 0840 OSLO Eventuelle utbetalinger vil gå til den enkelte utøver, ikke til laget. 3. KRITERIER FOR TILDELING AV TOPPIDRETTSSTIPEND AV HGTK FORMÅL: Stipendet skal bidra til og legge til rette for at man skal kunne satse tilnærmet 100 % på turn innen den gren man er å betrakte som toppidrettsutøver i. Toppidrettsstipendet fra HGTK, skal sammen med en helhetlig løsning med NGTF og klubb gjøre utøveren i stand til å være toppidrettsutøver på heltid. Toppidrettsstipendet tildeles etter søknad på eget skjema og samtale med aktuelle utøvere, trener, foresatte, samt klubb. Forbundets oppfølging skal være kjent i forkant. Toppidrettsstipendet tildeles for 12 mnd. av gangen. Kan også gis for en lengre periode i spesielle tilfeller, og i tråd med NGTF sine regler. Utbetaling av Toppidrettsstipendet skjer annenhver måned. KRITERIER: Sportslige resultater: Vise klar utvikling mot et vanskenivå på øvelsene og et oppnådd poengnivå som er slik at det kan gi kvalifisering for et toppidrettsstipend i NGTF. Vise utvikling mot internasjonalt nivå og finaleplassering i EM og VM. Viser mulighet for å oppnå Olympiatoppens krav til A-stipend. 24

25 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Kan vise til resultater på internasjonalt nivå. Være på junior eller seniorlandslag til NGTF. Utøverens målsetting og planer: Eget ønske om selv å satse 100 % på sin idrett og gren. Legge til rette for 100 % satsning på turnsporten. Målsettinger og planer utarbeides i samarbeid med klubb- og landslagstrener(e). Livssituasjon: Livssituasjon som tilsier at man kan ha hovedfokus på satsning i turn mot oppsatte mål. Ikke nødvendig å jobbe for å kunne satse, men om man ikke går på skole kan man vurdere en tilpasset jobb for å ha noe å gjøre ved siden av trening og restitusjon. Tilpasse ev. skolegang slik at turn får nødvendig fokus ihht til egen satsning. ANNET: Overholde spilleregler som ligger i de forskjellige landslagsgruppene. Følge Olympiatroppens retningslinjer for kosthold og ev. bruk av kosttilskudd. Må benytte Olympiatoppens elektroniske treningsdagbok. Gjennomføre Antidoping sin e-læring Ren utøver. Kommer utøveren på så høyt nivå at han/hun havner på Antidoping/FIG sin liste over prioriterte utøvere er han/hun selv ansvarlig for å legge inn og oppdatere utøverinformasjon som kreves. Det vil bli gitt opplæring. TOPPIDRETTSTIPEND BRUKES PÅ: Tilrettelegge for 100 % satsning på turn, slik at jobb eller ev. studier ikke går ut over satsningen, samt at utøveren(e) ikke trenger å pådra seg studielån. Stipendet/ økonomisk oppfølging kan brukes til å dekke faktiske påløpte utgifter, knyttet til trenings- og konkurransearbeidet. Disse dekkes mot orginalkvitteringer. TOPPIDRETTSSTIPEND KAN STOPPES ELLER FRATS UTØVER VED: At utøver ikke lenger oppfyller et eller flere avtalte kriterier for tildelingen. Toppidrettsstipendet/ økonomisk støtte kuttes umiddelbart og tidligere utbetalte midler tilbakebetales hvis utøver avlegger positiv dopingprøve og blir dømt ihht idrettens dopingbestemmelser. 25

26 SØKNADSSKJEMA Navn på utøver: Idrettsnr.:. Adresse: Telefon: Utøvers e-post: Bank-konto: Lag: Lagets e-post: Ansvarlig trener / leder: Legg ved informasjon / idretts-cv hvor dette blir fremhevet: Oppnådde resultater de siste to sesongene både nasjonalt og internasjonalt. Oppgi relevante data i forhold til egen aktivitet (Poengsum / plassering i konkurranser). Redegjør for planer og målsettinger for aktiviteten de kommende to tre årene. Uttalelse fra utøverens trener om gymnastens motivasjon. Oppgi dersom det søkes støtte til samme formål fra andre kilder. Jeg er kjent med og aksepterer kriteriene for tildeling av toppidrettsstipend: Sted/dato: Sign. utøver: Sted/dato: Sign. representant fra utøvers lag Signatur fra foresatt (hvis utøver er under 18 år): 26

27 SAK 6.2: LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

28 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, 4-ÅRS PERSPEKTIV MOT Prioriterte mål og strategier mot 2016 side 3 DEL III, MARKEDSFØRING- OG ORGANISASJONSMÅL MOT Markedsføringsmål side 5 6. Organisasjonsmål side 5 DEL IV, AKTIVITETSMÅL MOT Felles føringer for alle aktiviteter side 5 8. Funksjonshemmede side 5 9. Barn side Gymnastikk ungdom side Gymnastikk voksne side Turn kvinner side Turn menn side Troppsgymnastikk side 8 28

29 1. Innledning Hedmark Gymnastikk og Turnkrets HGTK tar utgangspunkt i NGTF sin langtidsplan. Vi har valgt å lage en langtidsplan over 4 år. Oppsettet i planen er som på NGTF sin plan. Alle mål har fått en egen identifisering for å lette gjenfinning og referering. Identifiseringen er bygd opp slik at M betyr Mål 2016 nr 1 og BA betyr Barn 2016 nr 1. Vi har konkretisert målene til vår krets og laget konkrete tiltak. Målet for langtidsplanen er at alle lag i HGTK er kjent med og jobber etter mål og strategiene i planen. Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetsidé Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. Alle våre lag skal tilby aktiviteter som bygger på disse verdiene. Virksomhetsidé Grunnlaget legges i gym og turn! Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. Alle våre lag skal jobbe etter denne ideen. 3. Verdier Hedmark Gymnastikk og Turnkrets(HGTK) bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. I tillegg bygger vi våre verdier på Norges Gymnastikk og Turnforbund(NGTF) sine egne verdier; Spennende, Inkluderende, Visjonær, Troverdig. V2016-1: Mål: Alle lag utarbeider visjon, verdigrunnlag og spilleregler for sitt lag med utgangspunkt i overnevnte punkter. Del II, 4- ÅRS PERSPEKTIV MOT Prioriterte mål og strategier fram mot 2016 M2016-1A: Alle trenere med hovedtreneransvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1B: Alle trenere med hovedtreneransvar for toppidrettsutøvere skal ha trener 3 kompetanse eller tilsvarende innen M2016-1C: Alle trenere/instruktører skal ha tilbud om videreutvikling og kompetanseheving. Hvorfor: Sikre at utøvere møter trenere med fokus på kvalitet i alle breddeaktivitetene i våre lag. Sikre at utøvere i våre konkurranseaktiviteter møtes av trenere med kompetanse og kvalitet i treningsarbeidet på det nivå som utøverne befinner seg og bidra til videreutvikling av den enkelte utøver på best mulig vis. 29

30 Trenere skal føle seg sikre på sin kunnskap. Mulige strategier: - Lag og klubber sender trenere på kurs. - Arrangere kurs i Hedmark. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets M2016-2: Alle medlemslag i HGTK skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt for de aktivitetene som laget organiserer.(med hall mener vi hele spekteret av anlegg som benyttes, fra gymsal til basishall eller spesialanlegg). Mulige strategier: - Bistand fra NGTF til kretsen og lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. - Lagene må søke aktiv deltagelse i Idrettsråd. - Lagene må være pådrivere i forhold til utnyttelse av spillemidler. - Lagene må utvikle strategier som passer i den enkelte kommunes byggeplaner. M2016-3: Halvparten av HGTKs medlemslag skal hvert år ha besøk av en av NGTFs klubbutviklere. Hvorfor: Hjelpe lagene i sine klubbutviklingsprosesser. M2016-4: En utøver i finalen i mangekamp turn menn i OL 2016 Hvorfor: Målet som ble vedtatt i 2004 står fast. Mulige strategier: - Tilrettelegge for mulig deltagelse i OL 2016 for utøvere fra HGTK. Del III, MARKEDSFØRINGS- OG ORGANISASJONSMÅL MOT Markedsføringsmål MF2016-1: Vi skal øke forståelsen for at grunnlaget legges i gym og turn i Hedmarks befolkning, andre idretter, politiske myndigheter og media. MF2016-2: Vi skal markedsføre våre konsepter, basishall og basisidrett som våre viktigste varemerker. MF2016-3: Vi skal skape publikumsvennlige arrangementer. MF2016-4: Alle lag i HGTK skal ha minst et positiv innslag i media hvert år. 6. Organisasjonsmål OR2016-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur. OR2016-2: Vi skal bygge gode møteplasser mellom lag med hovedfokus på økt aktivitet. OR2016-3:Vi skal ha et fellesmøte i året mellom lag og krets. 30

31 DEL IV, AKTIVITETSMÅL MOT Felles føringer for alle aktiviteter Hedmark Gymnastikk og Turnkrets HGTK ønsker å ivareta hovedtyngden av våre medlemmer gjennom aktiviteter som bygger på NGTF`s konsepter. -Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent og etterleves i alle våre lag. - Lag i HGTK som har et konkurransetilbud skal gi et treningstilbud som kombinerer kravet om variasjon med ønske om riktig teknisk trening innen de ulike grenene. - Konkurranseaktiviteten for barn under 12 år skal være åpen for alle som ønsker å delta. - Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktivitet og tilbake igjen. - Treningsgrupper og årskull skal fortrinnsvis trene sammen, men innholdet må differensieres etter utviklingsnivå og interesser. - Konkurranser for barn skal være korte og ha fokus på aktivitet. 8. Funksjonshemmede Aktivitet, rekruttering og utberedelse FU2016-1: Ivareta alle funksjonshemmede som ønsker å drive med gymnastikk og turn Mulige strategier: - Legge til rette for kompetanseheving ut i lagene. 9. Barn Aktivitet, rekruttering og utbredelse BA2016-1: Økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn med 5%. BA2016-2: Gymlek og Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget i aktiviteten. BA2016-3: Vi skal gi den beste grunntreningen for barn i Hedmark. BA2016-4: Aktiviteten skal preges av mestring, trygghet og trivsel. Kompetanse BA2016-5: Tilrettelegge for utdanning av trener på det nivået de utfører sin trenergjerning på. 10. Gymnastikk ungdom Aktivitet, rekruttering og utbredelse GU2016-1: Økning i antall ungdom i alderen fra 13 til 19 år som er aktive i gym og turn med 5%. GU2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for ungdom både gutter og jenter. GU2016-3: Økning i antall ungdom som deltar på stevner og arrangementer. GU2016-4: Gi ungdom økt medbestemmelse. Kompetanse GU2016-5: Flere av våre trenere har utdanning med fokus på ungdom. 31

32 11. Gymnastikk voksne Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Aktivitet, rekruttering og utbredelse GV2016-1: Økning i antall voksne over 20 år som er aktive i gym og turn med 2 %. GV2016-2: Vi skal ha et variert og godt aktivitetstilbud for begge kjønn i alle aldre GV2016-3: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og arrangementer. Kompetanse GV2016-4: Alle instruktører/trenere skal ha minimum grunnkurs/basiskurs eller tilsvarende 12. Turn kvinner Aktivitet, rekruttering og utberedelse TK2016-1: Samarbeid mellom klubbene som driver konk.turn vedrørende satsning TK2016-2: Kretslag for jenter, med eksterne trenere og turer til andre klubber TK2016-3: Samarbeid og fellestrening med turn menn, for samhold og erfaringsutveksling TK2016-4: Dommere fra alle klubber i kretsen som driver konk. turn TK2016-5: Øke trener kompetansen, mer kursing og utdanning TK2016-6:Mentorordning for unge trenere TK2016-7:Aspirantsamlinger X4 pr år TK2016-8: Konkurranser med andre kretser på samme nivå Sportslige resultater: TK2016-9: Minst 1 av Hedmarks utøvere blant de 10 beste i den nasjonale rekrutt konk. TK : Deltagelse på Norges cuper TK : Stille lag til Norgesfinalen. Og kvalifisering til finaleplasser TK : Deltagelse i NM junior og Senior 13. Turn menn Aktivitet, rekruttering og utbredelse TM2016-1: 3 lag i Hedmark skal tilby turn for gutter og menn. TM2016-2: Etablere kretslag for gutter med en samling i måneden. TM : Gjøre bruk av utviklingstrapp, LUM og COP i opplæringen. TM2016-4: Etablere samarbeid med nærliggende kretser i forbindelse med samlinger og konkurranser. TM2016-5: Godt etablerte utvalg med utvalgsansvarlig. Kompetanse på trenere/dommere TM2016-6: 5 aktive trenere med formell eller realkompetanse tilsvarende trener 1. TM2016-7: 3 aktive trenere med formell eller realkompetanse tilsvarende trener 2. TM2016-8: Gjøre bruk av mentorordning for unge trenere. TM2016-9: 1 av trenerne på trener 2 nivå, skal være ansvarlig for kretslagsaktivitetene. TM : 2 aktive forbundsdommere. TM : 4 aktive E-dommere. Sportslige resultater TM : Minst 1 av Hedmarks utøvere blant de 6 beste i den nasjonale rekruttkonkurransen. 32

33 TM Minst 1 av Hedmarks utøvere blant de 6 beste sammenlagt i klasse 1, Norgesfinalen. TM : Minst 1 av Hedmarks utøvere på junior eller seniorlandslaget. Annet TM : Bidra til å tilrettelegge for Hedmarks utøvere på U14, junior- og seniorlandslag. TM : Sette av midler i budsjettet til økonomisk støtte til internasjonale konkurranser for utøvere fra Hedmark som er på et av de norske landslagene. 14. Troppsgymnastikk Aktivitet, rekruttering og utbredelse TG2016-1: Gjennomføre lokal/regional treningssamling TG2016-2: Arrangere KM og andre konkurranser for lagene i kretsen TG2016-3: Godt etablerte utvalg med utvalgsansvarlig. TG2016-4: Troppsutvalget i kretsen arrangerer minimum en samling og to konkurranser i året. Kompetanse TG2016-5: Utdanne tilstrekkelig med kretsdommere. TG2016-6: Legge til rette for at flest mulig trenere kan øke sin kompetanse og fullføre trener 1/trener 2. TG2016-7: Videreføre troppsdelen fra årets miniconvention. Sportslige resultater TG2016-6: Delta på konkurranser i og utenfor kretsen. 33

34 SAK 7: BUDSJETT FOR 2013 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2013 REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT INNTEKTER: 3010 Medlemskontingent , , , Treningsavgift kretslaget , , , , Salg merker/medaljer 6 955, , , , Materiell videresalg 6 400, , , , Stevneinntekter 7 420, , , , Tilskudd fylket (HIK) , , , , VO-Midler , , , , Tilskudd (NGTF) , Inntekter TUT , , , Inntekt Tropp , , Inntekter Bredde Utvalg , , Innt. Ungdomsutvalg 2 100, , Inntekter utdanning , , , , Inntekter Mini Convention , , , , Diverse inntekter/gavem , Mva-kompensasjon , , , ,00 SUM INNTEKTER , , , ,00 UTGIFTER: 4100 Kjøp av merker og medaljer 7 164, , , , Materiell videresalg 8 354, , , , Norgesfinalen , , , , Utgifter TUT , , , , Utgifter Tropp , , Utgifter Bredde Utvalg 237, , , Utgifter Ungdomsutvalg 2 948, , Utgifter utdanning , , , , Utgifter Mini Convention , , , , Inventar og utstyr , , , Kontorrekvisita ,00 39,80 500, Telefon 1 999, , , , Porto 518, ,00 624,00 100, Kjøregodtgjørelse 420, , , , Møteutgifter 2 589, , , , Kretsting , , , , Kretsledermøter , , Kretsenes seminar , , Forbundsting , , Profilering 3 182, , , Forsikring 3 581, , , , Diverse kostnader 4 329, , , , Nye foreninger , , , Utviklingstilskudd , , , , Toppidrettsstipend ,00 SUM KOSTNADER , , , , Renteinntekt 6 948, , , ,00 RESULTAT , , , ,00 34

35 SAK 8: HGTK TERMINLISTE FOR 2013 Med forbehold om endringer Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. På krets-, område- og nasjonalt nivå hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Måned Hva Hvor Januar Arrangement Arrangør Kretsstyremøte HGTK Elverum Forbundsdommerkurs og trenerseminar, troppsgymnastikk Ullevål Kretsledermøte Lillestrøm Februar Forbundsdommerkurs Turn kvinner Lillestrøm/Oslo Kretsting Hedmark 2013 Hamar Cup 1(turn kvinner og menn) Kurs turn kvinner Elverum Mars Opplandspokalen Lillehammer Forbundsdommerkurs turn menn Gardermoen KM Hamar Oslo Open Oslo turnforening Landskamp turn menn Oslo turnforening Kurs turn kvinner Elverum April Unni og Haralds pokalkonk. Oslo turnforening Ungdomslekene Lillehammer EM senior turn menn/kvinner Moskva, Russland Mai Nordisk mesterskap U14, turn menn Halmstad, Sverige NM turn menn/kvinner junior Nedre Glomma? KM turn? Cup 2 (turn kvinner og menn) Hamar? Nordisk mesterskap junior turn menn/kvinner Elverum turn Rola turnfest, turn og troppsgymnastikk Holmen Juni Twentyfour cup, turn Asker Barnekretsturnstevnet HGTK Kongsvinger Landsturnstevne + Ungdomsuka Hamar Juli August September Twentyfour cup nr.3, turn Bergen Kretsenes seminar Gardermoen Nasjonal konk. Troppsgymnastikk Salhus? Mini- convention Rena Oktober Nasjonal rekruttkonk., turn Elverum? Cup 3 (turn kvinner og menn)? KM tropp og gymhjul November Buskerudtrempetten Norgesfinalen turn Desember? Cup 4 og cupmesterskap (turn kvinner og menn) 35

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 01.12.14 kl. 09.00 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Stein

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 21. mars 2015 Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets KRETSTINGET Quality Hotel

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SAMMENSETNING: Leder 1 år Odd Erik Jordheim (Leder og nestleder velges hvert år.) Nestleder 2 år Anette Kjelsrud Kasserer 1 år Terje Selnes Styremedlem 1 år Anne

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2014 Side 2 av 22 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen

Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Dag Grindal Reidun Skretting Lone Bruvold Hansen Ullevål stadion 24.01.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.01.11 kl. 15.00 21.00, Ullevål stadion Lørdag 15.01.01 kl. 09.00 11.00, Thon Hotel Opera Søndag 16.01.01 kl. 09.00 13.00, Thon Hotel

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer