LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018"

Transkript

1 LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2018 Struktur, krav og kriterier Versjon 1. mars 2017

2 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Innhold 1. Bakgrunn Målsetninger turn menn Mål konkurranser vedtatt i NGTF sin langtidsplan Mål konkurranser Landslagsstruktur Uttak og Uttakskriterier til guttegruppe, landslag, internasjonale konkurranser og mesterskap Treningsmengde Sentermodell for toppidrett Olympiatoppen sin tilbakemelding på sentermodell Lokalisering av landslagssenter Hva tilbyr NGTF gymnaster på landslagssenteret Krav til gymnaster på junior- og seniorlandslag - landslagssenter Krav til gymnaster bosatt i Oslo på seniorlandslag Krav til gymnaster bosatt utenfor Oslo på seniorlandslag Krav til gymnaster på junior landslag i forhold til landslagssenter Generelle krav og retningslinjer For gymnaster i guttegruppen og junior- og seniorlandslag Samarbeid med trenere og klubber For klubber/trenere med gymnaster i landslagssenter spesielt For klubber/trenere med gymnaster i landslag og guttegruppe Ansvar for nasjonale konkurranser Landslagssenter og utdanning Ungdomsskole Videregående skole - Wang Toppidrett Videregående Skole utover Wang Toppidrett og utdanning etter videregående Norges Idrettshøgskole Universitet/Høgskole Toppidrett og førstegangstjeneste Toppidrett og jobb

3 1. Bakgrunn Forbundstinget i 2004 vedtok en toppidrettssatsing turn menn mot OL Som et ledd i å styrke satsingen ble det i 2013 etablert et landslagssenter på Hasle i samarbeid med Oslo TF og Wang Toppidrett. På forbundstinget i 2016 ble toppidrettssatsingen til turn menn vedtatt videreført med en sentralisert modell. I tillegg har det blitt vedtatt et mye større fokus på lagmålsetninger. Vi ønsker å videreutvikle en norsk sentermodell som ble startet i 2013, en modell i stadig utvikling. Denne modellen er vedtatt i NGTF og har støtte fra Olympiatoppen. NGTF har vedtatt svært tøffe målsetninger for turn menn. Disse er krevende og er helt avhengig av at de beste gymnastene trener minst like mye og til og med bedre enn de vi skal konkurrere mot internasjonalt. Sannsynligheten for å lykkes med dette mener vi er størst når de beste trener sammen. Det mener vi gjøres best med en sentermodell. 2. Målsetninger turn menn 2.1 Mål konkurranser vedtatt i NGTF sin langtidsplan. Best i Norden i alle aldersklasser i hele perioden EM: En i mangekampfinale for senior. VM: Mangekampfinale EM: Lagfinale senior (arrangeres ikke lagfinale for junior). VM: Kommer blant de første 24 med lag (kvalifisere lag til VM 2019), samt mangekampfinale EM: En i mangekampfinale for senior. European Games: Finaler individuelle utøvere og topp 8 med lag. VM: kvalifisere minst en utøver til OL OL: Mangekampfinale. 2.2 Mål konkurranser Best i Norden i alle aldersklasser i hele perioden. Individuelle finaler i alle mesterskap som EM, European games og VM. Medalje i internasjonale mesterskap. Finaler i OL og deltakelse i OL med lag. 2

4 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Landslagsstruktur Turn menn sin landslagsstruktur er i hovedsak bygd opp av et juniorlandslag og et seniorlandslag. I tillegg har vi en nasjonale guttegruppe som skal fungere som en rekrutteringsarena opp til junioralder. Antall gymnaster i de ulike gruppene varierer noe fra år til år, men ligger normalt mellom 10 og 15 personer per gruppe. Tidligere målsetninger har tydelig dreid fokuset mot mangekampgymnaster, men med de nye målsetningene som er vedtatt har vi i mye større grad mulighet til å jobbe med å komplimentere gruppen med gymnaster som også satser på enkeltapparater. Det er nivået på gymnastene som avgjør om man blir tatt ut til en av gruppene etter gitte uttakskriterier. Uttakskriteriene baseres på en bred evaluering av nivå og utvikling på gymnastene, det samme gjelder uttak til konkurranser. Når man når videregående alder og er en del av junior eller seniorlandslaget så er det ønskelig at så mange som mulig blir en del av vårt landslagssenter. Av geografiske hensyn er det satt noen ulike krav til hvordan dette håndteres. Les mer om dette i punkt 5. Utøvere på guttegruppen og junior- og seniorlandslag har felles samlinger i løpet av året, Guttegruppen deltar også på regionssamlinger i egen region. Det er også mulig å delta i andre regioner. I tillegg vil det legges opp til samlinger for uttatte gymnaster i forkant av noen internasjonale mesterskap. Utover dette trener man daglig på landslagssenteret eller i egen klubb. 3.1 Uttak og Uttakskriterier til guttegruppe, landslag, internasjonale konkurranser og mesterskap. Se utsendte kriterier. Disse legges også på nettsiden til NGTF. 3.2 Treningsmengde Treningsmengde for de som trener utenfor landslagssenteret både for mangekampgymnaster og gymnaster som satser på enkeltapparat/enkeltapparater: Seniorlandslag: Juniorlandslag: Guttegruppe: minimum timer per uke. minimum timer per uke. minimum timer per uke. Men vi understreker at med landslagssenteret sin mengde på opp mot 30 timer per uke, eller mer i perioder (gjelder for både juniorer og seniorer), så er det ønske at gymnaster som ikke har mulighet til å være på landslagssenter eller er yngre har en progresjon i treningsmengde og kvalitet som tilsvarer at overgangen til et eventuelt landslagssenter eller landslagssamling blir så god som mulig. Også gymnaster som satser på enkeltapparater og er en del av landslagssenteret har samme treningsmengde som de som satser på mangekamp! 3

5 4. Sentermodell for toppidrett Dette skal være en modell som integrerer de aktuelle gymnastene i landslagets arbeid og filosofi. En modell vi mener er riktig for å kunne komme på et høyere internasjonalt nivå. Toppidrett er svært krevende uansett idrett og vi ønsker å utnytte de ressursene vi har best mulig. Vi understreker at dette er en modell som skal ivareta de som ønsker å drive med toppidrett og landslagets primære oppgave er å skape toppidrett og resultater. I en gruppe med gymnaster vil det alltid noen som ikke ønsker å være innenfor de rammer som blir satt. Det er helt i orden og vi kommer ikke til å tvinge noen til å bli en del av senteret, men det er et tilbud vi forventer at de aller fleste som ønsker å satse på toppidrett tar del i. 4.1 Olympiatoppen sin tilbakemelding på sentermodell Etter å ha lest gjennom dette dokumentet har Olympiatoppen, ved coach Michael Jørgensen, kommet med følgende tilbakemelding: «For å lykkes innen toppidrett er den daglige treningskvalitet helt avgjørende. Det medfører at man gjennomfører lik mengde eller tilnærmet samme mengde som de beste i verden, med bedre kvalitet. For å hele tiden kunne utvikle seg er det viktig at de beste trener sammen med de beste, hver gang. For de individuelle idretter, med begrenset økonomi, er en sentraliseringsmodell den mest ressursnyttige og energisparende måten å organisere seg på, både for trenere og utøvere. Olympiatoppen bemerker at de idretter som benytter seg av en sentraliseringsmodell ofte får bedre prestasjoner og har en økt resultatutvikling. I tillegg utvikler utøverne en solid trenings- og prestasjonskultur, samt de blir gode forbilder for resten av forbundet» 4.2 Lokalisering av landslagssenter Fra 2013 til og med desember 2017 har Haslehallen vært tilholdssted for vårt landslagssenter. Her har NGTF leid treningstid av Oslo Turnforening og NGTF, Oslo Turnforening og Wang Toppidrett har dermed hatt et samarbeid rundt senteret. Samarbeidet med Oslo Turnforening rundt landslagssenteret har vært veldig viktig i etableringen av en sentermodell for turn menn og således avgjørende for en langsiktig modell. Fra januar 2018 flytter landslagssentret til Norges Idrettshøgskole (NIH) på Sognsvann. I forbindelse med utbygging og rehabiliteringen av NIH vil også turnhallen bli helt ny og NGTF har fått en mulighet til å komme inn som leietaker og samtidig bidra inn i prosessen med innredning av hallen og innspill til valg av apparater. Vi tror dette er et riktig steg i utviklingen av landslagssenteret for turn menn. Som leietaker på NIH vil NGTF blant annet ha større fleksibilitet i forhold til treningstider og vi vil kunne trene alene. Vi vil også i større grad omgi oss med Olympiatoppen som vil være viktig både med tanke på utviklingen av NGTF sin toppidrettskultur og tilgang på kompetanse. I tillegg vil man kunne knytte enda tettere samarbeid med NIH som utdanningsinstitusjon i forhold til kombinasjonen med toppidrett og utdanning. 4.3 Hva tilbyr NGTF gymnaster på landslagssenteret Trene sammen med Norges beste gymnaster. Per i dag trener 9 gymnaster på junior- og seniornivå på senteret. 4

6 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: NGTF har ansatt tre trenere fordelt på 1,8 stillinger. Dette er landslagssjef Gabriel Negru i 100%, samt Alexander Nissen og Flemming Solberg i tilsammen 80 % stilling. Trening opp til 30 timer pr uke fordelt på 11 økter. Tilpasset treningstid - NGTF skal få bestemme treningstider. Mulighet for å trene hele året. Landslagstrenerne vil lage treningsplaner for alle utøverne. Disse planene vil utarbeides i samarbeid med trenerne lokalt. Samarbeid med WANG videregående på morgentrening/skole. Tettere tilknytning til NIH og Olympiatoppen gjennom trening på NIH. Subsidiert lunsj 6 dager i uken. Medisinsk oppfølging: o Tilgang til gratis fysioterapeut 2 dager per uke. o Tett oppfølging vedr forebygging og behandling av skade. o Tilgang til hurtig behandling/mr/røntgen. o Blodprøver/screening. Høy internasjonal trenerkompetanse. Oppfølgingsmøte for foresatte til gymnaster, primært for de under 18 år. Regelmessige møter mellom landslagsledelse og sentergymnaster. NGTF dekker halleie, trenere og støtteapparat. Gymnastene betaler ikke medlems- eller treningsavgift til NGTF. Gymnastene betaler medlemskap til egen klubb, samt konkurranselisens. Gymnaster som besøker senter betaler ikke for trening, men dekker reise og opphold selv. 4.4 Krav til gymnaster på junior- og seniorlandslag - landslagssenter For å kunne utvikle oss videre og ta nye steg er det naturlig at kravene for å drive toppidrett turn menn settes noe høyere. Dette er en naturlig del av utviklingen. Deltakelse på landslagssenteret er derfor et tilbud til de som ønsker å satse på toppidrett gjennom NGTF og kravene er satt ut fra dette og en totalitet rundt bruken av våre ressurser. NB! Kravene som er satt for seniorlandslag i forhold til deltakelse på landslagssenter gjelder etter endt videregående skolegang uavhengig av bosted! Krav til gymnaster bosatt i Oslo på seniorlandslag Med «i Oslo» menes: I Oslo eller i rimelig avstand til Oslo i forhold til daglig reisevei. Utøvere som er ferdig med videregående skole må forholde seg til følgende krav: Gymnasten skal trene i regi av landslagssenteret. Det vil være en stor fordel for gymnasten å velge landslagssenter fra den høsten man starter på videregående slik at overgangen til seniorlandslag og landslagssenter blir så enkel som mulig Krav til gymnaster bosatt utenfor Oslo på seniorlandslag Med «utenfor Oslo» menes: At reiseavstand er for lang til daglig trening på landslagssenteret. Utøvere som er ferdig med videregående skole må forholde seg til følgende krav: Utøveren må tilbringe minimum 48 døgn på senteret i løpet av et år. 5

7 o o o o Hvert opphold bør vare i minimum 4 dager. Det er ønskelig at det gjennomføres en slik treningsperiode minimum hver måned. Disse periodene kommer i tillegg til ordinære samlinger. Oppholdene på landslagssenteret avklares med landslagssjefen i forkant Krav til gymnaster på junior landslag i forhold til landslagssenter Det er ikke krav til at gymnaster i juniorlandslaget, både bosatt i og utenfor Oslo, skal være en del av landslagssenteret. Eneste kravet som er satt er at alle på juniorlandslaget skal avtale å gjennomføre en test på landslagssenteret i januar/februar hvert år ref. pkt. 5. Turn menn ønsker allikevel at de som tenker seg en utvikling mot toppidrett vurderer deltakelse på landslagssenter allerede når man skal starte på videregående skole. Derfor vil et tilbud om plass på landslagssenteret sendes til alle som starter på videregående skole. Spesielt ser vi dette som naturlig om man er bosatt i Oslo. I samarbeidet med Wang Toppidrett ligger det blant annet til rette for dette selv om det kan være flere videregående skoler som lar seg kombinere med landslagssenteret. 5. Generelle krav og retningslinjer For gymnaster i guttegruppen og junior- og seniorlandslag Krav og retningslinjer er, i tillegg til kriterier for uttak og samlinger, i hovedsak regulert gjennom følgende to dokumenter som ligger på hjemmesiden til NGTF: Utøverkontrakt junior- og seniorlandslag turn menn 2018 Kriterier og forutsetninger for uttak av gymnaster til rekruteringsgruppen for gutter for Samarbeid med trenere og klubber Siden oppstart av landslagssenter har vi alltid sagt at døren er åpen for trenere som ønsker å komme på våre treninger. Enten for å følge opp egne gymnaster eller bare for å observere uavhengig av om klubbens gymnaster er en del av landslagssenter eller ikke. Dette er et tilbud som dessverre i liten grad er blitt brukt. For å styrke samarbeidet med klubbene er det planlagt klubbesøk til alle klubber i løpet av Dette er nødvendig for å gi mer detaljert informasjon om hvordan turn menn jobber, samt forplikte klubbene i større grad til å tilrettelegge for toppidrett i sin klubb. 6.1 For klubber/trenere med gymnaster i landslagssenter spesielt Vi legger til rette for at klubbtrener kan følge opp sin gymnast og som nevnt tidligere er landslagssenteret helt åpent for besøk. o Hyppigheten av oppfølgingen er noe trener og klubb må enes om. o I prinsippet er det mulig for klubbtrener å delta på alle treninger til landslagssenteret. o For klubbene med kort reise til landslagssenteret kan en løsning være å følge klubbens gymnast på et gitt antall økter per uke. Det være seg morgen eller ettermiddagstrening. Individuelle planer for gymnastene på senter gjøres best sammen med trener og gymnaster i hall. Vi oppfordrer derfor klubbtrener til besøk i landslagssenter for at dette kan gjennomgås sammen. Om det kreves ytterligere informasjon må klubbtrener/klubb be om dette. 6

8 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: For klubber/trenere med gymnaster i landslag og guttegruppe Stille med trener på samlinger. o Det vil ved uttak av gymnaster være slik at klubbtrenere deltar på landslagssamlinger/konkurranser der det er naturlig og etter behov. Det vil være noe rullering da det oftest er behov for litt færre trenere enn det er klubber representert på hver samling. Trenere til konkurranser/invitasjonskonkurranser: o Trener/trenerteam tas ut av landslagssjef. Som hovedregel er resultater fra konkurranser og samlinger gjeldene, på lik linje med kriterier for gymnastene. Det honoreres kr 1000,- per dag for samlinger. Anbefales at dette går til klubb for å brukes på vikar. Det bør være i klubbens interesse å løfte utøvere frem til en plass på senteret og landslaget. o Dette vil kunne bidra til rekruttering i egen klubb blant annet gjennom å frigjøre ressurser når utøver kommer på landslagssenter/landslag. 6.3 Ansvar for nasjonale konkurranser Det er klubbenes ansvar og melde på gymnaster som representerer sin klubb, gjelder også gymnaster i landslagssenteret, til nasjonale konkurranser. o Dette gjøres etter kommunikasjon med landslagssjef. Det er som klubbtreners ansvar å følge gymnaster i nasjonale konkurranser, selv om de trener daglig på landslagssenteret. o Det er en fordel at klubbtrener har kontakt med- og besøker senteret og «sin gymnast» i forkant av konkurransene slik at samhandlingen mellom trener og gymnast er så optimal som mulig. Dette bør også ses på som et viktig del av kontakten med gymnasten og et samarbeid med landslagssenter. 7. Landslagssenter og utdanning NGTF ønsker å tilrettelegge for utdanning. Men igjen, toppidrett er tøft så når du nærmer deg junior- og senioralder, spesielt i forhold til valg av videregående, så må tenke nøye igjennom de utdannings- og yrkesvalgene man skal ta. I noen tilfeller og i noen perioder lar det seg kanskje ikke gjøre å kombinere toppidrett med skole eller arbeid og i andre perioder kan det være mulig å ta litt mer skole og arbeid. Erfaringen er at svært få greier en kombinasjon av satsing med fullt studieløp. Da tar man gjerne på seg for mye og da blir totalbelastningen for stor og man mislykkes kanskje både med idretten og med skole/arbeid. Men alle er forskjellig og det vil være individuelt hva men klarer å kombinere. 7.1 Ungdomsskole Vi ser mulighet for elever til å vurdere Wang ungdomsskole eller liknende, men det er per i dag få alternativer. Det er generelt mer utfordrende å få fri til blant annet morgentrening og trening som starter før skoledagen er avsluttet. 7

9 7.2 Videregående skole - Wang Toppidrett NGTF og landslagstrener har tett dialog med Wang Toppidrett for at videregåendeelever på landslag i turn menn får plass. Landslagstrener Flemming Solberg er også turnansvarlig på Wang. Utøvere på landslagssenteret har hatt prioritet Videregående Skole utover Wang Her går vi inn i hver enkelt situasjon og går i dialog med skolen, men dette arbeidet ønsker vi å systematisere enda mer. 7.3 Toppidrett og utdanning etter videregående Olympiatoppen har mer informasjon her: age1614.html Norges Idrettshøgskole De beste gymnastene har mulighet til å få toppidrettsutøver status, med tilrettelagt studieforløp. Det kan allikevel være en utfordring med 1.år bachelor da praktiske idretter er obligatorisk. Bør times ifht olympisk syklus. tudiesteder/norges_idrettshoegskole/page3060.html Universitet/Høgskole Olympiatoppen har avtal med mange skoler som kan tilrettelegge for toppidrett. Her finner du oversikten: tudiesteder/avtaler_og_ordninger/page6907.html 7.4 Toppidrett og førstegangstjeneste Vi får fritak for landslagsutøvere som satser på toppidrett. Det er derfor viktig at gymnaster kontakter forbundskontoret til riktig tid. Informasjon om når og hvordan dette skal foregå finner dere her: html 7.5 Toppidrett og jobb Informasjon fra Olympiatoppen: e763.html Med vennlig hilsen Øistein Leren Generalsekretær Torgeir Røinås Pedersen Leder TKTM Gabriel Negru Landslagssjef Ole Kristian Storsve 8

10 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf Bankgiro: Bankgiro lisenser: Org.nr.: Landslagskoordinator 9

LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2017

LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2017 LANDSLAG OG LANDSLAGSSENTER TURN MENN 2017 Struktur, krav g kriterier Versjn 1. mars 2017 Nrges Gymnastikk- g Turnfrbund Pstbks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sgnsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymgturn.n

Detaljer

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status

Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status Evalueringsrapport toppidrettssatsning Turn Menn Foreløpig status 1 INNHOLD 1. Forord 2. Evaluering av måloppnåelse i forhold til Langtidsplanen 2009-2012 a. Aktivitet b. Kompetanse c. Resultater 3. Evaluering

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for Karate Innledning Planen skal ses som en samlet plan for Norges Kampsportforbunds (NKF) toppidrettssatsning og talentutvikling som skal følge

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettslige handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde A-status...

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER

LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER LANDSLAGENE (2013) 2016-2020 TURN KVINNER Revider des.2015 Så snart en ansettelse er godkjent av styret i NGTF blir det et planmøte mellom Landslagskoordinator / TK og klubber/trenere med utøvere på Jr.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 03.04.17 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Veronika

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt

Uttakskriterier BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 10.02.2017 Uttakskriterier 2017 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere

Veien mot toppen. Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Veien mot toppen Hva betyr det å være toppidrettsutøver? - OLT s utviklingsfilosofi for unge utøvere Bakgrunnsinformasjoner Flere nasjoner konkurrerer. I karate VM hvor Stein Rønning vant VM-gull deltok

Detaljer

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015

Reglementsendringer og presiseringer fra og med 2010 og revidering februar 2015 Norges Gymnastikk- og Turnforbund Postboks 5000, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 1503 33 50799 Org.nr.: 970 232 796

Detaljer

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa!

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa! Infoskriv nr.1 2017 Oslo, 20.november 2017 Vi er best i Nord Europa! Gratulerer til laget som tok gull; Martine Skregelid, Asker tf, Thea Mille Nygaard, Holmen tt, Julie Madsø, Holmen tt, Ingrid von Hafebrädl,

Detaljer

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Norge deltok med turnlandslag for kvinner i Olympiske leker i 1968 og 1972 Og individuelt med Anita Tomulevska, Barcelona 1992 Turn er OLs største og viktigste

Detaljer

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016

Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Informasjonsskriv fra Toppidrettsutvalget september 2016 Innledning Etter en meget god sesong er det også svært gledelig at Johan Flodin arbeider videre med norsk roing. Vi gleder oss nå til fortsettelsen

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Sportsplan for Mounted Games 2017

Sportsplan for Mounted Games 2017 GRENUTVALG MOUNTED GAMES February 1, 2017 Skrevet av: Eivind Kjuus Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2017... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer

Uttakskriterier 2016

Uttakskriterier 2016 Uttakskriterier 2016 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter 12. desember 2015 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Terrenglandslaget

Detaljer

RAPPORT SATSNING TURN MENN Skrevet av generalsekretær Øistein Leren med fokus på rammefaktorer.

RAPPORT SATSNING TURN MENN Skrevet av generalsekretær Øistein Leren med fokus på rammefaktorer. RAPPORT SATSNING TURN MENN Skrevet av generalsekretær Øistein Leren med fokus på rammefaktorer. Teknisk komite turn menn og landslagssjef vil supplere med informasjoner om utvikling innen grenen hva gjelder

Detaljer

Handlingsplan 2014-2020

Handlingsplan 2014-2020 Boccia venner. Det er en fornøyelse å presentere handlingsplanen for landslaget for perioden 2014-2020 som jeg håper kan bli vedtatt på seksjonstyret for boccia og teppecurling. Handlingsplanen staker

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes Samarbeid med og regionene, hvordan kan dette utnyttes Trond Pedersen Utviklingssjef Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens visjon, formål og filosofi Visjon Lede og trene

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Landslagsgruppene

Landslagsgruppene Landslagene 2011-2012 Landslagsgruppene 2011-2012 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover.

Detaljer

Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu. Stena Line, 6. september 2009

Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu. Stena Line, 6. september 2009 Etablering av Rikssenter for bordtennis på Fornebu Stena Line, 6. september 2009 Nå-situasjon hentet fra NBTF toppidrettsstrategi Hvorfor etablere et rikssenter? Behov for kvalitet i spillerutvikling gjennom

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Mandag kl Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 04.03.15 kl. 10.30 16.30 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

TOPPIDRETTSMODELL TURN MENN

TOPPIDRETTSMODELL TURN MENN TOPPIDRETTSMODELL TURN MENN 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 3 2. Status Turn Menn:... 5 Aspirant / Rekrutt:... 5 Junior:... 5 Senior:... 5 NGTF organisering:... 6 Kretser:...

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2006-2007 Landslagsgruppene 2006-2007 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa EM kortbane gruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget

Detaljer

Elitevolleyballens Politiske Dokument Volleyball

Elitevolleyballens Politiske Dokument Volleyball Elitevolleyballens Politiske Dokument 2016 2026 Volleyball 1 INNLEDNING INNHOLD Innledning...3 Virksomhetsidé...4 Hovedmål for NVBF...4 Programerklæringer for NVBF i perioden...5 Verdigrunnlag for NVBF...6

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Uttakskriterier Senior

Uttakskriterier Senior Uttakskriterier 2017 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Kenneth Buch, Landslagssjef & Birgitte Husebye, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. 2. Styrets

Detaljer

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett

Søknad. Satsningsteam for regionene. Innhold. Toppidrett 29. februar 2012 1 Søknad Satsningsteam for regionene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner i 2012. Treningsregionene er Region Vest, Region Øst og Region Sør, de er delt

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur

«På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur «På vei til Tokyo» Strategiplan for para-dressur 2017-2020 Vi skal ha det gøy, trene best, og vinne mest! RESULTATMÅL i 2020: - Ta lagmedalje i Tokyo - Alle ekvipasjer til finale - Minst to individuelle

Detaljer

Olympiatoppen Vest-Norge

Olympiatoppen Vest-Norge OITMPIATOWK Olympiatoppen Vest-Norge Regionalt kompetenrøseflterrfor towjidrett Saknr -2ci c?5-0 k c, // Hordaland Fylkeskommune, v/skolesjef Inger Tønder, Bergen. 1 * JAN. 2006 01.06 Søknad om etablering

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

Norges Orienteringsforbund 2014

Norges Orienteringsforbund 2014 Toppidrettsplan Norges Orienteringsforbund 2014 Godkjent på forbundstinget 2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 2. OVERORDNEDE FØRINGER 1 Generelt 1 Hovedmål 1 Strategiske veivalg 2 3. SAMARBEIDE

Detaljer

Uttakskriterier 2016 - Senior

Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskriterier 2016 - Senior Uttakskomité (UK) Senior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener Uttaksprosess: 1. UK gjør uttak

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

Regionale rekrutteringsteam

Regionale rekrutteringsteam 1 Regionale rekrutteringsteam for Trial Satsingsteam for regionene. I 2012 ble det opprettet regionale rekrutteringsteam for alle tre treningsregioner. Dette ble godt mottatt og videreføres fremover. Treningsregionene

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSMØTE 10.04.2013 VELKOMMEN Eric Askildsen, rektor/daglig leder Tormod Sandvei, sportssjef Berit Vrålstad, kontorleder Hva er NTG-U? Hva innebærer det å gå på NTG-U? Inntaket til NTG-U NORGES

Detaljer

Evaluering OL og Paralympics Rio 2016

Evaluering OL og Paralympics Rio 2016 Evaluering OL og Paralympics Rio 2016 Hovedpunkter fra Olympiatoppens evaluering Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hensikten med evalueringen Vurdere Olympiatoppens rolle i forberedelsene

Detaljer

Uttakskriterier Junior

Uttakskriterier Junior Uttakskriterier 2016 - Junior Uttakskomité (UK) Junior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Torben Wendler, Juniorlandslagstrener Medlem: Sverre Waaler Kaas, Juniorlandslagstrener Uttaksprosess:

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC

Referat fra forbundsstyremøte Fredag kl Ullevål stadion UBC Referat fra forbundsstyremøte Fredag 29.01.16 kl. 10.30 19.00 Ullevål stadion UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Tilstede fra administrasjonen: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) (til

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Jente- rekrutteringsteam

Jente- rekrutteringsteam 28. mars 2012 1 Jente- rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for jentene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for jenter i 2012. Teamet skal fremme internasjonal satsning for jenter/damer. Det er

Detaljer

LANDSLAGENE 2016/2017

LANDSLAGENE 2016/2017 LANDSLAGENE 2016/2017 Landslagsgruppene 2016/2017 SENIOR: Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa JUNIOR: EM Juniorgruppa Utviklingsgruppa SENIORLANDSLAGET-TRENERE: Landslagssjef: Petter Løvberg Assistenttrener:

Detaljer

Olympiatoppens strategiske utviklingsplan Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Olympiatoppens strategiske utviklingsplan Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens strategiske utviklingsplan 2017 2022 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens strategiske forankring Norsk toppidretts formål og virksomhetsidè «Norge skal

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017

SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 SPORTSPLAN VOLTIGE 2017 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2017... 3 2018... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

Styrkeløfteren fra Sjøholt

Styrkeløfteren fra Sjøholt Styrkeløfteren fra Sjøholt Jeg Stian Walgermo (født 12. august 1988 i Ålesund) kommer fra en liten plass på Sunnmøre som heter Sjøholt. Er nå bosatt i Trondheim og jobber som systemutvikler i Sticos AS.

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DISTANSE SENIOR OG JUNIOR/UNGE RYTTERE 2017

SPORTSPLAN FOR DISTANSE SENIOR OG JUNIOR/UNGE RYTTERE 2017 SPORTSPLAN FOR DISTANSE SENIOR OG JUNIOR/UNGE RYTTERE 2017 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål 2017... 4 Organisatoriske mål... 4 Elitegruppe og satsningsgruppe...

Detaljer

Uttakskriterier Junior

Uttakskriterier Junior Uttakskriterier 2016 - Junior Uttakskomité (UK) Junior Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef Medlem: Torben Wendler, Juniorlandslagstrener Medlem: Sverre Waaler Kaas, Juniorlandslagstrener Uttaksprosess:

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Uttakskriterier EM 2017 EM arrangeres i Pesaro, Italia 19.-21. mai 2017. Mesterskapet er for junior tropp og senior lag. Uttakskriterier er vedtatt på styremøte 1.desember 2016. UEGs bestemmelser ifm.

Detaljer

Prosjekt Vinnere til Vanns

Prosjekt Vinnere til Vanns Prosjekt Vinnere til Vanns Bakgrunnen for prosjektet: Etablert Feb 2007 Øke oppfølgingskapasitet overfor de aktive Stabil trenerkompetanse ungdoms-, juniorog utfordrerpadlere som ønsker å satse Samle krefter

Detaljer

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball

ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball ELITEVOLLEYBALLENS POLITISKE DOKUMENT (EPD) - Volleyball 2016 2026 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Virksomhetsidé... 2 Hovedmål for NVBF... 2 Programerklæringer for NVBF i perioden... 2 Verdigrunnlag

Detaljer

Sportsplan Norsk Bridgeforbund

Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplan Norsk Bridgeforbund Sportsplanen er et virkemiddel for å nå de sportslige målene for Norsk Bridgeforbunds (NBF) landslag i åpen- og dameklassen. Sportsplanen skal også bidra til å virkeliggjøre

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2028 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av forbundstinget 2016. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Olympiatoppen enhet for talentutvikling

Olympiatoppen enhet for talentutvikling Olympiatoppen enhet for talentutvikling Utviklingsfilosofi for unge utøvere og arbeid med kvalitet i skoler med tilrettelegging for utvikling av morgendagens utøvere Kunnskapsturne, OLT sørøst 24. 1o.

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg

Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg Kombiner utdanning med volleyball ved WANG Toppidrett Tønsberg HOS WANG TOPPIDRETT FÅR DU MULIGHETEN TIL: Å starte dagen med trening fire ganger i uka. Å trene med noen av de beste trenerne i Norge, opp

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Landslagene 2014-2015

Landslagene 2014-2015 Landslagene 2014-2015 Landslagsgruppene 2014-2015 Seniorlandslaget Elitegruppa: -Henrik Christiansen -Sverre Næss -Lavrans Solli Utfordrergruppa: -Cecilie W.Johannessen -Elise Næss Olsen -Sindri Jakobsson

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2015-2016 Landslagsgruppene 2015-2016 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Junior EM gruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Landslagssjef:

Detaljer

Fra kompetanseløft til elite

Fra kompetanseløft til elite NORGES KAMPSPORTFORBUND Fra kompetanseløft til elite Sportslig plan US-DAJA 05.02.2012 Med utgangspunkt i idrettspolitisk dokument for Tingperioden 2012-2014 har vi laget en ny sportslig plan. Planen beskriver

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL

NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF 2015-2017 NY TEAM STATKRAFT MODELL NSSF MODELL TALENTUTVIKLING 15 16: Hovedtilhørighet og tilbud i klubb. Deltar på kretssamlinger, Statkraft Young Star. Konkurransearena: Kretsrenn/cup, KM, LM, HL,

Detaljer