HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2015 Etter årsmøtet i 2015har styret hatt følgende sammensetning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2015 Etter årsmøtet i 2015har styret hatt følgende sammensetning:"

Transkript

1 HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag kl Det møtte i alt omlag 35 medlemmer på årsmøtet. I tillegg møtte ektefelle/samboer, slik at antallet oppmøtte var omlag 50. Møteledelse: Inger-Lise Finnemann-Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og saksliste Til behandling foreligger følgende saker: Valg av møteleder 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av styrets årsberetning for Godkjenning av årsregnskap for Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett for Valg 6. Orientering v/styreleder Inger Lise Jespersen 7. Orientering v/roald Ekanger 8. Orientering om ski-lekeområde v/grunneierne 9. Eventuelt Innkalling og saksliste godkjent. Sak 2 Styrets årsberetning for 2015 Etter årsmøtet i 2015har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder Inger-Lise Finnemann-Jespersen Gjenstår 1 år Huk Aveny 42, 0278 Oslo Tlf , Kasserer Vigdis Samdahl, Gjenvalgt 2år Melumveien 3a, 0751 Oslo Tlf , Sekretær Jarle Berntsen Nyvalgt 2 år Seimshovden 12, 5260 Indre Arna Tlf: , Styremedlem Roald Ekanger Gjenstår 1år Haukedalsbotn 135, 5119 Ulset Tlf , Styremedlem Kjell Haug Gjenstår 1år Halhjemsmarka 377, 5208 Os Tlf , Varamedlem Kari Lie Danielsen Gjenstår 1 år Kildalsvei, 0678 Oslo Tlf , Varamedlem Atle Berge Nyvalgt 2 år Kjelånæ 40, 5264 Garnes Tlf , /5

2 Revisor Jon Dyken, Fossveien 40, 1405 Langhus Valgkomité Bjørn Bentsen, Sørvangen 13, 3425 Reistad Tlf , Vigdis Skulstad, Trengereidgeila 25, 5263Trengereid Tlf Styrets arbeid Styret har hatt 3 styremøter etter årsmøtet 2015 i tillegg til løpende kontakt gjennom året. Styret har lagt ned mye arbeid i for å få oppdatert medlemsoversikten, med hensyn til blant annet korrekt adresse. Vi sender ut krav om medlemsavgift via mail, fortsatt er ikke oversikten helt optimal, så vi fortsetter dette arbeidet. Heldigvis har dette medført at vi igjen driver med overskudd, budsjetterte medlemskontigenter og innkomne er nå mer i overenstemmelse med hverandre.. Dugnad Fin oppslutning på årets dugnad som ble arrangert lørdag 19. september. Sti- og løypenemnda hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnadsarbeidet. Styret i Velforeningen arrangerte avslutning med grillmat og sosialt samvær for alle som deltok på dugnaden. Den hyggelige og etter hvert så tradisjonelle sammenkomsten var også denne gang hos Inger-Lise og Tor Harald. På programmet hadde vi også: - Lokal historiefortelling fra Knut Medhus - Utlodding med mange fine gevinster Nærmere orientering om selve dugnadsarbeidet gjøres av sti- og løypenemnda. Påskeskirenn Styret gjennomførte påskeskirenn påskeaften også i Det var god oppslutning og mange har kommet med svært positive tilbakemeldinger. Styret planlegger å gjennomføre påskeskirenn også i Kostnadsstruktur på Holsåsen for hytteeierne: Det er gjort et mindre arbeid med å innhente og utarbeide en oversikt over kostnadsstrukturen på Holsåsen opp mot utviklingen over tid og hva det koster kommunalt. Arbeidet er ikke helt avsluttet da vi fortsatt mangler noe informasjon. Holsåsen.no Velforeningen og sti- og løypenemnda samarbeider om å legge ut relevant informasjon på nettsiden. Løyper og løypenemda. Sti og løypenemda informerer etter årsmøtet. Årsmøte i Sti- og løypenemda fra kl Styrets årsberetning for 2015 ble godkjent. Sak 3 Regnskap for Holsåsen Vel 2015 Inntekter Regnskap Budsjett 3000 Medlemskontingenter Renteinntekter /5

3 Sum Utgifter 4000 Årsmøtet Tilskudd løypeprep Porto, gebyrer og andre utgifter Innkreving av kontingent Tilskudd til Fagerdalen Tilskudd til Steinsstølen Skirenn påsken Dugnad Uforutsette utgifter Balanse pr Eiendeler: 1030 Skue Sparebank Gjeld og Egenkapital: Egenkapital Egenkapital Gjeld og Egenkapital ,36 Årsregnskap for 2015 ble godkjent. Sak 4 Forslag til budsjett for 2016 Utgifter Årsmøtet 3 000,00 Tilskudd til løypeprep ,00 Porto og andre adm.utgifter 1 500,00 Innkrev. av kontingent 3 500,00 Tilsk Fagerdalen 1 000,00 Tilsk Steinstølen 1 000,00 Skirenn ,00 Dugnad ,00 Uforutsette utgifter 4 000,00 Inntekter Medlemskontigenter ,00 Renteinntekter 500,00 SUM , ,00_ Medlemskontingent kr Forslag til budsjett for 2016 ble godkjent, med tre endringer. Utgift til innkreving av kontingent (3500,00) kuttes siden innkreving vil bli ved hjelp av med vedlagt faktura. Utgift dugnad økes til 6000,00 med tanke på gratis mat og drikke til de som bidrar på dugnaden. Året for skirenn og dugnad rettes til /5

4 Sak 5 Valg Valget ble ledet av valgkomitéens leder Bjørn Bentsen Olav Tenstad blir nytt styremedlem etter Roald Ekanger. Etter årsmøtet i 2016 har styret følgende sammensetning: Styreleder Inger-Lise Finnemann-Jespersen Gjenvalgt 2 år Huk Aveny 42, 0278 Oslo Tlf , Kasserer Vigdis Samdahl, Gjenstår 1år Melumveien 3a, 0751 Oslo Tlf , Sekretær Jarle Berntsen Gjenstår 1 år Seimshovden 12, 5260 Indre Arna Tlf: , Styremedlem Olav Tenstad Nyvalgt 2 år Kirkevegen 43A, 5072 Bergen Tlf , Styremedlem Kjell Haug Gjenvalgt 2 år Halhjemsmarka 377, 5208 Os Tlf , Varamedlem Kari Lie Danielsen Gjenvalgt 2 år Kildalsvei, 0678 Oslo Tlf , Varamedlem Atle Berge Gjenstår 1 år Kjelånæ 40, 5264 Garnes Tlf , Revisor Jon Dyken, Fossveien 40, 1405 Langhus Valgkomité Bjørn Bentsen, Sørvangen 13, 3425 Reistad Tlf , Vigdis Skulstad, Trengereidgeila 25, 5263Trengereid Tlf Sak 6 Grunnlaget for beregning av eiendomsskatten på Holsåsen, ønsker vi å gjøre noe med den? Det var en bred diskusjon knyttet til eiendomskatt og avgiftsnivå, og økning av utgifter. Årsmøtet ønsket at styreleder går i dialog med Hol kommune om dette, og to medlemmer, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Svein Kolsnes, meldte seg villig til å bidra. : Årsmøtet ber styreleder følge opp fastsetting av sonefaktor og økning av avgifter med Hol kommune. Sak 7 Orientering ved Inger-Lise Finnemann-Jespersen (styreleder) /5

5 Inger-Lise orienterte fra møte med Varaldsetvegen og Utmarkslaget knyttet til kostnader til vei og snemåking, og representanter for grunneierne kom også med informasjon knyttet til vei, bom og brøyting. Det skal lages et regelverk for brøyting med beskrivelse av tjenestenivå som hytteierne vil få sammen med informasjon om kontaktperson for brøyting og veisaker. Det er bestilt nye kort slik at løsningen for bommen blir slik den var før. Inger-Lise har en god dialog med grunneierne ( Varaldsetvegen og Utmarkslaget) om saker knyttet til vei og brøyting og utgifter til dette. Sak 8 Orientering ved Roald Ekanger Roald orientert fra hyttemøte på Geilo februar 2016 der det ble orientert om eiendomsskatten og hva inntektene brukes til og hvordan de kommer hytteeierne til gode. For 2016 får vi midler fra Hol kommune som dekker behov, men usikkert framover. 40% skal gå til sti og løyper i kommunen men det er opp til kommunen å styre hvor midlene skal brukes. Roald påpekte at det var viktig at hytteeierne beholdt eierskap til sti og løypearbeidet, også med tanke på utvidelse av tilbudet og Sti og Løypenemda har derfor foreslått en frivillig løypeavgift på 400,00 for Det var også snakk om renovasjonsavgiften som har økt vesentlig nå, men etter å ha stått stille i flere år. Beslutningsgrunnlag for denne økningen ble etterlyst. Sak 9 Orientering ved Grunneierne Om ski-lekeområde på Holsåsen. Stemningen blant hytteeierne for et eventuelt ski-lekeområde ble etterlyst, men svaret var at vi først må få mere informasjon om hva det er tenkt at dette skal bli. Områder som er aktuelle er blant annet Øvre Kløkk. Holsåsen Sti og Løypenemd har søkt om 25000,00 for å utvikle området, og de vil sammen med grunneierne komme tilbake med mere informasjon etter hvert. Sak 10 Eventuelt Det ble etterlyst frivillige til å hjelpe til under skirennet Påskelørdag. På vegne av styret i Holsåsen Vel Inger-Lise Finnemann-Jespersen Formann /5