OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G mars 2012 Toten Hotel Sillongen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen"

Transkript

1 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G mars 2012 Toten Hotel Sillongen

2 Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner s. 4 Deltakerliste for kretstinget s. 5 Ord og forkortelser s. 6 Huskeliste til lagene s. 7 Organisasjonsplan for OGTK s. 8 Medlemsstatistikk for s. 9 Tall fra idrettsregistreringen 2011 s. 9 Terminliste OGTK 2012 s. 10 Tingforhandlinger 2012 s. 11 Årsberetninger for: Styret s. 14 Gymnastikkutvalget s. 17 Gymnastikkhjulutvalget s. 19 Troppgymnastikkutvalget s. 20 Teknisk utvalg s. 23 Sportsdrillutvalget s. 24 Utdanningsutvalget s. 25 Hall og utstyr s. 26 Regnskap for år 2010 og 2011 s. 27 Budsjettforslag for år 2012 s. 27 Balanse s. 28 Diettsatser s. 29 VEDLEGG: Grupper i OGTK KontaktpersonerOGTK 2011 Kretsformenn/kretsledere Terminliste NGTF for 2012 Kretsens fortjenestemedaljer per 2011 Oversikt over utvalgsmedlemmer år HUSK Å TA MED TINGPAPIRENE PÅ TINGET! 2

3 Invitasjon til kretstinget i OGTK 9. og 10. mars 2012 Kretsen har gleden av å invitere til Kretsting 2012 i Oppland Gymnastikk og Turnkrets. Som tidligere utsendt invitasjon, arrangeres Kretstinget på Toten Hotel Sillongen. Vi har også i år prøvd å putte inn en workshop og informasjonsbiter slik at alle skal føle at de får noe nyttig ut av kretstinget. Her kan det være mye å lære både for trenere, styrer og andre. Program for kretstinget 2012: FREDAG 9. MARS Kl Kl Kl Kl Kl Fremmøte for kretsstyret Oppmøte med registrering og enkel bevertning Norges Gymnastikk og Turnforbund v/ Ole Ivar Folstad har ordet. Åpning av kretstinget 2012, tingforhandlinger. Middag LØRDAG 10. MARS Kl Kl Ca. Kl Diskusjonsforum/ presentasjoner Tingforhandlingene fortsetter Lunsj Dersom det er behov fortsetter tingforhandlingene etter lunsj. Velkommen Med hilsen Kretsstyret 3

4 Diskusjonsforum og presentasjoner Lørdag 10. mars kl Diskusjonsforum/ presentasjoner Utdanning: Hvordan er utdanningen i NGTF lagt opp og hva ønsker klubbene i Oppland at kretsen arrangerer i Ansvarlig: Toril Nordseth Mysoft: Presentasjon av et mulig verktøy for klubbene i fremtiden. Ansvarlig: Ole Ivar Folstad BKTS 2012: Presentasjon av stevnet som skal arrangeres av Nordre Land IL Turn Ansvarlig: Bjørn Erland Myhre Erfaringsutveksling i hvordan å drive en turngruppe: Mulige støtteordninger med mer. Ansvarlig: Trine Berg og Liv Synnøve Børresen. 4

5 Tingrepresentanter 2012 NR: NAVN: KLUBB/FORENING/VERV: 1 Bjørn Erland Myhre Kretsleder 2 Marie Hole Nestleder 3 Ingebjørg Boye Kasserer 4 Madeleine Slettum Styremedlem, gymnastikkhjulutvalget 5 Erik Bråten Styremedlem, teknisk utvalg, anlegg 6 David Wechsler Medlem troppsgymnastikkutvalget 7 Liv Synnøve Børresen Styremedlem, utdanningsutvalg 8 Ann Kristin S. Andersen Styremedlem, Sportsdrill 9 Kristin Flaten Bjørgo Gymnastikkutvalget 10 Kari Gaarder Hubred Østre Toten Gym og Turn 11 Anette Frydenberg Østre Toten Gym og Turn 12 Einar Hasvoldsether Reinsvoll IF Turn 13 Ingjerd Budweg Reinsvoll IF Turn 14 Mette Andreassen Vardal Turnforening 15 Trine Berg Eina 16 Marianne Bredesen Søndre Land Gym og Turnforening 17 Unni Fremstad Søndre Land Gym og Turnforening 18 Hanne Marte Haugen Lillehammer TF 19 Toril Nordseth Kretskonsulent 20 Ole Ivar Folstad NGTF 5

6 Ord og forkortelser Oppland Gymnastikk- og Turnkrets LT Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år Hamar 2013 VKTS BKTS NIF NOK NGTF HGTK OGTK HP GU RG Gymnastrada Eurogym Voksenkretsturnstevnet, arrangeres hvert år på våren. I vårt område går arrangementet på rundgang mellom Hedmark, Oppland, Nord- og Sør- Trøndelag Barnekretsturnstevnet, arrangeres hvert år på våren. Rullerer mellom klubber i Oppland. Norges Idrettsforbund Norges Olympiske Komite Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Rytmisk gymnastikk International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Festival Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Område 7 SALTO TURBO IG BASIS Hall UEG FIG Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Konsept for ungdom. SALTO= Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning Konsept for voksne. TURBO= Trening, Utholdenhet, Rytme og Bevegelse gir Overskudd Konsept for barn: IG=Idrettens grunnstige Hall med permanent oppmontert utstyr. BASIS= balanse, allsidighet, styrke, indre forståelse, smidighet European Union of Gymnastics Det europeiske turnforbundet The International Gymnastics Federation: Det internasjonale gymnastikkforbundet 6

7 Huskeliste til klubbene Årsrapportene med regnskap skal sendes kretskonsulent umiddelbart etter avholdt årsmøte. Årsmøtene i foreningene anbefales avholdt før kretsting. Kontingent: Kretskontingent i henhold til medlemstall pr må innbetales til Oppland Gymnastikk- og Turnkrets innen fristen. Adresser: Valg av ny leder med adresse og telefonnummer må meldes krets ved kretskonsulent og NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbase å gjør de nødvendige endringene. Fadderordning: Husk at kretsen har en fadderordning, ikke nøl med å ta kontakt. Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader for å inspirere trenerne i klubben. Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan nå bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Idrettsregistreringen: Tallene legges inn så tidlig som mulig i januar ikke nødvendig å vente til siste dag! Det skulle være unødvendig å purre på lagene! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Trenerlisens: Alle klubber må betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Trenere med lisens får også avslag i pris med kr. 350,- per kurs arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. 7

8 Organisasjonsplan for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Avvikles hvert år innen 15. mars Ansatt kretskonsulent Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem konkurranse Ledere i utvalgene Varamedlem(er) Valgkomite Komite for heder Komite OpplansPokalen Reise og tur komite Hall og utstyrskomite Teknisk utvalg Utdanningsutvalget Troppsutvalget Gymnastikkutvalget Sportsdrillutvalget Gymhjulutvalget Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Lagene tilknyttet OGTK 8

9 OGTK medlemstall fra år 2000 til 2011 Utvikling av medlemstall fra år 2000 til 2011 Årstall Antall medlemmer Medlemstallet var høyest i år 2007 med 2963 medlemmer I år 2011 var medlemstallet 2436, en liten oppgang fra Tall fra idrettsregistreringen 2011, OGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Oppland 2011 (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført i januar 2012). Antall Forening medlemmer Aurdal IF Gymnastikk & Turn 65 Biri IL 24 Brandbu IF 84 Eina Sportsklubb 98 Etnedal IL 150 Gausdal Turnforening 80 Gjøvik Gym. Og Turnforening 218 Gran IL 147 Harestua IL 129 Jevnaker IF Turn 172 Lillehammer Turnforening 194 Nordre Land IL 139 Raufoss IL - Turn 120 Reinsvoll IF 58 Skjåk IL 106 Søndre Land Gym. Og Turnf. 95 Vardal Turnforening 293 Vestre Slidre IL 81 Vingar IL 0 Ø.Toten Gym Og Turnforening 46 Øyer-Tretten IF 111 Øystre Slidre IL 26 9

10 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets - Terminliste for 2012 Med forbehold om endringer. Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. på krets-, område- og nasjonalt nivå - hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Januar Arrangement Sted Kretsstyremøte OGTK Gjøvik Trener 1- Troppsgymnastikk, sikringskurs trampett, Lillehammer Kretsledermøte, Oslo, Ullevål Februar OpplandsPokalen 2012 Lillehammer Kretsstyremøte OGTK/ evalueringsmøte OP2012 Gjøvik Granspretten Gran Samling Tropp og Gymhjul Gran Mars Kretsting OGTK Toten, Sillongen Trener 1- Troppsgymnastikk, sikringskurs trampett, Hedmark, Rena Nasjonal treningssamling gymnastikkhjul Gjøvik Hjelpetrenerkurs Hedmark, Elverum April Basiskurs (første del) Hedmark, Elverum Trener 1- Gymnastikk barn: Gymlek og idrettens grunnstige Gjøvik Mai Basiskurs (andre del) Hedmark, Elverum Cup 2 Turn kvinner og menn Hedmark og Oppland Hedmark, Elverum Juni Barnekretsturnstevnet Nordre Land Kretsturnstevnet for voksne Hedmark, Hamar Ungdomsgathering Hedmark, Hamar Juli August September Oktober November Desember Kretsenes seminar Lillestrøm Cup 3 Turn kvinner og menn, Hedmark og Oppland Hedmark, Hamar Ungdomsstevne Etnedal KM tropp, gymhjul og sportsdrill Cup 4 Turn kvinner og menn, Hedmark og Oppland Hedmark, Elverum 10

11 Tingforhandlinger Kretsting OGTK 2012 SAK 1 SAK 2 ÅPNING GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER Ifølge 10 p. a og b møter med stemmerett: kretsstyret og representanter for lagene etter følgende skala: - for medlemstall til og med 100 medlemmer - 2 representanter, - for medlemstall over representanter, som er høyeste antall. Kretsstyret foreslår slikt vedtak: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes. SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Kretsstyret foreslår slikt vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. SAK 4 GODKJENNING AV RETTIGHETER FOR DELTAKERE PÅ TINGET SOM IKKE HAR TALE OG STEMMERETT I FØLGE LOVEN. Kretsstyret foreslår slikt vedtak: Alle frammøtte gis talerett i alle saker. SAK 5 SAK 6 KONSTITUERING: a:valg av dirigent. Kretsstyret foreslår:ingebjørg Boie b:valg av sekretær Kretsstyret foreslår Toril Nordseth som sekretær c:valg av to representanter til å undertegne protokollen Forslag vil bli lagt fram på tinget. d:valg av tellekorps Forslag vil bli lagt fram på tinget. ÅRSMELDINGER a:kretsstyret b:gymnastikkhjulutvalget c:gymnastikkutvalget d:sportsdrillutvalget e:teknisk utvalg f:troppsgymnastikkutvalget g:utdanningsutvalget h:hall og utstyrskomiteen SAK 7 REGNSKAP FOR

12 Kretsstyret foreslår: Regnskapet for 2011 godkjennes. Regnskapet finner du bakerst i tingpapirene.. SAK 8 INNKOMNE FORSLAG A: Forslag fra Kretsstyret: Forslag til nye lover for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Begrunnelse: Kretsens lover må endres i tråd med lovnormen til Norges Idrettsforbund. Nytt lovforslag er sendt ut sammen med tingpapirene. Kretsstyrets innstilling: Det nye lovforslaget vedtas. Eventuelle endringer kan gjøres av kretsstyret i henhold til NIFs lovnorm for særkretser. B: Forslag fra kretsstyret 1: Handlingsplan for ( se vedlegg eget hefte) Forslag til vedtak: Forslag til fremlagte HP for godkjennes. Forslaget til Handlingsplan bygger på forbundets langtidsplan som ble vedtatt på siste forbundsting. 2: Kretslotteri i 2013 a: Forslag til vedtak: Det avholdes kretslotteri i 2013 b: Forslag til vedtak: Kretsen bestiller lodd i 2013 som fordeles blant lagene i forhold til antall medlemmer inntil 19 år. Det kan tildeles inntil 15 lodd pr medlem. Tall fra siste idrettsregistrering legges til grunn for tildelingen. Det er ikke returrett på loddene. Salgstid mars desember. SAK 9 FASTSETTELSE AV KJØREGODTGJØRELSEN OG DIETTSATSER FOR 2013 A: Kretsstyret foreslår: Kjøregodtgjørelsen for 2012 settes til kr 3.50 pr km. Det gis kr 0.75 i tillegg pr. passasjer pr. km. B: Diettsatser og regler pluss skjema til bruk for diett se eget vedlegg. Kretsstyret foreslår: Vedlagte diettsatser, regler og skjema godkjennes for bruk i vår krets. Dette gjelder for tillitsvalgte i kretsen. SAK 10 FASTSETTELSE AV KRETSKONTINGENTEN FOR 2013 Kretsstyret foreslår: Lagenes kontingent til kretsen foreslås økt fra kr. 30,- til kr. 40,- så fremt ikke noe annet blir bestemt på forbundstinget

13 SAK 11 SAK 12 SAK 13 SAK 14 SAK 15 BUDSJETT A: Budsjett for 2012 Kretsstyret foreslår: Det framlagte budsjettforslag for 2012 godkjennes. Budsjettet kommer som eget vedlegg. VALG I FØLGE LOVEN A: Valgkomiteens forslag legges fram på tinget. REPRESENTASJON PÅ TING OG MØTER I OVERORDNEDE ORGANISASJONER I 2012/2013. Kretsstyret foreslår: Kretsstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i overordnede organisasjoner. ARRANGØR AV NESTE KRETSTING. Kretsstyret foreslår: Kretsstyret får fullmakt til å ta stilling til hvor neste ting arrangeres. ARRANGØR AV STEVNER A: Barnekretsturnstevnet : Nordre Land 2013: Gran 2014: C: Ungdomsstevnet : Etnedal 2013: Kretsstyret foreslår: Kretsstyret får fullmakt til å bestemme hvem som blir arrangør av stevnene. Dersom det foreligger flere mulige arrangører når kretstinget holdes, kan delegatene komme med råd til styret. SAK 16 AVSLUTNING. 13

14 Årsberetning Kretsstyret KRETSSTYRET 2011: Leder: Bjørn Erland Myhre Nordre Land IL Turngruppe Nest Leder: Marie Hole Gran IL Turngruppe Kasserer: Ingebjørg Boye Lillehammer Turnforening Styre medlem: Erik Bråten Nordre Land IL Turngruppe Ann Kristin S. Andersen Raufoss IL Turn Madeleine Slettum Gran IL Turngruppe Liv S. Børresen Vardal Turnforening Knut Helge Rygg Lillehammer Turnforening Ingvild F. Bjørgo Aurdal IF Turngruppe Varamedlem: Helene Ruud Haugen Vardal Turnforening MØTER I 2011: Styremøter: Det er holdt 10 styremøter. Varamedlem til styret har vært innkalt til alle møter. Styret har i tillegg hatt telefonkontakt og kontakt på mail for å avgjøre hastesaker. Det er behandlet ca 80 saker. Statuttmøte: I september 2011 ble dat arrangert møte på Lygnasæter mellom styret og alle utvalg for å jobbe med statutter, retningslinjer og arbeidsinstrukser. OpplandsPokalen : Det har blitt arrangert møter for komiteen for OpplandsPokalen i tillegg til mye mail og telefonkontakt. Anleggskonferanse: Erik Bråten representerte OGTK under anleggskonferansen 4. og 5. november på Elverum. Dialogmøte: Ingebjørg Boye, Frode Dahle Agasøster med hjelp fra NGTFs representant Svein Hagberg deltok på dialogmøte i regi av Oppland Fylkeskommune 28. september Tema for møte var Opplandsidretten med fokus på anlegg. Møte mellom kretser i område 7: Det ble arrangert møte mellom alle kretsene i område 7 under VKTS på Lillehammer. Fra Oppland deltok Bjørn Erland Myhre, Erik Bråten, Kari Brennum, Knut Helge Rygg og Toril Nordseth. Representasjon i 2011: Kretsledermøte jan. 2011: Erik Bråten og Toril Nordseth Kretsledermøte sep. 2011: Bjørn Erland Myhre og Toril Nordseth Idrettskretsing Oppland Idrettskrets: Bjørn Erland Myhre Aurdal IF Gym og Turn 40-års-jubileum: Bjørn Erland Myhre Representasjon i andre organisasjoner: Aage Madsen, Lillehammer TF: Medlem av Hederskomiteen i NGTF Aage Madsen, Lillehammer TF : Medlem i kontrollkomiteen i NGTF Berit Myhren Kristiansen, Lillehammer TF: Varamedlem i Domsutvalget i NGTF Marie Hole, Gran IL Turn: Medlem av Domsutvalget i NGTF Trude Linvolden Agasøster: Medlem av Teknisk komité gymnastikkhjul i NGTF Liv Marie Simensveen, Nordre Land: Dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Unn Silje Brattsveen, Nordre Land: Dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Elin S. Solberg, Raufoss IL Turn: Styremedlem i Oppland Idrettskrets. Kari Brennum, Lillehammer TF: Styremedlem i Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 14

15 ARBEIDSOPPGAVER Holde kontakt med forbundet Besvare høringer og delta på møter i forbundet. Gjennomføre lotteriet, skaffe tillatelser, skaffe premier og bestille lodder. Skaffe tillatelser for å delta i bingospill. Arrangere kurs og samlinger Arrangere OpplandsPokalen Tilbud til ungdommen: ungdomsstevne. Hjemmeside stoff og oppdatering denne. Holde kontakt med lagene Fadderne kan delta på årsmøter i lagene etter invitasjon. Være til stede på alle KM, dele ut kretsmesterskapstegn. Tildele stevner og KM. KRETSKONTORET: Toril Nordseth er ansatt i en 50% stilling som kretskonsulent for OGTK. Kretskonsulenten har kontor sammen med NGTF på Ullevål i Oslo. UTSTYR: Kretsen eiendeler: Antall Hva Hvor 10 Ruller til frittståendeteppe. Gjøvik: 5, Lillehammer: 3, Gausdal: 1, Vardal: 1 4 Halve ruller til frittståendeteppe 1 Powertumbling. Raufoss kjøpte den i Kretsen er Raufoss medeier og har rett til å låne banen til arrangementer 1 RG-teppe, innkjøpt for mange år siden Dokka 1 Pegasus (hopphest for troppsgymnastikk) Lillehammer 1 Gymhjul, utlånt til Tretten Tretten Sikringssone rundt landingsfeltet på tumblingbanen Lillehammer Lagene kan søke om å få låne kretsens eiendeler Det ble investert i sikkerhetssone rundt landingsfeltet på tumblingbanen i Utstyret ble kjøpt inn etter at det ble benyttet under Nordisk mesterskap i troppsgymnastikk, dette førte til en god pris. SAMFUNNET: Positiv omtale av våre aktiviteter i lokalpressen. Viktig at vi får fram allsidigheten vår. Idretten er lavt prioritert og klubbene må selv sørge for å være aktive mot pressen. Under dialogmøte om Opplandsidretten var vi godt representert, noe som gjorde oss mer synlige. ØKONOMI: Lotteriinntekter, medlemskontingent, OpplandsPokalen, bingoinntekter, barnekretsturnstevnet og kulturmidler er de viktigste inntektskildene våre. REKRUTTERING /BARN/UNGE: Gode trenere med god utdanning er viktig for rekrutteringen i lagene. 15

16 Granspretten, Totenspretten og OpplandsPokalen har bra deltakelse fra lagene våre. Deltakerantallet på barnekretsturnstevnet var ca 470. Ungdomsstevnet ble arrangert for første gang i Dette fikk vi ikke til i 2011, men det forsøkes på nytt i Etnedal REKRUTTERING VOKSNE/GYMNASTIKK/MOSJON: Liten rekruttering av ungdom til voksenstevnet. Lillehammer arrangerte stevnet i 2011, det deltok ungdom fra Lillehammer og Eina. Hedmark arrangerte en mini- Convention på Nes høsten 2011, med blant annet lag fra Oppland, flere burde benytte dette inspirasjonstilbudet. En del lag har treningstilbud til ungdom og voksne. KONKURRANSE OpplandsPokalen ble arrangert i 2011 med 508 deltakere. Det var en økning fra året før. Overskuddet ble fordelt på følgende måte: 1/3 til kretsen, 1/3 til Lillehammer Turnforening som medarrangør og 1/3 til utstyr. Viser til omtale av KM og andre konkurranser i utvalgenes årsberetninger. KRETSEN TAKKER Kretsstyret takker alle lag som har vært medarrangører av kurs og samlinger. Takk til Aurdal IF Gym og Turn for barnekretsturnstevnet. Takk til Lillehammer Turnforening som arrangerte voksenkretsturnstevne for område 7. Takk til Lillehammer, Gjøvik, Nordre Land har arrangert KM i de ulike grenene. Takk til alle som stiller som dommere under våre konkurranser. Kretsen takker alle som bidro under OpplandsPokalen. UTMERKELSER: Kari Brennum fra Lillehammer Turnforening og Bodil S. Bråten fra Aurdal IF Gym og Turn ble tildelt kretsens fortjenestemedalje i sølv i På bildene ser vi Bodil S. Bråten fra Aurdal sammen med kretsleder Bjørn Erland Myhre. Bodil fikk utmerkelsen under Aurdal sitt jubileum Kari Brennum fikk utmerkelsen under voksenkretsturnstevnet på Lillehammer. Kretsen gratulerer Et nytt år med nye utfordringer. Kursaktiviteten må opprettholdes og det førsøkes å få arrangert kurs slik at trenere har mulighet til å fulføre en trener 1 i løpet av året. Dette vil skje i samarbeid med Hedmark. Vi bør også kanskje satse på uhøytidelige aktivitetssamlinger for å gi bredden et bedre tilbud. Vi ser fram til barnekretsturnstevnet på Nordre Land og ungdomsstevnet. Vi håper å få gjennomført nok et ungdomsstevne i Kontakt med lagene vil også bli en viktig arbeidsoppgave i Styret 16

17 Årsberetning Gymnastikkutvalget GYMNASTIKKUTVALGET 2011 Leder: Utvalgsmedlem: Utvalgsmedlem: Ingvild F. Bjørgo Bodil S. Bråten Kristin F.Bjørgo MØTER: Gjennom året har vi hatt få møter, men en del kontakt på mail. Leder har deltatt på de fleste av kretsens styremøter. Bodil S. Bråten var på kretstinget på Lygnasæter. GU har i 2011 hatt møter der alle lag og foreninger i Oppland Gym og Turn har blitt invitert til å diskutere hvordan man ønsker Barnekretsturnstevnet skal være i fremtiden både i forhold til opplegg rundt defilering og stevnet generelt. Dette for at lag og foreninger skulle kunne være med å forme de nye statuttene til Barnekretsturnstevnet som GU jobber med å oppdatere. STEVNER: Vi var alle på barnekretsturnstevnet i Aurdal. Det deltok ca. 500 turnere på stevnet. Stevnet var nr. 69 i rekken av barnekretsturnstevner. Bilder fra barnekretsturnstevnet i Aurdal 2011 Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Lillehammer Her deltok gymnaster fra Raufoss, Nordre Land, Eina, Lillehammer og Vardal.. Bodil S. Bråten deltok for GU. Bilder fra Voksenkretsturnstevnet på Lillehammer Hvert 4. år blir det arrangert Gymnaestrada rundt om i Europa. I 2011 foregikk arrangementet i Lausanne i Sveits. Ca turnere fra hele verden samles for å ha oppvisninger. Kari Brennum fra Lillehammer var instruktør og hadde ansvaret for veteranoppvisningen til Norge med ca 100 deltakere. De gjennomførte flotte oppvisninger på Olympiastadion i Lausanne. Fra Oppland deltok Lillehammer og Vardal på arrangementet. 17

18 Bilder fra Gymnaestra i Lausanne sommeren 2011 I 2012 vil GU fortsette arbeidet med å få til et nytt påmeldingssystem for stevnene, slik at det skal bli lettere å holde orden på antall stevner for hver enkelt deltaker. Samtidig ønsker GU å ferdigstille statutter for Barnkretsturnstevnet og Ungdomsstevnet samt arbeidsinstruks for GU. Styret i GU v/ Ingvild Flaten Bjørgo Leder: Ingvild F. Bjørgo Utvalgsmedlem: Bodil S. Bråten Utvalgsmedlem: Kristin Reistad 18

19 GYMNASTIKKHJULUTVALGET: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Årsberetning Gymnastikkhjulutvalget 2011 Leder: Medlem: Madeleine Ringelien Slettum Silje Bjørgengen MØTER: Utvalget har vært representert alle kretsstyremøtene i OGTK. DOMMERE: Oppland har pr 2011 syv dommere: Inger Linvolden Trude Linvolden Hanne Næstad Johansen Silje Sæthre Madeleine R. Slettum Tonje Mjøvik Silje Bjørgengen Madeleine R. Slettum deltok på dommer og trener kurs i tyskland i påsken. KONKURRANSER: Det ble avholdt 3 kretskonkurranser og 1 nasjonal konkurranse i Oppland. Oppland hadde også deltakere i NM og VM NM ble arrangert på Lillehammer. Granspretten: Totenspretten: KM: Kretsmestere 2011: Senior Ingvild Vang (hopp) Ingvild Vang (linje) Ingvild Vang (spiral) Arrangør, Gran I.L. Turngruppe Arrangør, Østre Toten Turn Arrangør, Lillehammer Turnforening Junior Jenny Holshagen (linje) Marthe Elise Karlsen(hopp) Ida Hansen Løntjern (spiral) Rekrutt Solveig Sætre (linje) Opplandspokalen: Nasjonal konkurranse: ble arrangert på Lillehammer. NM 2011: Oppland hadde deltakere både i junior og seniorklassen. I seniorklassen tok Ingvild Vang 4 medaljer: Sammenlagt 3. plass Ingvild Vang Linje: 2. plass Ingvild Vang Hopp: 2. plass Ingvild Vang Spiral: 3. plass Ingvild Vang plass Madeleine R. Slettum og Silje Bjørgengen Bilde: Ingvild Vang fra Vardal t.h. med 3. plass sammenlagt i seniorklassen i NM i Gymnastikkhjul VM 2011: Ingvild Vang og Iselin Fadum deltok i VM i gymnastikkhjul i Arnsberg i tyskland. Gymnastikkhjulutvalget v/madeleine R. Slettum 19

20 Årsberetning 2011 Troppsgymnastikkutvalget TROPPSGYMNASTIKKUTVALGET: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Trine Berg Frode Dahle Agasøster og Kristoffer Klevenberg Silje Kristine Tandsæther Hagen Knut Helge Rygg David Wechsler MØTER: Utvalget har ikke avholdt møter i perioden, men har hatt kontakt på mail og telefon ved behov. David Wechsler og Trine Berg deltok fra TGU på kretsens statutt-seminar i september. Kristoffer Klevenberg og Trine Berg var utvalgets representanter i komiteen for Opplandspokalen KURS OG SAMLINGER: Utvalget har ikke arrangert kurs i perioden, utover dommerkurset se neste punkt. Utvalget har ikke arrangert samlinger i perioden. Det har vært 2 regionale samlinger i troppsgymnastikk: april Lillehammer som arrangør 3 trenere fra NGTF s trenerpool oktober Gran som arrangør Lokale trenere med utdanning fra Ollerup Bilde: treningssamling på Gran 15. og 16. oktober 2011 DOMMERE: Utvalget arrangerte Kretsdommerkurs i troppsgymnastikk på Lillehammer oktober 2011 med May Rømen som kurslærer. 8 nye dommere ble utdannet. 20

21 Kretsen har nå 13 dommere med godkjenning for inneværende dommerperiode ( ): Etternavn Fornavn Forening Dommerkurs Hagen Silje Kristine Tandsæter Raufoss IL, turn 2010 Hamre Hilde Rogn V.Slidre IL, turn 2010 Kløvrud Mona Eina SK, turn 2010 Nyhus Anders Gran IL, turn 2010 Rygg Knut Helge Lillehammer TF 2010 Berg Trine Eina SK, turn 2011 Egknud Maiken Lillehammer TF 2011 Gjøby Idun Østre Toten TF 2011 Hubred Anne Østre Toten TF 2011 Klevenberg Kristioffer Vardal TF 2011 Rustad Kristine Østre Toten TF 2011 Wechsler David Melbye Lillehammer TF 2011 Wien Andrea Gran IL, turn 2011 KONKURRANSER: Det ble arrangert 4 konkurranser i troppsgymnstikk i Oppland i 2011: Granspretten 26. februar Gran IL var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 6 lag fra kretsen (Raufoss/Reinsvoll, Gran, Lillehammer, Vardal, Østre Toten, Vestre Slidre) og 7 lag fra andre kretser (Røros, Hamar, Høybråten og Stovner, Elverum, Ringerike, Nansen og Kongsvinger) stilte til konkurransen i troppsgymnastikk. Opplandspokalen februar Lillehammer Turnforening og Oppland Gymnastikk- og Turnkrets var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul og sportsdrill. 4 lag fra kretsen (Lillehammer, Gran, Gausdal og Østre Toten) deltok i troppsgymnastikk. I tillegg deltok 18 lag fra ulike deler av Norge. Kretsmesterskapet 5. november Lillehammer turnforening var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 6 lag fra kretsen deltok (Gran, Lillehammer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Slidre, Vardal). 21

22 Følgende lag ble premiert som kretsmestere: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Apparat Kretsmester Rekrutt, trampett: Gran 1 Rekrutt, tumbling: Lillehammer Junior kvinner, trampett: Vardal Junior kvinner, tumbling: Vardal Junior menn, trampett: Gran Junior menn, tumbling: Gran Junior mix, trampett: Gran Junior mix, tumbling: Gran Senior kvinner, trampett: Vardal Senior kvinner, tumbling: Vardal Senior menn, trampett: Gran Senior menn, tumbling: Gran Senior mix, trampett: Gran Senior mix, tumbling: Gran Bilde fra KM 2011 Totenspretten 27. november Østre Toten turnforening var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 7 lag fra kretsen (Etnedal, Vestre Slidre, Gran, Lillehammer, Raufoss/Reinsvoll, Vardal, Østre Toten) deltok, i tillegg til Ås og Hamar. 22

23 TEKNISK UTVALG : Årsberetning 2011 Teknisk Utvalg Leder: Erik Bråten Turn menn Medlem: Oda Moen Gulbrandsen Turn kvinner Det er Gjøvik og Nordre Land som driver med Turn menn, og Gjøvik med Turn kvinner. Det er kun Nordre Land som er aktive med RG. MØTER: Teknisk utvalg deltok på de fleste styremøtene i 2011 med Erik Bråten. Oda Moen Gulbrandsen var til sted på statuttmøte i september DOMMERE: Nordre Land driver på et høyt nivå i RG. Liv Marie Simensveen er internasjonal dommer Unn Silje Brattsveen er forbundsdommer. Begge to sitter i en dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Det ble arrangert dommerkurs for turn kvinner i Hedmark januar Oda Moen Gulbrandsen fra Gjøvik er nå sertifisert kretsdommer i turn kvinner KONKURRANSER: KM i RG Nordre Land 30. april-1. mai Kretsmestere ble: Senior Duo/ trio tropp: Camilla Ulsakerhaugen og Siw- Anja Svendsby Senior individuelt nasjonal klasse: Camilla Ulsakerhaugen Junior Duo/trio tropp: Therese Nystuen og Amalie Kristensen Junior individuelt nasjonal klasse: Marte Magnussen KM i Turn for kvinner og menn Gjøvik 12. Mai 2011 Kretsmestere ble: Klasse 1: Anja Ø. Nøkkelberg Klasse 1: Magnus Kaspersen Cup 1-4 Turn kvinner og menn Deltakere fra Gjøvik deltok i 4 cuper, deltakere fra Nordre Land deltok i en cup. Cupene er for utøvere fra Hedmark og Oppland, men alle cupene ble avholdt i Hedmark. Landsfinale i RG: 2 deltakere fra Nordre Land Norgescuper og Norgesfinale Turn kvinner og Menn Deltakere fra Gjøvik Norgescuper og Norgesfinale RG Deltakere fra Nordre Land For Teknisk Utvalg Erik Bråten Bilde: Marte Magnussen fra Nordre Land i sitt tauprogram. Hedda Strand Nilsen og Anja Nøkkelberg fra Gjøvik etter flott innsats i Norgescup i Sandnes 23

24 SPORTSDRILLUTVALGET: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Årsberetning Sportsdrill Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ann Kristin Sørebø Andersen Ina Therese Grythe Sara Burrell Lisa Burrell Tina Østby Slåttum MØTER Vi har ikke avholdt noen møter i utvalget, men har hatt jevnlig kontakt på mail og telefon. Dette har fungert bra. Utvalgsleder har deltatt på flere av kretsens styremøter. MÅL I FØLGE HANDLINGSPLANEN: Øke antall kvalifiserte drilltrenere i distriktet. Vi har ikke satt opp kurs i trener 1-utdanningen, spesiell del, men prøver å få dette til i Flere foreninger som tilbyr sportsdrill som egen aktivitet. Pr. i dag vet vi om aktivitet i Søndre Land og på Raufoss. Sistnevnte deltar i konkurranser på kretsplan og nasjonalt plan. Disse klubbene drives godt og har flere utøvere. Vi prøvde å arrangere aktivitetskurs høstet 2011, men lykkes ikke å få dette til. Det prøves på nytt våren Vi har vært i kontakt med Biri om å komme på en treningskveld for å motivere og inspirere. Opprettholde nivået i Sportsdrill både når det gjelder kvalitet (sportslig) og kvantitet (antall utøvere). Raufoss IL-turn har deltatt på nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap. Sportsdrillkonkurransen under Opplandspokalen har god deltagelse fra klubber i hele landet, og har etablert seg som en fast konkurranse for de største og beste klubbene i landet. Dette er motivasjon for kretsens egne deltagere. Vi ønsker oss deltagelse av flere lokale klubber på Opplandspokalen og Kretsmesterskap. Antall utøvere i klubbene har sunket litt og dermed også antall utøvere på konkurranser. Vi håper dette endrer seg i Rekruttere flere / øke antall dommere for Sportsdrill innen kretsen. Høsten 2011 ble det avholdt dommerkurs, og kretsen dekket dette for 4 medlemmer i Raufoss ll-turn. Alle bestod, og disse har forpliktet seg til å dømme minst 2 konkurranser i kretsen de 2 neste årene. Alle er kretsdommere. DOMMERE Kretsen har følgende kretsdommere: Sara Elisabeth Burrell Lisa Victoria Burrell Lise Jemblie Heidi Robsahm Eng AKTIVITET: Opplandspokalen, Lillehammer. Barnekretsturnstevnet. KM 2011 ble arrangert på Lillehammer sammen med Troppsgymnastikk og gymhjul. Kretsdommerkurs høsten Ann Kristin S. Andersen, Ina Therese Grythe, Sara Burrell, Lisa Burrell og Tina Østby Slåttum. 24

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL. Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL. Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS PROTOKOLL Kretsting 15.-16. mars 2013 Toten Hotel Sillongen Tingrepresentanter 2013 Tilstede: NR: NAVN: KLUBB/FORENING/VERV: Fredag Lørdag 1 Marie Hole Kretsleder x x 3

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Deltakere på Opplandspokalen 2012 Dagsorden: Årsmøte dato 6.3.2012 Kl. 19.30 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer

Detaljer

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info.

INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO MAI 2014. Det nærmer seg stevnehelga, og det meste er på plass. «VI GLÆ ØSS,» og her kommer en del info. INFO FRA ARR.KOMITEEN I GAUSDAL. Alle klubber har betalt, og vi har fått alle påmeldingslister

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 08. 09. februar 2014 Røros Teknisk arrangør: IL Nansen Turn Innholdsliste Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til kretsting..... 3 Tidsplan for

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Deltakere på KM oktober 2010 Årsmøte dato 7.3.2010 Kl. 19.00 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM

07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM 07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting....... 3 Tidsplan for helgen...... 3 Saker til åpent forum......4 Tingrepresentanter 2015......5 Ord og forkortelser......6 Huskeliste

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets

STEVNEPROGRAM GRAN IL. 7. 9. juni 2013 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013. Oppland gymnastikk og turnkrets STEVNEPROGRAM 71. BARNEKRETSTURNSTEVNE 2013 GRAN IL 7. 9. juni 2013 Oppland gymnastikk og turnkrets 27 PÅMELDTE INNHOLD Aurdal IL Turngruppe 14 Brandbu IF Turngruppe 23 Eina IL Turngruppe 35 Etnedal IL

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Deltakere på Opplandspokalen 2014 Dagsorden: Årsmøte dato 9.3.2015 Kl. 19.30 i Fabrikken Løkkegt. 9 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012 Til Kristiansund 2302.2012 Alle lag MRGTK Utvalg i MRGTK Kretsstyret med vara medlemmer Revisorer Valgkomiteen Norges gymnastikk og turnforbund Reidun Skretting, fadder Møre og Romsdal idrettskrets Dato:

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

Arrangør: Borge Turnforening

Arrangør: Borge Turnforening Arrangør: Borge Turnforening 1 Innhold Hilsen fra Borge Turnforening... 3 Treningstider lørdag 6. juni... 4 Aktiviteter lørdag 6.juni... 5 Gymnaster 9-12år... 5 Gymnaster 13+... 5 Treningstider søndag

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012 KRETSTING DEL 1 DAG 1 Fellesdel sammen med Telemark og Vestfold Gymnastikk og Turnkrets. Kretslederne Ragnhild Havenstrøm og Erik R. Hagen åpnet fellesdelen på årets Kretsting. Det ble vist en flott presentasjon

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015

BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 BARNAS TURNFESTIVAL I STAVANGER 6. 7. juni 2015 Stavanger Turnforening Stiftet 17. mai 1861 RGTK Norges Gymnastikk og Turnforbund feirer sitt 125-års jubileum i år, og Stavanger Turnforening vil benytte

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015.

PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. PROTOKOLL FRA DET 84. ORDINÆRE KRETSTING FOR HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS PÅ VOSS 08.03.2015. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av fullmakter 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Høst 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste høst 2011 August 17. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Anatomi, fysiologi Idrettens Hus 18. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Treningslære,

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600

Programmet starter fredag kl.1800 og slutter søndag kl.1600 Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 20.-22. juni 2014 Programmet starter fredag kl.1800 og slutter

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang.

Tiden blir tatt under stevnet, og musikken stoppes hvis den er for lang. Utvalget for Gymnastikk- og Bredde Retningslinjer for barnekretsturnstevner (revidert 18.09.13) Lagenes ansvar 1. Innen 15.04 sende påmeldingsskjemaene med navneliste, oppvisningsformer, behov for materiell

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011.

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Nr. Navn Org.tilhørighet. Stemmer Medl. tall 1 Bjørnar Skogheim Nordland Gym. og Turnkrets 1 2 Ørjan Th. Rosvold Nordland Gym. og Turnkrets 1 3 Hans

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer