ÅRSRAPPORTER 2016 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORTER 2016 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORTER 2016 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

2 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2016 Kretsstyret 2016: Leder: Ingebjørg Boye Lillehammer Turnforening Nestleder: kasserer: Mari Barlund Østre Toten Gym. -og Turnforening Styremedlem: Kari Gaarder Hubred Østre Toten Gym. -og Turnforening «Oda Moen Guldbrandsen Gjøvik Turnforening «Mette Andreassen Vardal Turnforening «Pål Hermund Gjestrum Østre Toten Gym. -og Turnforening «Helge Sæthre Gran IL Turn Varamedlem: Elisabeth Brumoen Lillehammer Turnforening Møter og Representasjon i 2016: Styremøter: Det er avholdt 9 styremøter i Varamedlem i styret samt utvalgsmedlemmer har vært innkalt til alle møter. Styret har i tillegg hatt telefonkontakt og kontakt på mail for å avgjøre hastesaker. Det er behandlet 79 saker. Møtene har blitt avholdt hos Robinson Scandinavia på Gjøvik i lånte lokaler. Møter om OpplandsPokalen: Det har blitt arrangert egne møter for komiteen for OpplandsPokalen i tillegg til mye mail og telefonkontakt. De fleste av medlemmene her er også styremedlemmer og utvalgsmedlemmer. Representasjon i 2016: Kretsledermøte januar Ungdoms OL 12. februar Kretsting HGTK mars Ting for Oppland Idrettskrets 23. april KM RG 24. april: Forbundstinget april Barnekretsturnstevnet juni Gym for Life Norge juni Voksenkretsturnstevnet Stryn juni: Tropp til Euro Gym juli Personalseminar, NGTF 23. september Kretsledermøte september Anleggskonferanse november KM Tropp og Gymhjul 06. nov.: Josefine Andreassen og Toril Nordseth Åpningssermoni v/turnere fra Lillehammer Toril Nordseth Ingebjørg Boye Liv Marie Simensveen Ingebjørg Boye og Toril Nordseth Ingebjørg Boye, Josefine Andreassen, Linda Stenhammer, Toril Nordseth m. fl. Josefine Andreassen, Mette Andreassen og Toril Nordseth Ingebjørg Boye. Josefine Andreassen, Linn van Gilst, og ungdomstropp fra Oppland Toril Nordseth Ingebjørg Boye og Toril Nordseth. Tom Davis Ingebjørg Boye samt utvalgsmedlemmer. Representasjon i andre ledd som er tilknyttet OGTK: Helge Sæthre Leder arbeidsgruppe Gymnastikkhjul (opprettet sent i 16) Aage Madsen, Lillehammer TF: Medlem hederskomité NGTF Liv Marie Simensveen, Nordre Land IL Turn: Medlem i dommergruppe i NGTF underlagt Teknisk Komite Rytmisk Gymnastikk Arbeidsoppgaver: Holde kontakt med forbundet. Besvare høringer og delta på møter i forbundet. Skaffe tillatelser for å delta i bingospill. Arrangere kurs og samlinger. Arrangere OpplandsPokalen.

3 2 Hjemmeside stoff og oppdatering av denne. Holde kontakt med lagene. Hjelpe lagene i sitt daglige arbeid Være til stede på alle KM, dele ut kretsmesterskapstegn. Tildele stevner og KM. Behandle søknader Søke om midler Økonomistyring Holde dommerkurs. Arrangere ungdomssamlinger Kretskontoret: Toril Nordseth er ansatt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund som kretskonsulent for OGTK i en 50% stilling. Kretskonsulenten har kontor sammen med Oslo- og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets og Østfold Gymnastikk og Turnkrets på Ekeberg i Oslo. Konsulenten har også en 50% stilling for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets. Kretsens utstyr: Se vedlegg til tingpapirene. Lagene kan søke om å få låne kretsens eiendeler. Samfunnet: Det har vært positiv omtale av våre aktiviteter i lokalpressen. Det er viktig at vi får fram allsidigheten i kretsen vår. Idretten vår er lavt prioritert og klubbene må selv sørge for å være aktive mot pressen. Lillehammer Turnforening deltok med turnene i åpningsseremonien under ungdoms OL i 2016 og laget ble omtalt under åpningen. Lag har også blitt omtalt i diverse lokalaviser, men her kreves det innlogging på flere av artiklene. Her følger noen av omtalene av turn i lokalaviser i Oppland. Vestre Slidre Turngruppe: Bilder fra juleshow. Skjåk IL Turn: Stor turnglede i Skjåk. Gran IL Turn: Kroppsbeherskelse og spenst i idrettshallen. Imponerte i Granspretten. Solveig Sæthre til VM. Juleavslutning for turngruppa. Samt flere nyheter som krever pålogging. Nordre Land: Liv Marie har vært som en ekstra mamma for oss RG- jentene Økonomi: OpplandsPokalen, bingoinntekter, barnekretsturnstevnet, medlemskontingent kurs og kulturmidler er de viktigste inntektskildene våre. Kostnader ved Opplandpokalen, overnatting, reiseutgifter, dommerutgifter og opplæring av dommere har vært de største kostnadspostene våre. I 2016 har kretsen valgt å satse ekstra på ungdom og vedtok å dekke store deler av deltakeravgiften til Eurogym i Tsjekkia Kretsen har en solid økonomi og vil i den grad det er mulig bidra til kompetanseheving og spesialutstyr som muliggjør arrangering av regionale konkurranser i vårt område. Rekruttering /barn/unge: Gode trenere med god utdanning er viktig for rekrutteringen i lagene. Granspretten, Buskerudtrampetten og OpplandsPokalen og KM i ulike grener har bra deltakelse fra lagene våre. I 2016 ble KM arrangert i Gausdal som et samarbeid med Hedmark. Kretsen har som sagt hatt en ungdomssatsning. Josefine Andreassen har vært ansvarlig for prosjektet. Det har blitt arrangert flere samlinger. Barnekretsturnstevnet er et viktig arrangement for utøverne i kretsen. Stevnet ble i 2016 arrangert på Gjøvik av Gjøvik Turnforening. Arrangementet er populært og det ble et flott arrangement. Rekruttering voksne/gymnastikk/mosjon: Voksenkretsturnstevnet 2016 ble arrangert i Stryn. Flere lag fra Oppland hadde med utøvere. Man kan lese mer om arrangementet i årsrapporten til Gymnastikkutvalget. NGTF bruker en del ressurser på mosjonstilbudet GymX for voksne. Det er liten mosjonsaktivitet for voksne i vår krets, men noen klubber tilbyr dette. Golden Age i Portoroz (Slovenia) oktober. Utøvere fra Lillehammer deltok.

4 3 Konkurranse: OpplandsPokalen ble arrangert i 2016 med over 700 påmeldte deltakere. Det var en økning fra året før. Overskuddet ble fordelt på følgende måte: 1/3 til kretsen, 1/3 til Lillehammer Turnforening som medarrangør og 1/3 til utstyr. Kretsen har mye konkurranseaktivitet i Troppsgymnastikk, og noen lag deltar også på Buskerudtrampetten i tillegg til konkurranser i egen krets. Kretsen har hatt deltakere på nasjonale konkurranser for Turn kvinner, Gymnastikkhjul og RG. Solveig Sæthre deltok også under VM i Gymnastikkhjul i juniorklassen i Vi viser til omtale av konkurranser i utvalgenes årsberetninger. Kompetanseheving: Mange har deltatt på trenerkurs i Kretsen har også dekket Sikringskurs 2 i Trampett for trener på kretsens ungdomstropp. Kretsen har ikke utdannet noen nye dommere i 2016, men jobber videre med dette i Viser ellers til årsrapporten for utdanning. Kretskonsulenten har deltatt på ulike kompetansehevingskurs i regi av Oslo Idrettskrets. Kretsen takker: Kretsstyret takker alle lag som har vært medarrangører av kurs og samlinger. Takk til Gjøvik Turnforening for barnekretsturnstevnet. Takk til Gausdal Turnforening og Nordre Land IL som arrangerte KM i de ulike grenene. Takk til Gjøvik Gym og Turn som arrangerte KM for Oppland i Turn kvinner i samarbeid med Hedmark. Takk til alle som stiller som dommere under våre konkurranser. Kretsen takker alle som bidro under OpplandsPokalen. Vi takker også alle trenere som har vært kurslærere på kurs og samlinger. Heder: Josefine Andreassen mottok Kretsens Trenerpris for Utdelingen fant sted på Barnekretsturnstevne på Gjøvik. Vi takker for innsatsen med å få til et godt tilbud for ungdom i kretsen. 2017: Et nytt år med nye utfordringer. Kursaktiviteten må opprettholdes i Sikringskurs er arrangert, og et Trener 1 kurs er under planlegging. Vinteren preges av mye fokus rundt OpplandsPokalen. Vi ser fram til barnekretsturnstevnet på Øyer-Tretten juni. Voksenkretsturnstevne som i 2017 er lagt til Landsturnstevne i Haugesund juni vil ha deltakere fra flere klubber i kretsen. Kretsen ser frem til å stille på Gym for Life challange på Oslofjord Conventionsenter. Kontakt med lagene vil også bli en viktig arbeidsoppgave i 2017.

5 4 ÅRSRAPPORT GYMNASTIKKUTVALGET/ BREDDEUTVALGET 2016 Utvalgets sammensetning: Leder: Mette Andreassen Medlem: Elin Synnøve Solberg Medlem: Josefine Andreassen Medlem: Nina Lamoy Møter: Utvalget har vært representert på de fleste styremøtene i kretsen av Josefine Andreassen. Vi i utvalget har hatt 2 møter sammen og utover det så har vi kommunisert via mail og telefon. Dette har fungert veldig bra og vi har jobbet godt sammen. Som leder av utvalget så har jeg holdt kretsstyret oppdatert over våre planer og hva vi har gjort. Barnekretsturnstevnet: Bilde: Østre Toten Gym og Turn Gjøvik IL Turn var arrangør av det 74. Barneturnkretsstevnet 4. og 5. juni Det var ca 600 turnere som deltok på stevnet. Nesten alle lagene var representert. Det var lagt opp til gateoppvisninger i sentrum lørdag formiddag. Selve stevnet foregikk søndag på Gjøvik Stadion. Synsekonkurransen ble også denne gang vunnet av Østre Toten. De har nå to napp i vandrepokalen. Oppland Gymnastikk og Turnkrets skulle i år dele ut årets trener pris. Dette var andre gang at en slik pris skulle deles ut. Årets trenerpris ble tildelt Josefine Andreassen som er trener i Lillehammer Turnforening. Vi gratulerer så mye. Bilde: Kretsleder Ingebjørg Boye (til venstre) sammen med vinner av årets trenerpris, Josefine Andreassen Breddeutvalget holder på å jobbe med å få laget en felles mal med tanke på påmeldingsskjemaer slik at det blir enklere for krets, arrangerende lag og foreninger som ønsker å delta. I tillegg til dette så jobber breddeutvalget med retningslinjer for gjennomføring av barnekretsturnstevnet. Voksenkretsturnstevnet: Arrangør av voksenkretsturnstevne 2016 var denne gang Stryn Turn. Det ble avholdt juni. Kretsens representant var Ingebjørg Boye. Hun delte også ut lenker og medaljer til de som skulle ha det fra Oppland. Lagene som deltok fra Oppland var Eina, Lillehammer, Vardal, Nordre Land og Raufoss. Samlinger: Det har blitt avholdt to samlinger for ungdomstroppen på våren I tillegg til disse så har vi invitert til to samlinger til for alle lag og foreninger, men har måttet avlyse dette på grunn av andre arrangement som har kommet i veien. Vi står på videre.

6 5 Ungdomssatsning: I 2016 har satsingen på ungdom vært i fokus. Målet med en slik satsing, er å skape en felles tilhørighet mellom klubbene i Oppland, utveksle ideer, kunnskap og viktigst av alt vennskap. Breddeutvalget har ikke fått utrettet nok i forhold til dette syns vi i Det har blitt dannet en kretstropp med utøvere fra Eina, Raufoss/Reinsvoll, Vardal og Lillehammer, med ca. 34 utøvere til sammen. Denne gjengen deltok på Eurogym i 2016, i Cescke Bodejuvik i Tsjekkia. Dette var et enormt arrangement og med utøvere fra mange land. Kretstroppen fra Oppland sitter nok igjen med mange fine minner fra turen til Tsjekkia. På bilde er det kretstroppen fra Oppland. Videre planer: Utvalget vil jobbe videre med å tilby kurs og samlinger for utøvere og trenere på breddenivå. Dessverre så er det seg slik at det har blitt og er ekstremt tungt og vanskelig med å få til samlinger. Vi i breddeutvalget har laget en egen terminliste men man står fast da man ikke får svar/tilbakemeldinger fra lag/foreninger, trenere, eksterne instruktører, osv osv. Her er i hvert fall våre planer i 2017 Guttesamling Lillehammer søndag 5. februar Samling for ungdomstroppen på Raufoss mars Samling/sommeruke Lillehammer 28.juni - 2.juli Samling Vestre Slidre november I tillegg til dette så jobber vi med å få til kurs/samlinger innimellom de oppgitte datoer. Her har vi heller ikke kunne fått sendt ut invitasjoner da fortsatt ikke svar fra de vi trenger og samarbeide med. Begynte å sende ut forespørsler i september 2016 med fortløpende purringer jevnt og trutt.

7 6 ÅRSRAPPORT TEKNISK UTVALG 2016 Utvalgets sammensetning: Leder: Oda Moen Gulbrandsen (Turn kvinner) Medlem: Liv Marie Simensveen (Rytmisk Gymnastikk) RYTMISK GYMNASTIKK: Nordre Land er den eneste klubben i Oppland med konkurranseaktivitet i Rytmisk Gymnastikk. De deltar på nasjonale konkurranser i individuelt, duo/trio og tropp i ulike aldersklasser og nivåer. De har også en god bredde på barnepartiene. Møter NGTF Teknisk komite rytmisk gymnastikk arrangerer fellesmøte for alle RG klubber i Norge, hvert halvår. Møtene var i år i mai og oktober. Fra oss deltok Liv Marie Simensveen på møtet som var i oktober. Her ble det informert om ny langtidsmålsetning for toppidrett som nå inkluderer Rytmisk Gymnastikk (tidligere bare turn menn). Dette er veldig gledelig for RG miljøet i Norge. På oppfordring hadde vi sendt inn saker til fellesmøtet. Det ble ikke satt av tid til dette og selv om vi har bedt om tilbakemelding på disse i etterkant, har vi ikke fått noe respons. Flott med satsing på høyt nivå, men vi håper det ikke går på for stor bekostning på alle de andre nivåene og aktivitetene i RG. Kurs, utdanning og samlinger Trener- og dommerseminar ble avholdt i oktober. Her ble det presentert nytt Rekruttreglement og ny Nasjonal modell for dømming av utførelse. Liv Marie deltok på deler av dette. På den årlige treningssamlingen i Mandal deltok 7 gymnaster og 2 trenere. Her var også et tre dagers kurs i innføring av det nye Internasjonale RG reglementet som trår i kraft fra Kurslærer var Dragana Terzic, Serbia. Liv Marie deltok på dette, som var en meget viktig og fin gjennomgang. For å kunne starte med koreografi av nye program til neste konkurransesesong er det helt nødvendig å kunne sette seg inn i nye regler på et tidlig tidspunkt i sesongen. NGTF hadde uken etter Mandal, nasjonal treningssamling i Skjeberg. To av våre gymnaster reiste videre på denne. Lisa Solbrekken som deltaker på basissamling og Gina K. Sollien som var tatt ut på samlingen fordi hun er en av de som er på det nasjonale Rekrutteringslaget. Vår trener/voksenperson som også var deltaker på samlingen var Marte Magnussen. Dommere: Vi har tre forbundsdommere i kretsen, all tre medlemmer i Nordre Land IL Turn. Unn Silje Brattsveen, Camilla Ulsakerhaugen og Liv Marie Simensveen. Alle tre er aktive dommere og dømmer på nasjonalt plan, samt på klubbkonkurranser og KM i våre egen krets. Liv Marie sitter også i en dommergruppe i NGTF underlagt Teknisk Komite Rytmisk Gymnastikk. De har ansvar for reglement og dommertekniske saker i forbindelse med konkurranser og samlinger/seminarer. TKRG har nå bestemt at de vil organiserer dette på en annen måte, så pr nå har dommergruppen avsluttet sitt arbeid. Konkurranser: KM i RG ble arrangert i Dokkahallen Kretsmestere: Internasjonal klasse Nivå 4, yngre junior: Gina Kristine Sollien Senior nasjonal div A: Marte Magnussen Senior nasjonal div B: Maja Myhre Junior nasjonal div B: Nora Felde Sevaldrud Junior nasjonal div C: Lisa Solbrekken Junior duo/trio: Mathilde Magnussen/ Nora Sevaldrud Senior duo/trio: Maja Myhre/Eira Solstad Nasjonal klasse tropp, køller: Mathilde Magnussen, Mathilde Våtsveen, Nora Felde Sevaldrud, Maja Myhre, Eira Solstad

8 7 Rekruttmestere: Rekrutt nasj. div A 12 år: Rekrutt duo/trio: Rekrutt tropp RG for alle: Sara Sherifi Lisa Solbrekken og Sara Sherifi Nordre Land rekrutter. Nasjonale konkurranser: Nordre Land deltok på Norges Cup i Asker tre ganger denne sesongen. Ellers var de i Bergen, Malvik, Stavanger og Skjeberg. Samt NM i Tromsø. Totalt 8 konkurranser. Med deltakelse på mange nasjonale konkurranser velger vi her å kun ta med et utdrag av resultatene. Norges Cup sammenlagt: Vi har hatt deltakere i individuelle nasjonale divisjonsklasser. Duo/trio junior + senior og tropp nasjonal klasse. Noen av resultatene viser en 1. plass i individuelt junior div C, 6. plass i div B i junior og senior. 3. plass i junior og senior duo, samt 4 plass i nasjonal klasse tropp. Det er stor deltakelse i alle disse klassene så vi er godt fornøyd med resultatene. Bilde: Kretsmester tropp nasjonal klasse og 4. plass i NC sammenlagt. Fra venstre: Mathilde Våtsveen, Mathilde Magnussen, Nora Sevaldrud, Eira Solstad, Maja Myhre. Bilde: Gina K. Sollien. Vi har hatt en individuell gymnast i internasjonal klasse nivå 4. Her er det høyt nivå og store krav for å hevde seg. Gina K. Sollien fikk en fin 10. plass i NC sammenlagt. Vi deltok i Norgesmesterskapet i ind nivå 4 og duo/trio junior og senior. I disse klassene må man kvalifisere seg gjennom Norges Cupene. Vi er godt fornøyd med resultatene som viser 10. plass i ind nivå 4, 7. plass i junior duo/trio og en flott 5. plass i senior duo/trio. Bilde: Fra venstra: Senior duo, Eira Solstad og Maja Myhre. Junior duo, Nora Sevaldrud og Mathilde Magnussen.

9 8 Landsfinalen blir normalt arrangert i november måned. I påvente av nytt internasjonalt reglement i 2017 ble det bestemt at denne ikke skulle arrangeres i år. Årets største konkurranse var Glade RG dager. Her deltok NLI med 30 små og store gymnaster. Da det er et lite miljø her i kretsen vår for konkurranse RG, er det spesielt morsomt for de yngste gymnastene å delta på oppvisninger og konkurranser utenfor egen krets. Bilde: Våre Minirekrutter på Glade RG Rytmisk Gymnastikk har vært en stor del av aktiviteten i NLI turn nesten helt fra oppstarten av gruppa. Som en markering av dette og feiring av hovedtrener gjennom 40 år, ble juleavslutningen i år oppgradert til å gjelde både «gamle» og nåværende gymnaster. Dette resulterte i et Turnshow med stort spekter i alder og mimring tilbake til gamle kunstner og troppsprogram. Gymnastene som ble B-mestere i 1990 gjorde spesielt god reklame for idretten vår. Tett fulgt av Gulljentene fra NM i seniortropp 2006, og vår nyeste tropp fra I tillegg til mye forskjellig dans og RG var det oppvisninger med Troppsgymnastikk og barnepartier. Dette gjorde at det ble en fin feiring av turnsporten. Bilde: fra den tradisjonelle «Lysøvelsen» som har hørt med til Juleavslutningen siden Takk til kretsen for det arbeidet som legges ned slik at vi i klubbene våre kan holde på med både breddeog konkurranseaktiviteter for barn og ungdom! For Rytmisk Gymnastikk Liv Marie Simensveen TURN KVINNER OG MENN Gjøvik gymnastikk og turnforening er eneste klubb som driver innenfor denne grenen. Per dags dato er det god aktivitet både på kvinne- og herresiden i denne klubben. Målet er at alle skal få lov til å være med, uavhengig av nivå og tidligere erfaringer. Mål og utfordringer Teknisk utvalg har som mål å stimulere til økt interesse for grenen. Vi ønsker å jobbe tettere med Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets hvor aktiviteten innenfor turn er betydelig større enn i Oppland. Målet med et slikt samarbeid vil først og fremst være å skape et felles kretslag. Det har vært et samarbeid tidligere, men teknisk utvalg ønsker å lage en tydelig struktur rundt dette. For Turn kvinner og menn Oda Moen Gulbrandsen Bilde: Trener 1 på Gran i januar Bilder: Rekrutt Tropp og Senior Tropp..

10 9 ÅRSRAPPORT GYMNASTIKKHJULUTVALGET 2016: Utvalgets sammensetning: Leder: Helge Sæthre Medlem: Inger Linvolden Medlem: Håvard Morken Gartland Møter Det har vært kontakt pr telefon og skype, i tillegg til at deler av utvalget har deltatt på kretsstyremøter. I tillegg har gymnastikkhjulutvalget deltatt i aktivitet med NGTF og andre fra gymnastikkhjulmiljøet i Norge med formål å øke fokus og aktivitet i sporten på lokalt og nasjonalt plan. Dommere: Oppland har pr 2016 seks dommere: Inger Linvolden Trude Linvolden Agasøster Silje Bjørgengen Silje Sæthre Mari Skumlien Furuseth Ingvild Vang Aktivitet: Det er moderat aktivitet i Gymnastikkhjul i Oppland Gymnastikk- og Turnkrets med få aktive klubber. Enkelte klubber har bra dekning av trenere, mens andre har større utfordringer. Generelt er det behov for flere trenere og mere kurs og erfaringsutveksling for å øke kompetanse og engasjement. Det har i løpet av året vært avholdt en lavterskel treningssamling i Gausdal, med 11 deltakere, 8 fra Gran, 2 fra Gausdal og 1 fra Eidskog. Det har vært klubb besøk i Vardal og i Skjåk. Antall gymnaster er stabilt eller litt økning med unntak av Gran der det er god økning. Vardal inviterte til showkonkurranse som minnearrangement for Madeleine Slettum. Det er 3 klubber som har deltatt i konkurranser gjennom sesongen, og 4 klubber i Oppland med aktivitet i gymnastikkhjul. Det er sterkt ønskelig å øke antall utøvere i kretsen og bredden i konkurranser. Gymnastikkhjul utvalget har lånt ut gymnastikkhjul til Eidskog i Hedmark som startet med gymnastikkhjul i høst. Konkurranser: Det ble avholdt 1 kretskonkurranse og 2 nasjonale konkurranser Kretskonkurranser: KM: Arrangør, Gausdal IL Turn Nasjonale konkurranser: Granspretten: Arrangør, Gran I.L. Turngruppe. Opplandspokalen: Arrangør, OGTK i samarbeid med Lillehammer Turnforening. I tillegg deltok gymnaster fra Vardal og Gran i Gymrullen på Rygge Det har deltatt gymnaster fra Vardal og Gran på nasjonale treningssamlinger

11 10 Kretsmestere 2016: Rekrutt Junior Senior Linje: Synne Lystad Rognlid, Gran Hopp: Thea E. Bu Pettersen, Gran Spiral: Thea E. Bu Pettersen, Gran Sammenlagt: Thea E. Bu Pettersen, Gran Linje: Solveig Sæthre, Gran Hopp: Solveig Sæthre, Gran Spiral: Solveig Sæthre, Gran Sammenlagt: Solveig Sæthre, Gran Mari Kallestad, Gausdal Norgesmesteskapet 2016 Ble arrangert på Gran IL Turn 2. og 3. april. Solveig Sæthre, Gran ble norgesmester for junior hopp, linje og sammenlagt, og fikk andreplass i spiral. VM deltakelser Solveig Sæthre, Gran deltok som en av fem gymnaster i VM i Cincinnatti, USA i juni. Hun fikk 8. plass i hopp som beste resultat, og ble nr 18 sammenlagt, og var beste norske gymnast. For gymnastikkhjulutvalget Haavard Morken Gartland, Inger Linvolden og Helge Sæthre

12 11 ÅRSRAPPORT TROPPSGYMNASTIKKUTVALGET 2016 Utvalgets sammensetning: Leder: Pål Hermund Gjestrum Medlem: Linda Stenhammer Medlem: Anders Nyhuus Medlem: Linn Van Gilst Medlem: Simen Løken Møter: Det har vært avholdt to møter i denne perioden, og ellers har vi hatt jevnlig kontakt på telefon og epost. Vi har også møttes ved konkurranser, kurs og andre arrangementer i regi av kretsen. Utvalget har også stilt med 1-3 medlemmer på alle kretsstyremøtene. Kurs og samlinger: I denne perioden ble det arrangert følgende kurs med relevans for troppsgymnastikk i Oppland: Sikringskurs 1 Trampett Idékurs Tumbling Idékurs Tumbling junaur september 2. oktober Gausdal Lillehammer Harestua Kretsen har også hatt deltakere på sikringskurs 2 i trampett i andre kretser. Det har ikke lykkes utvalget å få arrangert lokale/regionale treningssamlinger innen troppsgymnastikk i 2016, men vi håper å kunne satse enda mer på dette i tiden fremover. Dommere: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets hadde per , 5 dommere med godkjenning for inneværende dommerperiode ( ): Etternavn Fornavn Forening Dommerkurs Gjøby Idun Østre Toten GTF 2013 Stee Anne Vestre Slidre IL, turn 2013 Hubred Anne Gaarder Østre Toten GTF 2013 Nyhuus Anders Gran IL, turn 2013 Karlsen Marthe Elise Vardal Turn 2013 Oppland gymnastikk- og Turnkrets hadde per dommer som er godkjent forbundsdommer: Etternavn Fornavn Forening Dommerkurs Nyhuus Anders Gran IL, turn 2013 Det er besluttet at de lag som stiller til kretsmesterskap i troppsgymnastikk skal betale et gebyr på kr 500,- dersom laget ikke har utdannede dommere. Konkurranser: Det ble arrangert 3 konkurranser i troppsgymnastikk i den aktuelle perioden: Granspretten 6. februar, Gran: Gran IL var arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 7 lag fra kretsen (Gran, Gausdal, Lillehammer, Raufoss/Reinsvoll, Vardal, Nordre Land og Vestre Slidre) og 3 lag (Hamar IL Turn, Løten og Elverum) fra Hedmark stilte til konkurransen i troppsgymnastikk.

13 12 OpplandsPokalen april, Lillehammer: Stor deltagelse fra Oppland med hele seks tropper.( Lillehammer, Vardal, Gran, Østre Toten, Gausdal og Nordre Land) Hadde i år den største påmeldingen av antall startende tropper siden OpplansdPokalen startet opp. Det var totalt 324 startende tropper, fordelt på to dager. Bilde: Fra premieutdelingen under Opplandspokalen 2016 Kretsmesterskap 6. november, Gausdal: Gausdal var teknisk arrangør. KM ble for andre gang arrangert i samarbeid med Hedmark. Det ble kåret kretsmestere for hver krets separat. 9 lag fra kretsen deltok (Lillehammer, Gran, Vardal, Nordre Land, Gausdal, Etnedal, Reinsvoll/Raufoss, Øyer/Tretten og Vestre Slidre ). Bilde: Deltakere fra Øyer Tretten under KM i Troppsgymnastikk Kretsmestere Troppsgymnastikk 2016: Rekruttmestere: Kretsmestere Junior: Kretsmestere Senior: Tumbling: Gran IL Turn 1 Kvinner: Vardal 2 Mix: Lillehammer Turnforening Kvinner: Lillehammer Turnf Trampett: Gran IL Turn 1 Kvinner: Vardal 2 Mix: Lillehammer Turnforening Menn: Gausdal Frittstående Lillehammer Turnforening Kvinner: Lillehammer Turnf Mix: Lillehammer Turnf Menn: Gausdal For Troppsgymnastikkutvalget, Linda Stenhammer

14 13 ÅRSRAPPORT UTDANNING 2016 Utdanningsaktivitet i 2016 har blitt håndtert av kretsstyret, utdanningsutvalget og kretskonsulent. De ulike kursene som har blitt arrangert er gjengitt under de ulike utvalgenes årsrapporter. Her kommer en oversikt over de kurs som har blitt holdt i kretsen samt de kurs kretsen har hatt deltakere på i andre kretser. Kurs arrangert i Oppland: Type kurs Tid Sted/ arrangør Antall deltakere Sikringskurs 1 Trampett januar Gausdal 19 Trampolinekurs februar Gran 11 Idékurs Tumbling 10. september Lillehammer 8 Hjelpetrenerkurs 18. september Gran 21 Kurs i bruk av utstyr 1. oktober Harestua Avlyst Idékurs Tumbling 2. oktober Harestua 12 Kurs arrangert i andre kretser hvor Oppland har hatt deltakere: Type kurs Tid Sted/ Arrangør Deltakere fra Oppland Sikringskurs 1 Trampett januar Nes 4 Sikringskurs 2 Trampett september Kristiansand 2 Sikringskurs 2 Trampett oktober Oslo 1 Kurshelg Hedmark oktober Løten 3 Kretsen har behov for flere egne kurslærerer, og oppfordrer klubber til å melde inn mulige kurslærere til kretsen. Kretsen har per dags dato kun én kurslærer som kan holde kurs i Troppsgymnastikk. Ingen kan holde Trener 1- kurs, noe som fører til at vi må låne kurslærere fra andre kretser, dette gjør at tilgangen på kursholdere begrenser muligheten for å arrangere kurs. Avvikling av utdanningsutvalget: Følgende ble bestemt under styremøte i OGTK 16. januar 2017 sak 9/17A: Avvikling av utdanningsutvalg: Legge ned utvalget men ha utdanning som en fast post på styremøter samt på møteplasser mellom klubb og krets. Det vil bli utvalgene i de respektive grener som setter opp aktuelle kurs i samarbeid med kretsstyret og kretskonsulent. Kretskonsulenten tar hovedansvar for kompetansegivende kurs. Utvalgene må muligens øke antall medlemmer hvis de føler det blir for mange oppgaver på de som er der per nå. Her kan man lese om utdanning i NGTF: For utdanning Toril Nordseth og Kari Gaarder Hubred.

15 14 ÅRSRAPPORT HALL OG UTSTYRSKOMITEEN Komiteens sammensetning: Leder: Peter Magnus Prestsæter Medlem: Thomas Henry Davis Medlem: Kyrre Friden Møter: Utvalget har vært representert på ett styremøte i I tillegg til dette har det vært kommunikasjon på mail. Thomas Davis deltok på anleggskonferanse november i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Oppgaver: Det har vært noen uklarheter i forbindelse med arbeidsoppgavene til hall og utstyrskomiteen. Man ser at retningslinjene bør revideres. I den forbindelse ble følgende vedtatt på styremøte 19. september 2016: Oppgaver for Hall og utstyrskomité i OGTK Utstyrskomiteen skal fremover ha hovedansvar for kretsens utstyr. Dette innebærer: Holde oversikt over hvor det utlånte utstyret er til en hver tid, Motta søknader om leie (behandling av søknader ligger hos styret). Administrere utlån og avtaler rundt frakt. Lage leiekontrakter. Leder i hall og utstyrskomiteen har signeringsrett for kontrakter for lån av utstyr. Informasjon om hvilket utstyr som kan lånes og at klubber kan søke. Informasjon bør sendes ut en gang per halvår. Utsending gjøres via kretskontoret. Gymhjulutvalget håndterer utlån av gymhjul selv, men utvalget ønsker at utstyrskomiteen holder oversikt over utstyret. Oversikt over kretsens utstyr finner man i vedleggene til tingpapirene. Nye anlegg: Det ble åpnet ny basishall på Harestua. Kretsen gratulerer Harestua IL Turn med flotte lokaler. For komiteen: Kretskonsulent, Toril Nordseth

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Robinson Scandinavia, Ibsensgt. 7, 2821 Gjøvik Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17.30-21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Kretsstyret 2015: Leder: Anders Nyhuus Nestleder: Ingebjørg Boye Lillehammer Turnforening Styremedlem: Kari Gaarder Hubred

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015

Årsmelding Lillehammer Turnforening Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2016 Kretsmestere i frittstående Rekrutt 2015 Premieutdeling Opplandspokalen 2016 Årsmøte 13.3.2017 Kl. 19.00 i Fabrikken Løkkegt. 9 Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL Side2 VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2017 Først vil vi ønske dere alle hjertelig

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Deltakere på Opplandspokalen 2012 Dagsorden: Årsmøte dato 6.3.2012 Kl. 19.30 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2017 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 31. MARS - 2. APRIL Side2 VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2017 Først vil vi ønske dere alle hjertelig

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL. Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL. Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen Tingrepresentanter 2013 Tilstede: NR: NAVN: KLUBB/FORENING/VERV: Fredag Lørdag 1 Marie Hole Kretsleder x x 3

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Deltakere på Opplandspokalen 2014 Dagsorden: Årsmøte dato 9.3.2015 Kl. 19.30 i Fabrikken Løkkegt. 9 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets STEVNEPROGRAM 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013 GRAN IL 7. 9. juni 2013 Oppland gymnastikk og turnkrets 27 PÅMELDTE INNHOLD Aurdal IL Turngruppe 14 Brandbu IF Turngruppe 23 Eina IL Turngruppe 35 Etnedal IL

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

Resultater fra Granspretten 2014

Resultater fra Granspretten 2014 Resultater fra Granspretten 2014 Kommentar 8 Rekrutt Mix Trampett Hamar 1 9,5 1 18 Rekrutt Mix Trampett Gran Rekrutt 1 9,05 2 20 Rekrutt Mix Trampett Kongsvinger Rekrutt 1 8,85 3 16 Rekrutt Mix Trampett

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Deltakere på KM oktober 2010 Årsmøte dato 7.3.2010 Kl. 19.00 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag

INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag INVITASJON GLADE RG-DAGER, Twentyfour cup og NM for junior lag ASKER 28. -30. APRIL 2017 For 27. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 28. APRIL: Dommer- og

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

Program. NM gymnastikkhjul. Spydeberg 18. og 19. mars Hovedsponsor:

Program. NM gymnastikkhjul. Spydeberg 18. og 19. mars Hovedsponsor: Program NM gymnastikkhjul 18. og 19. mars 2017 Hovedsponsor: VELKOMMEN TIL SPYDEBERG Som ordfører setter jeg stor pris på at Norgesmesterskapet i gymnastikkhjul 2017 er lagt til. Vår kommune har et bredt

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

VEDLEGG KRETSTING 2017

VEDLEGG KRETSTING 2017 VEDLEGG KRETSTING 2017 Vedlegg Side 1 Lagene i OGTK 2 2 Kontaktpersoner i OGTK 2016-2017 3 3 Kretsformenn og kretsledere 4 4 Fortjenestemedaljer 5 5 Voksenkretsturnstevner 6 6 Barnekretsturnstevner 7 7

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Gjøvik 25. 26. FEBRUAR INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting....... 3 Tidsplan for helgen...... 3 Diverse innlegg samt saker til åpent forum......4 Tingrepresentanter 2017......5

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 08. 09. februar 2014 Røros Teknisk arrangør: IL Nansen Turn Innholdsliste Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til kretsting..... 3 Tidsplan for

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio

GLADE RG-DAGER og NM for Senior Duo/Trio INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup NM for Senior Duo/Trio ASKER 3.-5. MAI 2013 For 23. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL KRETSTING 2016 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS QUALITY HOTEL SARPSBORG, 5. - 6. MARS 2016 Protokoll Kretsting Østfold Gymnastikk- og Turnkrets Quality Hotel Sarpsborg, 5.-6. mars 2016 1. ÅPNING

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

46 14:00 Nasjonale klasser Tumbling Rekrutt Kvinner Elnesvågen turnforening 47 14:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Susanne Viddal 48 14:08

46 14:00 Nasjonale klasser Tumbling Rekrutt Kvinner Elnesvågen turnforening 47 14:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Susanne Viddal 48 14:08 Startliste lørdag: Nr Klokke Gren Apparat Alder Kjønn Navn 1 11:00 Nasjonale klasser Frittstående Rekrutt Kvinner IL ROS 2 2 11:04 Sportsdrill Individuell Junior Kvinner Tina Marie Moe 3 11:08 Nasjonale

Detaljer

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup

INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup INVITASJON GLADE RG-DAGER og Twentyfour cup ASKER 6.-8. MAI 2016 For 26. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! FREDAG 6. MAI: Dommer- og Lagledermøte kl. 12.00, Konkurransestart

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets mars Fredriksten Hotell, Halden. Side 1

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets mars Fredriksten Hotell, Halden. Side 1 Velkommen til Kretsting Østfold Gymnastikk- og Turnkrets 4. - 5. mars 2017 Fredriksten Hotell, Halden Side 1 PROGRAM KRETSTING ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS QUALITY HOTEL SARPSBORG LØRDAG 4. MARS 10:30-11:00

Detaljer

Arrangør: Borge Turnforening

Arrangør: Borge Turnforening Arrangør: Borge Turnforening 1 Innhold Hilsen fra Borge Turnforening... 3 Treningstider lørdag 6. juni... 4 Aktiviteter lørdag 6.juni... 5 Gymnaster 9-12år... 5 Gymnaster 13+... 5 Treningstider søndag

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! Side 1 av 5

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! Side 1 av 5 ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO. http://www.gymogturn.no/finn-din-krets/ostfold/ Telefon: 907 48 233, E-post: kristin.axberg@gymogturn.no Org.nr: 913 866 568 Referat Møte i

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS

ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS Ungdommens Turntreff er et arrangement rettet mot ungdom i alder 13-25 år. et går over to dager, lørdag til søndag, med overnatting. Gymnastikk Cup er for gymnaster fra det året de fyller 11 år og opp.

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Kvalifisering til NM i RG 2016

Kvalifisering til NM i RG 2016 Kvalifisering til NM i RG 2016 I junior NM har arrangørklubb mulighet til å stille med én gymnast i en av de to juniorklassene, dersom arrangørklubb ikke selv har kvalifiserte gymnaster. Denne gymnasten

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER MAI For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER MAI For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 4.-6. MAI 2012 For 22. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets mars Fredriksten Hotell, Halden. Side 1

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets mars Fredriksten Hotell, Halden. Side 1 Velkommen til Kretsting Østfold Gymnastikk- og Turnkrets 4. - 5. mars 2017 Fredriksten Hotell, Halden Side 1 Innholdsfortegnelse Program s. 3 Saksliste s. 4 Liste representanter, observatører og ungdomsrepresentanter

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Kvalifisering til junior NM i RG Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM.

Kvalifisering til junior NM i RG Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM. Kvalifisering til junior NM i RG 2017 YNGRE JUNIOR NIVÅ 4 INTERNASJONAL KLASSE: - Gymnaster må ha deltatt i minimum 1 av de fire Twentyfour cup konkurransene i yngre junior nivå 4 før NM. - Under NM konkurreres

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag

Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag 2015 Årsrapport fra Turngruppen, Salhus Turn & Idrettslag DEL 2 Morten Holm Turngruppen 31.12.2015 1 EGNE ARRANGEMENT I 2015: Salto dag Åsanehallen 21. mars. Dette var «prosjektoppgaven» for våre to «unge

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

Rekrutt Frittstående. Resultater Tropp

Rekrutt Frittstående. Resultater Tropp Rekrutt Frittstående 1 IL R.O.S 1 Rekrutt Frittstående 13,90 2 Malvik Turn & RG Rekrutt Frittstående 13,80 3 Hokksund 1 Rekrutt Frittstående 13,25 4 Ringerike 1 Rekrutt Frittstående 12,95 5 Beitstad Rekrutt

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

ÅRSBERETNING Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret ÅRSBERETNING 2015, side 1 av 3 ÅRSBERETNING 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: : Anne Marie Tysseland Astrid Marie Rødseth Astrid Alræk Vivian Fosse, turn sin repr. i alliansestyret

Detaljer

Resultater 2015 for Trøgstad RG

Resultater 2015 for Trøgstad RG Resultater 2015 for Trøgstad RG Toppidrettsmidler 2015 Maja Østby fikk 5000kr i toppidrettsmidler fra Trøgstad Idrettsråd. Ranking i Norge etter endt sesong og som er til kvalifisering Senior Nasjonal

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft

Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft Brukerveiledning påmelding konkurranser MySoft Generelt: gjør at du hopper ut av konkurransemodulen (lukker vinduet) og må åpne modulen på nytt. gjør at du går tilbake til forrige bilde og blir værende

Detaljer