FEBRUAR 2015 ELVERUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07. 08. FEBRUAR 2015 ELVERUM"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 ELVERUM

2 INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting Tidsplan for helgen Saker til åpent forum Tingrepresentanter Ord og forkortelser Huskeliste til lagene....7 Organisasjonsplan for HGTK.. 8 Medlemsstatistikk for Tingforhandlinger Årsberetninger Årsberetning Kretsstyret Årsberetning Breddeutvalget Årsberetning Troppsgymnastikkutvalget Årsberetning Teknisk utvalg 17 Årsberetning Utdanning..19 SAK 5: Resultatregnskap Balanse per SAK 9: Budsjettforslag for år SAK 13: Terminliste HGTK for VEDLEGG: 1. Kontaktpersoner i HGTK Lag i HGTK 3. Ledere i klubber i HGTK 4. Kretsfortjenestemedaljer delt ut av HGTK 5. Dommere HGTK 6. Eiendeler tilhørende HGTK 7. Arrangører av Barnekretsturnstevner 8. Hovedterminliste NGTF Lov for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2

3 VELKOMMEN TIL KRETSTING I HGTK 2015 Til alle deltakere på kretstinget 2015 Kretsen har gleden av å invitere lag tilknyttet HGTK samt andre deltagere til Kretsting 2015 til Thon Hotel Elverum. Agendaen til Kretstinget, er i tråd med tidligere år, samt lovene. Lørdag 07. februar Kl. 10:00 Oppstart med praktisk informasjon Kl. 10:10 Klubbutvikling v/guri Skjetne Kl. 11:15 Åpent forum Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 16:00 Kl. 16:15 Kl. 16:30 Kl. 18:30 Kl. 19:30 Kl. 20:00 Lunsj Åpning av Kretsting 2015 med Tingforhandlinger Klargjøre seg for tur til Terningen Arena Avreise til Terningen Arena Innlegg om Tricking samt aktivitet i Terningen Arena. Avslutte aktivitet i Terningen Arena Vorspiel på hotellet m. turnquiz Festmiddag Søndag 08. februar Kl. 10:00 Kl. 10:45 Kl. 11:45 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Innlegg fra NGTF v/lars Hugo Berg Tingforhandlingene fortsetter Pause Tingforhandlingene fortsetter Lunsj Tingforhandlingene fortsetter hvis behov. Avslutning Velkommen! Med hilsen Kretsstyret 3

4 ÅPENT FORUM Lørdag 07. februar 2015: Åpent forum vil foregå mellom kl 11:15 og 13:00 på lørdag. I tillegg vil det bli egen økt om klubbutvikling med Guri Sjetne. Lørdag ettermiddag vil vi ta turen til Terningen Arena hvor noen av våre beste Trickere vil gi en liten opplæring i aktiviteten samt si litt om hvordan man kan starte opp med dette i egen forening. Styremedlem i Norges Gymnastikk og Turnforbund, Lars Hugo Berg, vil på søndag morgen gjennomgå saker fra Turnforbundet. Saker til åpent forum 11:15-13:00: Sak Tid Forsikringer: Trenerlisens Konkurranselisens Hvilke forsikringer har klubbene gjennom NGTF Hvilke forsikringer må klubbene selv sørge for Ansvarlig: Lars Hugo Berg, NGTF Gjennomgang av Huskeliste til lagene. Ansvarlig: Johanna Brandsegg 3 12:00-12:15 Barnekretsturnstevne 2015 Presentasjon av stevnet Ansvarlig: Løten Turn 4 12:15-13:00 Hva skal kretsen jobbe mot i 2015 Ansvarlig: Johanna Brandsegg Innspill fra Eidskog Gym og Turn: - For mye snakk om konkurranse, for lite snakk om bredde. De fleste klubbene jobber med breddeidrett. - Ha flere troppssamlinger. - Små klubber kan organisere småsamlinger seg i mellom, avsette en liten pott til slikt. - Oppmuntre klubber til å samarbeide om dette. 4

5 TINGREPRESENTANTER 2015 (OPPDATERT ) NR NAVN: KLUBB/VERV Tilstede Lørdag Søndag Stemmerett 1 Johanna Brandsegg Kretsleder i HGTK x x x 2 Petter Glorvigen Nestleder i HGTK x x x 3 Anne Lene Alme Kasserer i HGTK x x x 4 Roger Amundsen Styremedlem i HGTK x x x 5 Yasmin Stenhaug Ungdomskontakt HGTK x x x 6 Lars Haukø Leder Troppsutvalget HGTK og Nansen x x x 7 Vigdis Solli Simensen Leder Breddeutvalget HGTK x x x 8 Irma Nordseth Medlem Breddeutvalget HGTK x x 9 Wenche M. S. Michaelsen Vara HGTK og Eidskog gym og turn x x x 10 Jan Flagstad Løten Turn x x x 11 Eirin Riesto Løten Turn x x x 12 Kristin Wolden Løten Turn x x x 13 Lene Fossum Wiik Nes Sportsklubb x x x 14 Gitte Dobloug Nes Sportsklubb x x 15 Lene Hagelund Nes Sportsklubb x x 16 Mari Ljødal Nes Sportsklubb x x 17 Anne Grethe Tangnæs Hamar IL Turn x x x 18 Odd Erik Jordheim Hamar IL Turn x x x 19 Morten Lindstad Rena IL Turn x x x 20 Sidsel Buen Rena IL Turn x x x 21 Monica Persson Rena IL Turn x x x 22 Ingunn Marthinsen Næroset IL x x x 23 Renate Storsveen Næroset IL x x 24 Tore Hermansson Moelven IL x x x 25 Ingrid Lauvdal Moelven IL x x x 26 Anita Rekstad Tynset IF Turn x x x 27 Eli Bekken Elverum Turn x x x 28 Marius Bergan Elverum Turn x x x 29 Chamilla Kristoffersen Elverum Turn x x x 30 Gry Høgberg Kongsvinger IL x x 31 Kari Gaarder Hubred Kasserer i OGTK x x 32 Tore Nordseth Revisor HGTK x x 33 Dag Grindal Ordstyrer x x 34 Lars Hugo Berg Fadder/NGTF forbundsstyre x x 35 Toril Nordseth Kretskonsulent HGTK x x 36 Lars Jørgen Fjeld Gjest x x 37 Irene Dybdahl Brumunddal Turnforening x x x 38 Bente Marie Bratgjerd Brumunddal Turnforening x x 5

6 ORD OG FORKORTELSER LT VKTS BKTS NIF NGTF HGTK OGTK HP GU TKTM IGS SALTO GymX Gym for life challenge Gymnaestrada Eurogym Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år. Voksenkretsturnstevne Barnekretsturnstevne Norges Idrettsforbund Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget Teknisk Komite Turn menn (på forbundsnivå) Idrettens Grunnstige 1 (treningskonsept for barn) Treningskonsept for ungdom Treningskonsept for voksne i NGTF Show- og oppvisningskonkurranse som retter seg mot breddeaktivitet. Arrangeres både nasjonalt og internasjonalt. International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Norgesfinale Finale i aldersbestemte klasser, turn kvinner og menn. Område 7 Tricking Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Aktivitet drevet av flere klubber i Hedmark. En sammensetting av turn, kampsport & breakdance. Ut i fra grunnelementer i hver og enkelt av disse, utvikler man da seg selv og elementene til et nytt særpreget nivå. 6

7 HUSKELISTE TIL LAGENE Årsrapportene med regnskap skal sendes kretsleder umiddelbart etter avholdt årsmøte. Adresser: Valg av ny leder med adresse, telefonnummer og e-post må meldes krets ved kretskonsulent NGTF straks. Gå også inn i idrettens registreringsbaser og gjør de nødvendige endringene selv. Gjør endringer i Mysoft samt Mysoft: På forbundstinget til Norges Gymnastikk og Turnforbund 2012 og 2014 ble det vedtatt at alle grupper innen NGTF skal ta i bruk Mysoft som medlemsdatabasesystem. Ønsker man hjelp til å komme i gang, ta kontakt med NGTF: Trenerpoolen: Husk at forbundet har en trenerpool som gjør at dere kan få besøk av en erfaren trener uten ekstra kostnader. Troppsgymnastikk har egen trenerpool, info om dette finner du her: Materiell: Husk at forbundet har utarbeidet mye materiell til læring og inspirasjon for våre trenere. Materiell kan bestilles på Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Gi også tilbakemeldinger om hvilke kurs dere ønsker kretsen skal holde. Alle registrerte kurs i NGTF finner dere her: Idrettsregistreringen: Alle lag må legge inn medlemstallene sine så tidlig som mulig i januar det er ikke nødvendig å vente til siste dag! Hvis den som skal registrere ikke får en mail i starten av januar, så ta kontakt med idrettsforbundet: Konkurranselisens: Alle konkurranseutøvere over 11 år er pålagt å betale konkurranselisens. Lisensen er en forsikring med utvidet dekning. Mer info finner du her: Trenerlisens: Alle klubber MÅ betale lisens for sine trenere, denne lisensen er trenernes forsikring og inneholder også yrkesskadeforsikring. Lisensen koster kr. 350,- per år per trener. Trenere med lisens får også rabatt på kurs arrangert innen NGTF. Lisensperioden går fra 1. september til 31. august. Mer info finner du her: Enkelte klubber har få eller ingen trenere med lisens. Det betyr at trenerne mangler lovpålagt yrkesskadeforsikring. NB! Tidsfrister er til for å overholdes! 7

8 Organisasjonsplan for Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Kretsstyret Kretsleder Nestleder Kasserer Sekretær Utvalgsledere Ungdomskontakt Styremedlem(er) Varamedlem(er) Teknisk utvalg Utdanning Troppsutvalget Breddeutvalget Utvalgsleder Utdanningskontakt Utvalgsleder Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer. Minimum 3medlemmer+ dommeroppmann Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Et medlem i kretsstyret er utdanningskontakt Utvalgsmedlemmer. Minimum 3 medlemmer+ dommeroppmann. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Utvalgsmedlemmer. Et medlem har ansvar for voksne. Et medlem har ansvar for ungdom. Et medlem har ansvar for barn. Et av medlemmene skal være kartotekansvarlig. Medlemmer stiller på styremøter om ønskelig. Lagene tilknyttet HGTK 8

9 HGTK MEDLEMSTALL FRA ÅR 2000 TIL Antall medlemmer År Antall medlemmer TALL FRA IDRETTSREGISTRERINGEN , HGTK Antall medlemmer fordelt på foreninger/klubber i Hedmark (tall hentet fra idrettsregistreringen gjennomført de ulike år). Klubb Antall medlemmer 2009 Antall medlemmer 2010 Antall medlemmer 2011 Antall medlemmer 2012 Antall medlemmer 2013 Eidskog Elverum Flisa Hamar Gå-På Kongsvinger Løten Moelven Nansen Nes Næroset Rena Tynset Antall medlemmer

10 TINGFORHANDLINGER HGTK 2014 Åpning v/kretsleder Johanna Brandsegg Sak 1: Godkjenning av representantenes fullmakter Kretsstyret foreslår: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Kretsstyret foreslår: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3: Godkjenning av rettigheter for deltakere på tinget som ikke har tale og stemmerett i følge loven. Kretsstyret foreslår: Alle frammøtte gis talerett i alle saker. Sak 4: Valg av: a. Møteleder/dirigent Kretsstyret foreslår: Dag Grindal b. Sekretær(er) Kretsstyret foreslår: Petter Glorvigen c. To representanter til å underskrive protokollen Forslag vil bli lagt frem på tinget. d. Tellekorps Forslag vil bli lagt frem på tinget. Sak 5: Årsberetninger 2014 a. Kretsstyret b. Breddeutvalget c. Troppsgymnastikkutvalget d. Teknisk Utvalg e. Utdanning Sak 6: Regnskap Kasserer legger frem regnskapet. Regnskapet finner du bakerst i tingpapirene. Revisor leser opp revisjonsberetningen. Kretsstyret foreslår: Regnskapet for 2014 godkjennes. Sak 7: Innkomne saker og forslag Ingen innkomne saker og forslag. 10

11 Sak 8: KRETSTING 07. OG 08. FEBRUAR 2015 Langtidsplan Forslag fra kretsstyret: Målene i langtidsplanen står uendret, krets og lag jobber videre mot de fastsatte målene. Forslag til vedtak: Kretsstyrets forslag vedtas. Sak 9: Fastsettelse av kretskontingent for 2016 Forslag fra kretsstyret: Lagets kontingent til kretsen er i 2015 vedtatt til kr. 10,- per medlem. Kretsen foreslår at kontingenten står uendret Forslag til vedtak: Kretskontingenten per medlem settes til kr. 10,- per medlem. Sak 10: Budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Styrets budsjettforslag vedtas. Sak 11: Valg Valgkomiteen har bestått av: Løten Turn v/ Kristin Wolden og Tynset IF v/ Anita Rekstad. Innstillingen fra valgkomiteen legges frem på tinget. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Sak 12: Kretsting 2016 Bestemme tid og sted for kretsting 2016 Sak 13: Tekniske arrangører for arrangementer i HGTK a: Barnekretsturnstevnet Hamar og Rena viste interesse for å arrangere stevnet i 2015, men fikk ikke arrangementet. Hamar fikk stevnet i Kretsen har i forkant av kretstinget 2015 mottatt ønske fra Rena IL Turn og Elverum Turn om å arrangere BKTS Løten Hamar b: Mini- convention Elverum Kretsen foreslår at mini-convention 2015 arrangeres i oktober 2015 c: KM Turn kvinner og menn 2015 d: KM Troppsgymnastikk 2015 Sak 14: Terminliste Terminliste for HGTK finner du bakerst i tingpapirene. Sak 15: Avslutning 11

12 SAK 5: ÅRSBERETNINGER 2014 Årsberetning 2014 Kretsstyret Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene Alme Rena IL Turn Styremedlem: Roger Amundsen Elverum Turn Styremedlem: Yvonne Finnstø Løten Turn Styremedlem(teknisk): Kent Gundersen Elverum Turn Styremedlem (bredde): Vigdis Solli Simensen Nes Sportsklubb Styremedlem (tropp): Lars Haukø IL Nansen Ungdomskontakt: Yasmin Stenhaug Løten Turn Varamedlem: Wenche Marie Michaelsen Eidskog Gym og Turn Kretskonsulent: Toril Nordseth (50% stilling) Generelt: Året 2014 har vært et aktivt turnår i Hedmark. Det skjer mye god aktivitet i vår krets. Våre store konkurransegrener er troppsgymnastikk og turn kvinner og menn. Den største aktiviteten skjer på treningene i de enkelte klubbene. Store barnegrupper i gymlek, idrettens grunnstige og salto er med på å skape en stor og populær aktivitet. Mange klubber har også gode ungdomstilbud med blant annet tricking og cheerleading. Den største utfordringen til kretsstyret er å finne engasjerte folk i alle verv. Flere verv ble ikke besatt ved valget i Kretsstyret er meget fornøyd med kretskonsulenten og ser på dette som viktig stilling i tillegg til de frivillige verv. Kretstinget 2014: Årets kretsting ble arrangert på Røros i februar. Vi flyttet oss til Sør Trøndelag siden Nansen IL var teknisk arrangør og ligger nærme. Røros viste seg fra sin beste side med årets første solstråler i en vakker bygd! Deltagerne på tinget fikk en omvisning i Røros turnhall og en liten vandring i de flotte gatene. Både åpent forum og tingforhandlingen skapte god debatt og engasjement blant tingdelegatene. Aktivitet/konkurranser: Det har vært god aktivitet både på konkurranse -og breddearrangementer. Barnekretsturnstevnet på Tynset i juni var et vellykket og flott arrangement som ga gode minner til både deltagerne og alle de som bidro ellers. Voksenkretsturnstevnet samlet en fin gjeng voksne turnere på Lillehammer i juni. Miniconvention ble arrangert på Løten i september og ble også i år et populært og velfungerende arrangement. Kretsen savner deltagelse fra flere klubber. Det er blitt arrangert 4 cuper for turn kvinner og menn. Det har også vært store arrangementer som Norgesfinale i vår krets. Utdanning i 2014 har hatt fokus på trener 1, sikringskurs og hjelpetrenerkurs. 12

13 Lag/klubber: Vi har nå 12 lag i vår krets. IL Gå På har meldt seg ut av NGTF og kretsen, mens Brumunddal Turnforening har meldt seg inn. Kretsen ønsker Brumunddal Turnforening velkommen! Møter: Det har blitt avholdt 8 styremøter. Møtene er avholdt på Elverum og Løten. 46 saker er blitt behandlet. Økonomi: Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,-. Styret foreslår følgende disponering av overskuddet: Kr ,- overføres annen egenkapital. Avviket mellom årets overskudd og budsjettert underskudd skyldes i hovedtrekk ubenyttet avsatt toppidrettsstipend, økte tilskudd i form av momskompensasjon og tilskudd fra idrettskretsen. I tillegg har enkelte poster av ulike årsaker stått ubenyttet. HGTK har god økonomi og vi har derfor trygghet for driften av kretsen. Bilde: Fra julemøte 2014 hjemme hos kretsleder Johanna Brandsegg Kretsstyret takker: Kretsstyret takker alle som har bidratt i Vår krets har mange frivillige som legger ned en stor innsats på ulike plan. Største delen av aktivitetene våre skjer på klubbnivå og det er her man finner mange ildsjeler. Kretsen er veldig stolt over den store aktiviteten klubbene får til. Vi retter en spesiell takk til Tynset som arrangør av BKTS og Løten som arrangør av Miniconvention. Takk for Elverum og Hamar som cup-arrangører og Elverum som arrangør for Norgesfinalen. Takk også til Nansen IL som teknisk arrangør av kretstinget. Representasjon: Kretsen er opptatt av å delta på arrangementer/seminarer på krets og forbundsnivå for å få til en helhetlig forståelse av idretten vår. Krestsstyret har vært representert under cupene, BKTS, VKTS og miniconvention. Forbundstinget ble arrangert i Tønsberg i april. Leder, leder for troppsutvalg og kretskonsulent deltok her. På kretsenes seminar i Lillestrøm i september deltok leder, kretskonsulent, leder i bredde og kasserer. Kretsen oppfordrer klubbene til å delta på forbundstinget. Kretsstyret 2014 v/leder Johanna Brandsegg 13

14 Årsberetning Breddeutvalget. Utvalgets sammensetning Ingen valgt Oppnevnt av styret i oktober 2014: Leder: Vigdis Solli Simensen Nes Sportsklubb Medlem: Irma Nordseth Hamar IL Turn Møter: Deltatt på tre styremøter høsten 2014 Vigdis deltok på samarbeidsmøte i område 7 på Lillehammer under voksenturnstevnet. Vigdis var på Kretsenes seminar på Lillestrøm i september. Aktivitet: Mini Convention ble arrangert av Løten Turn i samarbeid med kretsen i september, samme helg som kretsenes seminar. Det ble til slutt et bra arrangement med 74 deltagere. 53 på stk var med på hele convention, mens 11 var på enkeltkurs. Dette ble veldig bra siden starten var dårlig da få hadde meldt seg på og noen kurs måtte avlyses. Med samarbeide gjennom Oppland så kom det deltagere fra Gjøvik og Raufoss samt Gol i tillegg til at det var deltagere fra ni klubber i Hedmark. ( Nansen, Rena, Flisa, Løten, Moelven, Næroset, Elverum, Kongsvinger og Tynset.) Barnekretsturnstevnet (BKTS) : Det 72. Barnekretsturnstevnet ble arrangert på Tynset den juni med 284 deltagere fordelt på 9 (10) lag (Moelv og Næroset deltok sammen). Det var et utendørs stevne over to dager. De hadde treninger i Tynsethallen og det var danse-oppvisninger av kulturskolen. Defileringen gikk til kunstgrasbana på Nytrømoen på søndag der stevnet ble holdt. Basismesterskapet var på lørdag foran kulturhuset, der ble resultatet 1. Elverum, 2. Eidskog, 3. Kongsvinger. Bilde: Fra oppvisning under BKTS. Voksenkretsturnstevnet (VKTS): Stevne for ungdom og voksne i område 7 ble avholdt på Lillehammer 31. mai- 1. juni. Område 7 består av Sør- Trøndelag, Nord- Trøndelag, Oppland og Hedmark. Stevnet var på Stampesletta med litt i underkant av hundre deltagere. Hamar hadde med 18 stk og var også i år eneste lag fra Hedmark. Alle deltagere bodde på Birkebeineren Hotell. Det var nydelig vær som kunne nytes begge dager. Litt skuffende at det ikke var defilering i sentrum, men dette ble sløyfet pga. vanskelig med musikk og litt for å redusere kostnader. Hamar delte ut under festmiddagen, en Bilde: Hamar IL Turn under VKTS på Lillehammer. bronsemedalje og 5 lenker. 14

15 Andre stevner: Hamar hadde med fem deltagere på et jubileumsstevne i Tønsberg. De hadde samme program som på Lillehammer. Golden Age festival er et internasjonalt stevne for voksne over 55 år. Stevnet ble i år arrangert i Toulouse i Frankrike og Hamar deltok der med 10 spreke damer. 15

16 Årsberetning 2014 Troppsgymnastikkutvalget Utvalgets sammensetning: Leder: Lars Haukø IL Nansen Møter: Etter kretstinget 2014 har styret i troppsutvalget bestått av undertegnede som leder og Yvonne Finstø, Løten som styremedlem. Troppsutvalget har ikke avholdt egne møter i Leder i tropp har pga. av lang reisevei ikke deltatt i andre møter i regi av kretsen. Har imidlertid dialog med styret i kretsen og er tilgjengelig på telefon når kretsmøtene blir avholdt. Samlinger: Det har på tross av gode intensjoner ikke vært avholdt egne samlinger i regi av troppsutvalget. Det har imidlertid vært arrangert lokale samlinger for troppsgymnaster. (Løten, Nansen/Tynset). Kretsen gjennomførte Mini-Convention som har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne i troppsgymnastikken. Klubbene har etterlyst flere samlinger så dette er noe som troppsutvalget må ta tak i. Konkurranse: Under kretstinget i 2014 påtok Hamar seg og arrangere KM for Dette ble igjen avlyst pga. mangel på dommere. Konkurranser er også et område som klubbene har etterspurt og som det bør jobbes videre med slik at det blir arrangert lokale konkurranser i Det er imidlertid gledelig at flere klubber nå er ute og deltar i konkurranser i andre kretser. Klubber fra HGTK har vært representert både i Opplandspokalen (Kongsvinger, Hamar, Rena og Nansen), Buskerudtrampetten (Kongsvinger, Hamar og Rena), Totenspretten (Kongsvinger, Hamar, Rena og Elverum), og Granspretten (Kongsvinger, Hamar og Rena). Hamar deltok også i kvalifisering til NM i troppsgymnastikk, men de gikk dessverre ikke videre. Bilder: t.v: Hamar IL Turn under Totenspretten T.h: Kongsvinger IL Turn under Totenspretten Dommere Kretsen har pr. dags dato ingen godkjente dommere i tropp. Det ble prøvd å arrangere kurs, men det måtte avlyses pga. for få påmeldte. Dersom vi skal klare å arrangere egne konkurranser må vi utdanne flere dommere. Her må klubbene motivere og oppmuntre sine medlemmer til å ta dommerutdanning. Dalsbygda Lars Haukø 16

17 Årsberetning 2014 Teknisk Utvalg Utvalgets sammensetning: Leder (menn): Kent Gundersen Elverum Turn Medlem (kvinner): Sara Weum Andreassen Hamar IL Turn Medlem: Eugenio Morales Løten Turn Medlem: Annie Marie Laporta Rena IL Turn Samlinger: Turn kvinner har hatt 9 kretslagssamlinger i løpet av året Det har vært turnere fra Hamar, Gjøvik, Elverum, Rena og Løten. Hovedtrenere for kretslaget har vært Annie Marie Laporta og Marie Stensby. Guttegruppa har hatt 4 samlinger. Tre på våren og en på høsten. Hovedtrenere for guttene har vært Erik Enersen, Lars Jørgen Fjeld, samt gjestetrenere som Alexandru Pop, Kristian Fjeld og Calin Zaro. Det har blitt noe mindre samlinger enn planlagt, da guttene også har deltatt på regionsamlinger på Jessheim. Der har også den sosiale biten har vært viktig, samt bli kjent med andre turnere rundt om i landet. Jentene har hatt 3 åpne samlinger der alle rekrutter, aspiranter og klasseturnere som ikke er på kretslaget har kunnet få delta. Målet med disse åpne samlingene har vært å skape et større fellesskap på kryss av klubbene, i tillegg til å bruke de ressursene vi har i hver klubb av trenerferdigheter. Målet med samlingene er å få bedre samarbeid, samhold og miljø blant turnere og trenere i Hedmark og Oppland. Dette mener vi å ha oppnådd gjennom kretslagssamlinger og åpne samlinger. Vi har fått gode tilbakemeldinger i år om et bra og trygt miljø, godt utviklingspotensial og flinke trenere. Fremover ønsker vi å øke kompetansen for jentene ved å leie inn trenere fra andre regioner med høyere kompetanse og benytte andre turnhaller. Konkurransesituasjonen: Hedmark og Oppland har arrangert 4 cuper, på Hamar og Elverum. Konkurransene har vært godt gjennomført med mange påmeldte gymnaster. Det er flott å se et voksende miljø blant aspirantene på jentesiden. Hedmark og Oppland har deltatt i flere konkurranser i 2014, blant annet Norgescuper, nasjonal rekruttkonkurranse og norgesmesterskap. I Norgesfinalen som ble arrangert i Elverum stilte Hedmark med totalt 5 utøvere fra Hamar, Løten og Rena. Blant guttene har vi hatt med en gutt (Didrik R Gundersen) som deltok i Norgescup og Nasjonal rekruttkonkurranse. Didrik tok førsteplass i øvelsene hopp og frittstående i Bilde: Fra oppvarmingen under Norgesfinalen på Elverum 2014 Nasjonal rekrutt. Niklas Morton Syverhuset har i tillegg vært med i guttegruppen til forbundet (landslag). 17

18 Dommere: Hedmark har på jentesiden fått 6 kretsdommere. Dommeransvarlig på jentesiden har vært Sara Weum Andreassen og på herresiden Kent Gundersen. På lokale cuper har vi prøvd å bruke de eldste gymnastene for å dømme aspirantene. dette er for å prøve å motivere og holde på de lengst mulig, dette har bare funket delvis da vi fort så mangel på kunnskap. Dette er noe som går an å jobbe videre med i Det har fungert fint på cuper med 2 dommeroppsett a la 2 personer pr dommeroppsett. Vi har også representert Hedmark bra på dommerbiten i nasjonale konkurranser, Eilen Kårli og Sara Weum Andreassen har deltatt på nesten alle konkurransene som har blitt arrangert. Kretsmestere sammenlagt 2014 : Turn kvinner kl 11 år: Aino Namtvedt, Elverum Turn. Turn kvinner kl 12 år: Sandra Persson, Hamar IL Turn. Turn kvinner klasse 1: Evine Stuen Evensen, Løten Turn. Turn menn kl. 11 år: Turn menn kl. 12 år: Jørgen Glorvigen, Elverum Turn. Didrik Gundersen, Elverum Turn. Bilder: Fra KM Turn kvinner og menn på Elverum 28. september Utstyr: Kretsen har i 2014 gått til innkjøp av en del hjelpeapparater til bruk for kretslaget under kretslagstreninger, samt for utlån til klubber etter ønske. Utstyr som er kjøpt inn er: hjelpeapparater til Ringer, en konstruksjon som gjør at man kan jobbe kun med halve kropsvekten. Bøylehesthåndtak til feste på bom, en universalmatte samt en dobbel flexi- bar (se utstyrsoversikten for bilder av utstyret). Hilsen Kent Gundersen & Sara Weum Andreassen 18

19 Årsberetning 2014 Utdanning Kretsleder Johanna Brandsegg har samarbeidet med kretsstyret, lagene samt kretskonsulent for å få gjennomført kurs i Følgende kurs ble holdt i 2014: Dato Sted Kurs Kurslærer Antall Elverum Kretsdommerkurs turn kvinner Liliana Buer Elverum Trenerkurs: Sikringskurs 1 Trampett Marius Bergan Hamar Trenerkurs: Hjelpetrenerkurs Johanna Brandsegg Elverum Tillitsvalgte: MySoft medlemsnett Torill Aas Sundby Løten Trenerkurs: Hjelpetrenerkurs Odd A. G. Jensen Løten Trenerkurs: Trener 1 Helg 1 Johanna Brandsegg Tynset Trenerkurs: Sikringskurs 1 Trampett Odd A. G. Jensen Løten Trenerkurs: Trener 1 Helg 2 Johanna Brandsegg 12 Kretsen takker flinke kurslærere og tekniske arrangører for godt gjennomførte kurs. Registrering til forbund og Hedmark Idrettskrets har blitt gjennomført med tilfredstillende resultat i Alle utvalg må fortsatt bli flinkere til å rapportere inn aktivitet i kretsen slik at vi sikrer at alt blir registrert, noe som kan medføre flere midler til kretsen. Bilde: Deltakere på Trener 1 i Løten Basishall I tillegg til kompetansegivende kurs ble det avholdt inspirasjonskurs i form av miniconvention. Mini- convention: På høsten ble tradisjonen tro mini-convention avholdt. Teknisk arrangør denne gangen var Løten Turn. Convention gikk i år av stabelen september, en måned tidligere enn i Når påmeldingsfristen utløp var det få påmeldte, og det ble vurdert om convention skulle 19

20 avlyses. Kretsstyret valgte allikevel å la convention gå, men valgte da og kutte ut alle kurs med mindre enn 5 påmeldte deltakere. Kretsen åpnet samtidig opp for etteranmeldinger. Mange påmeldinger dukket opp den neste uken, og mini- convention fikk til slutt et akseptabelt antall deltakere. Følgende klubber fra Hedmark var representert under arrangementet: Elverum Turn, Hamar IL Turn, Kongsvinger IL Turn, Løten Turn, IL Nansen og Næroset IL. Noen klubber deltok kun på hjelpetrenerkurset, dette var: Flisa IL Allianseidrettslag, Moelven IL Turn og Tynset IF Turn. Rune Kristensen og Flemming Johansen fra Danmark holdt også i år kurs innen Troppsgymnastikk, noe som gjør at mini-convention har en overvekt av utøvere og trenere fra grenen Troppsgymnastikk. Mini- convention fungerer i dag som inspirasjonskurs for trenere og samling for utøvere over 12 år i Troppsgymnastikk. Bilder: Til venstre: Fra oppvarmingen under mini-convention. Til høyre: Kursholder Rune Kristensen i aksjon som mottaker av utøver fra Løten. Følgende inspirasjonskurs ble holdt under mini- convention 2014: o Troppsgymnastikk o Dans/ ballett o Trampett, Del 1 o Tricking, Del 1 o Trampett, Del 2 o Tricking, Del 2 o Tumbling o Bom o Dansk Oppvarming o Tumbling/ airtrack o Cheerleading o Turn for gutter o Motivasjonskurs med idrettspsykolog Frank Abrahamsen Følgende inspirasjonskurs ble avlyst grunnet liten påmelding: o Idekurs Gymlek o Styrke for barn o Turn kvinner matte/ frittstående o Elementer fra idrettens grunnstige 2 o Klubbens styrearbeid i praksis Kretsen takker teknisk arrangør Løten Turn samt gode kurslærere for et flott arrangement. Kretsen føler stor trygghet med Løten Turn som tekniske arrangører. På vegne av kretsen Kretskonsulent HGTK, Toril Nordseth 20

21 SAK 6: RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Hovedbokskonto 1 INNTEKTER Salgsinntekter xx-32xx Offentlige tilskudd xx Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Lønns- og personalkostnader xxx Tilskudd til idrettslag Andre driftskostnader , Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter xx Sum finansposter ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til egenkapital Sum disponering

22 22

23 Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Noter til regnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføringsprinsipper Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Periodiseringsregler Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Endring av sammenligningstall Presentasjon av resultatregnskapet er endret fra 2013 til Ny regnskapsfører fra 2014 medfører at presentasjonen er endret, men det er forsøkt å gjøre tallene mest mulig sammenliknbare. Skatter Hedmark Gymnastikk og Turnkrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Hedmark IK, aktivitetsmidler, idrettsregistrering Tilskudd kurssamlinger (2014 VO-midler) Sum Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Kursavgifter Barnekretsturnstevne Momskompensasjon MiniConvention Kretskontingenter Stevner, konkurranser og samlinger Andre inntekter Sum *Breddeutvalg og Mini-convention er i 2014 spesifisert på prosjekter -ikke i hovedbok. 23

24 Note 4 Lønns- og personalkostnader Regnskapsposten består av: Lønn Sum Fra 2015 blir alle lønnskostnader i turnkretsen ført brutto i NGTFs regnskap og viderefakturert kretsen. NGTF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i turnkretsen og kostnaden presentert i kretsens 2014-regnskap utgjør viderefaktureringen av lønn fra NGTF. Kretskonsulents lønnsutgifter i 2014 blir ikke belastet kretsen. Det er utbetalt kr 2000 i styrehonorarer i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført av kretskonsulent for kretsen i regnskapsåret. Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontor- og administrasjonskostnader Halleie Utstyr Kursmateriell Kurs, stevner Reise- og oppholdskostnader Toppidrettstipend Forsikring Andre kostnader Sum *Breddeutvalg og Mini-convention er i 2014 spesifisert på prosjekter -ikke i hovedbok. Note 6 Note 7 Kundefordringer Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. Bankinnskudd Av likvide midler på kr er kr bundet til skattetrekk e.l. Note 8 Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Avsetning/selvpålagte restriksjoner Egenkapital pr Note 9 Annen kortsiktig gjeld Balanseposten består av: Offentlige avgifter Sum

25 SAK 10: BUDSJETT FOR 2015 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2015 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Budsjett 2015 Inntekter Innt. Budsj. Kostnader Kostn. Buds. Resultat Buds. Res Prosj. Nr: Prosjekt Avdeling 10 - Administrasjon Administrasjon mm Mini-Convention Norgesfinalen Inntekter medlemskont MVA- kompensasjon Tilskudd HIK Renteinntekter Andre personalkostnader Sum 10 Administrasjon Avdeling 20 - Møtekostnader Kretsting Styremøter / AU-møter Styrets deltakelse i andre møter Reisekostnader styret Sum 20 Møtekostnader Avdeling 30 - Utdanning Kurs utdanning Trener Tilskudd VO-midler Kurs utdanning sikring trampett Kurs utdanning hjelpetrener Sum 30 Utdanning Turn kvinner Kurs utdanning Konkurranseavgifter Dommerkostnader (Utd.) Treningssamlinger Kontingent kretslaget Sum 31 Turn Kvinner Turn menn Treningssamlinger Kontingent kretslaget Sum 32 Turn Menn Troppsgymnastikk Treningssamlinger Sum Troppsutvalg Gymnastikk og bredde (stevner) Treningssamlinger/Stevneinnt Stevnemedaljer Sum Totalt

26 Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets Kommentarer til budsjett 2015 Med bakgrunn i kretsens overskudd for 2014 og dens egenkapital, anser styret det som forsvarlig å budsjettere med et underskudd på kr for Det ble for 2014 avsatt kr i toppidrettsstipend. Dette ble ikke benyttet, men styret ønsker å videreføre denne ordningen for Prosj Administrasjon: Toppidrettsstipend ,00 Styrehonorar ,00 Gaver, premier, medaljer 9 000,00 Utviklingstilskudd ,00 Tilskudd nye foreninger ,00 Forsikring 3 100,00 Administrasjon av airtrack 5 000,00 SUM ,00 26

27 SAK 14: HGTK TERMINLISTE FOR 2015 Med forbehold om endringer Lista omfatter møter, kurs, konkurranser og andre arrangementer i kretsens regi, - samt andre kurs, stevner og konkurranser mm. På krets-, område- og nasjonalt nivå hvor deltakelse fra vår krets er aktuelt. For øvrig vises til NGTFs (se vedlegg) og de andre kretsenes terminlister på Måned Hva Hvor Januar Arrangement Arrangør Kretsstyremøte HGTK Elverum Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 1 Gran Dommer og trenerseminar, troppsgymnastikk NIH Februar Dommer- og trenerseminar turn kvinner Kretsting Hedmark 2015 Elverum Granspretten (konkurranse i troppsgymnastikk og gymhjul) Gran Trener 1- gymnastikk og turn, kurshelg 2 Gran Kretslagssamling Turn kvinner og menn Elverum Mars Cup 1 Turn kvinner og menn (arrangør, Hamar IL Turn) Elverum? Opplandspokalen Lillehammer Twentyfourcup nr. 1, Turn kvinner og menn Sandnes TF Kretslagssamling Turn kvinner og menn Elverum Unni og Haralds pokalkonkurranse, Turn kvinner og menn. Oslo April ? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn? Sikringskurs 1, Trampett Elverum Ungdomslekene Lillehammer Cup 2, Turn kvinner og menn Elverum Twentyfourcup nr. 2, Turn kvinner og menn Asker Mai NM Junior, Turn kvinner og turn menn Holmen Kretsledermøte Oslo Jubileumsshow NGTF 125 år. Oslo? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum ROLA, Turn kvinner og menn, troppsgymnastikk, alle klasser Holmen Juni ? Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum Voksenkretsturnstevne for HGTK, OGTK, NTGTK og STGTK Stjørdal Barnekretsturnstevnet HGTK Løten Juli World Gymnaestrada Helsinki August September Cup 3 og KM? Turn kvinner og menn (arrangør, Hamar IL Turn) Elverum? Kretsenes seminar Thon Hotel Arena Kretslagssamling, Turn kvinner og menn Elverum Oktober NM Senior, Turn kvinner og menn Elverum Twentyfour-cup nr. 3, turn kvinner og menn, rekrutt og kl. 1, 2, 3 Holmen Nasjonal Rekruttkonkurranse, turn kvinner og menn Stavanger? Mini- convention Elverum November Glade Turndager i Asker, turn kvinner, rekrutt og stige Asker Norgescupfinale/Norgesfinalen turn kvinner og menn kl. 1,2,3 Bergen Buskerudtrampetten Buskerud ? Kretslagssamling turn kvinner og menn Elverum Totenspretten Østre Toten Cup 4 og cupmesterskap, Turn kvinner og menn Elverum Desember Kretslagssamling, Turn kvinner Elverum 27

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 08. 09. februar 2014 Røros. Teknisk arrangør: IL Nansen Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 08. 09. februar 2014 Røros Teknisk arrangør: IL Nansen Turn Innholdsliste Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Velkommen til kretsting..... 3 Tidsplan for

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2015 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET 2015 Styrets sammensetning: Leder: Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder: Petter Glorvigen Elverum Turn Kasserer: Anne Lene

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Hoel Gård MARS

KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Hoel Gård MARS KRETSTING 2017 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hoel Gård 25. 26. MARS INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting...........3 Tidsplan for helgen..... 3 Saker til åpent forum.........4 Tingrepresentanter........5

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORTER 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 1 ÅRSRAPPORT KRETSSTYRET HGTK 2016 Styrets sammensetning: Leder Johanna Brandsegg Elverum Turn Nestleder Siv Engevik Rena IL Turn Styremedlem: Wenche

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Hasle Løren Ishockey Elite Organisasjonsnr. 917042179 Resultatregnskap Note apr-des 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 336 901 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER

Troms idrettskrets. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE INNTEKTER 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 73 333 114 636 Offentlige tilskudd 2 9 302 217 10 710 189 Andre inntekter 3 1 182 167 1 196

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Gjøvik 25. 26. FEBRUAR INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting....... 3 Tidsplan for helgen...... 3 Diverse innlegg samt saker til åpent forum......4 Tingrepresentanter 2017......5

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2016 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Egenandeler stevner 2 30 360 24 845 Andre Driftsinntekter 3 22 870

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS KRETSTING 2017 RGTK. KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City

ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS KRETSTING 2017 RGTK. KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City RGTK KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City 1 2 1. Åpning Saksliste Kretstinget 11.mars 2017 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fullmakter

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Løten MARS

KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Løten MARS KRETSTING 2016 HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Løten 05. 06. MARS INNHOLDSLISTE Velkommen til kretsting..........3 Tidsplan for helgen..... 3 Saker til åpent forum.........4 Tingrepresentanter 2015........5

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen

Årsregnskap. Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen Årsregnskap Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Stevneinntekter/egenandeler 2 24 845 25 603 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2016-2024 STATUS samt forslag til endring/tilføying kretsting 2017 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Robinson Scandinavia, Ibsensgt. 7, 2821 Gjøvik Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17.30-21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer