OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G mars 2012 Toten Hotel Sillongen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen"

Transkript

1 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G mars 2012 Toten Hotel Sillongen

2 Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner s. 4 Deltakerliste for kretstinget s. 5 Ord og forkortelser s. 6 Huskeliste til lagene s. 7 Organisasjonsplan for OGTK s. 8 Medlemsstatistikk for s. 9 Tall fra idrettsregistreringen 2011 s. 9 Terminliste OGTK 2012 s. 10 Tingforhandlinger 2012 s. 11 Årsberetninger for: Styret s. 14 Gymnastikkutvalget s. 17 Gymnastikkhjulutvalget s. 19 Troppgymnastikkutvalget s. 20 Teknisk utvalg s. 23 Sportsdrillutvalget s. 24 Utdanningsutvalget s. 25 Hall og utstyr s. 26 Regnskap for år 2010 og 2011 s. 27 Budsjettforslag for år 2012 s. 27 Balanse s. 28 Diettsatser s. 29 VEDLEGG: Grupper i OGTK KontaktpersonerOGTK 2011 Kretsformenn/kretsledere Terminliste NGTF for 2012 Kretsens fortjenestemedaljer per 2011 Oversikt over utvalgsmedlemmer år HUSK Å TA MED TINGPAPIRENE PÅ TINGET! 2

3 Invitasjon til kretstinget i OGTK 9. og 10. mars 2012 Kretsen har gleden av å invitere til Kretsting 2012 i Oppland Gymnastikk og Turnkrets. Som tidligere utsendt invitasjon, arrangeres Kretstinget på Toten Hotel Sillongen. Vi har også i år prøvd å putte inn en workshop og informasjonsbiter slik at alle skal føle at de får noe nyttig ut av kretstinget. Her kan det være mye å lære både for trenere, styrer og andre. Program for kretstinget 2012: FREDAG 9. MARS Kl Kl Kl Kl Kl Fremmøte for kretsstyret Oppmøte med registrering og enkel bevertning Norges Gymnastikk og Turnforbund v/ Ole Ivar Folstad har ordet. Åpning av kretstinget 2012, tingforhandlinger. Middag LØRDAG 10. MARS Kl Kl Ca. Kl Diskusjonsforum/ presentasjoner Tingforhandlingene fortsetter Lunsj Dersom det er behov fortsetter tingforhandlingene etter lunsj. Velkommen Med hilsen Kretsstyret 3

4 Diskusjonsforum og presentasjoner Lørdag 10. mars kl Diskusjonsforum/ presentasjoner Utdanning: Hvordan er utdanningen i NGTF lagt opp og hva ønsker klubbene i Oppland at kretsen arrangerer i Ansvarlig: Toril Nordseth Mysoft: Presentasjon av et mulig verktøy for klubbene i fremtiden. Ansvarlig: Ole Ivar Folstad BKTS 2012: Presentasjon av stevnet som skal arrangeres av Nordre Land IL Turn Ansvarlig: Bjørn Erland Myhre Erfaringsutveksling i hvordan å drive en turngruppe: Mulige støtteordninger med mer. Ansvarlig: Trine Berg og Liv Synnøve Børresen. 4

5 Tingrepresentanter 2012 NR: NAVN: KLUBB/FORENING/VERV: 1 Bjørn Erland Myhre Kretsleder 2 Marie Hole Nestleder 3 Ingebjørg Boye Kasserer 4 Madeleine Slettum Styremedlem, gymnastikkhjulutvalget 5 Erik Bråten Styremedlem, teknisk utvalg, anlegg 6 David Wechsler Medlem troppsgymnastikkutvalget 7 Liv Synnøve Børresen Styremedlem, utdanningsutvalg 8 Ann Kristin S. Andersen Styremedlem, Sportsdrill 9 Kristin Flaten Bjørgo Gymnastikkutvalget 10 Kari Gaarder Hubred Østre Toten Gym og Turn 11 Anette Frydenberg Østre Toten Gym og Turn 12 Einar Hasvoldsether Reinsvoll IF Turn 13 Ingjerd Budweg Reinsvoll IF Turn 14 Mette Andreassen Vardal Turnforening 15 Trine Berg Eina 16 Marianne Bredesen Søndre Land Gym og Turnforening 17 Unni Fremstad Søndre Land Gym og Turnforening 18 Hanne Marte Haugen Lillehammer TF 19 Toril Nordseth Kretskonsulent 20 Ole Ivar Folstad NGTF 5

6 Ord og forkortelser Oppland Gymnastikk- og Turnkrets LT Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år Hamar 2013 VKTS BKTS NIF NOK NGTF HGTK OGTK HP GU RG Gymnastrada Eurogym Voksenkretsturnstevnet, arrangeres hvert år på våren. I vårt område går arrangementet på rundgang mellom Hedmark, Oppland, Nord- og Sør- Trøndelag Barnekretsturnstevnet, arrangeres hvert år på våren. Rullerer mellom klubber i Oppland. Norges Idrettsforbund Norges Olympiske Komite Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Rytmisk gymnastikk International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Festival Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Område 7 SALTO TURBO IG BASIS Hall UEG FIG Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Konsept for ungdom. SALTO= Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning Konsept for voksne. TURBO= Trening, Utholdenhet, Rytme og Bevegelse gir Overskudd Konsept for barn: IG=Idrettens grunnstige Hall med permanent oppmontert utstyr. BASIS= balanse, allsidighet, styrke, indre forståelse, smidighet European Union of Gymnastics Det europeiske turnforbundet The International Gymnastics Federation: Det internasjonale gymnastikkforbundet 6

7 Huskeliste til klubbene Årsrapportene med regnskap skal sendes kretskonsulent umiddelbart etter avholdt årsmøte. Årsmøtene i foreningene anbefales avholdt før kretsting. Kontingent: Kretskontingent i henhold til medlemstall pr må innbetales til Oppland Gymnastikk- og Turnkrets innen fristen. Adresser: Valg av ny leder med adresse og telefonnummer må meldes krets ved kretskonsulent og NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbase å gjør de nødvendige endringene. Fadderordning: Husk at kretsen har en fadderordning, ikke nøl med å ta kontakt. Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader for å inspirere trenerne i klubben. Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan nå bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Idrettsregistreringen: Tallene legges inn så tidlig som mulig i januar ikke nødvendig å vente til siste dag! Det skulle være unødvendig å purre på lagene! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Trenerlisens: Alle klubber må betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Trenere med lisens får også avslag i pris med kr. 350,- per kurs arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. 7

8 Organisasjonsplan for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Avvikles hvert år innen 15. mars Ansatt kretskonsulent Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem konkurranse Ledere i utvalgene Varamedlem(er) Valgkomite Komite for heder Komite OpplansPokalen Reise og tur komite Hall og utstyrskomite Teknisk utvalg Utdanningsutvalget Troppsutvalget Gymnastikkutvalget Sportsdrillutvalget Gymhjulutvalget Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsleder Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Medlem av kretsstyret Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Utvalgsmedlemmer Lagene tilknyttet OGTK 8

9 OGTK medlemstall fra år 2000 til 2011 Utvikling av medlemstall fra år 2000 til 2011 Årstall Antall medlemmer Medlemstallet var høyest i år 2007 med 2963 medlemmer I år 2011 var medlemstallet 2436, en liten oppgang fra Tall fra idrettsregistreringen 2011, OGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Oppland 2011 (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført i januar 2012). Antall Forening medlemmer Aurdal IF Gymnastikk & Turn 65 Biri IL 24 Brandbu IF 84 Eina Sportsklubb 98 Etnedal IL 150 Gausdal Turnforening 80 Gjøvik Gym. Og Turnforening 218 Gran IL 147 Harestua IL 129 Jevnaker IF Turn 172 Lillehammer Turnforening 194 Nordre Land IL 139 Raufoss IL - Turn 120 Reinsvoll IF 58 Skjåk IL 106 Søndre Land Gym. Og Turnf. 95 Vardal Turnforening 293 Vestre Slidre IL 81 Vingar IL 0 Ø.Toten Gym Og Turnforening 46 Øyer-Tretten IF 111 Øystre Slidre IL 26 9

10 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets - Terminliste for 2012 Med forbehold om endringer. Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. på krets-, område- og nasjonalt nivå - hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Januar Arrangement Sted Kretsstyremøte OGTK Gjøvik Trener 1- Troppsgymnastikk, sikringskurs trampett, Lillehammer Kretsledermøte, Oslo, Ullevål Februar OpplandsPokalen 2012 Lillehammer Kretsstyremøte OGTK/ evalueringsmøte OP2012 Gjøvik Granspretten Gran Samling Tropp og Gymhjul Gran Mars Kretsting OGTK Toten, Sillongen Trener 1- Troppsgymnastikk, sikringskurs trampett, Hedmark, Rena Nasjonal treningssamling gymnastikkhjul Gjøvik Hjelpetrenerkurs Hedmark, Elverum April Basiskurs (første del) Hedmark, Elverum Trener 1- Gymnastikk barn: Gymlek og idrettens grunnstige Gjøvik Mai Basiskurs (andre del) Hedmark, Elverum Cup 2 Turn kvinner og menn Hedmark og Oppland Hedmark, Elverum Juni Barnekretsturnstevnet Nordre Land Kretsturnstevnet for voksne Hedmark, Hamar Ungdomsgathering Hedmark, Hamar Juli August September Oktober November Desember Kretsenes seminar Lillestrøm Cup 3 Turn kvinner og menn, Hedmark og Oppland Hedmark, Hamar Ungdomsstevne Etnedal KM tropp, gymhjul og sportsdrill Cup 4 Turn kvinner og menn, Hedmark og Oppland Hedmark, Elverum 10

11 Tingforhandlinger Kretsting OGTK 2012 SAK 1 SAK 2 ÅPNING GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER Ifølge 10 p. a og b møter med stemmerett: kretsstyret og representanter for lagene etter følgende skala: - for medlemstall til og med 100 medlemmer - 2 representanter, - for medlemstall over representanter, som er høyeste antall. Kretsstyret foreslår slikt vedtak: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes. SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Kretsstyret foreslår slikt vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. SAK 4 GODKJENNING AV RETTIGHETER FOR DELTAKERE PÅ TINGET SOM IKKE HAR TALE OG STEMMERETT I FØLGE LOVEN. Kretsstyret foreslår slikt vedtak: Alle frammøtte gis talerett i alle saker. SAK 5 SAK 6 KONSTITUERING: a:valg av dirigent. Kretsstyret foreslår:ingebjørg Boie b:valg av sekretær Kretsstyret foreslår Toril Nordseth som sekretær c:valg av to representanter til å undertegne protokollen Forslag vil bli lagt fram på tinget. d:valg av tellekorps Forslag vil bli lagt fram på tinget. ÅRSMELDINGER a:kretsstyret b:gymnastikkhjulutvalget c:gymnastikkutvalget d:sportsdrillutvalget e:teknisk utvalg f:troppsgymnastikkutvalget g:utdanningsutvalget h:hall og utstyrskomiteen SAK 7 REGNSKAP FOR

12 Kretsstyret foreslår: Regnskapet for 2011 godkjennes. Regnskapet finner du bakerst i tingpapirene.. SAK 8 INNKOMNE FORSLAG A: Forslag fra Kretsstyret: Forslag til nye lover for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Begrunnelse: Kretsens lover må endres i tråd med lovnormen til Norges Idrettsforbund. Nytt lovforslag er sendt ut sammen med tingpapirene. Kretsstyrets innstilling: Det nye lovforslaget vedtas. Eventuelle endringer kan gjøres av kretsstyret i henhold til NIFs lovnorm for særkretser. B: Forslag fra kretsstyret 1: Handlingsplan for ( se vedlegg eget hefte) Forslag til vedtak: Forslag til fremlagte HP for godkjennes. Forslaget til Handlingsplan bygger på forbundets langtidsplan som ble vedtatt på siste forbundsting. 2: Kretslotteri i 2013 a: Forslag til vedtak: Det avholdes kretslotteri i 2013 b: Forslag til vedtak: Kretsen bestiller lodd i 2013 som fordeles blant lagene i forhold til antall medlemmer inntil 19 år. Det kan tildeles inntil 15 lodd pr medlem. Tall fra siste idrettsregistrering legges til grunn for tildelingen. Det er ikke returrett på loddene. Salgstid mars desember. SAK 9 FASTSETTELSE AV KJØREGODTGJØRELSEN OG DIETTSATSER FOR 2013 A: Kretsstyret foreslår: Kjøregodtgjørelsen for 2012 settes til kr 3.50 pr km. Det gis kr 0.75 i tillegg pr. passasjer pr. km. B: Diettsatser og regler pluss skjema til bruk for diett se eget vedlegg. Kretsstyret foreslår: Vedlagte diettsatser, regler og skjema godkjennes for bruk i vår krets. Dette gjelder for tillitsvalgte i kretsen. SAK 10 FASTSETTELSE AV KRETSKONTINGENTEN FOR 2013 Kretsstyret foreslår: Lagenes kontingent til kretsen foreslås økt fra kr. 30,- til kr. 40,- så fremt ikke noe annet blir bestemt på forbundstinget

13 SAK 11 SAK 12 SAK 13 SAK 14 SAK 15 BUDSJETT A: Budsjett for 2012 Kretsstyret foreslår: Det framlagte budsjettforslag for 2012 godkjennes. Budsjettet kommer som eget vedlegg. VALG I FØLGE LOVEN A: Valgkomiteens forslag legges fram på tinget. REPRESENTASJON PÅ TING OG MØTER I OVERORDNEDE ORGANISASJONER I 2012/2013. Kretsstyret foreslår: Kretsstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i overordnede organisasjoner. ARRANGØR AV NESTE KRETSTING. Kretsstyret foreslår: Kretsstyret får fullmakt til å ta stilling til hvor neste ting arrangeres. ARRANGØR AV STEVNER A: Barnekretsturnstevnet : Nordre Land 2013: Gran 2014: C: Ungdomsstevnet : Etnedal 2013: Kretsstyret foreslår: Kretsstyret får fullmakt til å bestemme hvem som blir arrangør av stevnene. Dersom det foreligger flere mulige arrangører når kretstinget holdes, kan delegatene komme med råd til styret. SAK 16 AVSLUTNING. 13

14 Årsberetning Kretsstyret KRETSSTYRET 2011: Leder: Bjørn Erland Myhre Nordre Land IL Turngruppe Nest Leder: Marie Hole Gran IL Turngruppe Kasserer: Ingebjørg Boye Lillehammer Turnforening Styre medlem: Erik Bråten Nordre Land IL Turngruppe Ann Kristin S. Andersen Raufoss IL Turn Madeleine Slettum Gran IL Turngruppe Liv S. Børresen Vardal Turnforening Knut Helge Rygg Lillehammer Turnforening Ingvild F. Bjørgo Aurdal IF Turngruppe Varamedlem: Helene Ruud Haugen Vardal Turnforening MØTER I 2011: Styremøter: Det er holdt 10 styremøter. Varamedlem til styret har vært innkalt til alle møter. Styret har i tillegg hatt telefonkontakt og kontakt på mail for å avgjøre hastesaker. Det er behandlet ca 80 saker. Statuttmøte: I september 2011 ble dat arrangert møte på Lygnasæter mellom styret og alle utvalg for å jobbe med statutter, retningslinjer og arbeidsinstrukser. OpplandsPokalen : Det har blitt arrangert møter for komiteen for OpplandsPokalen i tillegg til mye mail og telefonkontakt. Anleggskonferanse: Erik Bråten representerte OGTK under anleggskonferansen 4. og 5. november på Elverum. Dialogmøte: Ingebjørg Boye, Frode Dahle Agasøster med hjelp fra NGTFs representant Svein Hagberg deltok på dialogmøte i regi av Oppland Fylkeskommune 28. september Tema for møte var Opplandsidretten med fokus på anlegg. Møte mellom kretser i område 7: Det ble arrangert møte mellom alle kretsene i område 7 under VKTS på Lillehammer. Fra Oppland deltok Bjørn Erland Myhre, Erik Bråten, Kari Brennum, Knut Helge Rygg og Toril Nordseth. Representasjon i 2011: Kretsledermøte jan. 2011: Erik Bråten og Toril Nordseth Kretsledermøte sep. 2011: Bjørn Erland Myhre og Toril Nordseth Idrettskretsing Oppland Idrettskrets: Bjørn Erland Myhre Aurdal IF Gym og Turn 40-års-jubileum: Bjørn Erland Myhre Representasjon i andre organisasjoner: Aage Madsen, Lillehammer TF: Medlem av Hederskomiteen i NGTF Aage Madsen, Lillehammer TF : Medlem i kontrollkomiteen i NGTF Berit Myhren Kristiansen, Lillehammer TF: Varamedlem i Domsutvalget i NGTF Marie Hole, Gran IL Turn: Medlem av Domsutvalget i NGTF Trude Linvolden Agasøster: Medlem av Teknisk komité gymnastikkhjul i NGTF Liv Marie Simensveen, Nordre Land: Dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Unn Silje Brattsveen, Nordre Land: Dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Elin S. Solberg, Raufoss IL Turn: Styremedlem i Oppland Idrettskrets. Kari Brennum, Lillehammer TF: Styremedlem i Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner 14

15 ARBEIDSOPPGAVER Holde kontakt med forbundet Besvare høringer og delta på møter i forbundet. Gjennomføre lotteriet, skaffe tillatelser, skaffe premier og bestille lodder. Skaffe tillatelser for å delta i bingospill. Arrangere kurs og samlinger Arrangere OpplandsPokalen Tilbud til ungdommen: ungdomsstevne. Hjemmeside stoff og oppdatering denne. Holde kontakt med lagene Fadderne kan delta på årsmøter i lagene etter invitasjon. Være til stede på alle KM, dele ut kretsmesterskapstegn. Tildele stevner og KM. KRETSKONTORET: Toril Nordseth er ansatt i en 50% stilling som kretskonsulent for OGTK. Kretskonsulenten har kontor sammen med NGTF på Ullevål i Oslo. UTSTYR: Kretsen eiendeler: Antall Hva Hvor 10 Ruller til frittståendeteppe. Gjøvik: 5, Lillehammer: 3, Gausdal: 1, Vardal: 1 4 Halve ruller til frittståendeteppe 1 Powertumbling. Raufoss kjøpte den i Kretsen er Raufoss medeier og har rett til å låne banen til arrangementer 1 RG-teppe, innkjøpt for mange år siden Dokka 1 Pegasus (hopphest for troppsgymnastikk) Lillehammer 1 Gymhjul, utlånt til Tretten Tretten Sikringssone rundt landingsfeltet på tumblingbanen Lillehammer Lagene kan søke om å få låne kretsens eiendeler Det ble investert i sikkerhetssone rundt landingsfeltet på tumblingbanen i Utstyret ble kjøpt inn etter at det ble benyttet under Nordisk mesterskap i troppsgymnastikk, dette førte til en god pris. SAMFUNNET: Positiv omtale av våre aktiviteter i lokalpressen. Viktig at vi får fram allsidigheten vår. Idretten er lavt prioritert og klubbene må selv sørge for å være aktive mot pressen. Under dialogmøte om Opplandsidretten var vi godt representert, noe som gjorde oss mer synlige. ØKONOMI: Lotteriinntekter, medlemskontingent, OpplandsPokalen, bingoinntekter, barnekretsturnstevnet og kulturmidler er de viktigste inntektskildene våre. REKRUTTERING /BARN/UNGE: Gode trenere med god utdanning er viktig for rekrutteringen i lagene. 15

16 Granspretten, Totenspretten og OpplandsPokalen har bra deltakelse fra lagene våre. Deltakerantallet på barnekretsturnstevnet var ca 470. Ungdomsstevnet ble arrangert for første gang i Dette fikk vi ikke til i 2011, men det forsøkes på nytt i Etnedal REKRUTTERING VOKSNE/GYMNASTIKK/MOSJON: Liten rekruttering av ungdom til voksenstevnet. Lillehammer arrangerte stevnet i 2011, det deltok ungdom fra Lillehammer og Eina. Hedmark arrangerte en mini- Convention på Nes høsten 2011, med blant annet lag fra Oppland, flere burde benytte dette inspirasjonstilbudet. En del lag har treningstilbud til ungdom og voksne. KONKURRANSE OpplandsPokalen ble arrangert i 2011 med 508 deltakere. Det var en økning fra året før. Overskuddet ble fordelt på følgende måte: 1/3 til kretsen, 1/3 til Lillehammer Turnforening som medarrangør og 1/3 til utstyr. Viser til omtale av KM og andre konkurranser i utvalgenes årsberetninger. KRETSEN TAKKER Kretsstyret takker alle lag som har vært medarrangører av kurs og samlinger. Takk til Aurdal IF Gym og Turn for barnekretsturnstevnet. Takk til Lillehammer Turnforening som arrangerte voksenkretsturnstevne for område 7. Takk til Lillehammer, Gjøvik, Nordre Land har arrangert KM i de ulike grenene. Takk til alle som stiller som dommere under våre konkurranser. Kretsen takker alle som bidro under OpplandsPokalen. UTMERKELSER: Kari Brennum fra Lillehammer Turnforening og Bodil S. Bråten fra Aurdal IF Gym og Turn ble tildelt kretsens fortjenestemedalje i sølv i På bildene ser vi Bodil S. Bråten fra Aurdal sammen med kretsleder Bjørn Erland Myhre. Bodil fikk utmerkelsen under Aurdal sitt jubileum Kari Brennum fikk utmerkelsen under voksenkretsturnstevnet på Lillehammer. Kretsen gratulerer Et nytt år med nye utfordringer. Kursaktiviteten må opprettholdes og det førsøkes å få arrangert kurs slik at trenere har mulighet til å fulføre en trener 1 i løpet av året. Dette vil skje i samarbeid med Hedmark. Vi bør også kanskje satse på uhøytidelige aktivitetssamlinger for å gi bredden et bedre tilbud. Vi ser fram til barnekretsturnstevnet på Nordre Land og ungdomsstevnet. Vi håper å få gjennomført nok et ungdomsstevne i Kontakt med lagene vil også bli en viktig arbeidsoppgave i Styret 16

17 Årsberetning Gymnastikkutvalget GYMNASTIKKUTVALGET 2011 Leder: Utvalgsmedlem: Utvalgsmedlem: Ingvild F. Bjørgo Bodil S. Bråten Kristin F.Bjørgo MØTER: Gjennom året har vi hatt få møter, men en del kontakt på mail. Leder har deltatt på de fleste av kretsens styremøter. Bodil S. Bråten var på kretstinget på Lygnasæter. GU har i 2011 hatt møter der alle lag og foreninger i Oppland Gym og Turn har blitt invitert til å diskutere hvordan man ønsker Barnekretsturnstevnet skal være i fremtiden både i forhold til opplegg rundt defilering og stevnet generelt. Dette for at lag og foreninger skulle kunne være med å forme de nye statuttene til Barnekretsturnstevnet som GU jobber med å oppdatere. STEVNER: Vi var alle på barnekretsturnstevnet i Aurdal. Det deltok ca. 500 turnere på stevnet. Stevnet var nr. 69 i rekken av barnekretsturnstevner. Bilder fra barnekretsturnstevnet i Aurdal 2011 Kretsturnstevnet for voksne ble arrangert på Lillehammer Her deltok gymnaster fra Raufoss, Nordre Land, Eina, Lillehammer og Vardal.. Bodil S. Bråten deltok for GU. Bilder fra Voksenkretsturnstevnet på Lillehammer Hvert 4. år blir det arrangert Gymnaestrada rundt om i Europa. I 2011 foregikk arrangementet i Lausanne i Sveits. Ca turnere fra hele verden samles for å ha oppvisninger. Kari Brennum fra Lillehammer var instruktør og hadde ansvaret for veteranoppvisningen til Norge med ca 100 deltakere. De gjennomførte flotte oppvisninger på Olympiastadion i Lausanne. Fra Oppland deltok Lillehammer og Vardal på arrangementet. 17

18 Bilder fra Gymnaestra i Lausanne sommeren 2011 I 2012 vil GU fortsette arbeidet med å få til et nytt påmeldingssystem for stevnene, slik at det skal bli lettere å holde orden på antall stevner for hver enkelt deltaker. Samtidig ønsker GU å ferdigstille statutter for Barnkretsturnstevnet og Ungdomsstevnet samt arbeidsinstruks for GU. Styret i GU v/ Ingvild Flaten Bjørgo Leder: Ingvild F. Bjørgo Utvalgsmedlem: Bodil S. Bråten Utvalgsmedlem: Kristin Reistad 18

19 GYMNASTIKKHJULUTVALGET: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Årsberetning Gymnastikkhjulutvalget 2011 Leder: Medlem: Madeleine Ringelien Slettum Silje Bjørgengen MØTER: Utvalget har vært representert alle kretsstyremøtene i OGTK. DOMMERE: Oppland har pr 2011 syv dommere: Inger Linvolden Trude Linvolden Hanne Næstad Johansen Silje Sæthre Madeleine R. Slettum Tonje Mjøvik Silje Bjørgengen Madeleine R. Slettum deltok på dommer og trener kurs i tyskland i påsken. KONKURRANSER: Det ble avholdt 3 kretskonkurranser og 1 nasjonal konkurranse i Oppland. Oppland hadde også deltakere i NM og VM NM ble arrangert på Lillehammer. Granspretten: Totenspretten: KM: Kretsmestere 2011: Senior Ingvild Vang (hopp) Ingvild Vang (linje) Ingvild Vang (spiral) Arrangør, Gran I.L. Turngruppe Arrangør, Østre Toten Turn Arrangør, Lillehammer Turnforening Junior Jenny Holshagen (linje) Marthe Elise Karlsen(hopp) Ida Hansen Løntjern (spiral) Rekrutt Solveig Sætre (linje) Opplandspokalen: Nasjonal konkurranse: ble arrangert på Lillehammer. NM 2011: Oppland hadde deltakere både i junior og seniorklassen. I seniorklassen tok Ingvild Vang 4 medaljer: Sammenlagt 3. plass Ingvild Vang Linje: 2. plass Ingvild Vang Hopp: 2. plass Ingvild Vang Spiral: 3. plass Ingvild Vang plass Madeleine R. Slettum og Silje Bjørgengen Bilde: Ingvild Vang fra Vardal t.h. med 3. plass sammenlagt i seniorklassen i NM i Gymnastikkhjul VM 2011: Ingvild Vang og Iselin Fadum deltok i VM i gymnastikkhjul i Arnsberg i tyskland. Gymnastikkhjulutvalget v/madeleine R. Slettum 19

20 Årsberetning 2011 Troppsgymnastikkutvalget TROPPSGYMNASTIKKUTVALGET: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Trine Berg Frode Dahle Agasøster og Kristoffer Klevenberg Silje Kristine Tandsæther Hagen Knut Helge Rygg David Wechsler MØTER: Utvalget har ikke avholdt møter i perioden, men har hatt kontakt på mail og telefon ved behov. David Wechsler og Trine Berg deltok fra TGU på kretsens statutt-seminar i september. Kristoffer Klevenberg og Trine Berg var utvalgets representanter i komiteen for Opplandspokalen KURS OG SAMLINGER: Utvalget har ikke arrangert kurs i perioden, utover dommerkurset se neste punkt. Utvalget har ikke arrangert samlinger i perioden. Det har vært 2 regionale samlinger i troppsgymnastikk: april Lillehammer som arrangør 3 trenere fra NGTF s trenerpool oktober Gran som arrangør Lokale trenere med utdanning fra Ollerup Bilde: treningssamling på Gran 15. og 16. oktober 2011 DOMMERE: Utvalget arrangerte Kretsdommerkurs i troppsgymnastikk på Lillehammer oktober 2011 med May Rømen som kurslærer. 8 nye dommere ble utdannet. 20

21 Kretsen har nå 13 dommere med godkjenning for inneværende dommerperiode ( ): Etternavn Fornavn Forening Dommerkurs Hagen Silje Kristine Tandsæter Raufoss IL, turn 2010 Hamre Hilde Rogn V.Slidre IL, turn 2010 Kløvrud Mona Eina SK, turn 2010 Nyhus Anders Gran IL, turn 2010 Rygg Knut Helge Lillehammer TF 2010 Berg Trine Eina SK, turn 2011 Egknud Maiken Lillehammer TF 2011 Gjøby Idun Østre Toten TF 2011 Hubred Anne Østre Toten TF 2011 Klevenberg Kristioffer Vardal TF 2011 Rustad Kristine Østre Toten TF 2011 Wechsler David Melbye Lillehammer TF 2011 Wien Andrea Gran IL, turn 2011 KONKURRANSER: Det ble arrangert 4 konkurranser i troppsgymnstikk i Oppland i 2011: Granspretten 26. februar Gran IL var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 6 lag fra kretsen (Raufoss/Reinsvoll, Gran, Lillehammer, Vardal, Østre Toten, Vestre Slidre) og 7 lag fra andre kretser (Røros, Hamar, Høybråten og Stovner, Elverum, Ringerike, Nansen og Kongsvinger) stilte til konkurransen i troppsgymnastikk. Opplandspokalen februar Lillehammer Turnforening og Oppland Gymnastikk- og Turnkrets var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul og sportsdrill. 4 lag fra kretsen (Lillehammer, Gran, Gausdal og Østre Toten) deltok i troppsgymnastikk. I tillegg deltok 18 lag fra ulike deler av Norge. Kretsmesterskapet 5. november Lillehammer turnforening var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 6 lag fra kretsen deltok (Gran, Lillehammer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Slidre, Vardal). 21

22 Følgende lag ble premiert som kretsmestere: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Apparat Kretsmester Rekrutt, trampett: Gran 1 Rekrutt, tumbling: Lillehammer Junior kvinner, trampett: Vardal Junior kvinner, tumbling: Vardal Junior menn, trampett: Gran Junior menn, tumbling: Gran Junior mix, trampett: Gran Junior mix, tumbling: Gran Senior kvinner, trampett: Vardal Senior kvinner, tumbling: Vardal Senior menn, trampett: Gran Senior menn, tumbling: Gran Senior mix, trampett: Gran Senior mix, tumbling: Gran Bilde fra KM 2011 Totenspretten 27. november Østre Toten turnforening var teknisk arrangør. Det ble også konkurrert i gymnastikkhjul. 7 lag fra kretsen (Etnedal, Vestre Slidre, Gran, Lillehammer, Raufoss/Reinsvoll, Vardal, Østre Toten) deltok, i tillegg til Ås og Hamar. 22

23 TEKNISK UTVALG : Årsberetning 2011 Teknisk Utvalg Leder: Erik Bråten Turn menn Medlem: Oda Moen Gulbrandsen Turn kvinner Det er Gjøvik og Nordre Land som driver med Turn menn, og Gjøvik med Turn kvinner. Det er kun Nordre Land som er aktive med RG. MØTER: Teknisk utvalg deltok på de fleste styremøtene i 2011 med Erik Bråten. Oda Moen Gulbrandsen var til sted på statuttmøte i september DOMMERE: Nordre Land driver på et høyt nivå i RG. Liv Marie Simensveen er internasjonal dommer Unn Silje Brattsveen er forbundsdommer. Begge to sitter i en dommergruppe i NGTF for teknisk komite RG. Det ble arrangert dommerkurs for turn kvinner i Hedmark januar Oda Moen Gulbrandsen fra Gjøvik er nå sertifisert kretsdommer i turn kvinner KONKURRANSER: KM i RG Nordre Land 30. april-1. mai Kretsmestere ble: Senior Duo/ trio tropp: Camilla Ulsakerhaugen og Siw- Anja Svendsby Senior individuelt nasjonal klasse: Camilla Ulsakerhaugen Junior Duo/trio tropp: Therese Nystuen og Amalie Kristensen Junior individuelt nasjonal klasse: Marte Magnussen KM i Turn for kvinner og menn Gjøvik 12. Mai 2011 Kretsmestere ble: Klasse 1: Anja Ø. Nøkkelberg Klasse 1: Magnus Kaspersen Cup 1-4 Turn kvinner og menn Deltakere fra Gjøvik deltok i 4 cuper, deltakere fra Nordre Land deltok i en cup. Cupene er for utøvere fra Hedmark og Oppland, men alle cupene ble avholdt i Hedmark. Landsfinale i RG: 2 deltakere fra Nordre Land Norgescuper og Norgesfinale Turn kvinner og Menn Deltakere fra Gjøvik Norgescuper og Norgesfinale RG Deltakere fra Nordre Land For Teknisk Utvalg Erik Bråten Bilde: Marte Magnussen fra Nordre Land i sitt tauprogram. Hedda Strand Nilsen og Anja Nøkkelberg fra Gjøvik etter flott innsats i Norgescup i Sandnes 23

24 SPORTSDRILLUTVALGET: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Årsberetning Sportsdrill Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Ann Kristin Sørebø Andersen Ina Therese Grythe Sara Burrell Lisa Burrell Tina Østby Slåttum MØTER Vi har ikke avholdt noen møter i utvalget, men har hatt jevnlig kontakt på mail og telefon. Dette har fungert bra. Utvalgsleder har deltatt på flere av kretsens styremøter. MÅL I FØLGE HANDLINGSPLANEN: Øke antall kvalifiserte drilltrenere i distriktet. Vi har ikke satt opp kurs i trener 1-utdanningen, spesiell del, men prøver å få dette til i Flere foreninger som tilbyr sportsdrill som egen aktivitet. Pr. i dag vet vi om aktivitet i Søndre Land og på Raufoss. Sistnevnte deltar i konkurranser på kretsplan og nasjonalt plan. Disse klubbene drives godt og har flere utøvere. Vi prøvde å arrangere aktivitetskurs høstet 2011, men lykkes ikke å få dette til. Det prøves på nytt våren Vi har vært i kontakt med Biri om å komme på en treningskveld for å motivere og inspirere. Opprettholde nivået i Sportsdrill både når det gjelder kvalitet (sportslig) og kvantitet (antall utøvere). Raufoss IL-turn har deltatt på nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap. Sportsdrillkonkurransen under Opplandspokalen har god deltagelse fra klubber i hele landet, og har etablert seg som en fast konkurranse for de største og beste klubbene i landet. Dette er motivasjon for kretsens egne deltagere. Vi ønsker oss deltagelse av flere lokale klubber på Opplandspokalen og Kretsmesterskap. Antall utøvere i klubbene har sunket litt og dermed også antall utøvere på konkurranser. Vi håper dette endrer seg i Rekruttere flere / øke antall dommere for Sportsdrill innen kretsen. Høsten 2011 ble det avholdt dommerkurs, og kretsen dekket dette for 4 medlemmer i Raufoss ll-turn. Alle bestod, og disse har forpliktet seg til å dømme minst 2 konkurranser i kretsen de 2 neste årene. Alle er kretsdommere. DOMMERE Kretsen har følgende kretsdommere: Sara Elisabeth Burrell Lisa Victoria Burrell Lise Jemblie Heidi Robsahm Eng AKTIVITET: Opplandspokalen, Lillehammer. Barnekretsturnstevnet. KM 2011 ble arrangert på Lillehammer sammen med Troppsgymnastikk og gymhjul. Kretsdommerkurs høsten Ann Kristin S. Andersen, Ina Therese Grythe, Sara Burrell, Lisa Burrell og Tina Østby Slåttum. 24

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer