Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand"

Transkript

1 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

2 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av saksliste 3. Godkjenne representanter/fullmakter 4. Valg av dirigent og sekretær 5. Velge 2 representanter til å underskrive protokoll, og 3 personer til tellekorps 6. Årsrapport fra styret og utvalg Styrets årsrapport Gymnastikk Utdanning Turn kvinner Troppsgymnastikk 7. Behandle revidert regnskap Behandle innkomne forslag a. Fastsette kontingenter - Styrets forslag er å holde kretskontingenten uendret b. Budsjett Bestemme arrangør av: Kretsmesterskap 2015 Gymnastikkfestival 2015 Storkretsturnstevnet 2015 Tid og sted for neste kretsting 10. Valg Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Varamedlemmer styret Utvalgsledere

3 Styrets beretning Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger Arendals TF Express turn og trim Froland IL Grimstad TIF Lillesand IL Risør Gymnastikkforening Tvedestrand TIF Totalt 2292 medlemmer mot 1947 i Styret valgt på tinget i 2013: Leder Kristian Bjugan Express turn og trim Nestleder Marit Valland Tvedestrand TIF`s turngrupp Sekretær Angelina Jensen Grimstad Turn og IF Styremedlem Linda Aanonsen Arendals Turnforening Styremedlem Stian Syvertsen Express turn og trim Styremedlem Kari Beate Kittelsen Froland turn og trim Varamedlem Marianne Jørgensen Froland turn og trim Varamedlem Caroline Grønvik Arendals Turnforening TU TURN Post sendt Trine Sælen Grimstad Turn og IF Elisabeth Zaar Grimstad Turn og IF TU Caroline Grønvik Arendals Turnforening Linda Aanonsen Arendals Turnforening

4 UU Kari Helene Egeland Lillesand IL Vibeke Gottschalch Lillesand IL GU Voksne: Marit Andersen Arendals Turnforening Barn; Siri Andersen Arendals Turnforening UTSTYR/ANLEGG Atle Woxholt Arendals Turnforening VALGKOMITE Annette Andersen Arendals Turnforening Kari Beate Kittelsen Froland turn og trim Regnskap: Føres av NGTF Revisor: Per Jarle Nørholmen Grimstad Vara: Frode Iunker-Andersen Arendal I løpet av 2013 har det vært holdt 8 styremøter og behandlet 55 saker. I tillegg kommer høstmøtet med kretsens lag og foreninger. Representasjon: Kretsledermøte i Oslo 26. Januar; Kristian Bjugan Trener og Dommerseminar 26. Januar; Annette Andersen Årsmøte i Express 29. Januar; Kristian Bjugan Årsmøte i Froland Turn og Trim 05. Februar; Kristian Bjugan Årsmøte i Tvedestrand TIF 05. Februar; Marit Valland Årsmøte i Arendal 28. februar; Marit Valland Idrettskretsens Ting i Froland 21. April Kristian Bjugan Gymnastikkfestival i Arendal April; Linda Aanonsen Generalforsamling i Idretts Finans 10. April; Kristian Bjugan Kretsledermøte September; Stian Syvertsen Aust Agder Gymnastikkfestival Arendal var arrangør av Aust-Agder Gymnastikkfestival i Stevnet ble arrangert April. med 330 deltagere.

5 Høstmøte Informasjonsmøte med kretsens lag og foreninger ble holdt på Idrettens Hus 26. november lag deltok. Vi diskuterte Langtidsplan og informerte om Mysoft. Vi hadde kretskonsulent Anne-Kristin Sollid på besøk. Kurs Kretsen har avholdt en del kurs. Vi viser til rapport fra utdanningsutvalget. Treningssamlinger i regi av kretsen Viser til årsrapport fra TU Kretsserier og konkurranser Viser til årsrapport fra TU Stipend: Turnkretsens trener/leder stipend utdeles til Jacob Bie-Hansen Arendals Turnforening Utøverstipendet ble ikke delt ut da det ikke kom inn noen søknader her. Vi gratulerer! Økonomi: Kretsenes økonomiske resultat for 2013 viser et overskudd på kr ,- Vår egenkapital som pr er på kr ,- Det har vært høy aktivitet i kretsen med kurs og samlinger og sammen med økte inntekter fra Bingospill gjennom Idrettsfinans AS. Sitter vi igjen med ett overskudd i år. Vi har benyttet en del penger i år til å gå inn og støtte GTIF med halve kostnadene på undergulv for frittstående felt. Kretsen avsetter hvert år betydelige midler til aktivitetsfremmende tiltak som benyttes både gjennom kretsen og gjennom klubbene, vi oppfordrer derfor klubbene til å søke støtte som kan bidra til å øke aktiviteten i klubbene. NGTF har hatt ansvar for å føre regnskapet for Kretskonsulenten har hatt ansvar for kontering, sortering/oversending av bilag og betalinger i bank.

6 Sportslige resultater Viser til årsrapport fra TU Kretskonsulent Anne-Kristin Sollid gjør en viktig del av kretsens oppgaver. Hun følger blant annet opp styresaker, utdanning og stevner. Det å ha en ansatt å forholde seg til, er til stor nytte for kretsstyret. Anne-Kristin har ansvar for administrative oppgaver i samarbeid med styret. Hun vil også gjerne ha kontakt med klubber og lag, så bare ta kontakt med henne. Hjemmeside: Siden finnes på gå inn og velg riktig krets. Det oppfordres til å sende inn bilder og skriftlige bidrag av ting som skal skje, eller har skjedd i ditt lag til Anne- Kristin, så legger hun det ut på siden. Kretsen har også en egen Facebook side. Diverse: Styret takker for godt samarbeid mellom krets og lag og ønsker ett godt turn år også i Fevik 24. Februar Kristian Bjugan Kretsleder

7 Årsrapport Utdanning Kurs i regi av Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets i 2013: Kurs Dato Sted Kurslærer Antall påmeldte: Hjelpetrenerkurs 2. februar Arendal Stig Nielsen 16 Trener 1 3. februar Arendal Jacob Bie-Hansen 18 Troppsgymnastikk Tumbling Treningsplanlegging: Visjon- mulighetaksjon 5.mai Lillesand Jacob Bie-Hansen 16 Kretsdommerkurs Troppsgymnastikk Sikringskurs 1 Trampoline september nov. Arendal Grimstad Annette Andersen Linda Aanonsen Caroline Grønvik Jørgen Ødegaard- Jensen 9 Avlyst p.g.a. manglende påmelding. Grimstad Turn og Idrettsforening gjennomført et internkurs i sikringskurs 1 trampoline helgen 30.augus til 2.setpember. 9 deltakere fullførte. Kurslærere: NGTF nye trener 1 utdanning ble lansert høsten 13. Disse kurslærerne fra Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets er godkjente som kurslærere, basert på gjennomført kurslærerkurs i regi av NGTF: Jacob Bie-Hansen, Arendal Turnforening og Dirk Gläser, Grimstad Turnforening. I løpet av året har Jacob Bie-Hansen blitt godkjent som kurslærer i troppsgymnastikk, trener 1 nivå etter gammel trenerløype. Jørgen Ødegaard-Jensen er blitt godkjent som kurslærer for sikringskurs 1 trampoline. Forbundsdommere: NGTF har gjennomført forbundsdommerkurs i alle grener. Disse er godkjente som forbundsdommere i troppsgymnastikk: Annette Andersen, Caroline Grønvik og Linda Aanonsen, Arendals Turnforening. Dirk Gläser, Grimstad TF, er godkjent som forbundsdommer for Turn menn. Anne-Kristin Sollid, Kretskonsulent

8 Årsrapport Turn kvinner 2013 Dette året har det vært 2 klubber i Aust-Agder som har drevet med apparatturn. GTIF og Arendal Turnforening. Begge klubbene har hatt både jente- og gutteturnere som trener apparater. Dirk Glæser tok dommer eksamen for herreturn. Det ble avholdt et dommerkurs i juni i Kristiansand i jenteturn, hvor 7 fra GTIF deltok. (6 stk. tok eksamen.) Vi har nå følgende sertifiserte dommere (alle fra GTIF): Dirk Glæser Trine Sælen Maren Wiig Eriksen Ingrid Wissheim Hege Storrem Tara Sperre Aspirantjentene til Arendal og Grimstad hadde en felles trening på en lørdag i vår i Arendal. Det har vært litt færre felles samlinger enn vi hadde planlagt siden hallen i Grimstad var så forsinket, så måtte vi vente helt til siste uka i november før vi fikk vanlig brukstillatelse, som tillot oss å ha arrangementer. Fra desember overtok Trine Sælen leder ansvaret for turn kvinner sør, dvs området fra Tønsberg til Mandal. Så fra neste år vil vi igjen ha felles samlinger for dette området. Dette skjedde i løpet av året mars: Norgescup i Trøgstad GTIF hadde med: 1 jente klasse 12 år rekruttkonkurranse Trøgstad, 4 jenter klasse 1. og 1 jente FIG SR. 6. april: 14 jenter og 5 gutter turnet vårkonkurranse i Mandal april: 1 junior og 1 senior stilte i Unni og Haralds i Oslo (FIG). Kristine Naro kom til hoppfinale i JR. Hun ble nr.2 Tara Sperre kom til finalen i hopp og bom i SR., hun ble nr.5 i hopp og nr.2 i bom.

9 27 april: 17 jenter og 7 gutter fra GTIF og 12 jenter og? gutter fra Arendal på konkurranse i Arendal. Guttene hadde bykamp som ble vunnet av Grimstad, jentene hadde en treningskonkurranse mai: Kristine Naro deltok på årets JR NM mai: 4 jenter deltok på Alpha Factor Trophy i Fredrikstad juni: 2 Norgescup i Asker, 1 jente turnet klasse 12 år, 6 jenter turnet klasse 1, 1 jente turnet FIG sr. Tara Sperre ble nr. 2 i FIG sr. klassen juni: SR. NM på Hamar. Tara Sperre ble nr. 10 sammenlagt. Hun kom til 2 finaler, hopp og bom. Hun ble nr. 4 i hopp og nr. 3 i bom (super glad for denne bronsen). August: 6 dagers treningsleir i Kristiansand sammen med Rogaland og Nøtterøy. 8 jenter fra GTIF deltok august: Trenings samling for «Morgendagens turnere» i Trondheim. Hermine Wold fra GTIF ble tatt ut, og deltok på samlingen sept. Norgescup nr.3 i Bergen. Fra GTIF deltok 1 jente i klasse 12 år, 5 jenter i klasse 1, 1 turner i klasse FIG senior. Kristine Naro ble nr. 2 i stige klasse 1. Hun ligger blant de 6 beste i Norgescupen, ble tatt ut til Norgescupfinalen. Tara Sperre ble nr.2 i konkurransen, hun endte på 3. plass sammenlagt i Norgescup FIG SR. Og hun vant norgescupen i hopp. (Hun ble dessverre ikke tatt ut til Nordeuropeisk mesterskap, siden Holmen hadde sendt sykemelding på alle sine tre turnere.) Oktober: Sørlandsmesterskap i Kristiansand. GTIF stilte med 13 jenter og 8 gutter. Kristine Naro ble Sørlandsmester i hopp. Oktober: Rekruttkonkurransen, Elverum: Hermine Wold deltok fra GTIF. i klasse 12 år. Hun var litt småsyk, men ble nr.6 sammenlagt, vant hopp og ble nr.3 i skranke. 121, 11 og 12 åringer stilte til start. November: Norgesfinale: Dessverre ble Kristine skadet rett før Norgescupfinalen og kunne derfor ikke turne. Hun endte dermed som nr. 6 i norgescupen. Men GTIF stilte med flere turnere i Norgesfinalen. Laget fikk ikke så god plassering siden vi ikke hadde fullt lag. Men Julie Kristine Braadland kom til hopp finalen hvor hun ble nr. 4. Hege Storrem fra GTIF deltok som dommer. Desember; Tara Sperre, Kristine Naro og Hermine Wold ble av forbundet tatt ut til samling med utviklingslaget. Denne var i Nedre Glomma sine lokaler i Fredrikstad 3 dager i romjula. (Kristine Naro var på tur i Sør-Afrika og kunne dessverre ikke delta)

10 2013 var et bra år for apparat turn i Aust-Agder. 1 NM bronse i senior klassen 3 jenter tatt ut i forbundets satsningsgruppe Og at det ble arrangert en apparatkonkurranse i Aust-Agder for første gang på svært mange år, er noen av høydepunktene for året. Trine Sælen Årsrapport 2013 Troppsgymnastikk Utvalget har i 2013 bestått av Linda Aanonsen og Caroline Grønvik. Grimstad Turnforening fikk i høst ferdigstilt sin nye turnhall. Hallen har fått navnet Igland Hallen. Åpningsfesten ble arrangert torsdag 28.november. Arendal ble invitert til å holde en oppvisning. En vellykket og flott åpning. Helgen september ble det arrangert kretsdommerkurs i Arendal, Sør Amfi. Dette resulterte i 5 stk. nye kretsdommere. 16.mars var den årlige Oslo Open konkurransen. Det stilles i både junior og senior klasser. Dette er også 1.kvalikk til Nordisk Mesterskapet for Senior. Arendal stilte med 1 lag i junior og 1 lag i senior klassen. Arendal stakk av med seieren i begge klassene. Junior fikk en samlet poengsum på 41,75 og senior fikk 50,55. Gratulerer med flott gjennomkjøring og seier. 7.april arrangerte Froland KM for minirekrutt/rekrutt og junior. Et fint arrangement med mange aktive gymnaster og mye flott turn. Positivt med slike lokale arrangementer. 26.juni var det Landsturnstevnet i Hamar. I denne uken var det også NM TeamGym for senior og NM nasjonale for senior. Arendal stilte med 1 lag i begge konkurransene. I TeamGym klassen stakk Arendal av med seier med 52,00 i totalsum. I Nasjonale klasser ble det 1.plass i trampett med 17,100, 2.plass i frittstående med 19,250 og 2.plass i tumbling med 15,950 i poeng. Gratulere til Arendal med flott gjennomført konkurranse. 28.september Nasjonal Konkurranse junior i Bergen. Kvalik konkurranse til NM de 10 beste troppene i hver klasse kvalifiserer seg. I denne konkurransen stilte Arendal med 1 lag og Grimstad med 1 lag. Arendal fikk 1.plass i frittstående med 18.4 i karakter,

11 2.plass i tumbling med 12,25 i karakter og 2.plass i trampett med en karakter på 13,4. Grimstad fikk en 7.plass i trampett med 10,1 i karakter og 12.plass i tumbling med 10, oktober: SM og KS i Arendal, Sør Amfi Sørlandsmesterskapet var for rekrutt/junior og senior. Kretsserien var for minirekrutter. I alt stilte 8 lag fra Aust- og Vest Agder i denne konkurransen. Det ble konkurrert i kvinner, mix og herre klassen i junior. 26. oktober var det NM i nasjonale klasser og TeamGym junior. Konkurranse ble holdt i Drammen. Arendal fikk en 2.plass i TeamGym konkurransen med en karakter på 47,25. I nasjonale klasser fikk Arendal 2.plass i tumbling, 2.plass i trampett og 5.plass i frittstående. Grimstad fikk 5.plass i trampett med poengsummen 11,45. 9.november: Nordisk Mesterskap i TeamGym Senior, Odense Danmark. Arendal Teamgym hadde med seg 11 gymnaster til Danmark. 2 av gymnastene er fra Danmark. Laget havnet på 9.plass med en poengsum på 43,075. Utøverne som stilte i denne konkurranse var: Ida Sannæs, Åsne Danielsen, Cathrine Botterli, Linn Elisabeth Mollestad, Mathilde Laulo, Kamilla N. Saltermark, Mathilde Sørvåg, Veronica Blakstad, Maria Brørvik, Kristine Maj og Line Lilleøre. Trenere: Jacob Bie Hansen, Jorun Arnesen og Bibi Lægaard. Gratulerer til Arendal TeamGym som i år igjen kvalifiserte seg til et internasjonalt mesterskap november: Buskerud Trampetten, Drammen: Arendal stilte med 3 rekrutt tropper og 1 junior tropp. I år stilte Froland med 1 rekrutt lag og 1 mix lag. Buskerud Trampetten er ofte høydepunktet for rekrutter. Mange tropper som deltar i forskjellige nivåer. Veldig moro å se at Froland stilte i år. Vi håper på gjentakelse. Arendal stakk av med Vandrepokalen, til odel og eie, for beste lag uansett klasse i trampett eller tumbling. (Arendal Junior 1 kvinner karakter 14,25) Med 3 nye flotte turnhaller i Aust-Agder håper vi å se flere klubber i konkurranser i løpet av Gratulerer til Arendal TeamGym med flotte resultater i år. Gratulerer også til Froland IL og Grimstad med sine prestasjoner. Med vennlig hilsen Linda Aanonsen og Caroline Grønvik Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets - Troppsutvalget

12 Resultater SM Arendal Tumbling - rekrutt Trampett - rekrutt 1. Arendal rekrutt 1 12,2 1 Arendal 1 12,2 2. KRS rekrutt 1 jenter 11,1 2 Arendal 2 11,4 3. Arendal rekrutt 2 9,85 3 Kr.sand rek 1 jenter 11,2 4. KRS rekrutt 1 gutter 9,2 4 Vennesla 1 10,7 5. Vennesla 1 9,1 5 Søgne 10,2 6. GTIF 1 8,5 7 Kr.sand rek 1 gutter GTIF 2 8,4 7 Arendal rek Arendal rekrutt 3 8,35 8 GTIF 1 9,6 9. Vennesla 2 8,35 9 Vennesla 2 9,5 10. Søgne mix 7,65 10 Mandal rek 1 9,1 11. Søgne rekrutt 7,3 10 Lillesand 9,1 12. Mandal rekrutt 1 7,2 10 Søgne mix 9,1 13. Lillesand 7,05 13 GTIF 2 8,6 14. GTIF 3 5,1 14 GTIF 3 8,3 15. KRS rekrutt 2 jenter 3,1 15 Kr.sand rek 2 jenter 7,6 Tumbling - Junior kvinner Trampett - Junior kvinner 1. GTIF junior 1 13,35 1 Kr.sand 1 11,8 2. KRS junior 2 jenter 9,45 2 GTIF Arendal junior 6,2 3 Arendal 9,3 4 Kr.sand jr 2 9,2 Tumbling - junior Mix 5 Søgne 9,15 1. KRS junior 1 mic 12,9 2. KTF mix 2 11,35 Trampett - junior MIX 3. Froland 1 10,3 1 Kr.sand MIX 1 13,3 2 Kr.sand MIX 2 11,8 3 Froland 2 10,2 Trampett - Junior menn 1 Kr.sand 13,2

13 Andre resultater: Oslo Open 16. mars 2013 Arendal 1.plass Teamgym - senior Frittstående Tumbling Trampett Sum 18,45 13,85 18,25 50,55 Arendal 1.plass TeamGym - Junior Frittstående Tumbling Trampett Sum 16,15 12,7 12,9 41,75 Landsturnstevnet, NM TeamGym Senior 26.juni 1.plass Arendal TeamGym - Junior Frittstående Tumbling Trampett Sum 19,15 15,8 17,05 52 Landsturnstevnet, NM nasjonale klasser senior 27.juni Frittstående Arendal 2. plass 19,250 Tumbling Arendal 2. plass 15,950 Trampett Arendal 1.plass 17,100 Kvalifiseringskonkurranse til NM nasjonale klasser junior. 28.sep Bergen Frittstående Arendal 1.plass 18,4 Tumbling Arendal 2. plass 13,25 Grimstad 12. plass 10,85 Trampett Arendal 2.plass 13,4 Grimstad 7.plass 10,1

14 NM nasjonale klasser og TeamGym junior 26.oktober Drammen Arendal 2. plass TeamGym Frittstående Tumbling Trampett Sum 17,00 14,40 15,85 47,25 Nasjonale klasser Frittstående Arendal 5.plass 16,80 Trampett Arendal 2.plass 15,80 Grimstad 5.plass 11,45 Tumbling Arendal 2. plass 13,65 Nordisk Mesterskap TeamGym senior Odense, DK 09.november Arendal 9.plass TeamGym Frittstående Tumbling Trampett Sum 17,700 11,975 13,400 43,075

15 Buskerud Trampetten 16.november Rekrutt frittstående Arendal 1-2.plass 14,05 Arendal 2-16.plass 8,50 Rekrutt trampett Arendal 2-8.plass 10,55 Arendal 3-19.plass 9,80 Arendal 1-29.plass 9,30 Froland - 40.plass 8,30 Rekrutt tumbling Arendal 1-9.plass 10,85 Arendal 2-22.plass 9,10 Arendal 3-26.plass 8,85 Froland - 53.plass 6,05 Junior kv. Frittstående Arendal - 3.plass 16,30 Junior kv. Trampett Arendal 1-1.plass 14,05 Arendal 2-2.plass 11,55 Arendal 3-18.plass 8,00 Junior kv. Tumbling Arendal 1-1.plass 14,25 Arendal 2-6.plass 11,55 Arendal 3-16.plass 9,80 Junior Mix Trampett Froland 7.plass 8,90 Junior Mix Tumbling Froland 15.plass 8,40

16

17

18

19

20

21 Budsjett 2014 FOR AUST-AGDER GTK Kontonummer - tekst Budsjett 2013 Endelig 2013 Avvik Budsjett 2014 Nytt kontonummer i Salg kors og tegn , , ,00 Sum Salgsinntekter Tilskudd AAIK , ,00 900, , Tilskudd NGTF (reisefordeling) 0, , ,00 0, VO-midler , ,00 260, ,00 Sum Offentlige Tilskudd , , , , Bingoinntekter , , ,00 Går til Kursavgift , , , , Kretskontingent , ,00 50, , Momskompensasjon , , , , Kretsting 0, , , , Bingoinntekter ,00 Sum Andre inntekter , , , ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp medaljer 3 000,00 0, ,00 Går til Kursmateriell , , ,00 Går til 6840 Sum Varekostnader Lønn/Honorarer , , ,30 Går til Viderefakturerte lønnskostnader NGTF 0,00 0,00 0, , Andre personalkostnader 2 000, , , ,00 Sum Lønnskostnader , Leie av lokaler/hall/møterom 2 000,00 0, , , Idrettsfaglig bistand ,00 0, , , Kontorrekvisita 0,00 0, , Bøker, hefter, kursmateriell , Møte, kurs, oppdatering o l 9 914, , ,00 Sum Andre kostnader Viderefakturerte reisekostnader fra NGTF 0, , , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , , Fly 0,00 0, Kjøregodtgjørelse 2 853, , Hotell , , ,00 Sum reisekostnader Gaver, premier og medaljer 3 000, , , , Tilskudd 6 000,00 0, ,00 Går til 5099/7450 Sum Kontigenter/gaver , Tilskudd idrettslag , , , ,00 Sum Tilskudd Forsikringspremie 1 200, ,00 100, , Bank og kortgebyrer 300, ,00-710, , Diverse kostnader 0,00 3,00-3,00 0,00 Sum Forsikring m.m SUM DRIFTSKOSTNADER Renteinntekter, skattefrie -500,00-420,00-80,00-500,00 Sum Finansposter RESULTAT

22 Valg Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Varamedlemmer styret Utvalgsledere Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på kretstinget.

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus

KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS RGTK KRETSTING 23. FEBRUAR 2013 Scandic Stavanger Forus 1 ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS 2 INNHOLD ROGALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET 23. FEBRUAR

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET

ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET ÅRSMØTE 2015 I HELLELAND IDRETTSLAG TIRSDAG 10. MARS 2015 KL 19.30 PÅ KLUBBHUSET SAK 1: Godkjenning av innkalling SAK 2: Valg av ordstyrer SAK 3: Godkjenning av saksliste SAK 4: Valg av sekretær og tellekorps

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer