Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttakskriterier Norges Triathlonforbund"

Transkript

1 Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi skiller mellom uttak til junior- og seniorkonkurranser, da det er forskjellige kriterier som legges til grunn. Dette kommer klart frem nedenfor under spesifikke uttakskriterier til mesterskap og andre konkurranser i forbundets regi. Dette skrivet omhandler disse uttakskriterier samt at det avslutningsvis spesifiseres kriterier for 2015 sesongen. Uttak landslag Norges Triathlonforbund: NTF har for tiden tre landslag: Elitelandslag, Utviklingslandslag og Ungdomslandslag. Denne strukturen er ikke fast, og man kan årlig vurdere om strukturen skal justeres. Det er ikke reine herre- og damelandslag og de to første landslagene kan inneholde både junior- og seniorutøvere. Ungdomslandslaget er forbeholdt våre yngste utøvere. Som uttak til landslag så gjelder tre hovedkriterier i prioritert rekkefølge samt også en individuell vurdering. Det er ikke slik at alle kriterier må være oppfylt, men minst to av tre kriterier må være oppfylt for uttak. 1. Internasjonale prestasjoner i mesterskap og WTS løp, W-Cup og E-Cup i prioritert rekkefølge. 2. Internasjonal ranking- Plassering på ITU point list (gjelder kun senior) 3. Test tider på standardtester 800m svømming og 5000m løping Se vedlegget Testing av norske triathlonutøvere 4. Individuelle vurderinger Elitelandslag: Elitelandslaget skal bestå av våre beste utøvere på junior- og seniornivå som gjennom resultater internasjonalt og på testtider på våre standardtester viser at de har potensiale til å nå verdenstoppen, eller er i verdenstoppen på junior-,u23- eller Elitenivå. Elitelandslaget vil alltid være våre beste utøvere og størrelsen på laget vil variere ut fra hvor mange som når kravene. 1. Internasjonale prestasjoner: a. Topp 20 i mesterskap (EM og VM) for junior, U23 og Senior/Elite. Topp 10 i W-Cup og WTS løp b. Topp 5 i E-cup Senior 2. Topp 200 på ITU pointlist pr pr. kalenderår 3. Innenfor 92% av verdenseliten på svømming og løping for senior ( definert som topp 15 i U23)og 88% for junior. (Totaltid gjelder) Konkret betyr det: a. Senior herre: 8.54 på 800m svømming på 5000m løping =24.07 b. Senior dame: 9.41 på 800m svømming på 5000m løping =27.04 c. Junior gutt: 9.17 på 800m svømming på 5000m løping =25.06 d. Junior jente: på 800m svømming på 5000m løping = De som ikke oppfyller disse kriteriene kan etter individuell vurdering tas opp på

2 Elitelandslaget, men de må vise god utvikling gjennom trening og resultater på konkurranser. Utviklingslandslaget: Utviklingslandslaget skal bestå av våre nest beste utøvere på junior- og seniornivå. Det er utøvere som viser at de har potensiale, men mangler litt til de beste. En utøver på utviklingslandslaget må vise at han har ett utviklingspotensiale som tilsier at det er mulig å nå nivået på Elitelandslaget innen to sesonger. Man må gjennom internasjonale prestasjoner vise at man er på vei mot på ett internasjonalt nivå. Hvis det er mange utøvere innenfor disse kravene så gjøres en rangering 1. Internasjonale prestasjoner: a. Plassering mellom i mesterskap (EM og VM) for junior. b. Topp 20 plasseringer i E-cup for senior og Topp 10 for junior 2. Være på ITU pointlist 3. Innenfor 88% av verdenseliten på svømming og løping for senior og 85% for junior. a. Senior herre =25.06 og Senior dame:27.04 (Se tider under Elitelandslag) b. Junior Gutt 9.39 på 800m svømming og på 5000m løping=26.07 c. Junior jente: på 800m svømming og på 5000m løping = Individuell vurdering. Ungdomslandslaget: Dette er for våre yngste utøvere som i alder er fra år. Vi prioriterer utøvere som er på ett bra nivå på svømming og løping og viser stor vilje til å satse på idretten. Uttak skjer etter individuell vurdering. Hvis det er mange om beinet så vil resultater på relevante triatlonkonkurranser og test tider på standardtester telle. Så i prioritert rekkefølge gjøres uttak etter følgende kriterier: 1. Individuell vurdering. 2. Prestasjoner i nasjonale mesterskap i triatlon for utøvere i samme aldersgruppe 3. Tider og rangering på standardtester gjort på vår åpne talentsamling i desember. Prosedyre for uttak landslag: 1. Uttaket gjøres på kriterier som er satt ovenfor. 2. Utøverne informeres muntlig og i eget møte med Sportssjef. Dette møtet holdes i desember og siste frist for møtet er 20.desember. 3. Utøverne må muntlig eller skriftlig senest 31.desember akseptere plassen på laget. Dette gjøres til Sportsjef. 4. Utøveravtalen skal signeres senest 15. januar og returneres til Sportssjef. Uttak mesterskap og konkurranser i regi av Norges Triathlonforbund Junior:

3 E-cup junior: Norge har 4 kvalifiseringsplasser i hver klasse til hvert løp. Sportssjef og Eliteutvalget bestemmer hvilke løp Norge stiller med utøvere basert på årsplanen. Sportssjef og Eliteutvalget bestemmer hvor mange utøvere man ønsker å sende til de aktuelle konkurransene. Etter at det er bestemt hvor mange utøvere vi sender, tas det ut uttak etter individuell vurdering. Denne vurderingen er basert på individuell utvikling og resultater på konkurranser nasjonalt og internasjonalt, men med hovedvekt på internasjonale løp. Kvalifiserte utøvere kan kjøre andre E-cup på egen regning der landslaget ikke har eget opplegg. (Kvalifisert her menes utøvere som Eliteutvalget mener er gode nok. Det kan være utøvere på landslag, men også utøvere rett under). Hver nasjon har 4 plasser til hvert E-cup jr. Det er vi selv som må vurdere om vi i det hele tatt vil delta, og hvis vi deltar hvor mange vi sender. Vi har ikke økonomi til å sende utøvere til alle konkurranser så vi plukker ut noen som vi mener passer best i forhold til den norske og den internasjonale sesongen. Utøverne på landslaget er på forskjellig alder og nivå og dermed blir sesongplanene forskjellig for disse, da ikke alle skal være med på alt internasjonalt. Vi har heller ingen motforestillinger mot at utøverne selv reiser ut og prøver seg på slike konkurranser som vi ikke har lagt inn i våre planer. Forutsetning er at det passer inn i sesongplanene samt at Eliteutvalget finner de gode nok. E-Cup for junior har vært og er en veldig viktig læringsarena for våre unge utøvere siden relevant konkurransetrening nesten ikke har vært eksisterende i Norge. Selv om konkurransetilbudet i Norge begynner å bli mye bedre kommer vi til å opprettholde denne satsingen på E-cup for våre yngste landslagsutøvere. EM junior: Alle nasjoner i Europa har to plasser for hvert kjønn til denne konkurransen, men med gode resultater fra EM året i forveien kan vi få opptil 4 plasser. Sportssjef og Eliteutvalget ønsker at vi stiller med så mange utøvere som ETU (European Triathlon Union) gir oss muligheter til. Vi har ett ønske at vi alltid skal stille stafettlag i mixed stafett som krever to gutter og to jenter. Uttaket baserer seg på minst en internasjonal uttakskonkurranse og individuell vurdering. Resultatet på uttakskonkurransen teller mest, men er ikke endelig kriterium da vi ønsker å se utviklingen og formen gjennom sesongen også. Vi kan velge selv hvem vi sender i forhold til den kvoten vi får av ETU. Det er ønskelig for oss å sende så mange som mulig for best mulig internasjonal matching for våre utøvere.

4 Det er viktig å ha minst to av hvert kjønn uansett da vi ønsker å kunne stille lag i mixed stafetten! VM junior: Europa har en kvote på 36 plasser i VM. Disse fordeles etter resultater i EM. Antall plasser i VM avhenger av hvor mange vi har innenfor topp 36 i EM. Det er dog muligheter for å søke om Wild Card for ekstra plasser hvis vi mener vi har kvalifiserte utøvere til dette. Sjansen for å få Wild Card er liten da det er mange som søker, og dette behandles av ITU. Sportssjef og Eliteutvalget tar ut laget til VM basert på hvor mange plasser vi får tildelt under EM. Beste nordmann under EM får en plass i hver klasse. Får vi flere plasser avgjøres uttak av disse plassene etter en nærmere vurdering, endelig avgjørelse tas senest 6 uker før mesterskapet. Denne vurderingen er basert på individuell utvikling og resultater på konkurranser nasjonalt og internasjonalt, men med hovedvekt på internasjonale løp. Vi søker kun om Wild Card for utøvere som har vist at de kan være med i toppen. I praksis betyr det utøvere som ikke deltok under EM pga. Skader eller hadde uhell under mesterskapet. Minimumskrav er å vise gjennom internasjonale (E-cup og EM) konkurranser at man er innenfor 3% tidsmessig etter vinneren. VM er ett mesterskap hvor vi sender utøvere vi mener kan prestere. Man må vise gjennom mesterskap og internasjonale konkurranser at man har noe der å gjøre. Senior/ Elite Til kontinental Cup ( E-Cup), World Cup og WTS løp så er det ITU som definerer kriterier for å kunne delta. Disse kriterier overstyrer alltid våre uttakskriterier, og dermed må våre uttak basere seg på disse uttakskriterier. World Triathlon Series uttakskriterier finner man her: ITU World Cup uttakskriterier finner man her: ITU Continetal Cup uttakskriterier:

5 E-cup Senior/ Elite (ITU Continental Cup): Startplass i E-cup (Continental Cup) på seniornivå avhenger av internasjonal seeding, og da med ITU point list som hoved grunnlag og ETU point list som sekundært grunnlag. En startplass avgjøres da av den internasjonale seedingen og ikke forbundets/eliteutvalgets interne seeding/vurdering. Sportssjef og Eliteutvalget bestemmer de konkurransene hvor vi ønsker å ha deltakere. Vi har ikke økonomi til å kjøre alle løp, så vi velger de løp som passer inn i sesongplanen og melder på aktuelle løpere til disse løpene. Hvem som får startplass i disse løpene er avhengig av internasjonal seeding. Det er ITU point list og ETU point list som legges til grunn. Denne listen vil alltid overstyre forbundets uttak. Vi kan erstatte uttatte utøvere med andre ikke uttatte utøvere hvis det er hensiktsmessig. Sportssjef og Eliteutvalget gjør en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kvalifiserte utøvere kan kjøre andre E-cup på egen regning der landslaget ikke har eget opplegg. Fra ITU sin side gjelder likevel samme krav til seeding via ITU pointlist og ETU point list. Hvis sesongplanen endrer seg (f.eks pga. Skader osv.) så har kan utøveren sammen med Sportssjef bli enige om justeringer av sesongplanen. Hvilke E-Cup konkurranser som vi kommer til å prioritere kommer vi til å opplyse om til utøverne i god tid før sesongstart. Her er uttakskriterier bestemt av ITU. Vi kan ikke overstyre disse uttakskriteriene. Men vi må gjøre ett selektivt utvalg av hvilke konkurranser vi kan prioritere som en del av vår satsing ( og vår økonomi). Men det vil alltid være muligheter for å dra på egen regning. Inntil videre så legger vi ikke noen føringer om hvem som får denne muligheten, så lenge de tar alle kostnader selv. WTS Senior/Elite: Startplass i WTS på elitenivå avhenger av internasjonal seeding, og da med ITU point list som grunnlag. En startplass avgjøres da av den internasjonale seedingen og ikke Forbundets/Eliteutvalgets interne seeding/vurdering. Sportssjef og Eliteutvalget bestemmer de konkurransene hvor vi ønsker å ha deltakere. Økonomisk og også i forhold til vår årsplan, så må vi prioritere noen løp. Aktuelle utøvere meldes da inn i ITUs påmeldingsystem og settes på Waitlist. Dette gjøres av sportssjef etter avtale med de aktuelle utøverne. Hvem som får startplass i disse løpene er avhengig av internasjonal seeding. Det er ITU pointlist som legges til grunn. Denne listen vil alltid overstyre forbundets uttak og rangering. Vi kan erstatte uttatte utøvere med andre ikke uttatte utøvere hvis det er hensiktsmessig. Sportssjef og Eliteutvalget gjør en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

6 Vi ønsker å sende utøvere som er kvalifisert til WTS løp så langt som mulig og eneste begrensning er økonomien. Uttakskriterier er bestemt av ITU og vi mener at er man god nok til å kjøre WTS løp og kvalifisert av ITU, skal vi prioritere å få gjennomført dette. W-Cup Senior: Startplass i W-cup på seniornivå avhenger av internasjonal seeding, og da med ITU point list som grunnlag. En startplass avgjøres da av den internasjonale seedingen og ikke forbundets/eliteutvalgets interne seeding/vurdering.! Sportssjef og Eliteutvalget bestemmer de konkurransene hvor vi ønsker å ha deltakere. Økonomisk må vi prioritere noen løp, og kan ikke kjøre alle. Vi kommer til å prioritere W-Cup foran E-cup der vi må velge.! Aktuelle utøvere meldes da inn i ITUs påmeldingsystem og settes på Waitlist. Dette gjøres av sportssjef etter avtale med de aktuelle utøverne.! Hvem som får startplass i disse løpene er avhengig av internasjonal seeding. Det er ITU pointlist som legges til grunn. Denne listen vil alltid overstyre forbundets uttak og rangering.! Vi kan erstatte uttatte utøvere med andre ikke uttatte utøvere hvis det er hensiktsmessig. Sportssjef og Eliteutvalget gjør en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.! Vi ønsker å sende utøvere som er kvalifisert til WTS løp så langt som mulig og eneste begrensning er økonomien Uttakskriterier er bestemt av ITU og vi mener at er man god nok til å kjøre W-Cup løp og er kvalifisert av ITU, så skal man gjøre det. EM Senior Antall deltakere Norge kan sende til EM normaldistanse (og fra 2016 sprint distanse), bestemmes av ETU/ITU og rankingen på ITU point list. Antall utøvere vi kan sende er bestemt av dette. Jo flere høyt rankede vi har, jo flere plasser får vi. Sportssjef og Eliteutvalget innstiller etter rangering utøvere som vi ønsker å sende til EM. Vår rangering er basert på følgende kriterier: o Plassering på ITU point list. Sekundært plassering på ETU point list. o Individuell vurdering basert på:! Resultater i internasjonale konkurranser! Utvikling kapasitetsmessig i enkeltdisipliner, men med fokus på ( i prioritert rekkefølge): Svømming, Løping, og sykling.! Avstand frem til vinner i E-cup/internasjonale mesterskap. Minimumskrav er å vise gjennom internasjonale (E-cup ) konkurranser at man er innenfor 3% tidsmessig etter vinneren

7 Vi ønsker i utgangspunktet å sende så mange utøvere som vi får plasser til, men det er ikke utøverne som skaffer plassene som automatisk får plassen til EM da er tilknyttet nasjonen. Det vil derfor alltid gjøres en individuell vurdering hvem vi sender. Vi ønsker også å sende utøvere som kan prestere. VM senior/elite (WTS grand finale) VM for Elite er egentlig WTS (World Triathlon Series) finale hvor sammenlagtvinneren for hele WTS sesongen kåres. For å delta må man være høyt nok seedet på ITU point list og/eller på WTS point list. Denne listen er personavhengig og det er den personen som får plassen som kan delta. Sportssjef og Eliteutvalget vil følge ITUs rangering og kun sende utøvere som er berettiget til å starte i VM i henhold til ITU point list og WTS point list. Er man høyt nok seedet til å delta i Grand finale er man god nok til å være med og dermed sender vi de utøverne det vil gjelde. U23 VM Norge som nasjon har to plasser til dette mesterskapet. Hvem vi sender er opptil Sportssjef og Eliteutvalget å bestemme. For å komme i vurdering så må utøverne være på ITU point list (ha internasjonal seeding) og vise gjennom resultater og seeding at man har noe i ett VM å gjøre. Vi har satt som krav om at man må være topp 250 på ITU pointlist på datoen 6 uker før konkurransen for U23 starter. Vi har også satt som krav om at man i internasjonale (E-cup og EM) konkurranser er innenfor 3% tidsmessig etter vinneren. Det vil i tillegg gjøres en individuell vurdering av Sportssjef og Eliteutvalg for aktuelle utøvere Vi ønsker å ha utøvere i U23 mesterskap, men det må være utøvere som har vist gjennom resultater og internasjonal matching at man har noe der å gjøre. U23 EM Norge som nasjon kan sende flere utøvere til dette mesterskapet. (Nøyaktig antall ikke klart i skrivende stund og kan variere fra år til år). Hvem vi sender er opptil Sportssjef og Eliteutvalget å bestemme.! Det gjøres en individuell vurdering av Sportssjef og Eliteutvalg om hvem vi sender og hvor mange.

8 Det er mange konkurranser gjennom en sesong og man kan konkurrere seg i hjel hvis man vil, og Eliteutvalget vil gjøre en årlig vurdering om man skal satse på dette mesterskapet. Uttakskriterier for 2015: Uttakskriterier for 2015 følger de generelle retningslinjer som er satt ovenfor, men har i tillegg følgende spesifikasjoner spesielt for 2015: EM junior: Det blir to uttakskonkurranser for 2015: o E-Cup Wien og o Bryne Triatlon - Sprintdistanse Begrunnelse: Vi har to uttakskonkurranser da det er umulig å stille med alle i Wien pga. avsluttende eksamener for noen av våre utøvere. I Bryne må alle stille i utstyr for nondrafting konkurranse: Det betyr landeveissykkel uten tempobøyle. ITU godkjent bøyle er lov. Det tillates heller ikke bruk av tempohjelm! Ellers gjelder NTFs regler for selve konkurransen. VM junior: Beste nordmann under EM tas ut til VM. Evt. Plass nr 2 og 3 tas ut basert på resultater internasjonalt og nasjonalt. I år brukes følgende konkurranser i vurderingen: o Nasjonalt:! Bryne Triatlon! NM triatlon Normaldistanse Kristiansand o Internasjonalt:! E- Cup Wien! E-Cup Holten! EM jr Geneve EM Senior: Slik det ser ut nå har Norge en plass basert på internasjonal ranking. Hvis aktuelle utøvere viser god progresjon og gjennom konkurranser og tester viser at man har noe der å gjøre, så vil vi melde inn én utøver til. Det er ETU som bestemmer om vi får flere enn en plass til dette mesterskapet. U23 EM: I 2015 er ikke U23 EM en prioritert konkurranse, og vi kommer ikke til å sette av økonomiske midler til denne konkurransen. Utøvere som etter en individuell vurdering av Eliteutvalget anses som gode nok kan få lov å starte på egen regning.

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD:

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Bærum/NOR 14. februar EM innendørs,

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.2 april 2014 KRITERIER UTTAK EM 2014 Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM junior

Detaljer

Høringsdokument for bestemmelser rundt Norske studentmesterskap (SM) og studentleker (SL)

Høringsdokument for bestemmelser rundt Norske studentmesterskap (SM) og studentleker (SL) Høringsdokument for bestemmelser rundt Norske studentmesterskap (SM) og studentleker (SL) Hvilke prinsippielle ting ved dagens lovverk ønsker vi å ende på? Dette dokumentet tar sikte på å utheve noen av

Detaljer

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK

STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK STJØRDAL FRIIDRETTSKLUBB SPORTSLIG HOVEDBOK Revidert 10. april 2012 Sportslig Hovedbok Side 2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSKART FOR SPORTSLIG UTVALG... 5 SPORTSLIG UTVALG SINE

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Regler for i Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for i Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for i Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR

SPORTSPLAN FOR DRESSUR SENIOR Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål - 2016... 3 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, U25... 4 Landslag... 4 Elitegruppe... 4 U-25... 4 Evaluering av landslag og

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD:

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund. Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2015 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Bærum/NOR 14. februar EM innendørs,

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 4.0, 30. mai 2011 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 4...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...5

Detaljer

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle.

Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. JUNIORGOLF 2013 Velkommen til Huseby & Hankø Golfklubb Innholdsfortegnelse: Vi er en ung klubb hvor det er viktig for oss at, alle føler seg velkomne, og hvor golf er en sport for alle. Velkommen side:

Detaljer

Møtereferat. Hva: Vårmøte NSF telemark. Deltagere:

Møtereferat. Hva: Vårmøte NSF telemark. Deltagere: Hva: Vårmøte NSF telemark Dato: 25 mai 2013 Hvor: Quality Airport Hotell, Gardermoen Tilstede: Se liste under Kopi: TK, ansatte, www.skiforbundet.no/telemark Referent: Petter Ekran Deltagere: Austevoll

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer