FEBRUAR 2015 ELVERUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 ELVERUM

2 INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting Tidsplan for helgen Saker til åpent forum Tingrepresentanter Ord og forkortelser Huskeliste til lagene....7 Organisasjonsplan for HGTK.. 8 Medlemsstatistikk for Tingforhandlinger Årsberetninger Årsberetning Kretsstyret Årsberetning Breddeutvalget Årsberetning Troppsgymnastikkutvalget Årsberetning Teknisk utvalg 17 Årsberetning Utdanning..19 SAK 5: Resultatregnskap Balanse per SAK 9: Budsjettforslag for år SAK 13: Terminliste HGTK for VEDLEGG: 1. Kontaktpersoner i HGTK Lag i HGTK 3. Ledere i klubber i HGTK 4. Kretsfortjenestemedaljer delt ut av HGTK 5. Dommere HGTK 6. Eiendeler tilhørende HGTK 7. Arrangører av Barnekretsturnstevner 8. Hovedterminliste NGTF Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2

3 VELKOMMEN TIL KRETSTING I HGTK 2015 Til alle deltakere på kretstinget 2015 Kretsen har gleden av å invitere lag tilknyttet HGTK samt andre deltagere til Kretsting 2015 til Thon Hotel Elverum. Agendaen til Kretstinget, er i tråd med tidligere år, samt lovene. Lørdag 07. februar Kl. 10:00 Oppstart med praktisk informasjon Kl. 10:10 Klubbutvikling v/guri Skjetne Kl. 11:15 Åpent forum Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 16:00 Kl. 16:15 Kl. 16:30 Kl. 18:30 Kl. 19:30 Kl. 20:00 Lunsj Åpning av Kretsting 2015 med Tingforhandlinger Klargjøre seg for tur til Terningen Arena Avreise til Terningen Arena Innlegg om Tricking samt aktivitet i Terningen Arena. Avslutte aktivitet i Terningen Arena Vorspiel på hotellet m. turnquiz Festmiddag Søndag 08. februar Kl. 10:00 Kl. 10:45 Kl. 11:45 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Innlegg fra NGTF v/lars Hugo Berg Tingforhandlingene fortsetter Pause Tingforhandlingene fortsetter Lunsj Tingforhandlingene fortsetter hvis behov. Avslutning Velkommen! Med hilsen Kretsstyret 3

4 ÅPENT FORUM Lørdag 07. februar 2015: Åpent forum vil foregå mellom kl 11:15 og 13:00 på lørdag. I tillegg vil det bli egen økt om klubbutvikling med Guri Sjetne. Lørdag ettermiddag vil vi ta turen til Terningen Arena hvor noen av våre beste Trickere vil gi en liten opplæring i aktiviteten samt si litt om hvordan man kan starte opp med dette i egen forening. Styremedlem i Norges Gymnastikk og Turnforbund, Lars Hugo Berg, vil på søndag morgen gjennomgå saker fra Turnforbundet. Saker til åpent forum 11:15-13:00: Sak Tid Forsikringer: Trenerlisens Konkurranselisens Hvilke forsikringer har klubbene gjennom NGTF Hvilke forsikringer må klubbene selv sørge for Ansvarlig: Lars Hugo Berg, NGTF Gjennomgang av Huskeliste til lagene. Ansvarlig: Johanna Brandsegg 3 12:00-12:15 Barnekretsturnstevne 2015 Presentasjon av stevnet Ansvarlig: Løten Turn 4 12:15-13:00 Hva skal kretsen jobbe mot i 2015 Ansvarlig: Johanna Brandsegg Innspill fra Eidskog Gym og Turn: - For mye snakk om konkurranse, for lite snakk om bredde. De fleste klubbene jobber med breddeidrett. - Ha flere troppssamlinger. - Små klubber kan organisere småsamlinger seg i mellom, avsette en liten pott til slikt. - Oppmuntre klubber til å samarbeide om dette. 4

5 TINGREPRESENTANTER 2015 (OPPDATERT ) NR NAVN: KLUBB/VERV Tilstede Lørdag Søndag Stemmerett 1 Johanna Brandsegg Kretsleder i HGTK x x x 2 Petter Glorvigen Nestleder i HGTK x x x 3 Anne Lene Alme Kasserer i HGTK x x x 4 Roger Amundsen Styremedlem i HGTK x x x 5 Yasmin Stenhaug Ungdomskontakt HGTK x x x 6 Lars Haukø Leder Troppsutvalget HGTK og Nansen x x x 7 Vigdis Solli Simensen Leder Breddeutvalget HGTK x x x 8 Irma Nordseth Medlem Breddeutvalget HGTK x x 9 Wenche M. S. Michaelsen Vara HGTK og Eidskog gym og turn x x x 10 Jan Flagstad Løten Turn x x x 11 Eirin Riesto Løten Turn x x x 12 Kristin Wolden Løten Turn x x x 13 Lene Fossum Wiik Nes Sportsklubb x x x 14 Gitte Dobloug Nes Sportsklubb x x 15 Lene Hagelund Nes Sportsklubb x x 16 Mari Ljødal Nes Sportsklubb x x 17 Anne Grethe Tangnæs Hamar IL Turn x x x 18 Odd Erik Jordheim Hamar IL Turn x x x 19 Morten Lindstad Rena IL Turn x x x 20 Sidsel Buen Rena IL Turn x x x 21 Monica Persson Rena IL Turn x x x 22 Ingunn Marthinsen Næroset IL x x x 23 Renate Storsveen Næroset IL x x 24 Tore Hermansson Moelven IL x x x 25 Ingrid Lauvdal Moelven IL x x x 26 Anita Rekstad Tynset IF Turn x x x 27 Eli Bekken Elverum Turn x x x 28 Marius Bergan Elverum Turn x x x 29 Chamilla Kristoffersen Elverum Turn x x x 30 Gry Høgberg Kongsvinger IL x x 31 Kari Gaarder Hubred Kasserer i OGTK x x 32 Tore Nordseth Revisor HGTK x x 33 Dag Grindal Ordstyrer x x 34 Lars Hugo Berg Fadder/NGTF forbundsstyre x x 35 Toril Nordseth Kretskonsulent HGTK x x 36 Lars Jørgen Fjeld Gjest x x 37 Irene Dybdahl Brumunddal Turnforening x x x 38 Bente Marie Bratgjerd Brumunddal Turnforening x x 5

6 ORD OG FORKORTELSER LT VKTS BKTS NIF NGTF HGTK OGTK HP GU TKTM IGS SALTO GymX Gym for life challenge Gymnaestrada Eurogym Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år. Voksenkretsturnstevne Barnekretsturnstevne Norges Idrettsforbund Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Teknisk Komite Turn menn (på forbundsnivå) Idrettens Grunnstige 1 (treningskonsept for barn) Treningskonsept for ungdom Treningskonsept for voksne i NGTF Show- og oppvisningskonkurranse som retter seg mot breddeaktivitet. Arrangeres både nasjonalt og internasjonalt. International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Norgesfinale Finale i aldersbestemte klasser, turn kvinner og menn. Område 7 Tricking Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Aktivitet drevet av flere klubber i Hedmark. En sammensetting av turn, kampsport & breakdance. Ut i fra grunnelementer i hver og enkelt av disse, utvikler man da seg selv og elementene til et nytt særpreget nivå. 6

7 HUSKELISTE TIL LAGENE Årsrapportene med regnskap skal sendes kretsleder umiddelbart etter avholdt årsmøte. Adresser: Valg av ny leder med adresse, telefonnummer og e-post må meldes krets ved kretskonsulent NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbaser og gjør de nødvendige endringene selv. Gjør endringer i Mysoft samt Mysoft: På forbundstinget til Norges Gymnastikk og Turnforbund 2012 og 2014 ble det vedtatt at alle grupper innen NGTF skal ta i bruk Mysoft som medlemsdatabasesystem. Ønsker man hjelp til å komme i gang, ta kontakt med NGTF: Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader. Troppsgymnastikk har egen trenerpool, info om dette finner du her: Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Alle registrerte kurs i NGTF finner dere her: Idrettsregistreringen: Alle lag må legge inn medlemstallene sine så tidlig som mulig i januar det er ikke nødvendig å vente til siste dag! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Mer info finner du her: Trenerlisens: Alle klubber MÅ betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Lisensen koster kr. 350,- per år per trener. Trenere med lisens får også rabatt på kurs arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. Mer info finner du her: Enkelte klubber har få eller ingen trenere med lisens. Det betyr at trenerne mangler lovpålagt yrkesskadeforsikring. NB! Tidsfrister er til for å overholdes! 7

8 Organisasjonsplan for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Sekretær Utvalgsledere Ungdomskontakt Styremedlem(er) Varamedlem(er) Teknisk utvalg Utdanning Troppsutvalget Breddeutvalget Utvalgsleder Utdanningskontakt Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer. Minimum 3medlemmer+ dommeroppmann Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Et medlem i kretsstyret er utdanningskontakt Utvalgsmedlemmer. Minimum 3 medlemmer+ dommeroppmann. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Utvalgsmedlemmer. Et medlem har ansvar for voksne. Et medlem har ansvar for ungdom. Et medlem har ansvar for barn. Et av medlemmene skal være kartotekansvarlig. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Lagene tilknyttet HGTK 8

9 HGTK MEDLEMSTALL FRA ÅR 2000 TIL Antall medlemmer År Antall medlemmer TALL FRA IDRETTSREGISTRERINGEN , HGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Hedmark (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført de ulike år). Klubb Antall medlemmer 2009 Antall medlemmer 2010 Antall medlemmer 2011 Antall medlemmer 2012 Antall medlemmer 2013 Eidskog Elverum Flisa Hamar Gå-På Kongsvinger Løten Moelven Nansen Nes Næroset Rena Tynset Antall medlemmer

10 TINGFORHANDLINGER HGTK 2014 Åpning v/kretsleder Johanna Brandsegg Sak 1: Godkjenning av representantenes fullmakter Kretsstyret foreslår: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Kretsstyret foreslår: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3: Godkjenning av rettigheter for deltakere på tinget som ikke har tale og stemmerett i følge loven. Kretsstyret foreslår: Alle frammøtte gis talerett i alle saker. Sak 4: Valg av: a. Møteleder/dirigent Kretsstyret foreslår: Dag Grindal b. Sekretær(er) Kretsstyret foreslår: Petter Glorvigen c. To representanter til å underskrive protokollen Forslag vil bli lagt frem på tinget. d. Tellekorps Forslag vil bli lagt frem på tinget. Sak 5: Årsberetninger 2014 a. Kretsstyret b. Breddeutvalget c. Troppsgymnastikkutvalget d. Teknisk Utvalg e. Utdanning Sak 6: Regnskap Kasserer legger frem regnskapet. Regnskapet finner du bakerst i tingpapirene. Revisor leser opp revisjonsberetningen. Kretsstyret foreslår: Regnskapet for 2014 godkjennes. Sak 7: Innkomne saker og forslag Ingen innkomne saker og forslag. 10

11 Sak 8: KRETSTING 07. OG 08. FEBRUAR 2015 Langtidsplan Forslag fra kretsstyret: Målene i langtidsplanen står uendret, krets og lag jobber videre mot de fastsatte målene. Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Sak 9: Fastsettelse av kretskontingent for 2016 Forslag fra kretsstyret: Lagets kontingent til kretsen er i 2015 vedtatt til kr. 10,- per medlem. Kretsen foreslår at kontingenten står uendret Forslag til vedtak: Kretskontingenten per medlem settes til kr. 10,- per medlem. Sak 10: Budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Styrets budsjettforslag vedtas. Sak 11: Valg Valgkomiteen har bestått av: Løten Turn v/ Kristin Wolden og Tynset IF v/ Anita Rekstad. Innstillingen fra valgkomiteen legges frem på tinget. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Sak 12: Kretsting 2016 Bestemme tid og sted for kretsting 2016 Sak 13: Tekniske arrangører for arrangementer i HGTK a: Barnekretsturnstevnet Hamar og Rena viste interesse for å arrangere stevnet i 2015, men fikk ikke arrangementet. Hamar fikk stevnet i Kretsen har i forkant av kretstinget 2015 mottatt ønske fra Rena IL Turn og Elverum Turn om å arrangere BKTS Løten Hamar b: Mini- convention Elverum Kretsen foreslår at mini-convention 2015 arrangeres i oktober 2015 c: KM Turn kvinner og menn 2015 d: KM Troppsgymnastikk 2015 Sak 14: Terminliste Terminliste for HGTK finner du bakerst i tingpapirene. Sak 15: Avslutning 11

12 SAK 5: ÅRSBERETNINGER 2014 Årsberetning 2014 Kretsstyret Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene Alme Rena IL Turn Styremedlem: Roger Amundsen Elverum Turn Styremedlem: Yvonne Finnstø Løten Turn Styremedlem(teknisk): Kent Gundersen Elverum Turn Styremedlem (bredde): Vigdis Solli Simensen Nes Sportsklubb Styremedlem (tropp): Lars Haukø IL Nansen Ungdomskontakt: Yasmin Stenhaug Løten Turn Varamedlem: Wenche Marie Michaelsen Eidskog Gym og Turn Kretskonsulent: Toril Nordseth (50% stilling) Generelt: Året 2014 har vært et aktivt turnår i Hedmark. Det skjer mye god aktivitet i vår krets. Våre store konkurransegrener er troppsgymnastikk og turn kvinner og menn. Den største aktiviteten skjer på treningene i de enkelte klubbene. Store barnegrupper i gymlek, idrettens grunnstige og salto er med på å skape en stor og populær aktivitet. Mange klubber har også gode ungdomstilbud med blant annet tricking og cheerleading. Den største utfordringen til kretsstyret er å finne engasjerte folk i alle verv. Flere verv ble ikke besatt ved valget i Kretsstyret er meget fornøyd med kretskonsulenten og ser på dette som viktig stilling i tillegg til de frivillige verv. Kretstinget 2014: Årets kretsting ble arrangert på Røros i februar. Vi flyttet oss til Sør Trøndelag siden Nansen IL var teknisk arrangør og ligger nærme. Røros viste seg fra sin beste side med årets første solstråler i en vakker bygd! Deltagerne på tinget fikk en omvisning i Røros turnhall og en liten vandring i de flotte gatene. Både åpent forum og tingforhandlingen skapte god debatt og engasjement blant tingdelegatene. Aktivitet/konkurranser: Det har vært god aktivitet både på konkurranse -og breddearrangementer. Barnekretsturnstevnet på Tynset i juni var et vellykket og flott arrangement som ga gode minner til både deltagerne og alle de som bidro ellers. Voksenkretsturnstevnet samlet en fin gjeng voksne turnere på Lillehammer i juni. Miniconvention ble arrangert på Løten i september og ble også i år et populært og velfungerende arrangement. Kretsen savner deltagelse fra flere klubber. Det er blitt arrangert 4 cuper for turn kvinner og menn. Det har også vært store arrangementer som Norgesfinale i vår krets. Utdanning i 2014 har hatt fokus på trener 1, sikringskurs og hjelpetrenerkurs. 12

13 Lag/klubber: Vi har nå 12 lag i vår krets. IL Gå På har meldt seg ut av NGTF og kretsen, mens Brumunddal Turnforening har meldt seg inn. Kretsen ønsker Brumunddal Turnforening velkommen! Møter: Det har blitt avholdt 8 styremøter. Møtene er avholdt på Elverum og Løten. 46 saker er blitt behandlet. Økonomi: Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet: Kr ,- overføres annen egenkapital. Avviket mellom årets overskudd og budsjettert underskudd skyldes i hovedtrekk ubenyttet avsatt toppidrettsstipend, økte tilskudd i form av momskompensasjon og tilskudd fra idrettskretsen. I tillegg har enkelte poster av ulike årsaker stått ubenyttet. HGTK har god økonomi og vi har derfor trygghet for driften av kretsen. Bilde: Fra julemøte 2014 hjemme hos kretsleder Johanna Brandsegg Kretsstyret takker: Kretsstyret takker alle som har bidratt i Vår krets har mange frivillige som legger ned en stor innsats på ulike plan. Største delen av aktivitetene våre skjer på klubbnivå og det er her man finner mange ildsjeler. Kretsen er veldig stolt over den store aktiviteten klubbene får til. Vi retter en spesiell takk til Tynset som arrangør av BKTS og Løten som arrangør av Miniconvention. Takk for Elverum og Hamar som cup-arrangører og Elverum som arrangør for Norgesfinalen. Takk også til Nansen IL som teknisk arrangør av kretstinget. Representasjon: Kretsen er opptatt av å delta på arrangementer/seminarer på krets og forbundsnivå for å få til en helhetlig forståelse av idretten vår. Krestsstyret har vært representert under cupene, BKTS, VKTS og miniconvention. Forbundstinget ble arrangert i Tønsberg i april. Leder, leder for troppsutvalg og kretskonsulent deltok her. På kretsenes seminar i Lillestrøm i september deltok leder, kretskonsulent, leder i bredde og kasserer. Kretsen oppfordrer klubbene til å delta på forbundstinget. Kretsstyret 2014 v/leder Johanna Brandsegg 13

14 Årsberetning Breddeutvalget. Utvalgets sammensetning Ingen valgt Oppnevnt av styret i oktober 2014: Leder: Vigdis Solli Simensen Nes Sportsklubb Medlem: Irma Nordseth Hamar IL Turn Møter: Deltatt på tre styremøter høsten 2014 Vigdis deltok på samarbeidsmøte i område 7 på Lillehammer under voksenturnstevnet. Vigdis var på Kretsenes seminar på Lillestrøm i september. Aktivitet: Mini Convention ble arrangert av Løten Turn i samarbeid med kretsen i september, samme helg som kretsenes seminar. Det ble til slutt et bra arrangement med 74 deltagere. 53 på stk var med på hele convention, mens 11 var på enkeltkurs. Dette ble veldig bra siden starten var dårlig da få hadde meldt seg på og noen kurs måtte avlyses. Med samarbeide gjennom Oppland så kom det deltagere fra Gjøvik og Raufoss samt Gol i tillegg til at det var deltagere fra ni klubber i Hedmark. ( Nansen, Rena, Flisa, Løten, Moelven, Næroset, Elverum, Kongsvinger og Tynset.) Barnekretsturnstevnet (BKTS) : Det 72. Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Tynset den juni med 284 deltagere fordelt på 9 (10) lag (Moelv og Næroset deltok sammen). Det var et utendørs stevne over to dager. De hadde treninger i Tynsethallen og det var danse-oppvisninger av kulturskolen. Defileringen gikk til kunstgrasbana på Nytrømoen på søndag der stevnet ble holdt. Basismesterskapet var på lørdag foran kulturhuset, der ble resultatet 1. Elverum, 2. Eidskog, 3. Kongsvinger. Bilde: Fra oppvisning under BKTS. Voksenkretsturnstevnet (VKTS): Stevne for ungdom og voksne i område 7 ble avholdt på Lillehammer 31. mai- 1. juni. Område 7 består av Sør- Trøndelag, Nord- Trøndelag, Oppland og Hedmark. Stevnet var på Stampesletta med litt i underkant av hundre deltagere. Hamar hadde med 18 stk og var også i år eneste lag fra Hedmark. Alle deltagere bodde på Birkebeineren Hotell. Det var nydelig vær som kunne nytes begge dager. Litt skuffende at det ikke var defilering i sentrum, men dette ble sløyfet pga. vanskelig med musikk og litt for å redusere kostnader. Hamar delte ut under festmiddagen, en Bilde: Hamar IL Turn under VKTS på Lillehammer. bronsemedalje og 5 lenker. 14

15 Andre stevner: Hamar hadde med fem deltagere på et jubileumsstevne i Tønsberg. De hadde samme program som på Lillehammer. Golden Age festival er et internasjonalt stevne for voksne over 55 år. Stevnet ble i år arrangert i Toulouse i Frankrike og Hamar deltok der med 10 spreke damer. 15

16 Årsberetning 2014 Troppsgymnastikkutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Lars Haukø IL Nansen Møter: Etter kretstinget 2014 har styret i troppsutvalget bestått av undertegnede som leder og Yvonne Finstø, Løten som styremedlem. Troppsutvalget har ikke avholdt egne møter i Leder i tropp har pga. av lang reisevei ikke deltatt i andre møter i regi av kretsen. Har imidlertid dialog med styret i kretsen og er tilgjengelig på telefon når kretsmøtene blir avholdt. Samlinger: Det har på tross av gode intensjoner ikke vært avholdt egne samlinger i regi av troppsutvalget. Det har imidlertid vært arrangert lokale samlinger for troppsgymnaster. (Løten, Nansen/Tynset). Kretsen gjennomførte Mini-Convention som har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne i troppsgymnastikken. Klubbene har etterlyst flere samlinger så dette er noe som troppsutvalget må ta tak i. Konkurranse: Under kretstinget i 2014 påtok Hamar seg og arrangere KM for Dette ble igjen avlyst pga. mangel på dommere. Konkurranser er også et område som klubbene har etterspurt og som det bør jobbes videre med slik at det blir arrangert lokale konkurranser i Det er imidlertid gledelig at flere klubber nå er ute og deltar i konkurranser i andre kretser. Klubber fra HGTK har vært representert både i Opplandspokalen (Kongsvinger, Hamar, Rena og Nansen), Buskerudtrampetten (Kongsvinger, Hamar og Rena), Totenspretten (Kongsvinger, Hamar, Rena og Elverum), og Granspretten (Kongsvinger, Hamar og Rena). Hamar deltok også i kvalifisering til NM i troppsgymnastikk, men de gikk dessverre ikke videre. Bilder: t.v: Hamar IL Turn under Totenspretten T.h: Kongsvinger IL Turn under Totenspretten Dommere Kretsen har pr. dags dato ingen godkjente dommere i tropp. Det ble prøvd å arrangere kurs, men det måtte avlyses pga. for få påmeldte. Dersom vi skal klare å arrangere egne konkurranser må vi utdanne flere dommere. Her må klubbene motivere og oppmuntre sine medlemmer til å ta dommerutdanning. Dalsbygda Lars Haukø 16

17 Årsberetning 2014 Teknisk Utvalg Utvalgets sammensetning: Leder (menn): Kent Gundersen Elverum Turn Medlem (kvinner): Sara Weum Andreassen Hamar IL Turn Medlem: Eugenio Morales Løten Turn Medlem: Annie Marie Laporta Rena IL Turn Samlinger: Turn kvinner har hatt 9 kretslagssamlinger i løpet av året Det har vært turnere fra Hamar, Gjøvik, Elverum, Rena og Løten. Hovedtrenere for kretslaget har vært Annie Marie Laporta og Marie Stensby. Guttegruppa har hatt 4 samlinger. Tre på våren og en på høsten. Hovedtrenere for guttene har vært Erik Enersen, Lars Jørgen Fjeld, samt gjestetrenere som Alexandru Pop, Kristian Fjeld og Calin Zaro. Det har blitt noe mindre samlinger enn planlagt, da guttene også har deltatt på regionsamlinger på Jessheim. Der har også den sosiale biten har vært viktig, samt bli kjent med andre turnere rundt om i landet. Jentene har hatt 3 åpne samlinger der alle rekrutter, aspiranter og klasseturnere som ikke er på kretslaget har kunnet få delta. Målet med disse åpne samlingene har vært å skape et større fellesskap på kryss av klubbene, i tillegg til å bruke de ressursene vi har i hver klubb av trenerferdigheter. Målet med samlingene er å få bedre samarbeid, samhold og miljø blant turnere og trenere i Hedmark og Oppland. Dette mener vi å ha oppnådd gjennom kretslagssamlinger og åpne samlinger. Vi har fått gode tilbakemeldinger i år om et bra og trygt miljø, godt utviklingspotensial og flinke trenere. Fremover ønsker vi å øke kompetansen for jentene ved å leie inn trenere fra andre regioner med høyere kompetanse og benytte andre turnhaller. Konkurransesituasjonen: Hedmark og Oppland har arrangert 4 cuper, på Hamar og Elverum. Konkurransene har vært godt gjennomført med mange påmeldte gymnaster. Det er flott å se et voksende miljø blant aspirantene på jentesiden. Hedmark og Oppland har deltatt i flere konkurranser i 2014, blant annet Norgescuper, nasjonal rekruttkonkurranse og norgesmesterskap. I Norgesfinalen som ble arrangert i Elverum stilte Hedmark med totalt 5 utøvere fra Hamar, Løten og Rena. Blant guttene har vi hatt med en gutt (Didrik R Gundersen) som deltok i Norgescup og Nasjonal rekruttkonkurranse. Didrik tok førsteplass i øvelsene hopp og frittstående i Bilde: Fra oppvarmingen under Norgesfinalen på Elverum 2014 Nasjonal rekrutt. Niklas Morton Syverhuset har i tillegg vært med i guttegruppen til forbundet (landslag). 17

18 Dommere: Hedmark har på jentesiden fått 6 kretsdommere. Dommeransvarlig på jentesiden har vært Sara Weum Andreassen og på herresiden Kent Gundersen. På lokale cuper har vi prøvd å bruke de eldste gymnastene for å dømme aspirantene. dette er for å prøve å motivere og holde på de lengst mulig, dette har bare funket delvis da vi fort så mangel på kunnskap. Dette er noe som går an å jobbe videre med i Det har fungert fint på cuper med 2 dommeroppsett a la 2 personer pr dommeroppsett. Vi har også representert Hedmark bra på dommerbiten i nasjonale konkurranser, Eilen Kårli og Sara Weum Andreassen har deltatt på nesten alle konkurransene som har blitt arrangert. Kretsmestere sammenlagt 2014 : Turn kvinner kl 11 år: Aino Namtvedt, Elverum Turn. Turn kvinner kl 12 år: Sandra Persson, Hamar IL Turn. Turn kvinner klasse 1: Evine Stuen Evensen, Løten Turn. Turn menn kl. 11 år: Turn menn kl. 12 år: Jørgen Glorvigen, Elverum Turn. Didrik Gundersen, Elverum Turn. Bilder: Fra KM Turn kvinner og menn på Elverum 28. september Utstyr: Kretsen har i 2014 gått til innkjøp av en del hjelpeapparater til bruk for kretslaget under kretslagstreninger, samt for utlån til klubber etter ønske. Utstyr som er kjøpt inn er: hjelpeapparater til Ringer, en konstruksjon som gjør at man kan jobbe kun med halve kropsvekten. Bøylehesthåndtak til feste på bom, en universalmatte samt en dobbel flexi- bar (se utstyrsoversikten for bilder av utstyret). Hilsen Kent Gundersen & Sara Weum Andreassen 18

19 Årsberetning 2014 Utdanning Kretsleder Johanna Brandsegg har samarbeidet med kretsstyret, lagene samt kretskonsulent for å få gjennomført kurs i Følgende kurs ble holdt i 2014: Dato Sted Kurs Kurslærer Antall Elverum Kretsdommerkurs turn kvinner Liliana Buer Elverum Trenerkurs: Sikringskurs 1 Trampett Marius Bergan Hamar Trenerkurs: Hjelpetrenerkurs Johanna Brandsegg Elverum Tillitsvalgte: MySoft medlemsnett Torill Aas Sundby Løten Trenerkurs: Hjelpetrenerkurs Odd A. G. Jensen Løten Trenerkurs: Trener 1 Helg 1 Johanna Brandsegg Tynset Trenerkurs: Sikringskurs 1 Trampett Odd A. G. Jensen Løten Trenerkurs: Trener 1 Helg 2 Johanna Brandsegg 12 Kretsen takker flinke kurslærere og tekniske arrangører for godt gjennomførte kurs. Registrering til forbund og Hedmark Idrettskrets har blitt gjennomført med tilfredstillende resultat i Alle utvalg må fortsatt bli flinkere til å rapportere inn aktivitet i kretsen slik at vi sikrer at alt blir registrert, noe som kan medføre flere midler til kretsen. Bilde: Deltakere på Trener 1 i Løten Basishall I tillegg til kompetansegivende kurs ble det avholdt inspirasjonskurs i form av miniconvention. Mini- convention: På høsten ble tradisjonen tro mini-convention avholdt. Teknisk arrangør denne gangen var Løten Turn. Convention gikk i år av stabelen september, en måned tidligere enn i Når påmeldingsfristen utløp var det få påmeldte, og det ble vurdert om convention skulle 19

20 avlyses. Kretsstyret valgte allikevel å la convention gå, men valgte da og kutte ut alle kurs med mindre enn 5 påmeldte deltakere. Kretsen åpnet samtidig opp for etteranmeldinger. Mange påmeldinger dukket opp den neste uken, og mini- convention fikk til slutt et akseptabelt antall deltakere. Følgende klubber fra Hedmark var representert under arrangementet: Elverum Turn, Hamar IL Turn, Kongsvinger IL Turn, Løten Turn, IL Nansen og Næroset IL. Noen klubber deltok kun på hjelpetrenerkurset, dette var: Flisa IL Allianseidrettslag, Moelven IL Turn og Tynset IF Turn. Rune Kristensen og Flemming Johansen fra Danmark holdt også i år kurs innen Troppsgymnastikk, noe som gjør at mini-convention har en overvekt av utøvere og trenere fra grenen Troppsgymnastikk. Mini- convention fungerer i dag som inspirasjonskurs for trenere og samling for utøvere over 12 år i Troppsgymnastikk. Bilder: Til venstre: Fra oppvarmingen under mini-convention. Til høyre: Kursholder Rune Kristensen i aksjon som mottaker av utøver fra Løten. Følgende inspirasjonskurs ble holdt under mini- convention 2014: o Troppsgymnastikk o Dans/ ballett o Trampett, Del 1 o Tricking, Del 1 o Trampett, Del 2 o Tricking, Del 2 o Tumbling o Bom o Dansk Oppvarming o Tumbling/ airtrack o Cheerleading o Turn for gutter o Motivasjonskurs med idrettspsykolog Frank Abrahamsen Følgende inspirasjonskurs ble avlyst grunnet liten påmelding: o Idekurs Gymlek o Styrke for barn o Turn kvinner matte/ frittstående o Elementer fra idrettens grunnstige 2 o Klubbens styrearbeid i praksis Kretsen takker teknisk arrangør Løten Turn samt gode kurslærere for et flott arrangement. Kretsen føler stor trygghet med Løten Turn som tekniske arrangører. På vegne av kretsen Kretskonsulent HGTK, Toril Nordseth 20

21 SAK 6: RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Hovedbokskonto 1 INNTEKTER Salgsinntekter xx-32xx Offentlige tilskudd xx Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønns- og personalkostnader xxx Tilskudd til idrettslag Andre driftskostnader , Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter xx Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til egenkapital Sum disponering

22 22

23 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2013 til Ny regnskapsfører fra 2014 medfører at presentasjonen er endret, men det er forsøkt å gjøre tallene mest mulig sammenliknbare. Skatter Hedmark Gymnastikk og Turnkrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Hedmark IK, aktivitetsmidler, idrettsregistrering Tilskudd kurssamlinger (2014 VO-midler) Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kursavgifter Barnekretsturnstevne Momskompensasjon MiniConvention Kretskontingenter Stevner, konkurranser og samlinger Andre inntekter Sum *Breddeutvalg og Mini-convention er i 2014 spesifisert på prosjekter -ikke i hovedbok. 23

24 Note 4 Lønns- og personalkostnader Regnskapsposten består av: Lønn Sum Fra 2015 blir alle lønnskostnader i turnkretsen ført brutto i NGTFs regnskap og viderefakturert kretsen. NGTF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i turnkretsen og kostnaden presentert i kretsens 2014-regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NGTF. Kretskonsulents lønnsutgifter i 2014 blir ikke belastet kretsen. Det er utbetalt kr 2000 i styrehonorarer i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført av kretskonsulent for kretsen i regnskapsåret. Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontor- og administrasjonskostnader Halleie Utstyr Kursmateriell Kurs, stevner Reise- og oppholdskostnader Toppidrettstipend Forsikring Andre kostnader Sum *Breddeutvalg og Mini-convention er i 2014 spesifisert på prosjekter -ikke i hovedbok. Note 6 Note 7 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. Bankinnskudd Av likvide midler på kr er kr bundet til skattetrekk e.l. Note 8 Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Note 9 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Offentlige avgifter Sum

25 SAK 10: BUDSJETT FOR 2015 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2015 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2015 Inntekter Innt. Budsj. Kostnader Kostn. Buds. Resultat Buds. Res Prosj. Nr: Prosjekt Avdeling 10 - Administrasjon Administrasjon mm Mini-Convention Norgesfinalen Inntekter medlemskont MVA- kompensasjon Tilskudd HIK Renteinntekter Andre personalkostnader Sum 10 Administrasjon Avdeling 20 - Møtekostnader Kretsting Styremøter / AU-møter Styrets deltakelse i andre møter Reisekostnader styret Sum 20 Møtekostnader Avdeling 30 - Utdanning Kurs utdanning Trener Tilskudd VO-midler Kurs utdanning sikring trampett Kurs utdanning hjelpetrener Sum 30 Utdanning Turn kvinner Kurs utdanning Konkurranseavgifter Dommerkostnader (Utd.) Treningssamlinger Kontingent kretslaget Sum 31 Turn Kvinner Turn menn Treningssamlinger Kontingent kretslaget Sum 32 Turn Menn Troppsgymnastikk Treningssamlinger Sum Troppsutvalg Gymnastikk og bredde (stevner) Treningssamlinger/Stevneinnt Stevnemedaljer Sum Totalt

26 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kommentarer til budsjett 2015 Med bakgrunn i kretsens overskudd for 2014 og dens egenkapital, anser styret det som forsvarlig å budsjettere med et underskudd på kr for Det ble for 2014 avsatt kr i toppidrettsstipend. Dette ble ikke benyttet, men styret ønsker å videreføre denne ordningen for Prosj Administrasjon: Toppidrettsstipend ,00 Styrehonorar ,00 Gaver, premier, medaljer 9 000,00 Utviklingstilskudd ,00 Tilskudd nye foreninger ,00 Forsikring 3 100,00 Administrasjon av airtrack 5 000,00 SUM ,00 26

27 SAK 14: HGTK TERMINLISTE FOR 2015 Med forbehold om endringer Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. På krets-, område- og nasjonalt nivå hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Måned Hva Hvor Januar Arrangement Arrangør Kretsstyremøte HGTK Elverum Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 1 Gran Dommer og trenerseminar, troppsgymnastikk NIH Februar Dommer- og trenerseminar turn kvinner Kretsting Hedmark 2015 Elverum Granspretten (konkurranse i troppsgymnastikk og gymhjul) Gran Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 2 Gran Kretslagssamling Turn kvinner og menn Elverum Mars Cup 1 Turn kvinner og menn (arrangør, Hamar IL Turn) Elverum? Opplandspokalen Lillehammer Twentyfourcup nr. 1, Turn kvinner og menn Sandnes TF Kretslagssamling Turn kvinner og menn Elverum Unni og Haralds pokalkonkurranse, Turn kvinner og menn. Oslo April ? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn? Sikringskurs 1, Trampett Elverum Ungdomslekene Lillehammer Cup 2, Turn kvinner og menn Elverum Twentyfourcup nr. 2, Turn kvinner og menn Asker Mai NM Junior, Turn kvinner og turn menn Holmen Kretsledermøte Oslo Jubileumsshow NGTF 125 år. Oslo? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum ROLA, Turn kvinner og menn, troppsgymnastikk, alle klasser Holmen Juni ? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum Voksenkretsturnstevne for HGTK, OGTK, NTGTK og STGTK Stjørdal Barnekretsturnstevnet HGTK Løten Juli World Gymnaestrada Helsinki August September Cup 3 og KM? Turn kvinner og menn (arrangør, Hamar IL Turn) Elverum? Kretsenes seminar Thon Hotel Arena Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum Oktober NM Senior, Turn kvinner og menn Elverum Twentyfour-cup nr. 3, turn kvinner og menn, rekrutt og kl. 1, 2, 3 Holmen Nasjonal Rekruttkonkurranse, turn kvinner og menn Stavanger? Mini- convention Elverum November Glade Turndager i Asker, turn kvinner, rekrutt og stige Asker Norgescupfinale/Norgesfinalen turn kvinner og menn kl. 1,2,3 Bergen Buskerudtrampetten Buskerud ? Kretslagssamling turn kvinner og menn Elverum Totenspretten Østre Toten Cup 4 og cupmesterskap, Turn kvinner og menn Elverum Desember Kretslagssamling, Turn kvinner Elverum 27

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 21. mars 2015 Quality Hotel & Resort Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets KRETSTINGET Quality Hotel

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SAMMENSETNING: Leder 1 år Odd Erik Jordheim (Leder og nestleder velges hvert år.) Nestleder 2 år Anette Kjelsrud Kasserer 1 år Terje Selnes Styremedlem 1 år Anne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 18.-19.02.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet og viste hjemmesidene våre og link til facebook og oppfordret folk til å bli venner.

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12.

Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Referat fra kort samarbeidsmøte i Idrettens Hus 27.10.12. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket alle velkommen. Deretter presenterte hun representanter fra styre og utvalg. Tone Moe foretok navneopprop.

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer